Jul i Thy 2005

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Søn af fattig skrædder i Ydby byggede det smukke museum – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 4:

1. Eva Røge Nielsen, 2. Vera Jacobsen, 3. Jytte Nielsen, 4. Esther Nørgaard, 5. Tove Nielsen, 6. Grete Foged Nielsen, 7. Michael Vandet, 8. Mona Andersen, 9. Jens-Henrik Bech, 10. Anne Louise Haack Olsen, 11. Mette Roesgaard, 12. Anni Pedersen, 13. Jens Jørgen Olesen, 14. Charlotte Andersen, 15. Mie Buus, 16. Svend Sørensen, 17. Frank Svendsen, 18. Ib Nielsen, 19. Faruk Sabic.

Side 5:

Museets formand i jubilæumsrådet, byrådsmedlem Kr. J. Kristensen: Selv om museet beskæftiger sig med fortiden, skal det følge med nutiden for at klare fremtidens krav.

Side 6:

Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass, får af museumsleder Jytte Nielsen overrakt en forgyldt kopi af et vikingesmykke, fundet i Jannerup.

Side 7:

Museumspædagog Svend Sørensen:

Vil man om hyggen værne

må man Spangbergs bønner kværne.

Side 8:

Fra jubilæumsudstillingen.

9-12 Vanskeligt at skaffe en konge til gymnastikfesten – Først blev Jens Kirk, Tousgård, forhindret, og da Vilhelm Ravnemose blev skudt i foden, måtte Arne Aabenhus spille Valdemar Atterdag.

Billeder:

Side 10:

Den 24-årige gymnastikleder Arne Aabenhus med sit hold ved opvisningen i Sjørring 1938. Blandt deltagerne var den 16-årige Karen Thorsted Jensen, datter af den kendte spillemand Jens Peter Thorsted, Kallerup. Hun kan huske navnene på alle gymnaster. Efter Arne Aabenhus følger fra venstre Lis Pedersen, Anna Svendsen, Karen Poulsen, Elna Poulsen, Anna Sørensen, Esther Andersen, Anna Poulsen, Johanne Dige, Anna Gøttrup Klemmensen, Anna Knakkergaard, Johanne dige (kusine til den førstnævnte Johanne Dige), Agnes Immersen Kristensen, Elly Svendsen og yderst til højre Karen Thorsted Jensen, nu Kristensen, Gadevsvej 4, Skjoldborg.

Side 11:

Den stoute Jens Kirk, Tousgaard, var som skabt til rollen som konge, og han sagde straks ja, men dagen før mødet med instruktøren gik Jens Kirk ”under jorden”.

Side 12:

Arne Aabenhus, gengivet fra Jul i Thy 2004. Desværre er det ikke lykkedes at fremskaffe et billede af Arne Aabenhus i kongeligt skrud søndag den 4. juli 1943 på Thisted Stadion. Omkring 80 medvirkede i stykket, der blev opført efter gymnastikopvisning og tale af kaptajn Bartholdy, Rinkenæs. Omkring 3500 var på Thisted Stadion denne julisøndag.

Side 12:

Fra opvisning på Sjørring Volde 1938. Billede fra Karen Kristensen, Gadesvej 4, Skjoldborg.

13-16 En stranding ved Klim strand – Af Torsten Sørensen.

Billede på side 14:

I juli 2005 stod jeg ud for det sted ved Klim Strand, hvor strandingen fandt sted. I baggrunden fiskerlejet Thorup Strand og helt ude i horisonten Bulbjerg. Stranden ved Klim Strand har forandret sig meget i årenes løb. Store klitter er forsvundet i løbet af de 45 år, vi har haft ejendommen derude. Min far, tandlæge Torkild Sørensen fra Aalestrup, og min mor, Lise Sørensen, købte stedet i 1960 for 21.000 kr. De havde syv børn, og mine forældre ville gerne have et sted, hvor der var plads til, at familien kunne udfolde sig. På det tidspunkt var ejendommen stærkt forsømt, og der var f. eks. ikke indlagt vand. Man vi fik den efterhånden sat i stand – først og fremmest ved egen hjælp. Siden er moderniseringen forstsat. Bortset fra, at en mark undertiden anvendes til græsning for en hest, dyrkes jorden ikke længere. En del er beplantet til skov af Hedeselskabet. Resten er udlagt til naturområde. Stedet Klim Strand har altid betydet utrolig meget for os, så da vore forældre døde, blev ejendommen, der er på ca. 8 hektarer, overtaget af vi syv søskende, og vi ejer den nu i fælleskab til fortsat glæde for hele familien.

17-19 Typografer var gode til at spille komedie – En typograf tog springet fra Thisted Amts Tidende til Det kongelige Teater, fortæller Helge Visby Sørensen.

Billeder:

Side 18:

Fra opførelsen af ”Moderate Løjer” på Hotel Aalborg i Thisted lørdag den 17. marts 1951. Nr. 2. fra venstre er Arne Jørgensen (typograf på Thisted Amts tidende), nr. 3 Minna Mortensen (damefrisør), nr. 4 Helge Visby Sørensen (typograf på Thisted Amts Tidende), nr. 5. Arne Egon Larsen (typograf på Thisted Amts Tidende).

Side 19, øverst:

Efter tiden som typograf på Thisted Amts Tidende uddannede Jørn Jeppesen sig som skuespiller. Fra 1951 var han knyttet til forskellige privatteatre. I 1955 kom han til Det kongelige Teater, og desuden medvirkede han i mange film.

Side 19, nederst:

Helge Visby Sørensen på Thisted Amts Tidende 1951, da bladet gik over til nyere teknik. Han står med en matrice af en avisside fra Kalanderpressen, mens faktor Vilhelm Pedersen ser til.

