Jul i Thy 2002

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 Dronning Margrethe i Hanstholm for at indvi det nye museum – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:
Side 3: Hanstholms borgmester, Ejner Frøkjær, nåede lige at få en borgmesterkæde på, inden ”Dannebrog” lagde til kaj. Foto: Peter Mørk.

Side 4: Dronningen og prinsen besøgte Klitmøller Kirke for at se altertavlen, som dronningens tipoldemor, dronning Louise, malede efter et besøg i 1882. Motivet er ”Jesus stiller stormen på Søen”. Foto: Peter Mørk.

Side 5: Uden for Klitmøller Kirke hilste dronningen på beboere fra Ældrecentret Klitrosen. Foto: Peter Mørk.

Dronningen blev ved Hanstholm Kommunes Asylcenter modtaget af den 9-årige Pavanna, som i dagens anledning havde sin festlige afghanske dragt på. Foto: Peter Mørk.

Side 6: Dronning Margrethe var først og fremmest kommet til Hanstholm for at indvi Dokumentationscentret. Forrest til højre Prins Henrik. I anden række fra venstre kaptajnen på ”Dannebrog”, kontreadmiral Steen Vestergaard Andersen, med kasket på skødet. Foto: Peter Mørk.

Skovrider Ditte Svendsen var med dronningen i kolonihaverne ved skrænten, hvorfra der er en flot udsigt over reservatet. Foto: Peter Mørk.

7-14 Et kært minde om et lykkeligt hjem – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 7: Hovedbygningen til godset Fossum. Bygget fra 1811 til 1818 af Severin Løvenskiold og hans hustru Sophie Løvenskiold født grevinde Knuth. Den 14. Løvenskiold på Fossum, Herman Løvenskiold, står ved billedhuggeren Anne Grimdalens skulptur af legende bjørne den 31. maj 2002. Foto: Jørgen Miltersen.

Side 8: Indgangen til hovedbygningens hall. Over hovedportalen er sat denne indskrift: Guds Beskiernmse Over Denne Vaaning! Bygged fra 1811 til 1818 af Severin Løvenskiold og hans hustru Sophie Løvenskiold fød grevinde Knuth.

En af Fossums store sale med flotte lysekroner og historiske malerier på væggene. Flyglet står parat, for familien sætter pris på musik. En tidligere Herman Løvenskiold, født i Norge 1815, blev komponist og organist ved Christiansborg Slotskirke. Han komponerede musikken til balletten ”Sylphiden”, som op til vor tid har været på Det kongelige Teaters repertoire.

Side 11: Mon det var denne kalechevogn, Elise og Emil sad i, da de blev hentet til Fossum juleaften 1847?

Side 13: Over for hovedbygningen ligger denne flotte avlsbygning med ur i midten for oven.

15-18 Mediet fra Irups mørke kælder træder frem i lyset – Af Jørgen Miltersen.

Billede på side 17: Brian Vang i Irups mørke kælder onsdag den 12. september 2001: Der har været to mennesker derinde – en mor og hendes barn. Jeg er ikke i tvivl om, at barnet var en pige på 4-6 år. Foto: Jørgen Miltersen.

19-22 Thistedlæge gik ind for mirakuløse helbredelser – Af Jørgen Miltersen på grundlag af oplysnninger fra Chr. Houmark Hammer og bogen ”Raakost-Erfaringer”.

Billeder:

Side 19: Niels Hammer, 1872-1947.

Side 21: Arkitekt Jens Foged stod for opførelsen af Lægeboligen Tingstrupvej 13 i 1931. Han udbyggede sin ide med T-form og klassiske linjer, da han tegnede Biblioteket, der i 1938 blev opført lidt længere oppe ad Tingstrupvej. Lægeboligen blev i tre etager. I stueetagen på 196 kvadratmeter var der efter indgangen venteværelse til venstre og længere inde konsultation. I denne etage var der endvidere spisestue, soveværelse og pigeværelse. På 1. sal med 139 kvadratmeter var der et sort herreværelse, to gæsteværelser og som noget meget usædvanligt op en første sal et vaskerum med betondæk. Kælderen var på 72 kvadratmeter, i alt rundt regnet 375 kvm. Da Niels Hammer i 1941 flyttede til Skjoldborg, overtog Ejler Bjerregaard hus og praksis. Efter ham kom i 1949 A. Dolmer, fra 1962 Torben Gjerløff, som i 1988 overvejede at holde op. På denne tid var der meget snak om at opføre en bygning til Biblioteket, og en arkitektkonkurrence var under forberedelse. Udgiften blev anslået til 10 mio. kr. Det var der ikke penge til i kommunekassen, og så fik stadsbibliotekar Christian Stangholt en ide: Han ringede på hos Torben Gjerløff og spurgte, om han ville sælge ejendommen til Biblioteket. Det ville han godt, og kommunale embedsmænd fik til opgave at forhandle om prisen. Slutresultatet blev 794.000 kr. Biblioteket overtog ejendommen fra 1. juli 1989. I den tidligere lægebolig sidder i dag stadsbibliotekaren og administrativt personale for Biblioteket og Kulturafdelingen. Endvidere blev katalogafdelingen flyttet dertil. Takket være gamle tegninger kan stadsbibliotekaren fortælle om indretningen af bygningen. I tidens løb er foretaget forskellige ændringer. Sidst er sket det, at det tidligere venteværelse og lægens konsultationslokale er slået sammen til ét rum. Flere vægge er faldet, så det har også været muligt at indrette et mødelokale. Dermed er Bibliotekets pladsproblem blevet løst indtil videre. Foto august 2002: Jørgen Miltersen.

23-28 Jeg blev feriepige på stationen i Hillerslev – Af Jørgen Miltersen på grundlag af breve fra feriepigen selv.

Billeder:

Side 23: Den 11-årige Lillian ved døren til ventesalen på Hillerslev Station.

Side 24: Sådan så Hillerslev Station ud i 1930. Thisted-Fjerritslevbanen blev anlagt i 1904 og nedlagt fra 1. april 1969. Stationsbygningen blev købt af banemester Jens Christensen.

Side 25: Møllebyggerens fire børn og deres mor. Forrest Aage og Mor Mette. Bagerst Esther, Inger og Kaja.

Feriefar Anders og Feriemor Mine. De flyttede senere til Fårtoftvej 15 i Thisted.

Side 26: Møllebyggerens fire børn med deres ægtefæller. Fra venstre Kaja og Kaj, Inger og Svend, Esther og Holger, Anna kaldet Søster og Aage.

De fem børn på stationen: Bagerst Thomas og Jens, forrest Harry, Astrid og Edel.

Side 27: Da min broder Helmer kom i skole og kunne få feriebillet, kom han på ferie hos Jens og Louise. De havde en går på Nors Havreland. Her er helmer sammen med pigerne Karen, Ingrid og Bodil.

Jens og Louise med deres tre piger: Ingrid, Bodil og Karen. Det var Bodil, der i sommer besøgte mig i mit sommerhus i Lyndby. Om vinteren bor jeg i lejlighed i Roskilde.

Side 28: Da jeg i 1998 var hos Kaja i Brovst, kørte vi til Hillerslev for at besøge Søster og for at se, hvor smuk stationen er blevet, efter at Hillerslev Grovvareforening har overtaget den fra 1. januar 1995. Det er Lillian til venstre og Kaja til højre.

