Jul i Thy 2011

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-7 Kronprinsparret i Thy i august 2011

Billeder:

Side 3:

Tirsdag den 23. august 2011 lagde kongeskibet – med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ombord – til kaj i Hanstholm i strålende sol og stille vejr. Kronprinsparret blev kl. 10 modtaget af thyboer i deres pæneste skrud. Ved indsejlingen kunne alle på kongeskibet »Dannebrog« glæde sig over ønskevejr. Havnen viste sig fra sin allersmukkeste side.

Side 4, øverst:

Tvillingerne fik søluft, men var godt klædt på da Dannebrog var ved at lægge til kaj. Mary holder Josephine og Frederik Vincent på armen. Den eneste mulighed som thyboerne fik for at se de to. Foto: Ole Iversen.

Side 4, nederst:

Mary hilste på »grønlandske thyboere«, og brugte megen tid på at hilse hele vejen rundt. I tv betegnede hun modtagelsen som varm og stor. Foto: Ole Iversen.

Side 5, øverst:

Efter at have hilst på mange tog kronprinsparret fat på det stramme program. Et af de første punkter var besøg på MuseumsCenter Hanstholm, hvor borgmester Lene Kjelgaard afslørede en meget speciel skulptur: et surfbræt, tegnet af grafisk designer Tina Munch til brug på Cold Hawii i Klitmøller. Kronprinsessen modtog et bælte i skind med rav, udført af kunsthåndværkeren Margit Andersen, Hurup. Foto: Peter Mørk.

Side 5, nederst:

Kronprins Frederik besøgte bølgeenergi-anlægget Wave Star. Ingen fare for bølgesprøjt undervejs derud. Vindmøllerne stod stille, og der var end ikke en krusning på vandet. Foto: Peter Mørk.

Side 6, øverst:

På Store Torv i Thisted var der om eftermiddagen forskellig underholdning. Thisteds verdensberømte Drenge-Mandskor skabte en god stemning med »I Danmark er jeg født« til tekst af H. C. Andersen og me­lodi af Poul Schierbeck, og så var der hip-hop dansere på torvet. Foto: Diana Holm.

Side 6, nederst:

Kronprinsessen på besøg i skovbørnehaven, hvor børnene viste deres kreativitet. Foto: Diana Holm.

Side 7, øverst:

Efter et heltisk tirsdags program, ønskede kronsprinseparret at opleve Thy under private former. Her an­kommer Frederik og Mary fra Dan­nebrog onsdag kl ca. 10, for at tage på en tur der indbefattede en to ti­mers rundtur i bunkersmuseet og en tre-timers mountainbike-tur i nationalparken. Foto: Ole Iversen.

Side 7, nederst:

Kronprins Frederik var lidt for ivrig i starten af sin auktionskarriere, og det affødte megen latter, da han forvekslede et par yngre opkøbere, som kronprinsen troede var sønner af Frank Sørensen (th). »Jeg er altså ikke far til alle de unge hernede«, var den hurtige replik fra Frank Sørensen. Øvrige på billedet: fra venstre Jens Tellefsen, Tage »Samler« Kristensen, Jes Holm Sørensen, der giver Frederik et anerkendende skulder­klap, og borgmester Thisted Kommune, Lene Kjelgaard, der griner over den afslappede stemning på auk­tionen efter et stramt og stift program dagen før. Foto og tekst: Ole Iversen.

8-15 En »københavner« i Thy – Af Stefan Kann.

Billeder:

Side 8:

Stefan Kann, nyudnævnt sektionschef, 1959.

Side 9:

Den blå fjord og udsigten over bredningen ind mod Thisted er betagende – enten det er en sommermorgen (ovenfor) eller en vintermorgen (nederst).

Side 12:

Nors Station ca. 1965. Kl. 18.00 returnerede »skoletoget« fra Fjerritslev. Det var kørt fra Thisted omkring kl. 14.00 med en »Triangel«-motorvogn som trækkraft.

Side 13:

Østmolen under bygning – det er stormvejr.

Side 14:

Læmolen i havblik.

16-17 Albert blev låst inde hver nat – Af Leif Korsgaard Andersen.

Billede, side 17:

Det har ikke været muligt at fremskaffe et billede af Albert. På dette amatørfoto af et hestekøretøj på vej til Vust ses den lille Leif Korsgaard Andersen mellem sine forældre.

18-32 Æ war knæjt, det war krig – Af Søren Sørensen.

Billeder:

Side 18:

Søren Sørensen foran Strandvejen 51, 1942.

Side 19:

Til venstre: Lille Søren, i midten: arbejdsmand Gunnar Sørensen, til højre: symaskineagent Søren (singer) Sørensen, foran Strandvejen 51, 1939.

