Jul i Thy 2007

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Braget ved Tved – Af Jørgen Miltersen.
4 Katten kom tilbage – Af Jørgen Miltersen.
5-7 Bondesøn fra Thy fik reddet maleri af J. P. Jacobsen – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 5:

Maleriet ved trappeopgangen på Thisted Museum.

Side 6, øverst:

Maleriet er stort, 140 x 100 cm. Det er malet af P. Syrak Hansen, Faaborg (1833-1904).

Side 6, nederst:

Georg Pors (1897-1971) – far til Lizzie Busch – kan vi takke for, at vi fik Jul i Thy. Han havde været boghandler i Paris, tog til Thisted og oprettede boghandel ved Storetorv, senere overtaget af Carl Balleby. Georg Pors blev derefter biografdirektør og drev Royal-Teatret i vestfløjen til Hotel Royal. Han begyndte udgivelsen af Jul i Thy 1931 og skrev: ”For første gang foreligger der et julehefte, specielt skrevet for Thy”.

Side 7:

Christian Dam interesserede sig ikke for landbruget på Refsdamgård. Han blev journalistelev i Nykøbing Mors og købte sit første billede. Da han blev redaktør af den konservative avis i Rudkøbing, begyndte han at handle med billeder for at supplere indtægten. Han blev senere redaktør af Aarhus Vejviser og oprettede Aarhus Kunst Galleri. Gennem hele livet bevarede han kærligheden til hjemstavnen og den fædrene gård, som stadig ligger i Refs syd for Hurup, ejes i dag af Anna Marie Gade Madsen og Jørgen Dam Madsen. Clemmen Clemmensen (1885-1964) malede i 1936 dette portræt af Christian Dam.

8-13 Herman i Nebraska hørte fra Dorthe i Thy – Af Johs. Østergaard.

Billeder:

Side 8:

Den gamle mølle i Østerild. Manden på taget ved møllevingen er Johannes Marthinus Andersen. Stående fra venstre: Elise Jensine Andersen (udvandrede i 1906). Den største af drengene er Anton Andersen, drengen foran ham hedder Jens Peter, den næste Jens Andreas Andersen (udvandrede i 1908). Siddende foran ham deres farmor Jensine Pedersen. Derefter Kirstine Andersen og foran døren Jens Peter Andersen. Billedet er formentlig taget i 1891.

Side 9:

Bryllupsbillede af Jensine Andersen og Herman Nelson. I kirkebogen i Østerild står der under vielser: Ungkarl, tømrer Herman Nielsen af Great Falls i Montana, Nord Amerika, født i Hjardemål Klit 23. januar 1880, søn af strandfoged, husmand Lars Kristian Nielsen (Dommerby) og hustru Kaspara Larsen af Hjardemål Klit. Pige Elise Jensine Andersen født i Østerild 1. marts 1885, datter af mekaniker Jens Peter Andersen og hustru, Kirsten Jensen af Østerild.

Side 10:

Jens Andreas Andersen og Dorthea med deres søn Alvin.

Side 11, øverst:

Familie fra Thy og Amerika samlet i Østerild i 1994. I midten Alvin Andersen. Til venstre Jenny Therkildsen. Hun døde i 1996. Til højre Inger, gift med Johs. Østergaard, Østerild.

Side 11, nederst:

Dorthe Therkildsen var datter af Jenny Andersen og maleren Henning Therkildsen, Østerild. De boede i den gamle stationsbygning ved vandtårnet. Dorthe var i en årrække korrekturlæser på Thisted Dagblad. Her er hun sammen med sin søn Lars, da han var ca. halvandet år. Da Lars var 16 år, blev han i 1997 inviteret på sommerferie hos Alvin og Grace og rejste selv til Amerika. Lars er nu fyldt 26. Dorthe døde i 1984.

Side 12:

På væggen i en stue i en forstad til Los Angeles hænger gamle piber fra Thy og et billede af den gamle mølle i Østerild.

14-19 Min barndom, min ungdom og tiden nu – Af Ane Marie Steen Larsen.

Billeder:

Side 14:

Gyrupgård har været i slægtens eje siden 1770. Min far overtog gården i 1917. Han lod de gamle bygninger nedrive i 1931 og opførte de nye, der står der i dag. Min far drev gården indtil 1954. Den er stadig i slægtens eje og drives i dag af min brorsøn Jens Nicolaj Nicolajsen.

Side 15:

Ane Marie Steen Larsen, født 1925. Billedet er taget ca. 1945.