Jeg er født 7. april 1919 i New York, hvor min fars skib lå under 1. Verdenskrig. Min mor tog over til ham og var der i tre år. Jeg var syv måneder gammel, da vi kom til Danmark.

29-32 Madsen-Jylland står på Sjælland – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 29: Chr. Madsen fik til sig selv og familien opført Villa ”Stjernen” ved Jyllandsallé. Irene Vixø mener, at det var i 1926-27. Statuen kan skimtes ude til venstre. Den blev formentlig afsløret på Chr. Madsens 65 års fødselsdag 12. marts 1931.

Side 30: Da Madsen-Jylland blev stillet op på Sjælland i 1986.

Side 31: Henning Wienberg Jensen var født i Thisted 8. juni 1915.Han blev samen med sin bror Jørgen Sasser Jensen uddannet som stenhugger i faderens værksted. Henning Wienberg fortsatte på Kunstakademiet i København og havde så rige evner, at han fik tildelt akademiets guldmedalje. Det var for Thistedpigen, der i dag kan ses af alle ved Kystvejen i Thisted. Henning Wienberg boede i Thisted i en årrække, indtil han købte den gamle skole i Jørsby på Nordmors. Han døde på Erslev Plejehjem 18. maj 2000 i en alder af omtrent 85 år.

Side 32: Den søde pige, der titter frem bag Madsen-Jylland i Vejby på Sjælland, er Irene Vixøs datter Laila.

Irene Vixø lægger på sin morfars skulder og glæder sig over, at han nu står i rolige omgivelser i haven i Vejby ved Tisvilde. Foto fra september 2002.