Side 20:

Gunnar Sørensen, ca. 1930.

Side 22:

Elsa og Gunnar Sørensen på københavnerbesøg, 1943.

Side 24:

Søren Sørensen, skolebillede 1952.

Side 26:

3. Mellem Thisted Gymnasium 1953. Yderst til højre overlærer Marius Jørgensen. Yderst til venstre i mid­terrækken Søren Sørensen med butterfly.

Side 29:

Elsa og Gunnar Sørensen, ca. 1970.

Side 31:

Elsa Sørensen i køkkenet på Strandvejen 51. Årstal ukendt.

33-37 Tre døgn i en klostercelle – Af Mette Fastrup. Til Jul i Thy 1978 skrev Mette Fastrup denne beretning. Gengives efter aftale med hendes tre sønner Jakob, Lauge og Gregers.

Billedtekst til billedet på side 33:

I årene 1974-1980 skrev Mette Fastrup til Jul i Thy en fortælling i syv afsnit om Stille Bedste og sandflugten.

I nogle år fra 1980 var Mette Fastrup Thisted Dagblads lokal­redaktør i Hanstholm. Derefter var hun på redaktionen i Thisted. Hun døde i november 2010 i en alder af 78 år.

Side 35:

Ørslevkloster set fra nord-øst (Litografi fra 1857 efter tegning af F. Richart). Indscannet fra Jul i Thy 1978.

38-40 Minde om Skovkirsten – Af Jørgen Miltersen. Fra Jul i Thy 1986.

Billeder:

Side 39:

Lørdag den 21. juni 1986 afslørede kirkeminister Mette Madsen i Thisted en sten til minde om Skov-Kir­sten, der døde den 18. marts 1900 og blev begravet på Søndre Kirkegård. Øverst er indhugget en lærke. Nederst ordene MODIGT TOG DU ORDENE I FORSAMLINGEN. Stenen er formet af billedhuggeren Eigil Westergaard. Foto: Tage Jensen.

Side 40:

Skov-Kirstens familie var blandt de mange, der var på Søndre Kirkegård lørdag den 21. juni 1986 for at overvære afsløringen af mindestenen.

41-60 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
De to billeder på denne side er kommet fra Morten Andersen, Grønningen 13 i Thisted.

Til venstre: Manden, der står med en kalv, er slagter Arnold Mikkelsen. Billedet er taget uden for Koopmanns Slagteri i Thisted, Strandgade 73, omkring 1940’erne. Arnold Mikkelsen var født 1910 og døde 1967. Koopmanns Slagteri blev oprettet 1898 og nedlagt 1953. Arnold Mikkelsen kom derefter på Thisted Andelsslagteri.

Til højre: Til dette billede forklarer Morten Andersen, at der under krigen 1940-45 var hårde vintre. Limfjorden var lagt til, og fiskere gik ud på isen for at stange ål eller pilke torsk. Hvem personerne er ved han ikke.

41
Billedet er fra Kaj Hupfeldt Nielsen, Violvej 20, Nørresundby: Min bedstefar, købmand Th. C. Lassen var så vidt vides den første i Vestervig, der fik bil. Den var af mærket Detroit. Billedet er taget i 1917. Til ven­stre Ingeborg. I midten min mor, Bertha, til højre Holger. Min bedstefar kørte til Thisted for at få kørekort. Det stod gasværksbestyrer Meibom før. Bedstefar kørte en tur fra Gasværket til Østerbakken. Da han kom tilbage, var han klar til at få kørekort, så han kunne køre med doktoren og andre i Vestervig, der havde brug for at komme hurtigt frem. Kørekortet var gyldigt til hans død i 1958 i en alder af 87 år. 42
værksbestyrer Meibom, blev kørekor­tet udstedt af Hassing-Refs Herre­ders Politi 6. juni 1917. 42
På dette billede fra Sennels sidder den kloge kone Emilie i kurvestolen i højre side. Til venstre for hende sidder svigersønnen, der var af Smed-familien. Derefter datteren Maren, sønnen Chresten, sønnen Peter og datteren Ellen. Billedet er fra Bente Eriksen, Vibevej 21, Hurup. Hun er datter af Peter, så den kloge kone er hendes farmor.

Billedet er formentlig taget engang i 1930’erne. Emilie var født i Nørhå i 1875 og blev gift med Andreas Iversen, født 1866. De boede i Hedegård i Sennels, nu Sennels Hede nr. 24. Det var en større gård den­gang. Mardahlvej 6 og 8 er udstykket fra gården.

Emilie havde særlige evner, som man stadig mindes i Sennels. Hun var optaget af gårdens drift både ude og inde. Da hendes mand døde 1927, fortsatte hun driften af Hedegård med hjælp fra sønnerne. Da hun solgte gården, købte hun Sennels Mølle.

