Jul i Thy 2003

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 Kirkeminister tænkte tilbage på julen i Thy – Af Jørgen Miltersen

Billeder:

Side 5: Kr. Damsgaards barndomshjem ”Damsgård” i Østerild. Gården blev i 1928 flyttet op til Hovsørvej og  nye bygninger opført. Billedet er udlånt af Lilly Kristensen, Struergprdsvej 3, Struer. Hendes mor, Laurine, var søster til Kr. Damsgaard.

Side 6: En gade i Hanstholm blev opkaldt efter Kr. Damsgaard, der gjorde en stor indsats for at få Hanstholm Havn bygget. Foto: Tage Jensen.

7-16 Med Vildsund Marked kom eventyret til Thy – Af Jørgen Miltersen. Farvefotos: Klaus Madsen.

Billeder:

Side 7: Sådan så Gæstgivergården ”Vildsund” ud for ca. 100 år siden.

Side 9: Fra nær og fjern strømmer markedsgæster til Vildsund for at være med i trængslen.

Side 10: Og så var der dans til tonerne fra Johnny Hansen og Kandis.

Side 11: Foran campingvognen, tæt ved vandet, sidder Kirsten Eland klar til at hilse kræmmere velkommen. I campingvognen hendes barnebarn Kim. Kirsten Eland overtog fra sin far, Viktor Petersen, styringen af markedet i 1996.

Side 12: Salen på Hotel Vildsund Strand fyldes til gudstjenesten.

Side 13: ”Jeg har hørt om en stad” – Præludium for harmonika ved sognepræsten i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg, Kaj Mogensen, Svankjær, og på violinen Anders Melchiorsen.

Side 14: Sonja Thomsen fra Øster Jølby fik frit valg på bamsetombolaens hylder.

Side 14: Spis stegte ål så meget du kan for 168 kr.

Side 15: Markedshygge med en flaske på bordet.

Side 15: Da pigen havde haft held med sig i én af markedets tombolaer, spillede Kandis straks sangen ”Jeg elsker dig snuske”.

Side 16: Tre aftner i træk spiller Kandis med Johnny Hansen i spidsen. De trækker Kandisfans fra hele landet til Vildsund.

17-21 Minder fra et usædvanligt hjem i Nørhå – Af Nilda Markusen, Bjerget 11, Nors.

Billeder:

Side 18: Niels Chr. Nielsen, Nørhå, født 29. december 1866, død 27 oktober 1942. Min far tog dette billede, da Niels skulle have legitimationskort.

Side 18: Maren Kathrine Nielsen, Nørhå, født 15.september 1869, død 25. december 1946, også fotograferet af min far.

Side 19: Nilda Marie Jensen, født 11. juli 1933 i Nørhå, gift med Niels Markusen. De har i ca. 40 år boet i det røde hus på Bjerget 11 over for sportspladsen i Nors. Nilda lægger ikke skjul på, at hun i lighed med flere thyboer har spansk blod i årene. Hun har det fra sin bedstefar i Thisted. Foto: Jørgen Miltersen.

Side 20: I sin barndom gik Nilda næsten hver dag ad denne vej over til Maren og Niels Chr. Nielsen, Kristoffer og Hedvig – i dag Kalkværksvej nr. 5. Ejendommen blev overtaget af Holger Hansen og ejes i dag af Stense Malle. Nildas forældre boede på Kalkværksvej nr. 8, der i dag ejes af Nildas bror, Flemming Jensen. I Nildas barndom i 1930’erne boede Maren og Niels i et stråtækt stuehus. Nilda gik over til dem, så snart hun kunne stavre af sted. Til ejendommen hørte foruden to store, danske heste, en halv snes køer, grise, får og høns. Ægteparrets eneste barn, sønnen Kristoffer, blev gift med Hedvig, datter af Dorthea og Chr. Borggaard Christensen, Nørhå. De overtog ejendommen efter forældrenes død. Kristoffer og Hedvig havde ejendommen indtil Kristoffer brækkede et ben og fik det sat af. Derefter havde de en mindre ejendom indtil de kom på alderdomshjemmet i Snedsted. Kristoffer, født 1. april 1896, døde 31. januar 1976. Hedvig, født 1. maj 1900, døde 9. september 1982. Foto: Jørgen Miltersen.

Side 21: Maren og Niels Chr. Nielsen blev begravet på Nørhå Kirkegård.

22-27 Hannæs-gruppens store indsats under besættelsen – Af Axel Ansø, Sdr. Øsløsvej 11, på grundlag af oplysninger fra Holger Bruun, Vejlevejen 21, Øsløs, m. fl.

Billeder:

Side 23: Holger Bruun er født 30. januar 1921 og var 19 år, da Danmark blev besat af tyskerne i 1940. Han blev i 2002 udnævnt til æresmedlem af Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs og i den anledning fotograferet af Arne Pedersen.

Side 24: Dette billede er det eneste, det er lykkedes at fremskaffe af medlemmer af Hannæs-gruppen. Det er taget sidst i maj 1945. En engelsk flyver, Harold Owen Sherman, drev i land ved Holmtange i Øsløs og blev fundet af Holger Sunesen, Vesløs, og Karl Pedersen (Frensen), Øsløs. Medlemmer af Hannæs-gruppen var blandt dem, der stod æresvagt ved Øsløs Kirke, da liget på en lastbil med gasgenerator skulle køres til Fjerritslev, hvor en anden engelsk flyver fik sit sidste hvilested. Medlemmer af gruppen kørte med til Fjerritslev og sænkede kisten i graven. Sognepræsten fra Øsløs, Aksel Hansen, var fulgt med og foretog jordpåkastelsen. Den anden engelske flyver, Michael Andrew Brogan, blev fundet ved Gøttrup, og ifølge Hannæs-bogen forestod pastor Thorlacius-Ussing denne begravelse. På kirkegården i Fjerritslev blev rejst en stenmed navne på de to forulykkede flyvere og denne tilføjelse: ”For Danmarks frihed. Rejst af danske i Hanerrederne og Hannæs”. På billedet står lederen af gruppen Niels Thorning, Øsløs, forrest. De øvrige er fra højre Herold Jørgensen, Vesløs, Holger Bruun, Øsløs, Johannes Pedersen (uddeler i Øsløs), Harald Mikkelsen, Øsløs, Jens Krogh, Vesløs, Ingvar Vigsø, Øsløs, Henry Kold, Øsløs, og sognefoged Edvard Sørensen, Øsløs.