20 Dette billede er kommet fra Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted. Hans bedstefar, Peter Michael Mikkelsen, Nørregade 25, Thisted, er med på billedet. Han står lige til højre for gaslygten ved nr. 6. Om det er Nørregade vides ikke. Peter Michael Mikkelsen kørte ud med mælk, som husmødre kunne tappe direkte fra spandende på vognen. Hvem de øvrige personer er vides ikke, men måske kan læsere komme os til hjælp. Billedet er taget af Th. Ellemo.
21-26 Engang det barske Vangsaa – Af Asger Grandjean-Thomsen.

Billeder:

Side 22:

Missionshuset i Vangsaa blev bygget i 1905 og  benyttet som missionshus til 1957.

Side 23:

Asger Grandjean-Thomsen. Teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1946. Præst forskellige steder indtil 1984. Har derefter boet på sit sted i Vangsaa, erhvervet i 1958, fordi havet trak. Har gennem 24 år lavet naturudsendelser til Danmarks Radio. Først fra forskellige steder i Jylland, senest udelukkende fra Midt- og Vestjylland. Har optaget fuglestemmer og naturfilm, bl.a. af den nu i Danmark sjældne Urfugl. Fotograferet af datteren Annelise Grandjean.

Side 24:

For 100 år siden gik der 90 elever i skolen i Vangsaa. At tallet var så stort skyldes ikke alene, at der dengang var flere fastboende i Vangsaa. I skolen gik også nogle elever fra nabosogne. Jette Andersen, der bor i det tidligere missionshus, har samlet mange oplysninger om Vangså. Hun vil gerne vide noget om tidligere beboere og er interesseret i billeder af både huse og folk. Jette har åbnet Lokalhistorisk Arkiv for Vangså, som man kan komme ind for at se efter aftale. Jette har fundet frem til, at der i 1890 var 180 fastboende i Vangså, fordelt på 34 husstande. I dag er der kun fastboende i 7 huse, i alt 11 personer. At finde frem til navne på alle elever er en uoverkommelig opgave, men en enkelt af dem er kendt. Nr. 2 til højre for læreren (med overskæg og butterfly) er Peter Christian Mortensen, født 5. december 1899 i Vangså som søn af fisker Martin Mortensen og Mette Marie Josephsen fra Vangså. Det oplyser hans datter, Eva Margrethe Mikkelsen, født Mortensen, Solbakkevej 83, Thisted.

Side 25:

Vangsaa Skole blev bygget i 1895 ca. 100 meter vest for missionshuset. Før den tid gik børnene i en skole fra omkring 1858. I 1912 blev der bygget lidt til skolen, måske et brændselsskur. Magda Nielsen, der boede Hvidebakke 33, gik i skolen 1912-17. Magda Nielsen, der nu er død, har fortalt, at skolegangen var ret tilfældig, og lærerene var ikke særlig dygtige. I 1920’erne og trediverne var skolen 2-klasset med ca. 30 børn i hver klasse. Foruden fastboende børn gik tjenestedrenge fra Vorupør og Klitmøller i skolen. Den blev lukket i 1940. Derefter blev børnene henvist til skolen i Vang.

Side 26:

Det hus i Vangsaa, der ligger centralt på hjørnet af Skjærbakken og Hvidbakken, var engang missionshus. Huset bebos i dag af Jette og Ole Nystrup Andersen. De er begge strandfogeder. Ole arbejder endvidere som skibssmed på Hanstholm Havn, og Jette samler lokalhistoriske oplysninger. Hun er ikke mindst interesseret i gamle billeder af missionshuset, der blev indviet i 1906 af pastor N. P. Madsen, Vorupør. Missionshuset blev nedlagt i 1967-68. Bygningen blev 31. juli 1973 købt af Ernst Christrensen, der restaurerede det et par år senere, bl.a. med et toilet. Ole Nystrup Andersen fik halvpart i bygningen i 1976, og derefter blev det udlejet til turister. Ole blev fra januar 1980 ejer af hele bygningen, og han fik i marts samme år tilladelse til helårsbeboelse. I 1982 væltede vestgavlen, så en ny måtte bygges op. Da Ole var blevet strandfoged på Vangså Norde Strand købte han 7000 kvadratmeter jord til. Siden er mere bygget til, og i 2004 blev Jette strandfoged for Vangså Mellem Strand.

27-32 Jul på samtalestationen – Charles Nielsen fortæller om julen på centralen i Ydby.

Billeder:

Side 27, venstre:

Juliane, født 16. juli 1880, var bestyrer af centralen fra 1914 til 1955. Hun døde 18. januar 1963.

Side 27, højre:

Anders Christian Nielsen, kaldet A. C., født 1882, døde 20. april 1926.

Side 28, venstre:

Juliane på trappen til sit hjem gennem mange år. På skiltet til venstre for døren står der ”Samtalestation”.

Side 28, højre:

Anker Johansen, bror til Egon og Charles, var en ivrig jæger. Anker, der var født 12. november 1905, blev udlært maskinarbejder og var bestyrer af Ydby Elektricitetsværk fra 1931 til 1955. Han blev gift  med Magda, datter af Marianne og skovfoged Anders Fuglsang. Magda blev i 1955 centralbestyrer efter Juliane og fortsatte til 1970. Derefter var Esther Sloth bestyrer, indtil centralen blev automatiseret i 1973. Anker havde stor viden og skrev artikler til flere blade, bl.a. Landsjagtforeningens blad. En interessant øjenvidneberetning havde titlen ”Da havet brød ind”. Anker døde 22. september 1995.

Side 29, øverst:

Ella Kronborg, født 29. juli 1921, blev gift med Charles og ansat ved Københavns Telefonselskab. Hun var så smuk, at vognmand Alfred Jensen sagde til Charles: ”Æ ka eet fåstå, hvad hun sikker i dæ, å skæv æ ærlig så kan æ slæt ett begriib hun væl ha dæ”. Ella kom til Ydby Centrals omstillingsbord, da Magda Johansen i 1955 havde overtaget centralen efter Juliane. Ella døde 7. januar 2004.

