Jul i Thy 1996

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Dengang der var brofester til – Af Kjeld B. Nilsson.

Billeder:

Side 3: Der var en tid, da jeg var meget lille – artiklens forfatter med den thybodragt, som blev skræddersyet til ham, da han var 12 år.

Side 4: De fire, der strøede  blomster fra den forreste karet, Sigurd Jespersen, Vibeke Bjerregaard, Kjeld B. Nilsson og Inge Egedorf.

Side 6: Da Vildsundbroen blev indviet 16. juli 1939, kom kongefamilien til Thisted med ”Dannebrog”. Thisteds daværende borgmester, Chr. Iversen, hilser på kong Christian X og dronning Alexandrine. Bag kongeparret kronprins Frederik. Til venstre amtmand H. Egedorf. Bemærk de hvide handsker.

Side 7: Der medgik adskillige tusind blomster for at smykke festoptoges forreste karet og de mange efterfølgende vogne.

9-14 Alt i Thy virkede så uhyre langsomt – Kontorpige fra København kom ud for store omvæltninger i Koldby. – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 9: Den unge pige fra Frederiksberg, Asta Markhild Christensen. Dengang gik alle piger med hat, og til pinse var det skik, at man skulle have nyt tøj.

Side 10: Kirstein Gregersen købte sin første bil, da han fik praksis i Koldby 1933. Det var en brugt Ford, som kostede 650 kr.

Asta Gregersen med sin førstefødte Markil, i barnevogn anno 1935 på gaden i Koldby. Huset i baggrunden var kartemagerens, i dag Hugo Krogsgaards.

Side 11: Barn nr. 2, Bent, foran den gamle træveranda ved dyrlægeboligen i Koldby. Til højre brønden, hvorfra der blev pumpet vand til en træbeholder i bryggerset.

Side 12: Mange dukker i flotte folkedrager er udstillet i en af stuerne. De to første på denne hulde er i dragter fra Lapland, de to næste fra Grønland. Så kommer en islandsk kvinde i kirke drakt og sidst to danske fra Røsnæs.

Side 13: En anden stue er fuldstændig taget i besiddelse af nisserne – ikke blot til jul, men hele året.

Side 14: Den 92-årige Asta Gregersen: I dag kunne jeg ikke tænke mig at bo andre steder end i Thy.

15-16 En urmager og missionær fra Thy – Af Jens Kongsted Lampe.

Billede på side 16: Thomas Langballe (1762-1826) havde fra 1773 ophold hos sin morbror, sognepræst Kaj Thomsen Praëm, Øsløs Præstegprd, der var præstebolig, indtil der i 1958 blev opført en ny i Vesløs.

17-20 Tak for dagen! Tak for livet! – Fra Niels Svaneborg gamle protokol ved Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 18: Sådan så Bakkely i Barkjær ud i 1912. Tilbygningen til højre er opført i 1902. Niels Svanborg blev født på Bakkely i 1895 som søn af Johanne og Anders Graves Svaneborg.

Side 19: Når Niels Svaneborg gik ud på markerne som forsøgsleder, samlede han sten og tog dem med hjem. Det lykkedes ham også at få hjembragt store sten, der kunne bruges til indskrift. På denne sten er følgende tekst indhugget: ”Mens Nordens konger og adelen sloges om den gode jord, jevned husmanden klitbakken ud i tørvegravene til agerland. Fra faders og moders pande sved i dråber flød for sine at forskaffe dagligt brød.” Margrethe 1752-1833 og Jens Svaneborg 1742-1819.

Side 20: Niels Svaneborg var 3. generation på Bakkely. Han blev født 13. juli 1895, gift 9. maj 1924 med Emma Græsbøll, datter af snedkermester Jacob Græsbøll, Vust. Niels Svaneborg døde 16. februar 1990 i en alder af omtrent 95 år. Trods sine 92 år bor Emma Svaneborg alene i et hus på Vust Møllevej. Navnene på tre generationer er sat med bronzebogstaver på denne sten. Nederst Emma og Niels Svaneborgs fire børn: Edith, Jacob, Johan og Anders. På Bakkely bor i dag Ellen Margrethe og Johan Svaneborg, der er 4. generation på stedet og Fjerritslev Kommunes borgmester.

21-24 Elev i Øster Vandet Skole 1929-1936 – Af Arnold Østergaard-Frandsen.

Billeder:

Side 22: Fortegnelse over elever i Øster Vandet Skole, antagelig 1930. Forreste række fra venstre: Nikolaj Jensen, Arnold Østergaard-Frandsen, Jens Søndergaard, Thorvald Hedegaard, Kristian Enevoldsen, Anker Gasberg, Thomas Lyhne, Johannes Lyhne. 2. række fra venstre: Henry Andersen, Ejnar Thomsen, Ernfred Lyhne, Jesper Hedegaard, Helmer ? 3. række fra venstre: Grethe Østergaard, Agnete Stefansen, Helga Dueholm, Vagn Andersen, Sigfred Lyhne, Ella Stefansen, ? Gasberg, Jenny Christensen, Gudrun Gasberg, Agnethe Gasberg. 4. række fra venstre: Mie Laursen, Elly Steffensen, Thora Laursen, Ella Thomsen, ?, Else Larsen, Aage Lyhne, Ejner Stefansen, Aage Andersen. Bagerst til højre Marie og lærer V. K. Henriksen.

Side 23: Arnold Hilbert Østergaard-Frandsen, født den 25. august 1922 i Øster Vandet, søn af Sidsel og Peder Frandsen, ”Kirkegaard”, Øster Vande. Viet den 27. september 1959 til Karen Bornerup, datter af Signe og Albert S. Bornerup, Thisted. 1945-1948 elev på Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole. Landbrugskandidat 1948. 1949-1953 elev på Blågård Seminarium. Lærer 1953. Ansat ved Københavns kommunale højskole 1964-1965. Bestået akademikereksamen i teologi 1964. Sognepræst i Hammerlev – Enslev og Grenaa fra 1965-. september 1992. .

25-32 En virkelighedsskildring fra Kallerup – Af Laurids Andersen.

Billeder:

Side 26: Gl. Hornstrup ca. 1890.

Side 28: Ejendommen Hornstrupvej nr. 15 ca. 1960. Karen og Kr. Thomsen drev den i ca. 40 år.