Side 26: Engelske flyvere blev vejledt fra en pejlestation, som blev etableret i Tømmerby Kirkes tårn af lærer Charles Sloth og landmand Jens Skovsted. Når pejlestationen skulle i brug, blev en 5 meter lang antenne stukket op gennem tårnets tag.

28-32 Præst og degn løb med sognets bedste piger – Af Arne Aabenhus, lærer i den lavloftede skole i Skjoldborg fra 1937.

Billeder:

Side 29: Skjoldborg Skole 1943.

Side 30: Gymnaster fra Sjkoldborg-Kallerup Gymnastikforening på Sjørring Volde 1942.

33-60 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Fire generationer i Lyngby 1939. Den lille pige, der på billedet er ca. 1 år, er blevet stor. Det er Ragnhild Topp, født Munk Christensen, Australiavænget 10, Thisted. Hun har skrevet denne udførlige og gribende tekst: På billedet ses min mor, mormor og oldemor, Kathrine Christensen, kaldet Trine. Bemærk, at de tre voksne kvinder har samme frisure, med midterskilning på trods af forskel i alder. Min oldemors forældre var blandt nybyggerne, der kom til Lyngby mellem 1846 og 1871. Da Vesterhavet var brudt igennem til Limfjorden omkring Agger og Røn (Thyborøn), var mange fiskere blevet hjemløse. Således tvunget af omstændighederne måtte de søge andre steder hen for at klare dagen og vejen. Deres nye bosted blev således Lyngby. Jorden købe de af enken på ”Lyngbyholm” – deraf nok navnet Lyngby. Det var et hårdt liv at være fisker. Der fiskedes fra åben strand i små både uden overdækning. Fiskernes levevilkår har altid været afhængig af vejr og vind. I december 1885 havde de ikke været på havet i lang tid, men den 23. december var vinden gået i øst, og de gik ud for at tjene lidt til den forestående jul. Den dag skete den store katastrofe for Lyngby. 8 fiskere druknede, deriblandt min oldefar. Min oldemor stod alene tilbage med tre små børn. Den yngste var min mormor som blev født 9. december 1885 og kun 14 dage gammel, da hendes far, Carl Christensen omkom. Tillige druknede hans to brødre, Peter og Niels. Ligesom Carl efterlod begge hans brødre sig kone og tre små børn. Min oldemor var kun 27 år og måtte nu alene sørge for udkommet. Hun stod på den åbne strand og rensede fisk. Bagefter gik hun med kurven på ryggen den lange vej til Svankjær og gårdene der omkring og solgte fisk eller byttede med sul. På trods af det barske liv opnåede min oldemor at blive 83 år. Min mormor døde i 1964 kort før sin 79 års fødselsdag. Min mor døde i november 2002, 91 år gammel. Det hus min oldemor boede i, ejes i dag af et oldebarn, Niels Christensen. 33
Karen Marie Gamby, Elmegårds Allé 21, 3400 Hillerød, har sendt dette billede af elever i 2. c Mellem på Thisted Gymnasium sommeren 1949. Forreste række fra venstre: Niels Rune, Grethe Yde, Gudrun Pedersen, Karen Marie Pedersen, Tove Pedersen, Kirsten Palmér, Ellen Oddershede. 2. række: Niels Vestergaard Tange, Ole Kirk, Karl Ludvig Würtzen, Aksel Villadsen, Karen Ottesen, lærer Esther Hvid, Ingrid Søgaard, Kirsten Høgh Larsen, Bodil Riis, Birthe ?. 3. række: Ruth Korsgaard, Preben Stausgaard, Keld Vestergaard, Inge Merete Nordentoft Nielsen, Sonja Pedersen, Inge Poulsen, Grethe Nielsen, Paulina Grybaityte, Aase Søndergaard. 4. række: Otilie Poulsen, Sonja Quist Lynge, Jytte Kjær Larsen, Kirsten Nygaard, Else Groth Sørensen, Livia Kaufmanaiti, Anna ? Pedersen, Bodil ?, Irena Zilyte. Karen Marie Gamby føjer til: Paulina, Livia og Irena var flygtninge fra Litauen og jeg mener, de boede i Dragsbæklejren. Jeg flyttede fra Thisted i foråret 1950 og har ingen forbindelse med nogen af mine daværende klassekammerater. Hvor mon de befinder sig? Jeg er født i Strømgade 5, som min farfar Anders Pedersen ejede. Da jeg var 3 år, flyttede vi til Hundborgvej 57, i 1950 til København. 34
Dette skolebillede fra 5. B. på Thisted Borgerskole 1947-48 er kommet fra Karen Marie Amby, født Pedersen, Elmegaardsalle 21, 3400 Hillerød. Klasselæreren var Rigmor Shcelle. I forreste række fra venstre: Conny Nielsen, Frede Madsen, Hans Jørgen Larsen, Orla Keldgaard, Poul Madsen, Else Margrethe Nielsen. 2. række: Poul Thor Larsen, Jørgen Larsen, Harmke Kruger (hun var hollænder og boede på Plantagevej hos tandlæge Nielsen, hvis datter Inge Merete, også gik i klassen, men åbenbart var fraværende på fotodagen), Inga Bach (Sørensen?), Bent Søndergaard Larsen, Else Madsen, Per Mortensen, Hans Jørgen Starch Lauridsen. 3. række: Grethe Nielsen, Finn Kristensen, Aase Mathiesen, Poul Larsen, Jytte Jespersen, Vita Nordentoft Jensen, Sonja Quist Lynge og  mig selv. 35
Lærere fra Thisted optrådte i Friluftsteatret i Christiansgave, formentlig i 1952. Anders Schousgaard, Vegendalvej 13, Thisted, skriver: Det er svært at se, hvem der er alle 8 lærere, men tre af dem kan jeg kende. Min far, Vagn S. Hansen, står som nr. 2 fra venstre i bagerste række, nr. 4 er Arne S. Grøn og yderst til højre Vagn K. Berg, udklædt som munke. Vagn S. Hansen var viceinspektør på Borgerskolen. Vagn K. Berg var min lærer på Borgerskolen. Arne S. Grøn var lærer på gymnasiet, men hvem er de andre, spørger Anders Schousgaard, der har tlf. nr. 97925620. 35
Dette billede fra Tved Skole er kommet fra Dagny Demant, Plantagevænget 9, 5462 Morud på Fyn. Billedet er fra 1936, da E. Svenstrup var lærer, og man stadig havde et s med i navnet og sagde Tveds. Bagerste række fra venstre lærer Svenstrup, Viggo Nielsen, Oluf Bang Jensen, Henning Frøkjær Andersen, Kristian Sørensen, Anton Frederiksen, Kristian Nielsen Vutborg, Aage Bang Jensen, Martin Jensen. 2. række: Laurits Jensen, Kristian Peter Mikkelsen, Svend Nielsen, Karsten Sørensen, Kristian Pedersen, Harald Frøkjær Andersen, Gunnar Knudsgaard, Marie Pedersen. Forreste række: Otto Pedersen, Hans Svendstrup, Niels Peter (Manne) Nielsen, Marie (Mitte) Pedersen, Helga Nielsen, Karen Frederiksen, Else Nielsen, Gudrun Gregersen, Larsine Bang Jensen, Martin Nielsen Vugborg, Aage Nielsen og Arthur Jensen. Dagny Demants forældre boede på Hanstholmvej 183 fra 1925. Hendes far, Chr. Gregersen, var skovarbejder, og hendes mor, Marie, havde sæsonarbejde med at prikle, luge og plante. Da Chr. Gregersen omkom ved en færdselsulykke 7. december 1964, blev huset solgt. Daværende læge i Nors, K, Egentoft, var ejer i en årrække. Nu ejes huset af apoteker Bent Bidstrup. 36
Disse håbefulde unge mænd var op session i Thisted 1950. Det foregik på Det gamle Rådhus på Store Torv, fortæller Egon Holm, Stokkeby Landevej 5, Ærøkøbing. Med en enkelt undtagelse er de alle fra Snedsted. Bagerste række fra venstre Kurt Krogsgaard, Eigil Christensen, Ejgil Isaksen, Villy, Aage Jensen og Egon Holm. Forrest Christian Thomsen, Skjoldborg, og Henry Christensen. 37
Dette billede er kommet fra Aage Christiansen, Trolhättanvej 12, Hjørring. Han ha gennem årene sendt mange billeder til Jul i Thy. Dette er taget i Svinkløv under en skoleudflugt 1934. Eleverne er fra Thisted kommunale Mellem-og Realskole, 4. Mellem. De fire piger på bænken i forreste række er fra venstre Ella Christensen, Lisbeth Hørlyck, Ingrid Knudsen og Else Andersen. Stående Svend Kloster, August Bruhn,  Aage Christiansen og Poul Ejnar Juhl-Lassen. 37
Eleverne i Stagstrup Skole ca. 1950. Egon Haagh, Hørstedvej 55, 7752 Snedsted, har afleveret billedet med alle navne. Forreste række fra venstre Hanne Christensen, Gerda Hummelshøj, Ella Mouritsen, Jenny Andersen, Gerda Toft, Birthe Madsen, Verner Poulsen, Kresten Christensen, Sonja Storgaard. 2. række: Agnethe Bovbjerg, Katrine Morsing, Marius Larsen, Erna Hansen, Erna Poulsen, Rigmor Mouritsen, Gunnar Bovbjerg, Edith Larsen, Anna Andersen. 3. række: Lærer Andersen, Ejgil Hyldgaard, Preben Pedersen, Egon Møll, Svend Erik Hummelshøj, Egon Haagh, Hans Aage Hummelshøj, Bjarne Storgaard, Helge Madsen, Dagny Christensen, Kristian Christensen. Bagerste række: Frederikke Vestergaard, Eva Toft, Svend Aage Jensen, Gunnar Hyldgaard, Hans Erik Vestergaard, Henry Poulsen, Evald Andersen, Gunva Andersen og Ellen Hansen.

