Jul i Thy 1998

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-12 Efter et år i Thy nåede jødebørn til Israel juleaften – Af Oskar Strauss.

Billeder:

Side 4: Oskar Strauss fotograferet i Thisted i 1940. Da var han 16 år.

Side 6: Malka Schneidmann og Oskar Strauss i Menachamia i Jordandalen december 1945. Tre måneder senere blev de gift.

Side 7: Malka og Oskar Strauss i deres første stald i Yokneam. Det var tilstrækkeligt med en enkelt malkemaskine til de få køer.

Side 8: I dag skal der mange malkemaskiner til, for besætningen er på ca. 100 køer, og Oskar må have hjælp af en søn.

Side 10: En del af jødebørnene fra Thy samlet i Israel december 1995. Til venstre Oskar Strauss. Endvidere er Rosa Cohn (hos lærer Olsen, Nors), Leo Weiner (hos Peter Bonnerup, Skovsted), Eva Sagi (Bermann hos J. Pedersen, Brund), Dagmar Ron (Polak hos lærer Madsen, Sennels), Grethe Ilan (Kral hos Peder Mikkelsen, Hillerslev) med på billedet.

Side 11: Fru Dagmar blev 28. august 1985 hædret for sin store indsats for jødiske børn. Fra den israelske ambassade i København kom ambassaderåd Ilan Baruch (til venstre) og overrakte medalje og diplom til den 91-årige fru Lustrup, der var indlagt på Thisted Sygehus. Hun døde 26. juni 1990 i en alder af 96 år. Til højre formanden for Nordjyske Venner af Israel, Jes Reimer Pedersen, Halvrimmen. Foto: Tage Jensen.

Side 12: Artiklens forfatter, Oskar Strauss, P.O.B. 231, 20600 Yokneam Moschava, Israel.

13-16 Thisted og Paris fælles om gadenavn – Af Kjeld B. Nilsson.

Billeder:

Side 14: Rue Malte Brun – opkaldt efter thyboen, der blev berømt i Frankrig – ligger i det 19. arrondissement.

Side 15: Malthe Bruunsvej i Thisted er en sidegade til Højtoftevej nær ved Thisted Sygehus.

Side 16: Oprindelig var der en kugle på den pyramideformede gravsten. Malte Conrad Bruun kom til Frankrig i 1799, og grundlagde Frankrigs geografiske selskab, Sociéte de Géographie. Han døde i 1826. Kuglen sumboliserede jordkloden. Den er forsvundet indenfor de sidste fem år, oplyser Kjeld B. Nilsson, der har boet i Paris siden 1978.

Side 16: Artiklens forfatter ved Malthe Bruuns grav på Montpernasse kirkegården i Paris. Kjeld B. Nilsson boede i Thisted fra 1935, da hans far blev fabrik-inspektør for Arbejdstilsynets Thistedkreds. Tog realeksamen i Thisted 1943, blev student i København i 1946 og var derefter journalist ved forskellige blade, siden 1977 Billed-Bladet.

13-20 Garder fra Thy stod æresvagt ved to prinsers konfirmation – Aksel Kirk, Elsted, fortæller om Peder Bjerregaard fra Heltborg.

Billeder:

Side 17: Peder Bjerregaard som flot garder i 1887, fotograferet hos Carl Sonne i Gothersgade 45.

Side 18: Billede fra prinserne Christians og Carls konfirmation i Christiansborg Slotskirke 27. juli 1887. Tegning af K. Gamborg. Fra Det Kongelige Biblioteks arkiv.

Side 20: Fra Katrine og Peder Bjerregaards sølvbryllup 8. november 1913.

Side 21: Fotografiet af dette ca. 200 år gamle hus er fra ca. 1907. Huset blev fjernet i 1942 og et nyt bygget på stedet. Huset lå i Heltborg lidt øst for møllen tæt ved mit barndomshjem, oplyser Aksel Kirk. Ejeren, Peder Bjerregaard sidder i haven sammen med sin kone Katrine og deres tre drenge. Den ældste, Niels, mellem forældrene. De to andre er Kristn og Marius.

23-26 Københavnerdreng på landet – Denne artikel af forfatteren Martin Jensen blev bragt i en københavnsk avis.

Billede på side 25: Forfatteren Martin Jensen blev født 5. april 1908 i Sundby Thy, Stagstrup Sogn. Han døde af en nyrelidelse 19. januar 1945 på Ringe Sygehus, hvor en ven var læge. Foruden en lang række digte skrev Martin Jensen fire bøger: ”Med Kors over Døren”, ”Frihed for Loke” og ”Hvad udad tabes”. Den mest kendte er ”Vestenvind”. Det er i denne bog, følgende vers forekommer:

”Blæs, blæs vestenvind

evig uden hvile,

lær du mig trods storm og blæst

ukuelig at smile.”

27-32 Har Bertel Budtz Müller opfundet thyboen? – Af Eigil Visby.

Billeder:

Side 28: Bertel Budtz Müller døde 2. marts 1946 og blev begravet på den gamle kirkegård i Hvidovre – over for Rytterskolen, der havde været digterens hjem. På gravstenen står øverst Digteren Bertel Budtz Müller, dato for fødsel og død. Gravstenen er forvitret, og det er vanskeligt at læse ordene forneden, men der står sandsynligvis: DE FATTIGE HAR ALTID – RET DET VAR MIN TRO. Mindepladen med relief, udført af digterens ven, billedhuggeren Johan Galser, blev afsløret lørdag den 26. juni 1948. Oveborgmester H. P. Sørensen holdt mindetale med hyldest til kunstneren og mennesket Bertel Budtz Müller. Digterne Jørgen Vibe og Sigfred Pedersen hyldede i smukke ord deres afdøde kammerat, og til slut bragte enken, skuespillerinden Frida Budtz Müller og forfatterens fader, fhv. stadsdyrlæge Müller, Thisted, en bevæget tak ifølge Thisted Amts Tidende 28. juli 1948.

Side 32: Eigil Visby, født i Thisted 1927 som søn af skomagermester Jens Visby Sørensen (1888-1945) og Bengta, født Bonde (1902-1949). Eigil Visby var efter realeksamen i Thisted bl.a. ansat på andelsslagteriet. Efter HA-eksamen i Århus var han regnskabsmand i københavnske handels- og industriforetagender 1957-94.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Steffen Riis, Hejrevænget 16, Assens, skriver: Efter i mange år at have været fast læser af ”Jul i Thy”, må det vel være på tide at fremsende et bidrag. Medsendte billede af tre lidt betuttede småpiger med det fineste fastelavnsudstyr, viser de tre ældste børn af smedemester S. Marius Andersen (1882-1966) og (Jen)Sine Andersen, f. Rasmussen (1888-1958). De boede i Kr. Koldsgade 10, Thisted. De tre piger på billedet er fra venstre Esther (1909-1996), Ella (1911-1973) og Kamma (1913-1990).

