Jul i Thy 2013

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 Gensyn med Limfjorden – Af Poul Holm.

Billeder:

Side 4, øverst:

Johannes Buchholtz’s hus i museumshaven i Struer.

Side 4, nederst:

Havnen på Venø med den gamle færge.

Side 5, øverst:

Aftenfærgen ved Feggesund.

Side 5, nederst:

Den gamle klosterkirke ved Oxholm.

Side 6:

Gangbroen over voldgraven til Spøttrupborg.

7-14 Jettes rejse til Agger blev en smertefuld parentes – af Klaus Madsen.

Billeder:

Side 7:

Koppeattesten med parentesen om efternavnet Christensen, som Jette skulle have haft.

Side 8, øverst:

Reportage om ulykken i Thisted Amts Avis.

Side 8, nederst:

Hilda og Henry boede i det lille hvide hus vest for badehotellet. Jette husker blandt andet bageriskorstenen. Bag huset var en stald, hvor Henry havde hestene han kørte med som vognmand.

Side 9:

Annalise fotograferet siddende på signalkanonen i sommeren 1947.

Side 10:

Hans Erik Nørgaard.

Side 11:

Eva og Frits Grøn.

Side 12:

Yvonne Lund.

Side 13:

Da Jette så billedet af Annalise på signalkanonen fik hun kuldegysninger – hun kunne se sig selv i Annelise.

Side 14:

Jette Aase Bech.

15-20 Bedstemors erindringer – Gudrun Margrethe Møller har samlet sin mors erindringer i en bog. Bogen kan købes hos boghandleren eller lånes på biblioteket.

Billeder:

Side 18:

En ung Agnes Møller i sygeplejeuniform.

Side 19:

Agnes og Johannes’ bryllup den 24. februar 1942.

Side 20, øverst:

Agnes i sin stue i Thisted, 2003.

Side 20, nederst:

Koustrup Møllegård.

21-24 Koreakrigen hjalp os frem – Af John Mehr.

Billeder:

Side 21:

Præsten fra Ræhr med hustru og alle tre sønner.

Side 22:

Hans Mehr foran Dana College, Blair Nebraska.

Side 23, øverst:

Dette billede er taget juni 1953. Yderst til venstre er det Carl Merh. John Mehr står i midten med sin hu­stru Janet, som han blev gift med en uge før sin indkaldelse. Til højre for John står først Hans Mehr og yderst er det Ejner Bøjsen, hvis familie stammer fra Vigsø.

Side 23, nederst:

Janet og John Mehr sammen med hans forældre i Salzburg, Tyskland.

Side 24:

Familien ved Carl Mehrs afslutning på Grand View Universitetet.

25-28 Kristen først – socialist så – Af Jan Morell.

Billeder:

Side 26:

Tegning af missionshuset Bethlehem, Klitmøller Fra Land og Folk 23. august 1953.

Side 27:

Jan Morells farfar – Peder Christen Pedersen, bedre kendt som Træskomanden – tog en »værkbruden« til sig. På billedet ses det handicappede plejebarn sammen med Jan Morells far, Andreas Morell (til højre) og farbror Johannes (til venstre, bag to kusiner til brødrene).

Side 28:

Jan Morell, kunstner og medlem af menighedsrådet ved Johanneskirken i Aarhus.

29-36 Købmandsbutikken i Kjelstrup – Af Karen Toft.

Billeder:

Side 30:

Købmandsbutikken i Kjelstrup, antagelig fra ca. 1940.

Side 31:

Købmandsbutikken, antagelig fra ca. 1958.

Side 32:

En lille afslapningsstund i lænestolen med både hund og avis, 1963.

Side 33:

Købmand Ingvar Peder Toft bag disken i butikken, 1978.

Side 35:

Købmand Ingvar Peder Toft travlt beskæftiget med at fylde hylderne op.

37-41 Dagliglivet under krigen – Set med en 5-10 års piges øjne – Af Lissi Ringgaard.

Billeder:

Side 38:

Familiehygge en varm sommerdag i Hunstrup trods de mørke tider. Jeg sidder på skødet af min onkel krea­turhandler (senere eksports-foreningsdirektør) Niels Svendsen. De øvrige er fætre, kusiner med forældre.

Side 39:

Udflugt med familien til Hanstholm efter krigen, da der var »Åben bunker-dag« i den store førerbunker Fra venstre: Jeg står ved siden af min onkel Niels Svendsen herefter min mor: Alma Starch Lauritsen og min faster Kathrine Svendsen. Sidste person er ukendt.

