Jul i Thy 1999

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Det dejligste hotel i Caribien ejes af thybo – Af Jørgen Miltersen

Billeder:

Side 3: Avila Beach Hotel på øen Curaçao i Caribien.

Side 5: Hovedbygningen er et smukt, gult palæ i typisk hollandsk kolonistil. Var tidligere bolig for hollandske guvernører, derefter privathospital og fra 1949 hotel. Nic Møller købte Avila Beach Hotel i 1977.

Side 6: Nic og Tone Møller ved udgivelsen af AVLIA frimærkerne i anledning af hotellets 50 års jubilæum 1. februar 1999.

Dansk smørrebrød var fra starten i 1977 en stor succes. Avila Beach Hotel har i dag fire danske kokke, som sørger godt for gæster og personale. Her er Birte og Nic Møller i gang med en kransekage.

Side 7: Nic Møller med datteren Tone og sønnen Henrik på 50 års jubilæumsdagen 1. februar 1999.

Side 8: Nic Møller sang i Thisted Gymnasiums Kor og i Thisted Motetkor. Siden har han uddannet sig som barytonsanger, han arrangerer koncerter og medvirker selv. Her er han i 1997 på vej til koncert med noderne til 45 Händel-arier under armen.

Som var han sendt fra Jul i Thy, dukkede en fotograf op på Avlia Beach Hotel i julen 1998. Det er brevskriveren Bente Hinrichsen og hendes bror, Nic Møller.

9-12 Posten fandt frem til husets søn – Jørgen J. Krogh mindes sine dage som feriedreng i Thisted under 2. Verdenskrig.

Billeder:

Side 10: Grydetorv som det så ud engang. I baggrunden Søndergade 3, flankeret af Odense Ægpakkeri (med den åbne port) og huset (ved træet) hvor redaktør Kjeld Jensen boede. I bygningen til højre havde den konservative Thisted Amtsavis til huse.

Side 11: Radering fra 1918, udført af P. Holm. Huset i midten, Søndergade 3, blev en årrække omkring 2. Verdenskrig beboet af Jørgen J. Kroghs familie. Hans farfar, Lars Nielsen Krogh, drev i 1920’erne slagerforretning i huset, der senere blev indrettet til lejligheder.

13-20 Eventyret om det nordjyske Louisiana – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 14: Kunstcentret Lien. Foto: Gerda Hove, der er opkaldt efter sin mormor i Hillerslev.

Side 15: Kunstcentret Lien fotograferet fra sydvest med udsigt over Jammerbugten. Ved træerne lige bag kunstcentret kan man skimte den stråtækte bygning, der kaldes ”Per Gundersens Hus”.

Side 16: Preben Hansen satte stor pris på Jens Søndergaard, og de hang mange store malerier af Jens Søndergaard i både privatboligen ”Per Gundersens Hus” og på Kunstcentret Lien. Foto: Tage Jensen.

Side 17: Arkitekterne Poul Hansen og I Lydholm, Thisted, tegnede Kunstcentret Lien. Ved siden af udstillingslokalet blev indrettet cafeteria, og da der kom ca. 50.000 besøgende de første år, var der brug for et stort personale.

Fru Stinne på Lien i selskab med digteren Jens August Schade og professor, dr. jur. Stephan Hurwitz, der var Folketingets ombudsmand fra 1955.  Jens August Schade var blandt de kunstnere, som for en periode boede i den kunstnerlejlighed, der var stillet til rådighed på Lien.

Side 18: Det store udstillingslokale på Lien. Foto: Tage Jensen.

Side 19: Efter 25 års fravær vendte Stinne i 1999 tilbage til Lien som sælger. Foto: Jørgen Miltersen.

21-22 Naboer havde pligt til at hjælpe – Johannes N. Kjær fortæller om Niels Cristophersen, der i hast blev gift i Lild Kirke i 1848.
23-26 Sanden Bjerggård og familien Elsass.

Billeder:

Side 24: Sanden Bjerggård set fra VNV 1999. Bygningen ved flaget lod direktør Elsass opføre i 1918 som sommerbolig for familien.

Side 25: Søren Grøn og hans kone Sonja har stået for driften af Sanden Bjerggård siden januar 1984. Billedet er taget i Madrid i januar 1999, da direktørparret fik en international pris for personlig service, et hyggeligt og charmerende miljø. Til højre en anden prisvinder: Mrs. Fulya Eyilik, Royal Resor Hotel, Antalya, Tyrkiet.

27-32 I Christen Kolds fodspor – Af Jens Kongsted Lampe

Billeder:

Side 28: Christen Kold (1816-1870).

Side 32: Forfatteren Jens Kongsted Lampe.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
De blev kaldt ”bobledamer”, fortæller Emma Nielsen. Hun var fra Skovsted og fik ansættelse i forretningen ”Zenit”, der lå på hjørnet af Torvegade og Skovgade i Thisted. Det var en såkaldt Palma-forretning, der solgte smør, margarine, kaffe, ost og æg. Ostene blev opbevaret på hylder i kælderen. De skulle vendes en gang om ugen. Det var et hårdt arbejde. Margarine fik vi hjem i krydsfinerbaljer og vejede af i pakker på et pund til et par kilo. De fire ansatte i forretningen 1938-39 er fra venstre Emma Nielsen, Ida Hyldahl fra Østre Skole, bestyreren frk. Langgaard og frk. Sørensen. Navnet ”bobledamer” stammede fra en reklamefilm med Live Weel, der stegte fisk i Oma-margarine og sang: ”Lad det boble, boble – bare boblerne er små”. Emma Nielsen bor nu Irisvej 27, Ræhr. 33
Billedet på modsatte side var i Jul i Thy 1998, side 68. Det var indlevere til Præstegården i Asylgade i Thisted efter en oprydning i en gammel dames dødsbo. Billedet var taget i præstegårdshaven i 1903, og personerne var sandsynligvis præsten og hans familie. Sognepræst i årene 1896-1917 var J. S. Hansen. Nærmere oplysninger blev efterlyst. De kom fra en 84-årig i Svendborg, Vita Garnæs Bech, og senere kom de ret brev ra Nederlandske Antiller i Caribien. Vita Garnæs Bech skriver:

Personerne på billedet er mine bedsteforældre og min mors søskende. Sognepræst Jacob Søren Hansen og Vita Garnæs havde 7 børn: 1. Alfred, 2. Svend, 3. Helene, 4. Johan Frederik, 5. Poul, 6, Julie, 7. Marie. Nederst ved trappen sidder min bedstefar, Jacob Søren Hansen, og ved hans side datteren Julie. Øverst til venstre min bedstemor, Vita Garnæs Hansen. Ves siden af hende med hvid hat sønnen Johan Frederik. Øverst til højre præsteparrets yngste datter, Marie. Nr. 3, Helene, var min mor. Hun blev gift med min far, Aksel Maltesen, der var lærer i Svendborg. Nr. 4, Johan Frederik, blev sognepræst i Tødsø på Mors og provst. Poul døde som ung. Julie (kaldet Tulle) blev lærerinde i Thisted, og Marie (kaldet Pusse) blev gift med Herbert Lund Kramer. Hendes mand var leder af Zachos Kafferisteri ved Møllevej. Min søster Gudrun, født Maltesen, blev gift med grosserer Carl Einar Møller, Vestergade i Thisted. Kongelig kammersanger Einar Nørbys mor, Kirstine, født Maltesen, var søster til min far. Mine mostre kom i Højskoleforeningen og de boede hos Julie, der havde fået et stort bord og mange stole fra Præstegården. Min bedstemor tilbragte sine sidste år hos Julie, der boede Thorsgade 6. Min bedstefar døde i 1924, bedstemor i 1936, Julie i 1969. Til oplysningerne fra Vita Garnæs Maltesen, gift Bech, Søgårdsvej 20, st. tv., Svendborg, kan føjes: Billedet fra præstegårdshaven er sandsynligvis kommet fra Marie Kramers dødsbo. Marie Kramer blev omtrent 100 år – født 29. april 1890, død 14. oktober 1989. Marie Kramer var i sine sidste år på Fjordglimt Ældrecenter i Sennels.

34-35
Dette billede blev taget af Marie Kramer på hendes 99 års fødselsdag 29. april 1989. Hun døde i oktober samme år. Billedet er taget af Emma Lynge, Vandværksvej 1, Thisted, som havde haft kontakt til Marie Kramer i mange år. 35
Det lykkedes i 1981 for overlæge på Thisted Sygehus, Poul Agner Rasmussen, at få Den almindelige danske Lægeforenings kongres til Hanstholm. Det var et stort arrangement med 500 deltagere i alt. To år forud var det vedtaget at holde kongressen i Hanstholm. Flere i den øverste ledelse blev betænkelige, men Poul Agner Rasmussen holdt fast på at gennemføre kongressen som planlagt, og han fik hjælp til den praktiske gennemførelse fra sekretariatschef i Lægekredsforeningen, Svend Poulsen. Hanstholms borgmester, Chr. Hansen, var straks med på ideen, og den dynamiske direktør på Hotel Hanstholm, Carsten Jensen, påtog sig at sørge for indkvarteringen. Han fik Vigsø Feriecenter med på ideen, og så var der sengepladser nok til de fleste. Niveauet skulle være som på Hotel Hanstholm. Det var lærerforeningens 99. kongres. De begyndte torsdag aften med middag på hotellet for medlemmer af hovedbestyrelsen, lægekredsforeningen, gæster fra ind og udland, og næste dag, den 21. september, åbnedes kongressen i den store Hanstholmhal. Det var ved den lejlighed, Tage Jensen tog billedet på side 36. I forreste række fra venstre professor Francis Zachariae, direktør for Foreningen af Speciallæger, Peer Wendelin, formanden for Foreningen af Speciallæger Ole Andrée Larsen, Amtsrådsforeningens formand, Per Kaalund, socialminister Ritt Bjerregaard, ukendt kvinde og en tom stol, måske til formanden, Erik Kristian Holst. Bag Francis Zachariae sidder Poul Agner Rasmussen. På anden række mellem Per Kaalund og Ritt Bjerregaard ses Jonna Hestbech, der var formand for Viborg Amts Sygehusudvalg. I 4. række ovelæge Hans Henrik Gott, Viborg. Endvidere var amtsborgmester P. E. Eriksen med. De faglige emner, der var på dagsordenen, var livskvalitet, diagnostik i forbindelse med fødsler og det etiske dilemma. Fredag aften deltog ca. 500 i den store middag på Hotel Hanstholm. Lørdag var der lukket repræsentantskabsmøde, og om aftenen stod Lægekredsforeningen for et stort arrangement i Hanstholmhallen: Buffet med alt godt fra havet, underholdning ved ”De gyldne løver” og dans til den lyse morgen. Også den såkaldte infrastruktur var der sørget for. Store ekstrafly blev sat ind mellem København og Thisted, og busser kørte i rutefart mellem Vigsø og Hanstholm. For ledsagere var der ture rundt i Thy, bl.a. til Akvariet i Vorupør og Vestervig Kirke. Alt klappede som det skulle, og da regnskabets time kom, viste det sig, at budgettet holdt. Der var kun en afvigelse på godt 2 kr. – og det var til den gode side, fremhæver Poul Agner Rasmussen i dag – 18 år efter gennemførelsen af det vellykkede arrangement. 36-37
Poul Agner Rasmussen. 37
Strandting 1919 står der i nederste højre hjørne på billedet side 38. Det er fra Astrid Kristensen, gift Hede, Hjultorv 2, Thisted. Flere af hendes familie er med på billedet. Forrest til venstre dommerfuldmægtig Søren Bjerregaard, der mødtes med strandfogederne engang om året. Nr. 3 fra venstre i forreste række er Lars Kristensen, Hansted (Astrid Hedes farfar), nr. 4 Poul Odder, Klitmøller. I bagerste række er nr. 2 fra venstre Martin Mortensen, Klitmøller, nr. 8 Andreas Pedersen, Vigsø (Astrid Hedes morbror, fader til nu afdøde P ”Murer” Pedersen i Ræhr). S. Bjerregaard kom til Thisted i 1907 som by- og herredsfoged, blev senere dommerfuldmægtig og var borgmester 1925-37 og 1943-48. Billedet er formentlig taget i øverste lejlighed på hjørnet af Jernbanegade-Asylgade (Frøkjæres Møbelhandel). Først i 1920’erne flyttede Søren og Bertha Bjerregaard ind i den nu nedrevne ejendom Hvidholdt, ved Thisted Bryghus. Sønnen, Thisteds tidligere erhvervs- og turistchef Mogens Bjerregaard, kan huske, at strandfogederne senere blev fotograferet i haven ved Hvidholdt. 39
Dette billede af gymnaster i Nors Forsamlingshus 1922 er kommet fra Magda Hyldgaard Thomsen, gift med Harry Brogaard. De boede i Tved til 1970, nu Lunegårdsvej 24 i Snedsted. Bagerste række fra venstre: Gustav, Viggo Pedersen, Kjærgaard Andersen, Svanborg, tre ukendte, derefter Lorentzen, Otto Poulsen, Christen Christensen (to-gang) og en ukendt. Mellemste række: Birgitte Bjerregaard, Valdemar Tolbøll, Anders Bjerregaard, to ukendte, Karoline Bjerregaard, en ukendt og Sofie Gasberg. Forreste række: Stinne Jensen, Chr. Vilsbøll, Else Vilsbøll, Nørgaard Andersen fra Gl. Smedegaard, Ellen Faber, Marie Madsen, Johanne Agerholm, Chr. Sunesen, Petrea Hansen, Alfred Rimmer, Anna Vilsbøll, Johannes Bro Sørensen. 39
I omkring 150 år var Doverodde en vigtig handelsplads med betydelig skibsfart. Da det blev lettere at bruge lastbiler til direkte transport, kunne det efterhånden ikke svare sig at sejle med de små skibe til handelspladserne ved Limfjorden. Efterhånden gik det tilbage for de gamle købmandsgårde. Den sidste drivende kraft i Doverodde var Viggo Vestergaard. Allerede for nogle år siden blev der taget fat på at bevare købmandsgården, og i sommeren 1999 lykkedes det at få de tudbyggede Limfjordscenter gjort klar til indvielse. Nu er der elevator op til det 42 meter høje tårn, hvorfra der er en pragtig udsigt, og tårnet er udnyttet til flere oplysende udstillinger. I det tidligere pakhus findes en række museumsudstillinger, bl.a. om studedrift. Det anslås, at der i forrige århundrede årligt blev drevet 30-40.000 stude fra Thy til Slesvig-Holsten. Billedet af tårnet er taget før 1988 af Tage Jensen. I dag er nogle af bygningerne revet ned for at give plads til et smukt anlæg. Limfjordscentret omfatter bl.a. en restaurant, og der findes en gammel købmandsbutik til at minde om, hvordan det var engang. 40
Lystbådehavnen i Doverodde. Foto: Tage Jensen. Årstal ukendt. 41
Fra to steder i verden er der sendt billeder af elever i Tingstup Skole – fra Sydthy taget i 1928 – og fra Amerika et fra 1932.

