Jul i Thy 2008

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Alt hvad der er dejligt – Af Jørgen Miltersen.
4-10 Nationalpark Thy – Danmarks første nationalpark – Tekst og fotos af Ib Nord Nielsen.

Billeder:

Side 5:

Indvielsen af Nationalpark Thy den 22. august 2008.

Side 7:

Kystlandskabet mellem Klitmøller og Hanstholm.

Side 9:

Klitheden – Vangså.

Side 10:

Kongeørn over Hanstholm Vildtreservat.

11-15 Jeg har aldrig længtes mod luftalarmer – Af Søren Sørensen.

Billede på side 14-15:

Akvarel fra Østerbakken af Torsten Serritzlew-Petersen.

16-20 Citronen fik ord af J. P. Jacobsen med på vejen – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 16:

Indskrift på stenen, fotograferet af Søren Miltersen:

Jørgen Haagen Schmidt

Citronen

18. december 1910

15. oktober 1944

FOR ALLE

GODE TANKER

DE KAN SLET IKKE DØ

FØR ENDNU BEDRE

TANKER

ER SPRID AF DERES FRØ.

Side 18:

Bent Høbsbro Østergaards urne blev hensat i denne høj i Thorstruplund ved Varde. På stenen står der ”Rest and be thankful”. Datoen 20-4-1945 var den dag, de hvide busser kørte ud fra Neuengamme. Det var den dag, Bent Høgsbro Østergaard regnede som sin anden fødselsdag. Illustrationen fra bogen ”Gemüse fortæller. Erindring om Flammen og Citronen”.

Side 19:

Mindelunden blev indviet til gravplads i august 1945. Hvor det store gravfelt med monumentet ligger, fandt man ligene af 198 dræbte frihedskæmpere. 91 af de blev ført til deres hjemegn. Deres navne findes på en stor mindeplade foran monumentet, udført af billedhuggeren Aksel Poulsen. Bag monumentet hviler 31 frihedskæmpere, der omkom i tyske koncentrationslejre. I alt døde 337 som følge af ophold i KZ-lejre. 873 frihedskæmpere faldt herhjemme. Mindelundens øverste myndighed er Kirkeministeriet. Holmens Kirkegård har ansvaret for vedligeholdelsen. Foto: Søren Miltersen.

21-27 Historien om Storegade 4 i Thisted – Af Verner Paulsen.

Billeder:

Side 22:

Det lave hus til højre er den gamle Kiilsgaard, den næste bygning ned ad gaden er den gamle amtsgård Storegade 4. Huset midt i billedet med den svungne gavl er den gamle præstegård.

Side 25:

Konditor Peter Christensen i sin elskede have bag konditoriet.

Side 26:

Forhuset efter ombygningen i 1971.

28-31 To ildsjæle i Øster Vandet – Af Aage Ringgaard, Hurup.

Billeder:

Side 29, øverst:

En leverandør besøger fjerkræslagteriet. Fra venstre: Else Diechmann med Walther, Kristian Jensen, Ejner Ringgaard og Kristian Diechmann.

Side 29, nederst:

Hyggelig stue med private og japanske gæster samt to medhjælpere.

Side 30:

Topmøde i ”Charles”. Fra venstre: Preben Bang Nielsen, Anders Pedersen, Evald Guld, Stig Brogaard, Olav Goul-Jensen, Claus Kappel, Carsten Ulrik Nielsen, Karl Erik Jensen og Kristian Steffensen.

Side 31:

Ispause på udflugten til Skagen. Fra venstre: Ulla Ringgaard, Gerda Bang, Margit Goul, Ruth Fuglsang, Anders Jensen, Jens Hove og Henry Steffensen.

32-36 Uddrag af en Østerild-drengs dagbog 1894-95. – Af Johs. Østergaard, Østerild.

Billeder:

Side 34:

Personerne på billedet er fra venstre: Dorthea og Marthinus Andersen, Hans mor Kirsten Andersen og hans søster Elise Jensine Andersen, der året efter udvandrede til Amerika.

Side 35:

Vi kender ikke den nøjagtige dato for hvornår Marthinus blev ansat ved politiet, men vi ved, at han først var ansat et par år i Hurup eller Vestervig som politibetjent. Det må have været i 1907-1909. Sidst på året 1909 flytter han til Viborg som betjent.

Side 36, venstre:

Det første billede af Marthinus Andersen i politiuniform er fotograferet hos A. B. Hansen i Hurup.

Side 36, højre:

I Hunstrup kirkebog står der under ægteviede den 1. oktober 1904:

Ungkarl mekaniker Johannes Marthinus Andersen af Østerild, født i Østerild by og sogn 11. november 1877, søn af Jens Peter Andersen og hustru Kirsten Jensdatter af Østerild.

Pige Dorthea Larsen af Kløv, født i Kløv Hunstrup sogn 1. oktober 1879 datter af afdøde husmand Kristen Larsen og hustru Ane Elsebeth Larsen af Kløv.

