Jul i Thy 2006

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 Gensyn med forældreløs jødisk pige efter 59 år – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 3:

Den 6-årige Monique i Danmark for første gang i 1947.

Side 4:

59 år efter besøgte Monique igen den gård i Borris, hvortil hun kom fra Paris i sommeren 1947. Her mellem min søster Ellen og jeg selv.

Side 5:

Den 12-årige Ziv var meget betuttet, da hun fra banegården i Thisted skulle med bus i stedet for tog, men mormor tog det med et smil.

7-8 Den stærke mand fra Thy – Af Jørgen Miltersen.
9-16 Med Thisted-kor på turné i Amerika – Erik A. Lauridsen fortæller om Thisted Kirkes Drenge-Mandskors konkurrencer og mødet med præstesøn fra Ræhr.

Billeder:

Side 9:

Carl Mehr og Marilyn skænkede 50.000 dollar til hjælp for Thisted Kirkes Dreng-Mandskors turné i Amerika.

Side 11:

Janet og John Mehr på deres terrasse, hvorfra vi kunne sidde og betragte ildfluerne ude under havens høje træer.

Side 12, øverst:

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor giver koncert i Lutheran Church of the Covenant i Dale City.

Side 12, nederst til venstre:

Ved frokosten i Lutheran Church of the Covenant fik John sig en hyggelig snak med Jacob Lyngs fra Thisted, medens Janet konverserer organist Preben Nørgaard Christensen (med ryggen til).

Side 12, nederst til højre:

Der var dækket op med en fornem buffet og der var rigeligt til alle. I forgrunden Irene Søndergaard Christensen.

Side 13:

Lisa og Dan Mehrs hus ca. en halv times kørsel fra Dale City.

Side 14:

Koret giver koncert ved poolen til Lisa og Dan Mehrs hus.

Side 15:

Her ses koret i turistpåklædning foran statuen af præsident Lincoln i Lincoln Memorial.

Side 16:

Den største oplevelse var koncerten i Washington Cathedral.

17-20 På sporet af En gebommerli Gild – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 18, øverst:

Sonja Poulsen ved bedsteforældrenes grav på kirkegården i Hillerslev. Foto: Jørgen Miltersen.

Side 18, nederst:

De blev viet i Hjardemål Kirke 16. marts 1923 og fik deres sidste hvilested på kirkegården i Hillerslev: Martin Smed, født 26. marts 1895, død 13. september 1973 – Johanne Smed, f. Lynge 7. februar 1901, død 13. marts 1972. Tak for alt.

Side 19:

Johs. V. Kirk skrev i 1933 digtsamlingen ”Viltre Klange”.

I 1933 udgav han endvidere ”Johs. V. Jensen som mystiker”.

Fra engelsk oversatte han ”Guldgraversange” af Robert W. Service.

Da Jens Kirk, Thousgaard, i 1949 udgav sin digtsamling ”Nae i æ Thue”, medtog han tre af broderen Johs. V. Kirks digte: ”En Thybo-Histaarie”, ”Da Ann Kjestin fik smo Spejl” og ”En gebommerli Gild”.

Johs V. Kirk døde 26. september 1935 lige før han skulle op ti lafsluttende eksamen som cand. mag. Han blev kun 26 år.

Billedet er udlånt af Jens Kirks søn Tom Kirk, der bor på Thousgaard i Skinnerup.

21-26 Redningsstationen i Agger var den første i Danmark – Af Klaus Madsen.

Billeder:

Side 21:

Udklippet fra Fiskeritidende med tak til redningsmændene fra Agger og Thyborøn 2005.

Side 22:

Mandskabet fra Agger Redningsstation på stranden. Billedet er formodentlig fra 1959. Fra venstre Laurits Laursen, Kristian Ruby, Aage Sørensen, Peter Jensen, Thøger Thøgersen, Hjalmar Kristensen, Magnus Ruby, Kristian Kristensen, Mads Ruby, Gunnar Kristensen, Jørgen Kristensen, Magnus Laursen. Skjult bag redningsmændene Karl Thinggaard, der kom med hestene, der trak redningsbåden fra redningsstationen til havet.

Side 23:

Roredningsbåden fra Agger på øvelsestur gennem brændingen. Billedet er fra 1947 eller 1948.

Side 24:

Agger Redningsstations mandskab foran stationen lørdag den 9. september 2006. Bilen er en firehjulstrukket Mercedes Unimog og båden, der meget hurtigt kan sættes i vandet, kan sejle med en fart på 40 knob. Fra venstre: Bådmand Kristian Laursen (barnebarn af redningsmand Magnus Laursen på billedet fra 1959), bådformand Claus Madsen, bådmand Morten Gade, bådmand Kenn Feldborg, stationsleder Henrik Gade og bådmand Bjarne Worm Jensen.

Side 25:

I vinteren 2004 strandede denne kutter i Thyborøn Kanal. Den blev hurtigt trukket fri. Ingen kom til skade ved strandingen.

27-31 Mange aktiviteter under ”de fem forbandede år” – Hans Jørgen Christoffersen mindes sportsuger i Thisted og gøglerne i Cirkus TOPHAT.

Billeder:

Side 28:

T.H.U.S.-revyen 1946 havde titlen ”Med fuld Musik”. Fra venstre Svend Westh, Erik Friis (begge orkestermedlemmer), Poul Abildgaard Jacobsen, Else Andersen, nr. 5. ukendt, Ove Hansen, min søster Estrid, Gerda Jensen, Tage Pedersen (kaldet Bette Tage), Poul Werner Jensen, Aage Larsen og Orla Westergaard (alle tre orkestermedlemmer). Forrest Hans Jørgen W. Christoffersen (kaldet Stoffer), Svend Møller Jensen ?, Steffen Ankjær og måske kapelmesteren for Byorkestret. Det lokale T.H.U.S. revyorkester hed ”Broadway Stompers”.

