Jul i Thy 1997

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-12 Laura fra Thisted og hendes familie – Af Svend Sørensen

Billeder:

Side 4: Lauras barndomshjem på hjørnet af Vestergade og Amtsstræde blev sandsynligvis opført af hendes farfar, Bertel Pedersen Holst. Han var parykmager, født i Aalborg og blev gift med en pige fra Thisted i 1750. Billedet er udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads. Det er en gengivelse af et maleri fra 1866 udført af Jul. Andersen. Maleriet ejes af Alfred Jacobsen, Frederikshavn. Den bygning, der i dag ligger på hjørnet af Vestergade og Amtsstræde, er opført ca. 1875 af konsul, købmand N.C. Andersen, der var gift med en søster til J. P. Jacobsen.

Side 8: Laura Cathrine Holst, født i Thisted 29. august 1819 til brygger J. C. Jacobsen, død 14 august 1911i København. Fotografi fra 1850’erne, gengivet i Kristof Glamann ”Bryggeren J. C. Jacobsen på Carlsberg” side 112.

Side 10: Ottilie Mary Stegmann, født 27. marts 1854 i Edingburgh i Skotland, viet 24. september 1874 til Lauras og J. C. Jacobsens søn Carl. Han latiniserede hendes navn til Ottilia. Hun døde 20. juli 1903 i København.

Side 12: Svend Sørensen, f. 1949 i Skinnerup og for øvrigt ligesom Laura konfirmeret i Skinnerup kirke. Læreruddannet og siden 1976 museumspædagog ved Thisted Museum. Har skrevet flere lokalhistoriske artikler og bøger, bl.a. 1. bind af Thisted Købstads Historie (1994). Redaktør af guiden ”Oplev Viborg Amt” (1997). Af skønlitteratur kan nævnes ”Bertel Risengrød – en museumsnisse” (1986) og ”Bertel Risengrøds kæphest” (1989). Desuden julekalenderen ”Nisse Darios Familiejournal” (Radio Thy 1995) og egnsspillet ”Troldmanden fra Revs” (1997). Sammen med Niels Nielsen er udgivet biografierne ”I hælene på Christen Kold” (1990) og ”At bære livet som det er – Om J. P. Jacobsens liv og digtning” (1997). I efteråret 1997 udkom romanen ”Jens Vækild”, Forlaget ”Knakken”.

13-18 Thyboer gik amok da flyvning i 1911 slog fejl – Af Henning Skov, Viborg.

Billeder:

Side 15: Poulains flyvemaskine vakte stor opmærksomhed blandt Thyboerne.

Side 16: Poulain i færd med at stige ombord på sin flyvemaskine, hans hustru har allerede taget plads i det forreste sæde.

Side 16: Poulain og hustru ombord i flyvemaskinen. Bemærk de små benzin- og olietanke.

Side 17: Poulain med sin havarede flyvemaskine i Nordjylland 10. august 1911, bemærk hans sortsvedne ansigt. Foto: Flyvevåbnets historiske samling.

Side 18: Henning Skov var fra barndommen meget flyveinteresseret og blev som voksen ansat som trafikassistent i DDL i 1948, fra 1950 SAS, og virkede i lufthavnene Aalborg og Kastrup indtil 1959.

19-22 Fra Skjoldborg til Canada – Af Laurids Andersen.

Billeder:

Side 19: Søren Poulsen som 17 årig før afrejsen til Amerika.

Side 20: P. Chr. Poulsen og hans hustru Petrine med deres 9 børn. I forreste række mellem forældrene ses Thora, Herman og Stinne. I midterste række Alfred ,Johannes og Emma. Bagerste række Katrine, Søren (Canada) og Kristian.

Side 21: S. Poulsen sammen med Harald Jensen, Silkeborg, der var gift med Helga Sigshøj Jensen (kusine til S. P.) Billedet taget 1976 i Thoras hjem i Herning.

Side 22: Fra det i Reed Deer udkomne blad ”The advocate” januar 1976, da Søren Poulsen trak sig tilbage fra sit virke på mejeriet i Central Alberta. Stående Søren Poulsens efterfølger Bob Hunter. ”Søren Salmonsen” er i Amrerika blevet til ”Sam” og ”Paulsen” (staves med au).

23-26 Mine rødder i Thy – Af Jens Jørgen Bangsgaard.

Billeder:

Side 24: Sådan en gravsten kan fortælle meget om den, der ligger begravet. Han havde været sognefoged og han havde været Dannebrogsmand, hvem han havde været gift med.

Side 26: Jens Jørgen Bangsgaard, født den 22 marts 1942, søn af Mary Bangsgaard, Poppelvej, Hurup og afdøde gårdejer Niels Holm Bangsgaard, Refs ved Hurup. Studerende ved Landbohøjskolen 1964 til 1966. I 1969 ansat som lærer op Osted fri. Og efterskole. HF i Roskilde 1977. Historie og arkæologistudier ved Københavns Universitet 1977 ti 1984. Studier i danske forfatterskaber og anmeldelser, kronikker og faglige/pædagogiske artikler.

27-30 Drama på Thyholm med slutspil i Jerusalem – Af Eigil Visby.

Billede på side 30: Eigil Visby, født 1927, bosat i Thisted til 1954 (bortset fra militærtjeneste). Efter realeksamen 1943 ansat hos A. P. Andersen & Co. Og fra 1950 på andelsslagteriet. Spejder i 1. Thisted trop 1939, trops- og roverfører 1946-54. På Handelshøjskolen i Århus 1954, H.A.-eksamen 1957. Regnskabsmand i københavnske handels- og industriforetagender 1957-94. Optaget på en forsøgsordning for ikke-studenter på Københavns Universitet 1986, exam. art. (dansk) 1990.

31-32 Jul i Ø. Vandet og hos Bornerups i Thisted – Af Arnold Østergaard-Frandsen.

Billeder:

Side 31: Øster Vandet Kirke 1955. Foto: Arnold Østergaard-Frandsen.