Om dette er deres brudebillede, ved jeg ikke, men aldersmæssigt ser det ud til at passe, han var 27 og hun var 25 år ved deres giftemål.

37-62 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette billede fra Thisted Håndværkerforenings gamle album nåede scenemester Thomas Munk frem til, da vi en dag i foråret sad i Laugsstuen. Håndværkerforeningen ejede i mange år Hotel Aalborg. Da en selvejende institution blev oprettet med henblik at bevare teatersal og scenebygning, overtog håndværkerforeningen Laugsstuen. Den har i mange år været samlingssted for byens håndværkere. På væggene hænger billeder af formænd og bestyrelsesmedlemmer helt tilbage fra 1800-årene. Overstående billede med det gamle rådhus fra 1853 i baggrunden er taget fra Storegade. I gadens sydlige side kan man af skiltet se, at der var en barber. Lidt længere fremme en kiosk. Uden for kiosken et lille enspænderkøretøj. I baggrunden til højre en bil, som ved nærmere eftersyn kunne se ud til at være fra først i 1920’erne. 37
Gerda Juul-Lassen, Kildevænget 43, Skanderborg, har sendt en lille historie om et hus på Hundborgvej, der havde nr. 13, men fik nr. 15. Hun skriver: Min farmor, Marie Havshøj f. 22-2-1853 i Årup ved Snedsted, død 29-11-1913 i Thisted, var meget ulykkelig over at skulle bo i nr. 13, hvorfor der blev givet tilladelse til at sløjfe dette nummer og så få nr. 15 i stedet. På billedet fra 1911 kan man se nr. 15 midt over døren. Pigen med hvidt forklæde er familiens yngste datter, Hansine. Den anden er en nabo. Ifølge Vejviseren springer man stadig over nr. 13 på Hundborgvej. 38
Hele familien Mads Nielsen, Hunborgvej 15, ca. 1900-1901. Den yngste, Hansine, er født i 1897. 38
Drengene fremstillede fine ting til Søster Anne Maries santalbasar. Nr. 2 fra venstre er min far Frederik Nielsen. Yderst til højre min farbror Severin. Efter Søster Anna Marie kom Søster Jonna. De var begge diakonisser. Billedet er taget før 1908, fr dette år tog min far til Tyskland som naver. 38
Dette billede er fra Elise Halmfort, Kildevænget 44, Skanderborg. Hun er født i Thisted, som datter af Vilhelmine og Carl Hansen, der var maskinmester på Thisted Elektricitetsværk. Elise skulle døbes i Den Reformerede Kirke i Fredericia, da familien var efterkommere af huguenotter, der blev forfulgt i Frankrig, men fik et fristed i Danmark. Elise var født i marts, og i juli kørte familien på motorcykel til Fredericia. Elise sad dog ikke mellem far og mor som på dette billede fra 1921, men i en sidevogn. Efter realeksamen fik Elise først en læreplads på kontoret hos konsul Sund, der havde dampskibsekspedition omtrent ud for Hotel Aalborg. Derefter hos sagførefirmaet Yde-Poulsen & Jens Rasmussen. Efter et par år hos A/S Albert S. Bornerup kom hun på Amtskontoret og blev gift med gartner Ove Sejrup Madsen. Da han fik arbejde i København, skaffede Egedorf en stilling til Elise i Indenrigsministeriet, hvor hun var i mange år. Sluttelig på Århus Statsamt i over 30 år. 39
Fra et vognoptog i 1924, da Thisted fejrede 400 års jubilæum. I den store bil Vilhelmine og Carl Hansen. I den lille sidder Elise. Den blev trukket af to piger – den ene datter af møbelbygger Poulsen i Nørregade, den anden af en datter af Lyager. 39
Carl Hansens første bil var en Citroën, der blev kaldt Kløverblad. Bilen havde nr. 40. 39