33-60 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
En moder i Vorupør, den 75-årige Ane Kathrine Pedersen, født i Stenbjerg 12. november 1829, der var blind, da hun i 1904 samlede sine børn omkring sig. Siddende moderen. Stående fra venstre Elisabeth Josephsen, Agger (enke efter Niels Chr. Josephsen, der druknede under novemberstormen i 1893. Hun blev gift 2. gang med broderen Josef Josephsen, men i dette ægteskab kom der ingen børn. Derefter Mariane, der blev gift og bosat i San Fransisco (fik 3 børn), Per Knudsen Pedersen, Vorupør (8 børn), Niels Knudsen Pedersen, Vorupør (8 børn), Kristiane Enevoldsen, Sundby (6 børn) og Kristine Pedersen, Vorupør (10 børn). Ane Kathrine Pedersen var gift med Peder Kristian Nielsen, født 1828, død 1891. Han var veteran fra 1848 og 1864. I 6 år var han fordrevet til Spanien sammen med Chr. Bach fra Sdr. Vorupør. Ane Kathrine Pedersen var en høj, smuk kvinde, der blev kaldt ”Ann Høt”. Mens hendes mand var væk, fik hun to børn. En spansk sømand blev far til i hvert fald det ene barn. Ane Kathrine døde i Vorupør 1912. Billedet er fra Johannes Udmark, der bor på Vorupørvej 268 lige over for Førby Sø. Ane Kathrine Pedersen var hans oldemor. Spanieren var far til hans bedstefar, Per Knudsen Pedersen, og Johannes Udmark lægger ikke skjul på, hvor han har sin mørke hårfarve fra. 33
Dette billede fra Johannes Udmark, Vorupørvej 268, er taget i Vorupør i året 1900. Det er af hans bedsteforældre, Per Knudsen Pedersen og hustru, Ane Josephsen, med sønnerne Peter og Anders. Per Knudsen Pedersens mor var gift med Peder Kristian Nielsen, der var veteran fra 1848 og 1864. Han var i 6 år fordrevet til Spanien. En spansk sømand, der kom til Vorupør, blev far til Per Knudsen Pedersen. De to drenge er min  mors ældste brødre, fortæller Johannes Udmark. 34
Dette billede af en marinesoldat er også fra Johannes Udmark. Den 30-årige Hans Peter Josephsen, Vorupør, druknede 1. november 1910. Han var sammen med to andre taget ud i en pram for at redde en mand, der var faldet i havnen fra molen. De to andre druknede også. Det var Mads Kiel og Jen Jensen. Hans Peter Josephsen var gift med Ane Munk Madsen. De fik to sønner, der begge tog til Amerika. 34
En købmandsfamilie i Vorupør ca. 1890. Købmand N. P. Jensen havde den forretning, som købmand Hillgaard driver i dag, oplyser Johannes Udmark. Købmand Jensen døde i 1892. Hans hustru Petrine, der var datter af P. Bak i Stenbjerg, blev brevsamler og havde kirken at rengøre. Hun blev 92 år. De tre døtre i baggrunden er Sidsel Marie, Johanne og Mette. Sidsel Marie blev gift med Simon Simonsen, der var lærer i Vorupør. Hun døde af Spansk Syge. En efterkommer er Vagn Simonsen ved TV. Johanne blev gift med Mads Styrmand fra Sdr. Vorupør. Mette blev gift med broderen Jens Styrmand. Drengen, der står mellem forældrene, er Jens Jensen, der blev tektsilfabrikant i Aulum. Den lille med hånden på moderens knæ er formentlig Jensine Kirstine, der blev gift med Martinus Nielsen fra Ørgård ved Nors Sø. Han kørte dagvogn fra Vorupør til Thisted. De boede først i Sperring, senere i Nors. Jensine Kirstine og Martinus fik sønnen Poul Ørgaard Nielsen, der blev gift med Elisabeth. Efter sin mands død bor Elisabeth Ørgaard Nielsen på Hundborgvej 28. Hun har givet supplerende oplysninger. 34
For hundrede år siden gjorde lærer Munk-Poulsen en stor indsats for at få bygget en læmole i Vorupør. I 1903 bevilgede Rigsdagen 2 millioner til to moler i Thisted Amt – den ene i Nr. Vorupør, den anden i Hansted. Arbejdet blev overdraget til firmaerne F. V. Blom og J. Saabye & O. Lerche for 1.769.000 kr. Hver mole fik en længde på 1000 fod og en bredde på 20 fod. Betonblokke på indtil 20 tons blev udlagt af en kæmpekran fra Titan og sammenstøbt i store betonkasser. Arbejdet i Vorupør begyndte i 1904, og molen stod færdig i efteråret 1913. Billedet af molen i Vorupør er fra en smukt indbunden turistbrochure. Det fortælles, at kæmpekranen, den næststørste i verden, lokker mange rejsende hertil. 35
I turistbrochuren findes også dette billede med titlen ”Parti fra Vorupør” og med følgende tekst: ”Vorupør består egentlig af to fiskelejer, nemlig Søndre og Nørre Vorupør. For 25 år siden var disse to små fiskelejer omtrent lige store. Da var der vel omtrent 400 mennesker i dem. Nørre Vorupør er nu mere end dobbelt så stor som Søndre Vorupør”. Kirken blev opført for 100 år siden. Biskop Søren Lodberg Hvas har lovet at komme til jubilæet 8. december. 35
Meta Nørgaard (født Bonnerup), Vestervigvej 107, Bedsted, har sendt dette billede af elever i Villerslev Skole 1941. Forreste række fra venstre: Mogens B. Andersen, Arne Skammelsen, Peder Flye Jensen, Jens Dreyer, Henning Kjær Villadsen, Karl Kr. Møller, Karl Yde, Henry Madsen, Erik Jensen (skomager), Svend Gade, Jens Bæk, Anker Egeberg, Else. E. Andersen, Kirsten E. Andersen, Astrid Flye Jensen, Meta Bonnerup og Irma Jensen (skomager). 2. række: Sinne (sadelmager) Jensen, Gerda Madsen, Edith Gade, Ida Gade, Dorthea Svendsen, Ebba Frostholm, Bitten Frostholm, Ellen Gade, Borghild fra Børnehjemmet, Inga Uhrbrand, Ragnhild Simonsen, Ester Kobberø, Anna Kobberø, Inga Kobberø, Edith Flye Jensen, Ellen M. Flye Jensen og Elfrida Weje. 3. række: Erna Andersen, Henny Bonnerup, Kirsten Madsen, Asta Jepsen, Herdis Gade, Agnes Dreyer, lærerinde fru Sass Nielsen, lærer Grøn, Jens Evald Ringgaard, Peter Vestergaard, Verner Vestergaard, Frode Sass Nielsen, Karl Johan Gade, Arnold Lorentsen, Arne Grøn (lærer Grøns søn). Bagerste række: Andreas Weje, Viggo Egeberg, Martin Frandsen, Richard E. Andersen, Johan Skammelsen, Egon Vangsgaard, Kristian Svendsen, Egon E. Andersen, Arne Bangsgaard, Flemming Christensen, Hakon Vestergaard, Jens Evald Jepsen, Poul Flye Jensen, Anders Andersen, Knud Egeberg og Gunnar Bonnerup. 36
Hvor der engang var grusgrave er der i dag losseplads på Oddershedegårds Mark i Skovsted. Billedet er fra ca. 1930. I denne ejendom, hvortil der hørte 16 tdr. bygsædeland, boede Jens Andreas Christensen, født 1904, død 1982. Han blev gift med Dorthea Marie Bojer, født 1903 i Hillerslev, død 1977. De fik fire børn: Anna i 1932, Svend Oluf i 1937, Henning i 1939 og Inga i 1940. Familien boede på Oddershedegårds Mark 1930-43, flyttede til Hjardemål og drev 1943-47 en større ejendom ved Hjardemålvej. Senere boede de i Tingstrup. 37
De fik til opgave at køre bundsten til vejen forbi de fire ejendomme på Oddershedegårds Mark, i dag Oddershedevej. Det er Jens Andreas Christensens to heste. Han står længest til venstre. Derefter Andreas Langballe, som boede i ejendommen, og Martin Johansen, der var svoger til Jens Andreas Christensen. Billederne er fra Svend Oluf Christensen, Nørrevænge 39, Thisted. 37
