Jul i Thy 2000

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Et sabbatår gav stødet til Jensen Safaris – Af Jørgen Miltersen med bidrag fra Ann Kerol, der i Sydafrika har besøgt den eventyrlige thybo Holger Jensen fra Thisted.

Billeder:

Side 3: Holger Jensen i sin smukke have med bassin og Jensen Safaris Guesthouse i baggrunden. Foto: Ann Kerol.

Side 4: Et par af fløjene i Jensen Safaris Guesthouse. Foto: Ann Kerol.

Side 5: Flotte dekorationer i den røde spisestue i Jensen Safaris Guesthouse. Foto: Ann Kerol.

I en af de fine suiter i Jensen Safaris Guesthouse står der en flot dobbeltseng, og på væggen hænger plakater, som reklamerer for Karen Blixen Museet. Foto: Ann Kerol.

Side 7: Holger Jensen uden for sin privatbolig med hundene Thor og Bruno. Foto: Ann Kerol.

Side 8: Et selskab fra Thy, som boede på Boulevard Protea Hotel i Struben Street i Pretoria, skulle ud til Holger Jensen for at nyde en bedre middag. Han rullede op foran hotellet for at hente sine gæster, og da gik det som for Hardy i bushen: Den hvide Rolls-Royce strejkede. Holger Jensen står på hovedet i motoren, mens Britta Gade fra Thisted ser til. Foto: Erik A. Lauridsen.

9-14 Christiansgave har været jungle – Af Kjeld B. Nilsson.

Billeder:

Side 10: Kjeld B. Nilsson, 73, boede i Thisted 1936-43 og tog realeksamen fra Thisted kommunale Mellem og Realskole. Siden blev han journalist på De Bergske Blade og i Det Berlingske Hus og er i dag knyttet til Billed-Bladet. Siden 1978 har han boet i Paris. Han har flere gange tidligere bidraget til Jul i Thy. I 1998 skrev han om Malthe Conrad Bruun, der var født i Thisted 12. august 1775 og i 1799 kom til Frankrig, hvor han vand berømmelse som litteraturkritiker og som den moderne geografis grundlægger. Han udgav en lang række banebrydende værker og grundlagde Frankrigs geografiske selskab. Han døde 14. december 1826. Kjeld B. Nilsson er fotograferet ved Malthe Conrad Bruuns gravsted på Montpernasse kirkegården i Paris. På den pyramideformede gravsten var der oprindelig en kugle som symbol på jordkloden. Det er endnu ikke lykkedes at få mæcen eller et pengeinstitut i Thisted til at bekoste restaureringen af gravstedet.

Side 11: Vintrene var hvide o solrige… Dette aftryk fra én af Aage Pedersens glasplader opbevaret på Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads, med følgende tekst: Den nederste sti i Plantagen. Man ser hækken til kolonihaverne. Skorstenen er måske fra gartner Jespersens drivhus. Den højtliggende firkantede bygning er epidemiafdelingen ved Thisted Sygehus.

Side 11: Aftryk fra en glasplade ca. 1900. Mødre i Christiansgave med barnevogn. Måske er manden til højre far til et af børnene.

Side 12: Skovbakken var en større udfordring til dumdristighed… Billedet er fra ca. 1930 og befinder sig i Lokalhistorisk Arkiv. Det tilføjes, at manden i højre side med hat er kandidat Hansen.

Side 12: Der var frit slag i Plantagen til at føre Tarzan-filmenes drejebøger ud i livet på lokal grund… Dette billede er taget af fotograf Aage Pedersen. Det vides ikke hvornår. Lokalhistorisk Arkiv modtog det i 1984.

Side 13: Er ”Christiansgave” en plantage eller en skov? Selv byens vise fædre må have været i tvivl. På pladen til venstre står der: ”KONG CHRITIAN DEN OTTENDE SKIÆNKEDE DENNE PLANTAGE TIL THISTED AMT DEN 11: JANUAR 1844”. På pladen til højre: ”VED KONGELIG GUNST ER DENNE SKOV ANLAGT DEN 10. IANUAR 1821 TIL ZIIR FOR THISTED BYE OG TIL GLÆDE FOR DENS INDVAANERE”.

15-20 Slægtens gårde – Jens Jørgen Bangsgaard fortæller om Thinghøjgård i Hørsted og Landbolyst i Hundborg.

Billeder:

Side 16: Thinghøjgård i Hørsted sommeren 1997. Foto: Jens Jørgen Bangsgaard.

Side 18: Landbolyst i Hundborg set over mod stuehuset, der er fra 1805. Foto fra året 1989.

Side 19: Landbolyst set fra en anden vinkel. Foto fra året 1987.

Side 20: Jens Jørgen Bangsgaard, født 22. marts 1942, søn af Mary Bangsgaard, Poppelvej, Hurup, og afdøde gårdejer Niels Holm Bangsgaard, Refs. Siden 1969 faglærer i historie på Osted Fri- og Efterskole ved Roskilde.

21-24 Madsen-Jylland som bygmester i 1933 – Henning Skov har fundet en aftale, som hans far, lærer N. Skov, indgik med Chr. Madsen.

Billeder:

Side 21: Dette hus på Fayes Alle 6 i Thisted stod Chr. Madsen for opførelsen af.

Side 22: Denne kontrakt indgik lærer N. Skov med Chr. Madsen.

Side 23: Chr. Madsen blev i 1890 viet i Thisted Kirke til Dorthea Cathrine Pedersen fra Vorring i Nors Sogn. Det vides ikke om det er ægteparrets første barn, der er med på dette billede, taget af H. Krogh, Valby Langgade 31, København. Billedet er i 1987 afleveret til Lokalhistorisk Arkiv i Thisted af Dagmar Christrensen, Østergade 9a i Thisted.

Side 24: Gæstegivergården Jylland lå på hjørnet af Frederiksgade og Vestergade, hvor der i dag er radioforretning. Til venstre for indgangsdøren fra Frederiksgade står der ”Dame Café”, til højre ”Giæstegivergaarden Jylland”. Ifølge Lokalhistorisk Arkivs oplysninger er billedet taget efter 1908. For enden af Frederiksgade ses Banegården. Billedet er overført fra én af fotograf Aage Pedersens glasplader.