Ovenstående billede fra 1928 er fra Jytte Frost, Vestervej 15, Gettrup. Hun har billedet fra sin søster, Ellinor Frost, nr. 86. Endvidere er hendes bror Robert, nr. 13, med. For nr. 1 kendes kun efternavnet Sørensen, nr. 4 Thorvald Fisker, nr. 12 Johannes Ramsgaard, nr. 13. Robert Frost, nr. 15 Herluf Muldberg, nr. 16 Knud Ramsgaard, nr 18. Helga Foged, nr. 19 Else Sørensen, nr. 22 Ove Pedersen, nr. 23 Anna Bunk, nr. 29 Henry, nr. 32 lærer Myrup, nr. 35 Vilfred, nr. 63 Thomas Korsgaard, nr. 43 Ellen Landbo, nr. 47 Edvard, nr. 48 fru Myrup, nr. 49 Svend Erik Myrup, nr. 51 Egon, nr. 54 Else Pedersen, nr. 56 Ida Nielsen, nr. 61 Andersen, nr. 63 Anna Myrup, nr. 64 Hedevig Foged, nr. 65 frk. Christensen, nr. 68 Hans Peter Myrup, nr. 76 Gerda, nr. 78 Solveig Andersen, nr. 79 Agnethe, nr. 80 Rigmor Klinkby, nr. 86 Ellinor Frost, nr. 87 Lisbeth Nielsen, nr. 88 Mary Kjær.