Side 32: Arnold Hildbert Østergaard-Frandsen, født den 25. august 1922 i Øster Vandet, søn af Sidsel og Peder Frandsen, ”Kirkegaard”, Øster Vandet. Viet den 27. september 1959 til Karen Bornerup, datter af Signe og Albert S. Bornerup, Thisted. 1945-1948 elev på Den kongelige veterinær- og Landbohøjskole. Landbrugskandidat 1948. 1949-1953 elev på Blågård Seminarium. Lærer 1953. Ansat ved Københavns kommunale skolevæsen fra 1953-1964. Lærer på Vallekilde højskole 1964-9165. Bestået akademikereksamen i teologi 1964. Sognepræst i Hammerlev –  Enslev og Grenaa fra 1965 – 1. september 1992.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Søndag den 27. juli 1947 samledes thyboer fra nær og fjern ved Thisted Kirkes østgavl for at overvære afsløringen af en skulptur, skabt af billedhuggeren Johan Galster. Han var født i Thisted 9. april 1910 som søn af overretssagsfører J. G. Galster. Om sin barndom skrev Johan Galster tre år i træk til Jul i Thy: 1982 ”Barn i Thisted”, 1983 ”Drengeår i Thisted”, 1984 ”Opbrud fra Thy”. Johan Galster kom på Rugsted Statsskole og blev student i 1928. Derefter kom han på Kunstakademiets billedhuggerskole, fik i 1933 førstepræmie for mindesmærket ”Roar og Helge” i Roskilde og modtog i 1944 Kunstakademiets guldmedalje for gruppen ”Mand og Kvinde”. Det var på denne baggrund naturligt, at thyboforeningen i København henvendte sig til ham, da det blev besluttet at skænke et monument til hjemstavnen. ”Madonna med barn” – Thisteds varetegn – kom til at stå på en høj sokkel med indskriften: FØDESTAVN – MODERS FAVN – HJERTETS SAVN. Denne tekst forfattede en anden overretssagsførersøn fra Thisted, professor Frederik Julius Billeskov Jansen. Johan Galster skabte mange andre store værker efter ”Madonna med barn”, bl.a. ”Frihedsmonumentet” i Brabrand ved Århus, buster af digteren J. P. Jacobsen og skuespilleren Ingeborg Brams. Johan Galster døde 8. juni 1997 i en alder af 87 år. 33
Arnold Østergaard-Frandsen, Dybdalvej 26, Stenved, 8586 Ørum, Djursland oplyser: Fotografi fra gården Elmelund i Fårtoft, antagelig 1921.Siddende fra venstre Kirstine Østergaard (i  mange år husholderske for sine forældre og siden for sin bror Sigvald Østergaard), Marie Christensen (gift med Kresten Christensen. De havde i en årrække ”Lingaard” i Øster Vandet og siden en gård i Fabjerg ved Lemvig), Maren Kloster Pedersen (gift med Christen Kloster Pedersen ved hendes side. De kom fra en går i Sejerslev på Mors ved århundredeskiftet og overtog ”Momtoft”. Den ejede de, til de købte ”Elmelund” i Fårtoft ca. 1920. Gården, de ejede på Mors, hed Østergaard, og derfra stammer navnet Østergaard, som alle børnene fik til efternavn), Sidsel Frandsen (gift med Peder Frandsen. De havde efter giftemålet en gård i Arup, men købte derefter ”Kirkegaard” i Øster Vandet, som de havde til 1953, hvorefter de boede i et hus i Nors), Dorthea Jørgensen (gift med Kristian Jørgensen. De havde indtil de gik på pension en gård i Østerild og boede senere i et hus bygget nær ved gården). Stående fra venstre Peder Østergaard (gift med Dorthea. De havde i mange år indtil pensioneringen en gård i Hov og flyttede derefter til Thisted), Jens Østergaard (rejste i sine unge år til Amerika, men vendte hjem. Han havde flere ejendomme, bl.a. i Hjardahl i Øster Vandet. Gift med Agnes, de boede til sidst på Østerbakken i Thisted, indtil Jens døde i 1935.), Kristian Østergaard (giftmed Stinne. De havde i mange år ”Guldagergård” ved Aalborgvej. Efter pensioneringen flyttede de til Mirabellavej i Thisted.), Kathrine Jeppesen (gift med Ejvind Jeppesen. De havde i mange år et gartneri i Lindholm, Nørresundby, og senere et gartneri syd for Aalborg, indtil de efter pensioneringen flyttede til Aalborg.), Anders Østergaard (gift med Alma. De havde en gård i Arup, men boede til sidst i Nors.), Sigvald Østergaard (havde først Elmelund, men flyttede sammen med sin søster Kirstine i 1939 til Mogenstrup i Salling, hvor han havde en gård, til Kirstine døde i 1960. Flyttede derefter til Østerild og boede til sidst på Møllevej i Thisted.), Alfred Østergaard (gift med Agnes. De havde i mange år ”Californien” på Aalborgvej, indtil de efter pensioneringen flyttede til Thisted og købte et hus i Elmegade.) Når familien samledes, så var humøret højt, da det var meget livglade mennesker, især var Anders Østergaard en humørbombe, selv om hans kone blev blind. 34
Elever fra Fårtoft Skole var i juni 1939 på ferieophold i Stoense på Langeland. Fårtoft Skole havde haft Aage Christensen som lærer 1933-38. Han blev lærer ved Stoense Skole, og elever derfra var i 1938 på ferie i Fårtoft en uges tid. Det følgende år var børnene fra Fårtoft på genvisit i Stoense, oplyser Jørgen Godiksen, Lærkevej 31, Nors. Bagerst fra venstre lærer Højberg (kom til Fårtoft efter lærer Christensen), Lisbeth Kierkegaard, gamle lærer Frandsen (gik af i 1933)og Harald Kierkegaard, der blev sognerådsformand. I næste række Martin Overgaard, Jens Godiksen, Jørgen Godiksen, Chr. Pedersen, Gunnar Pedersen, Jens Møller Overgaard, Chr. Godiksen. I forreste række Else Godiksen, Stinne Godiksen, Stinne Kierkegaard, Marie Larsen, Gerda Pedersen, Vera Mortensen. Billedet af taget af Lohals Foto. 35
Konfirmander stillede op til fotografering i Præstegårdshaven i Asylgade i Thisted 23. marts 1943. De kom fra 4 skoler: Fårtoft, Tingstrup, Tilsted og Thisted. Bagerst sognepræst, senere provst S. Nyegaard. Derefter i bagerste række fra venstre Kaj Kristensen, Thøger Riis, Knud Erik, Poul Erik Henriksen, Svend Jensen, Kaj Andersen, Jørgen Godiksen, Mogens Hundahl, Frode Hjortdal, Gunnar Pedersen, Egon Jørgensen og Henry Christensen. I forreste række Irene, Elly Nordentoft, Ella Irene, Olga Jensen, Vera Harring, Anna Visby Jensen, Esther Margrethe Jensen, Ella Marie Pedersen, Lis Christensen og Thora Hedegaard. De havde flag på i anledning af folketingsvalget samme dag, oplyser Jørgen Godiksen, Lækjærvej 31, Nors. Konfirmationen fandt sted 4. april 1943. 35
De tog realeksamen i Thisted i 1931. Bagerste række fra venstre Henning Wienberg Jensen, Karl Hedegaard, Valdemar Oddershede, Karen Margrethe Ibsen Sørensen, Hans Otto Søndergaard, Ejvind Christensen, Niels Vestergaard Jensen, Henry Jeppesen, Inga Jensen, Esther Poulsen, Hans Christian Schmidt, Ivar Nielsen. Mellemste række: Ida Hjortsvang, Ellen Pedersen, Arnold Larsen, Ida Th. Christensen, Grethe Busk, Gudrun Hyldahl, Marie Olesen, Marie Pedersen, Johannes Overgaard (faderen skomager). Forreste række: Kamma Sørensen, Sigrid Hviid, Ruth Halmark, Ragnhild Rask, Louise Madsen, Elisabeth, Helge Vang Sørensen. Billedet med navne er fra Esther Poulsen, nu Fabricius Madsen, Thorstedvej 15, Thisted. 36
