Jul i Thy 2009

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Garderhusarer i Thisted for første gang – Af Jørgen Miltersen.
4 Adam og Eva i Klitlandskab – Af Jørgen Miltersen.
5 Vandrede i J. P. Jacobsens fodspor – Af Jørgen Miltersen.
6-15 På farten i Aalborg Stift gennem 18 år – Af biskop Søren Lodberg Hvas.

Billeder:

Side 6:

Tilsted Kirke er blandt de mange, der har haft besøg af biskop Søren Lodberg Hvas. Biskoppen talte, da Er­land Knudssøn Madsens store tredelte alterbillede blev præsenteret i forbindelse med en festgudstjeneste søndag den 21. juni 2009. Kunstneren har kaldt sit værk for »Lysvæld« med henvisning til salmeteksten »Lysvæld bag ved Lysvæld i himlen ind…« Fra salme nr. 754 »Se nu stiger solen« af Jakob Knudsen.

Foto: Peter Mørk

Side 8:

Søren Lodberg Hvas iført den nye bispekåbe. Fra Budolfi Sogneblad 2009.

16 Thyborøn afskåret fra Thy flere gange – Af Jørgen Miltersen.
17-18 Med Fjerritslevtog i snestorme – Af Karl Klausen.

Billeder:

Side 17:

Skinnebus ved stationen i Nors, 1969. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.

Side 18:

Jernbanestationen i Thisted 1907 med vandtårn og remise. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.

19-23 Conrad Drechler kom fra Kurhessen til Thy i 1859 – Af Steen Malle.

Billeder:

Side20:

Efterkommerne ved kirken i Quentel, hvor Conrad er døbt. Bagest, fra v.: John Drechsler, Martin Drechs­ler, Otto Møller, Steen Malle, Johannes Yde, Holger Drechsler, Karen Jensen, Anne Marie Dahlgaard, Martin Rysgaard Drechsler Veje. Forrest, fra v.: Christa Rasmussen, Conny Yde, Ebba Jensen, Hanne Bak Drechsler, Rosa Nielsen, Edith Sørensen (gemt), Marie Nielsen, Preben Drechsler.

Side 21:

Vesterkærvej 2, Hundborg, hvor Conrad og tre kammerater boede den første tid, da de gravede afvandings­kanalen fra Sjørring Sø.

Side 22:

Conrad med jagttaske og gravespade.

24-26 Jul hos købmanden i Heltborg og Visby Kirke – Af Thomas Frøkjær.

Billede på side 24:

Thomas Frøkjær er født i 1957 og opvokset i Heltborg Skole. Hans far, førstelærer Harald Frøkjær, var fra Grågård i Tved, søn af Mette Kirstine og Anders Frøkjær. Grågård ejes i dag af farbroderen Viggo Frøkjær.

Nabogården, Enggård, som farbroderen Ove Frøkjær drev til sin død, er overtaget af Viggos datter Mette, kusine til Thomas.

Thomas blev cand. theol. fra Århus Univer­sitet i 1986. Var derefter højskolelærer, indtil han i 1991 blev sognepræst i Skivholme-Sjel­le-Skjørring pastorat mellem Århus og Silke­borg.

På forlaget Knakken i Thisted fik han i 2008 udgivet bogen »Tak for’ed!«, som i år er ud­kommet i 2. oplag og kan købes hos lokale boghandlere samt hos forfatteren. Bogen, som har forsideillustration af Dorte Frøkjær Hol­sting, rummer en række barndomsoplevelser og historier. Et par af dem har fundet vej til JUL I THY.