Esther blev gift med skatterådsformand Niels Riis, Thisted (1898-1968). De fik 8 børn. Ella blev gift med blomsterhandler Christen Kjær, Thisted (1902-1967). De fik 2 børn. Kamma blev gift med bangfuldmægtig Knud Lasborg, Aalborg (1912-1995). De fik 1 barn.

Billedet er fra omkring 1917-18 og taget hos fotograf Gram i Thisted. Stort set er alle vore familiebilleder fra denne fotograf, hvilket nok skyldes, at Sine Rasmussen, der som ung pige kom til Thisted fra Grenå, den 1. maj 1904 blev ansat i huset hos fotograf L. H. Gram, hvor hun så var indtil 1. november 1906. Gift blev hun med S. Marius Andersen den 7. november 1907. De fik yderligere 2 børn: Arvid Simon Nors Andersen (1917-1993), gift med Ane Petrine Mikkelsen (1915-1995) (de fik 4 børn) og Hanne Grethe Andersen (1920-1985), gift med Erik Theodor Selmer (1915-1991). De fik 2 børn.

Marius Andersens bedstefar, Niels Christian Andersen (Nors), (1813-1882) var Thisteds første vægter og ansat officielt i 1854. Det må have glædet smedmester Andersen meget, da man i Thisted Byråd i 1935 vedtog, at det lille stræde bag deres hus fik navnet Vægtergangen, opkaldt efter bedstefaderen, som også havde boet der. Min familiære relation er den at være barn nr. 6 af Esther og Niels Riis.

33
Da det nuværende kongeskib skulle bygges i 1931-32, ville Rigsdagen ikke bevilge en tilstrækkelig sum, men industrivirksomheder, rederier, forsikringsselskaber og ikke mindst bryggerier trådte hjælpende til, så ”Dannebrog” kunne blive et moderne og veludrustet skib, som hele nationen kunne være stolt af. Omtrent halvdelen af skibet rummer den kongelige beboelse med spisesalon, fælles salon, rygesalon m.v. Ved anløb af danske og udenlandske havne benyttes ”Dannebrogs” overdækkede agterdæk til receptioner. Dette billede blev taget da ”Dannebrog” lagde til kaj i Thisted søndag den 5. juli 1970. Foto: Tage Jensen. 35
Dette billede var på en film, som i 70 år havde ligget i en kommodeskuffe i Viborg hos Magda Tousgaard, der døde den 28. december 1993. Hun var moster til Sigrid Bang, Violvej 3, Nors, der sendte billedet til ”Jul i Thy”.

Længere artikel om kongeskibe under dette billede.