40 år senere mødtes de hos Ragnhild Rask på Gimle, Dragsbækvej i Thisted. Bagerst Inga Jensen, Arnold Larsen, Gudrun Bagger, Karen Margrethe Ibsen Sørensen, Hans Christian Schmidt, Marie Pedersen, Ida Th. Christensen, Henry Jeppesen, Sigrid Hviid, Valdemar Oddershede, Helge Vang Sørensen, Esther Madsen, født Fabricius Poulsen, Niels Vestergaard Jensen, Grethe Busk. Forreste række: Ejvind Christensen (plantør), Marie Olesen, Karen Margrethe Pedersen, Ellen Pedersen, Ragnhild Rask, Ida Hjortsvang og Pretzman Koldkjær. 37
Ved 50 årsjubilæet i 1981 var det kun 9, der kunne samles: Ejvind Christensen, Henry Jeppesen, Pretzman Koldkjær, Henning Wienberg Jensen, Hans Christian Schmidt, Esther Fabricius Poulsen, Kamma Sørensen, Karen Margrethe Pedersen og Ragnhild Rask. Billedet blev taget på Gimle, oplyser Esther Fabricius Poulsen. 37
Mogens Brix, Højtoftevej 69, Thisted, har opklaret, hvem disse personer. Billedet var i Jul i Thy 1996 side 53, sendt fra postforvalter Agnete Fryd, Ane Damsgade 54, Nørresundby, uden nærmere oplysninger. De 12 på billedet er børn af Anthon Emil Brix, født 21. juni 1852, gift 27. september 1882 med Marie Sørensen af Fjellerad, født 23. februar 1858. Anthon Emil Brix var medlem af Thisted Amtsråd, ejer af gården Landlyst med tilhørende dampdrevne teglværk, beliggende i Torp vest for Thisted. Fra venstre Peder Brix (født 15/7 1883), Martha Marie Brix (f. 17/6 1884), Frederik Brix (f. 4/8 1885), Anders Christian Brix (f. 4/1 1887), Anthon Emil Brix (f. 9/4 1888), Victor Brix (f. 19/9 1890), Harald Brix (f. 29/2 1891), Svend Brix (f. 25/6 1884), Poul Brix (f. 25/4 1896), Carl Gerhard Mogens Brix (f. 4/10 1897), Karen Elisabeth Brix (f. 16/11 1898) og Else Marie Brix (f. 25/11 1901). Nr. 1 fra venstre var min far. Øverst til højre mine bedsteforældre. Mine to fastre til højre er stadig i live og bor henholdsvis i København og Lemvig, oplyser Mogens Brix. 38
Kendte skikkelser på havnen i Thisted gennem mange år. Peter Kr. Pedersen havde sejlet, da han slog sig ned som fisker i Thisted og blev gift med Mathilde, født Farsinsen. De boede i Nørregade 27, inden de flyttede til en barak på Havnen. Fra 1964 boede de i Gjersbøl, men i 1970 flyttede de tilbage til Thisted. Peter Kr. Pedersen, der var usædvanlig venlig og meget afholdt, døde i 1973, Mathilde i 1983, oplyser datteren, Selma Enevoldsen, Håbetsvej 1, Stagstrup. 39
Mathilde og Peter Kr. Pedersen fik 5 børn. Fra et tidligere ægteskab havde Mathilde datteren Erna. På billedet, der er taget ca. 1945, ses fra venstre Kaj, der var havnearbejder i Thisted, inden han flyttede til København, Selma, der er bosat i Stagstrup, Erna, der bor i Sperring, Nikoline i Nykøbing Mors, Herluf i Herning. En lillesøster, Grethe, blev født i 1947. Hun bor i Thsited. Foruden at passe disse børn tog Mathilde og Peter Kr. Pedersen Ernas 4 børn i pleje. For at beholde plejetilladelsen blev familien nødt til at flytte fra barakken på Havnen i 1964. Det Det ældste af Ernas børn, Mogens, blev påkørt af en spritbilist på Sjælland og døde af sine Kvæstelser. Han blev begravet i Thisted. I dette gravsted fik Mathilde og Peter Kr. Pedersen siden deres sidste hvilested, oplyser Selma Enevoldsen. 39
Skolebillede fra Sjørring ca. 1959, taget af fotograf Scharling, Thisted. Listen med mange navne har Ester Fabricius, Thorstedvej 15, præsteret. Bagerste række fra venstre lærer Vestergaard, Marie Vestergaard, Peter Grønkjær, Lis Poulsen, Sonja Olsen, Ellis Thinggaard, Else Marie Skårup, Lisbeth Grønkjær, Anders Veje, Ove Fabricius Madsen, Poul Svalgaard, Ove Toft Christensen, Svend Ørgaard Nielsen, Kirsten Christensen, Meta Dommerby Kristiansen, Åse Søndergaard, Grethe Svalgaard Thomsen, Jens Jørgen Andersen, Preben Thomsen, Jørgen Saubjerg, Mogens Nielsen, Bjarne Svalgaard Thomsen, Niels Ole Ørgaard Nielsen, Bente Svalgaard Thomsen, Erik Juul Hansen. Næst bagerste række: Henrik Ekman, Herluf Vestergaard, Robert Vestergaard, Kaj Dommerby Kristiansen, Hans Ole Thorsted. 3. bagerste række: Jørgen Andersen, Peter Nystrup, Johan Thomsen, Svend Sunesen, Jens Landbo, Ejvind Jacobsen, Knud Jørgensen, Jan Smerup, Viggo Theodor Andersen, Kjeld Jacobsen, Hans Hangaard, Peter Fabricius Madsen, Margit Krogsgaard Hove, Margit Jensen, Bodil Tobiasen, Birgit Fabricius Madsen, Jane Andersen, Edel Thinggaard, Lisbeth Jeppesen, Inger Kanstrup, Aase Amby, Karen Søndergaard, Grethe Nielsen, Aase Olsen, Lotte Juul Hansen, Nelly Margrethe Juul Hansen. Næst forreste række: Ole Juul Hansen, Svend Aage Theodor Andersen, Svend Erik Thomsen, Conny Olsen, Karen Margrethe Christensen, Tove Landbo, Rita Frost Jensen, Kirsten Andersen, Kirsten Thorsted, Susanne Dreisig, Tove Møller, Hanne Nielsen, Inger-Lis Krogsgaard Hove, Anne Mette Andersen, Gerda Jacobsen, Inger Lis Andersen, Kirstine Veje, Hanne Søndergaard, Sussi Larsen, signe Veje, Kirsten Toft Christensen, Mona Larsen, Jekvan Berentsen, Kaj Søndergaard, Ivan Landbo Hekla Berentsen, Carsten Overgaard, Jørgen Jensen, Christian Amby, Hans Jørgen Thomsen, Høgni Berentsen, Anders Jensen, Otto Ekman. 40
Konfirmation i Snedsted Kirke 26. marts 1944. Billedet er indsendt af Jens Chr. Nielsen, Snedsted, som er med på billedet. Forreste række fra venstre: Nora Kjeldsen, Lis Hummelshøj, Ritta Laursen, Ellen Hummelshøj, Ingrid Urbrand, Ritta Sinding, Lilly Larsen, Lis Jensen, Maja Overgaard. Anden række fra venstre: Alfred Hove Jepsen, Åge Jensen, Else Fritjorf Andersen, Eva Thinggaard, Gerda Tobiasen, Mary Lyhne, Robert Bonnerup, Gunnar Christensen, Louis Jespersen. Bagerste række fra venstre: Thomas Pedersen Svend Nielsen, Egon Larsen, Henry Yde, Pastor Gregersen, Emil Overgaard, Knud Søltoft, Poul Erik Jespersen og Jens Chr. Nielsen. 41
Konfirmander i Snedsted marts 1947. Forreste række fra venstre er Christel Nikolajsen, Eva Kristensen, Anna Kristensen, Dagny Johannesen, Pastor Gregersen, Rosa Pedersen, Åse Madsen, Maja Mikkelsen, Else Marie Gravesen. Anden række fra venstre: Dagny Bunk, Inga Christensen, Edith Hove Kristensen, Gudrun Olsen, Else Bojsen, Elna Jespersen, Karla Nielsen, Ida Pugdal Christensen, Ritta Nielsen. Bagerste række fra venstre: Henry Landbo, Kaj Andersen, Børge Kristensen, Ejnar Jensen, Knud Erik Andersen, Gunnar Yde, Harbo Jensen, Knud Erik Kusk Kristensen og Richard Isaksen. Billedet er indsendt af Jørgen Bonnerup, Søndergade 14, Snedsted. 41