42
Peter Johannesen, Monradsgade 2A, Herning, har gennem mange år været en trofast bidrager til Jul i Thys gamle album. I dette hus i Ydbylund boede hans morfar, skræddermester O. S. Sørensen. Der var to lejligheder i huset, den ene lejet ud. Huset havde nr. 310 på Oddesundvej, men er der ikke mere. Personerne er fra venstre skræddermesteren selv, hans kone Mariane og deres tre børn: Laura Sørensen, Hansine Petrine Sørensen og Peter Sørensen. Peter Johannesen føjer til, at Hansine, gift Johannesen, var hans mor. Peter Sørensen blev skræddermester i Hurup. 43
Tre døtre af skræddermesteren i Ydbylund, O. S. Sørensen, og hans kone Mariane. Fra venstre Laura, gift Nørskov, Hansine, gift Johannesen, og Kirstine, gift Nielsen. Hansine blev mor til Peter Johannesen, som oplyser, at billedet er taget i 1961. 43
Prøve på en regning fra skræddermester O. S. Sørensen, Ydbylund. 43
Inge Salmonsen, 1919 – 2nd Street West #1, Kalispell, MT 59901, satte sig i januar 1999 til at skrive et brev til Jul i Thy: Jeg gik igennem nogle billeder og fandt dette fra min skole. Det er fra Tingstrup Skole 1931. Inge Salmonsen, 73 år, født Christensen, har boet i USA siden 1947. Ud over lærer Myrup kan hun kun huske navnene på et par stykker. Hun anbefaler at rette henvendelse til Karen Jepsen, født Myrup, Poul Slothsvej 3, Højbjerg, Århus, og skriver: Måske Karen kan huske, hvem der er på billedet? Det kunne Karen! Hun fandt frem til næsten alle navnene. I øvrigt mener hun, at billedet er fra 1932 – det år hun begyndte i skolen. Hun medsender endvidere et avisudklip fra afskedsfesten på Hotel Royal 30. november 1946, da lærer Myrup fyldte 65, og trak sig tilbage efter 32 års læregerning. 200 beboere mødte op for at tage afsked med den afholdt lærer. 1 Svend Erik Myrup, 2 ukendt, 3 Asta Larsen, 4 Anna Nordentoft, 5 Anna Pilgaard, 6 Grethe Brix, 7 Edith Ramsgaard, 8 ukendt, 9 ukendt, 10 Nanny Møller, 11 Irene Foged, 12 ukendt, 13 Else Marie Andersen, 14 Bertha, 15 Tage Østergaard, 16 ukendt, 17 Asta Foged, 18 Anna Andersen, 19 Anna Myrup, 20 Jens Vangsgaard, 21 ukendt, 22 ukendt, 23 Lis Ramsgaard, 24 Karen Myrup, 25 Dagmar Møller, 26 Magnus Østergaard, 27 Inge Christensen, 28 Grethe Mortensen, 29 fru lærer Myrup, 30 Mary Kjær, 31 Inga Christensen, 32 Rigmor Klinkby, 33 Karin Kjær, 34 Emmy Sørensen, 35 Magda Klinkby, 36 Lisbeth Christensen, 37 Dorthea Andersen, 38 ukendt, 39 Ove Petersen, 40 Harry Sørensen, 41 Elsa Petersen, 42 Magda Larsen, 43 Hedvig Foged, 44 ukendt, 45 Erik Andersen, 46 Viggo Korsgaard, 47 ukendt, 48 Hilda Christensen, 49 Ingeborg Budtz Møller, 50 Ida Christensen, 51 Ketty, 52 ukendt, 53 Elinor Frost, 54 Knud Sørensen, 55 ukendt, 56 Lydia Andersen, 57 Gerda Andersen, 58 lærerinde frk. Christensen, 59 lærer Kr. Myrup, 60 ukendt, 63 Knud Madsen, 64 ukendt, 65 ukendt,66 Peter Christensen, 67 ukendt, 68 ukendt, 69 Anders Kjær, 70 ukendt, 71 ukendt, 72 ukendt, 73 Knud Gade Nielsen. 44-45
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted gjorde meget ud af den lokale tilknytning og uddelte medaljer til familier fra land og by, som havde gjort en stor indsats. Billedet er fra medaljeoverrækkelsen i januar 1970. Til venstre bankens formand, herreekviperingshandler M. Sørensen, yderst til højre bankdirektør A. Blaabjerg. Mellem dem står de to par, der blev belønnet dette år. Til venstre brødfabrikant Frode Poulsen og frue, Thisted, til højre gårdejer Chr. Knakkergaard Foged og frue, Tingstrup. Foto: Tage Jensen. 45
Under den tyske besættelse 1940-45 blev en dansk brigade trænet op i Sverige med henblik på at blive sat ind, når krigen var forbi. I slutningen af april 1945 holdt brigaden sig klar i Skåne. Den 5. maj gik brigaden i land i Helsingør og fortsatte mod København. Et kompagni blev beskudt fra hustage af Hipo’er, og fire brigadesoldater blev dræbt. Hipo stod for Hilfspolizei (hjælpepoliti) – et politikorps under Shcalburgskorpset, rekrutteret af frivillige danske statsborgere. Hipo talte ca. 600 medlemmer, der var flygtet på grund af mange terrorhandlinger og mord. Billedet er fra Jytte Siegh, Nykøbing Mors. Hendes far, støbegodsforhandler, Kjær, drev forretning på Lilletorvi Thisted. Da en afdeling af brigaden nåede til Thisted, mødte mange op på Storetorv. Til venstre det gamle rådhus. I baggrunden Christen Sørensens isenkramforretning, der blev revet ned for at give plads til Sparekassens nye bygning. 46
Gerda Klit Nielsen, Shweizerdalsvej 39, Rødovre, har sendt dette billede og skriver: ”Det stammer fra min far, tømmerhandler A. Klit Nielsens billedsamling”. Det er fra 15 maj 1938, da Oddesundbroen blev åbnet. Kongen, Chr. X, trykkede i Oddesund på en knap. Så sænkede broklappen sig, og det første tog kunne køre over broen og videre til Thisted. Billedet er taget uden for Jernbanestationen. Garderforeningen var mødt op med fane, og fanebæreren var A. Klit Nielsen. Amtmand A. Helper, der senere samme år blev afløst af H. Egedorf, står ud for flagstangen, og til højre holder en bil parat S 1619. Foruden kongen ar dronning Alexandrine og kronprinseparret – senere kong Frederik XI og dronning Ingrid – med til broåbningen. 47
Lærerene på Thisted Borgerskole (Vestre Skole) stillede i 1951 op til fotografering i skolegården sammen med eleverne fra 8. klasse. Anders Schousgaard, Vegendalvej 13, Thisted, har identificeret lærerne og enkelte elever. Forreste række fra venstre lærer Hove Nielsen og derefter tre elever, skoleinspektør Aage Jørgensen, fire elever og yderst til højre lærer frk. Kabell. Midterste række: Lærer Vagn Hansen, frk. Shelle, lærer P. Høegh Nielsen, en elev, elev Knud Olesen, elev Frank Knudsen, fire elever, lærer Ellen Petersen, lærer H. P. Nielsen og lærer Svend Ove Bach. Bagerste række: Lærer Carl Ejnar Hansen, lærer Elisabeth Hansen, otte elever og yderst til højre lærer Axel Bagger. Navne på flere elever efterlyses. 48