Side 40:

Lissi Ringgaard på højene mindes tiden i barndommens by – Vestervig.

42-44 Tog beskudt mellem Hunstrup og Østerild – Sigrid Kloster har sendt uddrag af erindringer, skrevet af hendes far, Severin Nielsen.

Billede på side 43:

Severin Nielsen blev født i Bulbjerghus i 1913. Efter at have været på højskole, bosatte han og min mor sig på Kærup Holme som nygifte i 1937. Her fik de otte børn. De tog begge del i bedriften på det lille hus­mandssted, hvor de opdyrkede jorden, som ikke havde været opdyrket tidligere. Far byggede en ny gård på stedet, både stuehus og stald med lade. I 1963 fik de sølvmedalje for landboflid, som var de samvirkende danske Landboforeningers pris. Far tog aktivt del i lokalsamfundet og var med i skolekommissionen, besty­relsen for Brugsen, DLG og Mejeriet i Frøstrup. Han har altid skrevet meget, skrev dagbog og skrev om forskellige begivenheder. Severin Nielsen døde 1998.

45-48 Med børn og bil i Afrika – Axel, Maja, Carina og Ole Larsen har været på rundtur i Sydafrika og de – især Maja – har skrevet en lille dagbog om deres tur.

Billeder:

Side 46:

Carina og Ole Larsen med børnene Maja og Aksel.

Side 47:

Der blev også tid til storvildsjagt.

49-50 Sanktjørgensbjergssang – Af Søren Sørensen.
51-68 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
I 1942 var der en storkerede på Det gamle Rådhus ved Store Torv i Thi­sted. Foto fra Morten Andersen, Grønningen 13, Thisted. 51
Dette billede blev sidste år sendt fra Ingrid Moulierac i Paris med følgende tekst:

Fra Paris har Ingrid Moulierac sendt et brev med to billeder fra Thisted Realskole. Hun skriver, at hun blandt sin mors billeder har fundet to, som måske har interesse for Jul i Thy, »som jeg altid er meget glad for at modtage,« føjer hun til.

Dette billede er fra Thisted Realskoles 25 års jubilæum i 1956. På bagsiden er anført følgende navne: Pretzman, Kamma, Henning, Ragnhild, lærer Skov, Hans Smith, Kami ?, Sigrid Hvid, Ester Poulsen, Marie, Valdemar, Tot, Ida Teu ?, Grete, Niels Vestergaard, Ivar Nielsen.

Poul Nystrup Christensen, Herningvej 64, 6950 Ringkøbing, gør opmærksom på, at hans far, Ejvind Christensen, er på billedet. Han blev kaldt Tot, og står i 2. bageste række og er markeret med en ring. Ej­vind Christensen var fra 1954-1980 klitplantør i Nystrup Plantage.

52
Dette billede blev sidste år sendt fra Ingrid Moulierac i Paris med følgende tekst:

Ingrid Moulierac i Paris har blandt sin mors billeder også fundet dette, der er fra Thisted Realskoles 50 års jubilæum 1981. På bagsiden af billedet er sat et kryds og navnet Grete Busk. Det kan være den lyse pige i højre side. Ud for midten i forreste række er sat et kryds og navnet Ingrid Rask. Så vidt den gamle redaktør af Jul i Thy husker, blev en datter af installatør Busk gift og bosat i Paris. Gamle realskoleelever kan måske hjælpe med flere navne.

Poul Nystrup Christensen, Ringkøbing, gør opmærksom på, at hans far, Ejvind Christensen er med på bil­ledet. Han står ude til venstre og er markeret med en ring.