Side 16:

Et billede, der er taget ca. 1932 i Skyum, hvor min moster Agnes boede. Til venstre min far, Jens Nicolaj Nicolajsen, derefter min mosters mand, Kristoffer Kristoffersen, og min moster Agnes, der døde kort tid efter i en alder af 61 år. Yderst til højre min mor, Dagmar Hansen, født i Visby.

Side 17:

Folkeholdet på Gyrupgård i året 1930. Jeg kan ikke huske navne på dem alle, men karlene i bagerste række er Torsten, Martin, Ole, Knud, en ukendt og Ejgil. I forreste række sidder fra venstre Dorthea, Min bror Ole, men mor, Dagmar, min far Jens Nicolaj Nicolajsen, tjenestepigen Louise, jeg selv med pandehår bag ved min far, og yderst til højre min søster Johanne.

Side 18:

Min gamle skole i Sønderhå blev revet ned ca. 1960 til fordel for en ny og en parkeringsplads ved siden af kirken.

Side 19:

Dette billede blev taget uden for vort hjem i Østervrå, da Steen* og jeg fejrede sølvbryllup i 1972.

*Niels (tastefejl?).

20-25 J. P. Jacobsens hus reddet i sidste øjeblik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 20:

Der er hul midt i byen! Det var overskriften til Klaus Madsens billede af J. P. Jacobsens Plads, som den tog sig ud mandag den 30. juli 2007.

Side 22:

Fra byggepladsen ved Store Torv.

Side 25:

Huset blev restaureret 1959 for indsamlede midler. Grunden blev skænket af Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond.

26-28 Lidt om Nors Mølle og de sidste beboere – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 26:

Tegning af D. Guldberg, Biersted.

Side 27:

Ane Kirstine Østergaard Pedersen.

29-32 Thyboer i kibbutz ved Det Døde Hav – Af Karin S. Fredsøe.

Billeder:

Side 30, øverst:

Udsigt fra Tower of David ud over Jerusalem.

Side 30, nederst:

En dansk robåd på Holocaust Museet i Israel. Den blev brugt til at hjælpe jøder fra Danmark til Sverige.

Side 31, øverst:

En af hulerne, hvori Dødehavsrullerne blev fundet for omkring 55-60 år siden.

Side 31, nederst:

Giza-pyramiderne ved Cairo set ude fra ørkenen på ryggen af en dejlig araberhest. Jeg er rytteren.

Side 32:

Et ”hængende” træ i den gamle bydel Jaffa, Tel Aviv.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Inge Østergaard, Hadsundvej 13, Astrup, 9510 Arden, har sendt dette billede af smukke damer, som engang arbejdede hos buntmager Søndergaard i Thisted. Mon ikke gamle Thistedboere kender nogle af dem? Nr. 2 i bagerste række fra venstre er Johanne Mathiasen, søster til Inges mor, Gerda, der døde, da Inge var lille. Hendes far var den Jens Frostholm, der arbejdede på Krabbes Konditori. Inge blev i 1958 gift med Gunnar Østergaard fra gården Californien øst for Thisted. Han blev skoleinspektør i Astrup ved Arden, og nu har Inge boet i Himmerland i over 30 år. Hendes mand døde for 10 år siden. 33
Elever i Ræhr Skol, 1934, fra Anna Andersen, Asylgade 2, Thisted. Bagerste række fra venstre: Fru lærer Christensen med datteren Ingrid. Derefter nr. 1 kendt, 2 Ida Jeppesen, 3 ukendt, 4 Ninna Clausen, 5, Anna Rotbøll, 6 Peter Jespersen, 7 Kristian Bernt, 8 Henning Sand, 9 Johannes Jensen, 10 Karl Økse, 11 lærer Thinggaard. Næste række: nr. 12 Edith Knudsen, 13 Karen Madsen, 14 Carla Hansen, 15 Margrethe Pedersen, 16 Signe Jørgensen, 17 Peter Madsen, 18 Kristian Smed, 19 Nicolaj Nielsen, 20 Alfred Pedersen, 21 Lars Pedersen, 22 Niels Pedersen. Næste række: 23 Ester Kristensen, 24 Anna Thinggaard, 25 Edith Gregersen, 26 Elly Lorentsen, 27 Anna Hansen, 28 ukendt, 29 Kristian Kappel, 30, Holger Josefsen, 31 Kristian Josefsen, 32 fru Lærer Thinggaard. Næste række: nr. 33 Dora Søgaard, 34 Marie Oddershede, 35 Lilly Smed, 36 Doris Nielsen, 37 Ella Jeppesen, 38 Niels Jeppesen, 39 Kristian Rotbøll, 40 Margrethe Pedersen, 41 Johanne Jeppesen. Næste række: nr. 42 Ella Kristensen, 43 Sonja Lorentsen, 44 Else Gregersen, 45 Gerda Thinggaard, 46 Metha Pedersen, 47 Anna Dybdahl, 48 Jenny Dahl, 49 Ellen Thinggaard, 50 Gudrun Madsen, 51 Johanne Kristensen, 52 Henry Simonsen. Forreste række: nr. 53 Laura Hansen, 54 Ester Josefsen, 55 Nora Hansen, 56 Alma Pedersen, 57 Aage Nielsen. Billedet er fra Anna Andersen, Asylgade 2, Thisted. Hun står i bagerste række som nr. 5 fra venstre, hed Anna Rotbøll, havde lange fletninger og kom til at tjene i præstegården. I venstre side foran hustru og barn står lærer Gotfred Christensen. 34
De blev konfirmeret 13. oktober 1934 i Ræhr Kirke. Forreste række fra venstre: Gudrun Lorentsen, Anna Rotbøll, Nelly Jespersen, Lydia Frimer, Karen Bojesen, Gudrun Madsen. Mellemste række: Karl Pedersen, Andreas ?, Helge K. Jensen. Bagerste række: Kristian Kristiansen, Andreas Pedersen, Pastor Rasmussen, Kristian Bernt, Konrad Brogaard, Kristian Jensen, Kristian ?, Martin Karl, Holm Rask. Billedet er fra Anna Andersen, Asylgade 2, Thisted. Hun var født Rotbøll og sidder som nr. 2 fra venstre i forreste række. 35
Til JUL sidste år kom fra Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted, et par billeder til nærmere opklaring,  bl. a. fra en renovationsanstalt uden for byen, som hans bedstefar, Peter Michael Mikkelsen kørte toiletspande ud til. Den 92-årige Jens Rahbek Hvelplund, Engvej 22, Thisted, oplyser, at renovationsanstalten lå øst for vejen til Brund og Hillerslev. En gang om året blev der holdt auktion over den gødning, der var læsset af ved renovationsanstalten. Den eksisterede så vidt det erindres til 1956. Derefer kom der minkfarm på stedet, der i dag ligger nord for omfartsvejen. Jens Rahbek Hvelplund drev gården Aldershvile ved Lerpyttervej, indtil han udvandrede til Canada. For nogle år siden vendte han hjem til Thy. 36
Til JUL sidste år indsendte Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted, et billede af nogle smede foran en stor bygning. Tidligere smedemester Jørgen Hundahl, Silstrupvej 31, kunne se, at billedet var fra Hærens Beslagsmedskole i Aarhus. Hans far, Niels Brusgaard Hundahl var på billedet fra 1909 nr. 2 fra højre. Niels B. Hundahl var smedesvend i Thygstrup Smedie lige nord for Vestervig Kirke, inden han blev smedemester i Nors. Niels Brusgaard Hundahl drev fra 1910 smedeforretning i Nors under navnet N. B. Hundahl. Sønner drev firmaet videre, og sidst blev det af sønnesønnen Poul Hundahl drevet indtil 2006. 37
Da Niels Brusgaard Hundahl i 1909 var smedesvend i Thygstrup Smedie i Vestervig, gik han på Hærens Beslagsmedskole i Århus. Foreningen af Jydske Landboforeninger udstedte diplom for ”gennemgået kursus, theoretisk og praktisk i skosmedning og hestebelsag samt hovens anatomi og behandling. 38
Holger Christensen, Floravænget 44, Hanstholm, spillede i sine unge dage i flere orkestre. Han har fundet nogle gamle billeder frem til JUL I THY. Dette er af Kvartetten ”Harmony Boys”, der i årene 1960-62 spillede i mange forsamlingshuse og på kroer i Thy og på Mors til familiefester m.v. Fra venstre Kaj Mathiasen (klaver og sang), Richard Nielsen (guitar og violin), Erik Torp (trompet og saxofon), Holger Christensen (saxofon, klarinet og harmonika). Holger Christensen var uddeler i Danmarks første brugsforening, Thisted Arbejderforening, inden han i 1971 blev uddeler i Hanstholm Brugsforening, hvor han var til 1989. 39