12 år efter, at Hanstholm Havn var indviet i september 1967, blev den første færgeforbindelse etableret. Scan Line indsatte færgen ”Hanstholm” mellem Hanstholm og Kristiansand. Færgen begyndte 11. juni, men stoppede 24. december. Førgen var beregnet til Oslofjorden og havde ikke tilstrækkelig kapacitet. 17 maj 1980 blev den første Færøfærge sat ind. Samme år 20. juni begyndte Fred. Olsen at sejle mellem Hanstholm og Kristiansand, men han stoppede 17. august syv år senere, 1987. Rederiet Smyril Line har siden 1983 sejlet med ”Norrøna”, og i 1993 lykkedes det igen at få færgeforbindelse til Norge. Fjord Line sejler mellem Hanstholm og Bergen-Egersund med færgen ”Bergen”. Færøfærgen ”Norrøna” sejler til Færøerne og Island. Trafikken har været stigende og er udvidet til helårssejlads. Både Smyril Line og Fjord Line har i sommeren 1999 indsat såkaldte lastbilfærger. Foto: Tage Jensen. 49
Mandag den 18. februar 1985 besøgte den daværende trafikminister, Arne Melchior, Hanstholm for at tage i øjesyn, hvordan det gik med havneudvidelsen. Ministeren mødtes med borgmester Chr. Hansen for at drøfte spørgsmålet om ejerforholdet for de hvide huse. Det frøs 8-9 grader om dagen og 16-17 om natten, så havneingeniør Ove Grønkjær Andersen havde klogelig taget hue på. Foto: Tage Jensen. 49
Denne gård i Istrup mellem Stenbjerg og Lodbjerg blev i sin tid ejet af Jens Marthinus Jensen. Det er hans kone, børn og en tjenestepige, der står foran gården, oplyser Emma Lynge. Jens Marthinus Jensen var hendes mors bror. An var ældste søn af Mathias Jensen, Nørre Vorupør. Der er gitter om familiens fredede gravsted på kirkegården i Nr. Vorupør. 50
Tre døtre af Maren og Mathias Jensen, Nr. Vorupør. De blev fotograferet til et postkort, som datteren Ida sendte til sin far og mor. Til venstre Ottomine, gift med Marius Mikkelsen, kaldet Blander. Boede i Sønderhå. I midten Ida, der var den yngste af 12 børn. Hun var ugift, fik tvillinger og døde i barselsseng. Til højre Martha, der blev gift med Cornelius Lynge, og kom til at bo i Thisted. Fik to børn: Mathias og Emma. Billedet er fra Emma Lynge, Vandværksvej 1, Thisted. 50
Eigil Visby, Tornerosevej 112, Herlev, skriver: Jeg har raseret fotoalbummet. Et billede er fra 5. maj 1946. Som led i festen for befrielsen ar det foreslået, at der efter argentinsk mønster skulle spidsteges en okse på Nytorv i Thisted. Da det blev alvor, kunne ”argentinerne” ikke deltage, og så påtog chefen for Det Danske Spejderkorps, Thy Kolonne, der bestod af 1. og 2. Thisted, 1. Hurup og 1. Fjerritslev ulveflokke og spejdertroppe sig at arrangere spidstegningen. Fjerritslevbanens værksted lavede spiddet det kommunale vejvæsen leverede brosten og sand til ildgraven, brænde fik vi fra overklitfoged Axel Rasmussen. På grund af slagterstrejke kunne vi ikke få en okse, men det lykkedes at få to polte fra Andelsslagteriet. En mand fra slagterfirmaet Møller & Hansen på Lilletorv skar grisene i stykker. Vor egen erfaring med spidstegning strakte sig højst til en høne, så vi har haft god grund til at drøfte slagets gang som på billedet. Fra venstre ses kolonnechef Peer Zacho, tropsfører Eigil Visby, 1. Thisted, patruljeførerne Knud Knakkergaard Andersen, 2. Thisted, og Bent Berger Sørensen, 1. Thisted. 51
Det andet billede er fra 23. juni 1946 og viser en fase i Thisted-spejdernes brobygning på Stadion under idrætsugen. Da broen var færdig, kørte Falks kranvogn over broen, og senere marcherede alle Thisteds ulveunger og spejdere op på den. Den holdt til begge prøver. Fotograf til dette billede var olietøjsfabrikant Sørensen. 51
De stillede op til fotografering i præstegårdshaven og blev konfirmeret i Nors Kirke 30. september 1934. Billedet er fra Astrid Hede, Hjultorv 2, Thisted. Bagerste række fra venstre Alfred Strømgaard, Herluf Hansen, præstens tjenestepiger Marianne og Agnes, fru Anna Tolsgaard med sønnen Jakob, sognepræst Chr. Tolsgaard (Nors-Tved 1926-37), Jørgen Bang, Knud Børge Andersen, Ole Madsen. Midterste række: Bodil Gasberg, Stinne Knudsgaard, Astrid Pedersen, Else ? Sørensen, Jenny Jensby Pedersen, Anna Nørgaard Oddershede, Karen Oddershede Gregersen, Astrid Kristensen (gift Hede), Lilly Jensen, Astrid Sørensen. Foran: Torben Stenbrygen, Niels Peter Nielsen, Henry Pedersen. Fotografen: A. Shcarling. 52
Erik Johansen, Legindvej 13, Hørdum, skriver: Min morbror Emil, der udvandrede i 1930, var i 1950 hjemme på besøg for første gang med sin kone, der var af norsk-svenske forældre. Her er Emil fotograferet ved et besøg hos broderen, Albert Jensen, Gettrup. Fra venstre deres stedfar Anders Vestergaard, Sundby, Emils kone Mabel, hun har en af deres tre piger hos sig. Så er det min mor, Stinne Johansen, Sønderhå, med min lillesøster Birthe, mors søster Ellen fra København, Edith Jensen, Sundby, med datteren Ella (Doverodde) samt to af pigerne fra USA. Så følger min bedstemor, Marie, fra Sundby, gift med Anders Vestergaard. Yderst til højre min morbror Johannes Jensen, Sundby. Bag ham til højre værtinden, Agnes Jensen. Til venstre for hende Knud Jørgensen, København, på trappen min far, Vilhelm Johansen, Sønderhå, og min morbror Albert med sønnen Henning på armen. Billedet blev sendt til Jul i Thy julen 1996. 52
Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, har sendt nogle billeder. Dette er taget ved Koldby Kro 1930. På køleren af Gerhard Jensens bil ses svogeren Kristian Skårup, Hørdum. Ved bildøren vognmand i Hørdum, Gerhard Jensen, søn af den Chr. Jensen i Hørdum, hvis gamle bil var i Jul i Thy 1996. 53
Til dette billede har Egon Johansen, Legindvej, Hørdum, skrevet denne tekst: Fire madammer i Sundby ca. 1952. Fra venstre Ane (Balle) Krabbe, Hassing, med datteren Margrethe, Astrup Mark, hendes kusine Stinne, Sønderhå (min mor) og så min bedstemor, Else Marie, søster til Ane. Det er døtre af Kirstine og Jens Kristensen, Højbogårdsvej nr. 7. 53