Side 32: Artiklens forfatter, Laurids Andersen, fotograferet ved indkørslen til Gl. Hornstrup 13. september 1996. Laurids Andersen er født 2. november 1917 i Hundborg, søn af husmand Ingvar Andersen og hustru Sara. Han tjente hos forskellige landmænd på egnen, inden han kom på Store Restrup Husmandsskole, hvor han blev uddannet som kontrolassistent i 1938. Derefter virkede han i 23 år som kontrolassistent for Skjoldborg og Omegns Kontrolforening. Fra 1962 var han assistent på Thisted Amts Husmandsforenings kontor i Thisted i 19 år, og i 10 år var han endvidere kasserer for Indkøbsforeningen.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
To søstre besluttede sidst i 1930’erne at gå til en fotograf i Thisted for at få taget et flot billede. Søsteren til venstre var flyttet til København, og det havde sat sit præg på hende: Flot hat, hvidt pelsværk og hvide handsker. Ulla Nyby Hansen, Hartmannsvej 149, Holstebro, oplyser, at det er hendes fastre, søstre til Bernhardt Pedersen, der sidst boede Fårtoftvej 48. Til venstre Mary Pedersen, gift Vadum, til højre Amalie Kristine Pedersen, gift Eriksen, der boede i Havnestræde, sidst på Refsvej. 33
I 1924 blev dette billede taget hos sognefogeden i Tved, Jens Peter Nielsen. Filmen havnede i en kommodeskuffe, og der blev den liggende i 70 år. Mærkværdigvis var der stadig billeder på filmen, da den blev fremkaldt. En datter af sognefogeden, Sigrid Bang, Violvej 3 i Nors, skriver: Jeg havde en moster i Viborg, Magda Tougaard, som døde 28. december 1993. Da hendes børn ryddede huset, fandt de en film, som de var spændt på, hvad der var på. Da de ikke kendte dem, der var på billederne, sendte de dem til Nors, og jeg kunne med det samme se, at den film havde ligget i en skuffe i 70 år. Jeg er på billedet sammen med mine søskende, og sidder på skødet af min mor – er ca. et halvt år gammel. Min bror i højre side, Niels Peter, ville nok ikke stå ved alle pigerne. Han bor i Nørresundby. Den store mørkhårede pige yderst til venstre er en nabopige, Anna, datter af Chr. Carstensen. Derefter Jenny (blev gift med Chr. P. Madsen, Hillerslev), Elga (blev gift med Holger Toft, Hurup), den lille Lis (gift med Bertel Bach, Østerild) og Mary (blev gift med Chr. Vangsgaard, Sønderhå. En søn er Jens Chr. Vangsgaard, Svankjær). Senere kom der tre børn til i hjemmet hos sognefogeden i Tved, en pige og to drenge. Den mørkhårede Anna, der også havde navnet Elisabeth, blev gift med Ivar Lyhne. De fik en pige, der kom til at hedde Tove. Anna og Ivar blev dræbt under krigen. De havde været hjemme på ferie og var med et tog, der blev beskudt ved Hee. De ligger begravet på Tved kirkegård. Det var min far, der som sognefoged måtte gå til Annas forældre med det sørgelige budskab. Den lille pige overlevede. Hun var først hos bedsteforældrene i Tved, derefter hos Annas to søskende Johanne og Gregers, som overtog ejendommen. 34
Gravstenen er bevaret på kirkegården i Tved men indskriften er ikke særlig tydelig: Ivar Kristensen Lyhne, f. i Thisted 21-3-1913 og hustru Anna Elisabeth Lyhne, f. Carstensen i Tved 26-2-1917 forulykkede ved Hee 27-8-1944. Minde fra slægt og venner. Ingen kender dagen før solen går ned. 34
Sognefoged i Tved Jens Peter Nielsen, der søndag den 27. august 1944 måtte gå til sin nabo, Chr. Carstensen, for at meddele, at deres datter og svigersøn var blevet dræbt, da to amerikanske Mustang-jagere angreb et tog ved Hee. 8 blev dræbt og 9 såret. Det er datteren Lis, Jens Peter Nielsen holder i hånden. I dag er det sønnen Carl Evald Nielsen, der bor på ejendommen i Tved. 35
Dette billede var på den film, som i 70 år lå i en kommodeskuffe i Viborg og ventede på at blive fremkaldt. Mon skibskyndige kan identificere fartøjet, der ser ud til at være en hjuldamper. 35
Fotograf L. H. Gram fra Thisted kom i 1946 til Søholt Savværk for at tage dette billede, der er sendt til Jul i Thy af Ejnar Rysgaard Madsen, Søholtvej 4, V. Vandet. Poul Guld, V. Vandet, og Ingrid Jensen, Labyrinten 8, Thisted, har hjulpet med at identificere personerne. De fleste var skovarbejdere i Vilsbøl og Vandet plantager, nogle arbejdede på savværket. Det er i bagerste række fra venstre: Jens Chr. Jeppesen, Anders Fuglsang Christoffersen, Christian Bang, Karl Sørensen, Lars Kloster, Jens Tøfting Madsen. Forreste række fra venstre: Niels Peter Nielsen, Laurids Ardahl, Martin Bach, Severin Bisgaard, Ingvard Jensen, plantør Helge Pedersen, Niels Guld, Kristine Thinggaard Kristiansen, Ejner Søe, overklitfoged Axel Rasmussen, Harald Simonsen, Niels Jakobsen, Arnold Kær, Hans (Møller) Christensen, og til sidst jagtopsynsmand i vildtreservatet Kjeld Gotfred Nielsen. 36
Teksten foroven på dette billede: Hurtig Udrykning fra Hotel ”Jylland” hentyder til filmoptagelser i Vestergade i Thisted, formentlig i 1927, da Lau Lauritzen-filmen ”Vester Vov-Vov” blev optaget i Vorupør. Billedet er fra Grethe Smidt, Vallesøgade 16, Vejle, hvis far var staldforpagter på Hotel ”Jylland”. Hun skriver: Min far har lige smidt Fy og Bi ud fra Hotel ”Jylland” og er ved at smide deres sager ud. Jeg husker, at de gik ned ad Vestergade. Da de kom til ”Fedevare-Jensen” gik Fy hen i den åbne dør, stak armen ned i vinduet og tog en håndfuld pølser. 37
Staldforpagter Karl Krog, Hotel ”Jylland” i Thisted, fotograferet hos Ingrid Jørgensen & Søn i 1930 sammen med sin kone, Johanne, og deres fire børn. Mellem forældrene sidder Grethe. Bagerst Henry, Inga og Alfred. Karl Krogh døde i 1944 i en alder af 69 år, Johanne Krogh i 1968 (83 år), Henry i 1983 (67 år) og Alfred i 1985 (73 år). Den eneste nulevende af denne Thisted-familie er Grethe, der i dag bor i Vejle og er 78 år. Billedet er fra et barnebarn, Anne Sodborg Halsted, Ærenprisvej 28 i Gentofte. Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København, har hjulpet det frem til Jul i Thy. 37