35
Da kongeskibet ”Dannebrog” søndag den 5. juli 1970 lagde til kaj i Thisted havn, blev kong Frederik og dronning Ingrid hilst velkommen af omkring 3000 thyboer. Stiftamtmand Florian Martensen-Larsen førte an med hurraråb. I modtagelseskomiteen var i øvrigt bl.a. borgmester Holger Visby og amtsborgmester P. E. Eriksen. Det var kong Frederiks sidste besøg i Thisted. Kongen døde 14. januar 1972. 36
Den 6 juli 1972 kom ”Dannebrog” til Thisted med det nye regentpar ombord. Som prinsesse havde dronning Margrethe været i Thisted adskillige gange. Dette var det første officielle besøg, dronningen og prins Henrik aflagde i Thisted. Denne gang var stiftsamtmand Martensen-Larsen i galla ved modtagelsen. Foto: Tage Jensen. 36
Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, har sendt dette billede fra Hørdum, formentlig taget under krigen 1940-45. Fotograf Bang (Tju Bang) har taget billedet af mineralvandsfabrikant Jens Johannesen. Den gamle bil, som er kørt frem i dagens anledning, har ikke nummerplade på, og ruden er noget beskidt. Huset til højre var skomager Reenbergs. I bagrunden Hørdum Mineralvandsfabrik, der måtte vige for hallen i 1960’erne. 37
Dette billede er taget en sommerdag på Baunehøj i Sønderhå. Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum oplyser: Fra venstre min far, Vilhelm Johansen, moster Ellen fra København, men mor Stinne, Agnes og Albert Jensen fra Gettrup (morbror). Liggende morbror Johannes fra Sundby med Edith i baggrunden, senere ”Thaliasminde” i Gundtoft. Det skal tilføjes, at Edith efter sin mands død nu bor i Hurup. De andre er jeg ikke helt sikker på, skriver Egon Johansen. Billedet er fra engang i 1950’erne. 37
Tidligere cykelhandler i Østergade, Egon Hansen, der nu bor Bisgårdsgade 3 i Thisted, har sendt os et par billeder fra Hannæs. Dette billede er fra Øsløs Nordre Skole, 1. og 2. klasse 1939. I bagerste række fra venstre: Grete Boesen Bonnerup, Anna Jensen, Magda Boesen Bonnerup, Hilda Østergaard, Karen Nielsen, Eva Boesen Bonnerup, Elly Frost og lærer Jacobsen. Næste række: Lilly Hansen, Krista Gregersen, Inger Jacobsen, Ingrid Kristensen, Magda Pedersen. Næste række: Erling Bruun, Anders Christensen, Viggo Kristensen, Kristian Vigsø, Egon Hansen, Ejnar Vinther, Erling Kloster, Eva Holm, Aage Nielsen (Rimmer), Børge Boesen Bonnerup. Næste række: Vagn Pedersen, Aksel Nielsen (Rimmer), Erik Nielsen (Rimmer), Juhl Christensen, Johanne Pedersen, Gudrun Jensen, Maren Pedersen, Ragnhild Frost, Edith Vigsø, Kristine Jacobsen. Forreste række: Aksel Vigsø, Martin Pedersen, Else (københavnerferiepige), Johanne Sørensen, Dora Høgh, Egon Pedersen, Villy Thomsen, Ella Andersen og Ellen Vigsø. 38
De blev konfirmeret i Skyum Kirke i 1927. Billedet er fra Aase Bjørnstrup, Tranevej 12, Thisted. Hun har det fra sine forældre. Nr. 4 er hendes far, Gerhard Svalgaard. Hendes mor, Marie Frostholm, skulle have været med på billedet, men hun var forhindret, formentlig på grund af sygdom. Nr. 9 er Aase Bjørnstrups morbror. Supplerende oplysninger er givet af Mette Sørensen (født Olesen), der er fra Hørdum, men nu bosat Trælshøj 7 i Ræhr. Nr. 1 fra venstre er Marie M. Andersen, nr. 2 ukendt, nr. 3 Evald Nielsen, nr. 4 Gerhard Svalgaard, nr. 5 Arnold Larsen, nr. 6 Søren M. Jensen, nr. 7 Aage Christensen, nr. 8 ukendt, nr. 9 Emmanuel Frostholm, nr. 10 og nr. 11 ukendte, nr. 12 Elna Bertelsen. I baggrunden P. A. Jensen, der var sognepræst i Skyum-Hørdum 1915-39. Billedet er taget af Svend Jensen, Fotografisk Atalier, Østergade 3, Thisted. 39
Dette billede er fra Bedsted Østre Skole, nu Dalgårdsvej 3. Civilingeniør Graves Petersen, Langs Hegnet 64, Lyngby oplyser: Det er taget ca. 1914. Yderst til højre min far, lærer og kirkesanger Petrus Petersen. To af hans børn er med på fotografiet. Det er på første række nr. 4 fra venstre Esther Ingeborg Petersen, født 25/8 1900, og på anden række nr. 2 fra højre Knud Fabricius Petersen, født 12/11 1904. Graves Petersen føjer til: Det ville være smukt, om flere på nærværende billede end de tre nævnte kunne identificeres. 39
Dette billede, der er udlånt fra det lokalhistoriske arkiv på biblioteket i Hurup, er taget ved Hurup Realskoles have 1917. Bilen er en King 1916, og det oplyses, at den holder mod øst! Bygningen er A. P. Hansens. Bagerst købmand Peter Højriis, hans hustru Elise og fru dr. Poulsen, Vrå. Hr. Schøtt sidder ved rattet. Bag ham fru Schøtt. Ved siden af hr. Schøtt læge Valdemar Poulsen. Drengen, der ses bag det flotte ”bothorn”, er Eigil, søn af Peter Højriis. 40
De to billeder på denne side er fra Birgit Larsen, Dunhammervej 2, Hundborg. Dette billede er fra Hundborg Mejeri sidst i 1940’erne. Mælkekuskene er med deres hestevogne stillet op til fotografering. Yderst til højre mejeribestyrer Bangsgaard. Bag ham lidt til venstre Chr. Sunesen, der var Birgit Larsens far. Resten af personerne er ukendte for Birgit Larsen, men hun mener, at Chr. Sjælland og Chr. Vestergaard fra Sperring er med på billedet. 41
Hundborg-gymnaster på Sjørring Volde ca. 1948. Birgit Larsen oplyser, at det i bagerste række fra venstre er lederen, Martha Jensen. Derefter Gerda Enevoldsen (nu Vestergaard), Lis Christensen, Ebba Jørgensen, Gerda Kirk, Birgit Sunesen, Lis Holm og Ella Bang Nielsen. I mellemste række er den første ukendt. Derefter Karen Vestergaard, Jette Poulsen, Marie Jørgensen og Edith Mortensen. I forreste række er den første ukendt. Derefter Nanna Bruun, Thora Jørgensen, en ukendt, Elly Borgaard og Else Dahl. 41