Side 29:

Under den tyske besættelse og årene derefter var der hver sommer sportsuge i Thisted med idrætsaktiviteter og forskellige gøgler-indslag, bl. a. ved Cirkus TOPHAT og et orkester. Fra venstre Niels Hansen, Poul Werner Jensen, Arne Damgaard, den 15-årige Else Marie Wissing (sang og spillede på violin), Hans Jørgen Christoffersen, Henning Andersen (kaldet Busse Landmand) og Jens Christian Christensen (Harmonien). Drivkræfterne i Cirkus TOPHAT var Vilhelm Ravnemose fra Thisted Amtsavis, amtsfuldmægtig Steffen Ankjær og Erland Christensen (kaldet Tangobarberen, gift med danselærer Herdis Dyrmann). Hans Jørgen Christoffersens far var malermester Carl Christoffersen, der havde forretning i Skovgade. ”Stoffer” bor i Jyllingeparken 92, Jyllinge.

32 John Mehr i Virginia (omtalt side 9 og følgende sider) har sendt denne forklaring til soluret, se side 16, som nu står i haven hos Anna og Erik A. Lauridsen, Limfjordsvej 20, 7700 Thisted.

(beskrivelse af billedet på siden, af solur).

33-38 Posten fandt frem til den smilende frue i Thisted – Af Helge Visby Sørensen.

Billeder:

Side 33:

Min mor, ”den smilende fru Bengta”, fotograferet af L. H. Gram i Thisted.

Side 34, øverst:

Min fars første forretning i Strandgade 4 i 1913. Min far var da 25 år.

Side 34, nederst:

Fars anden forretning LILLETORVS SKOTØJSFORRETNING lå i denne hjørneejendom. En støvle hænger på hjørnet, og der var mange sko i vinduerne.

Side 35, øverst:

Forretningen Vestergade 22. Guldbogstaverne i en bue midt i vinduet har jeg selv set.

Side 35, nederst:

Tre brødre Sørensen. Til venstre Martinus, der i nogle år var i USA. Det var ham, far skrev julehilsen til i 1913. I midten Poulsen Sørensen, der havde butik i Vestergade over for min far. Til højre min far, Jens Visby Sørensen.

Side 36:

Min far med hat og stok på tur i skoven.

