Jul i Thy 2004

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 Præstesøn fra Thy ledsagede kronprins på rejse til Færøerne – Af Jørgen Miltersen efter oplysninger fra Ebba Kurtz og Bente Jønsson på Jægerspris Slot.

Billeder:

Side 3: Ebba Kurtz, Pilealle 16, 3600 Frederikssund, har fotograferet denne buste, der står på Vor Frue Plads foran Københavns Universitet. På stenen er sat denne indskrift:

Japetus Steenstrup

Født den 8. marts 1813

Død den 20. juni 1897.

Side 4: På Jægerspris slot hænger J. V. Gertners maleri af Grevinde Danner og Kong Frederik VII. De opholdt sig hvert forår og efterår på Jægerspris, fortæller musemusinspektør Bente Jønsson. I foråret 2002 introducerede hun guiderne, bl. a. Ebba Kurtz, om den nye særudstilling, der handlede om Frederik VIIs tur som kronprins til Færøerne i 1844, ledsaget af Japetus Steenstrup. Da Ebba Kurtz hørte, at Japetus var fra Vang i Thy, blev hun interesseret i at vide mere om, hvordan denne thybo var havnet i kronprinsens følge.

Side 5: Japetus Stenstrup blev født 1813 i præstegården i Vang. Dette billede er udlånt af Ole Bak-Jensen, Skovby i Vang. Han formoder, at det er taget først i 1950’erne – i hvert fald før 1954, da møllen blev revet ned.

Side 6: Ebba Kurtz ved gården ”Østerlund”, Vorupørvej 86 i Hundborg. Hun overtog gården i 1979 efter sine forældre og ejer den i dag sammen med sin mand, Jørgen Kurtz, der er født i Berlin. Ebba Marie Midholm Madsen, gift Kurtz, er ældste datter af Johanne Agnete Madsen, født Midholm, og Alfred Madsen, født i ”Udemark”, Vorupørvej 286.

7-12 Thybo blev præst ved otte kirker på Færøerne – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 7: Sognepræst Mogens Tilsted Christensen i en stue i præstegården i Hvalvik.

Side 9: Hvalvik kirke er den ældste af de typiske sorte trækirker tækket med græstørv. Den er fra 1829.

Side 10: Præstegården i Hvalvik ligger kun 100 m fra kirken. Mogens Tilsted Christensen og hans kone har ca. 300 kvm at råde over.

13-16 Grønne nuancer i en smuk symfoni – Tekst og foto: Erik A. Lauridsen.

Billeder:

Side 13: Landskabet er præget utallige grønne nuancer. Billedet er fra naturhavnen i den lille bygd Gjøgv.

Side 14: I rundkirken i Haldarsvik hold Mogens Tilsted Christensen prøveprædiken den 9. marts 2003.

Side 15: ”Norrøna” ved kajen i Torshavn. I forgrunden Lagtingets gamle græstørvstækkede administrationsbygninger, der ikke syner meget i forhold til den store færge.

Side 16: Kirkjubøur, som er beliggende ca. 15 km. syd for Torshavn, var i middelalderen Færøernes gejstlige og kulturelle centrum. Her boede biskoppen indtil reformationen, da bispedømmet blev nedlagt. Den berømte norske kong Sverre voksede op her på Kirkjubøur. Den gamle ruin af Sankt Magnus domkirken fra ca. 1300-tallet kan ikke ses på billedet, men man ser den nuværende sognekirke, som man mener er ældre end domkirken, og er den eneste middelalderkirke, som stadig er i brug på Færøerne. Man mener, at den blev viet til Jomfru Maria og Sankt Olav.

17-20 Der var bare så dejligt ude ved Simons Bakker – Af Helge Visby Sørensen.

Billeder:

Side 17: Billede uden tekst, fra Simons Bakker.

Side 18: Helge Visby Sørensen, født 1932 i Lillegade i Thisted, som søn af Bengta og Jens Visby Sørensen. Familien boede derefter i Nørregade, hvor hestehandler Kjær drev forretning, senere i Havnegade 12 og sidst Vestergade 44, der blev revet ned i forbindelse med udvidelsen af Møllevej. Helge Visby Sørensen var i typograflære op Thisted Amts Tidende 1949-1954, kom på Den Grafiske Højskole, var derefter faktor i Rønne på Bornholm og fra 1970 til 2002 selvstændig bogtrykker i Aalborg.

Side 18: Nordjyske CF-Kolonnes øvelsesruin i Dragsbæk i 1954, da Helge Visby Sørensen på sin 22 års fødselsdag mødte for at aftjene sin værnepligt.

Side 19: CF’erne i aktion mens mange ungskuedeltagere ser til i baggrunden. De er ved at få en betonblok ud af lastbilen for derefter at bearbejde den med luftværktøj.

Side 19: Da der i 1954 var Ungskue i Thisted for andet år i træk, gav Nordjyske CF-Kolonne opvisning i en redningsaktion på Ungskuepladsen.

Side 20: Afgangsklassen på trappen foran Bernstorff Slot, hvor de kongelige tidligere blev fotograferet mange gange. Nr. 2 fra venstre i bagerste række er Helge Visby Sørensen. Foto: Militærfotograf Kaj Baltzersen.

21-24 Esther og Viggo Vestergaard lagde stuer og kaffe til – Af Jens Jørgen Bangsgaard.

Billeder:

Side 22: Dette billede af det 42 meter høje tårn i Doverodde er taget før 1988 af Thisted Dagblads daværende fotograf Tage Jensen. En del af bygningerne blev senere revet ned.