Eleverne i Stagstrup Skole ca. 1950. Egon Haag, Hørstedvej 55, 7752 Snedsted, har afleveret billedet med alle navne. Forreste række fra venstre Hanne Christensen, Gerda Hummelshøj, Ella Mouritsen, Jenny Andersen, Gerda Toft, Birthe Madsen, Verner Poulsen, Kresten Christensen, Sonja Storgaard. 2. række: Agnete Bovbjerg, Katrine Morsing, Marius Larsen, Erna Hansen, Erna Poulsen, Rigmor Mouritsen, Gunnar Bovbjerg, Edith Larsen, Anna Andersen. 3. række: Lærer Andersen, Ejgil Hyldgaard, Preben Pedersen, Egon Møll, Svend Erik Hummelshøj, Egon Haagh, Hans Aage Hummelshøj, Bjarne Storgaard, Helge Madsen, Dagny Christensen, Kristian Christensen. Bagerste række: Frederikke Vestergaard, Eva Toft, Svend Aage Jensen, Gunnar Hyldgaard, Hans Erik Vestergaard, Henry Poulsen, Evald Andersen, Gunva Andersen og Ellen Hansen. 38
Harald Immersen, Højtoftevej 26, Thisted, har skrevet denne tekst til overstående billede: For 60 år siden, den 12. april 1942, blev 13 konfirmeret i Skjoldborg Kirke. Forreste række fra venstre Doris Bakke, Kallerup, Lise Raaby, Hornstrup Mark, Lis Christensen, Todbøll, fru Sommer og pastor Sommer, Nicoline Sørensen, Møgelvang, Karen Olsen, Møgelvang. Bagerste række Alfred Jensen, Skjoldborg, Svend Aage Thomsen, Kallerup, Einar Black, Hornstrup Mark, Conny Oddershede, Skjoldborg, og Henriette Jensen, Skjoldborg. Det kan tilføjes, at Kristian Sommer var sognepræst i Skjoldborg-Kallerup fra 1937 til 1943. Han blev landssekretær for KFUM. Sognepræst til 1960 var H. E. Dahl-Hansen, fra 1961 Thomas Graversen, fra 1986 Ebbe Sunesen. Siden 1999 Thorill Kristensen. 39
De blev konfirmeret i Thisted i 1949. Den første i bagerste række er ukendt af Jørgen Pedersen, Østermøllevej 16, Thisted, og Knud Pedersen, Vestergade 35 a. De har sørget for navne til Jul i Thy. Nr. 2. i bagerste række er Hans Jørgen Jensen, Robin Holm, Jørgen Toft, Helmuth Møller, Poul Jensen, Johannes Evald. Midterste række: Erik Rasmussen, en ukendt, Jørgen Pedersen, Arne Kærsgaard, Chr. Jensen Hansen, Tommy Pedersen, Hans Oddershede, en ukendt, Knud Pedersen, Ketty Sørensen, Karen Marie Nielsen, Ingrid Krogh, pastor H. E. Kejser. Forreste række: Ingrid Højbjerg, Jytte, Margot Pederen, Rosa, Lisbeth Skallerup, Grethe Jespersen, Ninna Andersen, Grethe Thøgersen, Aase Olesen og en ukendt. Helge Eigil Kejser var hjælpepræst i Thisted, Tilsted og Skinnerup fra 1946, kaldskapellan 1951-1979. 39
Dette billede blev taget efter et bryllup i Hundborg Kirke 6. august 1918. Billedet er fra Ragnhild Jensen, Tranevej 7, Thisted, som oplyser: 15 af personerne er min mors familie. De fem personer bagerst i billedet er fra venstre: Louise Thomsen, Louise Holm, Hans Peter Hansen, Nikolaj Hansen, Karl Hansen. 2. række: Jens Nielsen Fink, Anna Larsen, Per Toft, Petrea Toft, Thomas Thomsen, Kirsten Hangaard Hansen (min mor), Petrine Hangaard Hansen, Johanne Hangaard Hansen, Niels Hansen, missionær Johansen, Andreas Pedersen, Jens Jensen og kone, Lars Chr. Larsen, Klara Fink. Barnet er Dagny Nielsen Fink. 3. række: Petrea Holm, Kirsten Holm, Johannes Holm, barnet på skødet er Kristian Holm, bruden Johanne Holm, brudgommen Jens Hangaard Hansen og brudgommens bedstemor. Forreste række siddende Elna Carlsen (med sløjfe), Katrine Holm, Poul Hansen, Valborg Toft, pigen med fletninger ukendt, bagved pigen Martin Hansen og Ingvard Hansen yderst til højre. Det kan tilføjes, at Hans Peter Hansen, der var bror til brudgommen, blev slagtermester på Nytorv i Thisted. Kristian Holm, der sidder på skødet af sin bedstefar, blev kræmmer i Tilsted og døde i april 2002. 40
Dette billede blev taget i 1946, da slagerforretningen på Lilletorv i Thisted havde eksisteret i 30 år. Andreas Møller (til venstre) etablerede sig i året 1907 i Nørregade i Thisted, men flyttede efter kort tids forløb til butikken på hjørnet af Brogade og Lilletorv. Han gik i 1916 i kompagniskab med slagtermester Hans Peter Hansen (til højre). Efter et par år købte de naboejendommen på Lilletorv. Efter 33 års kompagniskab trak Andreas Møller sig tilbage på grund af sygdom, og Hans Peter Hansen fortsatte forretningen sammen med sin søn, Viggo Hansen. Derefter kom nye ejere til. Slagterforretningen eksisterede til 2002, da den overgik til andet formål. Billedet er fra Ragnhild Jensen, Tranevej 7, Thisted. Det har hængt i slagterforretningen, indtil den blev nedlagt. Da Hans Peter Hansen var hendes morbror, interesserede hun sig for forretningen, og da den skulle nedlægges, gik hun ind og spurgte: Mø jeg godt få det billede? Det fik hun, og her er det. 41
På den tid, da forretningen fejrede 30 prs jubilæum i 1946, udstillede man svinekroppe i vinduerne, og kom der en kunde for at få et stykke kød, skar man bare en luns af. 41
Sonja Brogård, Ålkærvej 21, Sønderberg, Thyholm, skrev i december 2001: Endnu engang glæder jeg mig over den årlige udgave af Jul i Thy. Ofte har jeg været fristet til at bridrage med dette billede af en flok arbejdsmænd fra Thisted – kendt af rigtig mange. Min far og min bror er med på billedet fra ca. 1960, da flere gravhøje i Thy blev udgravet under ledelse af Poul Boes søn, Per Boe. Fra højen i Stagstrup har holdet taget opstilling til ære for fotografen. Desværre er jeg ikke i besiddelse af originalen, men jeg håber, at I med den nye teknik kan få et brugbart billede ud af denne kopi. Jeg husker, at min far var glad for arbejdet, da det strakte sig over en længere periode. Ofte var han og de andre arbejdsløse, men denne sommer var der råd til lidt ekstra. Personerne er fra venstre 1. Niels, 2. Peter, kendt som ”Peter Skuf”, gift med Mathilde Leth. De boede på Havnen i Thisted, nr. 3. Ejner Bedsted, 4. Gotfred Madsen (min far), 5. Ejner, 6. Alfred, 7. Jesper, 8. Bent Madsen (min bror), 9. siddende på knæ Alfred, kendt som ”Alfred Såål”. Trods de vanskelige kår har jeg altid følt, at netop dette billede oser af en flok tilfredse og glade mænd. 42
Inger Knudsen, Tingstrupvej 8, Thisted, har sendt dette billede af en kendt og agtet håndværkerfamilie i Thisted 1910: Former Christen Bundgaard Andersen og hustru Andrea, født Bjerregaard, med børn, sigerbørn og børnebørn. I bagerste række fra venstre Anker (smed), Christian (typograf), Maria (svigerdatter), Charles (snedker), Thorvald (smed), Peder Christiansen (bryggeriarbejder, svigersøn). Martin (snedker). De voksne i forreste række: Karen, Peder Andreas (smed), Andrea Andersen, Christian Bundgaard Andesen og Dagmar Christiansen, født Andersen. Børnebørnene er Viggo (nr. 2. fra venstre) og Esther Andersen med Henry Christiansen foran. Det kan tilføjes, at Esther Andersen blev gift med N. P. Knudsen. De fik datteren Inger, der fra 1. april 1953 til 28. marts 1955 var leder af den gamle børnehave i Thisted, fra 1955 til 1. juli 1977 af Dr. Louises Børnehave, i alt 24 år. 43