39-58 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det første billede i Det gamle Album 2006 er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. Det er taget ca. 1910. De tre piger er søstre til hans far, Jakob Jørgensen, der kom til at bo på Kæruldvej 4, Todbøl Mark ud til Hundborg Mose. Den ældste, stående i midten er Else Jørgine Jørgensen, født 14. august 1885. Hun blev landmandskone på Kæruldvej 3. Siddende til venstre Nikoline, født 8. april 1891. Hun blev lærerinde, bl. a. i Troense på Tåsinge i et par år. Skolen er i dag museum med tilknytning til søfart. Efter at have undervist i 11 år kom hun hjem for at pleje sin mor. Hun var ugift og overtog sit fødehjem, Brendhøjvej 1. Den yngste, Marie, født 4. oktober 1898, nåede at komme på Askov Højskole, inden hun som 20-årig døde af Spansk Syge. 39
Billedet på forrige side var i Jul i Thy 2005 side 24. Ifølge teksten var det fra Vangså Skole, men Grethe Korsgaard, Sranderupvej, Sejerslev på Mors, gør opmærksom på, at det er fra Klitmøller Skole 1908, og hun har sat navne på: Øverste række fra venstre: Niels Chr. Dragsbech, Georg Topp, Jens Peder Jensen, Niels Andersen, Harry Møller, en ukendt, Erhardt Bruhn, Holger Krogh, ukendt, Andreas Nielsen, Martin Bunk Madsen, Albert Holler, Anders Oddershede, ukendt, Viktor Johansen, Peter Frost. 2. række fra venstre: Christian Dragsbech, ukendt, Christian Oddershede, Peder Knudsen Krogh, ukendt, Peter Andersen, Peter Konge Haugaard, Christian Slavensky, ukendt, ukendt, Ejner Vang, Christian Bunk Madsen, Peder Dragsbech, Christian Ringgaard Jørgensen, ukendt. 3. række fra venstre: Else Ringgaard Jørgensen, Kirstine Søndergaard, Maren Dragsbech, Anna Dragsbech, Anne Marie Oddershede, Pouline Nielsen, Nicoline Justesen, Mariane Andersen, Nanni Bruhn, Mine eller Stine Odder, Marie Bunk, Mette Olsen Krogh, Lise Brund, Petrine Filipsen, Agnes Brandi, Margrethe Boesen Nielsen, ukendt. 4. række fra venstre: Jens Bunk Madsen, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, Peder Chr. Mortensen, Jens Lyhne Andersen, Martinus Pedersen, Chresten Dragsbech, Oluf Lyhne Andersen, Martin Poulsen, Christian Knudsen Krogh, Ole Olsen, Anton Brund, Niels Olsen Krogh, lærer Jensen. 5. række fra venstre: Ukendt, lærer Andersen, Otto Pedersen, Peter Christian Mortensen, Andreas Olsen Krogh, Eline Mortensen, Metha Olsen Krogh, Dorthea Olsen Krogh, Amanda Hausgaard, Olga Nielsen. 6. række fra venstre: Mariane Andersen, Andreas Lyhne Andersen, Marie Andersen, Christiane Mortensen, ukendt, Kirstine Jensen, Vilhelmine Justesen, Helene Bruhn, Olga Bruhn, Kirstine (Stinne) Nielsen, Jensine Boesen Nielsen, Ellen Dragsbech, Anne Jensen, Mette Olsen Krogh. 7. række fra venstre: Karoline Topp, Mette Odder, Anna Dragsbech, Karoline Tingstrup Jørgensen. 40
Dette billede fra Elsted Skole ca. 1948-49 har jeg modtaget fra min mor, Hansine Laurine Poulsen, kaldet Sinne, født Andersen, skriver Jette Andersen, Vangså. I bagerste række yderst til højre står Ruth Thomsen, nr. 5. Vera ?, Nr. 8 Ib ?. I 2. række fra højre min moster Vera Andersen. Nr. 6 fra højre er Lis Thomsen. I 3. række kendes kun lærer Søltoft og hustru. I forreste række står min morbror Søren Peter Andersen yderst til højre, nr. 2 fra højre er min mor, Sinne Andersen, nr. 3 fra højre min moster Nora Andersen. Mon ikke læsere af Jul i Thy kan hjælpe med flere navne? Jette Andersen, Jettes Arkiv, Skjærbakken 17, Vangså, 7700 Thisted, tlf. 797 4272. 41
Arne Nielsen medbragte endvidere navnene på de personer, der er på dette billede fra Skandinavisk Moleværk. Han har fået navnene fra sin søsterdatter, Karen Svenningsen, Sdr. Dråby på Mors. Inden hendes far, Thorvald Klausen, døde, skrev han alle navne ned. Kun et par af dem lever i dag. Ifølge Arne Nielsen blev ”Skandinavisk Moleværk” i Sundby Mors oprettet ca. 1940 og eksisterede til omkring 1975. Ejer var Frøken Skov fra Sjælland. Forreste række fra venstre: Søren Kristensen, Oskar Boll, Robert Furbo, Alfred Jespersen, Launy Hansen (søn af bestyrelsen), Gerda Hansen (datter), fru Hansen, bestyrer Hansen, Henry Henriksen (smed), Anders Højriis, Sigfred Madsen, Kristian Pedersen. 2. række: Ejler Josefsen, Arent Ginnerup, P. Kr. Vestergaard, Erling ? (mejerist), Peter Svenningsen, Thorvald Pedersen, Jens Larsen, Ejvind Pedersen, Albert Vestergaard, Tage Pedersen, Frede Furbo, Jens Kristensen, Ejner Møller. 3. række: Grethe Floutrup, Arne Nørgaard, V. Vilsund, Thorvald Klausen, Andreas Søndergaard, Svend Jeppesen, Jens Mikkelsen, Aksel Poulsen, Jens Bladt, Henry Harbo, Kristian Nielsen, P. Kr. Hansen, Aksel Jespersen, Peter Larsen, Arnold Kristensen, V. Vilsund. 42