Mange søgte til hende, når de var syge. Folk kom langvejs fra. Hun lavede salver, der ikke lugtede særlig godt, men de virkede. De var bl.a. lavet af brændenælder og kogte hugormeskind, fortæller Bente Eriksen.

Emilie kunne også klare brud på arme og ben. Hun havde opskrifter på mange slags salver, men hvor op­skrifterne er blevet af, vides ikke. Emilie døde i 1940.

43
JUL I THY har fra Jette Andersen, Vangsaa Arkiv, modtaget dette billede fra Vangsaa Skole 1924. Jette skriver: Bageste række fra venstre: nr. 1 Christian Jensen, Vangsaa. Resten ukendt. 2. række fra venstre: Fru Bøgehøj, yderst til højre lærer Bøgehøj. 3. række fra venstre nr. 1 Anna Ernastine Nystrup Hansen, født 27. januar 1915 (gift med førstelærer J. C. Frank fra Gl. Skørping, mor til Thyra Frank på Plejehjemmet Lotte på Frederiksberg). Nr. 2 Eva Astrid Kjærgaard Nystrup Hansen, nr. 4 Ebba Adele Nystrup Hansen, f. 15. juli 1917 (gift med førstelæ­rer Alfred Jensen, Sjørring, Kallerup og Ørum Skole), nr. 5 Kirsten Nystrup Andersen. Foran ukendte. Thea Grønkjær skulle være her. Jeg ved ikke hvor. Billedet modtaget 2007 fra Grethe Nystrup Kragh, Klitmøller, til Vangsaa Arkiv. Oplysninger modtaget fra Niels Frank 2011. 44
Dette billede fra Ballerum Skole 1897 eller 1898 er kommet fra Else Sloth Neimanas, Rosenvej 1, 4340 Tølløse. Min far, Christian Kjærgaard Tousgaard og hans lillebror Peter er på billedet, oplyser Else Neimanas. Min far ejede en overgang Tousgård, men flyttede i 1922 til Anneksgården i Thorsted. Min far sidder som nr. 2 fra højre i nederste række, og Peter sidder som nr. 4 fra højre. Peter kom i skole som 6-årig, da han havde svært ved at få tiden til at gå. Jeg ved ikke spor om de øvrige på billedet, fortæller Else. Hun blev gift med Herbert Neimanas, der kom til Dragsbæk sammen med flygtninge fra Litauen. Han blev KFUM-sekreær i Thisted og blev i 1956 gift med Else i Nors Kirke. De boede først i Thisted. Derefter var Herbert Neimanas KFUM-sekretær andre steder, bl.a. i Skjern i 5 år, sidst i Tølløse. Else mistede sin mand for 5 år siden. 45
Finn Graa Jakobsen, Kolonihavevej 22 B, 7752 Snedsted, har sendt dette billede af husmandsparret Inger og Otto Jensen fra Førby. Inger var født 1892 og døde 1971. Otto var født 1881 og døde 1964. Otto Jen­sen overtog i 1906 Vester Fadders­bøl. De solgte ejendommen i 1927 og købte et mindre husmandssted i Førby.

Otto var med til at stifte den so­cialdemokratiske forening i Hund­borg-Jannerup og blev medlem af Hundborg-Jannerup Sogneråd. Han blev i 1951 udnævnt til æresmedlem af partiforeningen. Inger og Otto Jensen plantede mange læhegn og opdyrkede hede.

46
På det nederste billede ses fem af deres børn: Fra venstre Karen (født 1922). Hun er i dag på Plejecentret Solgården i Hundborg. Derefter Mette (født 1919) i dag bosiddende på Teglværksvej i Thisted. Martha (født 1925) døde i 2002. Grethe (født 1921) døde i 1997. Jens (født 1924) døde for få år siden. Familiens yngste søn var endnu ikke født, da billedet blev taget. Husmandsstedet i Førby er stadig i familiens eje.

PS: Finn Graa Jakobsen er søn af Karen Jakobsen på Solgården.

46
Dette billede er taget på terrassen på Koustrup Mølle, Jestrup, Sønderhå, den 1. maj 1962, da gårdens ejer, Johannes N. Møller, fejrede sin 50 års fødselsdag. Billedet er fra Hans Møller, Brunesvej 8, 8660 Skanderborg, der giver følgende oplysninger om personerne:

Stående bagest fra venstre: Jens Andreas Jacobsen, Knakkergård, Skyum, Holger Pedersen, Sønderhågård, Sønderhå, Vangsgård Kvejborg, Hegnsgård, Jestrup, Sønderhå og bagved ham står Tage Nielsen, Trankjær, Chr. N. Møller, Sdr. Nordentoft, Edvard Johansen, Gisselbæk, Hørdum og bagest Jens Tøllbøl, Skyumgård, Ellen Nielsen, Trankjær (g.m. Tage), Maren Jacobsen, Knakkergård (g.m. Jens Andreas), Niels Alfred Eriksen, Søvang, Bedsted, Johannes N. Møller, Koustrup Mølle, Jestrup, Sønderhå.