27-60 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Skuespilleren Carl Nielsen har sendt dette billede fra den tid, da Møllekroen i Hurup var på toppen og havde revyer på programmet. I vognen sidder Mariann Holm, Carl Nielsen, Annette Post, Bo Pe og Tom Moskjær. Men hvem er de flotte herrer på kuskesædet? Carl Nielsen havde også revyer på Strandkroen i Søndervig og Fjordgården i Ringkøbing. Han er udgået fra Dragsbæk Margarinefabrik og bor Carl Plougs Vej 3 på Frederiksberg, men vender ofte tilbage til Dragsbæk. 27
Dette billede fra Thisted Borgerskole 1960 er kommet fra Hans Jørgen Helgesen, Fuglefængervej 1, 3400 Hillerød. Han vil gerne mødes med mange af sine gamle skolekammerater til 50 års jubilæum i 2010. Det er i bageste række fra venstre Tove Kerstens, Karin Nielsen, klasselærer Sigrid Poulsen, Aksel Søe Krogh, Henning Dybdahl, Lars Bunk, Peter Reitzel, Eigil Bjerre Christensen, Hans Jørgen Helgesen, Thorvald Pedersen, Esben Hald, Anker Bang Jensen. Forreste række fra venstre: Britta ?, Lene Krog, Birgit Enggaard, Birgit Axelsen, Anne Grethe Vandet, skoleinspektør Aage Jørgensen, den næste ukendt, Anne Grethe ?, Ulla Gade Jensen, Agnete Klitgaard. Hans Jørgen Helgesen sender denne hilsen: Har du lyst til, at vi skal mødes, så kontakt mig venligst. Tlf. 4825 0343. e-mail: kvhelgesen@vahoo.dk 28
Dette billede fra ca. 1925 er kommet fra Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro. Hun fortæller, at i dette hus på Kallerup Hede boede hendes oldeforældre, Caroline Marie og Niels Mathias Jensen Nyby. Familien var fra Mors kommet til Grurup i Thy, hvor 6 børn blev født. De flyttede ca. 1890 til Kallerup, hvor de fik yderligere 5 børn. Caroline Marie blev blind og levede sine sidste år hos den ældste datter, Jensine Andrea i Næstrup, hvor hun døde 12. marts 1937. Mange efterkommere bor i Amerika. Ulla Nyby har besøgt flere af dem, som det fremgik af JUL I THY 2008. Fra Amerika kom i 2005 Folmer og Vera Nyby, til Vestervig og skænkede en pavillon til Klosterparken i mindet om Folmers forældre, Nielsine og Anders Nyby. 29
Caroline Marie og Niels Mathias Jensen Nyby, der boede på Kallerup Hede i årene fra 1890. Det er Ulla Nybys oldeforældre. Caroline Marie levede sine sidste år hos den ældste datter Jensine Andrea i Næstrup, hvor hun døde 12. marts 1937. Niels Mathias Nyby døde i Sperring 23. april i året 1931. Billedet er fra Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro. 29
Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, skriver: Det er en saga blot, da der ikke findes Gulf tanksta­tioner mere i verden. Billedet er fra Gulf Tankstation i Strandgade i Thisted. Det er til højre min far, Bernhardt Pedersen, der boede på Fårtoftvej nr. 48, og til venstre hans kollega Åge Jacobsen, der boede på Kappelstensvej. Senere blev navnet Gulf Olie ændret til Q8. Min far og Niels Steensgaard blev flyttet til Holstebro, Kaj Søgaard til Herning. Jens Jørgensen og Anker Sunesen blev i Thisted, hvor Gulf havde depot på havnen over for Eksportmarkedet og Markedshallen. Det er nu alt sammen revet ned for at give plads til det nye område på havnen. Min far havde sit eget Gulf Oliedepot i Holstebro, til han gik på pension. Han døde 18. april 1991. 30
Konfirmander i Hundborg Præstegård 15. marts 1959. Bageste række fra venstre Erik Poulsen, Faddersbøl, Egon Balle, Jannerup, Jørgen Immersen, Jannerup, Bent Jensen, Jannerup, Poul Pedersen, Hundborg, Tage Nielsen, Jannerup, Ove Jensen, Hundborg, Mads Krogsgaard, Hundborg, Lars Larsen, Hundborg, og pa­stor Willer. Forrest fra venstre: Henny Vestergaard Christensen, Hundborg, Jette Christensen, Hundborg, Doris Kristensen Guld, Hundborg, Ester Vang, Hundborg, Annelise Kusk, Hundborg, Eigil Vestergaard, Jannerup, Kaj Ågård, Faddersbøl, Harry Fink, Jannerup, Holger Pedersen, Hundborg. Billedet er modtaget fra Henny Østergaard, Tvorupvej 25, Vang. 31
I 1959 blev de konfirmeret af sognepræst Th. Willer i Hundborg Kirke. 50 år efter mødtes de og blev foto­graferet af Diana Holm. Fra venstre: Erik Poulsen, Bent Jensen, Doris Salmonsen, Holer Pedersen, Henny Østergaard, Lars Jensen, Annalise Marcussen, Egon Balle, Jette Andersen, Poul Sloth Pedersen, Ester Jensen, Jørgen Immersen og Ove Jensen. Efter at have været til gudstjeneste i Hundborg Kirke tog de til Vildsund Strand for at spise. 31
Thorsted-dilettanter opførte ca. 1912-15 »Eventyr på fodrejsen«. Billede og tekst er fra Lisbeth Skaarup, Markstræde 16, 1. tv, Thisted. I bageste række fra venstre: Hans Skaarup, Johannes Jespersen, Kristen Skaarup, Maren Hansen, Jens Jeppesen, Jutta Hamborg, Frederik Skaarup, Johanne Hansen, Kristian Skaarup. Spillemændene ukendt 32
Thorsted-dilettanter opførte igen i 1948 »Eventyr på fodrejsen«. Denne gang var de medvirkende fra ven­stre: Dahl, Thea, Mikkel, Else, Holger Skaarup, Grøndahl, Dagmar, Olav, Ernfred. Oplysninger fra Lisbeth Skaarup, Thisted. Fotograf: A. Scharling. 32
Sådan så ejendommen Engholmvej 13 i Øster Vandet ud i 1915. Billedet er fra Verner Jørgensen, Dybdahlsgave 6, Hundborg. Til venstre står ejeren Otto Gasberg og hans kone Dorthea med Ellen på armen, født 6. februar 1913. Derefter børnene Peter, født 19. oktober 1911, Dorthea (kaldet Thea) født 28. juli 1909), Pouline (kaldet Polle, født 17. august 1907, Verner Jørgensens mor) og Else (født 20. februar 1906) Otto Gasberg var født 7. februar 1882, Dorthea den 2. maj 1885. De solgte ejendommen på Engholmvej i 1951 og flyttede til Thisted. Efter Otto Gasbergs død i 1954 flyttede Dorthea tilbage til Vandet og købte i 1960 huset på Lien nr. 16. De sidste måneder tilbragte hun på Nors Alderdomshjem, hvor hun døde 22. juni 1973. 33
Børge Nielsen, Falsbjergvej 4, Hunstrup, har sendt dette billede af gymnaster fra Lild sommeren 1951 eller 1952. Drenge i bageste række: Leo Kristensen, Nikolaj Kristensen, Poul Thomsen, Ejlif Kirk, Charles Klitgaard, Johannes Konge, Lasse Skadhauge. Fanebærer ukendt. Rækken foran: Karl Larsen, en ukendt, Børge Nielsen, Gustav Skovsted, Søren Kristensen, Gunnar Bartum, Niels Ingvarsen. Bageste pigerække: Brita Kristensen, Birthe Roelsgaard, en ukendt, Grethe Geertsen, Ellen Vendelbo, Else Roelsgaard, en ukendt, Elna Larsen. Forreste række: Krista, Elna Holm, Elly Jensen, Olga Lynge, Gudrun Roelsgaard, Inga Nørgaard, Ellen Nielsen. Lederen af pigeholdet, der står ude til højre, er Ellen Kolsgaard. Leder af drengeholdet: Christian Kaspersen. 34
Vognmand i Tved, Jens Christensen, er kommet med dette skolebillede fra Skinnerup ca. 1948-49. Han havde fået det fra sin søster, Gerda Christensen, med henblik på JUL I THY.