Da elever fra Nors Stationsbyskole var på udflugt til København 1937, var senere skoleinspektør i Østerild, Bertel Bach, og hans bror, Svend Aage Bach, der blev handelsskoleforstander, blandt deltagerne. Skolen blev oprettet i 1929 og havde kun to klasser. Kun eleverne fra ”stur klas” kom med på turen til København. Dette billede er muligvis taget under besøg på Carlsberg. Ifølge Bertel Bach er følgende med på billedet: Bagerste række fra venstre: Grethe Bach, lærer A. M. H. Bach, en guide, Bertel Bach, Johannes Nørgaard, Fanny Hedegaard, Ingeborg Nielsen, Thora Jørgensen, Ellen Tolbøll, Grete Fink, Karen Jensen og Elly Hundahl. Midterste række: Hartvig Hedegaard, Jens Kirk, Peter Lund Larsen. Forreste række: Aksel Østergaard Pedersen, Oluf Andersen, Nels Jensby, Kristian Nørgaard (Kesse), Svend Ove Bach, Aase Eriksen, Ruth Eriksen, Aase Pedersen og Anna Hundahl. 54
Dette billede var i Jul i Thy i 1996 med denne opfordring: Læsere af Jul i Thy vil forhåbentlig kunne bidrage til opklaring af personerne på dette billede. Der er ikke afsender på. Konvolutten er stemplet Nordsjællands Postcenter 7-6-95-22. Bag på billedet står der ”Gymnastikbillede 1933. Vestre Skole. Høegh Nielsen”. I juli 1999 henvendte Ejnar Andersen, Egevænget 44, Hanstholm, sig til Jul i Thys redaktion og oplyste, at billedet sandsynligvis var sendt fra Ejnar Schnor, hvis far var barber i Storegade i Thisted. Ejnar Andersen, hvis forældre boede på Østerbakken 12, kan huske navnene på de fleste: Forreste række fra venstre: Nr. 1 ukendt, nr. 2 Tage Thomsen, nr. 3 ukendt, nr. 4 ukendt, nr. 5 Ejnar Andersen, nr. 6 Ejnar Schnor. Mellemste række: Nr. 1 Peter Brunsgaard, nr. 2 Poul Toft, nr. 3 Klaus Havsteen, nr. 4 ukendt, nr. 5 Aage Christensen, nr. 6 Tage Knudsen og så lærer P. Høegh Nielsen. Bagerste række: Nr. 1 ukendt, nr. 2 muligvis Aage Andersen, nr. 3, 4, 6 og 7 ukendt. Sidst Chr. Pedersen. 55
Elever i 2 A på Tingstrup Skole 1961-62. De begyndte i skolen august 1960, oplyser Kirsten Mougaard (pigenavn Eriksen). I bagerste række lærerinde fru Wickmann, Jens Kloster, Knud Allan Pedersen, Jens Thornild, John Plet, Jan Olsen, Henrik Kloster. Mellemste række: Jens Christian Bach, Palle Andersen, Bent Nørager, Jørgen, Herluf. Forreste række: Inge Sørensen, Hanne Johansen, Jette Rasmussen, Kirsten Eriksen, Else Dam Poulsen, Anni Skjoldager Vibeke Gregersen. Kirsten Mougaard bor nu Østergade 40, Løgstrup. 55
Da Sparekassen Thy skulle have opstillet Erik Heides jernskulptur foran bygningen ved Store Torv, blev der først anbragt en solid sokkel. Den stod og så fristende ud for spasmageren ved siden af, guldsmed Henningsen. Han havde en skulptur af den kendte muremester Madsen med tilnavnet Jylland, og den fik han anbragt i nattens mulm og mørke. Men selv om Madsen-Jylland tog sig godt ud, blev det en kort fornøjelse. Sparekassen fik næste dag Falck til at fjerne ham, så der kunne blive plads til det bestilte kunstværk. I baggrunden står Anders Henningsen og ser på, at Falck gør klar til at løfte Madsen-Jylland væk. Billedet er fra Thomas Munk, Solhøjvej 8, Thisted. 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Smithson var engang Thisteds største arbejdsplads med ca. 130 ansatte – flere end på andelsslagteriet. Over 70 tidligere medarbejdere samledes lørdag den 20. marts 1999 på Hotel Hanstholm til et nostalgisk ”kan-du-huske-møde”. De tre initiativtagere blev fotograferet sammen med medlemmer af Smithson-familien. Fra venstre Annelise Jensen, Nors, Karen Andersen, Thisted, Ute Smith, Aalborg, Jytte Visby, Thisted, og Jenny Smith, Schweiz. Virksomheden blev grundlagt som en konfektionsforretning i 1901 af Valdemar Smith, som i 1907 oprettede en skjortefabrik. Hans energiske søn, Arne Smith, der krævede meget af sit personale, videreførte forretningen og fik bygget komplekset ved Munkevej, hvorfra der var en flot udsigt over Thisted Bredning. Men lønningerne i Danmark blev for høje i forhold til, hvad der betaltes i Det fjerne Østen. Produktionen i Thisted blev indstillet, men virksomheden fortsatte med salg af importerede varer, indtil Arne Smith stoppede i 1983 og bosatte sig i Schweiz. Arne Erlandsen Smith var født 14. juni 1907. Da han blev syg, vendte han tilbage til Thisted, og han døde på Thisted Sygehus 28. juni 1987. Arne Smiths søn, Erik, døde i en ung alder efter lang tids sygdom. Han blev gift med den 60-årige Ute, som i en årrække var i firmaet. Ved en enestående indsats lykkedes det de tre initiativtagere til festen i Hanstholm at få adressen på 152 tidligere ansatte, og 72 mødte op. Efter den vellykkede sammenkomst på Hotel Hanstholm vil de tidligere Smithson-piger mødes igen i 2001 for at fejre firmaets 100 års jubilæum. 57
Den nuværende kirke i Thisted har stået der i omkring 500 år, men de to engle i forgrunden er først kommet til for godt hundrede år siden. De står på buen over gavlen på ejendommen Vestergade 6, som Adolph Tachau lod opføre i 1887. Englene støtter et skjold, hvorpå der står A og T. Manufakturhandler Chr. Søndergaard købte ejendommen i 1924. Den blev i 1971 overtaget af sønnerne Ejnar og Hans, som stadig ejer den. Da håndværkere omkring 1970 opdagede an revne i fundamentet, blev de to engle naglet fast og gavlpartiet restaureret. Det flotte billede er taget af Henrik Bolt-Jørgensen, men han har ikke ansvaret for denne tekst, der er skrevet på grundlag af oplysninger fra Ejnar Søndergaard og bogen ”Torvene – Mennesker og Huse i Thisted o. 1900”, udgivet af det lokalhistoriske forlag Knakken. Forfattere Knud Holch Andersen, Jens Ole Petersen og Orla Poulsen. 59
Sygeplejesker, der begyndte som elever på Thisted Sygehus for 50 år siden, samledes lørdag den 18. september 1999 for at mindes gamle dage. Holdet var oprindelig på 15,  og heraf er 11 tilbage. De mødtes hos Kristine Hundahl, Silstrupvej 31. Bagerste række fra venstre: Mary Damsgaard, Elsa Vilhelmsen, Anna Lise Bliksted, Gerda Jensen, Gerda Knudsen og Kirstine Hundahl. Forreste række: Inger Madsen, Valborg Hjortdal, Hilds Sloth, Tove Buus Mary Andersen. Foto: Peter Mørk. 59
Brev fra Avlia Beach Hotel