Siddende fra venstre: Jens Kristensen (Kræn), Vestervig Kloster, Thea Lyhne Pedersen, Sønderhågård (g.m. Holger), Kr. Hansen, heste­handler, Hørdum, Thea Kristensen, Vestervig Kloster (g.m. Jens Kræn), Arnold Nielsen, Nørhågård, Agnes K.S. Møller, Koustrup Mølle (g.m. Johannes). Foto: Gerhard Jensen, Thisted (Støjberg Margarinefabrik)

47
A.L.M. Aaberg fra Langeland blev Thisted Amts Tidendes første redaktør og Thisteds første folkevalgte borgmester. Da han blev hyldet på sin 80 års dag, blev han betegnet som Danmarks flittigste redaktør. A.L.M. Aaberg var født 11. oktober 1853 i Rudkøbing, blev uddannet som typograf i København og var ansat i Aalborg, da Venstrepolitikeren C. Berg oprettede endnu et af De Bergske Blade. Efter Hillerød, Kolding, Viborg, Ringkøbing og Holstebro kom turen til Thisted. Jernbanen var i 1882 ført videre fra Struer til Thisted, og fra oktober 1882 begyndte Thisted Amts Tidende at udkomme. A.L.M. Aaberg tiltrådte som redaktør i 1883. I 1894 blev han som den eneste Venstremand indvalgt i Thisted Byråd. I 1917 blev han Thisteds første folkevalgte borgmester og havde borgmesterposten i 8 år indtil 1925. I en årrække var han endvidere formand for Historisk Samfund og for Museet i Thisted. Aaberg nåede at blive hyldet på sin 80 års dag 11. oktober 1933, men den følgende måned, 26. november, sov han stille ind. De Bergske Blades samlede oplag blev i 1966 opgjort til 104.993. Deraf tegnede Thisted Amts Tidende sig for 11.042. 48
I tiden før Thisted Motetkor blev landskendt og Thisted Drenge-Mandskor blev verdenskendt eksisterede der i Thisted en dobbeltkvartet, som var kendt i hele Thy. Dette billede af dobbeltkvartettens medlemmer er fra Jørgen Hagger Jensen, Aalborgvej 52A, 9000 Aalborg. Nr. 3 fra venstre er Axel Mikkelsen, der var Thisteds borgmester i mange år. Derefter manufakturhandler Peter Jensen, der drev forretning på hjørnet af Frederiksgade og Vestergade. Så kommer skræddermester Selmer. De to næste er ukendte. Derefter snedkermester Ejner Jensen, der havde bedemandsforretning i Bisgårdsgade med salg af kister. Yderst til højre kantor Fredskild, der var medlem af dobbeltkvartetten i 25 år. Endvi­dere var han korleder i mange år. Jørgen Hagger Jensen er søn af Ejner Jensen. 49
Dette billede er kommet fra Leif Petersen, Stendalsvej 2, Skyum. Det er taget i et hus i Hørdum, hvor hallen findes i dag.

På billedet ses min bedstemor Maria Jensen, født Olesen 19. december 1883 i Hørdum. Hun var skrædder hele sit liv og døde 26. oktober 1974. Min bedstefar Karl Jensen var født 19. april 1884 i Langkastrup ved Randers. Han arbejdede i mange år på Hørdum Station. Han døde 2. januar 1954. De er begge begravet på kirkegården i Hørdum. Personerne på billedet er fra venstre moster Visse, født 10. december 1910 i Hørdum, død 24. januar 1956. Begravet i Hørdum. Moster Rose født 10. juli 1912 i Hørdum, død 22. maj 2001 Begravet på Vestre Kirkegård i Thisted. Bedstefar Karl Jensen. Dernæst moster Emmy, født 14. april 1917, død 28. juni 2000. Begravet på Vestre Kirkegård i Thisted. Mo­ster Tinne (stående bag moster Emmy) født 25. maj 1909, død 23. november 1978. Begravet på Vestre Kirkegård i Thisted. Bedstemor Maria Jensen. Pigen på skødet af bedstemor er min mor, Ninna, født 30. august 1919, død 22. april 1997. Begravet i Hørdum.