Side 29, nederst:

Samtalestationen 1921. Juliane står med Charles på armen. 5-årige Egon støtter sig til telefonmasten.

Side 30:

Erna Johansen, datter af Anker og Magda, var i mange år fast centraldame hos Juliane.

Side 31, øverst:

Egon Nielsen som 60-årig. Han blev først KFUM-sekretær i Skagen og derefter medarbejder ved Kofoeds Skole i København, kordegn, redaktør af Dansk Missionsblad m.v. Skrev bøgerne ”Samtalestationen” 1978, ”Evig og altid Augusta” 1979. Desuden lavede han en række radioudsendelser med bibelhistorier og besøg forskellige steder. Endvidere optrådte han i fjernsynet. Egon Nielsen døde 25. januar 1984 i en alder af 69 år.

Side 31, nederst:

Magda Johansen overtog i 1955 centralen efter Juliane og var bestyrer til 1970.

Side 32:

Charles Nielsen i sin blomstrende have 2005. Charles er født på Samtalestationen 7. marts 1920. Han blev udlært som maskinarbejder og aftjente sin værnepligt ved marinen. Arbejdede i København indtil 1947, da han startede egen metalvarefabrik i Ydby. Efter at han gik på efterløn som 63-årig, har han skrevet mange fortællinger, to små romaner, vers og viser.

33-34 Ringen sluttet – Af Jørgen Miltersen.

Billede på side 34:

Marie og Ludvig Mehr fejrede 15. marts 1952 deres sølvbryllup i præstegården i Ræhr. Bagerst fra venstre Johannes (i Amerika blev det til John), Hans og Carl. De to ældste var kommet fra Amerika fora t være med. Carl udvandrede senere på året. John kom til Amerika som 20-årig og blev uddannet på Dana College og Iowa University i Iowa City. Han var statsansat i over 30 år – de sidste 20 år i Washington D.C. som computer systems analyst. Hans blev ligesom Carl uddannet som ingeniør ved Iowa State University i Ames. Hans var i alle sine arbejdsår ansat ved Central Electric og havde til opgave at bygge jetmotorer til fly. Carl var ansat hos IBM, inden han gav sig til at spekulere i huse og spille på børsen, så han blev mangemillionær.

35-38 Mange unge fra Hanstholmen tog til Amerika.

Billeder:

Side 36:

Holger Dybdahl har sendt dette billede med fælgende tekst: Fra min brors og svigerindes guldbryllup i Californien 2004. Fra venstre 1. Anna Dybdahl, født Bjerre Christensen, 2. Paul Dybdahl, deres søn, 3. Rita, deres første datter, 4. Jane, deres anden datter, 5. Susan, deres yngste datter, 6. Jens Dybdahl. Børnene er alle gift. De tre bor i nærheden af Jens og Anna, Rita i staten Washington.

Side 37:

Ræhr Kirke. Ludvig Mehr var sognepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø 1935-1956.