Dette billede fra Inger Knudsen er af den smukke Caroline. Amalie Engelgreen, der var hendes morfars kusine. Carolines far var forstander for Fattighuset i Thisted, Niels Engelgreen. Caroline blev gift med kunstdrejer C. Bunch, som havde datteren Bertha fra sit første ægteskab. Bertha blev gift med sagfører, senere borgmester S. Bjerregaard og sad nogle år i Thisted Byråd. Kunstdrejer C. Bunch, født i 1857, døde i 1938. En nekrolog i Thisted Amts Tidende 12. december 1938 sluttede: ”Kunstdrejer Bunch var gift to gange. Hans eneste barn, en datter af 1. ægteskab, er gift med sagfører Bjerregaard”. Caroline Amalie, født 1889, døde 1947. I Thisted Amts Tidende stod der 1. april 1947: ”Fru Caroline Bunch, Thisted, enke efter kunstdrejer C. K. Bunch, døde i går i sit hjem i Jernbanegade. Fru Bunch kom syg hjem fra København i efteråret og har i længere tid ligget på sygehuset i Thisted og på Rigshospitalet, men kom hjem for få dage siden. Hun var hjælpsom over for ubemidlede. Man gik aldrig forgæves til hende, når det gjaldt om at støtte et godt formål”. Kunstdrejer Bunch og Caroline Amalie er begravet på Thisteds Søndre Kirkegård nær det berømte monument over skibsbygmester Bendixen og hustru. 43
Dette billede af Hovedgården Irup er fra 1925. Irup blev omtalt i Jul i Thy 2001. Ejeren i 1925 var Johannes Sørensen, der som fodermesterpar havde Dagmar og Anders Andersen. Deres datter Gudrun blev gift med Børge Vestmark, Smedevejen 8, 5970 Ærøskøbing. Han kørte i 2001 til Tved med billedet. Johannes Sørensen havde Irup i 30 år, fra 1914 til 1944. I 1989 blev Irup overtaget af den kun 20-årige Allan Galsgaard. Han blev 25. maj 1996 gift med Marianne Davidsen fra Stagstrup. To børn var med på billeder fra sidste år. 44
Da Børge Vestmark kom med billedet af Hovedgården Irup, havde han dette gadeparti fra Koldby med. Billedet er fra et postkort som i 1952 er sendt til Dagmar og Anders Chr. Andersen, ”Visdomskilden”, Torvet, Ærøskøbing. 44
Dette billede af gymnaster på Sjørring Vold 1945 er kommet fra Jørgen Vinther Kappel, Nordre Thorstedvej 1. Det er karleholdet fra Thorsted. Forreste række fra venstre: Peter Kappel, Ingemann Dueholm, Jens Chr. Jeppesen, Albert Poulsen, Viggo Thomsen, Christian Vestergaard, Martin Madsen. Midterste række: Hans Hede, Holger Skaarup, Svend Skaarup, Holger Jeppesen, Niels Skaarup, Mikkel Skaarup, Johannes Rask, Laurits Vestergaard og lederen Poul Overgaard. Bagerste række: Lyhne ?, Knud Søe Larsen, Niels Jeppesen, Holger Dalgaard og Herluf Jespersen. 45
I dette hus, Østergade 21 i Thisted, boede min farbror, Poul Chr. Møller og hans kone Mette, oplyser underdirektør i Thisted Bryghus, Kristian Richardt Møller. Mette Møller, født Jensen, drev til sin død i 1947 trikotageforretning i bygningen. Poul Chr. Møller i mange år ansat i Kulfirmaet A/S P. O. Poulsen på Havnen i Thisted som lagerarbejder. Efter hustruens død opsagde han sin stilling for at drive trikotageforretningen videre. Først i 1950’erne blev huset købt af Thisted Kommune til nedrivning i forbindelse med gaderegulering Korsgade/Østergade. Poul Chr. Møller boede derefter til sin død 20. december 1956  en lejlighed på Østerbakken. 45
Dette billede er fra Nors Stationsbyskole 1944-45. Bagerste række fra venstre Kaj Olesen, Viggo Larsen, Jens Baadsgaard, Niels Chr. Poulsen, Helga Poulsen, Esther Poulsen, Vita Kristoffersen, Bent Jensen. Næste række: Aksel Oddershede, Anders Stentoft Pedersen, Jens Jørgen Andersen, Kristian Pedersen, Inga Hundahl, Jenny Hedegaard, Thea Pedersen, Nanna Mikkelsen, Gerda Lyhne, Grethe Bach. Midterste række: Christian Dahl Pedersen, Ole Græsbøll, Gerda Olsen, Betty Sjælland Jørgensen, Maren Østergaard, Anna Østergaard, Agnete Stentoft Pedersen, Nancy Jensby Pedersen, lærer Andreas Marius Bach. Næste række: Esther Bengtsen, Inge Jensby Pedersen, Kaja Oddershede, Inger Mikkelsen, Knud Mikkelsen, Bente Larsen, Margit Oddershede, Anna Bang, Kaja Lyhne, Ida Dahl Pedersen, Else Poulsen. Forreste række: Den første ukendt. Derefter Hans Larsen, Henny Ibsen, Jens Chr. Stentoft Pedersen, Martin Gasberg, Hartvig Jensby Pedersen, Kaj Kristensen, Henning Stentoft  Pedersen og Grethe Jensen. Billedet er fra Jenny Larsen, født Hedegaard, Oskar Andersensvej 37, Thisted. Hendes forældre, Severine og Chr. Hedegaard, boede over for skolen ved den vej, der nu hedder Nors Møllevej. Lærer Bach havde to sønner: Berthel blev skoleinspektør i Østerild, Svend Ove Bach forstander for Thisted Handelsskole. 46
Dette billede er fra Hørdum 1949, da et rensningsanlæg blev etableret. Nr. 1 fra venstre ukendt, nr. 2 Henry Pedersen, nr. 3 ukendt, nr. 4 Kaj Vestergaard. Huset i baggrunden til venstre er Otto Pedersens hus, i dag Legindvej nr. 13. (far til Henry Pedersen). Huset på højre side af vejen er Post Madsens, i dag nr. 17. Billedet er et postkort, taget af fotograf Bang, Hørdum, kaldet ”Tju Bang”. Billedet er fra Kirsten Vestergaard, Hørdum, indsendt af Egon Johansen. Hvis læsere kan sætte navne på de to ukendte, er indsenderne taknemlige. 47
Klar til ringridning i Thorsted 1940. Fra venstre Stinne Hangaard, Kathrine Hangaard og Anders Hangaard. Billedet er fra Kirsten Vestergaard, Hørdum. 47
Klar til afrejse 1964 fra banegården i Thisted til Christianslyst. Ved døren til togvognen Poul Pedersen, derefter Poul Weje, Søren Miltersen, Hans Knakkergaard Møller, Erik Nielsen (med siden til), Hans Pallesen (i hvid skjorte), Ulf Rønn, Ole Christensen (med taske over skulderen), Frank Pedersen og den høje (med taske) Jens Chr. Jeppesen. 48
Christianslyst. Sydslesvigs Danske Ungdomsforenings Ungdomshjem, Kursus og Lejerskole, Sønder Brarup. Fra først i 1960’erne til midt i 1970’erne fik unge i Thisted mulighed for at få et lejerskoleophold på Christianslyst. Lærer ved Thisted Borgerskole, Per Knudsen, var meget aktiv inden for De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, der var ejer af Christianslyst. Som formand for Thisted Ungdomsforening tog han initiativ til de første lejerskoleophold for ungdomsforeningens medlemmer. Senere kom fortrinsvis 7.-klasser afsted, og lidt senere elever fra Thisted Ungdomsskole, der i mange år havde lærer Poul Pedersen som leder. Christianslyst var særdeles velegnet til et lejerskoleophold, fortæller Poul Pedersen. Billederne her er fra 1964. Foruden Poul Pedersen deltog lærer Mogens Hansen i denne tur. 49
På aftenvandring til et nærliggende væveri, hvor der ofte blev købt fornuftige souvenirs. Fra venstre Elsebeth Pedersen, Frank Pedersen (med siden til), Hans Pallesen, Inge Mouritzen, Jens Chr. Jeppesen, lærer Poul Pedersen, Poul Weje  (med siden til og briller), Erik Nielsen (i sweater), Kaj og Hans Knakkergaard Møller. 49
Efter en anstrengende spadseretur var det godt med et hvil. Fra venstre Inge Mouritsen, Maria Gjerløff, en ukendt, Ulla Poulsen, Ruth Mouritzen, Hans Pallesen og Frank Petersen. 49
Dette billede er fra 1947-48. Thisted Dampmølles Ford ses til venstre med brandstigen efterspændt. Valdemar Pedersen har oplyst navnene. Fra venstre 1. Maler Arnold Larsen, 2. Børge Sørensen, 3. Alfred Bæk, 4. Murer Peter Nørgaard, 5. Johannes Frøkjær Knudsen, 6. Brandinspektør Richard Olsen, 7. Vicebrandinspektør Brøchner Poulsen, 8. Brandassistent Frederik Jensen, 9. Brandassistent Ingvard Steffensen, 10. Henry Bak, 11. Valdemar Pedersen, 12. Stationsleder Krogh, 13. Robert Jensby, 14. ? Korsgaard, 15. Knud Larsen, 16. Andreas Nielsen. Siddende inde i bilen: Falkmand Preben Holst. 50
(På denne side er en længere tekst, omhandlende Thisted Dampmølle).