Trioen ”Harmony Boys” spillede 1957-60 overalt i Thy og på Mors. Fra 1960 blev trioen til en kvartet. Dette billede er taget på Strandhotellet (nu Hotel Limfjorden), hvor trioen spillede fast torsdag, lørdag og søndag aften fra kl. 20.00 til 24.00 i sommersæsonen april-oktober. Strandhotellet var dengang et ret fornemt sted, hvor ingen fik adgang uden slips. Det blev overvåget af overtjener Rudolf Kirk. Fra 1967 til 1984 blev Strandhotellet forpagtet af Per Kirk Andersen, som ikke var i familie med Rudolf. Thisted Kommune overtog bygningen, efter at den under besættelsen havde været samlingssted for tyske officerer. 39
Mange strømmede til Pariserhaven på Hotel Aalborg i Thisted. Dette billede fra 1955 af Poul Jensens orkester er udlånt af Gerda Kjøller, Thisted. Det er hendes nu afdøde mand, der sidder ved trommerne til venstre. I midten violinisten Poul Jensen, der senere fik stilling i Alfred Christensens store musikforretning i Holstebro. Til højre pianisten Eigil Svane, der i flere år spillede i Herdis Dyrmann Christensens danseskole og senere kom til at undervise i Aalborg. 40
I Thisted eksisterede engang en harmoniaklub. Den blev ledet af Niels Kr. Jensen. I bagerste række fra venstre Jens Dahl, Erik Christensen, Holger Christensen, Børge Laursen (Fiat), Svend Pilgård, Børge Sækkelund og Niels Kr. Jensen. I Forreste række Ellen Andersen, Erik Vigsø og Ingrid Gregersen. Billedet er taget på Hotel Phønix i 1957. Dengang var der dans og musik på tre hoteller i Thisted. Ud over Phønix var der Hotel Royal ved Storetorv og Hotel Aalborg ved havnen, hvor skibe lagde til i gamle dage. 41
Inge Østergaard, Hadsundvej 13, Astrup, 9510 Arden, har sendt nogle billeder, bl.a. af brødre, der blev konfirmeret i Søndbjerg. Inge Østergaards mor, Gerda, var datter af Nikoline Severine og Jens Peter Mathiasen i Thisted. Da Gerda døde af lungebetændelse, stod hendes mand, Jens Frostholm, tilbage med to døtre og tre sønner. Inge kom hos barber Hansen, hvor hun var i 10 år. Hendes søster Lis kom hos en familie i Ølgod. De tre sønner: Erik på 4 år, Ove på 6 og Preben på 9 kom på Søndbjerg Børnehjem, ”hvor de lærte mange salmer og lærte at bestille noget, men de kom ikke over opholdet uden skrammer”, skriver Inge Østergaard. Dette billede er fra Oves konfirmation, ca. 1952. Præsten er A. C. D. Berthelsen, der havde været hjælpepræst hos Kaj Munk i Vedersø, inden han i 1940 blev sognepræst i Søndbjerg-Odby. Thyholmboere kan sikkert sætte navn på flere af konfirmanderne. Yderst til venstre i midterste række står Inges bror Ove. 42
Dette billede fra Søndbjerg Børnehjem er sendt fra Inge Østergaard, Astrup, Arden. Da hendes mor i Thisted var død af lungebetændelse, kom hendes tre brødre, Erik, Ove og Preben på Søndbjerg Børnehjem. Dette billede er taget en sommerdag med høj sol, og det ser ud til, at forstander Jørgensen kommer med nogle bevingede ord. Men hvem kender nogle af børnene? 43
Dette billede fra Elsted Skole 1949 var i Jul i Thy 2006 side 41, men der manglede nogle navne. Flere er kommet til bl.a. fra Amerika. I bagerste række fra venstre Ib Thinggaard, Finn Madsen, Jens Krogsgaard, Erik Kristensen, Else Villesen, Eva Pedersen, Jytte Larsen, Ruth Thomsen. 2. række fra venstre: Herman Pedersen, Kaj Hansen, Lis Thomsen, Karen Olsen, Else Kjeldsen, Margit Jensen, Inga Kristiansen, Vera Andersen. 3. række: Lillian Mortensen, Eva Sørensen, læreparret Mathilde og Carl Søltoft-Pedersen, Leif Lorensen, Søren Hvidberg, Henning Larsen. Forreste række: Bodil Steffensen, Jytte Hansen, Rita Larsen, Ruth Hvidbjerg, Nora Andersen, Sinne Andersen, Søren Peter Andersen. Billedet er modtaget fra Sinne Poulsen, født Andersen, Nr. Borupvej 2, 8832 Skals. Supplerende oplysninger er fra Margit Jensen, Great Falls, Montana, USA, og Ellen Lund Andersen, Ashøjgade 20, Hurup, givet til Jette Andersen, Vangsaa Arkiv. Hun er datter af Sinne Poulsen, født Andersen. 44
Dette billede er modtaget i juni 2007 fra en ukendt. Der var ikke afsender på konvolutten og ikke et ledsagende brev, men mon ikke det nu vil være muligt at finde ud af, hvor billedet er kommet fra, og hvem personerne er. Det ser ud til at være et konfirmandhold. Præsten må vær S. Nyegaard, der var sognepræst i Thisted-Tilsted fra 1937 til sin død i 1952. Fra 1949 var han provst for Hillerslev-Hundborg Herreder. 45
I brevet til læserne i Jul i Thy 2006 blev omtalt et fornemt album, som var afleveret til Thisted Dagblad og videregivet til Jul i Thy med henblik på at finde frem til personerne. Denne omtale gav ikke resultat, og hermed bringes billeder af familien Peter Pedersen og Peter Henriksen, der formentlig udvandrede til Amerika.