50
De blev konfirmeret i Ræhr Kirke 23. marts 1942. Billedet med alle navne er fra Anna Lindhardt, Bybakken 11, Ræhr. I bageste række fra venstre Christian Bjerre Kristensen, Ræhr, Lars Rask, Vigsø, Niels Frost, Hamborg, Hedegaard Pedersen, Sårup, præsteparret Maria og Ludvig Mehr, Søren Dybdahl, Sårup, Kaj Søndergaard, Ræhr, Mads Josefsen, Hamborg, Martin Jensen, Hamborg. Forreste række: Marie Odgaard, Sårup, Else Mouritsen, Ræhr, Elva Villadsen, Ræhr, Anna Dahl, Ræhr, Johanne Frost, Hamborg, Emma Frost, Hamborg, Stinne Larsen, Bjerre, Bodil Eriksen, Ræhr, Kristiane Sand, Ræhr Mark, Martha Bertelsen, Vigsø.

Ludvig Mehr, der havde teologisk uddannelse fra Amerika, blev sognepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø 1935. Han var i 1927 blevet gift med Maria Hansen fra Marstal. De fik tre sønner, der fulgte i faderens fodspor og rejste til Amerika: Johannes, Hans Peter og Ansgar Carl. Lud­vig Mehr udgav i 1953 »Bogen om Hanstholm«. 160 sider.

51
Svend Dinsen, Bogensevej 8, Næsby, Odense, har sendt tre billeder fra Sjørring Maskinfabrik og skriver: Dette er en opstilling af fabrikkens produktion af grundvands- og dybvandspumper. 52
Til dette billede har Svend Dinsen denne forklaring: Det er taget i maj måned 1947. Jeg var dengang i lære hos maskinfabrikant Johannes Klausen, som havde kontrakten på fremstilling og opsætning af stålspærene på Hurup Elværks maskinhal. Vi hav­de hele måneden det prægtigste vejr, og vi kravlede rundt på spærene som havde vi været abekatte – og uden sikkerhedssele. Man havde ikke byggekraner. Konstruktionen, som rager op, er den »byggekran« som vi brugte til at løfte spærene op med, og som vi selv havde fremstillet. 52
Dette billede blev taget, da fabrikken fejrede 40 års jubilæum i 1986. Svend Dinsen skriver: Jeg husker desværre ikke alle navne og i nogle tilfælde kun fornavn eller efternavn. Som jeg husker dem er de som følger: 1. ingeniør Dissing, 2 Holger, 3. Johannes, 4. Poul Leth, 5. Svend Guld, 6. ?, 7. kontorist, 8. Niels Guld, 9 ?, 10: Engelbrecht, 11. Smærup, 12 og 13 ?, 14. Smærup (bror til nr. 11), 15. Poul Andersen, 16. Svend Dinsen, 17. H.C. 18. ? 19. Jørgensen, 20. Chr. Poulsen 21. ?. 53
Lissi Ringgaard, Toftevej 3, 8600 Silkeborg oplyser: Personerne er fra højre min bedstemor, distriktsjorde­moder Mette Marie Lauritsen, f. Tølbøll, hendes datter distriktsjordemoder Dagmar Lauritsen (hun havde først praksis i Bedsted, derefter i mange år i Nykøbing Mors). På armen har hun indsenderen af dette bil­lede: den 3 måneder gamle Lissi Starch Lauritsen. Den unge dame yderst til venstre menes at være bar­nepigen Agnethe, der har Vilhelm ved hånden (min bror). I JUL I THY 1989 var der en artikel om min bedstemor, skrevet af min fætter Kjeld Starch Lauritsen. Min bedstemor flyttede efter at have været di­striktsjordemoder i Hjardemål ind i et nybygget jordemoderhus i Hunstrup i 1925. Hun gik på pension i 1939. 54
Lissi Ringgaard: Min far, Arendt Starch Lauritsen blev i 1935 ansat som forretningsfører i enkefru Lu­ther Nielsens købmandsbutik i Vestervig. Den blev senere overtaget af sønnen Knud Nielsen. Min far ses i døren til den for nyligt nedrevne ejendom i Klostergade. Min far blev i 1943 bogholder i Har­ring-Refs Herreds Spare- og Lånekasse, hvor han var til han i 1970 gik på pension. Han var i en år­række formand for Vestervig-Agger Sygekasse og blev senere formand for de sammenlagte sygekasser i Sydthy. I en årrække var han formand for Vester­vig-Agger Håndværker- og Borgerforening samt kasserer i Vestervig Idrætsforening. 54
Ole Juul Jensen, Vilhelmsro 228, 3480 Fredensborg, har sendt dette billede med følgende tekst:

Foto fra 1904. I midten A. Chr. Andersen, 1859-1911, (kunstmaler), hans hustru Hedevig, født Evers, 1859-1930. Omkring dem deres 7 børn. Bagest til venstre Henny, 1887-1921, Axel 1889-1969, Johanne 1888-1980. Fra venstre ved siden af A. Chr. Andersen Gerda 1892-1975. Foran faderen Fanny 1899-1992. I midten Ingeborg 1896-1977. Yderst til højre Charles 1895-1965.