53
Birthe Overgaard-Larsen, født Gramstrup, Havelodden 56, 4000 Roskilde, har sendt dette billede og skriver: I Thisted var der i halvtredserne to jazz-orkestre. Det ene hed Harlem Ramblers. Det andet, som jeg ikke husker navnet på, var min bror med i. På billedet er min svoger Jens Peter Petersen, piano, min bror Hans Peter Grastrup, bas, Ib Abildgaard Jacobsen, sax, og Jørgen Sejr , trommer. Da alle rejste fra Thisted for at uddanne sig, solgte min mor klaveret for at få råd til et TV, Ak ja. På billedet ses de omtalte musikere, Dorthe Heide, min søster Dorte, min svoger Niels, min mor, vores hund, Trold og mig selv. Jeg har i min stue i dag sofaen, lampen og billedet til venstre. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om de to jazzorkestre. 54
Birthe fra Thisted, født Gramstrup, har også sendt dette billede af et fodboldhold. Hun kender kun nogle af dem og skriver: Bageste række nr. 7 tobakshandler Mikkelsen i Vestergade, nr. 8 Bjerregård. Forreste række nr. 2 tømmerhandler Nielsen ?, nr. 3 Jens Gramstrup, nr. 6 Christian Gramstrup. 55
Morten Andersen, Grønningen 13, Thisted har indsendt dette billede af Thisted Bryghus’ personale, antageligt fra sommeren 1953. Stående fra venstre: Jens Poulsen, Frostholm, Chr. Kobberød, Klara Jensen, Anders Kobberød, ukendt, Edward, Oskar Madsen, Klarra Andersen, Peter Hove Overgaard, Svend Thagaard. Siddende fra venstre: Gunhild Vestergaard, Dorthea Sørensen, Johanne Andersen, Stine Klausen. 56
Villy Kristensen, Lupinvej 24, Thisted, har sendt dette billede af elever i Thisted Borgerskole 2. A, 1952. Bageste række fra venstre: Kjeld, Poul Bach Larsen, Ib Dahl Jensen, Karl Leif Larsson, Kaj Jensen, Niels Rosenberg, Villy Kristensen, Per Steen Jørgensen, Ole Dandernell Jensen, Villy Chr. Laursen, Svend Larsen, lærer Rasmussen. Midterste række: Per, Ruth Christensen, Grethe Jensen, Anni, Tove Jensen, Ulla, ukendt, Niels Schledermann Larsen, Ove Bach. Forreste række: Hans, Bjarne, Birthe Jensen, Else Marie Jensen, Lissi Hasselstrøm, Sonja Jensen, ukendt, Anne Sofie, Henne Wienberg Jensen, Aase Fjeldgaard, Anni Abildgaard Jacobsen. 57
Dansk Metals Lærlingeklub, bestyrelsen 1962. Bagest fra venstre: Ejvind Villadsen, Jens Chr. Gregersen og Erik Zohnesen. Forrest fra ven­stre: Jens Peter Thorhauge (svendenes repræsentant) og Villy Kristensen. 58
Dette billede er fra Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25-4, Thisted, som skriver: Billedet forestiller mine oldeforældre, Marie og Anders Niel­sen, Ballerum, sammen med deres 5 børn og deres ægtefæller. Billedet er taget i anledning af, at den yngste datter Agnes og hendes mand, Kr. Nielsen, udvandrede til staten Iowa. De fik en farm og kom aldrig til Danmark igen.

Bageste rækker fra venstre: nr. 1 Else Marie Villadsen f. Andersen, gift med nr. 2 ? Villadsen, Ræhr. Nr. 3 Kr. Nielsen, nr. 4 Maren Ander­sen, f. Jensen, gift med nr. 5 Anders Ch. Andersen, Kåstrup. nr. 6 Chr. Stentoft, Skinnerup, nr. 7 Peder Sunesen, Kåstrup, gift med nr. 8 Ane Sunesen, f. Andersen. Forreste række fra venstre nr. 9 Agnes Nielsen, f. Andersen, gift med Kr. Nielsen, nr. 10 Marie Nielsen, Ballerum, gift med nr. 11 Anders Nielsen, Ballerum. nr. 12 Nicoline Stentoft, f. Andersen, gift med Kr. Stentoft.

Nr. 7 og 8 Ane og Peder Sunesen er mine bedsteforældre.