Sådan er hjørnet af Vestergade og Møllevej ud i dag. Hvor nr. 44 lå, er der i dag et torv, kaldet Vestertorv. Foto: Preben Visby. 43
Denne lange skolebygning i Hunstrup blev opført 1885-86 som erstatning for en skole fra først i 1800-årene. Bygningen er 60 alen lang. Den var i brug til 1962, da eleverne kom i Østerild Skole, oplyser Bertel Bach. En ny lærerbolig var opført 1961, hvor familien boede, indtil Bertel Bach blev skoleinspektør i Østerild i 1972 og flyttede i skoleinspektørbolig i 1973. Den gamle skole og lærerboligen i Hunstrup blev solgt. Hvornår billedet er taget, vides ikke, men det var på den tid, da der endnu var en mølle af den gammeldags type på gården i baggrunden. 44
Elever i Hunstrup skole 1952. Navne fra Bertel Bach. Bagerste række fra venstre: Kaj Klim, Reinhard Andersen, Karl Ove Larsen, Steen Jensen, Peter Svendsen, Villy Saarup Jensen, Frits Søndergaard Pedersen, Anders Sunesen, Svend Højbak Andersen, Børge Jensen. Næste række: Lissi (ung pige), Rigmor Nielsen, Margit Langkjær, Else Odde Jensen, Gudrun Svendsen, Emma Saarup Jensen, Bodil Nielsen, Grete Jensen, Lis Bach, Bertel Bach, lærer. Næste række: Kirsten Poulsen, Sonja Langkjær, Dorthe Berg Jensen, Anni Frøkjær, Inge Lis Sunesen, Kaja Søndergaard Pedersen, Alice Yde, Astrid Gregersen, Inger Lis Højbak, Else Bach (kom senere i skole), Grethe Bach. Forreste række: Knud Børge Gregersen, Alfred Godiksen, Knud Ejvind Larsen, Bent Jensen, Finn Brix Østergaard, Kresten Sunesen, Karl Emil Godiksen, Erik Bach (kom senere i skole). 45
Nors Stationsbyskole blev oprettet i 1929. Dette billede er af elever og lærer A. M. H. Bach er fra 1934. Skolen havde kun én lærer, som havde to klasser ”Bette kla’s” (3) og ”Stu’r kla’s”, oplyser Bertel Bach, Østerild, søn af skolens lærer. Bagerste række fra venstre: Knud Nørgaard, Niels Jensby, Kristian Saarup Andersen, Erik Bang, Peter Lund Larsen, Aksel Østergaard Pedersen, Aage Strømgaard, Johannes Kappel, Bertel Bach, Karsten Kappel, Jacob Græsbøll, Hartvig Hedegaard. Næste række: Jens Krik, Gustav Bang, Sigurd Balle, Kristian Jørgensen, Svend Ove Bach, Tage Pedersen (”Post”), Henry Yde, Kristian Nørgaard (”Kresse”), Folmer Vogensen, Anders Jensen, Aksel Nørgaard. Næste række: Thorvald Østergaard Pedersen, Johannes Nørgaard, Thomas Nielsen, Thomas Kappel, A. M. H. Bach (lærer), Grethe Bach, Stinne Jørgensen, Ellen Tolbøll, Anne Thomsen, Fanny Hedegaard, Grete Fink, Lis Bach. Næste række: Ulla Nørgaard, Anna Andersen, Aase Pedersen, Anna Hundahl, Astrid Hundahl, Gerda Gregersen (Oddershede), Ellen Hundahl, Tora Jørgensen, Karen Jensen, Lis Bang, Ingeborg Nielsen. Næste række: Elly Hundahl, Magda Yde, Lene Kirk, Ingrid Hundahl, Anne Marie Nielsen, Else Kappel, Bodil Tolbøll, Ruth Eriksen, Irma Christensen, Else ”Syssen” Græsbøll, Gerda Tolbøll. Forreste række: Ella Madsen, Thea Pedersen, Anna Jørgensen, Inga Lund Larsen, Emma Strømgaard, Aase Eriksen, Gerda Christensen, Dagny Østergaard Pedersen. 46
Dette er Nors Stationsbyskole, der blev opført i 1929. Før var der skole i Gammel Nors, oplyser Bertel Bach, hvis far var lærer i Nors. En helt ny centralskole blev opført i 1957. De gamle skoler er desværre for længst væk: Nors Stationsbyskole, Ballerum (hvor forfatteren Erik Aalbæk Jensen blev født i 1923), Tved, Gammel Nors, Hinding, Nors Havreland. Stationsbyskolen ejes nu af tidligere bestyrer af Kristianslyst, Jens Kjær. 47
Kaj Christensen, Kornmarken 18, Højslev, har sendt dette billede fra Storetorv i Thisted, da der var god plads. Billedet er fra 1938, taget af hans farbror, K. J. Rønsbæk, der havde fotoforretning Storegade 17 i Thisted. 47
Søren Busk på motorcykel S 46 med fru Ida Busk i sidevognen ca. 1913-14. 48
Søren Busks første forretning lå i Østergade, grundlagt ca. 1910. Billedet er fra 1914. 48
Handels- og Landbrugsbanken havde først lokaler i Vestergade 8. Mellem vinduerne på 1. sal står der ”Overretssagsfører J. G. Galster”. Senere opførtes en ny bankbygning i Vestergade, der er i dag blevet til Thisted Kirkecenter. 49
I stueetagen fik både Søren Busk og C. N. Nedergaard forretning, som det fremgår af markisen. Ejendommen blev sidst i 1950’erne købt af manufakturhandler Chr. Søndergaard. I dag har Intersport forretning i stueetagen. 49
Elever fra Hvidbjerg Realskoles afgangshold i 1947 samledes på Hvidbjerg Centralskole for at fejre 50 års jubilæet for deres afgang fra skolen med præliminæreksamen. Med til jubilæet var også 3 af deres lærere fra dengang, nemlig Jenny og Niels Skaaning, der nu bor i Ålsø, og Kaj Jensen, Hvidbjerg. 12 af klassens elever deltog, og i forhold til det mulige antal var det en stor deltagelse. Der gik ikke mange minutter efter ankomsten før de ”gamle” elever snakkede sammen, som havde de lige forladt realskolen, der dog ophørte som sådan for 35 år siden, og det selv om flere af deltagerne ikke havde set hinanden i de 50 år siden på realskolen. Ca. halvdelen af klassens 26 elever var nemlig kostelever fra forskellige steder i Nord- og Vestjylland, fra Thisted i nord til Skjern i syd. Samværet startede med velkomst og rundvisning på Hvidbjerg Centralskole ved skoleinspektør Peter Bro, der også fortalte gæsterne om Hvidbjerg Centralskole i dag. Under rundvisningen var det – naturligvis nok – den tidligere realskoles lokaler, der havde interesse, og som efter alles mening var blevet meget mindre, end de var dengang. Mange minder blev under rundturen opfrisket og på en måde genoplevet, og det var forbavsende, hvor mange detaljer fra skoletiden mange stadig huskede, selv efter 50 år. Senere fortsatte jubilæumssammenkomsten med festmiddag på Tambohus kro, hvor man mindedes afdøde klassekammerater, 7 i alt, og 2 af klassens lærere, skoleinspektør I. P. Jensen og lærer Johannes Hovgaard. Mange havde ordet for at fortælle om tiden dengang og tiden siden og for at takke både lærerne og hinanden for de gode gamle dage og for at takke for initiativet til festen. Hvidbjerg Realskoles skolesang blev sunget, og der var også en sang forfattet til lejligheden af initiativtageren til jubilæumsfesten, Dagny Nielsen, Sørvad, der også var festens toastmaster. Der kom også mange tilkendegivelser af glæden ved at være sammen igen og af ønsket om, at det ikke skulle være sidste gang man mødtes. Det blev meget sent, inden man kunne rive sig løs fra dette hyggelige samvær, og inden delgagerne igen kunne spredes ud over Jylland, en stor og god oplevelse rigere, fortæller Kaj Jensen.