25-28 Pige fra Fårtoft kom i Kongens Køkken – Else Godiksen fortæller om Kirstine Degn, der var ansat hos dronning Louise og Christian IX.
29-32 Anna Maries julegæst – Fortælling fra Jul i Thy 1946 af Caroline Willumsen.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det første billede til Det gamle Album 2000 er kommet fra Steffen Riis, Hejrevænget 16, 5610 Assens, med følgende tekst: Hvem er disse herlige mænd på dette foto? Jeg ved kun, at personen bagerst til højre med den noget særprægede hat er min morfar, senere smedemester Stefan Marius Andersen (smed Marius), Kr. Koldsgade 10, Thisted. Billedet er fra Atelier Victoria, fotograf Sørensen, Vestergade, Thisted, så det er taget efter 1906. Stefan Marius Andersen er født 26. december 1882. Han blev gift 7. november 1907 med Jensine Rasmussen. Kunne det være et foto med venner, inden han opgiver sin ungkarletilværelse? Det ser i hvert fald ud til at være nogle jævnaldrende. 33
De blev konfirmeret i Thisted Kirke søndag den 15. oktober 1961 af sognepræst Erich Jessen. Billedet er fra Henning Hjorth, Højtoftevej 108, Thisted. Som har fundet frem til alle navne. Forreste række fra venstre: Jette Nielsen, Kirsten Hjortshøj, Inge Lise Bovbjerg, Kirsten Haaning, Ingrid Helene Thobiasen, Anne Marie Lund Nielsen, Anni Møller Nielsen, Tenna Jespersen, Christel Olsen, Else Knakkergaard Møller. 2. række: Grete Pedersen, Helen Tegtmeir Pedersen, Inge Madsen, Aase Jespersen, Birthe Nedergaard, Bodil Wang Nielsen, Eva Miltersen, Kirsten Jensen, Birgitte Andersen, Kirsten Kanstrup Jensen, Dorthe Ebbesen, Bodil Søe Larsen. 3. række: Finne Kornum, Jan Dinesen, Thorkild Søndergaard, Niels Frederiksen, Jens Sloth Nielsen, Ole Didriksen, Niels Peter Sejerskilde Nielsen, Stig Hansen, Henning Hjorth, Erik Haaning, Erland Jensen (Pift), Niels Chr. Møller og sognepræst Erich Jessen. 4. række: Gert Haaning, Hans Ove Jensen, Kristian Sønderskov, Karsten Hundahl, Torben Poulsen Nielsen, Preben Kirk, Bjarne Andersen, Jens Frostholm, Per Nørgaard Larsen, Egon Jensen. 34
Eleverne i Thisted Vestre Skole A 5 var 24. juni 1930 på udflugt til det højeste punkt i Thy, Ashøje, 93 meter. Blandt deltagerne var Poul Topp, der har medsendt følgende navneliste: Nr. 1 Emma Petersen (datter af malermester Petersen, Kongensgade), 2. Ellen Mærkedahl (repræsentant, Møllevej), 3. Krista Larsen, 4. Karin Agerholm (slagtermester, Vestergade), 5. Ellen Holst, 6. (navnet glemt), 7. Vagn Verner Petersen, Thorsgade, 8. Peter Brunsgaard (søn af redaktør C. Brunsgaard), 9. Svend Petersen, Dragsbækvej (første hus efter skolens badehuse mod vest), 10. Elin Jensen (kriminalbetjent, Margrethevej), 11. Helga Leegaard, 12. Karl Erik ”Kylle” Nielsen (skotøjshandler, Ågade), 13. Per Kjærsgaard, Margrethevej, 14. Charles Christensen, Dragsbækvej, 15. lærer P. Høegh Nielsen, 16. Bent Nielsen (godsekspeditør, Dragsbækvej) 17. (navnet glemt), 18. Henry Petersen, Møllevej (over for Margrethevej), 19. Ellen Margrethe Jessen (billedskærer, Margrethevej), 20. Oda Larsen, 21. Sigrid Dissing, Skolegade, 22. Poul Winther Topp (søn af motorfører, Hundborgvej), 23 Anna Smed Christensen (hestehandler, Nytorv), 24. Richard Westergaard (murer, Hundborgvej), 23. Else Sørensen (Singer-Sørensen, Nytorv), 27. Peter Møller Poulsen (bryggeriarbejder, Degnevangen), 28. Ellen Margrethe Madsen, 29. Aage Christensen, Tingstrupvej, 30. Erik Larsen (skoleinspektør, Vestre Skole). Poul Winther Topp, der nu bor Stentofterne 24, Struer, føjer til: Det kunne være interessant at vide, hvor mange der er tilbage i dag. 35
Anker Andersen, Islandsvej 27, Thisted, har sendt dette billede fra Skinnerup Skole 1937. Bagerst lærer Pedersen og frue og derefter fra venstre Kristian Vestergaard Knakkergaard, Peder Bach Jørgensen, Else Knakkergaard, Gudrun Pedersen, Gunhild Sekkelund, Emma Jørgensen, Karoline Trabjerg, Kaj Larsen, Henry Sekkelund. Næste række: Magnus Poulsen, Børge Mark, Kristian Bertelsen, Laurits Mark, Ejvind Andersen, Knud Jensen, Chr. Richard Kristensen, Henny Jørgensen, Egon Jacobsen. Næste række: Tove Nedergaard Pedersen, Astrid Bertelsen, Stinne Hansen, Kristiane Enevoldsen, Bodil Jacobsen, Ellen Jørgensen, Jane Kristensen, Otilia Larsen, Thora Poulsen, Egon Kristensen. Næste række: Knud Jørgensen, Karl Kristian Enevoldsen, Johanne Mark, Mie Enevoldsen, Dorthe Mark, Karen Jørgensen, Kristine Pedersen, en ukendt, Johanne Hansen, Johanne Andersen. Næste række: Gustav Nedergaard Pedersen, Enevold Enevoldsen, Kirstine Jørgensen, Mary Kristensen, Inge Lise Jensen, Eva Pedersen, Anine Bertelsen, Anker Andersen og Anders Knakkergaard. Lærer Pedersen døde i 1944. Samme år tiltrådte lærer Led. 36
Thingstrups Gymnastikforenings senior-hold efter opvisningen i Thyhallen i Thisted 19. marts 1999. Billedet er fra Chr. Boyer Larsen, Ringvejen 11, Thisted. Kun omkring halvdelen af gymnasterne ønskede at deltage i opvisningen. Bagerste række fra venstre: Anna Nymark, Ingrid Block, Kirsten Veje, Gethe Sandahl, Emmy Nedergaard, Anna Marie Andersen. 2. række: Anna Marie Korsgaard, Helga Bunk, Gerda Kjøller, Dagmar Foged, Anna Marie Pedersen, Thea Boyer, Petra Larsen, Irene Eriksen, Else Overgaard, Inger Poulsen, Inger Sørensen, Jørgen Nedergaard, Lis Sand. 3. række: Marie Nielsen, Orla Rask, Mogens Vestergaard, Niels Christian Nielsen, Christian Boyer, Kristian Foged, Carl Henning Uhrbrand Christensen. Forrest: Kristine Hundahl, Karen Christensen, Helga Ringgaard, Kristiane Vestergaard og lederen: Anna Marie Rask. 37
Provst H. Hilden-Petersen og hans konfirmander ca. 1930 foran præstegården i Hillerslev. Billedet er fra Jenny Ringgaard, Hanstholmvej 185, Nors. Supplerende oplysninger er givet af Marie Andersen, Stationsvej 20, Nors, tidligere Gl. Smedegård. Bagerste række fra venstre Harald Pedersen, Martin Bisgaard, Søren Klimt, en ukendt, Viggo Hansen, Søndergaard Kielsgaard, Johannes Munkholm. Den første i forreste række fra venstre er ukendt. Derefter Anna Bunck, Inga Bojer, en ukendt, Eddy Nielsen, Kirstine Dalgaard, Agnethe Pedersen, Marie Berthelsen, Agnete Pedersen, Dagmar Christensen, Edith Gregersen, Gerda Skaarup og Esther Jensen. Hilden-Pedersen var sognepræst i Hillerslev-Kåstrup 1899-1932. 37
Dette billede fra Tingstrup Skole 1939 er kommet fra Jytte Frost, Vestervej 19 i Gettrup. Hun har nr. 69, og hendes bror Ejvind nr. 22. 1. Anna Myrup, 2. Inge Kammersgaard, 3. Jenny Kristensen, 4. Grethe Rask, 5. Anna Karlsen, 6. Kristian Hundahl, 7. Kaj Christensen, 8. Henning Hyldgaard, 9. Ivar Østergaard, 10. Konrad Christensen, 11. Ib Thomsen, 12. Thøger Riis, 13. Hans C. Ø. Pedersen, 14. Gunnar Jørgensen, 15. Aase Jensen, 16. Anna Nielsen, 17. Nanna Snæver Andersen, 18. Ruth Mikkelsen, 19. Rie Mortensen, 20. Kirsten Petersen, 21. Thorvald Larsen, 22. Ejvind Frost, 23. Karl Heins Møbius, 24. Søren Chr. Poulsen, 25. Svend Erik Myrup, 26. Egon Svoger, 27. Svend Aage Josefsen, 28. frk. Christensen, 29. Gudrun Christensen, 30. Grethe Mortensen, 31. Grethe Jensen, 38. Poul Nielsen, 39. Henrik Rasmussen, 40. Kaj Andersen, 41. fru Myrup, 42. Niels Chr. Andersen, 43. Anders Gregersen, 44. Kristian foged, 45. Bent Snæver Andersen, 46. Ove Snæver Andersen, 47. Katrine Jensen, 48. Else Andersen, 49. Birgit Ø. Pedersen, 50. Anna Hald, 51. Inger Christensen, 52. Grethe Floustrup, 53. Ella Christensen, 54. Kirsten Riis, 55. Lærer Myrup, 56. Kamma Riis, 57. Leo Ø. Pedersen, 58. Jens Østergaard, 59. Alfred Færgegaard, 60. Kaj Kammersgaard, 61. Aksel Lindorff Larsen, 62. Stella Christensen, 63. Grethe Christensen, 64. Sigrid Hansen, 65. Inge Josefsen, 66. Eva Christensen, 67. Inge Jensen, 68. Dorrit Vach, 69. Jytte Frost, 70. Else Christensen, 71. Erik Christensen, 72. Jens Jørgen Hyldgaard. 38
Dette billede, taget ved skolen i Skårup ved Sjørring 1928, er fra Magnus Jensen, Vuskærvej 9, Tilsted. Bagerste række fra venstre: Lærer Balle, Viggo Jakobsen, Frederik Hansen, Jens Peter Hansen, Chr. Nielsen, Svend Madsen, Aage Mouritsen, Anders Jakobsen, Niels Thomsen, Magnus Jensen, Henny Bunk, Doris Balle og en kusine til Doris. Næste række: Agnar Bunk, Lars Krogsgaard Jensen, Verner Poulsen, Anton Dalgaard, Georg Gregersen, Chr. Madsen, Skaarup Bunk, Henry Christensen, Kr. Møller, Ejnar Aas Christensen, Sigrid Aas, Anna Sørensen, Dagny Christensen, Margrethe Bak, Ellen Guld, Klara Jensen, Dorthea Jensen, Mary Bunk, Ellen Hansen, en ukendt, Astrid Guld og Jenny Poulsen. Forreste række Grethe Krogsgaard Jensen, Stinne Jensen, Olga Bake, Dagny Bake, Dagmar Jensen, Drothea Bjerregaard, Dorthea Bak, Dagny Thomsen, Nelly Bak og Laurs Rask Nielsen. 39
Dette billede blev taget, da medlemmer af Thisted Rotaryklub engang i 1950’erne besøgte Thisted Amts Tidende (fra 1970 Thisted Dagblad). Den eneste nulevende, Egon Houmann, Anne Søesvej 9, Thisted, har sat navne på, og supplerende oplysninger er givet af Knud Worsøe, Anne Søesvej. Bagerste række fra venstre: Direktør Nielsen, Uldspinderiet i Østergade, B. Bjerre Christensen (1891-1993), installatør, Brogade, Pieter Hedegaard (1903-????) gårdejer, Thisted, Egon Houmann (1906-), gartner, Vestergade 84, Johs. Haaning (1904-86), grosserer i olie og fiskenet med forretning på Havnen, G. Biering-Sørensen, amtsvejinspektør, Aage Mørch, elektricitetsværksbestyrer, Ejgil Møller (1904-99), ingeniør, motorsagkyndig, J. Kr. Knudsen (1890-1983), tømrermester, Henry Søndergaard, buntmager, Vestergade 18, H. J. Hartz, bankdirektør, Landmandsbanken, Kr. Krabbe, konditor, muremester Andersen, Jens Rasmussen (næssten skjult), landsretssagsfører, Johan Gerstrøm (1914-93), proprietær Momtoft, senere Hjardemål, og Thisted Amts Tidendes redaktør, J. J. Lustrup (1890-1977). 39
Henning Skov, H. C. Andersensvej 46, 8800 Viborg, er i Thy først og fremmest kendt som storkeeksperten, der bl.a. tog sig af de berømte storke i Frøstrup. I mange år var han ansat i SAS, og han sluttede sine aktive år som assistent på Landsarkivet i Viborg. Men han begyndte i Thisted. Det fortæller han om i denne tekst til billedet af Kalkværket i Torp: I Thisteds vestlige udkant, hvor der nu er opført et moderne boligkvarter med navnet Norgesvej, var der tidligere et kalkværk med tre ovne. Det var grundlagt i 1896 af N. I. Thykier. Da han døde, drev hans enke det videre i et par år, indtil det i 1933 blev købt af A/S Kulkompagniet. Det beskæftigede i min tid ca. 25 arbejdere. Formanden, der hed Chr. Vestergaard, boede i et af de små huse på Hundborgvej. Kalkværkets administration foregik fra A/S Kulkompagniets kontor på Havnen i Thisted. Jeg var kontorelev på Kulkompagniet i årene 1943-47 og deltog til en vis grad i ekspeditionen af kalkværkets forretninger. Således pakkede jeg hver fredag formiddag lønningerne til arbejderne på Kalkværket og gik samme eftermiddag ud for at aflevere dem til formanden. Kalkværkets produkter var blandt andet brændt kalk, men hvert forår transporterede et stort antal jernbanevogne jordbrugskalk til hele Jylland. Produktet var pulveriseret kridt, der anvendtes af landmændene til at mindske jordens surhedsgrad. Jeg tog billedet i 1944. 40
Thisted Gymnasiums 3. mellem, c-klassen, fotograferet i 1950. Forreste række fra venstre: Elly Holler Krogh, Grethe Krabbe, Jørn Toft, Lis Oppenhauser, Ingrid Lykke Frederiksen. 2. række: Anne Grethe Toft, Karin Knudsen, klasselærer Arne Grøn, Else Kortegaard, Mette Hausgaard Nielsen, Margot Vium Petersen, Bodil Stæhr Larsen. 3. række: Bodil Smith, Birthe Villesen, Ingrid Krogh, Bente Dybdahl Nielsen, Tove Gehlsen Nielsen, Maren Marie Nielsen, Lisbeth Skallerup, Ketty Sørensen. Bagerste række: Aase Noer Mortensen, Børge Søndergaard, Jens Vestergaard, Johannes Møller, Knud Brandt Nielsen, Aage Vestergaard, Johannes Møller, Knud Brandt Nielsen, Aage Vestergaard, Hans Sørensen, Jørgen Vestergaard og Inger Pronk Kristensen. Billedet er fra Lisbeth Svalgaard (født Skallerup), Tilstedvej 48. Hun var i en lang årrække ansat i Sparekassen Thy, Store Torv, Thisted. 40
Med bowlerhat på engelsk vogn den 5. maj 1946