Billedteksten til dette billede er forkert. Hører til billedet på side 38, i Jul i Thy 2002.
Rettelsen er i Jul i Thy 2004, side 45.

38
Sidste år fortalte Anders Fuglsang, Thorsted, på side 51 om Thisted Dampmølles lastbil, som blev brandbil. Ingrid Gravesen oplyser, at Dampmøllens første lastbil var en ”Internationale”. Den næste var den ”Ford” som blev bandbil. Den tredje var en ”Bedford”, som blev kørt af Harald Højbjerg, Østerbakken 14. Han var ansat på Dampmøllen fra 1933, til den lukkede i 1952. Billederne er fra Harald Højbjergs datter, Ingrid Gravesen, Henstoften 3, 2630 Tåstrup (gift med en søn af tømrermester Otto Gravesen, der i sin tid havde forretning på Nr. Alle). 39
Alle Dampmøllens ansatte med ægtefæller og  børn blev inviteret på en årlig udflugt, der gik til Klitmøller eller Hanstholm. Alle deltagere i turen blev stuvet sammen på lastbilens lad. 39
Vel ankommet stillede deltagerne op til fotografering. Nr. 1 fra højre er Harald Højbjerg, nr. 2 Chr. Dragsbæk. I midten bogholder Hjortdal – far til Helge Hjortdal, født i Thisted 1927, cand. jur. I 1954 og samme år ansat i Statsministeriet, fra 1956 ministersekretær, fra 1964 Chef for Folketingets Bureau, fra 1990 til 94 direktør for Folketinget. 39
I 1933 eller 34 blev eleverne i Skjoldborg Skole fotograferet ved kirken. Mary Andersen, Nellikevej 38, Nors, kan huske navnene på næsten alle. Numre er sat på, så det nogenlunde skulle være til at finde ud af. Nr. 1 Jens Chr. Jensen, 2. Chr. Damsgaard, 3. Niels Bredal, 4. Richard Andersen, 5. Alfred Hyldahl, 6. Laurids Jensen, 7. Peder Jensen, 8. Harry Jensby, 9. Børge Jensen, 10. ukendt, 11. Chr. Jensby, 12. Johs. Villadsen Andersen, 13. Aage Nielsen, 14. Gunnar Nielsen, 15. lærer Bisgaard, 16. lærer Storfeldt, 17. Anders Møller Poulsen, 18. Svend Villadsen, 19. Chr. Oddershede, 20. Verner Guld, 21, Henry Vestergaard, 22. Simon Villadsen Andersen, 23. Niels Nielsen, 24. Peder Jacobsen. 25. Hans Chr. Henriksen, 26. Arne Olsen, 27. Valdemar Pedersen, 28. Victor Guld, 29. Johannes Sørensen, 30. Chr. Richard Jensen, 31. Peter Oddershede, 32. Gudrun Jensen, 33. Anna Sørensen, 34, Emmy Oddershede, 35. Margrethe Jensen (Klim), 36. Johanne Jensen (Klim), 37. Paula Jensen, 38. Karen Poulsen, 39. Ida Jensen (på knæ), 40. Hanne Nørgaard, 41. Thora Klemmensen, 42. Ella Hansen, 43. Agnethe Bisgaard, uden nummer Anna Knakkergaard, 44. Karen Bangsgaard, 45. Anna Gisselbæk, 46. Rita Bakke, 47. Dagny S. Larsen, 48. Niko Bakke, 49. Ruth Villesen, 50. Karoline Oddershede, 51. Kaja Frost, 52. Else ?, 53. Rigmor Frost, 54. Astrid Frost, 55. Emmy Villesen, 56. Stinne Olsen, 57. Ester Andersen, 58. Ester Gisselbæk, 59. Elly Andersen, 60. Johanne Jensen, 61. Johanne Dige, 62. Dagmar Kusk, 63. Magda Nielsen, 64. Ester Jensen (Klim), 65. Nora Gisselbæk, 66. Anna Klemmensen, 67. Rita Sørensen, 68. Klara Jensen, 69. Cecilie Vestergaard, 70. Jenny Kristensen, 71. Henry Dissing, 72. Vilhelm Larsen, 73. Jens Evald Vestergaard, 78. Jens Jensen, 79. Kaj Olsen, 80. Hans Jensen, 81. Johanne Poulsen, 82. Gerhard Nordentoft, 88. Lis Nielsen, 89. Mary S. Larsen, ? Anna Jacobsen, 90. Chr. Immersen, 91. Aage Dissing, 92. Svend Aage Larsen, 93. Niels Møller Poulsen, 94. Børge Andersen, 95. Aage Pedersen, 96. Hartvig Poulsen. 41
Dette billede er fra slagtergangen på Thisted Andels Svineslagteri omkring 1950, skriver Morten Andersen, Grønningen 13, Thisted. Manden til venstre er senere slagtermester Chr. Poulsen, Hillerslev. Personen yderst til højre er Peter Olsen. De øvrige har jeg ikke navnene på. 41
Inge Kirk Andersen, Vestergade 48 B, har sendt dette billede fra Vestergade i Thisted ca. 1930. Det er taget en Valdemarsdag, 15. juni, da et stort optog gik gennem byen med musikkorps i spidsen. Optoget kommer vest fra, og musikerne har netop passeret Møllevej, hvor Vestertorv ligger i dag. Inge Krik Andersens bror Jørgen, født 1922, var med i optoget, og bogtrykker Kaj Abildgaard Jacobsen har identificeret musikeren længst til venstre i forreste række som musikdirektør Chr. Ryming. I den nærmeste bygning i højre side havde glarmester Birkholm forretning, og det er der ingen tvivl om, for det står på facaden. Efter Møllevej kommer en bygning, hvor bødker A. M. Thomsen hade forretning, da billedet blev taget, senere Visby Sørensen, der havde skomagerværksted i kælderen. Det er et dobbelthus. I den vestlige ende boede træhandler Stærkjær. Huset er for længst revet ned. I den høje ejendom bag ved med to vinduer i gavlen bor Inge Kirk Andersen. 42