59
Dette skolebilleder fra Hillerslev 1952 er kommet fra Kristian Holm, Oscar Andersensvej 19, Thisted, med følgende tekst: Bagfra 1. række: Jens Berg, Søren Sårup. Kristian Holm, Kristian Larsen, Jens Kristian Andersen, Aksel Bisgård, Asger Munkholm, Verner Johansen, Hen­ning Pedersen. 2.række: Knud Erik Knudsen, Karl Brogård Christensen, Gert Jensby, Peder Kappelgård Pedersen, Arne Sunesen, Kristian Larsen , Bent Sunesen, Peter Berg, Åge Thorup, Jørgen Elkjær, Svend Åge Thomsen, Poul Andersen. Lærer Viggo Thorup. 3.række: Læ­rerinde Agnete Gregersen, Herdis Larsen, Hanne Knudsen, Mette Sårup, Dorthea Thousgård, Gerda Andersen, Karen Christensen, Grethe Elkjær, Henny Tousig, Birthe Hansen, Bodil Larsen, Marie Sårup. 4. række: Maren Kjær Andreasen, Else Bisgård, Vera Kristensen, Bodil Brændgård, Gerda Pedersen, , Laurine Jensen, Lis Sørensen, Ingrid Christensen, Inger Bisgård, Ingrid Nielsen, Anna Holm, Anne Ma­rie Thorup. 60
Dette skolebillede er indsendt til arkivet i Vangså. Der fulgte desværre ikke nogle oplysninger med udover at der på billedet stod Anna Jen­sen bag på billedet. Hvis nogle har nogle yderligere oplysninger, så kontakt endelig Jette Andersen på Vangsaa Arkiv. Mail: jette.vangsaa@paradis.dk 61
Klitmøller 1942. Redningsmandskab. Set fra venstre: nr. 3. Christian Hausgaard Hede. Hvem kender resten på billedet? Man kan også se billedet på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, under billeder fra sognene. Billedet er indsendt af Inger Kristine Hausgaard Pedersen, f. Hede. Har du yderligere oplysninger – kontakt Vangsaa Arkiv, mail: jette.vangsaa@paradis.dk 62
Vildsund Hallen 1964-65. NBK Pige håndbold og Drenge fodbold. Nederst fra venstre: Richard Søe, Gunner Back, Gunner Gade, Hans Jør­gen Birk, Anders Andersen, Kr. J. Kristensen, Frits Maertens, Gunner Maertens, Svend Sørensen, Mads Agerholm, Bent Pedersen, Flem­ming Pedersen, Lars Rask, Linda Oddershede, Inger Jepsen, Else Marie Andersen, Karen Pedersen, Ellen Christensen, Else Andersen, Gerda Pedersen, Hanne Fuglsang, Karen Bodil Andersen, Gunhild Grønkjær, Inger Pedersen, Lis Back, Inger Vigsø, Ellen Pedersen, Emma Lang­gård, Grethe Jensen, Tage Lauritsen, Teddy Pedersen, Christian Christensen(Stopper), Richart Markussen, Knud Erik Birk, Bjarne F. Jensen, ukendt, Villy Christensen, Villy Jepsen, Poul Brandi, Jørgen Thomsen, Reinhart Back, Mogens Landbo, Verner Sunesen, Niels Markussen, Jens Andersen, Carlo Sekkelund, Anders Sunesen, Kal Knudsgård, Karl Henry Jensen(Kalle Post), Johannes Mortensen, Henning Pedersen, Jesper Oddershede, Folmer Larsen, Knud Erik Pedersen, Jens Back, Georg Vestergård, Erik Larsen, Preben Graugård, Knud Erik Thomsen, Svend Christensen, Henning Lauritsen, Henning Pedersen, Mogens Larsen, Esben Møller. Vognkommandør Nymand. Billede modtaget af Kalle Post, Ræhr. reg. 13.8.2011 på Vangsaa Arkiv. 63
Til dette jubilæumsbillede fra maskinfabrikken i Sjørring har Svend Dinsen fundet frem til flere navne med hjælp fra 90-årige Poul Bund­gaard Andersen ( nr. 18). Nr. 6 er Nils Smed. Han stod ved essen, føjer Svend Dinsen til. Nr. 9 er Svend Weje, nr. 2 Holger Andersen, nr. 3 Johannes Christensen, nr. 10 Engelbrecht Christensen, nr. 11 Børge Smærup, nr. 14 Gotfred Smærup., nr. 17 H. C. Hansen. Billedet stod på side 53 i Jul i Thy 2011. Det er fra omkring 1945, da det var N.P. Guld & Søn, der drev virksomheden. Det var da den var overtaget af Svend Jacobsen og Ernst Nielsen i 1946, at den blev kaldt Sjørring Maskinfabrik. 64
Hans Nielsen, Hundborgvej 62, har sendt dette billede fra Thisted Borgerskole 1953 eller 54, formentlig 4. klasse. Bageste række fra venstre: ? Søndergård Larsen, Frank Nørgaard, Jørgen Hans Jensen, Poul Erik ?, Henry Thomsen, Poul Roer Petersen, Erik Bjerg Poulsen, Peter Sørensen. Miderste række: Arne Åes, Anne Kiær, Lisbeth ?, Else Åes, Britta Dige, Hanne ?, Hans B. Nielsen. Forreste række: Åse Ringgård, Anni Vestergaard, Pia Auby, ? Klausen, Ritta Jensen, lærer fru Mikkelsen, Inge Riis Jensen, Thea Nielsen, Lis Stenstrup og Ellen Margre­the Clausen. 65
Konfirmander i Vang Kirke 1963: Vang Kirke 21.4.1963. Fru Ruth Bak, Ole Augustinus, Vang, Peder Thinggaard Nielsen, Tvorup, Bent Nielsen, Vangså, Kaj Madsen, Vang, Per Jensen, Dj. Mark, Jens Møller, Vang, Bent Krogsgaard Nielsen, Vangså, Knud Erik Sørensen, Tvo­rup, Pastor Johannes Holm Bak. Forrest fra venstre: Anna-Marie Thomsen, Dj. Mark, Tina Kristensen, Tove Nystrup Ravn, Tvorup, Inge- Lise Nielsen, Vangså, Kirsten Skårup, Vang, Birthe Pedersen, Vang, Anna Møller Christensen. Vang. 66
Vang Kirke 21.4.2013. 12 konfirmander mødes i Vang Kirke for at fejre 50-års jubilæum (på dagen) for deres konfirmation 21.4.1963. Bagerst fra venstre: Ole Augustinus, Peder Th. Nielsen, Kaj Madsen, Per Jensen, Bent Krogsgaard Nielsen, Knud E. Sørensen, Svend Bak(søn af daværende præst, Johs. Holm Bak). Foran fra venstre: Tinne Henningsen (Hoxer), Anna -Marie Christiansen (Thomsen), Inge-Lise Kristof­fersen (Nielsen), Tove Nystrup (Ravn), Kirsten Gasberg (Skårup), Anna Møller Meyer(Christensen). Fotograf: Jytte Gellert Krogh. 67
17 elever fra 9.B årgang 1963 på Thisted Borgerskole, var lørdag den 21. september 2013 samlet for at fejre det var 50 år siden, de havde sidste dag i folkeskolen. Dagen startede kl. 11.00 i Tved hos Pouline og Erland Jensen, der havde lagt hus og have til dagens start, og det blev en dag vi ikke glemmer. Det hele gik som planlagt, og vejrguderne var bestemt på vores side, fortæller Henning Hjorth, der sammen med Erland Jensen, Lennart Tofte Nielsen og Gerth Haaning, havde udarbejdet dagens program, der bl.a. om­fattede besøg i Thisted Lilleby, og til sidst festaften med ægtefæller / samlever på Café Baghuset, der slut­tede kl. 01.00