Fundet af dette foto i Thisted Museums fotoarkiv har givet anledning til den mest fantastiske historie, nemlig, at jeg i 2010 som 60-årig, gennem arkivet, som havde informationer om hvem, der havde givet billedet til arkivet, har fundet en stor familie i Canada, USA og Danmark, som jeg ikke vidste jeg havde. Charles er min farfar, som jeg aldrig har kendt. Vi havde altid troet, at min afdøde far var enebarn, men museets fotosamling var nøglen til at knække en familiegåde og finde frem til, at min far havde tre halvsø­skende. Jeg har fået kontakt til to af dem. Anders Chr. Andersen, min oldefar, var uddannet på Kunstaka­demiet i København og var fra 1885 til 1908 lærer ved Thisted Private Realskole og derefter ved Thisted Borgerskole. Desuden var han forstander for Teknisk Skole.

55
Dette billede fra Ballerum Skole ca. 1912 er nået frem til JUL I THY via Jette Andersen, Vangsaa Arkiv. Else Marie og Henning Frost, Tangrimme 7, Ballerum, oplyser: Foran fra venstre Andreas Langballe. 2. række nr. 3 er Anna Hove Pedersen, nr. 4 Vilhelm Hove Pedersen. Midt i billedet med hat på Marie Hove Pedersen, mor til Anna og Vilhelm, mormor til Henning Frost, der er søn af Anna. 56
Dette billede er kommet fra Kalle Post i Ræhr. Lisa Villadsen har hjulpet med navne. I Hanstholm opførtes i 1938 dilettantkomedien »Ej blot til lyst«. Manden, der sidder til højre for midten med et blad i hånden, er købmand Rubin Bjerregård. Manden i midten med slips er Niels Karl. Kvinden med hvidt tørklæde er Bodil Olsen. Oven over Rubin Bjerregård i hvid kittel Hugo Hansen. Øverst nr. 3 fra venstre er Anton Johansen. 57
Er der nogle af jer der kender disse folk, spørger Leif Petersen, Stendalsvej 2, Skyum, 7752 Snedsted, tlf. 9793 6409. Billedet er fundet i et album fra min bedstemor, Maria Jensen, se side 50. 58
Er der nogle af jer der kender disse folk, spørger Leif Petersen, Stendalsvej 2, Skyum, 7752 Snedsted, tlf. 9793 6409. Billedet er fundet i et album fra min bedstemor, Maria Jensen, se side 50. 59
Er der nogle af jer der kender disse folk, spørger Leif Petersen, Stendalsvej 2, Skyum, 7752 Snedsted, tlf. 9793 6409. Billedet er fundet i et album fra min bedstemor, Maria Jensen, se side 50. 60
61-70 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Smedemester Jørgen Hundahl, Tilsted døde den 1.12.09. Han blev født i 1929 og opvoksede i Nors, hvor faderen var smedemester. I alle årene nød Jørgen Hundahl at komme på markerne og klitterne i det område mod vest, som i dag omfatter det nuværende Hanstholm Vildtreservat. Da han som barn og ung smed kom der, var der stadig enkelte små dyrkede jordlodder, venlige klitbønder og ynglende hjejler. Den 1.9 09 var Jørgen Hundahl på sin sidste vandretur langt ind i området sammen med Lauge Fastrup. Det blev til intense oplevelser med blandt andet kronvildt og traner. Jørgens Hundahls hustru Kirstine døde i 2008. De efterlader sig sønnerne Erik, Søren, Jens Christian og Anders. 61
Hilsen fra Amerika

Thank you Jørgen and Erik for Jul i Thy 2010.

It was wonderful to read and I did not put it down for the 3 hours that it took. It was most enjoyable reading and you are masters in putting the Danish words together.

On page 55 I recognized an old electrician friend that worked with at Sievert og Korsfelt when I was an electricial apprentice. His name is Svend Erik Myrup. My brother John and Svend Erik were classmates at Thisted Realskole. When I ran for Governor of California seven years ago I received a note from Svend Erik cheering me on.

On page 69 you gave nice story and picture of how my cousin, Peder Frode Hansen, fell in love with Lissi after being en ungkarl his entire life. Peder Frodes father and my mother were brother and sister, and Peder Frode was about two years younger that me. Based on that he was either 74 or 75 years of age when getting married. When vi­siting in Denmark we always made sure to stop by Skaarup Gamle Skole and it is a lot of fun to watch Peder Frode handle his bees and he does that in a very professional manner. I tried to be a beekeeper but failed.