Tirsdag den 1. august 2006 kom Arne Nielsen, Åbrinken 12, Thisted og fortalte, at manden foran gravemaskinen på det nederste billede side 69 i Jul i Thy 2005 er Thorvald Klausen, Bjergby på Mors. Manden i baggrunden er Arnold ? fra Vilsund. Billedet var kommet fra Hanne-Lis Lovmand hos Brdr. Hansen i Thisted. Teksten sluttede: Måske kan læsere komme os til hjælp! Det kunne Arne Nielsen. Billedet er fra ca. 1953 fra Skandinavisk Moleværk i Fårtoft på Mors lidt øst for Sundby. 43
Dette billede fra Nørhå Skole 1943 var i Jul i Thy 2003 side 47 nederst, indsendt af Richardt Christensen, Vølundsvej 70, Holstebro. Han kunne ikke huske alle navne. Nu har Erik Knakkergaard, Nørhågårdsvej 12, Snedsted, sendt en liste med navne på alle  med enkelt undtagelse. Liggende fra venstre Poul Erling (præstens søn), en ukendt, Anders Møller, Jørgen Andersen, Børge Christensen, Jens Dahl Jensen. Siddende: Fru lærer Jensen, Eigil Christensen, Edith Jensen Søe, Jens Kristian Møller, Else Møller, Agnete Hyldal (bagved Else), Evald Jensen Søe, Jytte Andersen, Niels Rune, Gurli Damsgaard, Richard Christensen. Stående Martha Nielsen, Eva Hyldal, Olga Christensen, Annelise Borggaard, Vera Damgaard, Jonna Kjærgaard, Nilda Jensen, Martha Christensen, Ella Andersen. Bagerst står lærer Jensen. Erik Knakkergaard skriver, at billedet må være fra 1943. 43
Dette billede fra Sjørring Skole ca. 1940 er kommet fra Alice Nørgaard Jensen, Rønheden 37, 7755 Bedsted. Hun har ikke alle navne på eleverne, men læreren i venstre side er førstelærer Chr. Vestergaard. Læreren i højre side er hendes far, andenlærer Jens Alfred Jensen. Alice Nørgaard Jensen er født i andenlærerboligen i Sjørring. Efter 12 år i Sjørring blev hendes far enelærer i Kallerup. Da skolen i Kallerup blev nedlagt, var han førstelærer ved Ørum Centralskole i Sydthy, indtil han blev syg og døde i 1962. Alice Nørgaard Jensen blev uddannet på Jydsk Børnehaveseminarium i Århus og har fortrinsvis virket på Århusegnen. Hun vil gerne høre fra læsere af Jul i Thy. 44
Ulla Hove Bekhøj, Kjelstrupvej 16, Thisted, har sendt dette billede og skriver: Det er fra 1. klasse 1959 ved Lindahlsminde forskole i Tygstrup ved Vestervig. Frk. Jensen var alene om 1. klasse, 2. og 3. kl. Forreste række fra venstre: 1. Thorkild Brogård, 2. Thomas ?, 3. Rite Thomsen, 4. Ulla Hove Kristensen, 5. Torben Nielsen, 6. Jørgen Madsen. Midterste række: 1. Anna Margrethe Pedersen, 2. Anny Dalgård, 3. Kirsten Madsen, 4. Else Smed Jensen, 5. Else Marie Mikkelsen. Bagerste række: 1. Lærer frk. Dora Jensen, 2. Erik Dalgård, 3. Flemming Jensen, 4. Flemming Olsen, 5. Mikkel Toft-Jensen, 6. Troels Vodstrup Madsen, 7. Hans Skammelsen. 45
Lindahlsminde Skole havde navn efter generaldirektør Lindahl, der ejede Vestervig Kloster. Han skænkede i 1812 gårdens aftægtsbolig med tilhørende jord til oprettelse af en skole. Den blev taget i brug i 1815. Skolen indførte i 1930’erne so én af de første i Danmark den såkaldte indbyrdes undervisning. De dygtigste elever udnævntes til hjælpere og blev forsynet med et blikskilt som tegn på værdigheden. Det skrev Ole Bergh i en artikel i Aalborg Stiftidende 11. september 1983. Der var undervisning i skolen op til 1977 – de seneste år som forskole. Så tog tre lærere i Sydthy: Jørgen Krogh, Henning Frøkjær og P. Thinggaard initiativ til oprettelse af et skolemuseum for Sydthy under Museet for Thy og Vester Hanherred. Mange gamle skolebøger og andre hjælpemidler blev samlet til museet, som åbnede i 1980. Men bygningen var i dårlig stand, og der skete vandskade på udstillede genstande. Da det ikke var økonomisk muligt at få bygningen istandsat, lukkede Lindahlsminde Skolemuseum i 1994. De udstillede genstande blev overført til museets magasin i den tidligere skole i Vang, og Lindahlsminde Skole blev revet ned i 2005. 45
Dette billede blev taget søndag den 20. april 1980 i Jannerup Kirke. Denne dag blev Anker Sølvsteen indsat som sognepræst ved tre kirker: Hundborg, Jannerup og Vorupør. Indættelsen blev foretaget af provst Georg Langkjer, Hundstrup, som i dagens anledning havde taget sit ridderkors på. Anker Sølvsteen blev 1. december 1990 afløst af nuværende sognepræst ved de tre kirker Jørgen Erbs. Georg Langkjer var sognepræst i Hunstrup-Østerild fra 1945 og fra 1971 provst over Thisted Provsti. Han blev i 1985 afløst som provst af Anders Jørgen Hindsholm, der i 1994 blev afløst af Johan Thastum, der i slutningen af året 2004 blev afløst af sognepræsten i Nors-Tved, Henning Sørensen. Foto: Tage Jensen. 46
Dette billede af konfirmander i Hundborg 1927 er fra Carl Guld Fuglsang, Dunhammervej 3, Hundborg. Bagerste række fra venstre: Pastor Nielsen, de to næste ukendte, derefter Aage Larsen, en ukendt, ??? Kjeldsen, Carl Pedersen. Midterste række: Mads Svendsen, Helmer Pedersen, Verner Pedersen, Niels Kobberø, en ukendt, Erik W. Nielsen, Kristian Thomsen, Johs. Hedegaard. Forreste række: Laura Madsen, Anna Gregersen, Else Nielsen, Anna Møller Pedersen, Mary eller Alma Krogsgaard ??? Kristensen, Marianne Guld. Sognepræst i Hunstrup-Jannerup 1897-1931 var H. P. Nielsen. 47