 

Delgagerne i 50 års jubilæet fotograferet i skolegården ved Hvidbjerg Centralskole. Bagerste række fra venstre: Kaj Jensen, Hvidbjerg, Ole Bak-Jensen, Vang, Christian Nøhr, Horsens, Esther Hammerich, Vestervig, Grethe Lyngs Mikkelsen, Lyngs, Sine Villadsen, Skive, Lis Rasmussen, Hvidbjerg. Forreste række fra venstre: Niels Skanning, Ålsø, Jenning Skanning, Ålsø, Johannes Rosfort, Vadum, Grethe Michaelsen, Hvidbjerg, Ernst Torp, Jelling, Bodil Sørensen, Århus, Karen Hestbæk, Randers, og Dagny Nielsen, Sørvad.

50
Lise Gregersen, Ranselvej 78, Nors, skriver: Dette billede fra 1934 forestiller min bror, gdr. Ejnar Overgaard, Ballerumvej 71 b, Hillerslev, født i Østerild 14. december 1914. Billedet er fra en indkøbstur efter viktualier til husholdningen og foderstoffer til besætningen. Det kunne man alt sammen købe i Østerild Brugsforening lige over for Østerild Kro, som danner baggrund for billedet. 51
Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, har sendt billeder og tekst om gården Ludvigsborg i Sundby, som senere kom til at hedde Skelhøjgård. Dette billede fra Ludvigsborg er taget sidst i 1930’erne. Fra højre Anders Vestergaard, en tjenestepige og Marie Vestergaard. Siddende på brønddækslet sønnen Albert Jensen (der fik bopæl i Gettrup) og en tjenestedreng. Egon Johansen føjer til: Marie, der var min mormor, var gift anden gang med Anders Vestergaard, hvilket forklarer de forskellige efternavne på hende og sønnen Albert. Blandt ”Ludviganerne” var endvidere forfatteren Martin Jensen og Henry Jensen, der også skrev digte. 51
Børnene fra Vilhelmsminde mødtes lørdag den 28. juni 1997 i haven hos Frode Nielsen, Gl. Refsvej 5 syd for Hurup for at mindes gamle dage. Det lykkedes at samle 20 af de oprindelige 35 børn. Endvidere deltog ægtefæller. Navnene i parentes er de pågældendes pigenavne. Siddende fr venstre: Gunnar Petersen, Svend Hove, Kristian Petersen, Henning Kræmmer, Kirsten Jørgensen (Kræmmer), Rigmor Olesen (Yde), Ove Kræmmer, Inga Raymond Olsen (Yde), Grethe Christensen (Bak), Else Lund Larsen (Yde),  Kaj Yde, Valdemar Bak, Frode Nielsen. Stående fra venstre: Hans Petersen, Knud Brogaard, Hanne Kristensen, Lisbeth Petersen, Stinne Hove, Nanna Petersen, Peter Olesen, Svend Jørgensen, Jenny Petersen, Haakon Rysgaard, Anne-Lis Kræmmer, Leif Raymond Olsen, Elna Hove, Niels Hove, Valborg Kræmmer, Bent Kræmmer, Rigmor Nielsen, Verner Nielsen, Marius Christensen, Else Bak. Foto: Peter Mørk. 52
Børnene fra Vilhelmsminde

I 1924 blev gården Vilhelmsminde i Ørum i Sydthy udstykket. På gårdens arealer blev der plads til 9 statshusmandsbrug, hver med 7-8 ha. Else og Andreas Nielsen fik det næstsidste på venstre hånd, når man kommer østfra, i dag Vilhelmsmindevej nr. 11. Her voksede to børn op: Verner og Frode. Billedet af familien er taget uden for den nyopførte ejendom i 1924, da Frode var 1 år, Verner 4. Frode Nielsen, Gl. Refsvej 5, Hurup fortæller: Vilhelmsminde blev formentlig omkring 1800 udstykket fra Gl. Ørum. I 1915 blev en del udstykket fra Vilhelmsminde som var på 64 ha, da gården i 1916 blev overtaget af Jens Thomsen Lund Larsen. Han solgte Vilhelmsminde til udstykning  i 1924. Gårdens stuehus blev overtaget af Niels Kræmmer. Han indrettede stald og lade i den enen ende. På de 9 gårde blev der efterhånden en samlet børneflok på 35, kaldet ”Æ Vilhelmsminde bae”. De fulgtes ad de ca. 2 km til Ørum Skole. Nogle kom senere i Bedsted Skole. De ni familier var fælles om den telefon, der var installeret hos Niels Kræmmer. Døgnet rundt kunne vi gå ind i hans bryggers, hvor telefonen hang. Når regningen kom, delte Niels Kræmmer den op i ni lige store dele, gik rundt og krævede op. Ingen spurgte, hvem der brugte telefonen mest. Kom der besked til en af beboerne, gik Niels Kræmmer ud med den. Også om store maskiner blev der samarbejdet. To-tre naboer købte selvbinder i fællesskab. Ingen havde mere end to små heste, men der skulle tre for selvbinderen, og så lånte man hos hinanden. I de første år gik man ud i stalden bag køerne, når man skulle på toilet. Så blev der indrettet et lille ”das”, men et WC med rindende vand nåede ingen af få i den tid, vi var børn og unge. Når vi til jul skulle have vort årlige bad, blev der fyret op i gruekedlen og sat en rund træbalje ind i bryggerset. Så vaskede man sig, så godt man kunne. For alle – ikke blot børn og unge – var samlingspunktet ”Æ hyv” med stier og hemmelige huler. Fra højens top er der stadig en flot udsigt over Ørum Sø, ud over klitterne og langt ud over Vesterhavet, men de svandt, de glade barndomsdage.