Henning Skov, H. C. Andersensvej 46, Viborg, fortæller: En kreds af Thistedborgere fik den ide at fejre 1 års dagen for Danmarks befrielse 4. maj 1945. Jeg var dengang elev på A/S Kulkompagniets kontor på Havnen i Thisted. Personalet omfattede direktør Ludvig C. O. Bendixen, der var norsk konsul, bogholder Laurits Jensen, kontorist Jens Pedersen og jeg selv. En formiddag ringede telefonen. Laurits Jensen tog den og sagde med et polisk udtryk: ”Skov, det er mon kone, der gerne vil tale med Dem”. Magda Jensen var kasserer for den lokale afdeling af Dansk Kvindesamfund, der havde fået til opgave at pynte en engelsk vogn, som skulle indgå i et optog af hestetrukne køretøjer – kaldet Nationernes Vogntog (se næste side). Hver vogn skulle pyntes festligt og med personer, der var karakteristiske for den pågældende nation. Magda Jensen ville gerne have mg til at bemande den engelske vogn sammen med fem piger. Jeg gik med til det under forudsætning af, at jeg kunne gøres ukendelig. Jeg gik til en lille forretning i Vestergades højre side, omtrent over for Skolegade. Indehaveren var en lille gråhåret mand, der handlede med og udlejede kostumer af enhver art. Under megen morskab blev jeg forsynet med bakkenbarter, paryk, bowlerhat, paraply, benklæder, jakke samt et par briller med mørke glas. Jeg havde fået besked på, at jeg skulle sidde forrest på den engelske vogn, sammen med Else Mikkelsen og de fire andre piger bag os. Kl. 15 den 5. maj 1946 mødte jeg op hos Magda og Laurits Jensen på Fayes Alle 1, der lå lige over for nr. 6, hvor jeg boede. Jeg havde mit skrud i en stor kuffert. En hel flok medlemmer af Dansk Kvindesamfund var mødt op, og de ville alle gerne hjælpe mig med omklædningen, der foregik i soveværelset, men så tog Laurits Jensen fat. Han skubbede alle damerne ud med store armbevægelser og låsede døren. Det var meget morsomt, ikke mindst for ham. Lidt før kl. 15 mødte vi op på Vestre Dyreskueplads, hvorfra optoget udgik. Undervejs hilste jeg på flere, men ingen genkendte mig. Ud for urmager Jespersens forretning i Vestergade stod min tidligere lærer O. Frederiksen, i daglig tale kaldt O. F. Jeg svingede med bowlerhatten og bukkede så dybt for ham, at jeg nær var faldet af vognen, men han genkendte mig ikke, og det var der heller ingen andre der gjorde under turen gennem byen til Stadion.