Side 23: Esther og Viggo Vestergaard i 1977.

Side 24: Hans Bakgaard i kjole og hvidt.

25-28 Jens Kirk ringede tre gange efter halm – Af Arne Aabenhus.

Billeder:

Side 26: På Skjoldborg kirkes loft opbevarede Arne Aabenhus en duplikator, papir, blade og adresselister.

Side 27: Arne Aabenhus, født 18. oktober 1913. Lærereksamen Nr. Nissum 1935. Årsvikar og andenlærer ved Skjoldborg Skole 1937-46. Leder af Kordegn Kofoeds ”Træningsskolen” i Store Magleby for asociale unge 1946-49. Landssekretær for Dansk-Nordisk Ungdomsforbund 1949-52. Fra 1952 til 1973 overlærer, viceskoleinspektør ved Gråsten Skole. 1948-94 sekretariatsleder for Dansk Amatør Teater Samvirke og Teaterforlaget Drama. Bopæl i Gråsten: Solbakken 10.

Side 28: Jens Kirks legitimationskort, udstedt 28. oktober 1944 af sognerådsformand i Skinnerup, Kr. Skaarup, da Jens Kirk kom i Skinnerup Kommunes Vagtværn. Jens Kirk var født 10. marts 1904 i Hjardemål, hvor hans far var lærer. Jens Kirk døde 14. juni 1989. Billedet er fra bogen ”Hanegal over lyse sind”, som i 1985 blev udgivet af Forlaget Haarby.

29-30 Fejede gade ved en berømt Thistedbos fødested – Af forfatteren Søren Sørensen.
31-32 Hvad EDB også kan føre til – Af Jens Eg, Enghavevej 17, Thisted.

Billeder:

Side 31: Jens Christian Nielsens snedkerværksted.

Side 32: Fra modtagelsen på Thisted Rådhus sidst i juni 2004 ses fra venstre Karen Freksen, Cindy Freksen, Susan Nielsen Dorion, Craig Casler, borgmester Erik Hove Olesen, Sonja Nielsen Landry, Thomas Nielsen, Karen Nielsen, Cindy Nielsen og artiklens forfatter Jens Eg. Foto: Leif Damsgaard Jensen.

33-54 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Mange thyboer rejste til Amerika. Nogle fik udlængslen tilfredsstillet ved at rejse til København, som det var tilfældet med disse to piger. De er fotograferet ca. 1930 foran én af de gamle kiosker i København. Til venstre Magda Kristensen fra Sperring. Billedet er fra Ebba Kurtz, Pilealle 16 i Frederikssund, og hunoplyser: Til højre står min mor, Johanne Agnete Midholm, der blev gift med Alfred Madsen, og kom til at bo på Østerlund, Hundborgvej 86. Min mor var i et par år i huset hos lektorfamilien Baslev på Frederiksberg. Forinden havde hun været på Tommerup Højskole i sommeren 1928. Min mor blev ved med at holde kontakten vedlige med en datter fra hjemmet på Frederiksberg. Indtil omkring 1960 skrev de breve til hinanden og fortalte om livet i henholdsvis København og Thy. 33
Sådan klædte Thybopiger sig i København omkring 1930. De syv piger på dette billede tjente i huset forskellige steder i hovedstaden, og  i deres spasomme fritid mødtes de i KFUK, Store Kannikestræde, for at drøfte fælles problemer – eller glædelige oplevelser. Ebba Kurtz fra Pilealle 16 i Frederikssund fortæller, at nr. 2 fra venstre er hendes mor, Johanne Agnete Midholm fra Hundborg. Nr. 4 er Magda Kristensen, født 17. november 1902. Sonja Floutrup Østervig oplyser: Magda var søster til min mor, Marie Floutrup, gift Østervig. Magda blev gift med A. P. Andersen og kom til at bo i hans barndomshjem ”Karensminde” i Sperring. Kan læsere kende flere, så skriv til Ebba Kurtz eller til Redaktionen af Jul i Thy, Hanstholmvej 185, Tved, 7700 Thisted. 34
Ebba Kurtz, Pilealle 16, 3600 Frederikssund, skriver: Dette billede er taget i 1945 i haven ved gården ”Østerlund”, Vorupørvej 86 i Hundborg. Det siddende ægtepar er mine bedsteforældre, Mads Nikolaj Madsen (kaldet Udemark) og hustru Birthe Marie Madsen, født Pedersen fra Vangså. De boede på ”Udemark”, Vorupørvej 268. Stående min morfar Christen Jensen Midholm, der var ejer af ”Østerlund”, gift med Else Kathrine fra Nors. Min mormor døde i 1933, min morfar i 1948. Den lille pige er min kusine Rosa Marie Hulstrøm, datter af min faster Marie og onkel Albert Nielsen, som i mange år boede på en gård i Skårup ved Sjørring. Rosa Marie er gift med Per Hulstrøm, og de bor på Skårupvej 6. Min faster Marie var den yngste af de seks børn, mine bedsteforældre fik i Udemark. Min morfar overdrog ”Østerlund” til min mor Johanne Agnete Midholm, der var ældste datter og i 1942 blev gift med min far, Alfred Madsen, født i ”Udemark”. Da mine forældre i 1979 flyttede til Hundborg, var det igen den ældste datter, der overtog gården, og jeg ejer den i dag sammen med min mand, Jørgen Kurtz, der er født i Berlin. Min søster Kamma Eriksen er gift med landmand Knud O. Eriksen og bor på Ballerumvej 277 i Kåstrup. 35
Thisted Håndværkerforening købte Hotel Aalborg i 1929 efter at have haft et lokale i Hotel Phønix. I 1933 blev ønsket om en tidssvarende teatersal med scene opfyldt. I de følgende år blev mange gode teaterstykker opført på den udemærkede scene. Musikforeningen indbød til mange koncerter i den store sal, for den har en fremragende akustik og er rost af mange musikere i årenes løb. I 1970 solgte Håndværkerforeningen Hotel Aalborg, og med nye ejere opstod der tvivl om fremtiden for scene og sale. Musikforeningens formand gennem mange år, Poul Boe, tog initiativ til at bevare Hotel Aalborg som et ”Borgernes Hus”. Med støtte fra Thisted Kommune, lykkedes det at overtage hotellet, som blev en selvejende institution – i dag Thisted Musikteater. Efter en restaurering åbnede teaterbygningen lørdag den 19. april 1980 med Gentoftescenens opførelse af ”Haren og Musvågen” med toner af Bellman og Jens Okking i top som den fordrukne Fredman. En bestyrelse med repræsentanter for kommunen og brugere står for driften. Bestyrelsens formand i en årrække, Ib Lydholm, havde skrevet en prolog til indvielsen. Den daglige ledelse har Allan Christensen og Thomas Munk været scenemestre i mange år. Formand for bestyrelsen er i dag Niels Nymann. Ovenstående billede er fra 19. april 1980. Foto: Tage Jensen. 36
Fra indvielsen af Thisted Musikteaters restaurerede sal i 1980. Landinspektør Poul Boe sidder forrest til venstre. Foto: Tage Jensen. 37
Denne stol har stået ved orglet i Thisted Kirke siden Niels Skov var organist 1912-1937. Foto 2004: Henning Skov. 38
Henning Skov fortæller: Dette billede er taget på gårdspladsen ved Skovgade 8 – antagelig i begyndelsen af 1920’erne. Det er af mine forældre Cæcilie og Niels Skov med min søster Gerda i midten. En formiddag i skoleferien ringede det på vor dør. Min mor lukkede op. Uden for stod en mand med en kasket i hånden. Han sagde med dæmpet stemme: ”Jeg er en rejsende håndværkersvend. Mon fruen har en skilling at undvære?”. Så kom min far til. Da de to mænd så hinanden, brast de i latter, for ”den rejsende” var en kollega af min far. De var dimitteret fra Ranum Seminarium i 1909. Jeg var ikke født dengang, men min mor har fortalt historien. Jeg har ikke navnet på læreren, men dette billede, han tog ved Skovgade 8 for 95 år siden, er bevaret.