My father, Johannes Georg Ludvig Mehr met Peder Frodes father, Kristen Jensen Hansen, in or about 1920 at Grand View College, Des Moines, Iowa. My father being about 30 years old was beginning to think about marriage, so Kristen Jensen suggested that he correspond with one of his 5 available sisters in Denmark. My father picked the right one, finished his priesthood studies, got a job, look a boat trip to Danmark, found my mother (to be) Marie Katerine Hansen på en børnehave in Copenhagen. They took one look at each other and two weeks later they were married in Marstal Kirke on 15 March 1927. My father Ludvig as he was called quickly got back on a boat to USA with my mother following soon afterwards.

So if Peder Frodes father had not met my father, I would not exist today.

Life is scary isn´t it?

Thanks again for Jul i Thy

Hilsen fra Marilyn and Carl in Sunny San Diego, California.

PS: I am attaching a photo of my parents trip to America’s Wild West in the summer of 1928 and it shows them vi-siting Yosemite National Park. My oldest brother Johannes says he is also on that picture; he must be seeing things as he was not born until 4 Jan 1929.

62-63
Realklasserne årgang 1961 samlet til 50 års jubilæum den 24. juni 2011 på den gamle realskole i Thisted. Bagest fra venstre: Bjarne Morell, Frederikshavn. Lissi Tousgaard, (Hasselstrøm)Vodskov. Hans Oddershede, Klitmøller. Knud Steen Sørensen, Thisted. Række 2 fra venstre:

Leif Alstrup Kristensen, Hundborg. Per Bunch Bertelsen, Bjerringbro. Erik Hove Olesen, Thisted. Richard Mikkelsen, Aalborg. Række 3 fra venstre: Søren Fredsøe Saarup, Hadsund. Niels Henrik Søndergaard, Virum. Aase Søe Andersen (Jensen) Nors. Lis Thune-Stephensen, (Kristensen), Hinnerup. Række 4 fra venstre: Inger Dalgaard Jensen, (Oddershede) Sjørring. Karen Gadegaard Larsen (Sørensen) Søborg. Astrid Jensen (Lyhne) Hundborg. Birgith Bunk, Frederiksberg. Grethe Foged Nielsen, Thisted. Fridtjof Herling, Albertslund. Erik Hove Jensen, Tårs. Række 5 fra venstre: Karen Edith Poulsen, (Christensen), Struer, Birgit Bach Lynggaard (Hove), Thisted. Esther Sejerskilde Krabbe, (Nielsen) Aalborg. Tove Nielsen, (Andersen), Glamsbjerg. Birthe Morell, (Boe), Frederikshavn. Ingrid Pagh (Vestergaard) Farum. Foto: CLICK Fotografen Thisted.

65
40 studenter fra 1961 i Thisted var forleden samlet for at markere 50 års jubilæum. De 40 jubilarer er: Evan Møller, Evald Vester Sørensen, Peter Bertelsen, Walther Batsberg (Pedersen), Jørgen Dissing, Ib Abildgaard, Lis Bjerregaard (Annelis Hyldahl Nielsen), Poul Ærenlund, Klaus Hansen, Kristian Dalgaard, Preben Bjerregaard, Nicolaj Møller, Knud Henningsen, Henning Tousgaard, Knud Jessen (Pedersen), Poul Holm Bangsgaard, Finn Klamer, Per Graversen, Henrik Ekmann, Svend Henningsen, Konrad Kjems Hove, Ellen Marie Johansen (Peders­en), Asta Overgaard, Finn Elof Andersen, Hans Jørgen Damsgaard, Ole Krogh, Åse Kanding (Øer Jensen), Gunhild Thormod (Østergaard), Else Folke, Johannes H. Christensen, Karen Valberg (Dahlgaard), Fritz Tandrup, Nanna Hvelplund, Esther Ravn (Thorgaard), Guldborg Steensgaard, Vera Kragh (Kristensen), Kirsten Hansen (Imer), Åse Stilling, Marianne Toft-Jensen og Helga Thagaard Jacobsen. Foto: CLICK Fotografen, Thisted. 66
Et hold konfirmander fra Vang 1961 var i august 2011 samlet for at markere 50 års jubilæum. Dagen startede med morgenkaffe i præstegår­den, gudstjeneste og resten af dagen blev markeret på Gullerup Strand Kro. Fra venstre er det Dorthe Nielsen, Ulla Nystrup, Helene Korsga­ard, Gurli Christoffersen, Knud Kristensen, Anne Lis Berwald, Lis Jensen, Margit Andersen og sognepræst Flemming Burgdorf. Privatfoto. 67
Imponerende mange fætre og kusiner samledes i 2004 til FK-familietræf. Billedet er taget i Vigsø af Peter Kristiansen, Brande. Kaj Hupfeldt Nielsen, Violvej 20, 9400 Nørresundby fortæller:

Min farfar og farmor tilbragte de sidste år på »Solglimt« i Hørdum, som de havde købt af murermester Chr. Søndergaard for 6.000 kr. Til min farmors begravelse i 1954 var mange af familien kommet fra nær og fjern. Ved den lejlighed fik jeg den ide, at vi fætre og kusiner skulle samles engang om året, da vi ellers sjældent ville få hinanden at se. FK-klubben blev startet, og der blev lavet vedtægter. Vi skulle mødes 1. Pin­sedag på skift hos hinanden til morgenkaffe og gå til pinsegudstjeneste. Efter frokost var der udflugter og kulturelle oplevelser i lokalområdet.

Jeg har været så heldig at være med 56 gange. De første syv år mødtes vi på skift hos vore forældre i Thy. I starten var vi 7, og ægtefæller kom til hen ad vejen. Medlemmerne var Kamma Pedersen, Esbjerg (død), Niels Chr. Nielsen, Birkerød (død), Kaj Hupfeldt Nielsen, Nørre­sundby, Richard Nielsen, København, Evald Nielsen, Hørdum, Ruth Nielsen, Saltum (nu Andersen) og Ove Hupfeldt Nielsen, Thisted. Det er de byer vi boede i da vi startede klubben, og de fleste af os blev boende.

Da vi i 2004 fejrede FK-klubbens 50 års jubilæum, var 89 familiemedlemmer mødt op. Mange var indlogeret i feriehuse i Vigsø. Dagene blev bl.a. brugt til rundture, bl.a. til »Solglimt«, hvor vi som børn fejrede nytårsaften. Der blev også tid til lidt sport på Hørdum Stadion. Ved den store aftenfest pinsedag var der mange indslag. Der blev vist gamle billeder og film, og der blev holdt tale af hver familiegren, så man fik indblik i, hvad der rørte sig ude i krogene. Der blev ved den lejlighed udleveret et jubilæumsskrift 1954-2004 med sange fra tidligere sammen­komster, billeder og familiehistoriske bidrag.

Kaj Hupfeldt Nielsen føjer til: Mine bedsteforældre på fars side boede i Hørdum og fik seks børn: Peder, Johanne, Jens, Holger, Harald og Magda. Farfar drev i mange år barberforretning og skomagerforretning. Desværre blev farfar, Niels Chr. Nielsen angrebet af den spanske syge. Han blev svagelig, men overlevede. Farmor Ottomine var født i 1872 på gården »Kalifornien« lidt øst for Thisted. Navnet kommer af, at de tænkte på at rejse til USA, men det blev ikke til noget. Flere fætre til min far drog dog til USA, og jeg husker, at de efter 2. Verdenskrig kom på besøg i Thy i meget store biler.

69
21 gamle konfirmander i Tømmerby-Lild samledes 10. april 2011 til 50 års jubilæum. Daniel Mann Andersen, Sennels, tog billedet, og Else Kristensen, Kilsgårdsvej 16, Kjelstrup, har sørget for navne. Forrest fra venstre Karen Skaarup (Winther), John Elis Jensen, Alice Guldhammer Fuglsang (Dahl), Rita Vigsø (Søe), Ejnar Bliksted Larsen, Elly Kirstine Andersen (Schurmann), Anny Larsen Neesgaard (Dissing), Marna Eriksen (Guldhammer). I midten fra venstre Else Mariane Thomsen (Kristensen) Bjarne Bærent Iversen, Ida Mikkelsen (Gregersen), Mette Middelboe (Iversen), Bodil Katrine Justesen (’Sloth), Leif Christian Pedersen, Gunnar Sørensen,. Bagest fra venstre Karl Kristian Andersen, Juel Slavensky Dahl, Steen Mølbæk, Jørgen Mørch Badstue, Benny Dahl, Jakob Peter Kold Jensen. . Billedet er taget ved den gamle Friskole i Arup, nu beboerhus. 70
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Stefan Kann

Leif Korsgaard Andersen

Søren Sørensen

Mette Fastrup

Forsidemaleri:

Axel Mathiasen

 

Fotografer:

Diana Holm, Ole Iversen, Peter Mørk, CLICK Fotografen, Stefan Kann, Lauge Fastrup, Tage Jensens Arkiv m. fl.

Grafisk tilrettelæggelse:

Karin S. Fredsøe, Tilde Grafisk