41
Forrest Henning Skov og Else Gregor Mikkelsen (datter af Edith Gregor Mikkelsen og daværende bogholder Aksel Mikkelsen, senere direktør for firmaet P. O. Poulsen, borgmester 1954-70). Til venstre forrest Else Margrethe Langer Andersen, bagerst Elisa Gregor Mikkelsen (datter af Kaj Gregor Vitalis Mikkelsen). Til højre forrest Birthe Christensen, bagerst Annelise Rosenberg. 41
Vogntoget på vej gennem Thisted 5. maj 1946. Den norske vogn med to nordbakker som trækkraft er fotograferet på Dragsbækvej, og monikke nogle af Jul i Thys læsere vil kunne genkende enkelte af personerne. I forgrunden omtrent ud for det norske flag ses en høj herre med stok og cigar, og det er formentlig fruen, der går ved siden af i sort frakke. 42
Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, har sendt disse to billeder med følgende tekst: Billedet af den gamle bil er fra Jestrup, på gårdspladsen i Damsgård, hvor fru Hebsgaard ville give folkeholdet en tur til Hansted og lejede post Jensen, der boede i den nuværende Dalgård.

På det andet billede ses de samme folk på et af datidens mange traktørsteder i det gamle Hansted. Fra venstre værtinden i Hansted, så Andrea Andersen (Odgaard) og hendes kæreste, Damsgårds karl Anton Odgaard. Så post Jensen og 14-årige Elva Toftdahl og en karl, søn af bager Jensen i Sønderhå, vist nok Peder. Billedet skal være fra 1924. Andrea Odgaards datter har fortalt, at post Jensens bil punkterede 7 gange på turen til Hansted, så det har ikke været den helt store luksustur. Egon Johansen føjer til: Sådanne gamle billeder er klenodier og tak for lån til affotografering.