I 1929 blev børnene i Skjoldborg Skole stillet op til fotografering ved Skjoldborg Kirkes sydmur. Laurids Andersen har fundet frem til næsten alle navne. Bagerste række fra venstre: Peder Jakobsen, Karl Nielsen, Arne Andersen, Niels M. Østergaard (rettet i årgang 1997), Aksel Jensen, Holger Fuglsang, Poul Thomsen, Alfred Hyldahl, Nikolaj Klim Jensen, Svend Villesen, Helge Andersen, lærer Boesen, lærer Sortfeldt Christensen. 2. række bagfra: Verner Guld, Gunner Nielsen, Henry Vestergaard, Hartvig Poulsen, Kr. Damgaard Svenningsen, Bredahl, Johannes Leegaard, Richard Jensen, Richard Andersen. I 3. række er den førte fra venstre: Ukendt, derefter Harold Andersen, Kr. Pedersen, Kr. W. Leegaard, Mads Kr. Nielsen, Ejnar Nielsen, Viggo Enevoldsen, Niels Knakkergaard, Nikolaj M. Jensen, Karl Sten Larsen, Niels Kr. Bakke, Laurids Andersen, Simon Andersen, Laurids Jensen. 4. række: Harry Jensby, Aage Guld, Jenny Jensen, Anna Sørensen, ?, Anna G. Klemmensen, Thora Poulsen, Johanne Dige, Jenny Henriksen, Niko Bakke, Marie Sørensen, Johane Nørgaard, Ester Andersen, Marna Sørensen, Magrethe Nielsen, Olga Nielsen, Ester Klim Jensen, Gudrun Holm Frøkjær, Anna Rose Frøkjær. 5. række: Karen Poulsen, Margrethe Klim Jensen, Karen Gisselbæk, Birgitte G. Klemmensen, Stinne Dissing Jensen, Erna Jensen, Erna Andersen, Thora G. Klemmensen, Helga Bisgaard, Anna Knakkergaard, Agnete Bisgaard, Rita Sørensen. Forreste række: Karl Ejnar Andersen, Hans Chr. Henriksen, Aage Nielsen, Dora Sten Larsen, ?, Ellen Gisselbæk, Poula Jensen, Anna Gisselbæk, Johanne Jensen, Ester Gisselbæk, Rose Sten Larsen, Rita Bakke, Elly Andersen, Johanne Klim Jensen. Laurids Andersen føjer til: Enkelte har det knebet med at navngive. Der kan også være få med forkert navn. Har man rettelser, tages gerne imod på tlf. 9793 4141. 38
De blev konfirmeret i Vang kirke en søndag først i april 1941. Det sneede så meget, at vi måtte have kanen frem igen, fortæller Anders Poulsen fra Tvorup. Pigerne i forreste række er fra venstre: Inger Madsen, Tvorup, Mette Nystrup, Tvorup, Inger Jensen, Vang, Gerda Nystrup, Vang, Helga Thøgersen, Tvorup, Lis Jensen, Vang, Mary Ladegaard, Vang, Bodil Andersen, Tvorup. I bagerste række Magda Christensen, Tvorup, Marie Kilsgaard, Tvorup, og Frits Jensen, Tvorup. Bagerst pastor Ingvard Magne Andersen. Billedet er fra Anders Poulsen, Vorupørvej 241, Hundborg. 39
Konfirmander ved Hunstrup Præstegård 1950: Forreste række fra venstre: Helga Klim, Hunstrup, Inger Sunesen, Klastrup, Ruth Madsen, Kløv, Inga Pedersen, Østerild, Ellen Sørensen, Østerild, Ninna Mølbæk, Østerild, Bente Thorhauge, Tousig, Agnete Langkjer, Hunstrup præstegård, Erik Langkjer, Hunstrup præstegård. 2. række fra venstre: Sognepræst, senere provst Georg Langkjer, Anders Chr. Langballe, Kløv, Ingeborg Andersen, Tanggaard, Vera Christensen, Hovsør, Gerda Gregersen, Kløv Kær, Arne Damsgaard, Kløv, Anne L. Langkjer, Hunstrup præstegård, Asta Langballe (tjenestepige), Hunstrup præstegård. Bagerste række fra venstre: Kaj Nielsen, Ballerum, Chr. Andersen, Hovsør, Henry Andersen, Kløv Kær, Arne Knudsen, Hunstrup, Arnold Thøgersen, Hunstrup, Verner Bech, Østerild. Billedet er sendt til Jul i Thy af Inga Grangaard, Nr. Hostrupvej 29, Rødebro, der fortæller, at hun er yngste datter af Alma og Per Post i Østerild. Kaj Nielsen, Tårnvej 20, Østerild, har hjulpet med navnene. 39
Ved Hørdum station havde købmand Møller i Koldby et pakhus, fortæller Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum. Da købmanden ikke længere havde brug for det, blev det solgt til Søren Bangsgaard, ”Kristiansminde”, nu Legindvej nr. 8. Billedet er fra flytningen ca. 1930. Fra venstre Søren og Signe Bangsgaard, Signes far ”gamle Sørensen”, foran ham vognmand Chr. Jensen med sønnen Erhardt, Hans Andersen ”Vestergaard”, Gamle Madsen (uddeler Preben Madsens farfar), vognmand Jensens søn Jens, tømrer Kr. Munkholm, tømrer Knudsen, to ukendte, tjenestedrengen med hunden er Reidar Petersen. Efter de to heste Klemmen Korsgaard, Gerhard Jensen med hesteforspand. De sidste tre er ukendte. En af hesteforspandene er fra vognmand Krogh. 40
Dette billede er fra Irupvej 5 i Tøttrup, fra omkring århundredeskiftet ejet af Jens Peter Kristen Jensen og hans kone Kirsten. De sidder på trinbrættet. Bilen tilhører deres søn, Chr. Jensen. Det er formentlig hans første lastbil S 473, skriver Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum. Chr. Jensen sidder med kone og barn bagerst på ladet. I førerhuset tre børn med Marie (Skaarup) i midten. Billedet er fra først i tyverne. 41
Søndergade i Hørdum, nu Nyhåbsvej, fik fortov ca. 1930, oplyser Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum. I forgrunden den gamle post Jensen fra ”Vestervang” i Hørdum. I baggrunden Chr. Jensens hesteforspand. Husene er nr. 7, 9, 11 og 13. 41
En dag i 1953 kom en fotograf til herregården Øland i Harring Sogn og tog dette billede. Erna Kristensen, Lillegårds Allé 125, Herlev, har sendt det til Jul i Thy. Flere har bidraget med oplysninger. Fra venstre Kirsten Fibiger (blev gift med Palle Pedersen), fru bodil Fibiger med sønnen Ole på armen, sønnen Peter Fibiger, gårdens ejer Sten Fibiger, kokkepigen Thyra Thomsen (gift med Laurits Søndergaard, Møllebakken 21, Hurup). Manden på hesten er Henry Krogh. Derefter Ellen Hansen (ekstra hushjælp, datter af Ane Marie og Andreas Hansen, Stagstrup, søster til Erna Kristensen, der året før havde været på Øland), Birgit Fibiger (blev gift med ambassadefunktionær), Inger Kristensen, stuepige (gift med diakon Sven Jensby), fodermesterparret Jenny og Søren Pedersen (nu Åsvej 11), forvalteren Arne Pedersen (nu gårdejer i Røje ved Middelfart, broder til konsulent Harald Pedersen, Thisted), traktorfører Gunnar Mortensen og til sidst Poul Erik Pedersen (fætter til Harald Pedersen, nu bosat i Vejlby ved Middelfart). 42
Familien Glob nævnes som ejere af Øland i 1300-årene. Vest for hovedbygningen ud til et sumpet område var et voldsted med et trætårn, hvor man kunne søge tilflugt. Hovedbygningen er fra 1780, ombygget 1868. Over hovedindgangen stod et vers. Svend Pedersen, Søndergade 4, Snedsted /daglejer på Øland 1947-51) gengiver efter hukommelsen:

 

Hvo intet ondt i sinde har

Hans ind- og udgang Gud bevar’

Men hav nogen ondt i sind

gid det går ud før han går ind.

 

Verset er nu kalket over. Øland var fra 1863 ejet af C. M. Nybye, der blev kaldt ”Kongen af Thy”. Han drev gården frem, så det blev en af de bedste i Thy. Hans nevø, Kristian Vilhelm Fibiger, overtog gården i 1909 og drev den til 1948, da sønnen Sten Fibiger overtog gården og havde den, indtil familien flyttede til en gård på Ringsted-egnen. Derefter blev Øland en kort tid drevet af Harald Nielsen, Koldbygård, indtil Robert Christensen blev ejer 1955-59. Han solgte  den til J. M. Brüel, der havde Øland i 30 år. Fru Erna Brüel bor stadig på Øland, som i 1990 blev overtaget af F. Pedersen, Skjoldborg Traktorimport.

C. M. Nybye var medlem af Thisted Amtsråd, Vilhelm Fibiger i Folketinget 1920-37, valgt af de konservative. Endvidere var han i kortetre perioder kirkeminister og handelsminister.

I samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred og med bistand fra Viborg Amts Naturforvaltning har Kresten F. Pedersen renoveret det gamle voldsted vest for hovedbygningen. I den tørre sommer 1996 var der ikke meget vand i voldgraven omkring højen. En bro fører over til voldstedet, og det er måske her der ifølge sagnet gemmer sig en guldplov. Gården er brændt to gange. Hvis den skulle brænde tredje gang, vil det ifølge sagnet være muligt at finde guldploven, og så skulle det ikke være noget problem at få gården genopbygget.

Foto fra august 1996: Jørgen Miltersen.