Billederne på denne side:

Øverst: Peter og Kristine Henriksen, Thisted, Danmark.

Nederst: Jens Peter Petersen og Ane Marie i Minden 1930.

46
Jens Petersens søn som wildwest Showman. 47
Dette billede er taget i Minden i 1914. Det oplyses at personerne er Emma, Mary, Jens, Ane, Margaret og Jesse Petersen. 47
Dette billede fra Sennels gamle skole 1928-29 er kommet fra en tidligere salgsleder ved DLG, Jens Chr. Pedersen, Rosenlund 5, P. Knudsensvej 4, 8900 Randers. Han skriver: Jeg er selv på fotografiet som nr. 5 i forreste række fra venstre. Jeg kan ikke huske alle navne, men i forreste række fra venstre er nr. 1 Eigil (Fiskers søn), 2. Osvald Brandi, 3. Thomas Pedersen Østerby, 4. Agner i Mardal, 5. mig selv, 6. Lars Sørensen (post), 7. Viggo Møller, 8. Edvard Vestergaard Jensen, 9, Erik Pedersen, 10. Anders Poulsen, 11. Jens Martinus (Malle), 12. Robert Hansen (hvis far blev kaldt Pi Dagmar). Næsten skjult helt ude til venstre: Verner Møller.

Næste række fra neden: 1. Stinne Olsen, 2. Rigmor Rytter Kanstrup, 3. ukendt, 4. Edith Poulsen, 5. Anna Bunck, 6. ukendt, 7. Mary Andersen, 8. Lise Fink Pedersen, 12. Ellen Knudsen, 13. ukendt, 14. Ida Oddershede, Vandtrang, 15. ukendt.

3. række fra neden: 1. Anna Madsen, 2. ukendt, 3. Marie Rytter Kanstrup, 4. ukendt, 5. Anna Lise Jensen (smed), 6. Johanne Andersen, Nørgård, Østbyen, 7. ukendt, 8. Louise Jensen (smed), 9 til 13 ukendte, 14. Harald Villadsen, 15. Karl Emil Pedersen, 16. halvt skjult Holger Vestergaard Jensen.

4. række fra neden: 1 og 2 ukendte, 3. Inger Nielsen, 4. Martha Yde, 5. Margrethe Bathum, 6-7 ukendte, 8. Agnete Jensen (smed), 9. Ages Villadsen, 10. Magda Harring, 11. Helga Nielsen, 12. Erna Jensen (smed), 13. Birthe Madsen. Yderst til højre lærer Allerslev og hustru. Han fik embede nær Skanderborg. Jens Chr. Pedersen føjer til: Jeg er 87, og det har knebet mig at huske alle navne. Det ville være interessant, om nogen kan huske de resterende. De fire, der har smed efter navnet, var smedens døtre. Han havde vist 6 døtre og en søn, Sigfred.