Min far var organist ved Thisted Kirke 1912-1937.

39
Dette billede af elever i Tingstrup Skoles 7. klasse 1960 er fra Johan Willadsen, Limfjordsvej 22, Thisted. Bagerste række fra venstre Leif Olsen, Jan Andersen, Jens Martin Snæver Andersen, Hans Poulsen, Jens Juul Christensen, Johan Willadsen, Karl Henry Møller, Poul Hyldig. Midterste række: Elsebeth Skaalum, Gudrun Svoger, Else Andersen, John Georg Jensen, Mogens Friberg, Poul Christensen, Jens Ole Jensen, lærer Dorthea Brolev. Forreste række fra venstre: Ellen Andersen, Kirsten Hove, Inge Marie Bang, Grethe Jørgensen, Hanne Bunk, Elin Skammelsen og Isa Larsen. 40
Karla Sejerskilde Nielsen, Havrevej 23, Thisted, skriver:

Jørgen Miltersen! Jeg sender hermed et billede af min svigerfar Otto Nielsen, Skovsted. Det er fra hans soldatertid. Det er ham, som sidder ned til venstre. De tre, som står op, er fra Østerild. Jeg har glemt navnene. Den anden, som sidder ned, er Holger Andersen, Nr. Kortegård i Skovsted, hvor jeg tjente i to år. Han var en utrolig dygtig landmand, og han var god ved os, der tjente der. Både han og hans kone Marie var så gode ved de tre karle og mig. Min svigerfar var et dejligt menneske og en dygtig håndværker. Skrædder Nielsen, Skovsted, skrev på et kort til hans 70 års fødselsdag: ”Som håndværkermester af den gamle skole, du hæved højt din stand. På ét vi altid kunne stole, dit arbejd hold for tidens tand”. Han malede skolestaderne i Hillerslev Kirke i 1904, og de står lige så fint endnu 100 år efter. Arbejdet blev betalt med 400 kr. i alt til malermesteren, en malersvend (nabosønnen Jens Knudsen) og en lærling (Arthur Vestergaard, søn af Jens Vestergaard i Skovsted). Otto Nielsen var god til at ”odde”. Jeg ved ikke, om det r stavet rigtigt, men sådan sagde han altid. Da kringen kom i 1914, kunne han ikke få malervarer. Så købte han jord og byggede til, så de havde køer og en hest. Han var helt utroligt energisk. Han sørgede for, at de fik et forsamlingshus, og han var i sognerådet.