Billedet på side 42 er taget ved Vorupør Skole i 1944. Det er fra Verner Morberg Madsen, Lunegårdsvej 29, Snedsted, som oplyser: Bagerste række: Kristian Mikael Gravesen, Knud Gravesen, Peder Chr. Thomsen, Robert Andersen, Robert Nielsen, Gunnar Karl Pedersen, Marie Pedersen, Mary Eriksen, Jenny Christensen, Marie Nielsen, Adda Andersen, Lydia Frost Jensen, Henning Nielsen. 2. række: Kristian Harbo, Aksel Madsen, Knud Jensen, Julia Morberg Jensen, Erna Morberg Jensen, Rosa Nielsen, Jane Normand Jensen, Viola Andersen, Gerda Bak Pedersen, Inga Isaksen, Krista Eriksen, Anna Pedersen, Laurids Morsing Nielsen og lærer Thyra Bødker. 3. række: Harbo Nielsen, Ebba Pedersen, Vera Margrethe  Madsen, Agnethe Pedersen, Inger Nielsen, Ellen Sørensen, Kristian Pedersen Fink, Ove Thrane, Johannes Krabbe Pedersen, Theodor Odder Jensen, Niels Nygaard Hansen, Verner Morberg Madsen, lærer Carl Kaas Ishøy. 4. række bagfra: Karna Jensen, Mary Jensen, Karen Margrethe Nygaard Hansen, Gerda Thomsen, Lis Odder Jensen, Edel Ryltoft Christensen, Alice Madsen, Grethe Gade Hansen, Krista Pedersen, Julia Normand Jensen, Krista Mejlsø Jensen, Knud Normand Jensen, Kirsten Morsing Nielsen, Jens Vækild Christensen, Thomas Præstegaard Jensen, Maren Ishøy. 5. række bagfra: Ruth Nielsen, Erna Isaksen, Vera Frost Jensen, Margit Mrosing Nielsen, Arnold Eriksen, Poul Henning Eriksen, Jens Hansen Nielsen, Erik Christensen, Knud Nielsen, Jens Andersen Fink, Ivar Jensen, Jens Jensen. Forreste række: Vagn Nielsen, Kristian Nielsen, Nico Andersen, Elly Isaksen, Eva Normand Jensen, Gerda Andersen, Hans Josefsen og Krista Andersen Fink. Verner Morberg Madsen var lærer ved Snedsted Skole 1964-1994. 42
Dette billede blev fundet på loftet hos Kr. Jensen, ”Svingel”, Hovsørvej 2, og det er lykkedes at opklare, hvem personerne er. Billedet, taget hos Th. Ellemo i Thisted, er af Peder Søe Kristensen med mor (Margrethe Jensdatter), hel- og halvsøskende. Peder Søe Kristensen var Kr. Jensens morfar. Kr. Jensens mor og far boede i ”Svingel”. I forreste række Bodil (født 1858), Margrethe Jensdatter (født 1825), Peder Søe Kristensen (født 1861) og Ane Marie (født 1845). Bagerste række: Johanne (født 1854), Mads (født 1841), Jens (født 1855), Ane Kirstine (født 1870) og Knud (født1865). Johanne, Mads og Ane Marie var fra faderen, Kr. Madsens første ægteskab. Han boede i hus nr. 37 i Tilsted. Peder Søe Kristensen blev plejebarn i Engbjerggård i Kjelstrup. Der ud over vides kun, at Knud kom i Frelsens Hær i Thisted. Kr. Jensen har fået hjælp til opklareingen fra Jytte Thousgaard, Karbæk 8, Klitmøller, gift med Jørgen Thougaard, der var lærer i Ræhr, og Kr. Jensens fætter. 43
Fra en eksamensdag i Skovsted Skole 1952. I forreste række fra venstre Karsten Baadsgaard, Erik Jensen, Jørgen Hvelplund, Jens Jensen, Holger Kortegaard, Mogens Bak Jensen, Ejvind Thomsen, Arne Christoffersen, Teddy Frandsen, Svend Bonnerup, Mona (Fynbo) Pedersen, Birte Frandsen og Bente Ringgaard. 2. række: Ole Jensen, Aksel Bonnerup, Niels Chr. Larsen, Kristian Jensen, Johannes Vandet Poulsen, Johannes Krog, Vagn Sunesen, Ejvind Christoffersen, Ilse Bak Jensen, Ingrid Møller Nielsen. 3. række: Ane Marie Nielsen, Else Møller Nielsen, Kirsten Hvelplund, Lydia Stentoft, Birthe Holst, Marie Møller Nielsen, Hanne Fries Johansen, Herdis Stentoft, Eva Christensen. Bagerste række: Lærer H. Gellert, Anna Bonnerup, Inga Jensen, Sonja Stentoft, Bodil Petersen, Gerda Gregersen, Ingrid Christensen, Mogens Baadsgaard, Mathilde Krog, Kaja Jensen, Valborg Jensen (Knudgaard), Anders Stentoft. Billedet er fra Else Møller Nielsen, nu Johansen, Åbakkevej 14, Thisted. Hendes søstre Marie og Ingrid er med på billedet. 44
Dette billede er taget på et tidspunkt mellem 1942 og 1944, da  barbermester Berhs forretning ved Storetorv endnu eksisterede. Fra venstre frisør Christensen, Jes Møller (en kunde), frisør Henny Knudsen, en bankmand, en elev og frisørmester Behr selv. Billedet er fra Harriet Lohmann, Værebrovej 12, Bagsværd. Hun var veninde med Henny Knudsen. 45
Thisted Idrætsklubs juniorhold blev i sæsonen 1942/43 vinder af den nordvestjyske kreds. Her ses holdet – fotograferet af Preben Lind på stadion i Dragsbæk – 2. pinsedag 1943 efter en opvisningskamp mod Aalborg Boldklubs juniorhold. I bagerste række ses fra venstre: Svend Kloster, Herman Tøttrup, Bent Christensen, Tage Bisgaard, Helge Hjortdal, Leo Andersen, Eigil Jeppesen og træner Poul Bunk. I mellemste række: Niels Eigil Vestergaard, Arne Ringgaard Pedersen og Gunnar Christensen. Forrest: Svend Andersen, Egon Frostholm og Karl Korsgaard, oplyser Arne Ringgaard Pedersen, Schweizerdalstien 77, 2610 Rødovre. 45
Billedet på side 46 er fra Hundborg Skole ca. 1938. Bagerste række fra venstre ? Kristensen, Knud Slot, Erik Mortensen, Tage Andersen, Holger Andersen, Mortensen, Lykke, Henriette Poulsen, Iversen, Emil Pedersen, Rokkjær, Stig Holdgaard, Isaksen, Kurt Jonasen, Jepsen, Einar Sloth, Munk, Holger Ehlers, Jacob Sjælland, Herluf Fuglsang, Hansen. 2. række: Ebba Pedersen, Elva Jensen, Else Kristensen, Dorthea Bang, Maja Munk, Agnethe Thomsen, Bach, Bodil Holdgaard, Poul Mortensen, Aage Kristensen, Folmer Sjælland, Aage Hansen, Holger Poulsen, Harry Pedersen, Calle Hansen, Peter Madsen, Birte Holdgaard, Hansen, Gerda Nielsen, Solveig Harkjær og lærer frk. Dahlgaard. 3. række: Katrine Rysgaard, Else, Eva Jørgensen, Lis Frostholm, Anna Borggaard, Else Kristensen, Bach, Svend Christensen, Emil, Carl Fuglsang, Peter Sørensen, Verner Mikkelsen, Henrik Vang, Holger Andersen, Thomas Kyhl, Ole Rokkjær, Dorte Kristensen, Ingrid Rysgaard. 4. række: Ebba Jørgensen, Erna Rasksen, Kanstrup, Andersen, Agnes Møller, Maren Yde, Grethe Pedersen, Anne Grete Fink, Agnes Borggaard, Gerda Mikkelsen, Karla Gregersen, Ejnar Morsing, Robert Slot, Poul  Willer, Arnold og lærer Jensen. 5. række: Gerda (Svalgaard), Morsing, Henry J. Pedersen, Tut Hansen, Isaksen, Christensen, Harkjær, Iversen, Magny Kjærgaard Jensby, Bach, Kyhl, Hansen, Gregersen, Karen M. Bathum, Pedersen, Kanstrup, Gerda Andersen, Ida Larsen og læreparret, hr. og fru Holdgaard. 6. række: Gregersen, Lillian (Svalgaard), Julie Harkjær, Otto Folmer Nielsen, Asger Hansen, Henning Stensgaard, Evald Nielsen, Poulsen, Kristian Hedegaard, Thomas Borggaard, Carl Harkjær, Einar Slot, Carl (Marinus), Carl Bojer, Peder Bojer, Andreasen, Bente Hansen, Rokkjær, Grethe Holdgaard. Forreste række: De to første ukendt. Derefter to gange Thomsen, Gudrun Hansen, Ella Bang, Jytte Kyhl, Marie Kusk, Lis Larsen, Rokkjær, Edith Christensen, Ruth Frostholm, Else Madsen, Pedersen og Bang. Billedet er fra Carl Guld Fuglsang, Dunhammervej 3, Hundborg. 46