48
Sådan så Nors Smedie ud i året 1910.Billedet er fra fhv. smedemester Jørgen Hundahl, Silstrupvej 31. I døren Karoline, gift med Niels Brugsgaard Hundahl, der står i forgrunden ved en hest. Efter Karolines død blev Niels B. Hundahl gift med Ane Mathea, der blev mor til Jørgen Hundahl. Længst til venstre skrædder Kirsten Magnusen. Drengen ved hendes side er Peter Magnusen, der fik bopæl i Ballerum. Nr. 3 fra venstre er uddeler Luther Nielsens kone med barn. 50
Holger Nymann, Jørgen Berthelsens Vej 17, 9400 Nørresundby, skriver: Billedet er fra Kong Christian X og Dronning Alexandrines besøg i Thisted i 1913. Det er taget på hjørnet af Storegade/Korsgade. Helt tilfældigt er min mor kommet blandt tilskuerne. Hun står nærmest hushjørnet ved forenden af bilen. Hun arbejdede i en forretning i Korsgade. Min mor hed Petrine Holst. Hun døde i 1928, da jeg var knap 4 år. Jeg har fået kortet af min  mors søster, Laura Andersen, gift med entreprenør Valdemar Andersen, Thisted, forældre til Dagmar og Valborg. Kortet er sendt til min mors stedfar, der boede på Vestergaard i Kjelstrup. Min far, Marthinus Pedersen, og min  mor overtog ejendommen, som blev mit og mine fem brødres barndomshjem. 51
Årup Skole vest for Snedsted 1944. Billedet er fra Martin Drechsler, Tøvlingvej 32, 7752, Snedsted. Yderst til venstre lærer P. Sørensen og fru Sørensen siddende foran. Eleverne i bagerste række fra venstre er 1. Elly Thinggaard, 2. Inga Jensen, 3. Thyra Thomsen, 4. Dagny Johannesen, 5. Jenny ?, 6. Ruth Pedersen, 7. Knud E. Andersen, 8. Grethe Jacobsen, 9. Helmer Christensen, 10. Inga Christensen. Næste række: 11. Aksel Svankjær, 12. Kaj Jacobsen, 13. Maja Christensen, 14. Karen Marie Thomsen, 15. Robert Krogsgaard, 16. Villy Kirk, 17. Astrid Kvejborg, 18. Anna Christensen, 19. Jørgen Christensen. Næste række: 20. Margrethe Sørensen, 21. Johanne Larsen, 22. Grethe Thinggaard, 23. Vera Christensen, 24. Edith Larsen, 25. Aase Thomsen, 26. Elna Brandhøj, 27. Erik Christensen, 28. Svend Aage Jensen. Næste række: 29. Inger Poulsen, 30. Esther Pedersen, 31. Henning Kanstrup, 32. Knud Erik Larsen, 33. Børge Christensen. Forreste række: 34. Ernst Christensen, 35. Karna Andersen, 36. Marie Drechsler, 37. Martin Drechsler, 38. Thomas Thomsen, 39. Alfred Johannesen, 40. Knud Harbo. Endvidere har Martin Drechsler givet den slægtshistoriske oplysning, at hans oldefar kom til Danmark fra Kassel-egnen i Tyskland. 52
Dette billede fra Ræhr Præstegård er på flere måder bemærkelsesværdigt. For det første viser det nogle bygninger, som for længst er revet ned. For det andet, hvordan konfirmander så ud ca. 1907. I forgrunden til højre står Ane Mathea Pedersen. Hun blev ung pige hos præsten, og den 3. marts 1917 blev hun gift med smedemester Niels Brusgaard Hundahl, Nors. Hun blev mor til smedemester Jørgen Hundahl, som har afleveret billedet til Jul i Thy. Præsten er P. P. Johansen, der var sognepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø 1900-1913. Nr. 3 i bagerste række fra højre er Andrea Dorthea Dahl, der i 1912  blev gift med jens Andreas Jeppesen, kaldet Overgaard. Ifølge Mogens Vestergaard, Nors, der i 32 år var præstegårdsforpagter i Ræhr, var den gamle præstegård fra 1860. Den nye blev opført i 1957. En ny stald, der blev opført i 1954, blev revet ned for flere år siden. 53
Dette billede blev taget i 1955, da Peter Jensen fejrede forretningens 25 års jubilæum. Peter Jensen, der kaldte sig købmand, drev manufakturforretning på hjørnet af Frederiksgade og Vestergade i Thisted. Desuden havde han indtil sin død i 1959 halvpart i herre-ekviperingsforretningen Monopol i Frederiksgade. Monopol blev derefter drevet af Anna og Eigil Møller, der efter en del år tog to førstemænd ind som medejere. Efter Anna Møllers død blev Monopol overtaget af Søren Skjødt, der har fundet frem til personerne på dette jubilæumsbillede. Han undskylder, at der mangler mange fornavne. Dengang brugte man kun efternavne. I dag er det blevet modsat. På billedet ses i forreste række fra venstre Sigurd Christensen, frk. Andersen, Peter Jensen, Eigil Møller, frk. Damsgaard, fru Anna Møller. 2. række: Fru Poulsen, frk. Hyldgaard, frk. Jensen, frk. Kristensen, frk. Falkenberg, frk. Grønkjær, frk. Poulsen, Niels Busted, Poul Brix. 3. række: Svend Jensen, Ove Hupfeldt, frk. Houe, frk. Holst, frk. Vilsbøl, frk. Villadsen, Niels Thorgaard og Ole Frandsen. 55
Dette billede er fra fhv. smedemester Jørgen Hundahl, Silstrup. Spørgsmålet er, hvor det flotte billede er taget, og hvem personerne er. Jørgen Hundahl gætter på en vis tilknytning til Jesper Hove, Tingstrup, der var formand for Vestergades Brugsforening. 55
Dette billede er fundet i Thisted Dagblads redaktion. Måske er oplysninger blevet væk under flytningen fra Jernbanegade til Sydhavnen i foråret 2006. Jul i Thy er blevet anmodet om at offentliggøre billedet med håb om, at læsere kan kende nogle fa personerne. Billedet er fra 1939 og bagpå står ”Oles klasse”. 56
57-69 Det nye album