41
Tove Kusk Jeppesen, Brogårdsvej 26, Sjørring, har sendt dette billede af elever i ”Bette skuel” i Snedsted 1949. Bagerste række fra venstre: Poul Erik Pedersen, J. Kristian Jensen, Uggi Ringgaard, Kjeld Overgaard, Hugo Enevoldsen, Leo Malle, John Olsen, Hartvig Jensen, Jørgen Jeppesen, Jørgen Hedegaard. Næste række: Aase Møller, Judith Brunsborg, Kirsten Andersen, Ruth Olsen, Anne Kirsten Cramon, Bente Christensen, Grethe Lauridsen, Inge Ovesen, Vera Nielsen, Jytte Johansen, Tove Nielsen. Næste række: Fr. Stensgaard, Doris Thomsen, Eva Bertelsen, Jens Kristian Enevoldsen, Erik Isaksen, Poul Erik Christensen, Flemming Rysgaard, Poul Søgaard, Anders Sinding Jensen, Torkild Madsen. Næste række: Inger Jespersen, Lilly Jacobsen, Gurli Bojesen, Tove Kusk, Rosa Bengtson, Karen Margrethe Jensen, Anne Margrethe Ringgaard, Inger Larsen, Mette Larsen, Mona Pedersen, Manly Pedersen, Wenzel Malle. Forreste række: Ebba Thomasen, Bodil Sinding Jensen, Allan Malle, Birgit Rysgaard, Inger Jensen, Carlo Kobberø, Leif Thomsen, Inger Hansen og Birthe Andersen. Tove Kusk Jeppesen føjer til: Vi gik to år om eftermiddagen (1-2 klasse) og to år om formiddagen (3-4 klasse). Vores lærerinde hed Agnes Stensgaard. 42
Da jeg skulle skrive billedtekst, blev jeg fristet til at begynde således: ”Dette billede af de to gamle er fra 1870”. Men det var helt forkert. Johannes Udmark, Vorupørvej 268 ved Førby Sø, var omgående i telefonen og belærte mig om, at det var unge mennesker på godt 22 år. Sådan gik de unge klædt i 1870, og så fortæller Johannes Udmark videre: De to unge er strandfoged Anders Josephsen og hans hustru Kristine Hansen. Hun var født 21. maj 1847, datter af strandfoged Hans Pedersen, som var søn af Peder Hansen, ”Strandgården” i Vorupør, hvor der nu er campingplads. De stammede fra Vangså – Nystrup-Hansen familien. Strandgårdens strandlen hedder Vangså Sønder Strand. Vangså burde faktisk have tre strandfogeder. Det var en god stilling i gamle dage at være strandfoged, og derfor tog sønnen stillingen med til Vorupør. Anders Josephsen var født 31. december 1847 i Ålum (Aulum) i Vester Agger, som i dag ligger i havet, hvor høfderne er bygget. Faderen til Kristine, Hans Pedersen, hentede Anders Josephsen i Ålum. De gik ”strandlangs” til Vorupør. Da Kristine ud af de små vinduer i Vorupør så dem komme, sagde hun: ”Ham vil a ét há”. Men de blev gift, sikkert i Jannerup Kirke, og fik 7-8 børn. Èn af døtrene var min bedstemor Anne Josefine Josephsen, født 23 juni 1874. Kristine og Anders Josephsen er begravet på den gamle kirkegård i Vorupør. To sønner, som begge hed Hans, døde før forældrene. Billedet ejes af Kirsten Pedersen, Ølstykke, datter af købmand Anders Joseph Pedersen, Middelfart, der var datter-søn af Kristine og Anders Josephsen. 43
Elever i Stagstrup Skole 1. til og med 7. klasse:  Bagerste række fra venstre: Henry Morsing, Svend Egon Hansen, Verner Kristensen, Chresten Jensen, Hilda Morsing, Herman Nielsen, Svend Aage Madsen, Johannes Andersen, Gunner Bovbjerg og lærer Bangsgaard. 2. række: Lene Gramstrup, Astrid Poulsen, Dorthea Knakkergaard, Sigrid Madsen, Ejner Hansen, Villy Carl, Jørgen Jørgensen, Jens Kristian Hummelshøj, Niels Kristian Hyldgaard. 3. række: Metha Carl, Dagny Hummelshøj, Erna Poulsen, Gerda Andersen, Aage Hummelshøj, Henry Poulsen, Egon Haagh, Inger Kristensen, Anna Olesen. 4. række: Jens Peter Vestergaard, Marius Larsen, Robert Storgaard, Gunner Madsen, Aksel Poulsen, Svend Carl, Robert Christensen, Henning Jørgensen. Forreste række: Jens Kristian Morsing, Elna Hummelshøj, Erna Hansen, Birgit Gramstrup, Katrine Munk, Frode Christensen, Knud Børge Haagh. Billedet er fra scenemester ved Thisted Musikteater, Thomas Munk, Solhøjvej 8, Thisted. 44
Egon Haagh, Hørstedvej 54, Snedsted, sendte til Jul i Thy 2003 et billede af elever i Stagstrup Skole 1948. Billedet blev placeret på side 38, men desværre med forkert billedtekst. Af uforklarlige grunde var det teksten til billedet side 38 i 2002, der var kommet med igen. Her bringes den rigtige tekst, og den når forhåbentlig godt igennem den digitale teknik. Forreste række fra venstre: Hans Erik Vestergaard, Egon Haagh, Svend Erik Hummelshøj, Henry Poulsen, Dagny Hummelshøj, Astrid Andersen, Inger Christensen, Edith Larsen, Katrine Morsing. 2. række: Inge Gramstrup, Anna Andersen, Gerda Hummelshøj, Anna Olsen, Gerda Toft, Ellen Hansen, Bjarne Storgaard, Hans Aage Hummelshøj, Egon Møll, Ole Olsen. 3. række: Jens Chr. Morsing, Vagn Mortensen, Evald Andersen, Henning Jørgensen, Marius Larsen, Henry Morsing, Gerda Andersen, Katrine Munk, Erna Hansen, Rigmor Mouritsen, Elna Hummelshøj. Bagerste række: Aage Toftdahl, Gunnar Hyldgaard, Robert Storgaard, Birgit Gramstrup, Svend Egon Jensen, Svend Aage Madsen, Aksel Poulsen, lærer Bangsgaard, Jens Peter Vestergaard, Knud Børge Haagh og Svend Aage Jensen. 45
Hanne Vøhtz, Skejbyvej 417, 8240 Risskov, har sendt dette billede af elever i 2E på Thisted Borgerskole 1957. Klasselæreren var Kurt Bak Jensen, men han er desværre ikke med på billedet. Bagerste række fra venstre: Hans Jørgen Kristiansen, Lars T. Andersen, Hans Jørgen Rasmussen (kaldet Lillejørgen), Jørgen Sloth, Niels Erik Thorsgaard, Bertel B. Bertelsen, Hans Sørensen, Jørgen Reitzel, Poul Erik Jespersen, Lars Yde, Jørn Ravn Sørensen, Karl Jeppesen, Henning Shultz, Hans Christian Thorstensen, Johannes W. Nielsen. Forreste række fra venstre: Anne Marie Tange, Lilian Stærkjær, Ulla Wieeh, Kirsten A. Thomsen, Aase Thorhauge, Anne Elisabeth (kaldet Anne Lise) Thomsen, Nanna Sørensen, Bodil Sjølander, Jytte Sørensen, Grethe Wadmann, Tove Pedersen og Hanne Kirsten Vøhtz. 46
”Redningsbåden Vester Agger” er titlen på dette billede, der er indsendt af Nilda Markussen, Bjerget 11, Nors. Hun ved ikke mere, men forhåbentlig kan beboere i Agger eller andre steder ved Thykysten hjælpe med at finde ud af, hvornår billedet er taget, og det kan måske også lykkes at finde frem til, hvem personerne er. Oplysninger modtages gerne. Med venlig hilsen fra redaktionen af Jul i Thy, Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 185, Tved, 7700 Thisted, tlf. 9798 1585. 47
Min mormor arvede gammel skibsklokke fra fru Leonhard – Af Leif Møller.