Tekst til billedet nederst på siden:

S 1219 er efter restaureringen i 1999 kommet på en opgave i Gågaden i Hurup.

51
Et eksempel på, hvad der blev fremstillet på karetmagerværkstedet i Bedsted. Billedet er udlånt af autoforhandler Lars Dahl, Dragsbækvej. 52
På skiltet på huset står der Bedsted Vogn & Karosseribyggeri tlf. 78 Chr. Krogsgaard. På lastbilens lad står der Villerslev Lastbil. 52
Købmand i Sennels gennem mange år, Ebba Sørensen, har sendt nogle gamle postkort med motiver fra Thisted. Der er ikke årstal på, så det er op til hver enkelt at gætte. Dette er fra Havnen i Thisted med Hotel Aalborg i venstre side og en damper ved kajen. Nederst på kortet er der skrevet ”Modtag Hjertelig Lykønskning på Fødselsdagen med Ønsket om alt godt for Dem og Deres. Deres hengivne Elisabeth”. 53
Dette billede har titlen ”Parti fra Dragsbæk Bugt”. Der ligger mange både i bugten, og man kan skimte et par møller, men i øvrigt er der kun få huse. I dag domineres området af de to store virksomheder Dragsbæk Maltfabrik og Dragsbæk Margarinefabrik. 53
Ulla Nyby Hansen, Hartmannsvej 149, Holstebro, har afleveret så mange familiebilleder og dokumenter, at hun alene næsten ville være i stand at fylde Jul i Thy. Vi begynder i år med et udpluk. Dette er hendes forældre Marie og Bernhard Pedersen. Hendes far arbejdede først hos P. O. Poulsen på Havnen i Thisted og blev derefter chauffør hos Gulf. De boede først i Nørregade 27. I 1945 fik de en lejlighed i Boligselskabet af 1940, Fårtoftvej 48. To værelser  og to kamre med køkken, vaskehus og brændselsskur, viktualierum og have. Indskud 700 kr. Årlig leje 680 kr., der skulle erlægges månedsvis forud med 56 kr. 74 øre. Bernhard Pedersen blev i 1956 forflyttet til Holstebro. Han døde i 1991, Marie i 1997. 54
Marie og Bernhard Pedersens otte børn. Fra venstre John (født 14/6 1942), Poul (født 28/8 1950), Inge (født 2/11 1951), Lissie (født 19/3 1948), Ulla (født 4/9 1940), Rudolf (født 7/10 1937), Per (født 20/10 1943) og Ole (født 9/11 1945). 54
Til dette billede fra De Gamles Hjem i Sjørring har Ulla Nyby Hansen denne tekst: Det er fra venstre mine forældre Bernhard Pedersen og Marie Nielsine (født Nyby). Der efter min mors moster Andrea, gift med den siddende Anders Saugbjerg. De havde en landejendom i Næstrup. 55
Ulla Nyby Hansens familie i Amerika: Min mors moster, Petra og hendes mand og børn. Petra Nikoline Nyby var født 5/10 1891 i Kallerup og blev gift med Peter Lodahl. De boede fra 1912 i Montana i USA. 55
Fra Ulla Nyby Hansen: Det er min mor, Marie Nielsine Pedersen født Nyby. Hun er fotograferet på Havnen i Thisted. Det var ikke alle arbejdsmænd, der havde så flot en kone, men det var takket være hendes søde moster Karoline i Montana i USA. 56
Til dette billede har Ulla Nyby Hansen denne tekst: Efterkommer af Niels Marthinus Jensen Nyby, født 4/6 1850 i Redsted på Mors, og hustru Caroline Marie Olesen, født 31/1 1858 i Nykøbing Mors. Billedet af min mormors søskende tror jeg er taget i Vestervig hos vognmand Anders Nyby f. 12/4 1894 i Kallerup, gift med Nielsine Petrine Nielsen, f. 7/6 1898 i Vestervig. Det er Anders til højre i billedet. Til venstre for ham er det Joseph Peter Nyby, f. 2/9 1884 i Hvidbjerg. Peter boede på Venø og senere i Voldgade 16 i Skive. Han var gift med Anna Marie Pedersen f. 19/3 1885 på Venø. Efter Peter har vi Jensine Andrea Nyby f. 11/12 1877 i Hvidbjerg, gift med Anders Saugbjerg. De boede i Næstrup og flyttede senere til Dissingsgade 3 i Sjørring. Efter Andrea har vi Martin Christian Nyby f. /12/7 1886 i Outrup. De boede på Nørbygård på Venø, hvor deres søn Niels Christian Nyby nu bor sammen med sin kone Ketty. Foruden disse fire var der en søn, der døde som lille. Fire søskende udvandrede til USA ca. 1910. 56
61-67 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Ebba Sørensen holdt ud i mange år, men da hun nåede de 80, besluttede hun sig for at lukke sin købmandsforretning i Sennels. Den blev oprettet af Anthon og Ebba Sørensen i 1956. De drev den i fælleskab indtil 1964, da Ebba Sørensen mistede sin mand. Siden har hun drevet den alene. Hun har udlært et par elever og i øvrigt klaret sig med hjælp fra flinke piger,  men den sidste halve snes år har hun passet forretningen alene. Da Anthon og Ebba Sørensen begyndte i 1956, var der fire købmænd i Sennels sogn – de tre i Sennels By, og så var der en købmand i Hov. I dag er der kun én tilbage: Købandshjørnet i den nordlige del af byen. Ebba Sørensen har gennem årene holdt sin købmandsbutik i den gamle stil. Kunderne nødt godt af den gode stemning i selskab med Ebba Sørensen i omtrent halvtreds år. 57
I forbindelse med museumsudstillingen om Thisted Bryghus var der ophængt billeder af personale, bl. a. dette fra 1960, udlånt af Holger Jørgensen, Gammeltorp 35. Forreste række fra venstre Peter Kawalla, Richard Kjær (kusk), Henning Eliasen (kusk), Erhard Kristensen (fyrbøder(, Johanne Andersen, Carl Themann (lagermand), Rosa Agesen (kontor), Holger Jørensen (senere bryggersvend), Svend Thagaard, Alfred Krogh. Bagerste række: Charles Pedersen (kusk), Gerhard Lund (fyrbøder), Svend Kobberød Jensen (sodavand/vandmand), Klara Jensen (halvt skjult), Elna Pedersen, Tage Pedersen, Peter Overgaard (næsten skjult, bogholder), Martin Kristensen (maltgører), Aage Klemme (kusk), Edvard Andersen (gærmand), Knud Pedersen, Peter Hove (kusk), Aksel Kristensen (gårdmand) og Poul Reitzel (direktør) 58
I sommeren 2002 var der på Thisted Museum en udstilling om Thisted Bryghus i anledning af, at det havde bestået 100 år. I en brochure om udstillingen var der lidt historie: Helt op til midten af 1800-årene førte Thisted en beskeden tilværelse stillet i skyggen af Aalborg. Men med Aggerkanalens gennembrud og senere udvidelse steg befolkningstallet og velstanden. Dette resulterede blandt andet i, at man i 1899 optog en produktion af bayersk øl inden for byens område. Tidligere havde man kun brygget hvidtøl. Thisted Aktiebryggeri hed den nye virksomhed, som efter tidens forhold var både moderne og velindrettet. Men desværre havde man været for optimistiske, og allerede i 1902 gik selskabet konkurs. Samme år dannedes et helt nyt aktieselskab med navnet A/S Thisted Bryghus. Produktionen og omsætningen steg de fælgende år, og i 1907 oprettede man en mineralvandsfabrik. 59
I en turistbrochure, som blev udgivet da molen i Vorupør var under opførelse 1904-1909, fandtes denne annonce med reklame for Thisted Bryghus’ anerkjendte ølsorter og alle sorter mineralvande fra Thisted Mineralvandsfabrik. Klitmøller Badehotel reklamerede med et godt køkken og 5 minutters gang til badene.

 

Bryghuset kom efter konkursen 1902 i støt fremgang, primært som lokalbryggeri, men de seneste år har bryggeriets produkter også bevæget sig uden for lokalområderne. Dette skyldes især diverse øslpecialiteter og det økologiske øl, som har været i stor fremgang de sidste år.