Billeder:

Navn Side
18 studenter årgang 1957 samledes for at fejre jubilæum og blev fotograferet af Klaus Madsen ved trappen til det tidligere gymnasium på Munkevej. Forreste række fra venstre Lise Nørregaard Christensen (født Sørensen). Karen Hempel-Jørgensen (Elbrønd), Birthe Westh, Tove Bech, Else Kjær Mikkelsen (Larsen), Aase Meldgaard (Hansen), Inger-Lise Rendstorff (Monrad), Lene Brinch Petersen og Eva Nachari (Jørgensen). Bagerst fra venstre Palle Mørch, Tage Kristensen, Knud Stentoft, Mogens Erichsen, Mogens Kjær, Poul Jessen, Poul Ottesen, Berke Nürtzen og Hans Ejnar Hansen. 57
Da strandfoged Arne Nystrup Hansen og hans unge datter Mette en maj-aften i 1977 tændte petroleumslampen for sidste gang, mødte pressefotograf Tage Jensen op for at tage et billede til Thisted Dagblad. Den 1. juni kunne far og datter som det naturligste i denne verden nøjes med at trykke på en knap. Beboere i Vangså havde som de sidste i Danmark fået elektrisk lys. Strømmen kom helt fra Bedsted. El-forsyningen i Thy var dengang delt op i tre selskaber: Nordthy Strømforsyning, Thy Højspændingsværk i Bedsted og Thisted Elektricitetsværk. Fra Bedsted blev der sendt strøm helt op til Klitmøller. Det havde taget sin tid at få et tilstrækkeligt antal forbrugere i Vangså. En halv snes beboere havde i fællesskab anskaffet en generator for at give lys. De sagde ja til at lukke generatoren mod til gengæld at få strøm fra Bedsted, men det var først, da Carl Trab gik med til at få lys i 30 sommerhuse øst for Skjærbakken, at der blev givet grøn lys til at nedlægge et 10 kV-kabel fra Vang til en transformator i Vangså. Fra transformatoren blev der lagt kabler til fordelingskasser højst 60 meter fra hvert hus. Derfra skulle folk selv nedlægge kabel til de enkelte huse. Der var fra starten 63 forbrugere. Siden er et par stykker kommet til, men et enkelt hus får stadig ingen strøm ude fra. De tre selskaber i Thy blev siden lagt sammen til ét, og i dag er det selskabet Thy-Mors Energi, der står for el-forsyningen. 60
30 år efter, at det elektriske lys kom til Vangså, tog Jette Andersen på det lokalhistoriske arkiv, initiativ til en byfest, som flere hjalp med at afvikle. Et telt blev stillet op ved Jettes og Oles bopæl i det tidligere missionshus. Slagterens Køkken i Thisted sørgede for, at ingen kom til at sulte, og så strømmede beboerne til fra nær og fjern. Langvejs fra kom Mette Nystrup, som efter sin fars og mors død er flyttet til Sjælland. Jens Otto Schou, Tingbakken 12, Vangså, fotograferede Jette og Mette i vognporten, hvor der i dagens anledning var arrangeret en udstilling. På plakaten med teksten ”Før og efter” er øverste billede til venstre af Karen Nystrup Christensen, der demonstrerer, hvordan man vaskede, inden der kom elektricitet. Til højre ved en skrivemaskine Johannes Mejlhof. Nederst er det Karen Nystrup Christensen, der tager sin nye vaskemaskine i brug. 61
Et hold elever som forlod Borgerskolen i Thisted for 40 år siden, mødtes lørdag d. 22. september 2007 for at fejre deres skolejubilæum. Bagerste række er de fra venstre Kjeld Christoffersen, Lars Klemme og Frits Maertens. I midten er det fra venstre Mine Odder, Herdis Kiilsgaard, Anne Grethe Søndergaard, Lizzie Kirk (Henriks), Henning Bunk og lærer Per Knudsen. Foran står Tove Kirk Jensen, Dagmar Tange, Ingrid Chekerdemian (Larsen) og Marie Holler (Nielsen). Foto: Peter Mørk. 62