Dette billede er fra Vestergade i Thisted, fortæller Inge Kirk Andersen, Vestergade 48 B. I døren står min far, Laurits Andersen, med min bror, der blev født i 1922. På vinduet står der øverst ”Tobak & Cigarer”, neden under ”Piber, Stokke & Lædervarer”. Ejendommen blev revet ned for at give plads til Handels- og Landbrugsbankens bygning. Da banken flyttede til Jernbanegade, blev Thisted Kirkecenter indrettet i bygningen, Vestergade 10. 43
Dette hus, der blev bygget af strandsten, lå på hjørnet af Dragsbækvej og Kystvejen i Thisted. Inge Kirk Andersen, Vestergade 48 B, gik i skole med en pige fra huset. Hun hed Lillian. Huset blev revet ned for mange år siden. 43
Dette flotte billede fra Stenbjerg Skole 1946 er fra Ragnhild Topp, Australiavænget 10, Thisted. Bagerste række fra venstre: Helga Christensen, Else Thinggaard Pedersen, Rigmor Christensen, Aase Nielsen, Vera Jensen, Grethe Madsen. 2. række fra venstre: Karen Pedersen, Peter Mikkelsen, Martha Munk Poulsen, Anton Eriksen, Niels Eriksen-Konge, Arnold Bonde, Agner Thinggaard Pedersen, Knud Bonde, Viola Vang Jensen, Jens Christian Nielsen. 3. række fra venstre: Karen Mikkelsen, Aase Hansen, Betty Munk Poulsen, Alma Vestergaard, Bitten Madsen, Gunda Munk, Ragnhild Andersen, Doris Mathiasson, Louise Bonde, Ragnhild Munk Christensen (Topp), Margit Tøfting Madsen. Forreste række: Bent Thinggaard Pedersen, Svenne Kanstrup, Villy Jensen, Anders Poulsen, Mads Pedersen, Erik Kanstrup, Jørgen Jensen, Ejler Jensen, Anton Eriksen-Konge, Svend Aage Andersen og Anker Munk. Ved motorcyklen (en Nimbus) enelærer Arne Oxlund. 44
I 2003 måtte hus på Kirkevej 8 i Hurup vige pladsen for supermarkedet Aldi. Billedet er fra karen Nørgaard, Gl. Bedstedvej 11, Bedsted: ”Det er taget 1. juli 1942 i anledning af mine bedsteforældres guldbryllup. Min bedstefar, Niels Marthinus Poulsen (kaldet Adbøl Smed) og Marie. De boede i Vestervig, nr. 3 er min mor, Nikoline, nr. 5 min far Karl Poulsen. De to yderste til højre er sønner af P. Kresten og Marie. Forrest sidder fra venstre børnebørnene Arne, Bent, Bella, Betty, Elna (min søster), Karen (mig selv), Aase og Elly”. 45
I denne ejendom i Hørsted boede min morfar og mormor, Poul Christensen og Karen, fortæller Karen Nørgaard, Gl. Bedstedvej 11. Min morfar på vognen kørte mælk til Snedsted Mejeri. I døren står min mormor med min morbror, Emil Christensen, på armen. Han er nu 93 år og bor i eget hus på Lunegårdsvej 11 i Snedsted. I døråbningen står min moster Kathrine Vang, Hurup, som nu er død. Min morfar opførte en ny ejendom omkring 1915, nu Tøvlingevej 34. 45
Klaus Mærkedahl, Borgåvej 24, Viborg, skriver: Min far, Svend Frøkjær Mærkedahl, der bor  Demstrupvej 3, Demstrup, 8620 Kjellerup, har bedt mig sende vedlagte billede, der blev taget, da hans søster og svoger, Grethe og Ernst Østergaard blev gift i Stagstrup Kirke den 3. august 1949. Brudens og brudgommens familier er sort set opstillet samlet bag hver deres ”deltager” i brylluppet. Brudens forældre – Anders og Martha Mærkedahl – fejrede samme dag 40 års bryllupsdag. De blev også viet i Stagstrup Kirke. Nr. 1 er Hilda Mærkedahl, 2. Martin M. (M står i det følgende for Mærkedahl), 3. Clorintha (feriebarn fra Trieste), 4. Nanna M., 5. Svend M., 6. Ebba (Gunnar Østergaards forlovede), 7. Gunnar (Gut) Østergaard, 8. Anders Yde, 9. Jens Yde, 10. Gudrun Yde, 11. Maren Christensen (født Yde), 12. Jens M., 13. Karen M., 14. Agnethe M., 15. Martha M., 16. Karen Yde, 17. navn ukendt (Karen Ydes forlovede, en englænder), 18. Svend M. Jensen, 19. Charles Jensen, 20. Kathrine M. Jensen, 21. Ninna Frøkjær M., 22. Valdemar M., 23. Aase M., 24. Jens Christian Uhrbrand, 25. Inger M. Jensen, 26. Agnes M. Uhrbrand, 27. Anders Frøkjær M., 28. Martha M. (født Yde), 29. Grethe Østergaard (født Mærkedahl), 30. Ernst Møller Østergaard, 31. Anne Grethe Uhrbrand (brudepige), 32. Victor Østergaard, 33. Stinne Østergaard, 34. Marius Østergaard, 35. Willy (Busser) Østergaard, 36. Leif Østergaard, 37. Anna Østergaard, 38. Christian (Kesse) Østergaard, 29. Anna Marie Østergaard (født Møller), 40. Jens Christian Østergaard. 46