59
De mødtes i Sjørring Kirke søndag den 7. april 2002 for at mindes, at de var blevet konfirmeret for 50 år siden. Bagerste række fra venstre: Arne Jensen, Evald Thomsen, Kristian Christensen, Verner Christensen, Ole Stausholm, Arne Thomsen, Jens Chr. Sørensen. Forreste række: Karen Johannesen (Hedegaard), Gerda Jensen (Pedersen), Anne Grethe Thomsen (Nielsen) og Gerda Lorentzen (Bach). Foto: Peter Mørk. 60
I Nors Kirke blev 15 konfirmeret den 30. marts 1952. Det lykkedes ni af de femten at komme til 50 års jubilæum i Nors Kirke. Fra venstre Krista Nielsen (født Magnussen), Lis Kærgaard (født Søe), Ethel Kristensen (Ganderup), Poul B. Andersen, Karen Margrethe Gregersen (Andersen), Tage Poulsen, Chresten Søe, Arne Jensby og Jens Peter Hvid. Fra kirken gik de til kroen, hvor der blev snakket livligt. Til sidst mødtes de i et privat hjem. Privatfoto stillet til rådighed af Arne Jensby. 60
Gamle elever fra Nors Skoles syvende klasse samledes til 25 års jubilæum i marts 2002. 12 af de 17 elever, der gik ud af klassen i 1977, var mødt sammen med fire lærere. Forreste række fra venstre: Sonja Svendsen, Birgitte Grønborg Madsen  (Pedersen), Kirsten Bojesen (Pedersen), Karen Kjærgaard (Nørgaard), Marianne Schrøder (Madsen), Dorthe Hedegaard (Jensen), Hanne Klienstrup (Nielsen). Bagerste række: Lærer Henny Larsen, lærer Svend Larsen, Hans Troelsgaard, Peter Troelsgaard, Jan Nielsen, Benny Søe Andersen, John Thinggaard Pedersen, lærer Erik Møller Madsen og lærer Lene Thinggaard. Foto: Klaus Madsen. 61
Over et halvt hundrede år var forløbet, efter at de var gået ud af Vestervig Skole. 11 ud af 13 elever mødtes lørdag den 6. april 2002 for at mindes, at de havde forladt skolen i 1950. Forreste række fra venstre Stinne Vendelboe (Kristine Frøkjær), Elise Hansen, Tove Kristensen (Jørgensen), Inger Jensen (Nielsen), Lis Søgaard (Jensen). Bagerste række: Thorvald Frøkjær, Henning Hansen, Jørgen Vestergaard, Lizzy Ringgaard, Vilhelm Andersen og Mogens Larsen. Foto: Peter Mørk. 61
Der er 50 år imellem de to billeder på denne side. De er fra Magda Andersen, Dronning Louisegade 8, 1. tv., Thisted. De øverste er konfirmander i Sennels Kirke 16. april 1950. Bagerste række fra venstre: Gunnar Sunesen, Jørgen Kristensen Carlo Hundahl Jensen, Tage Krog, Egon Bak, Viggo Larsen, pastor Lautrup. Siddende: Grethe Thøgersen, Magda Sørensen, Bodil Sørensen, Anna Louise Sørensen, Sonja Kanstrup, Karen Marie Mærkedahl (præstegårdsforpagterens datter), Inga Thomsen, Erna Holm, Dorthea Hansen, Aase Bliksted og Ruth Kristensen. L. F. Lautrup var sognepræst i Sennels fra 1940 til 1960, da han blev afløst af A. J. Hindsholm, provst fra 1985. 62
Fra 50 års jubilæet 16. april år 2000. Bagerste række fra venstre: Carlo Hundahl Jensen, Jørgen Kristensen, Tage Krog, Aase Dalgaard (Bliksted), Grethe Jensen (Thøgersen), Viggo Larsen, Egon Bak, Gunnar Sunesen. Siddende: Ruth Kristensen (Kristensen), Anna Louise Pedersen (Sørensen), Magda Andersen (Sørensen), Inga Jensen (Thomsen), Erna Madsen (Holm), Bodil Johansen (Sørensen) og Dorthea Nielsen (Hansen). 62
De blev konfirmeret i Hjardemål Kirke i 1952 og mødtes søndag den 24. marts 2002 til gudstjeneste og 50 års jubilæum. Forreste række fra venstre Lilly Mose (født Klemmensen), Else Jensen (Røgild), Bodil Jakobsen, Doris Justesen (Smærup), Erna Christensen (Gasberg). Bagerste række Gunnar Mølbæk, Gunnar Smed, Jens Chr. Skadhauge, Anna Elisabeth Jensen (Nielsen) og Kjeld Madsen. Foto: Peter Mørk. 63
Lørdag den 20. april 2002 samledes gamle konfirmander i Øsløs Kirke, hvor de var konfirmeret i 1952. Forrest Herdis Kristensen, Anna Jensen, Otla Helleberg, Søren Pedersen, Niels Erik Jeppesen. Midterste række: Inge Lise Christensen, Grethe Jeppesen, Signe Hansen, Dorthe Henriksen, Gurli Thomsen, Bente Jensen. Bagerste række: Herman Heskjær, Bent Jensen, Anders Kold, Niels Peter Christensen, Ove Pedersen, Erling Christensen, Ebbe Kiib, Peter Pedersen, Gunnar B. Nielsen og Norman Mørk Christiansen. Foto: Peter Mørk. 63
De amerikanske gæster med forfædre i Thy er netop kommet til Tilstedvej 19 og er blevet modtaget af deres værtsfolk, Eva og Hans Søndergaard. Forreste række fra venstre: Dan, Diana og Diane. Bagerste række moder Delores, Eva Hans, Donna og Marty. 64
Under opholdet i Thy boede de syv amerikanske gæster i Vigsø Feriecenter. Fra venstre Steve, Donna (som har skrevet om turen), Diane, Dan, Diana, Marty og yderst til højre ”the generous and wonderful mother” Delores Holmgaard Jespersen. 65
Gamle elever fra Hurup Private Mellem- og Realskole samledes lørdag den 22. september 2001 til 50 års jubilæum. De besøgte den gamle, nu nedlagte skole, og havde festmiddag på Købmandsgården i Doverodde. Blandt deltagerne var elever fra samme årgang, som tog mellemskoleeksamen året før. Billedet er fra Lissi Ringgaard (født Starch Lauritsen), Toftevej 3, 8600 Silkeborg. Bagerste række fra venstre: Askov Hove, Videbæk, Palle Lund Andersen, Fredericia, Anders Balsby, Brønshøj, Jørgen Pilgaard Kristensen, Værløse, Jens P. S. Jensen, Struer, Erik Vendelboe, Hurup. Midterste række: Ruth Pedersen, Nørresundby, Anna Lis Nørgaard (Jensen), Uglev, Lissi Ringgaard, Silkeborg, Conny Madsen (Schnipper), Hvidovre, Anna Nielsen (Landbo), Lyngby, Poul Wensien, Bedsted, Henning Larsen, Gram, Torben Søndergaard Nielsen, Frederiksberg, Lillian Stærk (Enevoldsen), Hurup. Forreste række: Lis Pedersen (Knudsen), Junget, Ella Christensen (Jensen), Roskilde, Inga Kjær (Korsgaard), Hurup, Esther Jensen (Poulsen), Randers, Elise Hansen, Aalborg, Aase Laursen, København, Elin Larsen (Houmøller), Aulum, og Anne Marie Madsen (Gade Larsen), Hurup. 66
De begyndte i 1. A på Thisted Borgerskole 1950, og tre år efter blev de fotograferet. Billedet er fra Inge Kirk Andersen, Vestergade 48b. Bagerste række fra venstre: Johannes Carlsen, Mogens Aas Christensen, Per Bjerg, Jørgen Flyvholm, Ole Andersen, Kai Christensen, Christian Færgegaard Andersen, John Bertelsen, Ejnar Vigsø Christensen, lærer Aksel Bagger. Midterste række: Leif Christensen, Orla Cederholm, Birthe Christensen, Karen Andersen, Lene Nors Andersen, Ingelise Bak, Kirsten Christensen, Inge Kirk Andersen, Erik Bjerregaard, Erik Styrbech Jensen. Forreste række: Kirsten Bjerregaard, Else Christiansen, Edith Bøjer, Bente Hede, Inge Grete Andersen, Riga Aggerholm, Bodil Busk, Birte Kiel Andersen, Jytte Bjerregaard og Lillian Christensen. 67
50 år efter den første skoledag mødtes mange af de gamle elever igen. Billedet er taget uden for Hotel Thisted i forbindelse med en festlig sammenkomst. Forrest fra venstre Per Bjerg, Inge Kirk Andersen, Ingelise Brogaard (født Bak), Inger Tolsted (Skaarup). Mellemste række: Mogens Aas, Jørgen Flyvholm, Edith Falshøj (Bøjer), Bodil Busk, Birthe Skov (Christensen), Kaj Christensen. Bagerste række: Orla Cederholm, Erik Styrbech Jensen, Ejnar Vigsø, John Bertelsen og Birthe Bertelsen (Kiel). 67
Lørdag den 25. maj 2002 samledes på Østre Skole i Thisted 31 af de 46 elever, der var gået ud af skolen i 1977.