42
Thisted Håndværkerforenings bestyrelse og repræsentantskab. Ifølge Edith Hjorth, Limfjordsvej 13, Thisted, er billedet fra 1956-60. Det er taget i Laugsstuen på Hotel Aalborg, hvor der stadig hænger et tilsvarende billede. Scenemester Thomas Munk oplyser, at den daværende formand, Niels Hyllested, nederst på dette billede har skrevet: ”Thisted Håndværkerforenings jubilæum 75 år”. I protokollen står der: ”Ved et bestyrelses- og repræsentantskabsmøde lørdag den 27. december 1952 på Hotel Aalborg, J. P. Jacobsen Stuen, blev foreningens 75 års jubilæum markeret ved afholdelse af en reception”. Thisted Håndværkerforening, der blev stiftet i 1877, købte i 1888 Wagners ejendom i Vestergade 12. Den blev i 1915 solgt til apoteker A. Lund til det nyoprettede Løveapotek. Derefter lejede foreningen sig ind på Hotel Phønix, indtil Hotel Aalborg blev købt i 1929. Hotellet blev i efteråret 1971 solgt til Søren Lauersen fra Slotshotellet i Kolding for 1.200.000 kr., oplyser Thomas Munk. I 1978 blev salene en selvejende institution, nu Thisted Musikteater. På billedet sidder fra venstre købmand Fredskild Christiansen, træ- og finerhandler Ole Madsen, bogtrykker S. Abildgaard Jacobsen, installatør B. Bjerre Christensen, snedkermester Lars Hvass, arkitekt Jens Foged, bagermester Th. Larsen. Stående vand- og gasmester Jens Handest, smedemester H. Hundahl Pedersen, bogtrykker Kaj Abildgaard Jacobsen, slagtermester Poul Hyldig, tømrermester Richard Olesen, muremester Frederik Jensen, bankbogholder Larsen, boghandler Poul Christensen, tømmerhandler Otto Nielsen, mejeriejer Sigurd Sørensen, stenhuggermester Børge Sasser Jensen, malermester Niels A. Hyllested, købmand Øjvind Nielsen, hotelforpagter Alfred Pedersen og bogbindermester Th. Hjorth. 42
Herluf Juul Sørensen, der var sognepræst i Skinnerup og residerede kapellan i Thisted 1940-48, havde i 1941 et stort hold konfirmander, som blev fotograferet ved Thisted Kirke. De blev konfirmeret 12. oktober. Billedet er fra Arne Ringgaard Pedersen, Schweizerdalstien 77, Rødovre. I forreste række sidder fra venstre Thyra Eriksen, Anna Debora Kristensen, Kirsten Frost, en ukendt, Tove Agathe Borgaard, Elly Christensen (fra Nors), Julie Bergmann Jensen, Elly Marie Jacobsen, Else Græsbøll (Nors) og Bente Lisbeth Jensen. 2. række fra venstre: Anders Knakkergaard Møller (Skinnerup), Niels Eigil Vestergaard, Svend Ove Bach (Nors) med en ukendt dreng foran sig, Karen Marie Madsen med Lilli Steensgaard bag sig, Inger Elisabeth Svalgaard, Erna Sørensen, Ingrid Vangsgaard, Elly Krista Larsen (Skinnerup), Ellen Thorn, Jenny Sunesen (Kjelstrup), Karen Jørgensen (Skinnerup), Johanne Hansen (Skinnerup), en ukendt, Kristian Agerholm, Sven Theodor Christensen, Niels Henrik Pedersen (Skinnerup), Arne Ringgaard Pedersen med Alfred Willesen foran sig og endelig sognepræsten. 3. række, stående på bænke: Anker Andersen (Skinnerup), Jens Jørgen Jensen, Kjeld Birger Nielsson, Eigil Visby Sørensen, Jens Magnus Søe Nielsen (Skinnerup), Orla Vestergaard, Tage Bisgaard Pedersen, en ukendt, Niels Harry Pedersen, en ukendt, Magnus Poulsen (Skinnerup), en ukendt, Ove Tilsted Knudsen og Jørgen Kristian Andersen (Tingstrup). Hvor bopæl ikke er angivet, er de pågældende fra Thisted. 44
Dette billede af smedien i Vesløs er raget ca. 1933. Ejeren, Th. Christensen, oprettede senere Hannæs Maskinfabrik. Fru Kathrine Christensens søster står yderst til venstre. Derefter fru Kathrine Christensen, datteren Aase og smedemester Th. Christensen. Yderst til højre to smedesvende. Billedet er fra Knud Pedersen, Kronborgvej 97, Thisted, der blev gift med Kathrine og Th. Christensens datter Lydia, der døde i 1995. 45
Der arbejdes i smedien i Vesløs ca. 1932. Smedemester Th. Christensen, der senere oprettede Hannæs Maskinfabrik, fremstillede bl.a. de såkaldte tørvaskere. Når en tromle kørte rundt, blev jorden rystet fra roerne, der dengang udgjorde en væsentlig del af foderet på de fleste landbrugsdrifter. Fra venstre Kristian Kiib, Vesløs, Valdemar Poulsen, Amtoft, Niels Jørgen Christensen, Køs, tømrer Martin Andersen, Vesløs, og smedemester Th. Christensen. Billedet er fra Knud Pedersen, Kronborgvej 97, Thisted. 45
Det elektriske lys, det såkaldte ”hvide lys”, blev første gang tændt i Hurup 29. november 1904. Strømmen kom fra dette private elektricitetsværk. Ejeren var mejerist K. Møller. Han står til højre med lang pibe. Den unge mand er Thorvald Jepsen, der senere blev bestyrer af elektricitetsværket. En maskine fra B & W trak dynamoen. Billedet er udlånt fra Sydthy Egnshistoriske Arkiv. 46
Dette billede af fodboldspillere på Thisted Stadion er kommet fra frisørmester Bent Søndergaard, Golfparken 139, 9000 Aalborg. Det er TIK’s Ynglingehold 1951. Bagerste række fra venstre John Godske Nielsen, Tommy Pedersen, Ejgil Christensen, Jørgen Eklund, Karl Kristensen. Mellemste række: Egon Rasmussen, Niels Chr. Landbo, Per Jensen. Forreste række Bent Søndergaard, Arne Kjeldgaard og Ib Mathiassen. 47
13 badmintonspillere fra Thisted mødtes i 1965 i Munkehallen i Thisted til 25 års jubilæum. Billedet er fra frisørmester Bent Søndergaard, Golfparken 139, Aalborg. I bagerste række fra venstre Kaj Lynge Pedersen, Inger Borggaard, Gudrun Strikker, Thyge Nicolaisen, Inga Nielsen, Poul Jensen, Eva Carlsen, Jørgen Ringgaard, Lykke Nielsen. I forreste række Bent Søndergaard, Poul Martin Knudsen, Kurt Johannesen og Per Møller Nielsen. 47
Herskab og tjenestefolk samlet uden for Tandrups hovedbygning 1910-15. Sydthy Egnshistoriske Arkiv har følgende tekst: 1. Kone, 2. Mads Chr. Sørensen, 3. Else Sørensen, 4. Peter Larsen, 5. Karen Larsen, 6. hendes søster, 7. post Peder Chr. Sørensen, 8. Anton Worm. Til venstre for fordøren: Peter (polak), hans kone Staska, foran med en dansk hund fru Johanne Lützhøft, tre drenge, bag dem Hans Lützhøft, nær drengene Martin Iversen, Hassing, Niels Vie, Vittrup, bag ham Christine Jensen, nær hende Anton Jensen, tømrer. På hver sin side bag Niels Vig Christian Andersen og hans kone Bine. Foran Bine står to piger i hvidt og én med et barn ved hånden. Bag dem N. Vies kone Sine. Fra højre yderst to polske familier, Johan og hans kone i hvidt forklæde. 48
I gamle dage kom der sne i store mængder. Billedet af ”Vinter på Thyholm” er udlånt af Egnshistorisk Arkiv for Thyholm. Oven i det snedækte tag til højre står der ”I dette hus bor jeg”. En nærmere granskning af skiltet over indgangsdøren giver til resultat, at det må være skomager P. Jensen. Billedet er fra Uglev ca. 1910. 49
Dette billede har Egnshistoriske Arkiv, Skolegade 10, Hvidbjerg, 7790 Thyholm, anmodet om at få i Jul i Thy i håb om, at læsere kan give nærmere oplysninger. På bagsiden af billedet er skrevet, at det er fra Sigvald Madsen. På døren står ”Adgang forbudt” – måske på grund af epidemi. Foran en mand i hvid dragt – måske en læge. 48
En hilsen fra Søndbjerg. Gadekæret anes til venstre. Den hvide bygning er købmandsforretningen, som var ejet af P. C. Bonde, da billedet blev taget. I baggrunden tårnet på Sønderbjerg Kirke. Fra Lokalhistorisk Arkiv for Thyholm. 50