Billede på side 49: Leif Møller ved skibsklokken i sin have på Kastanievej i Saksild.

48-49
Gamle elever fra Thisted Realskole blev fotograferet 5. juni 1982 af Tage Jensen. Billedet er fra Anna Møllers efterladte fotoalbum. Gamle veninder har bidraget med at finde frem til, hvem personerne er. Bagerste række fra venstre: Karl Ejner Nis Hansen, Gerda Nørgaard, Knus Hillers-Andersen, Werner Raaby, Käthe Maibom, Olaf Hedegaard, Thøger Eske Kristensen. 2. række: Knud Jensen, Øjvind Nielsen, Andreas Christensen, Elly Søndergaard, Grethe Toft, Mette Slot Odgaard, lærer Marius Jørgensen, Else Pedersen, Laura Jensen, Svend Aage Nielsen, Erik Selmer, Knud Jespersen. Forreste række: Siri Undén, Aase Bengstsson, Edna Kibsgaard, Nellie Nielsen, Anna Møller og Sigrid Andersen. Anna og Eigil Møller drev i en lang årrække Herremagasinet Monopol i Frederiksgade i Thisted – fra midten af 1930’erne sammen med Peter Jensen indtil hans død i 1959. To gamle medarbejdere blev taget med i firmaet i 1974. Eigil Møller døde i 1981. Efter Anna Møllers død i 1994 blev forretningen overtaget af Søren Skjødt. 50
Gamle elever fra Thisted Realskole samledes igen i 1987 og blev fotograferet af Tage Jensen 30. maj. Billedet er fra Anna Møllers efterladte billedsamling. Mette Langballe, Grønningen 33, Thisted, har med bistand fra gamle skolekammerater fundet frem til navnene. Siddende forrest fra venstre: Edna Kibsgaard og Karl Ejner Nis Hansen. Stående i midten: Øjvind Nielsen, Else Pedersen, Svend Aage Nielsen, Gerda Nørgaard, Laura Jensen, Siri Undén, Anna Møller, en ukendt, Sigrid Andersen, Knud Hillers-Andersen, Erik Selmer. Øverst: Mette Slot Odgaard, Käthe Maibom og Grethe Toft. 51
Frisør i Thisted og Aalborg.

Personalet i en frisørforretning skulle være klædt i hvide kitler, nyvasket og nystrøget hver mandag. Fra venstre mester Eberhardt Lynge, frisørsvend Svend Busted, lærling Bent Søndergaard, som var to år henne i sin elevtid, og længst til højre Jens Sørensen, som lige var kommet i lære. På billedet er han i gang med at sæbe ind til en barbering, som var det første, en lærling blev sat til. Kunden i stolen til højre er Eberhardt Lynges far, kreaturhandler Lars Lynge, kaldet Las.