39-58 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Hun blev ikke blot Thisteds ældste, men Danmarks ældste – og så vidt vides den ældste i hele Skandinavien. Fødtes den 16. december 1873 i Aalborg og kom til at hedde Olga med efternavnet Schousgaard. Forældrene var stabssergent Anton Julius Schougsgaard og hustru Marie. På næste side er der et billede af hende som barn i familiens skød. Olga blev 6. december 1900 gift med en lærer i Thisted, Jacob Nicolaj Christian Hansen, og hed derefter Olga Schousgaard Hansen. Dette billede blev taget, da hun fyldte 100 år. Hun holdt en stor fødselsdagsfest på Hotel Limfjorden. Amtsborgmesteren mødte op for at ønske hende til lykke, og siden kom han hvert år for at gratulere. Sidst på plejehjemmet i Sennels, hvor hun døde 27. april 1981 i en alder af 107½ år. 39
Stabssergent Anton Julius Schousgaard og hans hustru Marie med deres 8 børn. I midten i forreste række Olga, der blev gift med Jacob Nicolaj Christian Hansen fra Thisted. 40
Elever og to lærere på Thisted Realskole. Bagerst til venstre ”løjtnanten”. Yderst til højre Jens Skinhøj, hvis søn blev overlæge i København. Mon ikke læsere af ”Jul i Thy” kan sætte navn på nogle af eleverne? 41
Lærerne på Thisted Realskole ca. 1930. Forrest fra venstre frk. Borre, frk. Stensgaard, lærer Skinhøj, Ragnhild Jørgensen, Marius Jørgensen. Bagerst fra venstre A. C. Frederiksen, løjtnant Hansen, Otto Frederiksen (kaldet OF), Hove Nielsen, Peter Skov og kandidat Hansen (Ulla Truelsens farfar). 42
Yvonne og Anders fik 2 børn: Jacob, der er advokat i Thisted, og Christian, der er læge i Nord Lenangen i Norge og ejer af Lenangen Helsecenter. Jacob og Christian er oldebørn af den løjtnant Hansen, der blev Thisteds første fodboldspiller og kollega til ”Kandidaten”. 43
To generationer i 1991. Vagn Schousgaard Hansen (død 1999) og ægtefællen Elisabeth (død 1995) var forældre til Anders Schousgaard, der står yderst til højre. Til venstre Yvonne, gift med Anders. Yvonne, der var sygehjælper på Kristianslyst i 25 år, døde i 2005 i en alder af 58 år. En søster til Anders, Karen Schousgaard, var i mange år lærer på Bjæverskov på Sjælland og har sommerhus i Vildsund. 43
Inge Mette Bach, Gyvelvænget 239, Hanstholm, har sendt dette billede fra Thisted Borgerskoles 2. A 1954. Bagerste række fra venstre: Bjarne Andersen, Flemming Bertelsen, John Andersen, Tommy Aas, Jens Peter Bjerregaard. Ude til højre klasselærer P. Høeg Nielsen. Midterste række fra venstre: Herman Andersen, Ole Andersen, Niels Vigsø, Poul Erik Bundgaard, Günther Kühn, Per Andersen, Ove Bøjer, Søren Vigsø, Tage Flyvholm, Niels Busted. Forreste række fra venstre: Jytte Bangsgaard, Jonna Kristensen, Annette Christensen, Birgit Ulrich (Clemmensen), Inger Lise Frandsen, Vibeke Andersen (Dalgaard), Hanne Andersen, Lilli Christensen, Birgit Vrist (Vang Kristensen), Annette Dam, Inge Mette Bach (Badstue), der føjer til: Ved nogle af pigerne er det første efternavn navnet nu. Jeg har prøvet at huske hvad I hedder/hed. Jeg håber I har det godt og ønsker jer en glædelig jul. Inge Mette Bach. 44
Lillian Morbjerg Poulsen, Golfparken 149, 9000 Aalborg, skriver: Jeg ved ikke, om dette billede er fra indvielsen af redningshuset i Stenbjerg i 1895, men det er i hvert fald min morfar, der står som nr. 4 fra venstre. Måske er der nogle, der kender navnene på de andre. Redningshuset blev oprindelig opført midt i byen, hvor der er beboelse nu, men flyttet ned til stranden. Til højre kan man se toppen af kirken, som blev opført i 1894. Før den tid blev alle nyfødte hjemmedøbt lige efter fødslen, og senere, når vejret tillod det, blev de kørt med hestevogn til Nørhå Kirke og ”fremstillet” som det hed, når de var døbt. Huset neden for kirken har min morfar, Mikkel Eriksen Christensen Bonde, født 11. januar 1870, ladet bygge. Han blev gift med Ane Marie, og de fik 12 børn, om alle er født i det lille røde hus, som står der endnu og hedder Martins Hus. Min morfar var knyttet til redningsvæsenet og var ude for at redde mennesker, når skibe strandede. Det skete ofte, selvom srandvagter gik med petroleumslygter langs stranden i de mørke vinteraftner, og i tåget vejr blev en håndtrukket sirene sat i gang. Fiskerbådene måtte ikke lande, hvis der var hejst tre balloner i signalmasten. De skulle vente uden for revlerne, indtil redningsbåden var kommet ud. Min morfar blev for sin indsats ved redningsvæsenet udnævnt til Dannebrogsmand. 45
Karl Emil Christensen, Ringtoften 149, 2740 Skovlunde, skriver: Jeg sender hermed et billede af min kones skole, Kathrine Krogsgaard Andersen, som desværre ikke er mere. Jannerup Skole 1938. Forreste række fra venstre: Ida Pauline Andersen, Ellen (Emma) Bang Nielsen, Bodil Mikkelsen, Helene Fink, Anny Østergaard, Ellen Vestergaard, Ellen Østergaard, Snejstrup, Magda Jensen, Snejstrup, Grethe Nielsen. 2. række: ? Bang Nielsen, Mathilde Madsen, Snejstrup, Helga Bang Nielsen, Kathrine Krogsgaard Andersen, Esther Vestergaard, Eva Fink, Dagny Østergaard Pedersen, Snejstrup, Hanne Langgaard, Karoline Pedersen Rysgaard. 3. række: Karlo Fink, Snejstrup, Otto Østergaard, Snejstrup, Emil Østergaard, Peter Nielsen, Andreas (tjenestedreng fra Vorupør), Severin Vestergaard, Thomas Østergaard, Snejstrup, Jens Peter Yde. Bagerste række: Lærer Henry Krogsgaard, Evald Saugbjerg, Peter Stensgaard, Børge Fink, Karl Bang Andersen, Harald Nielsen Sund, Snejstrup, Verner Nielsen Fink, Snejstrup, Kristian Madsen, Snejstrup. Hvor intet andet er anført, er den pågældende fra Jannerup. 46