Sonja Andersen, Søndre Ringgade 37, 8000 Århus C, skriver: Billedet er taget i lærerværelset på Realskolen på Plantagevej i Thisted 1932 eller 1933. Tilnavnene var fra elevernes side ikke ment som øgenavne, men snarere som kælenavne. Fra venstre ? Hansen (kaldet kandidaten, havde været præst, men var konverteret til katolicismen og blev lærer), Ragnhild Jørgensen, A. Hove Nielsen, Marius Jørgensen (gift med Ragnhild Jørgensen – de blev kaldt Marius og Sulla), Anna Borre (kaldet Aborre), A. C. Frederiksen (kaldet A. C.), Riis Olesen, Peter Skov (sang for til morgensang på gangen i stueetagen), J Hansen (kaldet løjtnanten), overlærer Hundahl, Louise Marie Steensgaard (kaldet stenbidder), O. Frederiksen (kaldet O. F.) 47
Richardt Christensen, Vølundvej 70, Holstebro, har sendt dette billede fra Nørhå Skole 1942. En dejlig sommerdag var eleverne stillet op til fotografering i lærerens have. Bagerst står lærer Jensen, og så skriver Richardt Christensen: Desværre husker jeg kun enkelte af pigernes navne, men stående fra venstre er nr. 4. Annelise Borggaard, nr. 6. Jonna Kjærgaard, nr. 8. Martha Christensen, nr. 9. Ebba Nørager. Siddende fru lærer Jensen, Ejgil Christensen (sidder på Frederik ?), Edith Jensen Søe, Jens Kristian Møller (sidder på Anders Møller), ? Møller, Evald Jensen Søe (sidder på Jørgen Svendsen), ukendt, Niels Rune (sidder på Børge Christensen), Gurli Damgaard, Richardt Christensen (sidder på Jens Dahl Jensen). Den lyshårede dreng, som ligger foran Fru Jensen, er vist præstens søn Kaj. Richardt Christensen føjer til: Det er navnene, som jeg husker dem, men måske vil læsere supplere. 47
Fra Stenbjerg Skole sommeren 1952. Lillian Morbjerg Poulsen, Golfparken 149, Aalborg, oplyser: Øverste række fra venstre: Helmuth Eriksen, Poul Munk Christensen, Mogens Morberg, Kristian Mikkelsen, Vang Jensen, Margit Tøfting Madsen, Rigmor Pedersen, Birgit Poulsen, Liselotte Kristensen, Lillian Morbjerg Madsen, Bente Jensen, Ketty Munk, Henny Grønkjær. Næste række: Svend Aage Andersen, Mads Pedersen, Villy Jensen, Ninna Trab Mikkelsen, Ragnhild Munk Christensen, Minna Andersen, Martha Christensen, Karen Mikkelsen, Alma Nielsen. Næste række: Ketty Jensen, Kirsten Tøfting Madsen, Else Marie Kristensen, Lillian Kristensen, lærer Marius Jensen, Jens Ulrik Tøfting Madsen, fru Dager Jensen, Karen Kristensen, Ingrid Trab Mikkelsen, Hanne Pedersen, Anny Jensen, Ruth Kristensen, Gurli Andersen. Nederste række: Orla Kristensen, Bent Andersen, Knud Morberg Madsen, Arne Pedersen, Preben Pedersen, Erling Kristensen, Frode Poulsen, Johnna Pedersen, Mona Lise Pedersen, Dora Larsen. Tilføjelse: Det er ikke en skrivefejl, at mine to brødre Mogens og Knud hedder Morberg og Morbjerg ligesom mig. Det var præsten, som lavede en fejl ved dåben. Vi er børn af Helga og Jens Morbjerg Madsen, Stenbjerg. 48
De to billeder på denne side er fra Karen Marie Gamby, Elmegaards Alle 21, 3400 Hillerød. Om personerne ved varebilen S1445 oplyser hun: Til højre min onkel, Agust Pedersen, som havde Bimbo Bar, først på Store Torv, senere i Storegade. Derefter fik min onkel og faster vaskeri i Storegade. Manden til venstre mener jeg hed Carl Themann. Som det ses, kørte de som ølkuske for Thisted Bryghus. Billedet må være taget på Frederikstorv. 49
Dette billede er taget kort efter Vildsundbroens indvielse 15. juli 1939. Jeg var med mine forældre og min lillebror i sidevognen ude på den nysindviede Vildsundbro, fortæller Karen Marie Gamby. Min far hed Peter Pedersen. Min mor, Else, var fra Thorsted. Hun er altid blevet kaldt Stinne Balsen. Vi boede i en årrække på Hundborgvej 57, indtil vi i 1950 flyttede til København. 49
Else Hald, Engtoften 24, 7800 Skive, skriver: Jeg startede i 1. klasse den 1. april 1953 i den gamle Tingstrup Skole. Det første skolebillede blev taget kort tid efter, at vi var flyttet til den nye skole – den nuværende Tingstrup Skole. Nr. 1. lærerinde Gisselbæk, 2. lærerinde Anna Andersen, 3. Hans Poulsen, 4. Folmer Høyrup, 5. John Georg Jensen, 6. Henning Østergaard, 7. Poul Christensen, 8. Parly Thomsen, 9. ukendt, 10. Mogens, 11. lærer Dolmer, 12. Keld Nørager, 13. lærer Christensen, 14. Bodil Kristensen, 15. Konrad Andreassen, 16. Knud Erik Jeppesen, 17. Birger Håning Andersen, 18. Jørgen Østergaard, 19. ukendt, 20. Herdis Olsen, 21. Hanne Nymark Pedersen, 22. Bodil Grønkjær, 23. Kirsten, 24. Helga Snæver Andersen, 25. Grethe Sørensen, 26. Marit Rask Nielsen, 27. Grethe Jørgensen, 28. Anny Ferregård, 29. skoleinspektør Høyrup, 30. Gunhild Jensen, 31. Birthe Grønkjær Andersen, 32. Elin Skammelsen, 33. Thea Jensen, 34. Else Andersen (Nu Hald), 35. Anne Grethe Overgaard. 50
Else Hald, Egetoften 24, Skive (pigenavn Andersen) har sendt flere billeder fra Tingstrup Skole. Dette er fra 1958-59. Nr. 1. Kjeld Nørager, 2. Konrad Andreasse