43
Dette billede blev taget 16. juni 1973, da Centralforeningen af Sygekassen i Viborg Amt holdt sit sidste møde. Billedet er kommet fra Johannes N. Kjær, Tømmerbyvej 29, Frøstrup. Hans far, Andreas N. Kjær, står yderst til venstre. Han var formand for Hanstholm Sygekasse. Navnene på de øvrige kender Johannes N. Kjær ikke. Da kontoret i Viborg sendte billedet ud til deltagerne, blev det bemærket, at Inger Haarby, Thisted, Axel Ivan Pedersen, Nykøbing, Ejnar Laustsen, Møldrup og Karl Nielsen, Oddense, var fraværende. Det brev, der ledsagede billedet, var underskrevet Svend E. Poulsen. Hvem kan hjælpe med flere navne? 44
Karin Madsen (f. Olesen), Byageren 15, Nørresundby, har sendt dette billede, taget ca. 1930 i haven bag Vestergade 57 i Thisted, hvor murer- og skorstensfejermester Christian Olesen boede. Det er hans børn og svigerbørn, der er på billedet. I bagerste række fra venstre Aage Chr. Olesen, Christian Olesen, Edith Sofie Olesen, Holger Johannes Olesen, Viggo Olesen, Adda Olesen (gift med den næste Ejnar Olesen), Ellen Olesen (gift med Aage Chr. Olesen). Forrest sidder Christian og Poula Olesen. Mellem dem Anna Olesen (gift med Christian Olesen). 45
Dette billede er fra Thistedboeres udflugt til Klitmøller 1930’erne. Karin Madsen, Byageren 15, Nørresundby, skriver: Bagerst fra venstre Chr. Hauge, bager Odde ?, ?, H. Johs. Olesen, ?, N. L. Spangberg (der boede i Jernbanegade, hvor der nu er museum). Forrest frk. Nedergaard, Chr. Søndergaard, ?, Axel Mikkelsen og Spangbergs søn Jørgen. 45
Den 84-årige Marianne Olesen, Oddesundvej 79, Skjoldborg, giver denne beskrivelse af dette hus: ”Et af de gamle huse i Skjoldborg, som jeg nu har boet i siden efteråret 1963, da jeg sammen med Maren Kappel flyttede fra den gamle jordemoderbolig på den anden side af vejen, da vejen skulle gå dér. Maren levede til marts 1968. Så har jeg boet her alene. Før os boede Gro og Anders Poulsen med deres børn her i mange år. Anders Poulsen havde tærskemaskine, først med petroleumsmotor og siden traktor. Andes Poulsen kunne fortælle, at tilbage i tiden var ejendommen landbrug, men der blev bygget et nyt husmandsbrug syd for, og den daværende ejer af det gamle hus købte det og lagde jorden til det, og den ejendom på nordsiden blev også bygget på jord, som gik herfra. Så blev det jo et jordløst hus”. Billedet er afleveret til Jul i Thy af Ebba Jensen, Lerpyttervej 40, Thisted. Marianne Olesen er hendes moster. 46
Læsere af Jul i Thy vil forhåbentlig kunne bidrage til opklaring af personerne på disse billeder. Der er ikke afsender på billederne, som er sendt i en konvolut, stemplet Nordsjællands Postcenter 7-6-95-22. Bag på dette billede står der ”Gymnastikbillede 1933. Vestre Skole. Høegh Nielsen”. Med en anden skrift er tilføjet: Klassebillede (morfar). Rune. 47
Om dette billede kan oplyses: ”Konfirmandholdet i 1933 9/4. Pastor Møller boede i Asylgade”. Det kan tilføjes, at A. M. Møller var sognepræst i Thisted 1918-36. Hans efterfølger var S. Nyegaard. 47
Disse piger er døtre af Peder Frederiksen, Mellem Mølle, Vibberstoft, Hørdum. Siddende Marie Yde, gift med Mads Yde, Skyum. Bagerst til venstre Anna Jacobsen, gift med Knud Jacobsen, Vestergård, Skyum, til højre Johanne Græsbøll, gift med Hans Græsbøll, oplyser Elna Græsbøll Pedersen, Korsørvej 14, Herning. 48
Disse tre herrer var ansat hos købmand Bangsgaard i Hørdum i perioden 1914-19, oplyser Elna Græsbøll Pedersen, Korsørvej 14, Herning. Det er fra venstre Hans Græsbøll, Thisted, Svend Aage Naurby, Hvidbjerg, senere Odense, og Svend Aage Madsen. 48
Købmand Bangsgaard, Hørdum, fotograferet hos Carl Bang, Hørdum Station. 48
Eleverne i 2. klasse på Østre Borgerskole, Munkevej i Thisted 1933. Billedet er fra murermester Gunnar Hebsgaard, Kronborgvej 35, som oplyser: Læreren hedder Skaarup. Eleverne er: 1. række fra venstre Helmer Fischer, Børge Andersen, Niels Chr. Busted, Else Andersen og Henny. 2. række Knud Erik Jensen, Jørgen Damsgaard, Egon (Simon) Nielsen, Gunnar Pedersen og to ukendte. 3. række Eigil Plejdrup, Gustav Vangsgaard, Niels Nordentoft, Niels Due Frostholm, Henny og en ukendt. 4. række Henrik Morsing, Torkild Vang Sørensen, Kristian Jensen, Knud Richard Jensen. 5. række Gunnar Hebsgaard, Gunnar Hattens, Lisse Højer, Inge Nielsen, en ukendt, Karen Margrethe Iversen og en ukendt. Gunnar Hebsgaard føjer til: Lærer Skaarup, der var meget afholdt overalt, hvor han færdes, døde et par år efter billedet var taget. Han var en af de få lærere der på den tid havde en anelse af pædagog i sig. 49
Dette lidt medtagne postkort er 23. september 1907 sendt til frk. Hansine Sørensen, Ydbylund, Ydby St., med følgende tekst: ”Kære Hansine! De bedste ønsker i dagens højtidelige anledning sendes dig her med samt de venligste hilsner fra din skolekammerat Marie Sørensen, Refs, Hurup”. P. Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning, oplyser, at Hansine var hans mor, og så føjer han til: Som det ses er der siden 1907 sket ændring af landskab og vejføring i Doverodde. 49
Mon dette billede kan være fra molebyggeri i Hanstholm eller Vorupør? De fine herrer har hat på og mange har stok med. Billedet er sendt fra Buus Lassen, Aks. Møllers Have 22, 6, 2000 Frederiksberg uden nærmere oplysning. Mon ikke læsere af Jul i Thy kan komme til hjælp? 50
Tre børn stillede op til fotografering mellem fyrretræer i Dybdalsgave i Hundborg, mens to ældre i venstre side så til. Laurids Andersen, Snedsted, mener, at billedet er fra 1901, og han føjer til, at man i baggrunden kan se Todbøl stampemølle. 51
Dette postkort blev i 1918 sendt til Kristiane Andersen, Kafee Osborne, Vesterbrogade 84, København, med følgende tekst: ”Kære søster! Tak for kortet til jul og en hjertelig lykønskning i anledning af din fødselsdag og alt godt i fremtiden ønskes dig af din broder Ingvar, Sara og Laurids Andersen, Hundborg pr. Todbøl, Jylland. 51
Dette billede af Thisted FDF’s orkester 1943-44 var i Jul i Thy sidste år, men der manglede nogle navne. Det er der nu rådet bod på. I bagerste række fra venstre: Ove Pedersen, Sv. Erik Bojesen, Erik S. Kirkegaard, Axel B. Nielsen, Preben Visby Sørensen, Aage Pedersen, Erik Agerholm, Knud B. Nielsen. Midterste række fra venstre: Preben Axelsen, Ole Frandsen, Tage Agerholm, Rich. Scharling (dirigent), Børge Nielsen, Per Frandsen, Erik Scharling, Knud Erik Christensen. Forreste række fra venstre: Knud Pedersen, Cai M. Jensen, Børge Visby Sørensen, Mogens Hyldig. 52