Bageste række fra venstre: Lærer Leed, Arne Jørgensen, Chr. Thomsen, Børge Sekkelund, Børge Nielsen, Karna Brunsborg, Ninna Brunsborg, Nora Kristensen, Gerda Christensen, Ruth Elin Gade. Næste række: Arne Sekkelund, Wolle Kirk, Jens Peter Krogsgaard, Ingrid Jørgensen, Anne Lise Kristensen, Ingrid Bertelsen, Grete Sørensen, Birte Bisgaard. Næste række: Fru lærer Leed med datteren Bodil, Rita Oddershede, Ruth Wittrup, Emma K. Jensen, Ella Bang, Tove Leed, Inge Marie Jensen, Annelise Thomsen. Forreste række: Aase Bisgaard, Jens Sørensen, Svend Å. Pedersen, Jørgen Thomsen, Niels Chr. Thonsgaard, Erik Christensen, Anker Christensen.

35
Mange unge piger var før i tiden på systue, før de blev gift. Dette billede er fra en systue i Nørregade i Thisted. Det er taget af fotograf Th. Ellemo, Thisted, med filial i Frøstrup. Billedet er fra Ruth Dalgaard, Sjørring. Hendes mor, Louise, sidder til venstre med hævet kaffekop. Hendes faster Pouline Johansen, er ved at skænke kaffe op til pigen ved siden af med hvidt forklæde. Louise, født 24. august 1889, blev gift Hedegaard i 1913 og bosat i Tilsted. Pouline kom til at bo i Bedsted. På det indrammede skriftsted på væggen bag pigerne står der »Frygt ikke tro ikkun!« 36
De spillede dilettant i Tilsted i 1950 og opførte »På Valsen«. Billedet er fra Ruth Dalgaard, Jakobsvej 2 i Sjørring. Stående fra venstre: Jens Vangsgaard Jensen, Rigmor Kjær, Vagn Dalgaard, Niels Helleberg, Bertha Helleberg, Peder Pedersen, Erik Jacobsen, Ricard Skaarup Larsen, Niels Pedersen, en ukendt og Ruth Dalgaard. Siddende: Poul Helleberg og Alfred Vestergaard. Instruktøren ukendt. 37
Gymnaster fra Tilsted på Sjørring-Vold 1946. Bagest fra venstre: Fanebærer Valdemar Kjær, nr. 2 Rigmor Kjær, nr. 3 Nora Vangsgaard, nr. 4 Grethe Helleberg, nr. 5 lederen ukendt. 2. række: Nr. 4 fra venstre Ellen Jacobsen. Forreste række Grethe Vestergaard, Grethe Østergaard, Ruth Dalgaard og Mary Søndergaard. Billedet med navne er fra Ruth Dalgaard, Jakobsvej 2, Sjørring. 38
Dette billede er taget i julen 1939 på ”Nebel” i Vester Vandet. Gårdens ejere, Marie og Jens Larsen, er samlet med deres børn og plejebørn. I forreste række mellem Jens og Marie står Anna, Vagn og Meta. Bagest fra venstre: Harald, Nikolaj, Olga (svigerdatter), Marie, Oluf og Henry. Billedet er fra Ruth og Vagn Dalgård, Jakobsvej 2, Sjørring. 39
Tilsted-gymnaster ca. 1951-52. I bageste række fra venstre: Lis Pedersen, Bodil Pedersen, nr. 3 og nr. 4 ukendte, Olga Helleberg, Rigmor Dueholm, Lizzie Svalgaard, Else Sjælland, en ukendt, fanebærer Lis Pedersen. 2. række. De fire første ukendt. Derefter Helga Støvring, en ukendt, Bertha Helleberg, en ukendt. Forreste række fra venstre: nr. 1 ukendt, nr. 2 Lissie Morsing, Grethe Østergaard, en ukendt, Ruth Dal­gaard, Erna Jensen, Rigmor Yde, en ukendt. Siddende nr. 6 Ellen Jacobsen. Billedet med navne er fra Ruth Dalgaard, Jakobsvej 2, Sjørring. 40
Morten Andersen, Grønning 13, Thisted, har igen sendt et billede til JUL I THY. Denne gang er det fra den østre havn i Thisted, og han formoder, at billedet er taget omkring 1945. 41
Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25/4, Thisted, har igen i år sendt nogle billeder til JUL I THY. Han oplyser, at dette billede af en ejendom i Ballerum formentlig er taget omkring år 1900: Ejendommen tilhørte min oldefar Anders Nielsen Andersen, som står til venstre. Ved siden af ham hans kone Marie. Til højre deres datter Agnes. Hun rejste sammen med sin mand til Amerika og bosatte sig i staten Iowa i USA. Hun kom aldrig til Danmark igen. 42
Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25/4 er kommet med dette billede af hans mors forældre, Ane og Peder Chr. Sunesen i Kåstrup. Peder Chr. Sunesens første kone døde i barselseng i en alder af 32 år, da hun havde født 9 børn. Han blev gift anden gang med Ane Andersen fra Bal­lerum, og de fik sammen 9 børn. I bageste række Martin, født 1904 (mejerist), Margrete f. 1900 (boede i Thisted), Anders f. 1903 (landmand), Marie f. 1906 (min mor) boede i Sennels. Forreste række: Theodor f. 1909 (tømrer), Ane Sunesen f. Andersen 1873, Gudrun f. 1914 (sygeple­jerske), Elisabeth f. 1912 (syerske) P. Chr. Sunesen f. 1856, Harald f. 1910 (smed). 43
Flere på dette billede udvandrede til Argentina. Billedet er fra Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25/4, der oplyser: Peder Chr. Sunesen i Kåstrup var far til en stor børneflok. Hans første kone, Margrete Sørensen, fødte 9 børn. Hun døde 32 år gammel i barselseng. Barnet døde et halvt år efter, og en pige, Dorthea, døde som 11-årig. Billedet viser P. Chr. Sunesen sammen med sin svigermor og 8 børn af første ægteskab. Svigermoderen ville gerne fotograferes sammen med sine børnebørn, inden P. Chr. Sunesen indgik nyt ægteskab. Bagest står P. Chr. Sunesen og derefter i bageste række: Søren Knakkergaard f. 1884 (præst i Argentina), Kristiane f. 1883 (lærerinde i Argentina), Peter f. 1888 (lærer), Dorthea Marie Christensen (mormor), Christian f. 1889 (lærer) Dorthea f. 1887, død 1897, Kathrine f. 1885 (boede i Hjardemål). For­reste række: Ottomine f. 1892 (boede i Lønnerup), Frederik f. 1890 (farmer i Argentina). 44
Henning Frøkjær Kristensen, Broagervej 15, 7500 Holstebro, har billeder fra Thisted Borgerskole, også kaldet Vestre Skole, ca. 1954-56. Henning er født 1. februar 1943. Hans far var smedemester på Kastet 3 i Thisted, og han blev udlært på Cimbria i 1962. Han kan huske navnene på de fleste. I forreste række er de to første ukendt. Derefter Ruth Johansen, Kaja Sørensen, lærerinde frk. Tousgård, Margith, Tove, Ebba og Laila Pedersen. Mellemste række fra venstre: Henning Frøkjær Kristensen, Tage Søgård, Lisbeth. De to næste ukendt. Derefter Sonja, Irene, Ingelise, Torben Bunk og Jørgen Thorup. Bageste række: Poul Vitrup, Anton Svoldgård, den næste ukendt. Derefter Kaj Poulsen, Hans, Erik Tjæreborg og Poul Sloth. 45
Dette billede er kommet fra Alice Karoline Dybdahl, Trinvej nr. 7 i Sperring. Hun fik det fra sin faster, Maren Dybdahl, der kom på Rønhe­decentret i Bedsted. Billedet er taget i Sårup ca. 1937, da Niels og Caroline Dybdahl havde gården. Børnene er fra venstre Holger, der blev agronom, ansat i det danske landbrugsministerium og udsendt til opgaver i udlandet, bl. a. Bonn og Haag. Derefter den lille Mette, der fik bopæl i Ebeltoft, hvor hun døde. Den store er Anna, der bor i Thisted, enke efter Holm Rask. Derefter Søren, der fik en gård i Bjerre og havde losseopgaver på Hanstholm Havn (far til Alice Karoline Dybdahl på Trinvej). Så kommer faster Maren, der var køkkenleder på Svankjær Efterskole og kom på Rønhedecentret. Sidst Jens, der blev kvægavler i Californien og har kontakt til de udvandrede præstesønner fra Ræhr: Carl (guvernørkandidat), Hans og John Mehr. Billedet blev taget i anledning af, at Maren havde været syg længe, og der var fare for hendes liv. Hun blev taget op af sengen og ud i skoven ved gården for at blive fotograferet. Men hun overlevede og kunne i mange år varetage hvervet som køkkenleder i Svankjær, indtil hun gik på pension.