Lillian Morbjerg Madsen er med på dette skolebillede fra Stenbjerg 1948, 1. klasse. Bagerste række fra venstre: Vita Munk, Joan Andersen, Martha Christensen, Rigmor Pedersen, Henny Grønkjær, Helmut Eriksen, Poul Martin Vang Jensen. Næste række: Lærer Clausen, Birgit Poulsen, Minna Andersen, Esther Bonde, Bente Jensen, Ketty Munk, Margit Tøfting Madsen. Næste række: Mary Pedersen, Ruth Christensen, Gurli Andersen, Lillian Morbjerg Madsen. Forreste række: Poul Pedersen, Poul Munk Christensen, Kristian Mikkelsen, Agner Thinggaard og Erling Kristensen. 47
Fra Canada skriver Ruth Hansen: Tusind tak for Jul i Thy, som min bror, John Hansen, Alleen 14, Thisted, sender til mig hvert år. Det bringer mange dejlige minder fra min tid i Thisted. Sidst jeg var hjemme, fandt jeg nogle af min mors gamle billeder. Dette billede synes jeg er mægtig godt. Det var dengang der var rigtige bybude til. Det er min onkel Herlev Jeppesen, og min mor Herdis Jeppesen (Hansen), der er på billedet. Det er taget ud for Café Børsen, som mine bedsteforældre, Poul og Helene Jeppesen, ejede. Håber at det kan bruges. Venligst Ruth Hansen, 692 Cuelenaere St., Prince Albert, Saskatchewan, Canada S6V 2S9. PS: På budcyklen reklameres for ”Børnesko billigst i CITY”. 47
Dette billede blev taget, da der 6. marts 1981 var provstikonvent i Skjoldborg Præstegård. Stående fra venstre: Anders J. Hindsholm, Sennels, Thomas Graversen, Skjoldborg-Kallerup, John Haaber, Sjørring-Thorsted, Hans Erik Friis, Harring-Stagstrup, Maria Friis, Jens Erik Meng Sørensen, Hjardemål, John Thastum, Hillerslev-Kåstrup, Bent Feldbæk Nielsen, Snedsted, Georg Langkier (provst), Hundstrup-Østerild, Annelise Langkier, Bernhard Bøgh Pedersen, Øsløs-Vesløs-Arup, Annelise Bøgh Pedersen, Immanuel Olesen, Nors-Tved, Ellen Olesen, Erik Holm, Tilsted, Birgit Holm, Hans Oluf Madsen, Nørhå-Stenbjerg-Sønderhå-Hørsted, Niels Vilhelm Hansen, Thisted. Siddende fra venstre Marie Hindsholm, Kirsten Feldbæk Nielsen, Agnes Graversen, Ingrid Madsen, Annelise Haaber, Anne Meng Sørensen, Elisabeth Hansen. Fraværende Birthe Thastum. Billedet er fra Marie Hindsholm, Maleparken 15, Sennels. Det er taget af hendes mand, Anders Jørgen Hindsholm, der i 1985 blev provst efter Georg Langkier. I 1994 blev Hindsholm afløst af Johan Thastum, og i slutningen af 2004 blev Thastum afløst som provst af Henning Bjørndal Sørensen, Nors-Tved. 48
Dette billede fra Ballerum Skole blev taget i 1934, da læreren hed Harald Valdemar Busk. Billedet er fra Ingeborg Nielsen, Thorstedvej 31. Hendes forældre, Simon og Johanne Pedersen, havde Tanggård, så hun havde ikke langt i skole. Hun har kunnet huske navnene på næsten alle, selv om det ligger 70 år tilbage i tiden. Bagerste række fra venstre: Holger Frost, Anna Didriksen, Chr. Hove, Jens Kjær, Chr. Johansen, Ingeborg Nielsen, en ukendt, Anna Sunesen, Elga Mortensen, Charlotte Andersen, Signe Didriksen. 2. række: lærer Busk, Ingrid Frost, Karen Jensen, Anna Neergaard, Anna Andersen, Gunhilda Nørgaard, Else Nielsen, Emmy Mortensen, Elly Mortensen, Nelly Nielsen, Marie Gregersen. 3. række: Fru Busk med datteren Inger, Karen Kristiansen, Førby ?, Chr. Langballe Kristiansen, Førby ?, en ukendt, Jens Krogh, en ukendt, en ukendt, Kathrine Johansen, Karen Didriksen, Ida Nielsen. 4. række er ret kort og begynder midt på:  Konrad Harbo, Johan Johansen, Anders Gregersen, Jens Nørgaard. Forreste række: Gunni  Busk, Johanne Smed Christiansen, Erna Jørgensen, Gudrun Nørgaard, Magda Neergaard, Edith Harbo, Anna Kjær, Aage Frost, Johannes Gregersen og Knud Neergaard. 49
Da Carla Geertsen gik op på loftet i det lille hus syd for Gammel Skelsgård i Tved, fandt hun to gamle billeder i fine rammer. De blev overladt til Jul i Thy, som efter brug lader dem gå videre til Lokalhistorisk Arkiv på J. P. Jacobsens Plads i Thisted. I det lille hus tilbragte Thomine Bach sine sidste dage, og det er antagelig hende, der har lagt billederne op på loftet. Gammel Skelsgård var hendes fødehjem, og på gården boede hun i mange år sammen med sin mand Lars, der var bror til Anton Bach i Skovsted. På billedet står Lars og Thomine til højre. Til venstre gårdens to tjenestepiger og en dreng kaldet ”Manse”. Thomine og Lars Bach fik ingen børn, men ”Manse” kom på gården som deres egen søn. Vejen til Bjerre gik dengang syd om stuehuset og veste om udbygningerne. Ved vejen står et par heste, som blev brugt af en fotograf, og det er formentlig ham, der har taget billedet. Nederst i højre hjørne står der N. Nielsen. Carla og hendes mand, Henning Geertsen, boede fra 1956 i det lille hus, da Hennings forældre, Dorthea og Severin Geertsen, havde Gammel Skelsgård. I 1962 flytte flyttede Carla og Henning Geertsen ind på gården, som de drev indtil 1977, da den blev overtaget af Steen Iversen. Ifølge Traps Danmark, 5. udgave fra 1961, har navnet Skelsgård været kendt siden 1400-årene. Under Tved Sogn står der bl. a: ”Ved Skelsbjerg har ligget en gård af samme navn. 1600 Skielsbølle, 1602 Sielsbere, 1682 Skielsbiere, 1688 Schielsborg, 1788 Skielsberg”. Lars og Thomine Bach er begravet på kirkegården i Tved. Lars Ingvardsen Bach var født 18. februar 1879 og døde 14. februar 1931. Thomine Bach, født Thomsen 27. oktober 1883, døde 7. juli 1964. 50