Kongevejen på Jegindø omkring 1912, nu nr. 25. I den ene ende af huset var der købmandsforretning. Personerne er Chr. Bjerregaard med familie. I baggrunden Jegindø Mølle, som ikke eksisterer mere. Udlånt af Egnshistorisk Arkiv for Thyholm. 50
Rigmor Nielsen, Vestergade 33, Vestervig, er kommet med dette billede af hendes far, vognmand Albert Nielsen, gift med Mariane Hermansen fra Helligsø. De boede i Stenbjerg 1943-48. I sommeren 1945 kørte han med brunkul fra Ørnhøj til Struer. Fra 1948 var de bosat i Tåbel. Albert Nielsen kørte med heste for Vandbygningsvæsenet indtil 1951, da VBV sagde farvel til hestekøretøjerne. Derefter arbejdede Albert Nielsen ved kommunen. I 1954 kom familien til at bo i Krik, fra 1960 i Thisted, fra 1967 i Vestervig. Mariane døde 1973. Albert faldt død om på Hovedbanegården i København i 1975. I ægteskabet var der fire børn: Jens Chr. Nielsen er ligesom Rigmor bosat i Vestervig. Han har været vognmand og kørt fragt på ruten Thisted-København. Tove er bosat i Herlev, Aase i Krik. 51
I 1949 opførte dilettanter i Bedsted skuespillet ”Vækkeuret”. Instruktør Niels Bach, Vildsund. Skuespillerne er fra venstre Tage Østergaard, Karen Toftdahl, Thomas Jensen, Anna Mouritsen, Knud Hornstrup, Theo Christensen, Grethe Lykke og Viggo Christensen. Billedet er udlånt af Egnshistorisk Arkiv for Sydthy. 51
De to billeder på denne side er fra Verner Jørgensen, Dybdahlsgave 6, Hundborg. Hans far, der sidder i bilen, var brødkusk hos bagermester Karl Jensen i nogle år. Billedet er fra 1927. På bildøren står skrevet, at højeste hastighed er 24 km, største belastning 2459 kg. 52
Ejeren af Hundborg Bageri, Karl Jensen, står i baggrunden med stråhat på. Til højre for ham brødkusk Jakob Jørgensen. Forrest til venstre med hue på en bagerlærling. Derefter Kristian, søn af slagter Jespersen, Hundborg. I forgrunden Gerhard Nielsen ved en maskine. Mon læsere af Jul i Thy kan finde ud, hvad det er for én? Bageribygningen eksisterer endnu. I dag Vorupørvej 176. 52
Dette billede var i Jul i Thy 1999 side 48. Lærer og elever fra 8. klasse på Thisted Borgerskole (Vestre Skole) var i 1951 stillet op til fotografering. Anders Schousgaard, Vegendalvej 13, Thisted, kendte alle lærerne og enkelte elever. Flere navne blev efterlyst, og nu har Anders Schousgaard sendt en næsten komplet liste. Forreste række fra venstre: Lærer Hove Nielsen, Grethe, Inge Nordentoft Nielsen, Aase Mathiasen, skoleinspektør Aage Jørgensen, Finn Søren Pedersen, Poul Larsen, Per Beck, en ukendt og lærer frk. Kabell. Midterste række: Lærer Vagn Hansen, lærer frk. Schelle, lærer P. Høeg Nielsen, Jens Thomsen, lærer H. P. Nielsen og lærer Svend Ove Bach. Bagerste række: Lærer Carl Ejnar Hansen, lærer Elisabeth Hansen, Kirsten Falkenberg, to ukendte, Edith Skårup, tre ukendte, Inga Lene Lynge Balle og lærer Axel Bagger. 53
Jens Rahbek Hvelplund fra gården Aldershvile nord for Thisted var blandt de første konfirmander, Georg Westh havde som residerende kapellan i Thisted og sognepræst i Skinnerup. De blev konfirmeret 14. april 1929. Rens Rahbek Hvelplund står som nr. 4 fra højre i bagerste række. Han mener, at den lange pige foran er Else Dorthe Bangsgaard. Så kan han ikke huske flere, men navnene findes i kirkebøger i Thisted Kirkecenter, og de blev venligst udlånt af hensyn til Jul i Thys læsere. Drenge og piger findes i forskellige afsnit med mange sider imellem. I kirkebogen for Thisted Købstad er opført følgende drenge: Knud Adolf Gjerlach, Vagn Gade Barchmann Pedersen, Jens Knud Erik Hundahl Svalgaard, Holger Nicolaj Jensen, Svend Aage Brogaard, Daniel Henry Jeppesen, Christian Jensen og Alfred Marinus Larsen. Pigerne: Else Dorthe Bangsgaard, Esther Dissing, Esther Bisgaard Sørensen, Erna Kirstine Petersen, Marie Sofie Elisabeth Hansen, Anna Marie Møller, Edith Larsen, Ella Agnete Lunde og Petra Jacobine Pedersen. Drengene fra Thisted Landsogn: Alfred Salomonsen Østergaard, Jens Rahbek Hvelplund, Ejnar Christian Møller Kortegaard. Pigerne: Erna Klinkby Pedersen, Ellen Andersen, Thora Poulsen Olesen, Anna Margrethe Kristiansen og Thora Kirstine Larsen. I alt navne på 11 drenge og 19 piger. Der er 13 drenge på billedet. Et par af dem var tjenestedrenge fra andre sogne. Antallet af piger passer. Jens Rahbek Hvelplund boede i Vancouver, British Columbia i Canada fra 1953. Han vendte tilbage til Thy for få år siden og bor nu på Engvej 22 i Thisted. Den 26. november 1999 fejrede han sin 85 års fødselsdag. Georg Westh, født 1903 på Bornholm, blev senere sognepræst i Sjørring-Thorsted og provst i 1952. 54
Egnshistorisk Arkiv for Sydthy, der har til huse på Biblioteket i Hurup, har udlånt dette billede af kommunalbestyrelsen i Sydthy i perioden 1. januar 1982 til 31. december 1985. Forreste række fra venstre: Hugo Krogsgaard, Kaja Hansen, Inger Rasmussen, Ove Lykke, Ingrid Vang, Mie Stephansen og Johannes Lohdal. Bagerste række: Knud Odgård, Knud Nielsen, K. Oluf Jørgensen, Johan Mikkelsen, Eigil Pedersen, Niels Peter Kaastrup Hansen, Arne Hyttel, Carl Paasch, Mogens Sørensen, Børge Pedersen, Anders Hilligsøe og Henry Dahlgaard. 55
De blev konfirmeret i Snedsted Kirke i året 1939, da sognepræsten hed Emil Gregersen. Agnes Holm, født Bojesen, Rosenvænget 63, Snedsted, har sendt billedet med navne. I forreste række fra venstre Astrid Christensen, Stinne Pedersen, Anna Overgaard, Ida Bengtson, Anna Andersen, Gudrun Sørensen, Jenny Sørensen, Ellen Gregersen, Thea Lauridsen, Marie Hansen og Anges Bojesen. I bagerste række Rudolf Jensen, Jens Chr. Overgaard, Henning Henriksen, Aksel Nielsen, Povl Larsen, Holger Bang Larsen, Iver Yde, Svend Pedersen, Aksel Lyhne, Niels Pedersen, Hans Vullum og Svend Thobiasen. 55
Jens Kirk fra Kjelstrup var i midten af trediverne leder af flere gymnastikhold. Han blev gift med Karen Lynge fra Skovsted, og de fik i 1941 deres hjem på Abildgård i Østerild. Billedet, der er taget 1934-35, kommer fra Karen Kirk, Hovsørvej 40. Hun kan huske navnene på de fleste. I forreste række fra venstre lederen Jens Kirk, nr. 2 Agnethe Poulsen, Skovsted, nr. 3 en datter af Anders Møller, Hovsør, nr. 4 Anna Gregersen, Hillerslev, gift Hundahl, nu Hov, nr. 5 ukendt, nr. 6 Dagny Overgaard, Hillerslev, nr. 7 Maren Jensen, Hillerslev, nr. 8 ukendt, nr. 9 Marie Overgaard, Hillerslev. Midterste række: Nr. 1 Harry Nielsen, søn af skrædderen i Skovsted, nr. 2 ukendt, nr. 3 Aksel Stentoft, Skovsted, nr. 4 Karen Lynge, Skovsted (gift Kirk), nr. 5 Mathilde Jensen, Skovsted, nr. 6 Elna Kragh (Kirk), nr. 7 Janne Tollbøl, Hillerslev, nr. 8 ukendt, nr. 9 en Overgaard fra Hillerslev. Bagerste række nr. 1 Aage Jensen, Skovsted, nr. 2 ukendt, nr. 3 én fra Hillerslev, nr. 4 Ejnar Ringgaard, Skovsted, nr. 5 Harald Skaarup, Skovsted, nr. 6 Kr. Skaarup, Skovsted, nr. 7 Sigfred Madsbøl, Skovsted. De tre sidste er ukendt. Jens Kirk var sognerådsformand i Østerild i 20 år fra 1950  og derefter medlem af Thisted Byråd i en periode fra 1970. Han døde i 1989. 56
57-70 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Kan Thy overleve uden en flyrute?

Erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen fra Erhvervsrådet i Thy stillede spørgsmålet i Thisted Dagblad og føjede til: Thy er i en særlig situation, fordi mange af vore store arbejdspladser er produktionsenheder til virksomheder i Københavnsområdet. En hurtig og smidig forbindelse er vigtig, så det er let at komme fra hovedkontorene og udviklingsafdelingerne til produktionsafdelingerne i Thy. Indstilles ruten, vil rejsen fra København til Thisted via Aalborg vare lige så længe eller længere end fra København til Skotland eller Polen, føjede erhvervschefen til. Flyruten var indstillet fra begyndelsen af juni, mens man ventede på istandsættelse af start- og landingsbanen, og så var der vanskeligheder med at få et flyselskab til at flyve på ruten. Men mandag den 11. september kom ruten i gang igen med selskabet ScanCon Airways som operatør. Foto: Peter Mørk.

57
Det er ved at blive almindeligt, at konfirmander mødes efter 50 års forløb, og så kaldes de ”guldkonfirmander” med udgangspunkt i, at ægtepar fejrer guldbryllup, når de har været gift i 50 år. Billedet af disse guldkonfirmander, som blev konfirmeret af provst Hjortsvang i 1949, er fra Jørgen Skriver Kloster, Sdr. Thorstedvej 32, Thisted. De blev fotograferet 28. marts 1999 i Sjørring Kirke. I bagerste række fra venstre står Lars Kr. Jensen, Skårup, Vagn Jensen, Spolum, Jørgen Skriver Kloster, Thorsted, Arne Bang Larsen, Sjørring, Peder Chr. Pedersen, Sjørring, Edvard Hansen, Viborg, og Henning Christensen, Thisted. Midterste række: Anders Jensen, Skalborg, Knud Hedegaard, Snedsted. Gerald Christensen, Viborg, Henry Pedersen, Skovlunde, Tage Pedersen, Kallerup, og Alfred Andersen, Sjørring. Forreste række: Johanne Balk Poulsen (Kudsk), Skårup, Nora Hørup Poulsen (Sørensen), Sjørring, Olga Jørgensen (Kristensen), Odensen, Aase Jensen, Kallerup, Ingeborg Christensen (Andersen), Thisted, Gudrun Nielsen, Tarm og Tove Ottesen (Krogh-Jensen), Thisted. 58
Eventyret om det nordjyske Louisiana, Kunstcentret Lien i Slettestrand, blev fortalt i Jul i Thy 1999. Stinne og Preben Hansen åbnede kunstcentret 17. marts 1967. Der var drøn på fra morgen til aften, fortæller Stinne, og 50.000 besøgende det første år. Efter nogle års forløb gik det tilbage på det ægteskabelige plan. Stinne og Preben blev skilt i 1974. Kunstcentret blev videreført af Preben med kunst og et stort udvalg af antikvariske bøger, indtil han døde i 1999 i en alder af 72 år. Preben havde testamenteret Lien ”kvit og frit” til sin tidligere ægtefælle i håb om, at hun kunne videreføre deres tidligere fælles værk. Med optimisme vendte den 68-årige Stinne tilbage til Lien, og hun befandt sig godt med igen at sælge kunst, men som sommeren skred frem kom Stinne til det resultat, at hun ikke havde helbred til at drive det store kunstcenter på samme niveau som i gamle dage. Lien blev 15. marts i år solgt til to unge fra Fjerritslev: Anne Mette Christensen og Jan Middelboe. Efter en ombygning blev kunstcentret genåbnet 6. juli 2000. 59
På det øverste billede står Stinne i det tidligere cafeteria. Hvor der før var bøger, er der i dag restauration. Det nederste billede er fra kælderetagen, hvor der foruden et stort udvalg af tæpper er vinlager. Billederne er taget af Stinnes datter Gerda Hove, der er opkaldt efter sin bedstemor i Hillerselv. Gerdas bedstefar var den kendte sognerådsformand Jens Sunesen. 59
Søndag den 26. marts år 2000 mødtes gamle konfirmander fra 1950 i Nors Kirke for at fejre, at det var 50 år siden, de var blevet konfirmeret. I forreste række fra venstre Anna Nielsen, Asta Nielsen, Nanna Rasmussen, Elly Plejdrup, Krista Hansen, Kaja Nielsen og Inge Jacobsen. Midterste række: Else Neimanas, Gudrun Larsen, Ingrid Pedersen, Grethe Søndergaard, Lis Lundblad, Arne Enevoldsen, Inger Steffensen, Knud Pedersen og sognepræst Henning Sørensen, der tiltrådte i 1998. Bagerste række: Ida Ravnsmed, Ragnhild Fabricius, Tønder, Hans Larsen og Knud Ejnar Pedersen. Foto: Peter Mørk. 60
Lørdag den 9. september blev ”Bygningskulturens Dag” fejret landet over. I Thy blev der sat focus på Landingspladsen i Stenbjerg. Professor Knud Skadhauge gjorde en grundlæggende indsats for at bevare landingspladsen og skrev en bog om det. Nu er det nye folk, der står i spidsen for Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. Der er ofret 2,3 millioner på at sætte bygningerne i stand. Det sidste hus, kaldet ”Skadhauges Hus” har fået forlænget ydermuren 20 cm. ud mod havet. Et andet hus har fået  ny bærende tagkonstruktion, og på et tredje er vinduerne skiftet ud. 61
Formanden for Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, Tommy Nissen, står i midten og forklarer besøgende, hvad der er gjort for at bevare en enestående samling af skure. Fotos: Peter Mørk. 61
Konfirmander, der i 1960 blev konfirmeret i Hillerslev Kirke, mødtes søndag den 26. marts år 2000 til 40 års jubilæum. Siddende fra venstre: Karen Nielsen, Betty Johansen og Ellen Pedersen. Stående: Jørgen Sunesen, Tom Sunesen, Holger Larsen, Aage Andersen, Tage Brændgaard, Verner Bøjer, Carsten Baadsgaard, Kjeld Kristensen, Knud Erik Vestergaard og Knud Erik Pedersen. Foto: Kristian Amby, Nors. Det bemærkes, at følgende mangler: Bente Bonnerup, Bente Bach, Mona Svendsen, Rigmor Nielsen, Mary Madsbøll (død), Svend Aage Kjær og Jens Chr. Thousgaard. 62
Fra Det gamle Album er overført et par billeder fra Arne Ringgaard Pedersen, Schweizerdalstien 77, 2610 Rødovre. Thisted Fællesbageri holdt til i Nygade og havde udsalg på Lille Torv i tilknytning til Thisted Arbejderforening. På dette billede, som er taget af udsalget i midten af 1920’erne, ses til venstre Ketty Michelsen, datter af snedkermester Fred. Michelsen, Nørregade 7, som spillede i byens orkester og blev kaldt ”Den lille Ryming” efter den tidligere musikdirektør. Ketty blev gift med Børge Christensen, der var kendt for sit fornemmeviolinspil ved dansanterne på Hotel Royal. Til højre Helga Christensen, datter af snedkermester O. P. Christensen, Vestergade 56. Hun blev gift med typograf Henry E. Pedersen, og de fik sønnen Arne. 63
18 elever fra Thisted Realskole eksamensklasse årgang 1940, fejrede i juni 60 års jubilæum. De jubilerende elever samledes først hos Ditte Busted og tog senere på Hotel Limfjorden. Forrest fra venstre: Ditte Busted (Andersen), Judith Gregersen (Thagaard), Bodil Andersen (Bjerre), Rita Gisselbæk (Vestergaard), Karen Marie Christensen, Grethe Fisker (Overgaard), Gerda Andersen (Tolbøll). Bagerst fra venstre: Ebba Jørgensen (Weye), Ove Kibsgaard, Hellener Fisker, Orla Jensen, Poul Nedergaard, Signe Yde (Pedersen), Evald Gisselbæk, Børge Leth, Niels Henrik Spanggaard, Hans Peter Myrup og Svend Otto Larsen. Foto: Klaus Madsen. 63
Arne Ringgaard Pedersen, Schweizerdalstien 77, Rødovre, har denne tekst til ovenstående billede: Overportør Anton Pedersen, Elmegade 2, Thisted, havde blandt andre sønnen Henry, som i sin tid i Thisted, hvor han var en dygtig atletikmand, blev kaldt for ”Smukke Henry”. Efter Niels Brock-eksamen, fik han under navnet Pornting betroede stillinger i København, senest som direktør hos Brdr. Dahl. Henry var i 1930’erne formand for Københavns Idræts Forening, KIF – én af landets førende atletikklubber. I begyndelsen af 1930’erne besøgte et KIF-hold nogle somre Thisted fr at dyste med Smukke Henrys gamle klub, TIK, som i 1920’erne og 1930’erne huserede på atletikkens område som én af de førende i Jylland. Det blev også til udflugter, bl.a. til Svinkløv, hvor ovenstående billede er taget. Fra venstre ”Stoffer” (KIF), Viggo Petersen (KIF), Jørgen Pedersen (lillebror til Smukke Henry, i en årrække indehaver af Bonbonnieren i Vestergade i Thisted). Derefter Joakim Rasmussen (KIF), så i bagerste række Willy Rasmussen, KIF, gennem en lang årrække indehaver af den danske rekord i længdespring (7,30 meter). Derefter foran Smukkes forlovede, senere kone Tove Markersen, og så min mor Helga Pedersen, derefter igen bagerst Smukke Henry himself, så min moster Ingrid Christensen (senere Magnussen), langdistanceløberen Marten Jensen (KIF) i uniform (derfor kaldet korporalen), igen bagud til Poul Bunk, Thisted, dernæst min far Henry E. Pedersen, så en ikendt KIF’er og endelig KIF’eren Harry Siebert (ikke at forveksle med den mere kendte løber Harry Siefert). Forrest troner jeg selv med en Drueta – én af datidens læskedrikke. KIF’eren fhv. kontorchef Kaj Køngerskov var med på en senere tur til Thisted, og han har hjulpet mig med navnene. Han fortæller, at turene til Thisted altid var noget, man talte meget om i KIF. Var det på Royal, vi var til dansant, var et af hans spørgsmål til mig nu ca. 65 år senere. 64