Til JUL I THY 2005 fortalte John Mehr (døbt Johannes) om 10 fra Ræhr-Hansted-Vigsø, der udvandrede til Amerika. Blandt dem var Jens og hans kone Anne, født Bjerre.

46
Gården i Sårup, som Caroline og Niels Dybdahl boede på i 1937. Gården i Sårup blev efter Niels og Caroline overtaget af sønnen Aage, gift med Lillian. Efter Aages død i 1996 overgik gården til datteren Anne Marie, gift med Martin Bojesen. 47
Dette billede var i JUL I THY 2008 side 50, men desværre med forkert tekst. Billedet er fra Nors Skoles udflugt i 1923 til Nors Sø ved Ør­gård. Jørgen Hundahl, Silstrupvej 31, oplyser: Manden i midten i 2. række fra oven med lys hat er lærer Jensen. Nr. 2 og 3 fra højre i 3. række fra oven er Dorthea og Martin Vilsbøl. Nr. 6 fra højre i 4. række er Maren Hundahl. Nr. 1 fra venstre i 4. række er Karl Hundahl. Nr. 4 fra højre i 2. række fra neden er Chr. Tolbøl. Nederste række fra højre er Andreas og Aage Christensen (fra stationen). Måske læsere kan sætte flere navne på. 48
Dette billede var i JUL i Thy 2008 side 56. Konfirmander fra Thisted 23. marts 1952. Navne blev efterlyst, og flere er kommet fra Karen Bang Jørgensen, Gørtlervej 10, Randers, og Bent Vangsgaard Jensen, Vejle, sendt til Vangsaa Arkiv. I bageste række fra venstre er nr. 3 Leo Hansen, nr. 4 Kjeld Bødker. 2. række fra venstre: nr. 1 Hans Jørgen Larsen Svoger, nr. 4 Jens Østergaard Poulsen, nr. 8 Ib ?, nr. 9 Jørgen Dolmer. Foran fra venstre: Grethe Lis Jensen, pastor Helge Eigil Kejser, Anni Oddershede, Karen Bang, Anny Aas Jensen, en ukendt, Inge Seiersbøl. 49
Dette billede er kommet fra Kristian Richardt Møller, Månevænget 16, Tilsted. Det er fra Aarup Skole sommeren 1949. Skolen var 2-klasset. De tre første årgange gik i 1. klasse. De fire næste i 2. klasse. I vinterhalvåret gik 1. klasse i skole hver eftermiddag fra kl. 13 til 16, anden klasse hver formiddag fra kl. 9 til 12. I sommerhalvåret gik 1. klasse i skole de første fem hverdage kl. 13 til 16, og lørdag kl. 9 til 12. Anden klasse gik de første fem hverdage kl. 8 til 12 og havde fri om lørdagen. Undervisningen i begge klasser blev klaret af lærer Aage Rolighed Christensen, som var ansat på skolen fra 1947 til den lukkede i 1968. I bageste række fra venstre: Søren Gudmund Kappel, Svend Larsen, Ernst Salomon Christensen, Knud Harbo Andersen, Alfred Johannesen, Thomas Thomsen, Holger Vad Andersen, Conrad Bagger Thomsen og Harry Lykke Christensen. 2. række fra venstre: Annalis Olesen, Lilly Bransholm, Helga Nielsen, Lilly Præstegaard Kirk, Elin Vad Andersen, Gudrun Kappel, Tove Thomsen, Else Dahl Eriksen, Ritha Bransholm og fru Rolighed Christensen. 3. række: Elly Sørensen, Bodil Kappel, Margrete Sørensen, Johanne Larsen, Aase Thomsen, ???????, Erna Christensen, Ingrid Vad Andersen og Margit Kappel. 4. række: Bent Olesen, Poul Erik Andersen, Kristian Richardt Møller, Holger Buchhave, Knud Thinggaard Larsen, lærer Aage Rolighed Chrstensen, Lars Jacobsen, John Thinggaard Larsen, Rudolf E. Christensen og Sonja Guld Immersen Jensen. 50
Dette billede af gymnaster 1954-55 er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. Gymnasterne er fortrinsvis fra Hurup og omegn. Enkelte er tjenestekarle fra Nordthy. Forreste række fra venstre: Ester Sårup, Henny Sørensen, Ingrid Hundskjær, Anne Grethe ?, Kirsten Kortbæk, Gudrun Yde. 2. række: Fanebærer Vagn Dorf Pedersen, leder Anna Lavsen, Karen Marie Kammersgård, Ellen Agesen, Inge Lise Vendelboe, Jonna Jensen, Vibeke Brandt Lassen, en ukendt, pianist Inger Andersen. 3. række fra venstre: Wolle Kirk, John Johnsen, Gunnar Ringgård, en ukendt, Verner Jørgensen, Erik Vendelboe, Børge Larsen, Benny Houe. 4. række: De første fem ukendte, nr. 6 Palle Videbæk, nr.7 Bent Diechmann, leder Harry Nicolajsen. 51
De var på konfirmandholdet i Thisted 1946-47 da S. Nyegaard var sognepræst i Thisted-Tilsted, senere provst. Han står yderst til højre. I forreste række sidder Gerda Vestergaard som nr. 2 fra venstre. Nr. 9 i denne række er Ruth Dalgaard (Hedegaard). Thisted-Tilsted var ét pastorat indtil 1980, da Tilsted blev udskilt. S. Nyegaard var sognepræst 1937-52. 52
Hans Jørgen Helgesen, Fuglefængervej 1, 3400 Hillerød, har sendt dette billede fra Thisted Borgerskole, 1. klasse 1951. Klasselærer Anna Hviid sidder i forreste række. Hans Jørgen Helgesen står i bageste række nr. 8 fra venstre. I 2. række er nr. 1 fra venstre Anker Bang Jensen. Navne på flere elever ønskes. 53
Dette billede er taget ved Skjoldborg Skole 1943-44. Meta Mouritsen, Markvænget 39, Thisted, er kommet med billedet. Hun har fået det med tekst fra Willy Hove, Hervangen 21, Munkebæk, 3120 Dronningmølle. Han har bag på billedet skrevet: For fejl garanteres ikke! Til venstre står lærer Boesen og frue, i høje side læ­rer Arne Aabenhus og fru Anna med sønnen Ole. I bageste række fra venstre Jørgen Kortegård, Knud Fri­mer, Harry Midholm, Bent Thomsen, Åge Nielsen, Hans Sørensen, Richard Petersen, Gunnar Sørensen, Tage Brogård, Johannes Evald. Næste række: Kirsten Kortbæk, Gudrun Jensen, Lis Jørgensen, Gerda Frost, Gudrun Grønkjær, Hedvig Pedersen, Meta Christensen, Stinne Jensen, Ragnhild Christensen, Hanne Sø­rensen, Elly Petersen. Næste række: Hans Petersen, Jørgen Jensen, Poul Jensen, Frede Svenningsen, Alfred Petersen, J. Chr. Olsen, Herluf Ibsen, J. Chr. Nielsen, Svend Kusk, Thomas Pedersen, Gunnar Sørensen, Johannes Oddershede, Johannes Ibsen, Hans Jørgen. Næste række: Anna Lis Salmonsen, Ejnar Jensen, Eva Toftdal, Gerda Jensen, Gerda Carlson, Gerda Hove, Elisabeth Nielsen, Gerda Jensby, Gudrun Jensby, Ellen Olesen, Kirsten Sørensen. Næste række: Edith Dalgård, Edith Grønkjær, Herdis Ibsen, Inge Jensen, Maja Rysgård, Anna Grete Dige, Else Brogård, Anna Andersen, Ellen Villesen, Esther Pedersen, Anne Frøkjær, Lis Jensen, Magda Bang. Næste række: Svend Å. Frimer, Jens Sørensen, Sv. E. Enevoldsen, Knud Bangsgård, Knud E. Villesen, Agner Jensen, Holger Jensen, Holger, Sv. Kortegård, Gunnar Skadholm, An­ders Christensen, Jens Jensen, Svend Nielsen. Forrest: Holger Jensen, Willy Hove, Gustav Carlson, Erik Jensen, Anders Sørensen, Anders Nielsen, Jens Nicolaj Jensen, J.P. Skadholm, Jens Jensen. 54
Dette billede er taget ved Kirkebyskolen i Nors 1956-57. Tonny Pedersen Buhl, Tranumparken 21, Aalborg Øst, har indsendt billedet.

1. klasse:

1. række: Keld Wigh Kristensen, Johannes Søe Pedersen. 2. række: Tonny Pedersen (Buhl), Mogens Yde Pe-dersen. 3. række: Rosa Hundahl Andersen (Tobiasen), Anny Andersen (Pedersen). 4. række: Tove Vinther (Jensen), Ulla Svendsen (Jepsen). 5. række: Else Kristensen, Bente Søe Pedersen. Fraværende: Mogens Borggård Madsen var sygehusindlagt i længere tid.