53
Familien på Vilhelmsminde i Ørum Sogn ca. 1919. Ejeren, Jens Thomsen Lund Larsen, står med sin datter, Anna Marie i hånden. Hans kone, Kristine (født Bangsgaard fra Damsgård i Bedsted) sidder med Martin (den yngste). I midten den ældste søn, Lars. Familien flyttede efter gårdens udstykning i 1924 til brydebjerg Møllegård i Bedsted. Lars, der blev radiotelegrafist, omkom under 2. Verdenskrig, da hans skib blev torpederet ved Island. Martin Bangsgaard Larsen, der i mange år drev gården Thoftdal i Villerslev bor nu i Villerslev. Anna Marie blev gift med Søren Peder Handrup, der i 40 år drev Gøggård i Ullerup og var kendt som en stor kvægopdrætter. Ægtefællerne flyttede i 1989 til Thormodsvej 60 i Hurup, hvor Søren Peder Handrup døde i 1995, oplyser den 81-årige Anna Marie Handrup. 54
Missionshuset ”MAHANAIM” ved Morup Møllevej i Bedsted. Det første missionshus i Bedsted blev indviet 13. oktober 1897. Det fik ifølge referat i Thisted Amts Tidende navnet ”MAKANAIM”. Det lå centralt i sognet ikek så langt fra kirken. Da det 25 år senere trængte til reparation, valgte man i stedet at rive det ned. Materialerne blev anvendt til et nyt missionshus i den voksende stationsby. Navnet på huset staves lidt forskelligt. I bibeloversættelsen fra 1885 sår der ”MACHANAIM”, i 1931 og igen i 1992 ”MAHANAJIM”. Det hebraiske navn oversættes til to lejer eller to hære. Hvad der skete, kan man læse om i 1. Mosebog kapitel 32. I 1937 malede Reinhold Gregersen billedet på endevæggen i missionshuset. Da det under 2. Verdenskrig var beslaglagt af tyskerne, blev billedet beskadiget, måske fordi en soldat huggede en bajonet i det. Teksten under billedet er taget fra Apostlens Gerninger kapitel 9, hvor der fortælles, at netop som Saulus (senere Paulus) nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham, og han hørte en røst sige: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” 54
Dette billede fra gamle Abildgaard Jacobsens Bogtrykkeri, Vestergade 31, Thisted, er taget først i 1930’erne. Fra venstre er det Egon Bertelsen, Orla Abildgaard Jacobsen, Laurits Larsen, Henry Andersen og lige bagved kan skimtes Georg Birkemose. Bogtrykkeriet var indrettet i sadelmager Jensens ejendom. Ved en 1. majdemonstration var hovedtaleren den socialdemokratiske forsvarsminister Laust Rasmussen, der også var udlært typograf. Han kom altid ind for at hilse på sine gamle kolleger, når han var på besøg hos redaktør Clemmen Brunsgaard på Socialdemokraten, der havde kontor i samme ejendom. Det var under et sådant besøg Laust Rasmussen sagde disse bevingede ord, da han hilste på Egon Bertelsen ”Bette Egon, når du skal ind og være soldat, har vi (Socialdemokratiet), afskaffet militæret!” Jeg husker disse ord ganske tydeligt, fortæller Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København V, der har indsendt det gamle billede til årets Jul i Thy. Egon Bertelsen blev for øvrigt senere redaktør ved den socialdemokratiske presse, bl.a. også i Thisted efter endt udlæring som typograf. 55
Fra Maren og Martin Christensen kolonihave ved Grønningen i Thisted. Kaj Christensen, Kornmarksvej 18, Højslev, oplyser: Billedet er taget i 1940’erne af min farbror, K. J. Rønsbæk, der havde fotoforretning  i Storegade 17. Fra venstre min mor Kathrine Christensen, Ruth Christensen (med lys hat), Bente Gravsholt (i mørk kjole), foran hende Martin Christensen (med hat) og Nathaniel Christensen. Bagerst Elisa Rønsbæk, Esther Christiansen (med krave) og foran døren Maren Christensen, der gik meget op i at passe kolonihaven. Eneste nulevende er Bente Gravsholt, Herskind ved Århus (67 år). 55
Erna Larsen, Snedsted, har til Laurids Andersen afleveret dette billede af en Snedstedfamilie. I midten mejeribestyrer Niels Chr. Nielsen, født 9. december 1881, død 8. august 1963 i en alder af 82 år. Til venstre hans kone Kirstine Nielsen, f. 27. september 1884, død 18. august 1960 i en alder af 76 år. De havde en søn, der blev dommer i Frederikshavn, men døde tidligt. Til højre så vidt vides brorsønnen Poul. 56
En af de trofaste bidragere til Jul i Thy, grosserer Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2A, Herning, har i år sendt dette billede af to kontrollører ved et dyrskue i Thisted: Manden til venstre er min kones morfar, Hans Larsen, der boede i Korsgade i Thisted. Manden til højre er mig ubekendt. 56

(Højre side for oven)

Dette billede er fra Elna Græsbøll Pedersen, Korsørvej 14, Herning. Hun oplyser, at de to børn er Misse og Peter Bangsgaard, børn af købmand Bangsgaard, Hørdum, der var i Jul i Thy 1996 side 48. 56

(Venstre side for neden)

Det sidste billede til dette års gamle album er kommet fra Ulla Nyby Hansen (fra Thisted, født Pedersen), Hartmannsvej 149, Holstebro. Hun skriver: Billede fra 1943 af min storebror Rudolf Heinrich Nyby Pedersen, født 7. okt. 1937, mig ved siden af, født 4. sept. 1940, min lillebror, John, født 14. juni 1942, og den lille fyr er min lillebror, Per, født 20. okt. 1943. 56

(Højre for neden)

57-68 Det nye album

Fortrinsvis billeder fra de sidste 25 år

Billeder:

Navn Side
Familien Futtrup på Dommergården i Vestervig åbnede torstad aften den 3. juli 1997 dørene for et par hundrede gæster, fortrinsvis medlemmer af landboorganisationer i Sydthy og på Thyholm. De var interesseret i at se Dommergården og høre om gårdens historie. Herredsfogeden fro Hassing-Refs boede tidligere på Visby Vestergård, fra 1821 på Teglgården i Vestervig. I 1841 købte herredsfoged Claudi Dommergården hvor der var dommerkontor indtil 1932. Da blev dommerkontoret flyttet til den bygning, hvor der nu er Musikskole. Dommergården blev i 1932 købt af Ferdinand Kjærgaard. Da hørte der kun 16 tdr. bygsædeland til gården. Han købte jord af Teglgården og fra Kjærgård, så det samlede areal kom op på 92 tdr. bygsdl. Anna og Ferdinand Kjærgaard overdrog i 1970 Dommergården til deres datter, Sara Marie, og svigersønnen Verner Futtrup. Og de har boet på Dommergården siden. Den aften i juli, der var besøg på Dommergården, blev dette billede taget. Fra venstre datteren Lene Futtrup, Sara Marie og Verner Futtrup, sønnen Thyge Futtrup og Inger Holm. 57
Fra Henny Hansen, Strandgade 7, 5600, Fåborg, er kommet en forespørgsel vedrørende forsiden på Jul i Thy 1995: Thisteds gamle Rådhus i juledragt. Billedet af det gamle rådhus var en gengivelse af et oliemaleri, signeret Henning 34. Henny Hansen spurgte, om Henning kunne være identisk med billedhuggeren Henning Wienberg Jensen. Det var en rigtig formodning. I januar 1997 besøgte ungdomsskoleinspektør Vagn Sørensen, Sennels, billedhuggeren, som var kommet på Erslev Plejehjem på Mors. Henning Wienberg Jensen kunne oplyse, at han havde malet billedet i 1934, da han var 19 år – født i 1915. Om Henny Hansen kan oplyses, at hendes pigenavn var Kortegaard. Hendes far var togfører ved Thisted-Fjerritslev-banen. Familien boede på Møllevej. 58
Flere bud på skibet

I Jul i Thy 1996 side 35 var der et billede af et skib og denne opfordring: Mon skibskyndige kan identificere fartøjet, der ser ud til at være en hjuldamper?

 

Den opfordring er der kommet flere reaktioner på:

 

Læge Torben Grønning Mikkelsen, Thisted skriver bl.a.:

Jeg mener, at det pågældende skiv er dampskibet ”Aalborg”. Billedt som støtter min påstand, findes i et hæfte, udgivet af Løgstør Bogtrykkeri 1965 om Løgstør Sparekasse. Det ses i øvrigt også i Limfjordsmuseets småskrift nr. 8. p. 18.

 

Henning Hjorth, Vester Alle 12, Hørning, skriver:

Billedet af hjuldamperen er kongeskibet ”Dannebrog”, der var bygget af stål i 1880 på Burmeister & Wains skibsbyggeri i København. Vægten var på 890 ton. Og skibet blev benyttet meget af Christian den 9. til rejser rundt om i landet. Skibet var utidssvarende i slutningen af 1920’erne, hvorfor det nuværende kongeskib af samme navn blev bygget. Det blev taget i brug 1932. Fregatten ”Jylland” har i øvrigt også været brugt som kongeskib i en årrække før hjuldamperen.