Skolejubilæum 40 år 3. real C forlod Borgerskolen i Thisted i 1967. De mødtes igen lørdag d. 22. september 2007 for at fejre deres 40 års jubilæum. Øverst fra venstre ses Ole Christensen, Thorkild Agesen, Carl Åge Kusk, Gunnar Maertens, Orla Rask, Christian Hald, Elin B. Poulsen og Bjarne Søndberg. Nederst fra venstre er det Karen Margrethe Knudsgaard (Pedersen), Bente Nielsen, Gunhild Grønkjær (Christensen), Lene Christensen (Thomsen), Hanne Gade, Vibeke Jensby (Langballe), Hanne Brogaard Eriksen (Pedersen), Kirsten Eriksen (Boesen), Kirsten Sørensen (Larsen), Ingrid Ravn Nielsen (Klausen), Inge Sasser Jørgensen (Sasser Jensen) og Lærer Kirsten Sørensen. Foto: Peter Mørk. 63
Det er nu 25 år siden, Holger Jensen begyndte at arrangere safariture for storvildtjægere. Ole Larsen fra Thisted er én af dem, der har været så heldig at komme på jagt med Holger Jensen. Her er de to fotograferet lige efter, at Ole (til venstre) har nedlagt en Impala-hjort. Endvidere skød han en zebra og nedlagde en kudu, et vortesvin, en bushbuk og en springbuk. 64
Til Jul i Thy 2000 fortalte journalist Ann Kerol om et besøg i Sydafrika hos storvildtjægeren Holger Jensen. Siden 1980 har thyboen fra Thisted drevet Jensen Safaris med udgangspunkt i Pretoria og opfyldt mange jægeres drøm om at nedlægge storvildt. Ole Larsen, Thisted, er én af dem, og han fik endnu et ønske opfyldt. Som led i uddannelsen mødte han optikeren Carina fra Frederikshavn. Han fik hende lokket til Afrika med en dåbsattest i tasken, og i Safari-Jensens gæstehus blev de viet 21. juli 2001 af en lokal præst. For at kunne overraske familien med et bryllupsbillede stillede de op til fotografering ved den hvide Rolls-Royce, som Safari-Jensen stiller til rådighed for brudepar. Carina og Ole var assistenter hos Jensen i tre sommermåneder. De havde bl.a. til opgave at hente gæster i lufthavnen i Johannesburg og hjælpe dem til rette i Gæstehuset. Da de kom tilbage til Danmark købte de 1. oktober 2001 Brillehuset i Vestergade i Thisted af Knud Larsen. 65
Dette luftfoto af Thisted Andels Svineslagteri er kommet far Morten Andersen, Grønning 13, Thisted. Han mener, at det er fra 1960, og føjer til: Meget er siden bygget om og til, og en del er revet ned. Yderst til højre det nu lukkede Thisted Skibsværft. Gengivet med tilladelse af Foto-Magasinet, der har copyright. 66
Til Jul i Thy 2006 sendte Jens Frostholm, Thylandsvej 25, et billede fra en gymnasieklasse 3. ma 1966, der i 2006 fejrede 40 års jubilæum. Han medsendte flere billeder og skrev: ”Jeg vedlægger desuden tre julefotografier, der måske kan glæde de læsere af Jul i Thy, som er så uheldige at bo langt fra Thisted. Dette er kirketårnet set fra Tingstrupvej. 67
Kælkning på Skovbakken, set fra Engen. 68
Søndre Kirkegård i Thisted. Fjorden anes i baggrunden. 69
70 Til læserne – Af Jørgen Miltersen.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Johs. Østergaard

Ane Marie Steen Larsen

Karin S. Fredsøe

 

Forsidemaleri: Carl Lundblad

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Ole Iversen

Thomas Prebensen

Peter Busch

Johs. Østergaard

Orla Poulsen

Jens Otto Schou

Jens Frostholm

 

Grafisk tilrettelæggelse: Karin S. Fredsøe.