Bagest 3. klasse, fra venstre (forrest):

Aase Saugbjerg, Edel Vestergård

Nora Hundahl Andersen, Kirsten Møller

Inger Tilsted, Anne Grethe Mikkelsen

Til højre for 1. klasse sad 2. klasse, som kun bestod af 3 elever: Linda Oddershede, Aase Svendsen og Johan­nes Sanddahl (er ikke med på billedet). Læreren var Ejnar Rasmussen.

55
Chr. Houmark Hammer, der har sendt billedet fra Stagstrup Skole, begyndte i skolen i 1929 og har boet tæt ved skolen i over 70 år. Da beboerne på plejehjemmet »Vestergården« i Sundby var interesseret, har han fortalt lidt om skolens historie:

Min skolegang begyndte i 1929. Skolen var taget i brug i 1924, så den var forholdsvis ny. Den gamle skole, som den afløste, lå lige syd for kirkegården i Stagstrup. Kirkegården har formentlig opslugt det areal, hvor skolen lå den gang. Jeg kan godt huske bygningen, fordi den blev liggende temmelig længe efter, at den var nedlagt som skole. I 1923 blev der bygget en ny skole på hjørnet af Ågårds mark. I denne skole hos lærer Bangsgaard gik jeg alle mine 7 år i folkeskolen, og mine sønner har gået her. Men for dem blev det kun nogle få år. Den blev nedlagt i 1961 og afløst af en centralskole for hele Harring-Stagstrup Kommune.

I lærer Bangsgaards tid brugte vi meget griffel og skifertavler i stedet for papir. Ligeledes pen med blæk­flaske. Blækklatter var ikke populære hos Bangsgaard. Med lærer Andersen kom der nyere metoder, da han overtog efter krigen. Men fælles for dem begge var, at undervisningen var tilrettelagt, så man forventede, at børnene fik de elementære kundskaber,

De mindre børn gik i skole 4 dage om ugen i sommerperioden og 2 dage om vinteren. De større børn i den store klasse gik to dage om ugen i sommerhalvåret og 4 dage om vinteren..

De elementære fag var dansk og regning, Endvidere blev Bibelhistorie, Danmarkshistorie og Geografi gennemgået grundigt. Rengøringen stod lærerfamilien for.

Lærer Valdemar Bangsgaard var født i Skyum i 1882 som søn af præstegårdsforpagteren. Lærer Kr. Ehlers Andersen var født 1900 i Todbøl.

Da den ny centralskole blev indviet i januar 1962, holdt amtmand Martensen-Larsen indvielsestalen. Endvidere talte amtsrådsmedlem Harald Nygaard med flere. Sognerådsformand Niels Riis fortalte, at sko­len havde kostet 921.000 kr. og at man ville gå i gang med opførelse af 3 lærerboliger til i alt 300.000 kr.

Min kone Lis blev formand for skolekommissionen kort tid efter, og hun kunne oplyse, at der gik flere år, før alle børn fra Sundby blev flyttet til Stagstrup.

Chr. Houmark Hammer bor nu på Gudnæsvej nr. 10.

56
1. Knud Jørgen Thomsen

2. Niels Ole

3. Karl Richard Toft

4. Svend Poulsen

5. Bent Jensen

6. Ejner Andersen

7. Morten Hammer

8. Hans Jakob Krarup

9. Gunnar Poulsen

10. Regner Nielsen

11. Kresten Christensen

Holmgaard

12. Lærer Chr. Ehlers Andersen

13. Aksel Rægaard Pedersen

14. Jens Christian Bruun Toft

15. Verner Poulsen

16. Eigil Hyldgaard

17. Niels Thure Krarup

18. Ejvind Mortensen

19. Thomas Munk

20. Robert Christensen Kaj

21. Christen Kløjgaard

22. ? Nielsen (bror til nr. 10)