På loftet i det lille hus ved siden af Gammel Skelsgård fandt Carla Geertsen, Bjerre, også et stort billede fra Tved Kirke indvendig og udvendig med præsten i midten. Det er måske fra omkring 1900. Der er ingen træer ved kirken. Den første plantør i Tved, Jens Nielsen, tiltrådte 1. april 1900, og først derefter blev der taget fat på at plante. Præsten er muligvis H. C. M. Krarup, der var sognepræst i Nors-Tved 1900-21. Læsere af Jul i Thy kan måske hjælpe. Nummertavlen til venstre for korbuen ser ud til at være en ”rigtig tavle”, som degnen skrev på med kridt. De to første salmer i den daværende salmebog er nr. 291 og 292. Så er der slået en streg som tegn for præstens prædiken, og neden under står de to sidste salmer 457 og 797. Stolestaderne så noget anderledes ud dengang. Der var oprindelig i alt 25 døre til mands- og kvindestole, lavest i kvindesiden. 51
Billedet fra Kallerup Skole 1932 er indsendt af Aksel Kielsgaard, Gråkildevej 28, Tilsted. Forreste række fra venstre: Niels Thomsen, Lars Fuglsang, Jens Albert Poulsen, Arne Poulsen, Svend Bak, Kristian Møller, Jens Bak, Ejnar Brogaard, Hans Peter Thomsen. 2. række: Karen Jensen, Ellen Kanstrup, Stinne Ibsen, Louise Boesen, Karen Poulsen, Ajda Jensen, Karen Thorsted, Agnete Boesen, Elna Poulsen, Ingrid Andersen, Johanne Dige, Svend Brogaard, Knud Erik Pedersen, Johannes Thomsen, Aksel Kielsgaard, Emma Kielsgaard. 4. række: Tjenestepigen Sigrid, Karna Andersen, Klara Andersen, Sigrid Møller, Anna Kanstrup, Anna Olesen, Mary Olesen, Margrethe Bak, Magda Bak, Anna Poulsen, lærer Eriksen og frue. Bagerste række: Christian Fuglsang, Robert Raaby, Klemmen Poulsen, Peter Alstrup, Johannes Kielsgaard, Martin Block, Jens Jørgensen, Marius Block og Ejnar Thorsted. Aksel Kielsgaard blev udlært smed og var i mange år rejsende montør hos BP. 52
Ejnar Frøkjær, Gyvelvænget 96, Hanstholm, har indsendt dette billede fra Skjoldborg Skoles 1. klasse 1955. Forreste række fra venstre: 1. Anna Bojer Thomsen, 2. Bodil Gade, 3. Laila Hansen, 4. Åse Christensen, 5. Karen Margrethe Villadsen, 6. Bodil Nielsen, 7. Karen Frimor, 8. Kirsten Andersen. Midterste række: 1. Jens Nielsen, 2. Chresten Krabbe, 3. Ernfred Pedersen, 4. Asger Amby Jensen, 5. Knud Erik Nielsen, 6. Mouritz Dahl Hansen, 7. Ejner Frøkjær, 8. Asger Skinhøj Pedersen. Bagerste række: 1. Lærer Krogshede, 2. navnet ukendt, 3. Hans Erik Kristensen, 4. Hans Chr. Jeppesen, 5. Henning Andersen, 6. Hans Jørgen Lund, 7. John Jensen, 8. Henning Jespersen, 9. Lærer Karl Boesen. Billedet er taget ved den daværende Skjoldborg Skole tæt ved kirken med den helt nybyggede – og endnu ikke ibrugtagne – Skjoldborg Skole i baggrunden. De 23 elever i 1. klasse er født i årene 1946, 1947 og 1948. 53
Dette billede af konfirmander 1948 er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. De blev konfirmeret af valg- og frimenighedspræst Enrico Bjerre. Bagerste række fra venstre: Aksel Hansen, Inger Pedersen, Verner Sunesen, Hartvig Poulsen. Forrest Svend Damsgaard, Verner Jørgensen, præsten Enrico Bjerre, Grethe Jensen, Agnethe Bach og Else Dahl. Billedet er taget uden for pastor Bjerres hus i Hundborg ved siden af Forsamlingshuset. 56
Igen i år er der kommet familiebilleder fra Johannes Kristensen Udmark, Vorupørvej 268 ved Førby Sø. Supplerende oplysninger fra Christian Bonde Pedersen, der arbejder med slægtsforskning. Dette billede blev taget, da Bodil og Peder Rasmussen Kristensen i Vorupør havde besøg af deres søn Niels, som var hjemme fra Amerika med hustru og søn. Niels var født i 1885 og udvandrede i 1902 til Chikago. Han blev gift med en lærerinde. September 2005 føjer Johannes Udmark til: Peder Rasmussen Kristensens hus er det sidste på Vorupørvej (lige før Kystvejen – for tiden under ombygning). Christian Bonde Pedersen fortæller, at Peder Rasmussen Kristensen var hans oldefar. Peders forældre var Christian Rasmussen Pedersen og Maren Pedersdatter. 57
Peder Rasmussen Kristensen var ved Redningsvæsenet, og for sin indsats blev han 30. marts 1906 udnævnt til Dannebrogsmand. Peder Rasmussen Kristensen var født i Vorupør 29. september 1844 og døde 5. juli 1927. Hans kone Bodil var født 28. december 1847 i Ilstrup. Hun døde i Vorupør 1. juli 1925. De blev begravet på Vorupør gamle kirkegård, og Johannes Udmark fremhæver, at deres gravsted er bevaret. Christian Bonde Pedersens far var Peder Bonde Pedersen, der i 1920 flyttede fra Vorupør til Esbjerg. Sønnen Christian Bonde Pedersen fiskede også fra Esbjerg. Han bor nu Ved Gadekæret 10 i Årup på Fyn. 57
På dette billede fra Nørhå Skole 1944 ses i forreste række Lis Andersen, Olga Christensen, Jonna Kjærgaard, Evald Jensen Søe, Richard Christensen, Erik Madsen. 2. række: Inger Kjærgaard, Ella Andersen, Edith Jensen Søe, Annelise Borggaard, Nilda Jensen, Else Møller. 3. række: Lærer Jensen, Grete Andersen, Marie Bredal, Inge (feriebarn hos Niels Borggaard), Gurli Damsgaard, Ebba Nørager, Karl Jensen Søe, Erik Kjeldtoft, Ejgil Christensen. 4. række: Fru lærer Jensen, Vera Damgaard, Martha Christensen, Inger Andersen, Bent Højlund, Erik Knakkergaard, Kristian Borggaard, Herman Damsgaard, Gunnar Nielsen, Knud Jensen (lærerens søn). Bagerste række: Agnete Hyldal, Grete Andersen, Eva Hyldal, Musse Jensen (lærerens datter), Erling Damgaard, Børge Christensen, Henry Christensen, Jens Kristian Møller, Anders Møller, Jørgen Andersen og Jens Dahl Jensen. Desværre er navn og adresse på indsenderen bortkommet. 58