Gymnastikopvisningerne på Sjørring Volde samlede flere tusinde tilskuere. Jul i Thy 2005 bragte flere billeder fra 1938, bl. a. et hold med Arne Aabenhus som leder. Dette billede fra Lissi Ringgaard, Toftevej 3, 8600 Silkeborg, er fra Tygstrup og Omegns Gymnastikforenings opvisning 1954. Bagerste række fra venstre: Fanebærer Birthe Mikkelsen, Vestervig, Anna Raaby, Vestervig, Bodil Larsen, Spolum, Ellen eller Gudrun Munkholm og lederen, Anna Sørensen, Vestervig. I midterste række er den første fra venstre ukendt, derefter Lissi Starch Lauritsen, Vestervig (nu Ringgaard), Lis Christiansen, Vestervig, Lisbeth Andersen, Toppenberg. Den sidste i rækken er ukendt. Den første fra venstre i forreste række er ukendt, nr. 2 er Sara Marie Kjærgaard. De to sidste er ukendt af Lissi Ringgaard. Kan andre hjælpe? 47
Lene Nissen, Arnkilsøre, 6400 Sønderborg, skrev 24. december 2005: Kære Thyboer! Tak for Jul i Thy i 45 år. Nu får jeg lyst til at sende et par billeder til 2006, men ikke alle navne husker jeg. Billedet er fra Kløv Skole, formentlig 1946. Bagerste række fra venstre: Lærer P. N. Pedersen, Svend Stampe Langballe, Edith Stentoft, Mary Pedersen (gift Skårup), Anna Nielsen (Heltborg), Inge Lis Overgaard (Poulsen), Ruth Madsen (Kjær), Lars Med Gregersen. 2. række: Anders Kr. Langballe, Robert Pedersen (Nissen), Bent Langballe. 3. række: Alma Pedersen (lærerfrue), Ellen Stentoft Kjær, Erling Andersen, Birthe Pedersen (lærerdatter), Knud Erik Jensen, Ville Damsgaard, Rigmor Stentoft Kjær, Kathrine Knakkergaard (lund), Egon Dauglas Andersen. 4. række: Anders Rytter Larsen, Karl Stentoft Kjær, Poul Andersen, Karl Jensby, Arne Damsgaard, Jens Henrik Jensen. Kløv Skole blev oprettet i 1925 og nedlagt i 1962, oplyser Arne Thomsen, Villevej 9, Østerild, der har hjulpet med navnene. 48
Lene Nissen, Arnkilsøre 7, 6400 Sønderborg, har sendt dette billede af konfirmander, der var stillet op til fotografering ved Hunstrup Præstegård i 1947. Bagerste række far venstre: Robert Christensen, Svend Langballe, Ejnar Knudsen, Frank Lukassen, Gunnar Dahlgaard, Johannes Poulsen, Ejnar Kragh, sognepræst Georg Langkjer og Niels Kr. Henriksen. Forreste række fra venstre: Emma Klim, Rigmor Kjær, Tove Nielsen, Metha Jensen, Gerda Frost Larsen, Lene Kjærgaard Pedersen, Tove Kappel. 49
Elever fra 3. ma årgang 1966 Thisted Gymnasium samledes 24. juni 2006 til 40 års jubilæum. Billedet er fra Jens Frostholm, Thylandsvej 25, Thisted, som oplyser: Bagerste række fra venstre: Jens Frostholm, Thisted, Morten Hammer, Glostrup, Eilif Fogh Pedersen, Bramming, Torben Poulsen Nielsen, Broager, Thorkil Søndergaard, Karup, Peter Haumann, København, Erik Haaning, Aalborg. Forreste række fra venstre (pigenavne i parentes): Helle Rønhede, København, Lone Larsen (Sørensen), København, Else Oddershede (Knakkergaard Møller), Nors, Annelise Boe, Sønderborg, Tove Frøkjær (Duun Jensen), Hanstholm, Karen Toft, Holstebro. 49
Steen Bøgvad Nielsen, Bredgade 18, 7620 Lemvig, har sendt dette billede og en lang beskrivelse af en cykeltur til England, som Thisted FDF Væbner 2 var med på i 1954. Deltagerne var: 1. Svend Riis. 2. Niels Erik Aas. 3. Poul Philip Petersen (Fibber). 4. Øjvind Jensen. 5. Bertel Würtsen. 6. Jens Jensen (Blume). 7. Karl Johan Ludvig Würsten (Støld). 8. John Overgaard. 9. Palle Mørch. 10. Erik Hyldahl Niensen (Drejer). 11. Steen Bøgvad Nielsen. 12. Jens Chr. Christensen. 13. Hans Ove Petersen (Pluto), leder på turen. 14. Hugo Andersen. 15. Erik Kvist. 50.
Lillian Morbjerg Poulsen, Golfparken 149, 9000 Aalborg, har sendt dette billede af konfirmander i Stenbjerg Kirke 11, marts 1956. Bagerst fra venstre: Helmuth Eriksen, Arne Christensen, Niels Otto Borgaard, pastor Nabe-Nielsen, Frank Jensen, Svend Erik Kaalund, Karl Ejnar Andersen. Næste række: Aase Damgaard, Karen Nielsen, Ruth Kristensen, Gudrun Andersen, Elna Bredahl, Liselotte Christensen, Birgit Poulsen. Næste række: Bente Jensen, Lillian Morbjerg Madsen, Kirsten Bak Jensen, Gurli Andersen, Henny Andersen, Ingrid Kristensen, Ulla Jensen. Forreste række: Knud Erik Hansen, Erling Christensen, Poul Erik Pedersen, Poul Munk Christensen, Kristian Mikkelsen. 51
50 år efter mødtes så mange som muligt. Lillian Morbjerg Poulsen, født Madsen, fortæller: Vi mødtes søndag den 19. marts 2006 til morgenkaffe på Stenbjerg Kro. Derefter til gudstjeneste i Stenbjerg Kirke, hvor pastor Torben Bach Hansen læste alle vore navne op fra kirkebogen og nævnte, at vi havde været et stort konfirmandhold dette år. Derefter middag på Stenbjerg Kro. Det var hyggeligt at mødes med mange af dem, vi ikke havde set siden  konfirmationen. Bagerste række fra venstre: Karl Ejner Andersen, Niels Otto Borgaard, Knud Erik Hansen, Arne Christensen, Helmuth Eriksen, Poul Munk Pedersen, Ingrid Kristiansen (gift Pedersen), Svend Erik Kaalund, Ulla Jensen (Bakkan), Gudrun Andersen (Pedersen). Forreste række: Lillian Morbjerg Madsen (Poulsen), Ruth Kristensen (Christensen), Elna Andersen (Bredahl), Birgit Poulsen (Jensen), Gurli Andersen (Vegeberg), Bente Jensen (Pedersen), Henny Andersen (Thyborøn), Kirsten Thorsø Christensen (Jensen), Aase Damgaard Christensen (Sørensen). Foto: Peter Mørk. 51