52
Store Torv i Thisted omkring 1950. Frisørmester Eberhardt Lynge havde forretning, hvor Sparekassen Thy ligger i dag. Under salonen havde frk. Snoer tobaksforretning, og ved siden af lå isenkræmmer Agerholms forretning. 53
Dette billede er af Kristen Jensen Hansen og hans kone Martha, der i mange år boede i Skårup Skole vest for Sjørring. Kristen Jensen Hansen er nævnt på side 60 under omtalen af guvernørkandidaten i Californien. Carl Mehrs far, Ludvig Mehr, og Kristen Jensen Hansen gik 1923-24-25 på præsteskole i Des Moines i Iowa. Kristen Jensen Hansen var derefter i et år på præsteskole i Chicago. Da Ludvig Mehr ønskede sig en kone, anbefalede Kristen Jensen Hansen sin søster Maria. Ludvig Mehr korresponderede med hende og rejste til Danmark for at træffe hende under et to ugers ophold. De blev gift i Marstal Kirke på Ærø i marts 1927. Kristen Jensen Hansen fandt sin kone, Martha Dorthea Christensen, i Minnesota, hvortil hendes danske forældre var flyttet fra Iowa. De blev gift i den danske kirke i Minnesota den 13. september 1934. Maria og Ludvig Mehr rejste tilbage til Danmark i 1933. Ludvig Mehr blev to år efter sognepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø. Martha og Kristen Jensen Hansen rejste til Danmark i 1935 og kom til at bo uden for Marstal, hvor hans to ugifte søstre havde et hus ved siden af familiens gård. Det lykkedes ikke for Kristen Jensen Hansen at få en stilling som præst, men han blev lærer og var først vikar fra 1939 ved Hinding Skole vest for Nors. Da denne skole blev nedlagt i 1940, blev Kristen Jensen Hansen lærervikar ved Ørndrup Skole på Mors, hvor han virkede i 7 år. I 1947 blev han lærer ved Skårup Skole, som lukkede i 1963. Han nåede at virke ved Sjørring Skole i en kort tid, indtil han fyldte 70 den 2. januar 1964. For 20.000 kr. købte han Skårup Skole med tilhørende lærebolig, der blev familiens hjem gennem mange år. Da det gik tilbage med helbredet, kom både Kristen Jensen Hansen og Martha i 1986 på Solgården i Hundborg. Han døde i 1987 i en alder af 93 år. Martha blev næsten lige så gammel. Hun døde i 1999 i en alder af 91½ år. Martha og Kristen Jensen Hansen havde syv børn i alt. Sønnen Peter Frode Hansen, der er kirkesanger i Hudborg, købte i 1987 Skårup Skole af sin mor, og der bor han stadig i 2004. 54
Marthas forældre Sofie og Chresten Christensen. Martha var født i Iowa, men da hun var 6 år, flyttede familien til en farm i Minnesota. 54
55-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Dette billede var i Jul i Thy 2003 side 47 med denne tekst:

Sonja Andersen, Søndre Ringgade 37, 8000 Århus C, skriver: Billedet er taget i lærerværelset på Realskolen på Plantagevej i Thisted 1932 eller 1933. Tilnavnene var fra elevernes side ikke ment som øgenavne, men snarere som kælenavne. Fra venstre ? Hansen (kaldet kandidaten, havde været præst, men var konverteret til katolicismen og blev lærer), Ragnhild Jørgensen, A. Hove Nielsen, Marius Jørgensen (gift med Ragnhild Jørgensen – de blev kaldt Marius og Sulla), Anna Borre (kaldet Aborre), A. C. Frederiksen (kaldet A. C.), Riis Olesen, Peter Skov (sang for til morgensang på gangen i stueetagen), J Hansen (kaldet løjtnanten), overlærer Hundahl, Louise Marie Steensgaard (kaldet stenbidder), O. Frederiksen (kaldet O. F.)

 

Kandidaten var min farfar

Brev far Ulla Truelsen, Tømrerparken 84, 4180 Sorø, 30 oktober 2003:

 

Kære Jørgen Miltersen. I går modtog jeg ”Jul i Thy”, som jeg glæder mig meget til at nærlæse. Ved den hurtige bladren kom jeg om til side 47, hvor der er et billede fra lærerværelset på Plantagevej i Thisted 1932 eller 33. Til min store fryd er min farfar med på billedet, helt til venstre, kaldet Kandidaten. Så jeg kan da løse mysteriet og fortælle at han hed Niels til fornavn og var folkekirkepræst i Naur ved Holstebro omkring 1920. Hans navn står på ”præstetavlen” i Naur Kirke. Meget morsomt fandt vi i vore arkivalier ved den store flytte-oprydning hans sidste prædiken i Naur Kirke, indtil han flyttede til Thisted og konverterede til katolicismen. De boede i de søde hus ”Fjordblink” på Hundborgvej. Den håndskrevne prædiken ligger nu på museet i Holstebro i lokalhistorisk afdeling.

Jeg ved ikke, om du har fulgt med i historien om ”den gamle mand i Californien”, der opstillede som guvernørkandidat. Carl Mehr er faktisk min gamle klassekammerat. Jeg har været hans ”presseagent” her i landet og formidlet alle historierne til diverse medier, også Thisted Dagblad. Nu er han tilbage i San Diego og sidder og håber, at deres hus ikke går op i flammer ved de voldsomme brande derovre. Fik mail fra ham i går, hvor de mener de undgår branden, men deres hus i Julian (vist sommerhus) mister de måske.

 

Huset brændte ikke

Da redaktionen af ”Jul i Thy” 2004 skulle til at slutte, afsendtes en e-mail til Californien med følgende forespørgsel til Carl Mehr:

Brændte huset i Julian?