I teksten til øverste billede side 47 i Jul i Thy 1995 var der fejl og mangler. Arne Ringgaard Pedersen, Schweizerdalstien 77, Rødovre, skriver: ”Til det dejlige billede er teksten vedrørende bagerste række ”gået agurk”. Dels er der et navn for lidt, dels er der fejl på anden måde. Efter at have checket med involverede, som nu bor i Virum og Skagen, skal teksten vedrørende bagerste række være: Derefter fra venstre Grethe Kloster, Esther Andersen, Henny Kortegaard, Anne Grete Madsen, Ellen Antonsen, Ane Rask, Esther Rosenberg, Rigmor Hove, Karin Gr. Olesen”. Som det fremgik af teksten er billedet taget i den private lejlighed hos fru Støjbjerg på den daværende margarinefabrik på Møllevej i Thisted. I forreste række fra venstre Elise Hove, Søster H. P., Jytte Lyager, Aase Antonsen, Ruth Poulsen, Ninna Lyager, Grete Rask. 53
Fotograf Wilh. Kjølby, Thisted, har taget dette flotte billede af 11 søskende på rad og række. Billedet er fra postforvalter Agnete Fryd, Ane Damsgade 54, Nørresundby: ”Desværre ved jeg ikke, hvem disse er. Måske har billedet interesse i Thisted. Bekendte af telegrafbestyrer Fryd, dengang i Thisted?” 53
Eleverne fra Thisted Realskoles klasser a og b blev fotograferet i skolegården (nu Plantagehuset) i 1937. Eleverne mødtes igen, da 40 år var gået og igen til 50 års jubilæum. Ejnar Søndergaard, Vestergade 6 b, Thisted, oplyser, at der arbejdes på at samle så mange som muligt til 60 års jubilæum i maj 1997. Edith Frostholm (født Vestergaard), Thylandsvej 25, Thisted, har kunnet huske  navnene på alle gamle klassekammerater. Det er pigernes fødenavne, der er nævnt i alle tre billedtekster. På billedet fra 1937 sidder i første række fra venstre: Gerda Jensen, Grethe Hougaard, Nina Dübeck, Bodil Hove, Grete Rasmussen, Eva Andersen, Grethe Hillers Andersen, Lis Grønkjær, Ella Pedersen, Edith Vestergaard. 2. række: A. C. Frederiksen, Helga Foged, Ketty Jørgensen, Anna Iversen, Ellen Kristensen, Via Berg Nielsen, Nina Dige, Elise Hansen, Louise Hartz, Ellen Skinhøj. 3. række: Edvard Jensen, Holger Yde, Poul Schmitz, Ejnar Søndergaard, Thorkild Thagaard, Christian Bornerup, Sven Helge Jacobsen, Alfred Nørgaard, Hans Jensen, Poul Richard Svalgård, Marius Jørgensen. 4. række: Verner Madsen, Ove Frostholm, Børge Christensen, Steen Antonsen, Ralf Grønkjær, Knud Topp, Ib Frederiksen, Bent Højer, Thomas Kappel. 54
Dette billede fra 1977 er taget i haven ved Strandhotellet i Thisted. Siddende fra venstre: Gerda Jensen, Poul Schmitz, Ella Christensen, Ellen Kristensen, Marius Jørgensen, Bodil Hove, Grethe Rasmussen, Carlo Thomsen. Stående: Poul Richard Svalgård, Carl Erik Mærkedahl, Ejnar Søndergaard, Uno Valbak, Kurt Jensen, Ove Frostholm, Edith Vestergaard, Steen Antonsen, Peter Smith, Asger Leerhøj, Ketty Jørgensen, Ester Overgaard, Knud Arne Damgaard, Christian Bornerup, Svend Helge Jacobsen, Nina Dübeck, Ib Frederiksen, Elise Hansen, Helga Foged, Henning Dissing. 54
I maj 1987 mødtes de på Hotel Limfjorden. 1. række fra venstre: Ellen Kristensen, Grethe Hougaard, Poul Schmitz, Steen Antonsen, Inger Skovgaard, Inga Klostergaard, Tove Christensen, Svend Helge Jacobsen, Grethe Rasmussen, Ejnar Søndergaard. 2. række: Helga Foged, Verner Simonsen, Louise Hartz, Edith Vestergaard, Una Valbak, Knud Topp, Carl Erik Mærkedahl, Ketty Jørgensen, Ellen Kristensen, Thorkild Thagaard, Marius Jørgensen, Ib Frederiksen, Elise Hove, Lis Grønkjær, Christian Bornerup. Foto: Tage Jensen. 55
Dette billede, som tilhører lærer Gerda Nørby Rasmussen, Rugmarken 14 E, Fjerritslev, har vi modtaget med følgende brev: Kære Jul i Thy! Vi sender hoslagt et billede fra en fysiktime i 4. mellem b på Realskolen i Thisted i skoleåret 1921/22. I bagerste række fra venstre: Arne Smith (søn af manufakturhandler Vald. Smith, Storegade), Knud Tranekær Thomsen (søn af dyrlæge Thomsen, Frederiksgade), Hans Egede Rein Jensen (søn af politimand Dr. Louisegade), Axel Kjeldgaard (søn af handelsagent, Skovgade), Laurids Tousig (faderen vist ansat på dampmøllen) og læreren, Jacob Hansen (”Løjtnanten”). Klassens 7 piger i midterste række fra venstre: Eva Ninn (datter af urmager Ninn, Vestergade), lidt skjult Gerda Nørby (datter af lærer Niels Nørby, Hundborgvej), Ingrid Odde, gift Kjær (datter af snedkermester Odde, Vestergade), Karen Leerhøy, gift Kuhnmünch (datter af manufakturhandler Leerhøy, Storetorv), Marie (”Søster”) Kjær, gift Madsen (datter af hestehandler Kjær, Nørregade), Inger Marie (”Musse”) Pedersen Odde, gift Poulsen (City), (datter af bagermester Odde, Vestergade), Helga Jørgensen (dater af præsteenke, boende på hjørnet af Tingstrupvej og J. P. Jacobsensgade). Ved bordet sidder fra venstre: Kaj S. (”bette Kaj”) fra Sjørring, Jens Odde Rasmussen (søn af forretningsfører Rasmussen i Thisted Arbejderforening), Kaj Thygesen (søn af lærer Thygesen, Jyllandsallé), Johannes Pedersen (søn af lærer Pedersen, Hundborgvej) og Poul (”Poul-Æg”) Jørensen (søn af forretningsfører Jørgensen, Odense-Æg). Fremkomsten af denne perle af et billede har sin særlige historie: I Jul i Thy 1994 omtalte Arne Ringgaard Pedersen, Rødovre, i artiklen ”min jul i 30’ernes Thisted” sin klasselærerinde i årene 1933-34, den nu 89 årige Gerda Nørby, som straks ved hæftes udgivelse skriver til Rødovre. Klasselærerinde og elev korresponderer nu regelmæssigt, og i julebrevet i 1995 fra Arne spørges, om Gerda kan huske Axel Kjeldgaard, Arne Smith og Knud Thomsen, de første 3 Thisted-drenge, som blev optaget på Rungsted Statsskole, nemlig i 1922. Anledningen til spørgsmålet var, at de 3 drenge var nævnt i den artikel, som Arne fik optaget i Historisk Årbog 1995 for Thy og Vester Hanherred under titlen: ”Da Thisted Gymnasium lå ved Øresund”. Det affødte, at Gerda fandt overstående billede frem, hvor de 3 drenge minsandten står i bagerse række. Denne lange forklaring gives dels fordi billedet i sig selv må være af interesse for mange af Jul i Thy’s læsere, men ikke mindst for at få anledning til at pege på – og takke for -, at det ikke er første gang, at ”vort julehæfte” gennem sit ”gamle album” har været med til at (gen)knytte forbindelser mellem thyboer rundt om på kloden. Med venlig hilsen Gerda og Arne”. 56
57-68 Det nye album