På Hotel Hurup blev en årrække opført såkaldte dilettantstykker, skrevet af Hans Bakgaard. For opførelserne stod Hurup Skytteforening, oplyser Lillian Stærk, Toftegade 17, Hurup. Dette billede er så vidt vides fra 1947, men titlen på stykket kendes ikke. Derimod er det opklaret, hvem der er med på billedet. Stående fra venstre Ingemann Andersen, Ellinor Jensen, Conrad Larsen, Hilmar Gade, Irene Sørensen, K. Knudsen Pedersen, Astrid Nielsen, Peder Enevoldsen og Peder Nielsen. Siddende: Ane Enevoldsen, A. B. Hansen (sminkør), forfatteren Hans Bakgaard, Ejvind Jensen (instruktør) og Ebba Knudsen Pedersen. Billedet er taget af A. B. Hansen. 47
Slagtermester Chr. Christensen i Bedsted blev fotograferet med husstand i 1929. Fra venstre Chr. Bang, Karl Christensen, Karl Eigil Christensen, fru Kristina Christensen, Vagn Christensen, Margrethe Bentzen og Lilly Christensen, Lemvig. Slagterbilen er en Ford T årgang 1926, fremgår det af oplysninger fra det lokalhistoriske arkiv på biblioteket i Hurup. 48
Billedet fra Hovsør Skole ca. 1931 er kommet fra Lise Gregersen, Ranselvej 76, Hillerslev. I bagerste række fra venstre Aage Møller Nielsen, Kristian Overgaard, Gudmund Boesen, Marius Jensen, Arne Overgaard, Tage Sloth, Bisgaard Jensen. Midterste række: Maren Møller Nielsen, Mary Hvass, Inger Boesen, Elna Møller Nielsen, Ingeborg Andersen, Annemarie Poulsen, Elise Sloth og Mary Bojsen. Forreste række: Stinne Kjær, Lise Overgaard, Astrid Møller Nielsen, fru Foged, lærer Foged, sener Boddum, Sofie Boesen, Inger Bojesen og Mary Kjær. 49
Hvornår dette billede er taget vides ikke. Det er udlånt af det lokalhistoriske arkiv på biblioteket i Hurup med følgende tekst: ”Fra bagerbutik, nu bager Andersens forretning i Bredgade. På billedet ses fru bagermester P. N. Pedersen og fotograf Slejs datter”. En nærmere undersøgelse førte frem til bagermester Poul Andersen, Bredgade 149. Han overtog forretningen i 1969 efter sin far, Holger Andersen, der var ejer fra ca. 1947. Da havde han i flere år været bestyrer af forretningen for fru Pedersen efter hendes mands søs. Forretningen blev oprettet i 1904 af P. N. Pedersen. 49
Dette billede er taget af fotograf A. Shcarling, Thisted, ved indvielsen af Falsbjerg Forsamlingshus i 1938. Lærerinde frk. Andersen, som havde gjort et mægtigt arbejde for at få forsamlingshuset bygget, bidrog også til underholdningen, idet ”Tornerose” opførtes under hendes ledelse, oplyser Lise Gregersen, Ranselvej 76, Hillerslev. I øverste række fra venstre: Lærerinde Kirstine Andersen, Ida Thøgersen, Tove Pedersen, Hilda Schytte, Herdis Schytte, Erna Jensen, Dagmar Nielsen, Oda Pedersen, Gudrun Andersen, Rita Overgaard, Mette Wutborg, Alma Nielsen. 2. række: Inger Nielsen, Anna Nielsen, Betty Nielsen, Ida Gregersen, Grethe Overgaard, Katrine Overgaard, Frida Overgaard, Rigmor Pedersen, Tekla Olsen, Ragnhild Søndergaard, Edith Andersen, Nilda Sunesen. 3. række: Gunhild Pedersen, Herdis Sunesen, Annalise Overgaard, Ida Kær, en ukendt, Gudrun Boesen, Mette Svenningsen, Sofie Boesen, Ester Kær, Gudrun Nystrup. 4. række: Ida Larsen, Astrid Overgaard, Inge Sørensen, Emma Madsen. 5. række: Ellen Nielsen, Irene Pedersen, Lene Pedersen, Magna Jørgensen, Lilly Nielsen, Gudrun Nielsen, Anne Grethe Roesen, Rigmor Krüger. Siddende foran: 4 lygtemænd (drenge, navne ukendt). Katrine Boesen, Hovsørvej 37, har hjulpet med navnene. 50
Harriet Lohmann, Værebrovej 12, Bagsværd, blev inspireret til at sende et billede af håndboldpiger i Thisted 1939, Da hun ikke kunne huske navne på alle, blev en af pigerne, Marie Brunsgaard, nu Lindskog, Teglbakken 5, Thisted, anmodet om hjælp, og hun havde dette billede fra en kampdag den 24. juni 1941: Bagerste række fra venstre Esther Christensen, Gerda Jespersen (gift med gartner Knud Jespersen), Dagny Larsen (gift med Jens Olaf Rye), Signe Jeppesen (gift med isenkræmmer Arne Larsen), Gerda Nielsen. 2. række: Rigmor Jensen (gift og bor på Sjælland), Alma, Irma Madsen (gift med Gunnar Vestergaard), Eva Thomsen (datter af Olga Thomsen, Palæ-Teatret), Esther Hansen. Forreste række: Kirsten Jensen, Marie Brunsgaard, Ida Hyldahl (datter af pedel på Østre Skole). 51
Stort set de samme personer er på billedet fra en træningsdag i 1939. Træner var Jens Pedersen (Kulkompagniet), og hans kone Henny er med. Endvidere Ketty Muldberg (faderen havde ægpakkeri), Grethe Sørensen (gift med skotøjshandler Nielsen, Aagade), Grethe Brix (fra Landlyst), Esther Pedersen, Rie Høy, Grethe Kloster (søster til tandlæge Sv. Kloster), Grethe Mainz, Spangbergsvej, Harriet Jensen (gift Lohmann), Emma Pedersen (gift med Emil Hede). Marie Lindskog oplyser, at der på holdet endvidere var Hanne Baadsgaard, Hulda Madsen (gift med Jørgen Røjle) og Rosa Andersen (gift med frisør Verner Simonsen). 51