Svar indløb fra Carl & Marilyn Mehr 5. august 2004 kl. 19.44:

”Hi Jørgen! Tak for din e-mail. Du har min tilladelse til at skrive alle ting om mig. Min kone og jeg er just kommet tilbage fra Redvers, Saskatchewan i Canada, hvor vi var med til at fejre 100 års jubilæum 1904-2004. Jeg blev født i Redvers i 1933, da  min far var præst ved Dannevirke Lutheran Church.

Vi bor i San Diego, og vi ejer et ”mountain house” i Julian. Den store brand, som hele verden hørte om i 2003, kom meget tæt på vort hus i Julian. Branden blev stoppet ved vejen skråt over for os ved en heroisk indsats af brandmænd. Det var vi meget taknemlige for, salv om det kun er et feriehus, ikke vort ”day home”. Mange mennesker mistede deres hjem nær San Diego”.

Denne korrespondance førte til, at vi sendte e-mails til hinanden, og det resulterede i en helt ny historie om Carl fra præstegården i Ræhr.

 

Billede på side 56:

Da de boede i præstegården i Ræhr fejrede Maria og Ludvig Mehr 15. marts 1952 deres sølvbryllup. Stående fra venstre John, Hans og Carl. Fra Amerika var John og Hans kommet for at være med til forældrenes festdag. Carl udvandrede senere på året.

55-56
Fra elektrikerlærling i Thisted til millionær i Amerika

 

Billeder:

 

Side 58:

I dette hus på adressen 3533 Mercer Court i San Diego bor Marilyn og Carl Mehr.

Ansgar Carl Mehr var født i 1933 i Redvers i Canada. Hans far, Ludvig Mehr, var præst ved den Lutherske Kirke i Redvers. Carl voksede op i præstegården i Ræhr i Thy, hvor hans far var præst 1935-1956. Carl udvandrede til Amerika som 19-årig i 1952. Blev opstillet som kandidat til guvernørvalget i Californien 2003, men opnåede ikke at få så mange stemmer som skuespilleren Arnold Schwarzenegger.

Marilyn May Juhl er født 1936 i Amerika, men hendes mor var fra Bornholm og i familie med de stenhuggere, der slog sig ned i Thisted i forrige århundrede. Marilyns mor var Poula Sylvia Poulsen, hendes mormor Magdalene Marie Eriksen. Hendes oldemor, Augusta Marie Jensen, var søster til Carl Johan Edvard Jensen, der sammen med sin storebror Wilfers Sanderhoff Jensen oprettede stenhuggerfirmaet Brdr. Jensen i Thisted. Carl Jensen havde sønnen Børge Sasser Jensen og Henning Wienberg Jensen, der blev billedhugger. Navnene stammer fra Carl Jensens og Augustas forældre, Sasser Jönsson og Ane Eldrea Wiinberg. Disse oplysninger er givet af Børge Sasser Jensens søn, Poul Sasser Jensen, Grønlandsvej 12, Thisted. Hans søster Tove Duun Jensen er gift med borgmesteren i Hanstholm, Ejner Frøkjær, og de har besøgt Marilyn og Carl Mehr i San Diego.

 

Side 59:

I juli 2003 var Hanstholms borgmester, Ejner Frøkjær (til højre), og fru Tove (i midten) på besøg hos Carl og Marilyn (til venstre). Tove og Marilyn har fælles forfædre på Bornholm, som det fremgår af billedteksten på side 58.

 

Side 60:

Da Thisted Kirkes Drenge-Mandskor i juli 2002 var på turnè i Amerika, var koret inviteret på besøg hos Carl og Marilyn i San Diego. Til venstre Irene Søndergaard Christensen ved siden af sin mand, organist ved Thisted Kirke, Preben Nørgaard Christensen, der er korets dirigent.

 

Side 61:

Ægteparret Marilyn og Carl Mehr, San Diego.

 

Side 62:

Da Carl Mehr fyldte 70 den 14. juli 2003 inviterede han hele familien – børn, svigerbørn og børnebørn – på cruise fra Californien til Alaska. Billedet er taget ved en trappe på krydstogtskibet. Tre gifte døtre står i midten ved Marilyn. I øverste række fra venstre: David Baucum, Eric Mehr (ugift søn), Richard Baucum (svigersøn) 2. række: Carl Mehr, Scott Ferrell og Scott Rosenberger (svigersønner) 3. række: Marilyn og døtrene Anita Ferrell, Karen Baucum og Debbie Rosenberger 4. række: Lance Rosenberger, Kevin Baucum, Luke Rosenberger, Daniel Rosenberger og Travis Baucum 5. række:Taylor Ferrell og Adam Ferrel. Carl føjer til: Det er en glæde for os, at alle vore børn og deres familier har et godt helbred, gode hjem og skoler. En stor velsignelse. Ja, vi har meget at være taknemlige for.

57-62
Gensyn med rådhuset hvor han blev gift – Af Jørgen Miltersen.

Billede på side 64:

Mogens Bryde foran Det Gamle Rådhus i Thisted mandag den 26. juli 2004. I salen på 1. sal blev byrådsmøderne holdt, og der blev foretaget vielser, indtil det nuværende rådhus blev taget i brug i 1978. Thisted Amtsråd holdt møder i salen, indtil Thisted Amt kom under Viborg efter kommunalreformen i 1970. Foto: Peter Mørk.