Fortrinsvis billeder fra de sidste 25 år

Billeder:

Navn Side
De blev konfirmeret i Sjørring Kirke i 1946 og mødtes 50 år senere. Det er i bagerste række fra venstre: Magda Knudsen Pedersen (Saubjerg), Valborg Krogsgaard (Kristiansen), Karen Nørgaard Thomsen (Søe-Larsen), Edith Jensen (Thomsen), Sigrid Mikkelsen (Jespersen), Jens Kr. Vangsgaard, Kaj Hove og Kaj Østergaard. I midten: Ellen Glud Kristensen (Mathiasen), Inga Skinnerup (Jensen), Else Støvring (Pedersen), Ida Faldov (Nordentoft), Lydia Bloch (Saubjerg), Anna Rasmussen (Pedersen) og Mary Kristensen (Vestergaard). Forrest fra venstre: Jens Pedersen, Jens Jørgen Christensen, Tage Vinter Andersen, Richard Lorentsen og Kirsten Vestergaard. Foto fra Foto-Magasinet, Thisted. 57
Elever, der gik ud af Thisted Kommunale Mellem- og Realskole i 1946, mødtes i maj 1996. I bagerste række fra venstre: Tove Dethmer (født Pedersen), Lilly Sloth Pedersen (Madsen), Karen Beck, Niels Jørgen Frost, Børge Søndergaard, Tage Jylling, Poul Iversen, Mogens Brix, Henning Kobberø Hansen, Kaj Larsen, Knud Andersen, Poul Henrik Thrana, Karen Jeppesen (Thorsen), Signe Kristiansen (Krogsgaard) og Tove Kristensen (Larsen). I forreste række: Elin Kirk, Grethe Johansen (Kamp), Ellen Vagn Madsen (Krogh), Erna Klitgaard (Kiil Andersen), Ruth Nordquist Nielsen (Paulsen), Anna Louise Engelund (Brandt), Else Møller (Andersen), Bente Bendixen (Simonsen), Jytte Andersen, Inger Bisgaard (Badstue) og Gunvor Ravn (Klausen). Foto: Klaus Madsen. 58
Konfirmander, der gik i Nors skole i 1966, samledes 30 år senere og fik en minderig dag. Bagerst fra venstre: Hans Peter Ivergaard, Vorring, Carsten Fisker, Nørhå, Jens Koldstrup, Skive, Frits Svendsen, Thisted, Kjeld Geertsen, Ræhr, Svend Nørgård Christensen, Nors, Erik Madsen, Thisted, Svend Ole Pedersen, Tilsted, Leo Schytte, Thisted, Niels Peter Hove, Nors, Jan Svendsen, Nors og Lars Peter Pedersen, Hellerup. I midten: Eva Valente (Christiansen), Italien, Dorthe Madsbøll (Kristensen), Thisted, Vibeke Pedersen (Steensgaard), Nors, Anna Pedersen (Sørensen), Nors, Ellen Poulsen (Yde Pedersen), Nykøbing M., Åse Sørensen (Magnusen), Thisted, Lis Agerholm, Thisted, Else Marie Nielsen (Hedegård), Nors, Lone Stadsholt (Johansen), Snedsted, Metha Frølund (Jensen), Skipsted, lærer Svend Larsen, lærer Henny Larsen og lærer Ejnar Rasmussen. Forrest: Karen Villesen (Tilsted), Skjoldborg, Kirsten Sejerskilde (Sørensen), Skovsted, Kirsten Kristensen (Kirk), Todbøl, Ruth Eriksen (Larsen), Thisted, Susanne Jeppesen, Hinnerup, Anni Andersen (Hove), Hanstholm, Marie Riisberg (Hove), Thisted, og lærer Rita Hansen. Foto: Foto-Magasinet, Thisted. 59
De blev konfirmeret i Skjoldborg Kirke i 1946 og mødtes 50 år senere. Bagerst Thomas Pedersen, Gudrun Jensby, Eva Poulsen (Toftdal), Gerda Jensen (Jensby), Karl F. Jensen og Grethe Andersen (Olesen). Forrest fra venstre: Gunnar Sørensen, Erna Jensen, Gerda Frost og Johannes Oddershede. Foto: Klaus Madsen. 60
I efteråret 1995 samledes konfirmander fra Harring-Stagstrup til 50 års jubilæumsfest på Hotel Vildsund Strand. Stående fra venstre: Ejgild Bunk, Bjerringbro, Chr. Preetzmann, Sønderhå, Bjarne Kvejborg, Sundby, Chr. Agerholm, Harring. Siddende: Ejvind Nystrup Hansen, Vildsund, Villy Carl, Vildsund, Marie Madsen (Mikkelsen), Hune og Lilly Gravgaard (Jensen), Ringkøbing. Gunhild Henriksen, Astrid Paulsen, Karl Knakkergaard, Richardt Kristensen, Ragnhild Langgaard og Grethe Olesen kunne ikke deltage. Konfirmandholdet talte også Sigrid Madsen, Ellen Kristensen og Knud Lyhne, som er døde. Foto: Peter Mørk. 60
Realklassen, der udgik fra Tingstrup skole i 1970, samledes på skolen for at fejre 25 års jubilæum. I bagerste række fra venstre: Lærer Arne Jensbye, Thisted, lærer Karna Pedersen (nu Christensen), Varmark, Kjeld Håning Andersen, Skive, Henning Dalgård Jeppesen, Mårslet, Børge Pedersen, Thisted, Jørgen Ulrik Ravnskov, Solbjerg, Claus Bertelsen, Lemvig, Niels Jørgen Krogh, Skærbæk, Erik Frøkjær Andersen, Kolding og skoleinspektør Arne Christensen, Varmark. I midten: Jytte Skårup (nu Otte), Skjoldborg, Marit Kristoffersen (Bak), Stagstrup, Anne Marie Sandahl (Bornerup), Thisted, Astrid Kirk (Kjær), Østerild, Dorte Nielsen (Busted), Frederikshavn, Hanne Kjelst Sørensen (Rosendahl), Aalborg, og Jonna Stokholm Knudsen (Werniche), Thisted. Forrest: Lasse Rysgaard, Thisted, Benny Nielsen, Århus, Laila Rødbro (Pedersen), Stagstrup, Kaja Jørgensen, Vinderup, og Gerda Kanstrup (Poulsen), Østerild. Foto: Klaus Madsen. 61
I oktober 1995 samledes 13 ud af 21 studenter fra 3. mz på Thisted Gymnasium til 25 års jubilæum, der indledtes med frokost hos Mogens Nielsen og sluttede på Hotel Limfjorden. I forreste række fra venstre: Birthe Kudsk , Lisa Andersen, Inger Lie, Hanne Pries og Jens Clement Isaksen. Midterst: Poul Erik Marvig, Ingolf Rask, Karin Østergaard, Erik Hasselstøm og Peter Lorentzen. Bagerst: Leif Grønberg, Kai Oluf Nielsen og Mogens Nielsen. Foto: Peter Mørk. 61
Mange fra Thy var i oktober med Johan Thastum – sognepræst i Hillerslev-Kåstrup, provst for Thisted Provsti – i Israel. Dette billede er fra Synagogen i Kapernaum ved Geneserat Sø. I forgrunden rejselederen, der med sin videooptager forevigede besøget til glæde for deltagerne. Det var 10. gang, Johan Thastum var rejseleder i Israel. Agri Rejser stod for planlægningen, og en dansktalende guide var med turen rundt i Israel. Foto: Jørgen Miltersen. 62
Thyboer på det sted ved Genesaret Sø (Tiberias), hvor tyske Mariesøstre fra Darmstad har opført et kapel, kaldet ”Petri Schiffstelle” med henvisning til kapitel 21 i Johannes-evangeliet, hvor der står følgende i forkortet form: Derefter åbenbarede Jesus sig igen ved Tiberias Sø, og det gik sådan til: Simon Peter, Thomas, Nathanael, Zebedussønerne og to andre af hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem: Jeg tager ud at fiske. De tog ud, men den dat fangede de ingen ting. Tidligt næste morgen stod Jesus ved strandbredden. Han sagde til dem: Kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Jesus sagde: Kom og spis! Da de havde spist, sagde Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, Herre, du ved jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine lam … 63
Tre fra Thy slapper af efter besøg ved ruinerne af Jerikos mure oktober 1995. Fra venstre Anne Marie Bunch Hartvig, Camilla og Birthe Thastum. Fotos: Jørgen Miltersen. 64
65-67 Fra læserne.