Til Jul i Thys redaktion!

Jeg sidder i troperne på øen Curaçao, en af de Hollandske Antiller, for at fejre jul hos min bror, Nic Møller, som er ejer af verdens dejligste hotel. Vores bror i Danmark, Leif, har sendt os Jul i Thy, hvor der på side 68 er et billede fra Thisted Præstegård. Præsteparret på billedet er vores oldeforældre, Vita og Jacob Søren Hansen. De tre unge er nederst Julie Garnæs Hansen, i mange år lærerinde ved Thisted Borgerskole, derefter Johan Frederik Garnæs Hansen, senere provst i Tødsø på Mors, og den yngste datter, Marie Garnæs Hansen, (kaldet Pusse), senere gift med Herbert Kramer. Vi er børnebørn af den ældste datter, Helene (gift Maltesen) og børn af Gudrun Garnæs Maltesen og Carl Einar Møller, Firma Nicolaj Møller & Søn, Thisted. Det er altid hyggeligt at se Jul i Thy, der er mange kendte ansigter og næsten altid noget af vores familie.

 

De Hollandske Antiller ligger i Det Caribiske Hav, også kaldet Carribean Sea. Bente Hinrichsen var i en årrække stewardesse i SAS og blev udstationeret i Rio de Janeiro i Brasilien. SAS havde aftale med chefen for det britiske hospital, Robert Fritz Hinrichsen. Hans familie var af jødisk oprindelse. Da jøderne i 1600 årene blev udvist fra Portugal, gav Chr. IV dem asyl i Danmark. De kom til Glückstadt ved nordsiden af Elben. Det var dansk område fra Svend Tveskægs dage til 1864, men hørte under Tyskland, da Robert Fritz Hinrichsens far blev født.

Hans forældre flyttede til Australien, hvor Robert Fritz Hinrichsen blev født. Han blev uddannet som læge og kom til Rio de Janeiro, hvor han blev hospitalschef. I kraft af sin ansættelse i SAS traf Bente Møller fra Thisted hospitalschefen, og de blev gift i 1965. Da Robert Fritz Hinrichsen tog sin afsked i 1969, flyttede ægtefællerne af klimatiske og sproglige grunde til Alife i Portugal, hvor Robert Fritz Hinrichsen døde i 1992. Bente Hinrichsen bor nu alene i Casa da Lapa i Afife.

 

Billedtekst: Bente Hinrichsen og hendes mand, Robert Fritz Hinrichsen, der døde 1992.