Cirkus Miehe fik i sin tid tilladelse til at indrette et mausoleum i en gravhøj ved Cirkusgården i Ydby. I dag tilhører den gamle cirkusgård familien Kragh Møller, som ved særlige lejligheder åbner døren til mausoleet, bl.a. i forbindelse med besøg af Historisk Samfund. Da gamle cirkusplakater blev udstillet i Cirkusgården omkring 1. september i år, havde familien Kragh Møller været så venlig at åbne døren til mausoleet med deet triste resultat, at den ene af de to gamle lysestager blev stjålet. 65
Pressefotograf ved Thisted Dagblad, Klaus Madsen, har i mausoleet fotograferet den lysestage, der er i behold. Urner er anbragt i nicherne. Ordet Mausoleum, der er betegnelsen for et gravmæle, kommer fra latin og græsk. Oprindelsen er et gravmæle over kong Mausolos i Halikarnassos i Grækenland. 65
En natursti i Dover Plantage har skiftet navn flere gange. Plantagen blev anlagt i 1888 som en demonstrationsskov. I 1993 blev der taget initiativ til en vandresti i plantagen, og den blev kaldt ”Amtsstien”, da Viborg Amt gik med i projektet. Da Hjerteforeningens lokalkomité i 1997 ville anlægge en sti i plantagen, blev den eksisterende sti overtaget, og så kom den til at hedde ”Hjertestien”. Søndag den 24. september 2000 blev stien indviet som ”Naturformidlingssti” med støtte fra en række foreninger og intuitioner, bl.a. Friluftsrådet i Viborg Amt og Dover Plantage med Erik Vendelboe, tidligere Bubbel, som formand. Han står med én af de plancher, der ved naturstien skal fortælle om skovens træer, dyr og fugle. Foto: Klaus Madsen. 66
Tre initiativtagere. Fra venstre naturvejleder Claus Eriksen, formanden for Dover Plantage A/S Erik Vendelboe og formanden for Ydby Håndværker- og Borgerforening Jens Gert Kragh Møller. 66
Christian Boyer Larsen, Ringvejen 11, Thisted, har sendt to billeder af konfirmander fra Nors. Det ene er fra 1943, det andet er fra 1993. På det øverste billede fra 28. marts 1943 står i bagerste række fra venstre Jørgen Hundahl, Ole Mikkelsen, Christian Kragh, Holger Dahlgaard, Andreas Ganderup, Christian Boyer Larsen, Nels Christian Petersen, Kjærgaard Sørensen. Forreste række: Anna Jensen, Thea Pedersen, Emma Møller, Dagny Andersen, Ninna Christensen, Nanna Jepsen, Else Marie Nielsen, Sinne Sørensen, Edit Poulsen, Inga Christensen og Gudrun Gregersen. 67
Billedet fra 1993: Bagerst fra venstre Ole Mikkelsen, Christian Kragh, Egon Ladefoged, Andreas Gandrup, Kjærgaard Sørensen og Christian Boyer. I forreste række Anna Sternow (Jensen), Thea Kjær (Pedersen), Sinne Houmøller (Sørensen), Emma Harbo (Møller), Dagny Christensen (Andersen), Gudrun Kirk (Gregersen) og Ninna Pedersen (Christensen). 67
De samledes i Hillerslev 50 år efter, de var blev konfirmeret. I bagerste række fra venstre Christian Lynge, Skyum, Ejnar Dideriksen, Nors, Christian Krogh, Sennels, Christian Kanstrup, Thisted, Holger Damsgaard, Nors og Christian Saarup, Snedsted. I mellemste række Marthea Willadsen (født Ubbesen), Nr. Nissum, Vera Kristensen (Pedersen), V. Vildsund, Else Stentoft Pedersen (Overgaard), Sjørring, Agnethe Poulsen (Raagaard), Hillerslev, Ninna Ubbesen (Kielsgaard), Thisted, Ragna Gregersen (Sørensen), Hillerslev. Forrest Anna Hedegaard (Sunesen), Ræhr, Olivia Pedersen (Larsen), Vrå, Inger Stensen (Damsgaard), Sjælland, Anna Larsen (Thomsen), Lindknud, Kirstine Nielsen (Christensen), Thisted, Dorthea Petersen (Kristensen), Ikast, og Vera Fisker (Sørensen), Sennels. Foto: Peter Mørk. 68
Dette billede var i Jul i Thy 1999 side 55. Ejnar Andersen, Egevænget 44, Hanstholm, kendte flere af personerne og gættede på, at billedet i sin tid var kommet fra Ejnar Schnor, hvis far var barber i Thisted. Billedet er af gymnaster i Thisted 1933. Poul Topp, Stentofterne 24, Struer, har sendt en næsten komplet liste. Kun en enkelt kan han ikke huske navnet på. Forreste række fra venstre: Helge Månsson, Tage Thomsen, Jens Petersen, Charles Christensen, Ejnar Andersen, Ejnar Schnor. Mellemste række: Peter Brunsgaard, Thorkild Poulsen, Svend Erik Niss-Hansen, Klaus Havsteen, en ukendt, Aage Christensen, Tage Knudsen og lærer P. Høegh Nielsen. Bagerste række: Gutfeld Leed, Aage Andersen, Poul Winther Topp, Willy Rosengren, Chresten Christensen, Gunnar Bertelsen, Henry Petersen og Svend Petersen. 69
Dette billede blev taget på Hotel Royal i Thisted 1946. Holdet havde bestået handels-medhjælpereksamen efter linie C på Thisted Realskole, oplyser Henning Skov, H. C. Andersensvej 46, Viborg. Forreste række fra venstre: Henning Jørgensen, Karen Marie Madsen, Elly Christensen, Annalise Nielsen, Elly Krista Larsen. 2. række: Niels Rask Mortensen, Leo Andersen, Eigil Visby Sørensen, Ida Andersen, Lisse Mikkelsen, Jens Jørgen Jensen. Bagerste række: Ingvard Thomsen Jensen, Niels Christian Frost, Jørgen Andersen, Jørgen Bonnerup, Henning Skov, Flemming Steen Pedersen. 69
Det gamle dobbelte postkort fra ca. 1915 er sendt til familien Toftdahl fra Kristine og Elise og så en person med efternavnet Jensen, skriver Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum. Resten er ulæseligt, da billedet er skåret ud af et gammelt album tilhørende Elva Kvejborg, Sundby, født Toftdahl 1910 i Sønderhå. På det øverste ses fra venstre lidt af Isak Nielsens nybyggede hus, Bydamsvej 22. Herefter følger nr. 19 og det lave lille hus foran er Markus Pedersens, hvor nu nr. 17, Jens Peter Toftdahls hus ligger. I træerne ses gavlen af nr. 15, hvor Jens Peters bedstefar, maler Toftdahl boede. Så følger på modsat side af vejen Sønderhå Mølle og dens ladebygning. Foran møllen, nr. 13, Kovstbakhus, der er flyttet fra heden hertil. Yderst til højre nr. 5, Sønderhå gamle bageri, og bag det anes den gamle smedje, nr. 7. På arealet på hjørnet af Bydamsvej og den gamle vej op til heden og Bakgården byggede manden i Damsgård, Peter Thomsen, i 1919 sit aftægtshus. Den gamle mølle lå oprindelig, hvor maler Niels Toftdahl senere byggede sit hønsehus. Møllen brændte omkring 1920 og  blev så flyttet til sin nuværende position. Elva fortæller, at hun sammen med storesøster Ingeborg var et ærinde i Thisted og på hjemvejen var de inde på Årup Mølle. Her hørte de, at Sønderhå Mølle brændte. ”Vi skyndte os hjem, da vi var bange for, at det skulle gå ud over vores hjem også”. På det nederste billede ses købmand Trabs nybyggede hus med antagelig samme familie foran. I baggrunden Tophus’ ejendom (mit hjem). Til venstre Kræn Poulsens ejendom (Jens Vangsgaards). Bag denne (tag luppen frem) anes ”Det gule Palæ” og Sølyst. Helt til venstre ved kirken ses gavlen af den nye skole fra samme tid og bag den Ploughmanns ejendom (Chr. Vangsgaards). 70
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Ann Kerol

Kjeld B. Nilsson

Jens Jørgen Bangsgaard

Henning Skov

Else Godiksen

Caroline Willumsen

 

Maleri: Asger Riber

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Ann Kerol

Erik A. Lauridsen

Jens Jørgen Bangsgaard

Foto-Magasinet, Thisetd