 

Øverste billede, klasse 10D: Forreste række fra venstre: Esther Hyldgaard, Mia Langberg, Anne Mette Olesen, Dorthe Jønsson (Christensen), Birthe Wadmann, Leif Andersen. Bagerste række: Kim Ulnits, Per Rasmussen, Bodil S. Rasmussen (Jensen), Tom D. Poulsen, Anne-Mette Andersen (Olesen), Kurt Vester, Henning Pedersen og Bjarne Schultz, dengang lærer, nu skoleinspektør.

 

Midterste billede, klasse 20 B: Forreste række: Lise-Lotte Mierzejewski (Nielsen), Alette Brusch, Vivi Christensen Bislev (Kragh), Anette Dam Bennick (Christensen). Bagerste række: Kim Ryltoft, Ulla Justesen (Iversen), Vibeke E. Bojesen (Aagaard), Arne R. Bruhn, Jan Jensen, lærer Hanne Nymark.

 

Nederste billede klasse 10 C: Forreste række fra venstre: Susanne Schultz Bisgaard (Olesen), Nuka Vibeke Hove, Lis Grøntved (Hansen), Helle Andersen (Viborg). Bagerste række: Lars Landbo Kristensen, Kim Kloster Mikkelsen, Susanne Bundgaard (Pedersen), Kjeld Nielsen, Martin Kjær og skoleinspektør Bjarne Schultz. Fotos: Klaus Madsen.

68
Da studenter fra Thisted Gymnasium årgang 1952 fejrede 50 års jubilæum, var 19 ud af 20 mulige mødt op. Ulla Truelsen, Tømmerparken 84, Sorø, har givet oplysning om navnene. Forreste række fra venstre: Jenny Madsen, Lis Bjelbo, Inger Uhrenholt, Niels Såbye, Ewald Holm Jensen. 2. række: Lis Christensen, Tove Skovgaard-Olsen, Nanna Bonnén, Inge Marie Brix Grønhøj, Erik Herly, Kjeld Johannesen. 3. række: Inge Munch, Jørgen Hagger Jensen, Tage Hjortshøj, Ulla Truelsen. Bagerste række: Jens Lyngborg, Troels Dolmer, Egon Leth og Erik Søltoft. Ulla Truelsens far var læge Knud Westh. Foto: Peter Mørk. 69
Studenter fra Thisted Gymnasium, 3 MB årgang 1962, samledes i juni ved det gamle gymnasium på Munkevej for at fejre 40 års jubilæum. Forreste række fra venstre: Sanne Nørlykke (Toft-Jensen), Greve, Anna Simonsen (Østergaard), Herning, Karen Marie Stensgaard (Pedersen), Hellerup, Jacob Jessen, Thisted, Karen Marie Pedersen (Møller), Lem, Spøttrup, Ove Bach, Thisted. Midterste række: Svend Larsen, Frederiksberg, Hans Colding, Lemvig, Mogens Kristensen, Thisted, Finn Børge Pedersen, Nivå, Bent Sørensen, Vodskov. Bagerste række: Poul Kristian Enevoldsen, Vildbjerg, Anders Fuglsang, Thisted og Peter Werner Jørgensen, Bagsværd. Fraværende: Bent Foges, Åbyhøj, Edith Engel Pedersen, Suldrup, Erik Tjæreborg, Ringsted, Hans Jørgen Jensen, Nibe, Kjeld Silkjær, Egå, Leif Jensen, Morud, Per Sten Jørgensen, Holstebro og Svend Erik Steffensen, Videbæk. 69
Dette billede er kommet fra Aalborg. Det er sendt til Jul i Thy af Bent Christensen, Viggo Madsens Boghandel, Bispensgade 10, privat Bavnevangen 19, 9200 Aalborg SØ, med følgende tekst: Spejderbilledet er af ”Egernet”, 2. Thisted Trop, fotograferet foran gården Tandrup ved V. Vandet Sø omkring 1957. Basse-Jørgen gjorde troppen stor ære ved at føre patruljen frem som nummer 1 ved flere turneringer i Nordvest Division. Se blot medaljerne ved hans højre side. Søren Savskjær og Preben (Øyvind) Nielsen var fraværende ved denne lejlighed. Ellers følger fra højre Basse-Jørgen, Bent, Fritz, PW og yderst til venstre unge Poulsen (City) eller Reitzel (Bryghuset). Vi lærte meget om livet på landet hos den gæstfri gårdejer, der gerne stillede sineheste til rådighed til en tur ved søen med en sæk som saddel. Det kan tilføjes, at Gunnar Dybdahl var ejer af Tandrup fra 1950 til 1988, da gården blev overtaget af sønnen, nuværende ejer, Arne Dybdahl. 70
Engang var der i Thisted mindst tre konditorier: Krabbes og Reinholts i Storegade, senere Calles, og Thorstensens i Vestergade. Klara Kusk, Svalgårdsvj 14, Sjørring, har sendt dette billede fra Krabbes Konditori engang i 1940’erne og skriver: Det er min faster Benthine Kjær, som i en årrække var servitrice og ekspeditrice i Krabbes Konditori. Pigen til venstre er muligvis Karen Elbrønd. 70
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Lillian Hetting-Jensen

Irene Vixø

 

Forsidemaleri: Fra Jul i Thy 1949. Efter akvarel af Carl Lundblad.

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Foto-Magasinet, Thisted

Lokalhistorisk Arkiv på J. P. Jacobsens Plads

Lillian Hetting-Jensen

Irene Vixø

Søren Miltersen

Jørgen Miltersen

 

Grafisk tilrettelæggelse: Anne Mette Thuesen Nielsen