n, 3. Parly Thomsen, 4. Poul Christensen, 5. John Georg Jensen, 6. lærerinde Anna Andersen, 7. Johan Villadsen, 8. Henning Østergaard, 9. Hans Poulsen, 10. Severin Tvile Jensen, 11. Helga Snæver Andersen, 12. Grethe Sørensen, 13. Elin Skammelsen, 14. Ulla Nielsen, 15. Bodil Kristensen, 16. Else Andersen, 17. Hanne Nymark Pedersen, 18. Grethe Jørgensen.

51
Tingstrup Skoles 7. klasse 1960-61. Nr. 1. Jørgen Kilsgaard, 2. Mogens Stockholm Knudsen, 3. Svend Hamborg, 4. Keld Nørager, 5. John Pedersen, 6. Mogens Boyer, 7. Jens, 8. Svend Erik Nissen, 9. Konrad Andreassen, 10. Egon, 11. Parly Thomsen, 12. Benny Overgaard, 13. Bertel Styrbech, 14. skoleinspektør C. C. Thomsen, 15. Anne Marie Due, 16. Kirsten Håning Andersen, 17. Ingrid Tobiassen, 18. Hanne Nymark Pedersen, 19. Else Andersen, 20. Helen Tegtmeir Pedersen, 21. Hanne Skov Madsen. 51
Ulla Nyby Hansen, Hartmannsvej 149, Holstebro, har sendt billeder og tekst til denne side: Min mormor med min mor i hånden. Min mormor, Anna Dusine Nyby, kom til at hedde Dusine, da hun var nr. 12 i søskendeflokken. Hun blev gift med Anders Frost Mikkelsen. Hun fik kun et barn, nemlig min mor, Marie Nielsine Nyby, der blev gift med min far Bernhardt Pedersen. Min mormors søster Petra udvandrede til Amerika i 1912 og blev gift med Peter Lodahl. De kom til at bo i Montana. Jeg venter i oktober besøg af min mors fætter i Amerika. Han stammer fra Vestervig. Petra er hans faster. 52
Dette billede fra 1976 er af min datter Heidi Nyby Hansen og Karen Gotfredsen, Nørregade 33 i Thisted. Hendes mand arbejdede i mange år på Undéns Fabrik, senere Thisted Uldspinderi. Karen var et dejligt menneske. Hun hjalp mange i Thisted og kom tit i mit hjem, først i Nørregade 27, dernæst på Fårtoftvej 48. Når min mor skulle have en baby, blev der sendt bud efter jordemoder fru Vestergaard og Karen. Min far cyklede efter jordemoderen og fik hendes taske bagpå cyklen. Det var han ikke så stolt af! Når Karen var barnepige hos os, spillede vi ludo og tallotteri. Hun havde små gevinster med til os. Hun gik ofte på legepladsen ved Nørregade og tog sig af børnene, så der er mange i Thisted, som har nydt godt af hendes kærlighed til børn. 52
Dette billede er af min mors moster, Andrea (forrest til højre) og hendes ungdomsveninder. De blev fotograferet hos A. B. Hansen i Hurup. Andrea blev gift med Anders Saugbjerg. De havde en landejendom i Næstrup. 52
Emma og Stinne har holdt sammen i over 70 år. Emma skriver: ”Efter 7 år i Skovsted Skole som slyngveninder fortsatte vort venskab gennem glade ungdomsdage. På billedet er vi 17 år og i ens kjoler. Vi skal til dyrskuebal i Thisted. I mange år var det et kort eller et brev til jul og alle fødselsdage eller et besøg, når jeg var i Thy. Da jeg i 1993 flyttede ”hjem til Thy”, blev vort venskab dyrket igen. Næste gang bliver vi 87. Skulle vi fotograferes i dag, må det blive med rollator og sammen med vore 60-årige døtre, og så skulle vi synge om gammelt venskab, der aldrig forgår”. Stinne står til venstre, og hun hedder i virkeligheden Kirstine, født Dalgaard, nu Gregersen og bor på Nors Møllevej 2 B. Emma til højre hedder stadig Nielsen og bor på Centervej 21 i Hanstholm. Emma Nielsen blev taget på ordet. Det lykkedes at samle de to gamle slyngveninder og deres 60 årige døtre. 53
Fotograferet i Nors i September 2003 af Aage Pedersen. Fra venstre Hanne Johansen, Kjelstrupvej 63, Skovsted, Emma Nielsen, Stinne Gregersen og Aase Nielsen, Hanstholmvej 174, Nors. 53