Bagerst fra venstre: Lennart Tofte Nielsen, Thisted. Gerth Haaning, Thisted. Aase Østergaard (Holm), Spentrup. Erland Jensen (Pif),Tved. Mette Marie Korsgaard (Bredahl), Nykøbing F. Benny Jensen, Thi­sted. Jan Dinsen, Tranekær. Wiveca Lange (Ekenstierna), Plön, Tyskland. Jørgen Dahl Andersen, Sned­sted. Henning Hjorth, Thisted. Svend Larsen, Holbæk. Forreste række fra venstre: Bodil Hansen (Nystrup Andersen), Otterup. Dorrit Overgaard (Dige) Brøndby Strand. Aase Sørensen (Bach) Thisted. Aase Jen­sen (Jespersen) Otterup. Lisbeth Svalgaard Henriksen (Svalgaard Jørgensen) Nors. Bente Vibeke Nielsen (Thomsen) Borås, Sverige. Foto: PhotoCare, Thisted.

68
69 KFUM-spejderne i Thisted

kan onsdag den 18. december 2013 fejre 50 års jubilæum. Indsendt af Erik A. Lauridsen.

Øverste billede:

KFUM-spejderne ses her på et gruppebillede fra korpslejren ved Holbæk i 1990, hvortil en lille gruppe på 12 i øvrigt var ankommet med spejdernes forholdsvis nyanskaffede båd »Niels Juel«.

Nederste billede:

Her et billede af KFUM-spejdernes første ejendom på Plantagevej, tidligere restaurant »Sommerlyst« og »Sangernes Hus«, som iøvrigt nedbrændte i 1982, hvorefter et nyt hus opførtes på den anden side af ve­jen i 1983. Niels Juels Gruppe ejer desuden et hus på Tilstedvej i Tilsted samt en moderne weekend hytte i Hjardal.

70 Jul i Thy – Af Jørgen Miltersen.
71 Tak for 42 gode år – Af Jørgen Miltersen og Erik A. Lauridsen.
71 Tak for tilliden – Af Svend Sørensen.
72-80 Reklamer.

 

 

Navne:

Ole Iversen

Jørgen Miltersen

Helga Bunk

John Mehr

Leif Korsgaard

Ragnhild Topp

Peter Øvig Knudsen

 

Forsidemaleri:

Carl Lundblad

 

Fotografer:

Ole Iversen, CLICK Fotografen, Diana Holm, Aage Pedersen m.fl.

 

Grafisk tilrettelæggelse:

Karin S. Fredsøe, Tilde Grafisk