23. Britta Krarup

24. Else Frederiksen

25. Birthe Christensen

26. Lis Jensen – Anders Jensen

27. Kirsten Holmgaard

Christensen

28. Hanne Bjerregaard

Christensen

29. Sonja Storgaard Jensen

30. Mary Thomsen

31. Ellen Vestergaard

32. Lilly Hummelshøj

33. Elna Andersen

34. Irene Poulsen

35. Ellen Kløjgaard

36. Inger Holmgaard

Christensen

37. Søren Møller

38. Marie Møller

39. Grethe Poulsen

40. Ingrid Thomsen

41. Bodil Jensen

42. Tove Larsen

43. Lisbet Toft

44. Magda Toftdahl

45. Margit Andersen

46. Merethe Pedersen

47. Dagny Møller

48. Ellen Holmgaard

49. Kirsten Karlsen/Gramstrup

57
Veteraner var mødt op på havnen i Thisted for at hilse på kongen. 58
Fra modtagelsen på havnen i Thisted den 6. august 1908. 58
Fra hele Jylland var der fremskaffet biler til at køre kongeparret med følge til Vorupør, hvor der var rejst en flot æresport. Turen gik til den nyopførte mole. 59
Fra modtagelse ved J. C. Christensens hjem i Hee. 59
Dette usædvanlige billede af Tved Kirke er ifølge oplysninger til Lokalhistorisk Arkiv i Thisted taget i året 1900. Den første plantør, Jens Nielsen, begyndte i april 1900. En plantørbolig stod klar, da han i juli 1902 blev gift med Marie Sørine Jensen. Deres søn, Svend Nielsen, fortalte til Nors-Tved bogen 2001, at da hans far tiltrådte, var der ingen træer, undtagen oppe på Rosbjerg, hvor der var en gammel have, men ellers fly­vesand, hede og klit. Mange fik arbejde med at plante, og landskabet ser i dag noget anderledes ud. 60
61-69 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Ingrid Vang havde taget initiativ til, at konfirmander kunne samles 60 år efter. 21 blev konfirmeret i Hurup i 1949 af provst Nørsøller-Jensen, og 7 var mødt op, da dette billede blev taget i Hurup Kirke i maj 2009. Fra venstre Inge Posselt (Todbøll), Eigil Johan Nielsen, Leif Larsen, Mogens Filtenborg, Ejnar Sørensen, Ingrid Vang (Sloth) og Knud Erik Hunskjær. Bjarne Ladefoged blev også konfirmeret for 60 år siden, og han stødte til selskabet senere på dagen, så man kom op på 8 ialt. Foto: Knud Erichsen 61
55 år efter, at de havde taget eksamen fra realskolen ved Munkevej i Thisted, mødtes de for at mindes. I forreste række fra venstre: Henny Koch (Nedergaard Hansen), Gerda Larsen (Østerby), Anni Mikkelsen (Høgholm), Inger Handest, Grete Juul (Agerholm) og Gerda Jeppesen (Jacobsen). 2. række: Karin Holmboe (Rosholm), Inga Landbo (Vang Christensen), Aase Søndberg (Kilsgaard), Kirsten Elgaard (Møller) og Raghild Fabricius (Fosgaard). Bageste række: Christen Nielsen, Tove Klit Pedersen (Christensen), Hans Jørgen Jørgensen, Erling Harbo, Finn Sørensen, Aksel Møller Knudsen, Elmer Gade, Ole Tandrup og Ove Hupfeldt. Foto: Klaus Madsen. 62
15 gamle elever, der gik ud af Thisted Realskole 4 A i 1959, mødtes i juni 2009 ved deres gamle skole, den tidligere Østre Skole, der blev Thisteds første gymnasium og nu er hjemsted for VUC. De 15 af 24 mulige blev i Thisted Dagblad præsenteret på denne måde: Gerda Thing­gaard (Klausen), Ingrid Madsen (Christensen), Margit Jensen (Andersen), Ruth Pedersen (Touborg), Inger Christensen (Mortensen), Jørgen Sloth Nielsen, Karl Ole Steenild Lund, Margit Mortensen (Eriksen), Jens Yde, Magny Kristensen, Niels Thure Krarup, Knud Bovbjerg, Leif Larsen, Frank Hedegaard og Lars Prior Larsen. Foto: Diana Holm. 63
En søndag i april 2009 mødtes konfirmander fra 1959 i Nørhå Kirke. De var konfirmeret 5. april 1959 af sognepræst Hartvig Wagner. Han mødte op som emeritus og blev fotograferet sammen med de gamle konfirmander. Forreste række fra venstre Ragnhild Kålund (Lauritsen), Vita Solveig Jensen (Christensen), Elinor Yde Christensen (Lyhne), Ruth Trab Iversen (Christensen), Ketty Irene Rolighed (Møller) og Kaj Ringkjær Munk Pedersen. Bagest fra venstre Knud Morberg Madsen, Arne Vestergaard Pedersen, Else Marie Nielsen (Christensen), pastor Wagner, Jens Ulrich Tøfting Madsen, Tage Hedeholm og Lilian Søe (Kristensen). Foto: Diana Holm. 64