Hanne Vøhtz, Skejbyvej 417, Risskov, skriver: I Jul i Thy side 56 årgang 2007 fandt jeg et billede, som min bror, Aage Vøhtz er på. Han kunne kende flere af dem. Senere ringede Olga Westi, Nellikevej 28, Nors. Hun er på billedet og husker alle navne. Nederste række fra venstre: Aage Vøhtz, Ole Nørskov, Evind Westh, Leinart Pedersen, Kaj Lynge Pedersen, Preben Pedersen, Ronald Tegtmeier Pedersen, Harry Sørensen, Oluf Outzen. Mellemste række: Selma Yde, Ebba Thomsen, Iris Pedersen, Ketty ?, Olga Pedersen (Westi), Bente Dahl Nielsen (Lund), Axel Brandt Nielsen. Øverste række: Grethe Pedersen, Elsa Wiehl, Karen Bro Ubbesen, Greta Weje, Ruth Pedersen, Birgit Nilsson og Klara Jepsen. Olga Westi føjer til: Det var sidste år, vi gik på Vestre Skole. Den blev overtaget af tyskerne i 1940, og vi flyttede til Østre Skole på Munkevej. Klasselærer var Poul Sander Hansen, Religion og regning: lærer Spanggaard. Håndarbejde: Signe Gjødsen. Ejvind Westh var søn af provst Westh. Kaj Lynge Pedersen nu afdød, Preben Pedersen, nu bosiddende i Klitmøller, Axel Brandt Nielsen, bosiddende i Thisted, Karen Bro Ubbesen blev apoteker i Aalborg, nu afdød. Birgit Nilsson, læge i Norge, søster til Kjeld B. Nilsson, der bl.a. til Jul i Thy har skrevet artikler far Paris. 40
Kristian Nicolaj Nielsen, Tvorupvej 21, Vang, har fundet de to billeder på denne side i et familiealbum fra hans mor, Kristine Nielsen, der stammede fra Heltborg. Han kender ikke noget til personerne på billedet eller til ejendommen, men håber på hjælp fra læsere. Billedet er kommet til Jul i Thy fra Jette på Vangsaa Arkiv. 41
Oda Vestergaard Pedersen fra Silkeborg Traktorimport har sendt billeder af konfirmander i Snedsted, taget med 50 års mellemrum. Dette er fra 23. marts 1958. Forreste række fra venstre: Jytte Knudsen, Grethe Overgaard, Annie Marie Nielsen, Mette Brandsholm, Maren Kirstine Bach, Mona Nielsen, Edith Godiksen, Anne Marie Møller, Bitten Christensen, Oda Vestergaard, Lis Madsen, Ruth Bengtson, Birtha Jørgensen. Næste række: Per Yde, Vilhelm Dahl Eriksen, Jørgen Kvejborg, Verner Andersen, Mette Vestergaard, Anne Marie Christensen, Henny Borggaard, John Guld Jensen, Bente Kusk, Lene Jespersen, Else Poulsen, Aase Isaksen, Jørgen Pedersen, sognepræst Emil Gregersen. Næste række: Eigil Sørensen Yde, Leo Christensen, Chr. Thomsen, Preben Kobberø, Bent Christensen, Børge Nielsen. Bagerste række: Svend Erik Sørensen, Anders Bisgaard, Jørgen Jakobsen, Kurt Christensen. Mangler på foto: Bent Madsen. 42
Dette billede 50 år efter blev taget i Snedsted Kirke 30. marts 2008. Elever fra Elsted, Aarup og Snedsted skoler blev konfirmeret 23. marts 1958. Bagerste række fra venstre: Bent Wodstrup Madsen, Børge Nielsen, Kurt Christensen, Preben Kobberø, Jørgen Kveiborg, Erik Sørensen, Verner Andersen, Jørgen Møller Jacobsen, Per Yde, Anders Bisgaard. 2. række: Henny Borggaard, Bente Nielsen (Kusk), Lene Nielsen (Jespersen), Maren Kirstine Bach, Mona Mortensen (Nielsen), Vilhelm Dahl Eriksen, John Guld, Mette Jensen (Vestergaard), Oda Pedersen (Vestergaard), Else Borchard (Poulsen), Aase Christensen (Isaksen). Siddende i forreste række: Anne Marie Søgaard (Møller), Bitten Landbo (Christensen), Edith Andersen (Godiksen), Ruth Thorndahl Pedersen (Bengtson), Irma og J. V. Præstgaard (lærerpar for eleverne fra Snedsted Skole fra 1. klasse). Foto: Click Thisted, Jens Kr. Vangsgaard, Storegade. 43
Dette billede er fra Mona Pedersen, Helleberg 2, Vang. Det er fra dengang der var skole i Sperring 1958-59. Bagerste række fra venstre: Lærer frk. Skadhauge, Flemming Andreasen, Jørgen Thousgaard, Tage Overgaard, Bent Nystrup, Anders Madsen, Karl Pedersen, Erhard Nielsen, Alex Madsen. 2. række: Anne Klingenberg, Elly Poulsen, Anne Marie Malmberg, Margit Andersen, Anni Rasmussen, Konrad Visby Bunch, lærer Poulsen. Forreste række: Lis Madsen, Anne Marie Thorup, Jytte Overgaard, Benthe Nørskov, Jette Overgaard, Maren Poulsen, Mona Krog, Tage Pedersen. Nu er der kro i den gamle skole. 44
Til Jul i Thy 2005 side 45 havde Lillian Morbjerg Madsen, Golfparken 149, 9000 Aalborg, sendt dette billede og skrev: Det er i hvert fald min morfar, der står som nr. 4 fra venstre. Jette Andersen, Vangsaa Arkiv, har fundet frem til flere navne og skriver i parentes, hvor længe den pågældende har været i redningsvæsenet. Forrest fra venstre Niels Bach Christensen (1894-1912), Jørgen Poulsen Andersen (1894-1922), Mikkel E. C. Bonde (1894-1923), en ukendt, Poul Pedersen, spilmand (1894-1924), Chr. P. Pedersen, Ravnsmed (1894-1932), pastor Drejer og hustru, Ejlert Eriksen (Konge) (1894-1916), en ukendt, Niels Chr. Eriksen (Konge) (1894-1916), Mikkel Jensen (1894-1919), Anders Poulsen Grønkjær (1894-1919), bådformand Frederik Pedersen (1894-1923), opsynsmand Jørgen Jensen (1894-1920). 45