Fra Skovsted Skole 1954, 2. klasse. Bagerste række fra venstre: Fru lærer Gellert, Bodil Tange (født Petersen), Birthe Holst, Marie Pedersen (Møller Nielsen), Valborg Jensen, Ingrid Stentoft Pedersen (Christensen), Mathilde Jensen (Krog), Sonja Gravesen (Stentoft) og lærer Gellert. Mellemste række: Kaja Pedersen (Jensen), Else Johansen (Møller Nielsen), Hanne Fries Johansen, Anne Marie Nielsen (Nielsen), Kirsten Hvelplund, Anne Bonnerup, Ilse Sloth (Bak Jensen), Eva Christensen, Lydia Søgaard Larsen (Stentoft). Forreste række: Vagn Sunesen, Anders Stentoft, Holger Kortegaard, Arne Christoffersen, Teddy Frandsen, Jens Jensen, Svend Bonnerup, Mogens Bak Jensen, Ejvind Thomsen og Erik Jensen. Billedet er fra Else Møller Johansen, Åbakkevej 14, Thisted. 52
De blev konfirmeret i Hillerslev Kirke 1934. Billedet er fra Lars Didriksen, Poppelvej 51, Hurup, der giver følgende oplysninger: Bagerste række fra venstre: Svend Munkholm, Jens Baadsgaard Jensen, Kr. Hede, sognepræst Vagn Berg, Kjærgaard Andersen, Ejner Jensen, Peder Smed Kristensen, Lars Didriksen og Ingvar Pedersen. I forreste række: Elna Brun, Magda Christensen (gift Kirk), en ukendt, Anna Jensen (Djernæs), Dagny Overgaard (Madsbøl), Gerda Kristensen (Stensgaard) og Karen Pedersen. 52
Familien Møller Pedersen i Snejstrup blev fotograferet i 1939. Billedet er fra Hans Møller Pedersen, Kanalvej 10 i Faddersbøl. Han er født i 1917 og oplyser følgende: Stående fra venstre: Kirstine (født 18/01-1922), Emil (18/11-1923), Sigfred (19-09-1920), Kristoffer (30/03-1919), Hans (05/11-1917), Maren Cecilie (27/04-1916). Siddende fra venstre: Othilie (08/09-1926), Anna (16/11-1930), Ane Marie (min mor 18/07-1895), Jenny Elfrida (29/07-1935), Peder Møller (min far, 18/01-1888), Esther Anine (29/04-1928) og Elise (18/11-1923). 53
De blev konfirmeret i Arup Kirke 5. oktober 1941, oplyser Egon Hansen. I bagerste række fra venstre: Konrad Ingvartsen, Erik Kjeldsen, Mogens Jørgensen, Egon Hansen og pastor Aksel Hansen. Forreste række: Kristine Skovsted, Ida Thomsen, Marie Christensen, Grete Christensen, Mary Sørensen og Anna Jensen. 53
Kr. Jensen, Hovsørvej 2, har fundet dette billede fra Hov Skole i 1913. Bagerste række fra venstre: Roesen, Anker Blach, Viggo Larsen, ukendt, Kristian P. Henriksen, Ingvard (Fisker), Viggo Blach, Laurids Jensen, Karl Dalgaard, lærer Sørensen. 2. række: Johanne, Marie Hansen, ukendt, Karen Madsen, Johanne Blach, Magda Vestergaard, Dagmar Jensen (f. Kristensen), Marie S. Jensen (f. Hansen), Østergaard, Frida Nielsen (f. Kristensen). 3. række: Sørine Bach, Margrethe Hansen, Margrethe Bach, Petrine Henriksen (f. Kanstrup), Mikkel Hansens datter, Maren Dalgaard (f. Bach), ukendt, Østergaard, ukendt, Elna Knudsgaard (f. Blach), Ester Sørensen (f. Henriksen). Forrest: ukendt, Kasper Larsen, Martin Hansen og Viggo Jensen. 54
Kristian Grønkjær, der boede Møllevej 9 i Thisted, var i 1916 soldat i Aalborg. Billedet menes taget ved Pontonbroen, der blev bygget i 1865. Kr. Grønkjær, der havde nr. 340, sidder ved rattet. Ved hans side nr. 12, som vi ikke ved mere om. Nederst på billedet er skrevet: ”12 og 40 på søndagsudflugt 1. september 1916”. Kr. Grønkjær blev taxavognmand og kørelærer i Thisted. Han døde 17. februar 1998 i en alder af 102 år. Billedet er under oprydning fundet af Chr. Godiksen, Tved. Kr. Grønkjær var gift med en søster til Chr. Godiksens mor, Amalie. For en sikkerheds skyld blev Aalborg Stadsarkiv kontaktet med henblik på formodningen om Pontonbroen, og det gav anledning til et overraskende svar. Billedet var fup! Det er en studieoptagelse. Personerne er anbragt i en malet bil, og baggrunden med bro og bygninger er et maleri. Det store hus i baggrunden til venstre er Hotel Royal i Nørresundby. Det eksisterer stadig. Pontonbroen lå ca. 30 meter øst for den nuværende vejbro, der blev bygget i 1933. En jernbanebro blev bygget i 1878 lidt vest for den nuværende bro fra 1937-38. 55
Laurids Andersen, Jernbanevej 21, Snedsted, er kommet med dette billede af konfirmander i Skjoldborg 1937. I forreste række fra venstre Nora Gisselbæk, Ingrid Andersen, Klare Jensen og Cecilie Vestergaard. Midterste række: Hermann fra Ås, Kr. Jacobsen, Svend Larsen, Tage fra Ås, Julius Leergaard, Jens Christensen, Johannes Thomsen, Jens Jørgen Urbrand, Anders Møller Poulsen, Svend Brogaard og Aage D. Jensen. Bagerst sognepræst H. Holst, og ved siden af ham Ingvar Olesen. 55
Skoleudflugten var sommerens højdepunkt. Elever fra Hinding og Nors skoler er stillet op til fotografering i Svinkløv. Så vidt vides er nr. 1 i forreste række fra venstre Jens Frøkjær (bror til Anders Frøkjær), 2. ukendt, 3. Gustav Kjeldsen (blev mejeribestyrer i Uglev), 4. Anton Peter Nielsen (søn af smeden i Nors Kirkeby), 5. Johannes, 6. Aage (sønner af Juliane og Jens Søgaard), 7. Viggo Jensen (fik stilling i Hamburg), 8. Chr. Vilsbøl, 9. ukendt, 10. Ellen Faber, 11. ukendt, 12. ukendt, 13. Magda Hyldgaard Thomsen (fra Hyldgård i Hinding), 14. Inger Luther Nielsen (faderen uddeler i Nors). Omtrent midt i billedet er nogle damer. Fra venstre 1. gift md smed Anders Nielsen, Nors Kirkeby, 2. Karen (gift med Jens Frøkjær, Skibstedgård), 3. Else Hyldgaard Thomsen fra Hinding (mor til Magda), 4. fru lærer Jensen, Hinding Skole, bag ham Juliane Søgaard. Bagerst med hat på: lærer Thomsen, Hinding Skole. Billedet er fra Magda Hyldgaard Thomsen, der blev gift med Harry Brogaard. De boede i Tved til 1970, nu Lunegårdsvej 24 i Snedsted. Hvornår fandt skoleudflugten sted? Formentlig i 1917. 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
På side 56 i ”Jul i Thy 1997” bragte vi dette billede af en Snedstedfamilie med oplysning om, at manden i midten var mejeribestyrer Niels Chr. Nielsen, født 9. december 1881, død 8. august 1963 i en alder af 82 år. Til vestre hans kone, Kirstine, født 27. september 1884, død 18. august 1960 i en alder af 76 år, og så blev det føjet til, at manden til højre så vidt vides var brorsønnen Poul.