63-64
50 år efter de var blevet konfirmeret, mødtes disse gamle konfirmander den 28. marts 2004 foran Snedsted Præstegård. Kristian Richard Møller, Månevænget 16 i Tilsted, har givet følgende oplysninger: Forrest fra venstre: Tove Aas Pedersen, Vera Rasmussen, Bente Pedersen, Grethe Østergaard og Aase Vestergaard. 2. række: Inger Nielsen, Anders Korsgaard, Eva Jensen, Grethe Kristensen, Irene Thousgaard og Dagny Pedersen. Bagerste række: Manly Pedersen, Thorkil Madsen og Kristian Richard Møller. 65
Dette billede er fra Jes Colding, Solgården, Irisvej 2a, Ramløse, 3200 Helsinge. Det var i Thisted Dagblad i juni sidste år med denne tekst: Det er netop i disse dage 25 år siden, at 9. klasse årgang 1978 dimitterede som den første årgang 9. klasse under den nye folkeskolelov (efter realskolen). Desuden var 9. klasse fra 1978 den første årgang, som havde gået alle 9 år på Østre Skole siden 1. klasse i 1969, da Østre Skole var helt nybygget. Jubilæet blev fejret på Østre Skole den 31. maj, og grundet flere sygdomsbetingede afbud i sidste øjeblik var kun halvdelen af klassen og tre lærere til stede. Klassen havde alligevel en vidunderlig og solbeskinnet dag med varme og glædelige gensyn, latter og livshistorier. Mange gode minder blev fremmet under rundvisningen på Østre Skole ved inspektør Michael Bager. Fra venstre Karsten Toft, Peter Jakobsgaard (Jensen), Jes Colding (knælende), Michael Axelsen, Maj-Britt Løvstrøm (Christensen), Helle Hartmann, Ulla Bojesen, Ingrid Bunk, Gitte Christensen, Lise Lydholm, Anne Grethe Brændgaard og Antionette Jensen. Jes Colding føjer til: Vi ser nu frem til at mødes til 30 års jubilæet om fire år. 66
Realskolen fra Thisted Borgerskole årgang 1963 var samlet for at fejre 40 års jubilæum. I bagerste række fra venstre: Ejvind Dalgård, Hans Jørgen Harkjær Møller, Niels Ole Ørgård, John Hansen og Flemming Kirk Bertelsen. Midterste række: Tommy Aas, Knud Rasmussen, Jørgen O. Kristensen, Thea Ørgård (Graversen), Lissy Overgård, Johanne Christensen (Højbak), Birthe Staal, Kristen Risvig (Jensen), Kaj Dommerby og lærer Poul Pedersen. Forreste række: Grethe Tobiassen, Bente Svalgård, Kristen Roelsgård, Gerda Vangsgård, Ruth Hansen, Gitte Lund (Nystrup Hansen) og Lisbeth Barslev (Vestergård). Foto: Klaus Madsen. 67
I 1978 havde 9A sidste skoledag på Borgerskolen i Thisted. I september sidste år samledes 15 elever og to lærere i skolegården for at markere jubilæet. Forrest fra venstre lærer Ellen Lykke, Flemming Kristensen, Jens Peter Jensen, Ingelise Koed (Lorentzen), Lotte Sjælland, Lene Stengaard (Vestergaard), Dorthe Bisgaard Christensen, Anne Søndberg, Irene Vegeberg Thomsen og lærer Grethe Sørensen. Bagerste række: Erik Amby Knudsen, Benny Dalgaard, Michael Søndergaard, Line He-Gjerløff og Lene Rokkjær (Pedersen). Ulla Mouritzen og Keld Nielsen deltog også i jubilæet, men var ikke nået frem, da billedet blev taget af Klaus Madsen. 68
Studenter årgang 1954 mødtes lørdag den 12. juni i år for at fejre 50 års jubilæum. Forrest fra venstre Lis Høyer, Bodil Frandsen (Smith), Anne Cecilie Overgaard (Monrad), Ruth Brix Hansen (Kjeldgaard), Ida Knudsen (Svenstrup), Jette Jacobsen, Hans Willumsen og lærer frk. Bech. I midten Viggo Christensen, Bodil Vermehren (Stæhr), Gudrun Leys (Poulsen), Risa Harder (Foged), Eigil Præstegaard, Kristian Brund og Jørgen Eklund. Bagerste række: Jørgen Nissen, Finn Kurt Andersen, Kåre Andersen, Markil Gregersen, Erik Henningsen, Knud Nielsen og lærer Orla Pedersen. Foto: Peter Mørk. 68
Familien Hansen i Thisted.

Billede på side 70:

Erik Hansen og Marius Jørgensen på Århus Stadion, hvor de blev nr. 1 og 2 i hammerkast ved holdkampen i den jyske mesterrække 1937. Billedet er med i bogen ”Thy i bevægelse – Idrætsliv i 100 år”. Bogen udgives i november 2004 af Museet for Thy og Vester Hanherred i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Forfatterne er Svend Sørensen, Flemming Skipper og Kr. J. Kristensen. Bogen er en omfattende beskrivelse af de mange idrætsgrene og det tilhørende foreningsliv gennem de sidste 100 år. Mange vil kunne finde sig selv på de mange gymnastik- og fodboldbilleder.

69-70
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Ebba Kurtz

Bente Jønsson

Erik A. Lauridsen

Helge Visby Sørensen

Arne Aabenhus

Søren Sørensen

Jens Eg

 

Forsidemaleri: Asger Riber

 

Fotografer:

Pressefotograferne Klaus Madsen og Peter Mørk, Thisted Dagblad

Foto-Magasinet

Tage Jensen

Henning Skov

Erik A. Lauridsen

Ebba Krutz

Grafisk tilrettelæggelse: Tonni Christensen