Pastor Kejser i Thisted havde mange konfirmander i 1959. Da der var omkring 70 i alt, blev de delt op i to hold, da de skulle fotograferes. Bente Hebsgaard, nu Larsen, Toftevej 27, har gjort en stor indsats for at få sat navne på. Nr. 1 Ingolf Christensen, 2. Leif Kristian Thomsen, 3. Erik Klitgaard Nielsen, 4. Hans Poulsen, 5. Svend Aage Bæk, 6. Erik Dragsbo Nielsen, 7. Kurt Nielsen, 8. Gunnar Jespersen, 9. Preben Abildgaard, 10. Jens Vestergaard Busk, 11. ukendt, 12. Tage Kristian Munkholm, 13. Ivan Christensen, 14. Steen Bangsgaard Pedersen, 15. Hans Ole Toftdahl, 16. Jens Christensen Aaes, 17. Flemming Gravgaard, 18. Svend Aage Nørgaard Jensen, 19. Bodil Sloth Bertelsen, 20. Kirsten Steffensen, 21. Aase Riis Jensen, 22. Evelyn Thorhauge Jensen, 23. Linda Bode, 24. Helen Hartmann Skydt, 25. Bente Vibeke Hebsgaard, 26. Lisbeth Simonsen, 27. Ulla Vigsø Jensen, 28. Birgit Nystrup Hansen, 29. Bente Irene Saarup, 30. Sonja Christoffersen, 31. Irma Jørgensen, 32. pastor Kejser, 33. Bodil Katrine Larsen, 34. Jette Brøckner Poulsen, 35. Hanne Marie Krogh, 36. Jytte Anine Raunsborg, 37. Kirsten Skaarup. De blev konfirmeret 11. oktober 1959. 54
Her er et andet hold af pastor Kejsers konfirmander. Nr. 1 Jørgen Petersen, 2. Jens Oddershede, 3. Ib Iversen Andersen, 4. Erling Højberg, 5. Bent Jensen, 6. Ole Munck, 7 Otto Ekmann, 8. Jørgen Nystrup, 9. Jens Enggaard, 10. Frede Thomsen, 11. Else Marie Andersen, 12. Kirsten Hove, 13. Jytte Stiggaard Sørensen, 14. Birgit Hundahl, 15. Jonna Birthe Iversen, 16. Marie-Louise Balleby, 17. Søren Baumgarten, 18. Leif Pederesn, 19. ukendt, 20. Niels Friis Houlberg, 21. Leif Westergaard Jensen, 22. ukendt, 23. Aase Bunk, 24. Aase Kanstrup Jensen, 25. Hanne Brandi, 26. pastor Kejser, 27-28-29 ukendt, 30. Jette Christensen, 31. Ingrid Christensen. Helge Eigil Kejser var fra september 1946 hjælpepræst i Thisted, Tilsted og Skinnerup sogne, fra februar 1951 kaldskapellan for disse sogne, indtil han i oktober 1979 tog sin afsked. 55
Billede af Ane Josefine og Peder Pedersen (Knudsen). 56
Dette billede fra 1939 af personalet i Vestergades Brugsforening synes jeg skal i Jul i Thy 2003, skriver Emma Nielsen, Centervej 21, Hanstholm. Manden med cigar (nr. 3 fra venstre) er Alfred Overgaard, som jeg på daværende tidspunkt var forlovet med. Han blev senere købmand på Hundborgvej. Manden ved siden af (i hvid skjorte) er Chr. Andersen. Han blev købmand i Silstrup. Billedet har været sendt til den gamle gartner i Nors, Aksel Hedegaard, idet gartnerkonens far, Chr. Thomsen, havde været ansat i Vestergades Brugsforening. Tove Hedegaard kendte desværre ingen af personerne. Hem kan hjælpe? 57
Kulkompagniet i sne. Bemærk de to flagstænger. Den ene er beregnet til det danske flag, den anden er til det norske. Direktør Bendixen var norsk konsul i Thisted. Når der skulle flages, kaldte han mig ind på sit kontor og gav mig nærmere instrukser. 58
Et skib ved bolværket, formentlig polsk. 59
Stilladset for losning under opstilling. Den øverste til venstre er på plads. 59
Pladsformand Martinus Vullum sorterer sedlerne vedrørende leverancer til udbringning. Personen på den anden side af lastbilen er chauffør Gerhard Mortensen. 59
Den faste stab af arbejdere på Kulkompagniet i Thisted. Fra venstre Niels Pedersen, Martinus Vullum, Gerhard Mortensen, en ukendt og Jens Sørensen. 59
Dette billede af konfirmander ved Hillerslev Præstegård i 1940 er fra Thea Madsbøll, Brinken 4, Nors. Forreste række fra venstre: Petrine Marie Heegard, Karna Margrete Jensen Skydt, Dorthe Nikoline Hove Kilsgaard (kaldet Thea), Anna Katrine Jensen, Maren Neergaard, Elise Kanstrup, Andrea Agnethe Poulsen, Johanne Kristine Bak, Ellen Margrethe Jensen. Bagerst fra venstre Kristian Langballe Kristiansen, Robert Ejgild Andersen, Kaj Damsgaard, Arnold Christian Bojer, Kristian Baadsgaard Jensen, Alfred Overgaard Andersen, Knud Hartvig Knudsen, Anton Kristensen Krag, Karl Vestergaard Jensen, Marius Bjerg Jensen, fru pastor Berg, Robert Jensen, sognepræst Viggo Berg, Karl Nymann Pedersen, Tage Kristensen, Tage Emil Petersen og Ingvard Bak. Efter H. Hilden Pedersen blev Viggo Berg i 1933 sognepræst i Hillerslev-Kåstrup. Johan Thastum tiltrådte i 1974. 60
De blev konfirmeret i Nors Kirke i 1943 og samledes 60 år efter. Først var de til middag på Nors Kro. Derefter samledes de til kaffe og hygge hos en af deltagerne. Bagerst fra venstre Egon Ladegaard, Jørgen Hundahl, Andreas Ganderup, Christian Boyer, Ole Mikkelsen, Anna Sternow. Forrest Gudrun Kirk (Gregersen), Emma Harbo (Møller) og Thea Kjær (Pedersen) Privatfoto. 60
61-67 Det nye album