Dette billede var i Jul i Thy 2005 side 41, men der var kun navne på to lærere. Elna Buch, Dr. Louisegade 6, 1. sal, kan huske alle navne: Bagerste række fra venstre: Løjtnanten, Jacob Nicolaj Christian Hansen, Født 1866, lærer i Thisted fra 1894, død 1941, Ellen Overgaard (fra Fjordlyst ved Fårtoftvej), Verna Jensen (faderen overbetjent Asygade 6), Agnes Nielsen (datter af Anton Nielsen, Fællesbageriet), Ellen Homann (fra Homanns Jernhandel), Ninna Undén (fra Uldspinderiet i Østergade), overlærer Jens Skinhøj. Forreste række: Inger Haarby (i mange år på Dommerkontoret), Esther Hansen (søster til malermester Hansen, Kongensgade), Esther Kroager (søster til Tjæreborgpræsten), Aase Niss-Hansen, Irene Nielsen (faderen tømrer), Elna Nørgaard (kendt som Elna Bohm, der 1956-72 var på Sygekassens kontor i Jernbanegade), Edith Oddershede (fra maskinfabrik på Nørealle). Elna Bohm skønner, at billedet er far ca. 1925. 52
Thisted Musikteaters scenemester, skiltemaler Thomas Munk, Solhøjvej 8,Thisted, var en ung mand, da dette billede blev taget i 1961. Det er Thisted Tekniske Skoles malerklasse på skolen i Christen Koldsgade. Fra venstre Ole Hede, Thisted, Kurt Andersen, Rested Mors, Svend Erik Larsen, Thisted, Peter Nielsen, Vildsund, Thomas Munk (dengang Stagstrup), Johs. Karlsen, Nykøbing Mors, Villy Bramwel, Thisted, Agnethe Rosen, Hou, og yderst til højre faglæreren, malermester Anders Kristensen. 52
Da dette billede med pastor Kejsers konfirmander var i Jul i Thy 2003 side 55, manglede der nogle navne. Ulla Nyby, Hartmanns vej 149, Holstebro, har fundet ud af at nr. 19 er Jørgen Søgård, Thisted. De flyttede til Herning i 1960’erne i forbindelse med Kajs arbejde hos Gulf Olieselskab. Kaj Søgård, Niels Steensgård og min far, Bernhard Pedersen, arbejdede sammen hos Gulf på havnen i Thisted. De blev alle forflyttet. Min far og Niels Steensgård kom til Holstebro, oplyser Ulla Nyby. Det kan tilføjes, at pastor Kejser havde to hold konfirmander i 1959, i alt 70. På dette hold er nr. 1 Jørgen Pedersen, 2. Jens Oddershede, 3. Ib Iversen Andersen, 4. Erling Højbjerg, 5. Bent Jensen, 6. Ole Munck, 7. Otto Ekmann, 8. Jørgen Nystrup, 9. Jens Enggaard, 10. Frede Thomsen, 11. Else Marie Andersen, 12. Kirsten Hove, 13. Jytte Stiggaard Sørensen, 14. Birgit Hundahl, 15. Jonna Birthe Iversen, 16. Marie-Louise Balleby, 17. Søren Baumgarten, 18 Leif Pedersen, 19. ukendt, 20. Niels Friis Houlberg, 21. Leif Westergaard Jensen, 22. ukendt, 23. Aase Bunk, 24. Aase Kanstrup Jensen, 25. Hanne Brandi, 26. pastor Kejser, 27-28-29 ukendt, 30. Jette Christensen, 31. Ingrid Christensen. Helge Eigil Kejser var fra september 1946 hjælpepræst i Thisted, Tilsted og Skinnerup sogne, fra februar 1951 kaldskapellan for disse sogne, indtil han i oktober 1979 tog sin afsked. 53
Frank Eliasson, Byvangen 4, Thisted, har sendt dette billede af en skoleklasse på Thisted Borgerskole ca. 1963-64. Det er en 6. eller 7. klasse C 1. I bagerste række fra venstre: Niels Ove Bertelsen, Frank Eliasson, Jan Boesen, Hans Iversen. Midterste række: Kurt Ørgård Andersen, Eigil Eriksen, Bjarne Riis Jensen. Forreste række: Lars Bylund, Lars Dahl, Ivan Stig Holm og Poul Hansen. 54
Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg har sendt dette billede af et hestekøretøj. Flere søskende til hans far, Jakob Jørgensen, er med på billedet. Manden i det mørke tøj, der står ved vognen, er Niels Hellebjerg, Stampemøllen, Kæruldvej 1, Todbøl Mark. Manden bag ham hed så vidst vides Kilsgaard. Derefter fra venstre Nikoline og Marie Jørgensen (omtalt side 39). Længst til højre Johannes Jørgensen, født 5. januar 1895. Han drev i mange år Købmandsgården i Hundborg sammen med sin familie. 54
Dette billede fra Hundborg Mose er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. Nr. 1 fra venstre er ukendt, nr. 2 Jens Jørgensen (født 30. november 1896, købte gård Kallerupvej 13), nr. 3, 4 og 5 ukendt, nr. 6 Alfred Andersen, Brendhøjvej 6 (overtog sit fødehjem og stiftede familie), nr. 7 ukendt, nr. 8 Marie Jørgensen (født 1898, død af Spansk Syge som 20-21 årig), nr. 9 Johannes Jørgensen, der i mange år drev Købmandsgården i Hundborg. Billedet er taget ca. 1910. I baggrunden kan skimtes Brendhøjvej 1. 55
Dette billede af en æltemaskine i Hundborg Mose er fra ca. 1910. Manden til venstre er ukendt. Den næste med hat er Martin Stükker. Derefter med kasket min* far P. Fuglsang og længst til højre Kristoffer Fuglsang.