60
Nystrup-Hansens hyrevognsforretning i Vildsund har bestået i over 70 år, og i sommer havde Ejvind Nystrup-Hansen kørt bil i 50 år. Valdemar Nystrup-Hansen startede forretningen i 1928, og sønnen Ejvind, der blev født i 1931, begyndte at køre for sin far, så snart han havde fået kørekort som 18-årig. S 2701, en 8 personers folkevognsbus, anskaffede faderen i begyndelsen af 1930’erne tillige med S2701, der var en sekscylindret Fort Costumline. Ejvind Nystrup-Hansen fik sin første bil, da han var 4 år gammel. Den er hans søn Preben fotograferet i. Ejvind Nystrup-Hansen overtog den ene af sin fars biler i 1959 og efter faderens død i 1962 den anden. Han har i dag en Hyundai Senata og en Honda Accord. Han er ene om at passe forretningen, men når der er enkebal i Vildsund om fredagen, har han en chauffør til hjælp, og det er i særdeleshed nødvendigt med assistance, når der er marked i Vildsund. Rekorden blev slået i år. I løbet af tre døgn blev det til 99 ture med Nystrups Taxibiler. 61
Realister fra 1949 samledes i maj til 50 års jubilæum på Thisteds gamle gymnasium på Munkevej. Forreste række fra venstre: Erik Scharling, Inga Sørensen (Pedersen), Carl Ansgar Mehr, Anna Lise Christensen (Søndergård), Lissa Meedom (Morsing), Finn Yde Nielsen, Benny Lynge, Gerda Bager (Søndergård), Ejnar Jensen og Ellen Sommerlade (Klit). 2. række: Jørgen Hove Jensen, Edith Fischer (Kappel), overlærer Karen Beck, Ane Marie Knudsen (Christensen), Ole Knudsen, Asger Nordentoft Nielsen, Sven Christensen, Ulla Truelsen (Westh), Ulla Jensen (Rasmussen) og Preben Herberg. 3. række: Thomas Rask Mortensen, Lissi Busch (Pors), Jørgen Ulf, Elly Leest (Kristensen), Tove Nielsen (Lynge), Valborg Sandberg (Andersen), Svend Gade og Thokild Klostergaard. 4. række: Holger Visby Sørensen, Per Kynne Frandsen, Ellen Pedersen (Græsbøl), Else Elming (Thomsen), Bitten Andersen (Knakkergård), Rita Bakfeldt (Kiel Andersen), Poul Odgaard, Birgit Pedersen (Heegård), Holger Dybdahl og Hans Folkenberg. 5. række: Kjeld Starck Lauridsen, Niels F. Lund Pedersen, Inga Andersen (Vestergård), Betty Vad (Mikkelsen), Ella Nielsen (Kjeldsen), Anna Østergaard (Hjortdal) og Jørgen Mikkelsen. Foto: Klaus Madsen. 62
Søndag den 18. april var gamle konfirmander i Nors Kirke til 50 års jubilæum. Efter gudstjenesten var der middag på Nors Kro, hvorefter man samledes hos Kai Stensgaard Pedersen. Forrest fra venstre: Stinne Jakobsen, Gerda Lyhne, Else Jensen, Elna Havreland og Inga Olesen. Bagerste række Henning Stentoft Pedersen, Harald Hove Nielsen, Hartvig Jensby, Kai Stensgaard Pedersen, Hugo Pedersen, Kasper Jensen og Evald Gandrup. Foto: Klaus Madsen. 63
De blev konfirmeret i Ræhr Kirke den 7. marts 1948 og mødtes på 50 års dagen. Holdet var på 22. Fire er døde. Af de resterende 18 lukkedes det at samle 11 med ægtefæller. De mødtes i Ræhr Kirke, besøgte den endnu eksisterende skole og var om aftenen på Feriekroen i Vigsø. I forreste række fra venstre: Karen Møller Pedersen, Ollerup (født Bjerg Christensen, Bjerre), Brita Nielsen, Thisted (Christensen, Ræhr), Anna Skaarup, Hanstholm (Madsen, Febbersted), Karen Pedersen, Nors (Bertelsen, Vigsø), Gerda Søgaard, Sjørring (Jeppesen, Ræhr). Bagerste række fra venstre: Holger Larsen, Snedsted (Ræhr), Vilhelm Førby, Ø. Vandet (Hamborg), Ejnar Odgaard, Esbjerg (Skårup), Karl Ringgaard, Aalborg (Nytorp), Søren Bunk Larsen, Vejle (Febbersted) og Erik Tvilde Jensen, Bedsted (Bjerre). Billedet er fra landinspektør Søren Bunk Larsen, Jagtvej 4, Vejle. Han sendte et billede af konfirmanderne til Jul i Thy 1995. På dette billede manglede Viola Christensen, Skårup, og Holger Larsen, Ræhr. 63
I juni 1999 mødtes gamle elever, der havde taget studentereksamen i Thisted i 1954 – for 45 år siden. Forreste række fra venstre Gerda S. Larsen (Østerbye), Eva Mortensen (Sand Thorhauge), Gerda Brøndum Jeppesen (Jakobsen), Ingrid Iversen (Jakobsen), Henny Laursen (Frostholm), Anni Mikkelsen (Høgholm), Grete Juul (Agerholm), Inger Handest, Henny Kock (Nedergaard Hansen). 2. række: Ragnhild Fabricius (Frostgaard), Birgit Juel (Høyrup), Inga Landbo (Vagn Christensen), Kamma Jensen (Rægaard), Lis Bak (Damsgaard Andersen), Aksel Knudsen, Ole Tandrup. 3. række: Birthe Hansen (Kristoffersen), Tove Pedersen (Klit), Conny Jensen (Nielsen), Hans J. Jørgensen, Erling Harbo, Elmer Gade. Bagerste række: Chresten Nielsen, Ove Hupfeldt, Esther Hvid (lærer), Kirsten Eigaard (Müller), Tage Lindskog (lærer), Peter Bjerg Poulsen og Finn Sørensen. Foto: Foto-Magasinet. 64
En lørdag i maj 1999 mødtes 15 gamle konfirmander til 50 års jubilæum i Nr. Vorupør. Først var de i kirken, derefter på skolen og som afslutning på dagens program var der hyggeligt samvær. Forreste række fra venstre: Ruth Frost Christensen, Anna Bach, Agnete Bonde, Marie Hadamer, Vera Mikkelsen og Gretha Jensen. Bagerste række: Lis Fink, Betty Larsen, Alice Pedersen, Verner Morbjerg Madsen, Poul Eriksen, Jens Hansen Nielsen, Svend Åge Madsen, Agnethe Petersen og Karen Margrethe Pedersen. Foto: Klaus Madsen. 64
En lørdag i august 1999 samledes elever, der var gået ud af 7. klasse i Nors Skole. I forreste række Bente Rotbøll, Solveig Sørensen (Dahlgård), Lene Kær Kristensen, Dorthea Geertsen, Hanne Jensen (Godiksen), Birthe Vestergaard (Larsen) og Hanne Nielsen (Vestergaard). I bagerste række Lene Hove (Madsen), Vibeke Krisch (Engelstoft), Anna Jensen, Bent Odde, Jens Peter Kusk, Brian Poulsen, Henning Sørensen, John Hansen, Peter S. Pedersen, Lis Karlsen og Erna Vejhøj (Jensen). Foto: Klaus Madsen. 65
Elever, der gik ud af realklassen på Tingstrup Skole 1973 samledes til 25 års jubilæum på skolen. Der deltog 19 elever og tre lærere. Forreste række fra venstre: Jens Søndergaard, Merete Rask, Torben Kammersgaard, Jette Pedersen, Ib Hansen, Hanne Raaby, Tove Kristensen. Midterste række: Lærer Hanne Poulsen, Per Ramsgaard, Jens Anton Handest, Peter Smedegaard. Bagerste række: Lærer Christen Hansen, Finn Krogh, Finn Frandsen, Tommy Christensen, Frede Amby og lærer Niels Nielsen. Foto: Klaus Madsen. 65
32 elever, mellemskolen i Thisted årgang 1958, havde sat hinanden stævne på deres game skole på Munkevej i Thisted, nu rammen om VUC, voksenuddannelserne. Første række fra venstre: Karen Rasmussen (Hansen), Grete Simonsen (Andersen), Tove Riis Johannesen (Jensen), Betty Jørgensen (Søgaard), Lizzi Clausen (Madsen), Vera Kragh (Kristensen), lektor Tage Lindskog, Edel Rasmussen (Christensen). Anden række fra venstre: Carl Nybroe, Birte Kjær (Nielsen), Birgit Malmberg (Graversen), Eva Mikkelsen (Mortensen), Ole Krogh, Poul Rasmussen, Henning Overgaard, Emma Pedersen (Salomonsen. Tredje række fra venstre: Lisbeth Thor (Thorning), Bente Kofoed (Brandi Pedersen), Lis Bjerregaard (Nielsen), Peter Sørensen, Bjarne Kristensen, Per Møller Nielsen, Jens Jørgen Sørensen, Thorkild Lodahl. Bagerste række fra venstre: Hanne Føns Bach, Asta Overgaard, Erik Kokholm, Knud Jessen, Bent Christensen, Orla Andersen, Lars Visby Knudsen. Foto: Klaus Madsen. 66
67-71 Fra landsbykirke til købstadskirke – En by og dens kirke fylder 475 år. Af Henrik Bolt-Jørgensen.

Billeder:

Side 68: Hvælvene og de svagt tilspidsede buer i Thisted Kirke er typiske for den sengotiske periode omkring 1500. Ser man godt efter, vil man i muren til højre i billedet mellem og under højtalerne kunne se nogle profilerede granitkvadre, der stammer fra skolen på den romanske stenkirke, der blev bygget mellem 1149 og 1200. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.

Side 69: Maria Magdalene med flot drejet salvekrukke. Figuren viser en så suveræn beherskelse af træskærerkunsten, at tanken ledes hen på den samtidige billedskærer Claus Berg og hans svende, hvis hovedværk er altertavlen i Skt. Knuds Kirke i Odense. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.

Side 70: Den katolske altertavle med jomfru Maria, der omgives af Paulus og Maria Magdalene samt de 12 apostle i sideskabene, er udført i årene 1510-20. På væggene ses to af de i alt 12 kors, der blev malet i forbindelse med kirkens indvielse omkring 1510. Kirkeindvielse og altertavle er således omtrent samtidige. Døbefonten i forgrunden stammer derimod fra den tidligere romanske stenkirke, og den er således omkring 800 år gammel. Indtil 1754-55 stod den på sin oprindelige plads i kirkens vestlige ende nær indgangsdøren. Foto Henrik Bolt-Jørgensen.

71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Jørgen J. Krogh

Johannes N. Kjær

Jens Kongsted Lampe

Henrik Bolt-Jørgensen

 

Fotografer:

Henrik Bolt-Jørgensen

Klaus Madsen

Peter Mørk

Tage Jensen

Jøren Miltersen

Foto-Magasinet, Thisted