Billeder:

Navn Side
I 1953 blev et lille hold sproglige studenter dimitteret fra Thisted Gymnasium. De samledes alle hos Erik og Birgit Holm Andersen i Svankjær for at fejre 50 års jubilæum. I stedet fro at blive fotograferet ved gymnasiet tog de ud til Lyngby Strand. Fra venstre: Erik Holm Andersen, Svankjær, Lis Auby, København, Birgit Holm Andersen (Kilsgaard), Svankjær, Karen Kjær (Sørensen), Kolding, og Børge Visby, Paris. Privatfoto. 61
50 år efter, de i 1953 var blevet konfirmeret i Hundborg Kirke, mødtes de fora t markere jubilæet. Bagerste række fra venstre Anker Houe, Tilsted, Erik Kanstrup, København, Bent Lassen, Hundborg, Ingeborg Madsen, Tvorup, Ernst Pedersen, Esbjerg, Anna Rasmussen, Randers, Inger Kusk Kristensen, Skive. Siddende fra venstre Karen Fuglsang og Rita Nielsen, Thisted. Privatfoto stillet til rådighed af Karen Fuglsang, Dunhammervej 3, Hundborg. 61
50 år efter, at de var blevet konfirmeret, mødtes de ved Hurup Kirke. Derfra tog de til Doverodde. I forreste række fra venstre Karen Marie Søndergaard (Kammersgaard), Inger Jensen, Erna Nielsen, Hilda Thomsen (Mølgaard), Gunvor Pedersen (Andersen), Ingrid Nielsen (Toftdahl). Bagerste række Jørgen Krogh, Niels Kruse Andersen, Henning Toftild (Christensen), Arne Pedersen, Conny Ladefoged, Erik Enevoldsen, Poul Bangsgaard og Thomas Sørensen. Foto: Magnus Møller. 62
I Nors samledes 50 års konfirmander til jubilæum. De deltog i gudstjenesten i Nors Kirke. Forrest fra venstre Irene Christensen (Vutborg), Gudrun Ravn Jensen (Pedersen) og Elly Poulsen (Ringgaard). Bagerste række: Jørgen Pedersen, Richard Hove Nielsen, Kristian Iversen, Ove Saubjerg, Svend Søe og Jakob Jensby. Foto: Peter Mørk. 63
Konfirmander fra 1953 mødtes i Nørhå Kirke for at markere 50 års jubilæet. Siddende forrest fra venstre: Ingrid Søe Schmidt, Karen Hansen (Mikkelsen), Ragnhild Topp (Christensen). Bagerste række: Bente Hansen (Christensen), Gunnar Søe, Gunnar Munkholm, Tage Nielsen, Henry Andersen, Egon Hyldahl og Alma Poulsen. Foto: Peter Mørk. 63
De tog eksamen fra Thisted Realskole i 1943, og i juni 2003 samledes de til 60 års jubilæum. Fra venstre Hardy Klostergaard, Vandet, Lars Krogh Pedersen, Horsens, Karen Marie Jensen (pigenavn Madsen), Kgs. Lyngby, Helge Hjortdal, Birkerød, Anna Debora Helleberg (Kristensen), Randers, Inger Jensen (Svalgaard), Thisted, Kjeld Birger Nilsson, Paris/København, Elly Holm (Christensen), Nors, Valdemar Hansen, Thisted, Knud Dinesen, Knud Dinsen, Roskilde, Elly Brogaard (Larsen), Skinnerup, Ane Grøn (Rask), Thisted, Lissy Dahl Nielsen (Olesen), Skagen, Poul Werner Lyhne, Løgstør, Bente Skov (Jensen), Aalborg, Jørgen Chr. Andersen, Thisted og Svend Ove Bach, Thisted. Peter Mørk fotograferede de gamle realister foran Thisted Kirke, hvor de var blevet konfirmeret af sognepræst Herluf Juul Sørensen i 1941. 64
Arne Ringgaard Pedersen. 65
Kjeld B. Nilsson 65
Realklassen fra Thisted Realskole årgang 1953 var samlet til 50 års jubilæum. Bagerste række fra venstre: Erik Mose, Knud Erik Christense, Jørn Larsen, Preben Stausgaard, Oluf Petersen, Finn Andersen. 2. række: Axel Willadsen, Hervig Bach og Kaj Landbo. 3. række lærer Karen Bech, lærer Esther Hvid, Kai E. Pors, Inge Jørgensen, Elsabeth Poulsen, Birthe Hammer, Anders Ninn Kristensen, Kristoffer Møller Nielsen. Forreste række: Walther Wendelbo Pedersen, Per Noes, Tove Hansen, Tille Jensen, Grethe Steinmüller, Birgit Skjødt og Ellen Dalgaard Larsen. Foto: Klaus Madsen. 66
Konfirmander fra Tømmerby-Lild samledes 50 år efter til gudstjeneste i Tømmerby Kirke og hyggeligt samvær bagefter. Far venstre Kjeld Rolsgaard, Frede Fuglsang, Richard Vendelbo, Karl Larsen, Mogens Bruun, Ernst Jensen, Preben Isaksen, Kaja Dalgaard (Rødbro), Karl Pedersen, Anna Grethe Mølbæk (Justesen), Ejvind T. Nørgaard, Bente Didriksen (Gasberg), Johan Larsen, Bodil Bliksted (Bundgaard), Svend Bundgaard og Eskild Keller Nielsen. Privatfoto. 66
50 år efter, at de var konfirmeret, mødtes de søndag den 23. marts 2003 i Sjørring Kirke. Forreste række fra venstre: Marius Pedersen, Poul Jensen, Ericka Beck (Christiansen), Tove Rita Hansen (Jensen), Anne-Marie Munkholm. Bagerste række: Kristian Krogh Jensen, Arne Poulsen, Alfred Skaarup, Niels Kristian Saugbjerg Andersen, Harry Bak, Kristian Andersne, Svend Aage Pedersen, Erik Emil Christensen, Peter Dahlgaard Pedersen og Jens Christian Jensen. 67
I Hvidbjerg Vesten Å Kirke blev 16 fra Ørum og Svankjær konfirmeret 22. april 1953. 10 af dem mødtes for at fejre 50 års jubilæet. De var først til gudstjeneste i Lodbjerg Kirke, hvor sognepræst Kaj Mogensen prædikede. Derefter tog de til Vildsund Strand. Forrest fra venstre Mary M. Christensen, Ruth Kristensen, Ketty Bertelsen. Bagerste række: Poul Nielsen, Jens Jørgen Jensen, Betty Østergaard, Børge Kaastrup, Henning Kræmmer, Heine Prebensen og Poul Brogaard. Foto: Klaus Madsen. 67
68-69 50-året for Dien Bien Phu – Af Anders Schousgaard.

Billeder:

Side 68: Dien Bien Phu fotograferet fra én af de to både, som drengene fra Spangbergsvej og Johnsens Alle havde til rådighed.

Side 69: Da Dien Bien Phu var dækket af et isbjerg, og der lå is langt op på stranden i marts 1955.

70 Artikel om forsidebilledet af Domencio Erdmann.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Nilda Markusen

Axel Ansø

Arne Aabenhus

 

Forsidemaleri: Domencio Erdmann

 

Fotografer:

Pressefotograferne Klaus Madsen og Peter Mørk, Thisted Dagblad

Assisterende pressefotograf Magnus Møller, Foto-Magasinet

Aage Pedersen, Wadmann Grafisk A/S

Tage Jensen

Arne Pedersen

Henning Skov

Anders Schousgaard

 

Grafisk tilrettelæggelse: Tonni Christensen