Dette billede fra Elsted Skole 1929 er fra Eva Andersen, født Poulsen, Marienlyst Alle 30, 12, 3000 Helsingør. Hun fortæller: Jeg er født på det, der i dag hedder Tøvlingvej, og har boet i Helsingør siden 1945: Jeg begyndte i skolen en måned efter, jeg var født 6 år. I forvejen gik fire af mine søskende i skolen, heraf et hold tvillinger. I bagerste række nr. 4 fra venstre er min bror Erhardt. I anden række fra venstre nr. 2 står min søster Helga. I 3. række fra venstre er nr. 3 min søster Mary, og i første række fra venstre er nr. 1 min bror Aksel, og nr. 2 er Eva. På første række sidder endvidere Kristiane, Hanne og Agnes. Den lille dreng kan jeg ikke huske hvad hedder. Vores lærer hed Carl Søltoft Pedersen. Jeg sender hilsen til alle i Thy med ønsket om en glædelig jul, specielt til mine skolekammerater. 46
Elever i Stenbjerg Skole 1939. Billede og oplysninger fra Lydia Christensen, gift Madsen, Solhøjvej 4, V. Vandet. Bagerste række fra venstre: Lis Andersen, Hilda Andersen, Gerda Thinggaard Pedersen, Mikkel Bonde, Harald Bonde, Hans Christian Andersen, Rosa Overgaard, Erna Poulsen, Mette Bonde, Eva Pedersen, Eva Munk Pedersen. 2. række: Christian Jensen Poulsen, Frederik Pedersen, Karl Johan Larsen, Verner Pedersen, Jens Poulsen, Karl Aage Andersen, Betty Poulsen, Agnethe Munk Pedersen, Viktoria Sund, Jytte Christensen, lærer Poul Nørgaard. 3. række: Poul Munk Pedersen, Mary Mikkelsen, Niels Christian Mikkelsen, Evald Bonde, Helge Eriksen, en ukendt, Ellen Overgaard, Rita Madsen, Ella Thinggaard Pedersen, Ebba Mathiasen, Anna Lise Sørensen, fru Kamma Nørgaard. 4. række: Ronald Poulsen, Kaj Pedersen, Michael Bonde Andersen, Lydia Christensen, Lilly Pedersen, Ove Andersen, Sonja Munk Pedersen. Fremsendt gennem Vangsaa Arkiv. 47
Dette billede er fra Skinnerup Skole ca. 1938. Lærer Pedersen og frue står i baggrunden. I bagerste række fra venstre: Kristian Knakkergaard, Peder Jørgensen, Else Knakkergaard, Gudrun Pedersen, Gunhild Sækkelund, Emma Jørgensen, Karoline Trabjerg, Kaj Larsen, Henry Sækkelund. 2. række: Magnus Poulsen, Børge Mark, Chr. Bertelsen, Laurits Mark, Ejvind Andersen, Niels Mathiasen, Gert Christensen, Peder Jørgensen, ? Kristensen. 3. række: Tove Vigsø, Astrid Bertelsen, Stinne Hansen, Kristian Enevoldsen, Ellen Jørgensen, Jane Kristensen, en ukendt, Thora Poulsen (centralen), Egon Kristensen. 4. række: Knud Jørgensen, Karl Chr. Enevoldsen, Johanne Mark, Marie Enevoldsen, Dorthe Mark, Karin Jørgensen, Kirstine Pedersen, en ukendt, Johanne Hansen, Johanne Andersen, Gustav Vigsø, Evald Enevoldsen, Kristine Jørgensen, Mary Kristensen, Inge Lis Mathiasen, Eva Pedersen, Anina Bertelsen, Anker Andersen og Anders Knakkergaard. Billedet er fra Jørgen Hundahl, Silstrupvej 31, Thisted. Hans afdøde hustru Kirstine, født Jensen, gik i Skinnerup Skole, men er ikke med på billedet. 50
I Jul i Thy 2007 var der på side 55 et stort billede af mange personer i en sal, indsendt af Jørgen Hundahl, Silstrup, som ikke vidste noget nærmere om sted og personer. Leif Møller, Kastanievej 6, Saksild 8300 Odder, skriver: Salen er ”Grev Moltkes Palæ” i Amaliegade i København. Efter min overståede rekruttid ved Livgarden blev vor såkaldte ”Blå fest” fejret i salen, der udlejes til festlige arrangementer, for eksempel garderjubilæer hvert femte år med ægtefæller. Billedet er ikke fra et garderjubilæum, så det er stadig et spørgsmål, hvilket selskab er til fest i Moltkes Palæ. 51