Hvad der skete på Peter Bangsvej – side 64-65

Hvad udad tabes … – side 66. Billedtekst til de to billeder: Enricio Dalgas (1828-1894). Tog initiativ til oprettelse af Det danske Hedeselskab i 1866 og var selskabets ledende kraft til sin død.

Kaptajn Jagd (1823-1895). Fra bogen ”Valg i Thisted”, udgivet af Forlaget Knakken 1987.

Billede på side 67:

Niels Svaneborg, Vust, sendte dette bilede til Jul i Thy 1980 med følgende tekst: Engang var der tre skoler i Vust Sogn. Der var en skole i Vust By, i Holme og desuden blev oprettet en grundtvigsk friskole. Den tog i mange år den største halvdel af børnene. Nu bliver børnene kørt til skolerne i V. Thorup, Klim og Fjerritslev. Ovenstående billede er fra Vust Friskole 1902. Stående fra venstre: Peter Jensen, Kæret, Albert Nørhave, Peder Kristensen, Mosegaard, Jens Kr. Jensen, Barkjær, læreparret Nikoline Roelsgaard og Jens Møller, Jens Kr. Jakobsen, Gisholm, Kr. Kristensen, Mosegaard, Lars Breum, Margrethe Jakobsen, Katrine Nielsen, Holme, Karen Marie Kristensen og Ane Marie Jensen, Barkjær. Siddende: Niels Kib Jensen, Barkjær, Johannes Svaneborg, Lars Svaneborg, Else Thorhauge, Frandsine Vestergaard, Gertrud Svaneborg, Elna Nielsen, Holme, Anna Povlsen, Sylt, Petrea Povlsen og Maren Nørhave. Knælende: Niels svaneborg, Niels Vestergaard, Nikolai Nørhave, Kristen Vestergaard, Margrethe Kristensen, Mosegaard, Kirstine Kristensen, Mosegaard, Ejner Jensen, Barkjær, Andreas Westergaard, Holme Mølle, Mariane Jensen, Barkjær, og karoline Westergaard, Holme Mølle. Da Niels Svaneborg skrev om billedet i sin gamle protokol (se Jul i Thy 1996 side 17) føjede han til: Jeg sidder på jorden med begge hænder i bukselommerne, så Bjarne kan le ad mig!

68-69 Register.
70 Opfordring til vore læsere.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Kjeld B. Nilsson

Jørgen Miltersen

Jens Kongsted Lampe

Arnold Østergaard-Frandsen

Laurids Andersen

Carl Lundblad (tegner, forside)

 

Fotografer:

Foto-Magasinet i Thisted

Klaus Madsen

Peter Mørk

Tage Jensen

Jørgen Miltersen