De blev konfirmeret for 50 år siden i Snedsted og mødtes igen i marts 2009. Forrest fra venstre Elisabeth Krogh (f. Østergaard Jensen), Gudrun Jensen (Pedersen), Aase Elkjær (Andersen), Sonja Hermansen (Nielsen), Ebba Jensen (Drechsler), Bente Thomsen (Søndergaard), Minna Jensen (Guld Immersen Jensen). I midten fra venstre: Ellen Graugaard (Nielsen), Else Marie Uhrbrand Petersen (Nielsen), Anna Maria Holst (Andersen), Else Marie Krabbe (Jensen), Bodil Hedegaard Christensen (Hedegaard), Elin Dahl Jensen (Dahl Eriksen) Aase Fink (Klostergaard), Elin Lindemann-Larsen (Kristensen) og Leif Østergaard Kristensen. Bageste række fra venstre Preben Møller Christensen, Arne Sørensen, Knud Erik Christensen, Jørgen Knakkergaard, Carl Henning Jeppesen, Egon Kjeldtoft, Poul Olesen og Erik Bredahl Jakob­sen. Foto: Atelier PhotoCare, Thisted. 65
50 års konfirmander samledes i marts 2009 i Lild Kirke. Forreste række fra venstre Hanne Kristensen (f. Eriksen), Signe Hoxer (Pedersen), Else Kold (Møller), Aase Overgaard (Kristensen). Midterste række: Jens Simonsen, Aksel Badstue, Elly Pedersen (Andersen), Jens Chr. Jensen, Hans Henne Hansen. Bageste række Hardy Lynge Nielsen, Hans Jørgen Andersen, Niels Kr. Kristensen og Keld Andreasen, Foto: Atelier PhotoCare, Thisted. 66
Konfirmander fra 1949 i Sjørring samledes for at fejre 60 års jubilæum. Bagest fra venstre: Vang Jensen, Evald Hansen, Knud Hedegaard, Henry Pedersen, Johanne Kusk Poulsen, Anders Jensen, Arne Bang Larsen, Jørgen Skriver Kloster og Henninge Kristensen. Forrest fra venstre: Ingeborg Christensen, Nora Hørup Poulsen, Gudrun E. Nielsen og Aase Skriver Jensen. Foto: CLICK-fotografen i Thisted. 67
Elever på Thisted Gymnasium og HF fejrede 50 års jubilæum i 2008. Stående bagest fra venstre: Bjørn Møller, Jens Kristian Sørensen, Tor­sten Serritslev Petersen, Fritz Overgaard, Poul Walløe-Hansen og Erik Kvist. Midterste række: Thomas Mikaelsen, Orla Winther-Sørensen, Else Klit Kristensen (Nielsen), Kirsten Røge (Vestergaard), Svend Ib Mose og Erik Morsing. Forreste række fra venstre Hanne Gundtoft Gregersen, Inge Windfeld (Eriksen), Gunhild Skadhauge (Gregersen), Harriet Betak, Anna Ingerslev (Hillbrandt) og Bodil Bjerregaard. Foto: Atelier PhotoCare, Thisted. 68
Torsten Serritslew-Petersen, Baunevænget 4, 8410 Rønde, har igen sendt et billede til JUL I THY. Torsten, der stammer fra Kjelstrup ved Thisted, er tidligere kommet med et billede af den gamle toldbod i Thisted. Sidste år var hans bidrag et billede fra Østerbakken i Thisted. Det blev sat sammen med forfatteren Søren Sørensens barndomserindringer. Ovenstående billede af Thisted Kirke har han fundet på et loppemarked i København. Det er en original tegning fra 1944. Det er vanskeligt at se nav­net på tegneren. Det kan tydes som noget i retning af Hunby. Kan læsere i København eller andre steder komme os til hjælp? 69
Temaet for Fyrspillet 2005 var Danmarks befrielse i anledning af, at det var 60 år siden, det glade budskab lød fra London den 4. maj 1945. Titlen på Fyrspillet var ”Nogle dage i maj”. Forfatteren Kaj Nissen havde hentet inspiration i lokale kilder. Han var helt fortabt i tårnet på Ashøje og henlagde Fyrspillet dertil. 65
Hovedscenen var Købmandsbutikken i Lyngby, hvor tyske soldater kom tæt på den lokale befolkning. Den tyske soldat Gustav (spillet af Leif Morsing) er i butikken hvor købmandskonen (Birgit Kolding) lærer ham at tale dansk. 65
Hilsen fra Amerika