På side 51 i Jul i Thy 2007 var der et billede fra Kong Christian X og Dronning Alexandrines besøg i Thisted 1913. Billedet var fra Holger Nymann, Nørresundby, hvis mor er med på billedet. Leif Møller, Kastanievej 6, Saksild, 3800 Odder, skriver: Jeg har det samme billede. Den herre, der står og slår ud med armen med hatten, er min bedstefar, Nicolaj Møller. Han havde et Kolonial en gros firma, dengang i Østergade. Min bedstefar gik daglige spadsereture og er nok tilfældigt kommet forbi. 52
Thistedboere på besøg i København var på rundtur i denne charabanc den 5. august 1913. Leif Møller, Kastanievej 6, Saksild, skriver: På række 4 inkl. Føresædet/bænken sidder min bedstefar Nicolaj Møller (med kasket). Ved hans side min bedstemor Dorthea Møller (med hovedbeklædning lign. turban). På rækken bag ved ses en dreng (med krøllet hår og hue i nakken). Det er min far, Carl Ejnar Møller, der var 9 år. Måske kan læsere af Jul i Thy hjælpe med flere navne. 53
Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25, Thisted, der er kommet med dette billede fra Gjersbøl Mose, skriver: I sommeren 1945 blev der – som i alle krigsårene – gravet tørv i Gjersbøl Mose. En af dem, der var med, var den dengang 21-årige Knud Erik Bojesen fra Gjersbøl. Han har fundet et billede frem fra tørvegravningen og kan huske alle navne: Fra venstre Aksel Ejlertsen, Knud Jensen, Gjersbøl, Martin Sperring, Snedsted, Thorvald Jensen, Gjersbøl, Harald Olesen, Næstrup, Knud Erik Bojesen, Gjersbøl, Henry Holm, nu på Fyn, Børge Krabbe, Gjersbøl, Kristian Andersen, Gjersbøl. Æltemaskinen tilhørte Peder Hove, der senere blev restauratør på ”Hannæs” i Thisted. Han havde to maskiner. Gravningen foregik på akkord. På en enkelt dag kunne de lave 5.000 snese. Det vil sige 100.000 stk. Der var to mand til at køre tørvemassen fra æltemaskinen til formene. Hver trillebør kunne rumme to snese, så der skulle køres mange gange på en dag. I sommeren 1943 arbejdede Knud Erik Bojesen hos sin far, Peder Bojesen, der havde en æltemaskine sammen med Aksel Olesen. En overgang kørte de med to hold. Hold nr. 2 begyndte kl. 18 og sluttede kl. 23. Knud Erik tog begge hold med. Da der var mest gang i tørveproduktionen var der 30 maskiner i gang i mosen, og bl.a. Sørensens Kuldhandel havde et større areal, hvor man producerede tørv. Nu bor Knud Erik Bojesen på Islandsvej og mindes tiden i mosen. 54
Jette Andersen, Sjærbakken 17, Vangså, har sendt dette billede fra en gymnastikopvisning på Sjørring Vold 1952. Billede og oplysninger er fra hendes far, Jens Østergaard Poulsen, Nr. Borupvej 2, 8832 Skals. Bagerste række fra venstre Meta Vestergaard, fanebærer Tove Krog, Aksel Hove, Næstrup, en ukendt, Egon Thomsen, en ukendt, Herluf Vestergaard, Næstrup. 2. række fra venstre: Arne Thomsen, en ukendt, en ukendt, Kaj Jensen, en ukendt, en ukendt, Gunner Toftdal, Skårup, Jens Krog, en ukendt, Gustav, som var leder. Siddende fra venstre: en ukendt, Karl Ejner, Elly Lauridsen, Sperring, en ukendt, en ukendt, Gudrun Nielsen, en ukendt, en ukendt, min far Jens Østergaard Poulsen, Næstrup, Henning Vestergaard. Forreste række fra venstre: De første seks ukendte, slagter Frederiksens datter fra Sjørring, to ukendte, Mette, Rosa, en ukendt. Jeg håber læsere kan hjælpe med de sidste navne. Jette Andersen, Vangsaa Arkiv. 55
Jette Andersen, Skjærbakken 17, Vangså, skriver: Jeg har her min fars konfirmationsbillede fra Thisted Kirke 23. marts 1952. Han ønsker at få oplyst navnene. Nr. 4 fra venstre i midterste række er min far, Jens Østergaard Poulsen, Nr. Borupvej 8832 Skals. Jeg håber nogle af Jul i Thys læsere kan hjælpe mig. 56
Gun-May Andersen, Mølledalen 8, 3500 Værløse, skriver: Tak for et nyt nummer af Jul i Thy 2007. Det gamle er jo altid en fornøjelse at læse. Gennem familie og ad omveje er jeg kommet i besiddelse af disse gamle klassebilleder fra Klitmøller Skole. Desværre har både tidens og måske musens tand gnavet lidt i dem, men jeg håber, de kan brugs. De må være fra 1910.