 

Museumsinspektør Eske Wohlfahrt, Limfjordsmuseet i Løgstør:

Der er ingen tvivl om, at billedet viser det tidligere kongeskib ”Dannebrog”. Det fremgår af hjulkassernes form, koøjernes karakter osv.

 

Billedet var på en film, som i 70 år havde ligget i en kommodeskuffe i Viborg hos Magda Tougaard. Hun døde 28. december 1993. Billedet var fra Sigrid Bang, Violvej 3, Nors. Magda Tougaard var hendes moster.

59
Laurids Andersen ved indkørslen til Gammel Hornstrup 1996. 60
Gamle konfirmander mødtes søndag den 13. april 1997 i Stagstrup Kirke, hvor de blev konfirmeret i 1937. Der var 20 på holdet, men 11 er døde, og to var forhindret i at deltage i 60 års jubilæet. De syv der var med, er i bagerste række fra venstre Henry Krogh, Valdemar Mærkedahl, Jens Mikkelsen og Holger Hansen. Forreste række Ingrid Jensen (Christensen), Karen Ritta Pedersen (Poulsen) og Anne Larsen (Nielsen). Fem af de syv på billedet bor i Thy, én i Randers og én i Bjerringbro. Foto: Peter Mørk. 61
I Sennels mødtes 11 gamle konfirmander, årgang 1947, søndag den 13. april 1997. Bagerste række fra venstre Grethe Nørgaard (Andersen), Gunhild Pedersen (Andersen), Macide Gürpinar (Margit Roesen), Marie Yde (Jensen), Peder Overgaard, Sigrid Bak (Larsen), Erna Nielsen (Kristoffersen), og Leonhard Kanstrup. Forreste række Tage Thøgersen, Lilly Gravesen (Bach), Ellen Rasmussen (Svingel), Christian Jonasen og Inger Paaske (Poulsen). Foto: Peter Mørk. 61
Konfirmander, der blev konfirmeret i Sjørring Kirke i 1947, mødtes 50 år efter. Bagerst fra venstre Lisbeth Skårup (Dalgaard), Nors, Gudrun Skovsted (Saubjerg), Vesløs, Nanna Poulsen (Christensen), Odense, Helga Nielsen (Pedersen), Vildsund, Peter Kristensen, Skjern, Jens Jørgen Pedersen, Hørdum, Holger Pedersen, Hornbæk, Else Laugesen (Jeppesen), Kjellerup, Inga Skårup (Nielsen), Thisted, Ida Larsen (Andersen), Koldby, og Dorthea Enevoldsen (Jensen), Ydby. Forreste række Grete Larsen (Christensen), Thisted, Kaj Jensen, Sjørring, Arne Thorhauge, Snedsted, Grete Andersen (Kristensen), Sjørring, Henry Poulsen, Haslev, Reinhardt Pedersen, Århus, Karen Wedal (Vestergård), Norge, og Ingrid Madsen, Thisted. Foto: Foto-Magasinet. 62
15 konfirmander fra Nors årgang 1947 mødtes i april til 50 års jubilæum. Bagerste række fra venstre Viggo Rotbøl, Bent Johansen og Tage Kristensen. I midterste række Arne Thomsen, Niels Markussen, Kristen Pedersen, Henry Andersen, Tinne Pedersen (Jensen og Anna Kjeldgaard (Bang). Forreste række Jenny Larsen (Hedegård), Grethe Eliasson (Jensen), Ellen Andersen (Christensen), Gunhild Kappel (Ganderup), Ellen Dyhr-Mikkelsen (Fisker) og Viola Thomsen (Andersen). Foto: Peter Mørk. 62
Gamle konfirmander fra Hundborg 1947 samledes i kirken for at markere 50 års jubilæet. I bagerste række fra venstre Svend Guld Kristensen, Sigurd Andersen, Henning Larsen, Jens K. Pedersen, Harry Pedersen, Kristian Kusk og Sigfred Østergaard. Forreste række fra venstre Lydia Skinnerup Hansen (Skinnerup), Eva Larsson, Anna Jensen (Yde), Visse Bang (Jensen), Lilly Madsen (Nielsen) og Anna Nielsen (Saugbjerg). Foto: Foto-Magasinet. 63
I Bedsted samledes konfirmanderne fra 1947 for at fejre 50 års jubilæum. Forreste række fra venstre Clara Hansen (Christensen), Frida Christensen (Nielsen), Helga Hansen (Jørgensen), Aase Olesen (Jørgensen), Nea Pedersen (Houe Krabbe) og Ruth Noer (Olesen). Bagerste række Anton Olesen, Jens Chr. Olesen, Niels Stærk (Jensen), Thorning Sørensen og Børge Hansen. Foto: Peter Mørk. 63
I Lild Kirke blev 26 konfirmeret i 1947. I årenes løb er 10 faldet fra, men de resterende 16 mødtes 9. marts i Lild Kirke til gudstjeneste og 50 års jubilæumsfest på Kirsten Kjærs Museum, da Harald Fuglsang var en af deltagerne. Forreste række fra venstre med giftenavn i parentes: Inga Nørgaard (Andersen),Birte Roelsgaard (Jensen), Olga Lynge (Dahlgaard), Elisabeth Jeppesen (Kristiansen), Elsa Førby (Thomsen), Grethe Geertsen (Holm). Bagerste række fra venstre: Anna Nielsen (Petersen), Børge Kristensen, Karl Bertelsen, Ellen Pedersen (Gregersen), Kristian Kjær, Grethe Madsen (Hansen), Verner Christensen, Niels Ingvartsen, Harald Fuglsang og Lars Skadhauge. Foto: Klaus Madsen. 64
Tidligere elever i Hillerslev Skole samledes i juli 1997 for at markere, at det var 30 år siden, de havde forladt 7. klasse og var blevet konfirmeret. I forreste række Bodil Kortegaard og Svend Åge Jacobsen. Midterste række Hanne Jensen, Karen Marie Sunesen, Anna Pedersen (Hansen), Karin Heiden (Thomsen), Sigrid Jensen (Karlshøj), Else-Marie Kristensen, Henning Andersen og fhv. skoleinspektør Viggo Thorup. Bagerste række Henny Thomsen (Pedersen), Karen Marie Poulsen, Anne Marie Jørgensen (Kristensen), Birthe Nielsen (Poulsen), Mads Villadsen, Else Poulsen (Boje), Kirsten Sloth (Madsen), Bjørn Kallesen og Niels Chr. Godiksen. Foto Peter Mørk. 64
På siderne 54 og 55 i Jul i Thy var der billeder af elever fra Thisted Realskoles klasser a og b 1937. De mødtes igen, da 40 år var gået, og da 50 år var forløbet. Det lykkedes også at samle en lille flok til 60 års jubilæet. De gamle elever mødtes på Hotel Limfjorden den 23. maj 1997. Edith Frostholm (født Vestergaard) har igen været behjælpelig med navne. Det er i forreste række fra venstre: Inger Skovsgaard, Inga Klostergaard, Grete Rasmussen, Lis Grønkjær, Ketty Jørgensen og Edith Vestergaard. Midterste række: Sven Helge Jacobsen, Ejnar Søndergaard, Poul Richard Svalgaard, Helga Foged og Ellen Kristensen. Bagerste række. Poul Schmitz, Knud Topp, Christian Bornerup og Ib Frederiksen. 65