Billedtekst:

Mine forældre: Laina Ihanelma Hokkanen, født 17/7 1885, død 16/1 1970. Christian Peder Christensen, født 23/1 1880, død 27/7 1969.

66
Gave til Vestervig fra dansk-amerikanerne

Tre gange har et dansk-amerikansk ægtepar skænket gaver til Klosterparken i Vestervig. Første gang var det nogle bænke. Anden gang en bro. Tredje gang en pavillon. De ædle givere er Vera og Folmer Nyby. Folmer havde være kommis hos Købmand Thomsen i Gettrup, inden han udvandrede i 1950. Da var Vera Allerede kommet over. Hun var sammen med sine forældre og fire søskende kommet til Montana. Da Folmer kom til Montana, fik han først arbejde på en farm. Derefter blev han chauffør hos en dansker, der havde et renovationsfirma i Chicago. Da Folmer og Vera blev gift i den dansk-lutherske kirke i Chicago, begynder Folmer i 1951 som vognmand. Efterhånden oparbejdede han en god forretning med 15 lastbiler. Da et firma ønskede at købe hans forretning, blev han ansat som direktør. Da han sluttede i 1978, gav han sig til at købe byggegrunde og udstykke. Om sommeren bor Folmer og Vera i deres hus i Michigan City. Om vinteren tager de sydpå til varmere himmelstrøg i Fountain Hill nord for hovedstaden i Arizona. Siden 1969 har de – bortset fra et enkelt år – været på besøg i Danmark hvert år. De var i Vestervig på Folmers 75 års fødselsdag i sommer, og på denne dag var det, at han skænkede pavillonen til Klosterparken. Folmer har to søstre – den ene i Klitmøller, den anden nær Skive. Vera er af Lodahl-slægten. Siden 1987 har de haft sommerhus i Agger. På væggen mellem Folmer og Vera hænger et fotografi af deres vinterbolig i Arizona. Foto: Peter Mørk.

67
Seks gamle konfirmander mødtes i Nors for at fejre, at det var 50 år siden, de var blevet konfirmeret. I forreste række fra venstre er det Leo Kanstrup, Ingolf Pedersen, Hans Jørgen Gade og Mogens Gasbjerg. I bagerste række Ellen Didriksen, Karen Andersen, Karen Marie Søe og Rita Larsen. Foto: Peter Mørk. 68
De blev konfirmeret af sognepræst Ludvig Mehr i Ræhr Kirke den 27. marts 1955, og de mødtes 3. april 2005 for at fejre 50 års jubilæet. I forreste række fra venstre er det Grethe Brandi, Oskar Kjær Nielsen, Verner Larsen og Knud Børge Skytte. I bagerste række Karl Bjerre, Vita Andersen, Herluf Christensen, Kristian Jørgen Kristensen, Britta Bruun og Bent Oddershede. Foto: Peter Mørk. 68
Dette billede er sandsynligvis fra en sal i Thisted, måske fra Hotel Royal, som i sin tid havde malerier på bagvæggen. Billedet er efter telefonisk aftale afleveret til Wadmanns Bogtrykkeri, men desværre står der ikke bag på billedet, hvem der har afleveret, og der fulgte ikke noget skriftligt med. Mon ikke læsere af Jul i Thy kan hjælpe med at finde ud af, hvor billedet er taget fra en fest for mage år side, og under alle omstændigheder vil Jul i Thys redaktion gerne vied, hvem der har afleveret billedet på trykkeriet. 69
Dette billede fra et teglværk er kommet fra Hanne-Lis Lovmand hos Brdr. Hansen i Thisted. Det er ikke lykkedes at opklare, hvilket teglværk det drejer sig om. Måske kan læsere komme os til hjælp. 69
70 Julehilsen fra Thy – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Lauge Fastrup, Langdyssevej 18, Thisted, tager ofte ud i Nationalpark Thy, medbringende sit store fotoudstyr. Dette billede af en Tinksmed (tv.) og en Gøg (th.) er taget i Nationalparken den 21. juni.

71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Søren Lodberg Hvas

Karl Klausen

Steen Malle

Thomas Frøkjær

Forsidemaleri: Georg Lundblad

 

Fotografer:

Pressefotograferne Klaus Madsen og Peter Mørk, Thisted Dagblad

Diana Holm

PhotoCare

Knud Erichsen

Ib Nord Nielsen

Lauge Fastrup

CLICK-fotografen

Grafisk tilrettelæggelse: Karin S. Fredsøe, Tilde Grafisk