*Carl Guld Fuglsang

56
Et arbejdshold i året 1924, Fra venstre Niels Pedersen, Søren Sørensen, Kristen Poulsen, Viggo Overgaard, Bertel ???, Chr. Immersen, Kristian Brogaard og Chr. Hansen. 57
Min* søster Anne Marie har fotograferet min far siddende ved en tørvestak. Stående Lars Kjær Andersen, som min far købte ejendommen af i 1930.

*Carl Guld Fuglsang

57
Udsigt over Hundborg Mose i ca. 1938. Carl Guld Fuglsang trækker køer ind. 58
Min far og mig* på arbejde under krigen.

*Carl Guld Fuglsang

58
59-69 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Da skuespiller, parodist, comedian Carl Nielsen fra Dragsbæk i 2006 udgav sin erindringsbog, gav han den titlen ”Der er så mange glæder”. Én af glæderne har været samspil med søsteren Hanne Kirsten. Carl fortæller: Hun er min eneste søster. Hun har ikke været elev hos mig, men jeg satte hende i scene i en to-mands revy på Hotel Phønix i Thisted med hende og mig. Hun er et musisk menneske med mange talenter. Hun syede selvfølgelig også nogle meget flotte kostumer til os. På ”Hallo, Hallo frue, er De i røret” agerede hun Fru Hansen fra Struer i min grammofonplade-parodi på Jørn Hjorting. Pladen er ønsket og spillet utallige gange på Danmarks Radio, men Koda ville aldrig betale ”Fru Hansen fra Struer”. Synd! Både Robert Arnold og Ulrich Ravnbøl forsynede hende med gode tekster, og søster solgte varen, for hun har det, en revykunstner skal have: Udstråling!” Foto: Tage Jensen. 59
Skuespilleren Carl Nielsen, der for godt et halvt århundrede siden debuterede i Fjerritslev, har i 2006 udgivet sine erindringer med titlen ”Der er så mange glæder”. Det er en meget righoldig  bog med omtale af parodier og det store antal forestillinger, Carl Nielsen har været med i. Ikke mindst er bogen forsynet med en lang række fotografier, bl.a. dette fra ”SommerRethyen” på Møllekroen i Hurup 1981. Fra venstre cirkusdronningen Thyra Miehe, Carl Nielsen i rollen som Thyra Miehes bror (klovnen August Miehe), Lone Lau, Thyra Miehes mand Alfons Cossmy og kapelmester Bo Pe. Thyra Miehe og Cossmy var blandt premieregæsterne, og Carl fortæller: ”Thyra gav mig en glasklovn og skrev på et kort: ”Tak Carl for din fine fremstilling af bror August”. Det var hjertevarmt at være artist den sommer, når man ikke kan drive det så vidt som min mentor Burt Lancaster og min søn Mogens”. Carl Nielsen debuterede i 1953 i Hanherred Hallen, da Svend Pedersen var der med Gøglervognen. Foto: Klaus Madsen. 60
I juni 2006 samledes de i Thisted til 50 års realskolejubilæum. Først var der rundvisning på det gamle gymnasium på Munkevej, nu VUC, og derefter frokost på Hotel Limfjorden. Forreste række fra venstre Edel Langballe, Stubbekøbing, Tove Hansen (Villadsen), Ølstykke, lærer Karen Beck, Thisted, Inge Lis Mygind (Kristensen), Thisted, Ingrid Berg Hansen (Toft), Aalborg, Inger Bjerg Poulsen, Voer, Oda Langgaard, Heltborg. 2. række: Lektor Orla Petersen, Erik Rasmussen, Vejen, Gunnar Kristensen, Holstebro, Grete Tolbøl (Kristensen), Barbrand, Gunver Ehlers Dam (Ehlers), Laurbjerg, Bjarne Dybdahl, Vallensbæk. 3. række: Irene Hald (Andersen), Ræhr, Finn Neumann, Højslev, Anders Schousgaard, Thisted, Per S. Hald, Ishøj, Arne Vestergaard, Egå, Svend Riis Nielsen, Thisted. 4. række: Erik Bækgaard, Holstebro, Jørn Hansen, Thisted. Foto: Klaus Madsen.