I den anledning modtog ”Jul i Thy” i december 1997 følgende brev fra Amerika:

Min søster sender ”Jul i Thy” til mig hvert år, og eg er altid glad for den. Der er et billede i år som jeg meget forbavset over at se. Det er af mejeribestyrer Nielsen og hans kone og min mand Paul Nielsen.

Jeg tog dette billede i 1948, da vi var i Danmark på besøg. Det er min mands onkel og  tante. Jeg sendte et billede af min mands forældre, købmand Niels Nielsen og hans kone i deres forretning i Snedsted. Hvor har Erna Larsen, som jeg slet ikke kender, fået billedet fra? Jeg har to søstre i Snedsted, Gerda Johansen, Hovedgaden 3, og Jenny Søgaard, Vangsgade. Hun er den, der sender ”Jul i Thy” til mig.

 

Fra en meget forbavset læser

Mrs. Paul Nielsen

Apt. 149, 1916 Wisconsin Ave, Racine

WI 53403-2700 USA

 

Billedet var leveret ti ”Jul i Thy” af Laurids Andersen, Snedsted, som oplyser: Erna Larsen havde fundet billedet i sit eget familiealbum, da hun er i familie med Paul Nielsen. Erna Larsens faster, Marie (født Dahlgaard), var gift med Paul Nielsens bror, købmand Hans P. Nielsen.