59-69 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Under den tyske besættelse og årene derefter var der hver sommer sportsuge i Thisted med idrætsaktiviteter og forskellige gøgler-indslag, bl. a. ved Cirkus TOPHAT og et orkester. Det har én af de medvirkende, Hans Jørgen W. Christoffersen (kaldet Stoffer) skerevet en lang beretning om, men desværre er der kun blevet plads til et billede. Fra venstre Niels Hansen, Poul Werner Jensen, Arne Damgaard, den 15-årige Else Marie Wissing (sang og spillede på violin), Hans Jørgen Christoffersen, Henning Andersen (kaldet Basse Landmand) og Jens Christian Christensen (Harmonien). Drivkræfterne i Cirkus TOPHAT var Vilhelm Ravnemose fra Thisted Amtsavis, amtstuefuldmægtig Steffen Ankjær og Erland Christensen (kaldet Tangobarberen, gift med danselærer Herdis Dyrmann). Hans Jørgen Christoffersens far var malermester Carl Christoffersen, der havde forretning i Skovgade. ”Stoffer” bor i Jyllingeparken 92, Jyllinge. 59
50 år efter, at de var konfirmeret, samledes de i Sjørring Kirke søndag den 20. marts 2005. I forreste række fra venstre: Doris Christensen (Sunesen), Ida Larsen (Christensen), Ellen Oddershede (Klostergaard), Nancy Møller (Vestergaard), Betty Johnsen (Kristensen). 2. række: Tove Larsen (Poulsen), Betty Jonasen (Pedersen), Mary Madsen (Hedegaard), Rigmor Hassing (Kristensen), Henning Overgaard, Jens Kristian Nellemann. Bagerste række: Peter Yde, Tage Andersen, Søren Sørensen, Christian Madsen og Niels Erik Andersen. Foto: Peter Mørk. 60
De samledes i marts 2005 i Sjørring Kirke 60 år efter, de var blevet konfirmeret. I forreste række fra venstre Ragnhild Madsen (Mouritsen) og Karen Iversen (Nielsen). I bagerste række: Thorvald Søe Larsen, Helle Yde (Pedersen), Grethe Nystrup (Jacobsen) og Harald Christensen. Foto: Peter Mørk. 60
65 år efter, at de havde taget realeksamen, mødtes de i maj 2005 på Restaurant Molen i Thisted. Forrest fra venstre: Signe Yde (Pedersen), Edith Busted (Andersen), Gerda Andersen (Tolbøll), Rita Gisselbæk, Judith Gregersen (Thagaard), Harriet Lohmann (Jepsen), Bodil Andreassen (Bjerre). Bagerst: Ove Kibsgaard, Jørgen Torsted, William Andersen, Evald Gisselbæk, Hellner Fisker, Poul Nedergaard, Niels Henrik Spanggaard, Hans Peter Myrup og Ebba Jørgensen. Foto: Peter Mørk. 61
Gamle højskolekammerater mødtes i juni 2005 hos Peder Ottesen i Lund nord for Frøstrup. De havde været på Rødding Højskole 1948-49 og holdt forbindelsen ved lige siden. Nogle er faldet fra, men i alt 8 mødtes hos Peder Ottesen. De var i Minilandsbyen i Frøstrup og til kaffe hos Elly Møller, hvis afdøde mand, Gustav Møller, havde været med på holdet. Aftensmad spiste de hos Peder Ottesen. Fra venstre Johannes Vest, Broberg, Fyn, Gotfred Mortensen, Albertslund, Kristen Madsen, Varde, Terkel Vestergaard, Fjerritslev, Elly Møller, Frøstrup, Hans Hansen, Bornholm, Peder Ottesen, Lund, Niels Nyholm, Holstebro, Jacob Kjær, Holsted, og Otto Holk Nielsen, Askov. Foto: Klaus Madsen. 61
Elever, der havde gået i Realskolen på Munkevej i Thisted, samledes 4. juni 2004 til 50 års jubilæum. Forreste række fra venstre Leif Norst, Ove Hupfeldt, Gerda Jeppesen (Jacobsen), Eva Mortensen (Thorhauge), Inger Handest, Anni Mikkelsen (Høgholm), Lis Bak (Andersen). 2. række: Kirsten Eigaard (Møller), Tove Klit Pedersen (Christensen), Inga Landbo (Vang Christensen), Ruth Elin Gade, Hans Jørgen Jørgensen, Kamma Jensen (Rægaard Jensen), Grethe Juul (Agerholm), Gerda Eklund (Jepsen), Ragnhild Fabricius (Fosgaard). 3. række: Chresten Nielsen, Aksel Møller Knudsen, Jens Peter Nørgaard, Finn Sørensen, Karen Hempel-Jørgensen (Elbrønd), Aase Søndberg (Kilsgaard), Peter Bjerg Poulsen. Bagerste række: Alex Jensen, Preben Ramsgaard, Erling Harbo og Karin Holmboe (Rosholm). Foto: Klaus Madsen. 62
Konfirmander i Hørdum årgang 1954 fejrede 50 års jubilæum i selskab med deres gamle præst. I forreste række fra venstre: Karl F. Bjerre, P. W. Glasius, Ruth Poulsen (Pedersen), Herdis Lauridsen (Nielsen), Inge Agnete Klit, Karen Spur (Munkholm). Bagerste række: Ketty Nielsen, Ellinor Pedersen (Jensen), Inna Jensen (Josefsen), Anders Nielsen, Karl Johan Nielsen, Henning Nielsen, Bodil Johansen (Søgaard), Ruth Søndergaard (Kjeldtoft), Jens Røgter Jensen og Birthe Skårup. P. W. Glasius, født 2. oktober 1918 var sognepræst i Skyum-Hørdum 1947-72. Foto: Klaus Madsen. 63
Gamle konfirmander i Sennels fejrede 50 års jubilæum. De blev konfirmeret 17. april 1955 og mødtes 50 år efter i Sennels Kirke. Forreste række fra venstre: Elas Beth Palm (Kloster), Vita Bonderup (Kiel Andersen), Aase Langhoff (Sørensen), Gerda Marquardsen (Andersen), Anne Grethe Andersen (Pedersen), Gudrun Jensen (Strømgaard Hansen). Bagerst: Henning Krog, Egon Smed Kristensen, Gudmund Holm og Henry Neergaard Eriksen. Foto: Klaus Madsen. 63
De samledes i juni 2005 til 50 års studenterjubilæum. I forreste række fra venstre Kirsten Høegh Gregersen (Nielsen), Bent Gregersen, Karen Eriksen (Ottsen), Bente Egedorf, Else Lorentsen (Sørensen), Ella Heegaard Madsen, Jørgen Mulvad. Mellemste række: Inger Merete Nordentoft, Bodil Riis, Niels Henrik Baumgarten, Svend Munch, Svend Erik Vestergaard. Bagerste række: Keld Vestergaard, Bent Jespersen, Tage Agerholm og Hans Jørgen Starch Lauritsen. Foto: Klaus Madsen. 64
Temaet for Fyrspillet 2005 var Danmarks befrielse i anledning af, at det var 60 år siden, det glade budskab lød fra London den 4. maj 1945. Titlen på Fyrspillet var ”Nogle dage i maj”. Forfatteren Kaj Nissen havde hentet inspiration i lokale kilder. Han var helt fortabt i tårnet på Ashøje og henlagde Fyrspillet dertil. 65
Hovedscenen var Købmandsbutikken i Lyngby, hvor tyske soldater kom tæt på den lokale befolkning. Den tyske soldat Gustav (spillet af Leif Morsing) er i butikken hvor købmandskonen (Birgit Kolding) lærer ham at tale dansk. 65
Hilsen fra Amerika