 

PS: Inger Bjerg Poulsen medbragte kopi fra Thisted Amts Tidende 1956 med rektor Gunner Rosholms tale for 50 år siden: Mit ønske for jer er, at jeres pæne, høflige og korrekte væsen nok må bevares, men at det aldrig må blive en ismur om jeres liv. Og jeg vil ønske jer alt godt, modgang og medgang, sorg og glæde, sejr og nederlag, alt det, der gør et menneskeliv rigt og fuldt. Og jeg vil ønske, at Gud vil give jer kræfter til at bære modgangen uden at den knækkes og bære medgangen uden at blive hovmodige.

61
For 50 år siden blev de konfirmeret i Tømmerby Kirke i marts 1955. Der var 38 på konfirmationsholdet. Heraf er 5 døde og 7 var forhindret, men 26 var med, da de lørdag den 20. august 2005 mødtes på Kirsten Kjærs museum i Langvad, hvor de stillede op til fotografering. Derefter blev der lejlighed til at se museet og blive orienteret af læge Harald Fuglsang, som efter studentertiden kortvarigt var lærervikar for konfirmanderne fra Tømmerby Skole. Dagen sluttede med besøg i Frøstrup Mini-landsby samt festligt samvær og spisning på Frøstrup Kro. Bagerste række fra venstre:  Aage Pedersen, Knud Mølbæk, Karen Larsen (Moesgård), Grete Ambøg (Jørgensen), Prior Pretzmann, Anne Grethe Christensen (Bak), Ellen Christensen (Svendsen), Carl Jensen, Harald Fuglsang. Midterste række: Kai Dige, Gerhard Svanborg, Ragna Hansen (Sørensen), Bodil Jensen (Kjær), Gudrun Jensen (Kristensen), Marie Frederiksen (Mølbæk), Vita Bak (Kjær), Britta Thorning (Lynge), Kaja Bundgaard (Dahl), Else Kold (Andersen), Inga Berthelsen (Pedersen). Forreste række: Arne Christensen, Erik Vendelbo, Thorkild Vinther, Finn Nielsen, Bent Larsen, Leif Andersen, Erik Rohde. Billedet er fra Aage Pedersen, P. L. Haldsvej 62, Thisted. 62
De blev konfirmeret i Vesløs Kirke i 1956 og var samlet 18. marts 2006 for at markere 50 års jubilæet. Der var 23 på konfirmandholdet, men fire er døde, og seks meldte afbud til jubilæet. Sognepræst Lone Olsen fortalte om Vesløs Kirke. Derefter besøg på Kirsten Kjærs Museum og som afslutning fest på Kappels Kro i Vesløs. Bagerst fra venstre: Erik Frimer, Bendt Kold, Jørgen Bak, Kristian Mortensen, Kurt Keldtoft, Hanne (Person) Jensen. Forreste række: Lone (Rægård) Jensen, Else (Riis), Agesen, Britta (Jensen) Nielsen, Kristian Pedersen, Ane Lis (Sørensen) Dige, Birgit (Holm) Nielsen, Grete Brix og sognepræst Lone Olsen. Billedet er fra Kaj Dige, Tårnvej 16, Østerild, som også har fotograferet. 63
Elever fra den gamle realskole i Thisted samledes i juni 2006 i Plantagehuset (den gamle realskole) til jubilæum. I april for 60 år siden startede tre klasser i 1. mellem. Det fejrede elever, der tog realeksamen for 55 år siden. Bagerste række fra venstre: John Nielsen, Hjerting, Per Kjær, Tranbjerg, Jørgen Sloth, Skagen, Karin Overgaard Kristensen, Frederikshavn, Knud Poulsen, Thisted. 3. række: Svend Erik Svanborg, Vedbæk Ruth Hedemark, Dronninglund, Karen Kjær, Kolding, Helge Spanggaard gade, Gadstrup, Gunhild Starch Lauridsen, Thisted, Tage Brogaard, Sennels. 2. række: Lektor Orla Pedersen, Thisted, Birgit Holm-Andersen, Svankjær, Kirsten Pedersen, Thisted, Ebba Herly, Hørsholm, lærer Karen Beck, Thisted, Børge Brøndum-Jeppesen, Thisted, Tekla Nielsen, Nørresundby. Siddende: Jytte Unmack Larsen, Odense, Lise Brix, Thisted, og Norma Bak, Hanstholm. Det kan tilføjes, at Karen Kjær, Birgit Holm-Andersen med flere ikke tog realeksamen, men fortsatte direkte i gymnasiet. De har dog altid været med, når der var realskolejubilæum. 63
I Jul i Thy 2005 var der på side 69 et billede, der var afleveret til Wadmanns Bogtrykkeri. Billedet var fra Nikolaj Bojer, Prinsessegade i København. Det var taget på Eriksens Restaurant i Nørre Allé ved Skoven i Thisted den 30. november 1915, da Dorthe Maria og Thomas Bojer fejrede diamantbryllup. Nikolaj Bojer har lavet en skitse over bordet og giver følgende oplysninger: Nr. 1. Jens Rask fra Liselund i Sjørring, nr. 2. diamandbrudeparrets datter Elise (husholderske hos Jens Rask), nr. 3 Anine gift med sønnen nr. 4 Vilhelm Bojer (de fik 16 børn), nr. 5 datteren Else Marie gift med nr. 6 Peter Vestergaard (de fik 15 børn), nr. 7 Pouline gift med sønnen nr. 8 Peder Bojer (de fik 12 børn), nr. 9 og 10 diamantbrudeparret Dorthe Maria og Thomas Bojer, nr. 11 Sine gift med sønnen nr. 12 Klemmen Bojer i Kjelstrup )de fik 10 børn, bl. a. min bedstemor Maren Kirstine), nr. 13 datteren Marie gift med nr. 14 Valdemar Willer, København, nr. 15 Anine gift med nr. 16 Jørgenius Jørgensen, Thisted, nr. 17 Anine gift med nr. 18 Christian Larsen (boede i Jørgen Karlshøjs gård i Kjelstrup, diamantbrudeparrets tidligere naboer), nr. 19 Agnes (datter af Peder Bojer), nr. 20 Otto (søn af Peder Bojer), nr. 21 Karen Marie gift med nr. 22 Ole Johan Jørgensen (Restaurant Morsø på Havnen i Thisted), nr. 23, 24, 25, 26, 27 og 28 er ukendte (kan nogen genkende dem, er enhver henvendelse ønskelig), nr. 29 Thomas søn af Klemen Bojer, gift med Hansine Wienhandler og boede i Vejle, nr. 30 Dorthea, datter af Klemen Bojer og gift med Poul Krogsgaard på Johnsens Allé i Thisted. Nikolaj Christian Bojer er tipoldebarn af diamantbrudeparret. 64
Thomas Pedersen Bojer og Dorthe Maria Nielsen Roer levede så længe, at de nåede at fejre krondiamantbryllup i 1920. Thomas Bojer var født 10. maj 1930 i Hillerslev og døde 15. februar 1921 på Kastet i Thisted. Dorthe Maria var født i Hillerslev 21. december 1833. Hun døde hos sønnen Klemmen i Kjelstrup 13. april 1929. Thomas og Dorthe Maria blev gift 30. november 1855 i Hillerslev og fik 10 børn. Thomas var slagter. De boede ført i Hillerslev, derefter på Ullerupgårds Mark bag ved Jørgen Karlshøjs ejendom, fra 1913 i Thisted, sidst på Kastet. Thomas Bojer var recruit ved 7. Bataillon i København. Derefter var han i et år i garnison i Altona lige nord for Hamburg. Altona var dansk dengang. Ved krigens udbrud 1864 var han af de ældste årgange, gjorde tjeneste ved 11. Regiments 1. Bataillons 1. Kompagni. Han deltog 6. februar i kampene ved Oversø og den 8. mats ved Vejle. Thomas Bojer modtog Erindringsmedaljen for sin deltagelse i krigen 1864 og fra 1915 en livsvarig hædersgave på 100 kr. årlig. 65
Dette billede af elever i Harring Skole 1940-41 er fra Astrid Grønkjær, Bredgade 73, Hurup, og Estrid Hansen, Hurup. I bageste række fra venstre Karen Odgaard, Asta Henriksen, Grethe Poulsen, Agnete Overgaard, Ejnar Hove, Ejgil Lyhne, Kristian Krogh, Knud Lyhne, Jørgen Lyhne, Jens Pejtersen. 2. række: Edith Jensen, Elna Søndergaard, Margrethe Kristiansen, Elna Møller, Vilhelm Yde, Ejnar Agerholm, Peter Dalgaard, Jens Yde, Aksel Søndergaard, lærer Lehm. 3. række: Agnes Sørensen, maren Lise Krogh, Tove Pedersen, Estrid Odgaard, Astrid Odgaard, Lily Jensen, Esther Jensen, Erna Kjærgaard, Svend Erik Kjærgaard, Svend Erik Kjærgaard, Hans Kristiansen. 4. række: Kaj Yde, Anna Margrethe Mikkelsen, Elly Poulsen, Jenny Kjærgaard, Annelis Svankjær, Christiane Ejlersen og Ole Sørensen. 66
Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, har sendt dette billede af dansk-amerikanerne Vera og Folmer Nyby og familie, der var i Danmark i juli 2005 i forbindelse med Folmers 75 års fødselsdag og indvielsen af pavillonen i Klosterparken i Vestervig. Folmers forældre boede i Vestergade i Vestervig, hvor de drev vognmandsforretning. Som omtalt i Jul i Thy 2005 side 67 blev Folmer og Vera gift i den dans-lutherske kirke i Chikago i 1951. Siden 1969 har de været hjemme i Danmark næsten hvert år og siden 1987 haft sommerhus i Agger. 67
Dette billede er kommet fra Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted. Hans bedstefar, Peter Michael Mikkelsen, Nørregade 25, Thisted, er på billedet. Han står lige til højre for gaslygten. Om det er i Nørregade vides ikke. Peter Michael Mikkelsen kørte ud med mælk, som husmødre kunne tappe direkte fra spandene på vognen. Hvem de øvrige personer er vides ikke, men måske kan læsere hjælpe. 68
Peter Michael Mikkelsen kørte ikke blot rundt med mælkespande. Med en anden vogn kørte han ud og hentede toiletspande, som han kørte ud til en renovationsanstalt uden for byen, oplyser hans barnebarn Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted, og han spørger: Hvor lå denne renovationsanstalt? 68, venstre
Dette billede er også kommet fra Georg Krogh Mikkelsen. Han ved ikke noget nærmere om det, men det er ud til, at personerne foran er smede. Et par af dem står med en hestesko, og de to i midten ser ud til at være militærpersoner. På ambolten sår der 6/7 1909. Hvor mon dette billede er taget? 68, højre
Under nedrivning af et sommerhus på Hvidbakken 41 i Vangså blev fundet to billeder, som blev afleveret til Jette Andersen, Jettes Arkiv, Skjærbakken 17, Vangså, med henblik på opklaring gennem Jul i Thy. Personerne er måske efterkommere af Kresten Andersen Grønkjær og Oline Grønkjær. De har boet på Hvidbakken 41, men var ikke de sidste ejere. Jette håber, at læsere af Jul i Thy kan hjælpe med at finde ud af, hvem personerne er. 69
Dette billede er afleveret til Jette Andersen, Vangså, med ønske om at få opklaret, hvem personerne er. Billedet er fra Villy og Mona Thorgius Strunck, Skrænten 14, Hjardemål. De har fundet det hos Villys mor, Ingeborg Elisabeth Kristensen. Hun var i 35 år husbestyrerinde hos Jesper Rotbøll i Hjardemål, blev gift Pedersen og bosat i Hanstholm. 69
70 Til læserne – Af Jørgen Miltersen.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Svend Sørensen

Erik A. Lauridsen

Ernst Frost

Klaus Madsen

Hans Jørgen Christoffersen

Helge Visby Sørensen

 

Forsidemaleri: Axel Mathiesen

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Ole Iversen

Erik A. Lauridsen

Jette Andersen, Vangså

Helge Visby Sørensen, Aalborg

Hans Jørgen Christoffersen, Jyllinge

Lokalhistorisk Arkiv, m. fl.

 

Grafisk tilrettelæggelse: Tage Sejer Hansen. Annoncer: Karin Fredsøe.