Min farfar, Christian Peter Christensen, født 23/1 1880 sår i øverste række som nr. 5 fra venstre. En yngre søster, Dorthe (Dorthea) født 2/5 1885 sidder i næstnederste række som nr. 5 fra højre. Dette er blevet mig fortalt.

57
Min farfar har nok forladt skolen på dette tidspunkt, men hans søster Dorthe er rykket op på 3. nederste række som nr. 3 fra højre. Forældrene var Christen Philipsen Christensen, født 22/8 1854, og Dorthea Marie Sunesen, født 1/3 1855. De var bosat i Nors Skovhus, der lå i nuværende Hanstholm Reservat. Huset eksisterer ikke mere. Da der var 9 børn i familien, er der sikkert andre søskende med. Måske kan andre hjælpe med at opklare dette. 57
Morten Andersen, Grønningen 13, Thisted, har sendt dette billede af Koopmanns Svineslagteri i Thisted omkring 1937. Slagteriet blev oprettet i 1898 og lukkede 1. april 1953. I bygningen til højre var der kontor i stueetagen og direktørbolig på 1. sal. Nord for slagteriet havde Thisted Købstad kommune oplagsplads. 58
Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25 nr. 4, Thisted, har fremskaffet dette billede: Rutebilen er en Bedford, som P. Hedegaard i Snedsted ejede, og som kørte mellem Thisted og Stenbjerg. Under krigen kunne man ikke få store dæk, så der kørte man til Rødekro i Sønderjylland og fik påmonteret en boogie aksel med små hjul. Under krigen kørte rutebilen med generator. Den var beregnet til 21 passagerer. Knud Erik Bojesen, der nu bor Islandsvej 25, nr. 2, var chauffør hos Hedegaard i 13 år. Han kørte med rutebilen efter krigen. En dyrskuedag måtte man melde udsolgt, da han nåede til Aarup. Da var der 40 passagerer med. Nogle stod i stigen, der var på bagenden af bilen. Andre sad på taget. 58
Syv gang Harkjær. Dette billede er sikkert taget i 1932 i Asylgade i Thisted hos sagfører Anders Faddersbøl Nørgaard og Gertrud Nørgaard, født Harkjær. Syv Harkjær-søskende og ægtefæller er på billedet fra Henning Kjeldgaard, Islandsvej 24, nr. 4 i Thisted. I bagerste række fra venstre: Jens Harkjær, Store Todbøl, Poul Kjeldgaard, Hørsted, Ville Harkjær, Snedsted, N. C. Harkjær, Snedsted, Kristiane Tøfting, Koldby, Marianne Nørgaard, Thisted. Forreste række fra venstre: Inger Kjeldgaard, født Harkjær, Hørsted, Dorthe Søndergaard, Hundborg, Gertrud Larsen, Vandet, Kristiane Hove, Koldby, Dorthe Lyhne, Nørhå. Den sidste er ukendt. Henning Kjeldgaard er barnebarn af Inger og Poul Kjeldgaard, Hørsted. 59
Fhv. folketingsmedlem Dagmar Mørk Jensen, Mølleparken 61, lejlighed 5, 6200 Aabenraa, skriver, at der i Thisteds østlige bydel lå en landejendom, der blev kaldt Californien. Omkring midten af 1800-årene boede på denne gård ægteparret Jens Kirk og Johanne, født Yde. Billedet er formentlig fra mine forældres guldbryllup. De fik 14 børn. 12 levede og fik omtrent lige så mange børn, og der var på et vist tidspunkt 117 fætre og kusiner, der alle fik gode danske navne som Jens, Peter, Valdemar, Johanne, Katrine og Marie. En svigersøn på Thyholm hed Nørgaard. Andre svigersønner var barber Nielsen i Hørdum, plantør Østergaard i Thisted, Peder Frandsen i Hørdum og Søren Andersen (min farfar). Min far var Valdemar Andersen, Thisted. Min mor var datter af Lars Bonde fra Kjelstrup.