Billedtekst:

Mine forældre: Laina Ihanelma Hokkanen, født 17/7 1885, død 16/1 1970. Christian Peder Christensen, født 23/1 1880, død 27/7 1969.

66
Gave til Vestervig fra dansk-amerikanerne

Tre gange har et dansk-amerikansk ægtepar skænket gaver til Klosterparken i Vestervig. Første gang var det nogle bænke. Anden gang en bro. Tredje gang en pavillon. De ædle givere er Vera og Folmer Nyby. Folmer havde være kommis hos Købmand Thomsen i Gettrup, inden han udvandrede i 1950. Da var Vera Allerede kommet over. Hun var sammen med sine forældre og fire søskende kommet til Montana. Da Folmer kom til Montana, fik han først arbejde på en farm. Derefter blev han chauffør hos en dansker, der havde et renovationsfirma i Chicago. Da Folmer og Vera blev gift i den dansk-lutherske kirke i Chicago, begynder Folmer i 1951 som vognmand. Efterhånden oparbejdede han en god forretning med 15 lastbiler. Da et firma ønskede at købe hans forretning, blev han ansat som direktør. Da han sluttede i 1978, gav han sig til at købe byggegrunde og udstykke. Om sommeren bor Folmer og Vera i deres hus i Michigan City. Om vinteren tager de sydpå til varmere himmelstrøg i Fountain Hill nord for hovedstaden i Arizona. Siden 1969 har de – bortset fra et enkelt år – været på besøg i Danmark hvert år. De var i Vestervig på Folmers 75 års fødselsdag i sommer, og på denne dag var det, at han skænkede pavillonen til Klosterparken. Folmer har to søstre – den ene i Klitmøller, den anden nær Skive. Vera er af Lodahl-slægten. Siden 1987 har de haft sommerhus i Agger. På væggen mellem Folmer og Vera hænger et fotografi af deres vinterbolig i Arizona. Foto: Peter Mørk.

67
Seks gamle konfirmander mødtes i Nors for at fejre, at det var 50 år siden, de var blevet konfirmeret. I forreste række fra venstre er det Leo Kanstrup, Ingolf Pedersen, Hans Jørgen Gade og Mogens Gasbjerg. I bagerste række Ellen Didriksen, Karen Andersen, Karen Marie Søe og Rita Larsen. Foto: Peter Mørk. 68
De blev konfirmeret af sognepræst Ludvig Mehr i Ræhr Kirke den 27. marts 1955, og de mødtes 3. april 2005 for at fejre 50 års jubilæet. I forreste række fra venstre er det Grethe Brandi, Oskar Kjær Nielsen, Verner Larsen og Knud Børge Skytte. I bagerste række Karl Bjerre, Vita Andersen, Herluf Christensen, Kristian Jørgen Kristensen, Britta Bruun og Bent Oddershede. Foto: Peter Mørk. 68
Dette billede er sandsynligvis fra en sal i Thisted, måske fra Hotel Royal, som i sin tid havde malerier på bagvæggen. Billedet er efter telefonisk aftale afleveret til Wadmanns Bogtrykkeri, men desværre står der ikke bag på billedet, hvem der har afleveret, og der fulgte ikke noget skriftligt med. Mon ikke læsere af Jul i Thy kan hjælpe med at finde ud af, hvor billedet er taget fra en fest for mage år side, og under alle omstændigheder vil Jul i Thys redaktion gerne vide, hvem der har afleveret billedet på trykkeriet. 69
Dette billede fra et teglværk er kommet fra Hanne-Lis Lovmand hos Brdr. Hansen i Thisted. Det er ikke lykkedes at opklare, hvilket teglværk det drejer sig om. Måske kan læsere komme os til hjælp. 69
70 Thyboers bindeled i 75 år – Tved, september 2005. Jørgen Miltersen.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Arne Aabenhus

Torsten Sørensen

Helge Visby Sørensen

Asger Grandjean-Thomsen

Charles Nielsen

John Mehr

 

Forsidemaleri: Carl Lundblad

 

Fotografer:

Pressefotograferne Klaus Madsen og Peter Mørk, Thisted Dagblad

Jette Andersen, Vangsaa

Charles Nielsen, Ydby

Torsten Sørensen, Kolding

Karen Kristensen, Skjoldborg

Helge Visby Sørensen, Aalborg

Lokalhistorisk Arkiv i Thisted m. fl.