I Hurup lykkedes det 29. maj at samle 11 af de elever, der tog eksamen fra Hurup Private Realskole i 1937. Bagerst fra venstre Troels Ifversen, Poul Sørensen, Jens Nørgaard, Oskar Led, Jens Wolf og Gerhard Tybirk. Forreste række Anne Lise Henriksen, Gerda Rantorp, Gerda Andersen, Kamma Knudsen og Jytte Baden. 60 års jubilæet blev fejret på Agger Tange Feriecenter. 65
Elever, der tog realeksamen fra Thisted Realskole i 1947, samledes for at fejre 50 års jubilæum. I bagerste række fra venstre Aage Christensen, Aage Cl. Petersen, Preben Visby, Birthe Nielsen (født Roersen), Irma Madsen (Mikkelsen), Elisa Hermansen (Mikkelsen), Gerda Salomonsen (Jensen), Bent Lynge, Henning Overgaard, Inger Abildtrup (Overgaard), Hanne Brinch (Bertelsen), Bent Nørgaard, Lene Brinch Høeg (Bertelsen) og Andreas Svanborg. 2. række Ronald Tegtmeier, Else Odgaard (Søndergaard), Alice Sandbæk Nielsen (Christensen), Gerda Madsen (Pedersen), Karen Christensen (Jeppesen) og Axel Brandt Nielsen. Næste række Kaj Brix, Else Mikkelsen (Steensgaard Christensen), Henny Andreasen (Andersen), Elisabeth Yde (Hebsgaard), Karen Østergaard Frandsen (Bornerup), Hanna Davids (Steensgaard), Aase Jørgensen (Madsen) og Henning Hyldgaard. I forreste række Poul Bak Christensen, Grethe Pedersen (Justesen), Jytte Frost, N. O. Møller Nielsen, Lydia Andersen (Dybdahl) og Kirsten Andersson (Petersen). Foto: Klaus Madsen. 66
Afgangselever fra Snedsted Skole 1972 samledes på skolen i april 1997. I forreste række fra venstre Dorthea Krabbe, Verner Madsen, Jens Chr. Pedersen, Bente Pedersen, Anni Tandrup,, Else Bak, Lydia Jespersen, Lisbeth Frost, Anny Hornstrup og Elise Laursen. I midten Jørn Rasmussen, Philipp Emborg, Knud Erik Thomsen, Per Overgaard, Grete Rasmussen, Jens Sørensen, Anne Alstrup, Margit Rasmussen, Inger Hansen, Yvonne Dybdahl, Elly Eliassen og Lisbeth Pilgaard. I bagerste række Frode Østergaard, Werner Jensen, Jens Erik Thomsen, Esper Lønborg, Poul Erik Jespersen, Ib Bengtsson, Karl Immersen, Majbrit Alstrup, Ole Miller, Henning Sørensen og Poul Bojer. Flere lærere er med på billedet. 67
Elever, der havde forladt Vorupør Skole efter 7. klasse i 1973 samledes til 25 års jubilæum og havde lærere med. Lære Lise Lotte Færch er flyttet til Norge, men hun tog til Vorupør for at være med til jubilæet. Forreste række fra venstre Rosa Jensen (Fink), Birthe Sørensen (Skafsgård), Sine H. Christiansen (Nielsen), Pia Thue Andersen. Midterste række: Knud Pedersen, Inger Bisgaard Andersen, Ane M. Larsen (Andersen), Kirsten Dahl (Thomsen), Karen Odder Christensen (Jensen), Lise Lotte Færch (Lærer). Bagerste række: Leo Duun Andersen (lærer), Per Andersen, Jens Peter Jensen, Niels Peter Thomsen, Anders Eriksen og Poul Eriksen. Foto: Klaus Madsen. 67
Elever, der gik ud af Nors Skole i 1972, samledes med tre lærere til 25 års jubilæum. Forreste række fra venstre Lisbeth Johansen, Jette Nielsen, Joan Sjælland, Mona Søe Larsen, Mona Klit, Bjarne Sørensen og Lone Sommerlade. Midterste række Ib Nielsen, Kristen Hundahl, Frank Svendsen, Hans Villesen, Jytte Susanne Gregersen, Inge Jensby Madsen og Rita Nørgaard (lærer). Bagerste række Ole Sørensen, Svend Larsen (lærer), Gert Stentoft, Jytte Pedersen og Ejnar Rasmussen (lærer). Foto: Peter Mørk. 68
Afgangselever fra 3. Real i Thisted 1972 samledes til 25 års jubilæum. Forreste række fra venstre Chris Smed Christensen, Preben Nystrup Hansen, Niels Ole Dahlgaard, Birgit Jespersen, Anette Bernth, Gerda Bruun, Inge Gottlieb, Ole Toldbøll og Hanne Bak Nielsen. Bagerst Mogens Eriksen, Kirsten Overgaard, Allan Lundorff, Lene Christensen, Anne Marie Rasmussen, Randi Christensen og Anette Hyldgaard. Foto: Peter Mørk. 68
21 studenter fra Thisted Gymnasium årgang 1957 samledes ved det gamle gymnasium, nu VUC. Forrest fra venstre Lise Nørregaard Christensen (Sørensen), Kirsten Søholm (Frandsen), Aase Nielsen, Birthe Westh, Inger-Lise Rendtorff og Eva Nadhazi. 2. række: Inger Andersen (Nygaard), Karen Hempel-Jørgensen (Elbrønd), Else Kjær Mikkelsen (Larsen) og Lene Brot (Pedersen). 3. række: Palle Mørch, Tage Justesen, Mogens Kjær, Jørgen Dolmer, Poul Ottesen og Hans Ejnar Hansen. Bagerste række: Knud Stentoft, Didier Gautier, Viggo Dam Nielsen, Bertel Würtszen og Mogens Erik Larsen. Foto: Peter Mørk. 69
Konfirmander i Villerslev. Kristi Himmelfartsdag mødtes 20 gamle konfirmander, der blev konfirmeret i Villerslev Kirke den 30. april 1972. Forreste række fra venstre: Eva Olsen, Mona Kielsgaard, Bodil Mark Nielsen, Lis Møller Kristensen og Inger Alstrup Laurberg. Midterste række: Kirsten Haaber, Erling Jensen, Mogens Bliksted, Flemming Søndergaard, Karl Kristian Sørensen, Bruno Munkholm, Lars Larsen og Jens Madsen. Bagerste række: Vita Jensen, Kjeld Kjeldsen, Flemming Gade, Lars Erik Larsen, Per Tybirk, Finn Gade og Anna Hagensen. Foto: Peter Mørk. 69
70 Til Jul i Thy 1997 havde Arne Ringgaard Pedersen, Schweizerdalstien 77, 2610 Rødovre, telefon 36 70 22 10, skrevet om håndboldpiger i Thisted i 1930’erne. Dette bidrag er udskudt til næste år, men vi vil gerne allerede i år bringe et billede af håndboldpigerne med henblik på af få nærmere oplysninger: 1. Navnene på de to piger til venstre i forreste række. 2. Efternavn på målvogteren Kathrine. Svar bedes sendes til Arne Ringgaard Pedersen eller Jul i Thys redaktion: Hanstholmvej 185, 7700 Thisted.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Svend Sørensen

Henning Skov

Laurids Andersen

Jens Jørgen Bangsgaard

Eigil Visby

Arnold Østergaard-Frandsen

Carl Lindblad (maler)

 

Fotografer:

Foto-Magasinet

Klaus Madsen

Peter Mørk

Tage Jensen

Jørgen Miltersen