Brevskriveren flydte 93 år i februar 1998. Hendes mand døde i 1972.

57
Paul Nielsens bror, købmand Hans Peter Nielsen, står uden for sin forretning i Snedsted sammen med sønnen, Jørgen. Hans Peter Nielsen drev først købmandsforretning i Struer. Da faderen, Niels Nielsen, kom op i årene, flyttede Hans Peter Nielsen til Snedsted og overtog forretningen. Fra omkring 1950 fik Ejner Sørensen forretningen i forpagtning. Han drev derefter en årrække forretning i Hovedgaden. Den forretning, Hans Peter Nielsen står uden for sammen med sin søn, var oprindelig i samme bygning som kroen. Så vidt vides var det omkring 1960 forretningen blev lagt sammen med kroen. 58
Johanne Nielsen uden for forretningen i Snedsted, da den senere blev drevet af hendes søn, Hans Peter Nielsen. Hendes anden søn, Poul, der i Amerika fik sit navn stavet Paul, var i 1948 hjemme på besøg, og Erna Larsen, Hovedgaden 64, Snedsted, mener, at de to billeder er taget af den nu 93-årige mrs. Paul Nielsen i Racine, Wisconsin, USA, ved den lejlighed. 58
Nr. Ullerupgård i vinterdragt ca. 1995. Foto: Lis Sloth-Odgaard. 60
Indtil indvielsen af Thisted Stadion i Dragsbæk i august 1937, holdt TIK til på Vestre Dyreskueplads. Fotograferet op af det daværende klubhus ses her ”et billede af de 11 raske håndbold-damer, der med en række sejre sammen kaster glans over TIK.” Det er 1934-holdet, som på denne måde introduceres i TIK’s medlemsblad nr. 1. fra 1935. Signe Larsen (f. Jeppesen), som i 1934 selv stod over for en lang karriere på 1. holdet, og som nu bor Nørretorv 6, har hjulpet med at identificere næsten hele holdet. I bagerste række fra venstre: Gudrun Andersen, kaldet ”Strikker” (d. a. strikker Andersen, som på daværende tidspunkt havde forretning på hjørnet af Storegade og Havnestræde), Agnes Christiansen (d. a. købmand Christiansen på hjørnet af Vestergade og Kongensgade), Ingeborg Hyldahl (d. a. skolebetjent Hyldahl, Østre Skole på Munkevej), Dagny Larsen, gift Rye (d. a. slagtermester Ingv. Larsen, som havde forretning i den vestre ende af det gamle Landmandshotel i Vestergade), Inger Thomsen (d. a. dyrlæge Thomsen) og Bodil Jespersen (d. a. blomsterhandler Jespersen, som havde forretning i Storegade og gartneri på Plantagevej). Den første i forreste række er ukendt. Nr. 2 er Krista Jensen (d. a. liniemontør Anton Jensen, Solhøjvej, som i 1937 omkom ved en ulykke i transformatoren bag Thisted Sygehus). Derefter målvogteren Katrine (ekspeditrise i Fællesbageriets udsalg på Lilletorv), Anna Margrethe Mærkedal (d. a. repræsentant Mærkedal, som vist boede på Møllevej) og Inger Sørensen (d. a. ”Singer-Sørensen”). 62
50 år efter de var blevet konfirmeret samledes 13 jubilerende konfirmander til gudstjeneste i Tømmerby Kirke skærtorsdag den 9. april 1998. Forrest fra venstre Else Roelsgaard, Marie Blæsbjerg, Kristine Skriver, Signe Frandsen og Meta Bak. Bagerste række: Kristian Andersen, Poul Odden, Ellen Pedersen, Børge Nielsen, Hans Jørgen Skriver, Arne Pedersen, Karl Jensen og Bodil Søgaard. Foto: Peter Mørk. 63
I juni 1998 mødtes elever, som havde taget realeksamen fra Thisted Borgerskole i 1973. 14 af de 18, der havde taget eksamen, var mødt op. Bagerst fra venstre: lærer Vagn Berg, Preben Dahlgård, Verner Kjær, Hans Erik Steffensen, Jørgen Madsen. Forrest lærer Erik Langberg, Ingrid Djernæs, Helga Bang Jensen, Ingelise Kristiansen, Gertrud Poulsen, Dorte Mærkedahl, Inger Saur, Inger Marie Andersen, Anne Marie Knudsgaard, Irma Nystrup og Ruth Jeppesen. Foto: Klaus Madsen. 63
50 år efter, at de var begyndt i en af førsteklasserne i Thisted Borgerskole, mødtes 80 ud af 150 gamle skolekammerater 13. september 1997. Edith Gregersen, skomager, Vestergade 29a, Thisted, har skaffet navnene. Forreste række fra venstre: Edith Gregersen (f. Larsen), Ellen Styrbech (Nielsen), Grete Pedersen (Nielsen), Benthe Jensen (Olesen), Connie Thomsen (Nielsen), Jytte Juul Hansen (Bergstrøm), Ingrid De Brujin (Jensen), Kirstine Riis (Hyldgaard), Inga Andersen (Axelsen), Doris Knudsen (Larsen). 2. række: Ulla Märker (Dinesen), Inger Johanne Nielsen (Jensen), Ruth Nielsen (Mouritsen), Jytte Pedersen (Kristensen), Jens Peter Krogsgaard, Betty Houmøller (Jensen), Ulla Hansen (Nybye Pedersen), Ole Flintenborg Poulsen, Ellen Jespersen (Vestergaard), Inger Skaalum (Morell), Hanne Jensen (Nordkvist), Else Marie Vilain (Poulsen), Aase Haumann (Mørch), Inger Pasgaard (Leth Nielsen), Ole Søndergaard Larsen. 3. række: Henny Betler (Sørensen), Knud Erik Nielson, Anne Lise Kirk (Jensen), Margith Rasmussen (Pedersen), Birthe Nielsen (Vestergaard), Meta Rosengreen, Betty Iversen, Lillian Petersen (Kristoffersen), Ib Rehde Nielsen. 4. række: Tage Nordentoft, Hans Gade Nielsen, Ernst Kristensen, lærer Poul Nedergaard, Chr. Kold Mikkelsen, Knud Erik Clausen, Inge Gade Nielsen (Nordelien Larsen). Øverste række: Ove Rask Larsen, Per Boe, Steffen Riis, Henning Svankjær (Jensen), Per Redder, Jan Bruhn (Rasmussen), Orla Anthonsen, Oluf Bjørnstrup, Preben Kristensen, Ejvind Nielsen, Harry Milther (Nielsen), Poul Martin Knudsen, Erik Carlo Lauritsen, Erik Bisgaard, Jens Jørgen Kristensen, Herluf Pedersen, Chr. Legind Larsen. Foto: Peter Mørk. 64
Såkaldte ”guldkonfirmander”, der blev konfirmeret for 50 år siden, mødtes i Sjørring Kirke i april 1998. Bagerste række fra venstre: Johannes Søndergaard, Nørhå, Svend Skaarup, Sjørring, Hans Christensen, Frederiksberg, Henning Nielsen, bosat i Sverige, Niels Pedersen, bosat på Fyn, Peter Thomsen, Ræhr og Leo Kristiansen, Snedsted. Forrest: Elly Bertelsen (født Jensen), Snedsted, Ingrid Lyhne (Malle), Sjørring, Gunnar Toftdal, Bedsted, Else Pedersen, Sjørring, Gudrun Sørensen (Nielsen), Sjørring og Dagny Hove (Poulsen), Sjørring. Foto: Fotomagasinet, Thisted. 65
Ved Thisteds gamle gymnasium på Munkevej mødtes 21 studenter fra årgang 1957 til 40 års jubilæum i juni 1997. I forreste række fra venstre: Lise Nørregaard Christensen (Sørensen), Kirsten Søholm (Frandsen), Aase Nielsen, Birthe Westh, Inger-Lise Rendtorff og Eva Nadhazi. 2. række: Inger Andersen (Nygaard), Karen Hempel-Jørgensen (Elbrønd), Else Kjær Mikkelsen (Larsen) og Lene Brink Brot (Pedersen) 3. række: Palle Mørch, Tage Justesen, Mogens Kjær, Jørgen Dolmer, Poul Ottosen og Hans Ejnar Hansen. Bagerst: Knud Stentoft, Didier Gautier, Viggo Dam Nielsen, Bertel Würtzen og Mogens Erik Larsen. Foto: Peter Mørk. 65
Hurup Skoles to realklasser årgang 1973 mødtes i august til 25 års jubilæum. 27 elever og 4 lærere deltog. Forrest fra venstre tidligere skoleinspektør J. O. Jørgensen og lærer Aage Ringgaard. Siddende fra venstre: Lene Krogsgaard Pedersen, Jytte Christensen, Anita Mølgård Christensen, Hanne Munk Nielsen, Aase Krogsgaard, Elsebeth Lynge Gravesen, Kristine Handrup, Kirsten Hviid, Jette Nielsen, Kjeld Grud, Kirsten Vang, Inger Johanne Thomsen, lærer Asbjørn Hansen. Bagerst fra venstre: Peter Lodahl, Svend Erik Bjørndah Nielsen, Palle Steffensen, Peter Andersen, Erik Lund, Anders Jensen, Peter Graugaard, Michael Johansen, Jens Olaf Thomsen, Carsten Lyngs. Foto: Klaus Madsen. 66
10 konfirmander fra Vorupør, årgang 1948, samledes 50 år efter. Af de oprindelige 16 konfirmander er to døde, og to var forhindret i at være med. Fra venstre Jenny Toft Kristensen, Nico Andersen, Aksel Madsen, Krista Fink (Pedersen), Eva N. Jensen, Margit Broe (Morsing), Ada Skafsgaard (Andersen), Astrid Husted (Nørgaard), Lydia Frost Bak (Jensen) og Peder Brund. Foto: Klaus Madsen. 67
Det første hold, der blev konfirmeret af Anders Tange, var fra tresognspastoratet Skyum-Hørdum-Villerslev. De samledes i april 1998, 25 år efter. Forreste række fra venstre: Niels Peter Nielsen, Iben Gregersen, Anne Lise Søndergaard, Ejvind Vang, Jens Gadeberg, Kresten Pejtersen, Helle Bisgaard, Ellen Bisgaard Guld (Krogh), Erik Vestergaard. Midterste række: Anders Tange, Ulla Christensen (Søndergaard), Jytte Sjælland, Lene Bjørn (Jensen), Anny Sodborg Krag, Helle Hove, Irene Jacobsen (Nielsen), Lisbeth Goul Andersen, Bente Petersen (Olesen), Gerda Tybirk, Hanne-Lis Lovmand. Bagerste række: Anitta Kjær Christensen, Leif Nielsen, Leif Jensen, Niels Jørgen Svanborg, Knud Erik Fuglsang, Anne Sofie Guld Thomsen, Else Kollerup (Korsgaard), Ejgild Nørgaard, Jens Svenningsen og Brian Borggaard. Foto: Peter Mørk. 67
Dette billede er indleveret til Præstegården i Asylgade i Thisted efter oprydning i en gammel dames dødsbo. Billedet er taget fra præstegårdshaven, og personerne er sandsynligvis præsten og hans familie, mener den nuværende sognepræst, Eskil Agger. Sognepræst 1896-1917 var J. S. Hansen. I hjørnet nederst til venstre kan man ved nøje granskning se, at billedet er taget i 1903 af L. H. Gram. Nærmere oplysninger til ”Jul i Thys” redaktion. 68
Overlund i Nr. Skjoldborg var i flere århundreder i samme slægts eje. Den sidste ejer, Jens Pedersen Jensen døde 7. januar 1998 kort før sin 89 års fødselsdag. Ejer først i dette århundrede var Poul Jensen, der i 1905 overtog gården fra sin mor, Dorthea Pedersen, født Back. Det hvidkalkede stuehus fra 1924 fik Poul Jensen opført. Han døde tre år senere som ugift, hvorefter gården i 1927 gik i arv til en bror, Niels Jensen. Hans søn, Jens Pedersen Jensen, overtog gården i 1939 som eneste arving. Han var gift med Marie Magdalene Damsgaard fra Hunstrup-Østerild egnen. Det var på hendes foranledning, navnet Overlund blev tinglyst i 1941. Efter hendes død i 1982 flyttede Jens Pedersen Jensen til Sjørring, og gården blev i 1983 overtaget af Peder Ubbesen, der afstod bygningerne i 1984 til Laurids Andersen, Jernbanegade 21 i Snedsted, som skriver: Overlund, Oddesundvej 154, omkring 1 km. syd for Sdr. Nordentoft, har aldrig været en stor gård, men det vi før i tiden kaldte en almindelig bondegård med 15 ha. Min tilknytning til Overlund begyndte i 1930, da jeg kom dertil som almindelig medhjælper i 14 års alderen. Senere kom jeg som kvægkontrollør og regnskabsfører, indtil jeg i 1984 erhvervede bygningerne med tilhørende 1 td. land i forbindelse med udstykning og jordfordeling. Billedet er formentlig taget i 1989. 69
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Oskar Strauss

Kjeld B. Nielsson

Aksel Kirk

Martin Jensen

Eigil Visby

 

Fotografer:

Foto-Magasinet

Klaus Madsen

Peter Mørk

Tage Jensen

Jørgen Miltersen