Jens Kirk fra gården Californien var indkaldt som soldat et par år under krigen 1864. I næste generation blev mange sognerådsformænd. To blev lærere. Jens Yde Kirk var først lærer søndenfjords, senere på Frederiksberg. Mads Kirk blev lærer i Hjardemål. En søn af ham var Jens Kirk, Thousgaard i Skinnerup. På Thousgaard sidder i dag To Kirk. Hans bror Wolle og Birthe rejste til Afrika, men er hjemme igen. Én af pigerne fra Californien var Ane, der blev gift med Niels Fink, Hundborg. En af de yngste brødre var Peter Kirk, der boede i Kjelstrup i mange år og var sognerådsformand. En anden bror var Jens Kirk i Abildgaard i Østerild.

Det kan tilføjes, at Dagmar Mørk Jensen var i Folketinget fra januar 1984 til maj 1989. Hendes søster Valborg var Venstre-borgmester i Hillerød. Så til billedet og navne.

I bagerste række nr. 1 Søren Andersen (Thobiasen) svigersøn, nr. 2 Jens Yde Kirk (søn), nr. 3 svigersøn, nr. 4 svigersøn, nr. 5 datter ,gift med nr. 4, nr. 6 svigersøn, nr. 7 datter, gift med nr. 6, nr. 8 Niels Fink, Hundborg (svigersøn), nr. 9 Jens Kirk, søn, Abildgaard, Østerild. Midterste række: Nr. 1 Kirsten Thobiasen, gift med nr. 1 oven for, nr. 2 svigerdatter, nr. 3 datter, nr. 4 oldemor Johanne Jensen Yde, nr. 5 Jens Kirk, nr. 6 Ane Fink, datter, gift med nr. 8 oven for, nr. 7 svigerdatter. Forreste række: Mads Kirk, lærer i Hjardemål Klit, nr. 2 svigerdatter, gift med Mads Kirk, nr. 3 svigerdatter, gift med nr. 4 Peter Kirk, Kjelstrup.

60
Dette billede fra Gettrup Skole 1848 er fra Vera Møller, Starkærvej 2, 7755 Bedsted. Bagerste række fra venstre: John Hermansen, Knud Erik Nesgård, Orla Lauritsen, Hans Larsen, Svend Aage Leed, Gunnar Kobberø, Tage Jensen, Knud Erik Jensen, Poul Krabbe, Gunnar Leed, Børge Hansen, Ove Mortensen. 2. række: Leo Dahl Jensen, Poul Jensen, Arvid Smed, Carlo Hermansen, Svend Nielsen, Kaj Korsgaard Andersen, Flemming Giltoft, Carl Emil Boddum, Hugo Krabbe, Preben Jensen, Henny Mortensen, Evald Fomsgaard, Kristian Nicolajsen, fru Jensen. 3. række: Lære Ovesen, Anne E. Gade, Inger Kielsgaard, Birgith Hansen, Mary Krogh, Ruth Leed, Ellen Krabbe, Vita Fomsgaard, Rigmor Lousdal, Karen Pedersen, Else Eriksen, Kaj Skinhøj Pedersen, Anton Nicolajsen, lærer M. Jensen, Aggerstrøm. 4. række: Eva Hermansen, Thea Hansen, Ane Marie Kobberø, Esther Lousdal, Hanne Isaksen, Krista Larsen, Herdis Kortegaard, Elly Kristensen, Jytte Fomsgaard, Jonna Boddum, Tekla Nørgaard, Gerda Trødholm, Karen Saarup. 5. række: Karen Neesgaard, Vera Sand Jensen, Ellen Pedersen, Ingrid Stensgaard Pedersen, Henny Larsen, Inga Dybdal, Ingrid Jakobsen, Ingved Kristensen, Mona Jensen, Ellen Andersen, Hanne Hansen, Grethe Poulsen, Kirsten Wilhelmsen (Kiss). Nederste række: Villy Nørgaard, Niels Peter Jakobsen, Egon Jensen, Torkild Pedersen, Svend Hansen, Knud Erik Nielsen, Herman Kobberø, Ejvind Boddum og Peder Hove. 61
Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, har sendt dette billede fra Thisted Borgerskole. Det er elever, født i 1945. Ulla skriver, at billedet muligvis er taget i 1952. Læreren hedder Bangsgaard. I bagerste række nr. 1 fra venstre er min bror, Ole Nyby Pedersen, nr. 5 Hans Poulsen, nr. 7 én fra familien Würtzen. Midterste række: nr. 3 Gitte Sørensen, nr. 6 Jørgen Søgaard. Forreste række fra venstre: Nr. 7 Else Madsen, nr. 8 Lise Pedersen, nr. 9 ? Madsen, nr. 10 Inga Kristoffersen. 62
63-69 Det nye album

Billeder:

Navn Side
1 2006 tog Folmer Nyby fra Amerika til Thy for at fejre sin 75 års fødselsdag sammen med danske medlemmer af familien. I mindet om Folmers forældre, Nielsine og Anders Nyby, Vestervig, skænkede Vera og Folmer en pavillon til Klosterparken i Vestervig. Et billede fra indvielsen 3. juli 2005 var i Jul i Thy 2006 på side 67. I 2008 var det familiemedlemmer i Danmark, der tog til Amerika. Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, og hendes mand, Bent, der var på besøg hos Vera og Folmer Nyby i Arizona. De var på en dejlig tur til Grand Canyon, hvor dette billede af Ulla og Bent er taget. 63
I Hjardemål Klit Kirke blev seks konfirmeret 23. marts 1958. 50 år efter mødtes de 2. påskedag til gudstjeneste og blev fotograferet af Klaus Madsen. Fra venstre Edith Mørk (Petersen), Irena Pedersen (Andersen), Birthe Poulsen (Sørensen), Mads Dalsgaard Hansen, Birthe Pedersen (Koldkjær) og Elmer Kollerup. Foto: Klaus Madsen. 64
De mødtes 50 år efter, at de var konfirmeret i Ræhr Kirke. Forreste række fra venstre: Mona Holdt (Jeppesen), Birgit Thomsen (Kristensen), Mona Skytte (Foged), Ketty Kanstrup Pedersen, Birthe Thrysøe (Pedersen), Bodil Jensen (Sørensen). Bagerste række: Henning Jensen, Eluf Mikkelsen, Anne Grethe Raahede (Skytte), Anny Gravesen (Madsen), Elsa Mikkelsen (Sand), A. Fogh Jensen og Jørgen Fink. Foto: Peter Mørk. 65
Gamle konfirmander samledes med deres præstepar i Gl. Bedsted Kirke 50 år efter, de blev konfirmeret. Bagerste række fra venstre: Poul Erik Olesen, Karl Ove Larsen, Villy Sørensen, Flemming Worm Nielsen, Freddy Stauersbøl, Tage Skovsted og K. Lindhardt Jensen. Midterste række: Jens Chr. Gregersen, Henrik Früstück, Mogens Bonde, Anny Møller (født Hove), Eva Christensen (Thomsen), Esther Larsen (Nielsen), Anna Lise Stinkjær (Tølbøll Sørensen) og Ingrid Lindhardt Jensen. Forreste række fra venstre: Birthe Pedersen (Ringgaard), Birgith Lorentzen (Nielsen), Ingelise Hove, Judith Jensen, Kirsten Vestergaard (Nielsen), Elly Dahlgaard (Nielsen), Tove Nielsen (Christensen) og Helen Rasmussen (Brændgaard). Foto: Christina Larsen. 66
Gamle konfirmander var samlet til jubilæum i Sjørring Kirke. Mændene i bagerste række er fra venstre: Ole Andersen, Carlo Kristensen, Ejnar Overgaard, Carl Søe-Larsen, Knud Erik Kristensen. Damerne i forreste række: Gerda Tommerup, Hanne Junker, Astrid Jensen, Karen Marie Dissing, Rosa Hulstrøm, Inger Lise Nielsen, Else Oddershede, Hanne Sørensen og Tove Sørensen. Foto: Christina Larsen. 67
10 konfirmander fra Sønderhå 1958 har 50 år efter været til gudstjeneste i Sønderhå Kirke og efterfølgende middag på Hørdum Kro. Bagerste række fra venstre Finn Jørgen Vangsgaard, Hørdum, Knud Erik Larsen, Sønderhå, Bjarne Frostholm, Nykøbing Mors, Steen Jensen, Thisted, Hans Chr. Hansen, Ydby, og Tonny Chr. Nielsen, Djernæs. Forreste række fra venstre Grethe Larsen, Bedsted, Mitte Hyldahl, Hammerum, Rosa Klausen, (f. Jensen), Hørdum, og Ulla Frost (Højbak), Bedsted. Foto: Christina Larsen. 68
Konfirmander fra Tømmerby og Lild mødtes 50 år efter i Tømmerby Skole. Forrest fra venstre: Gudrun Vendelbo (Nielsen), Hanstholm, Annelise Sandholm (Andersen), Jerslev, Tove Jensen (Mølbæk), Vadum, Anna Kold (Andersen), Sennels, Svend Erik Larsen, Kalundborg, Vagn Madsen, Fjerritslev, Bente Nielsen (Larsen),Frøstrup, Asta Andersen (Larsen), Hørsholm, Peder Mikkelsen, Thisted. Fra venstre i sort trøje: Leif Kristensen, Børge Sørensen, Frøstrup, Magda Andersen (Larsen), Aalborg, Jens Holmstrøm Bach Kaas, Ejvind Pedersen Viborg, Else Rasmussen (Skarup), Karup. Bagerst til venstre: John Dahl, Amtoft, Per Strandridder, Tømmerby, Evald Spanggaard, Hanstholm.

Foto: Ole Iversen, Hanstholm.

69
70 Til Jul i Thys læsere – Af Jørgen Miltersen.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Ib Nord Nielsen

Søren Sørensen

Verner Paulsen

Aage Ringgaard

Johs. Østergaard, Østerild

 

Forsidemaleri: Henning Jensen

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Christina Larsen

Ole Iversen

Ib Nord Nielsen

Søren Miltersen

Jens Kr. Vangsgaard

 

Grafisk tilrettelæggelse: Karin S. Fredsøe.