Jul i Thy 1995

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Nødlandingen ved Rosvang 4. maj 1945 er opklaret – Henning Skov har fundet frem til personerne, der var med i det tyske fly.

Billeder:

Side 3: Dette billede af mig i SAS-uniform er faktisk historisk. Det er taget i 1951, året efter, at luftfartselskabet SAS blev en realitet. Emblemerne i kasketten og på brystet er SAS-emblemer, medens destinktionerne på ærmerne og i knaphullet samt de forgyldte knapper er DDL’s bomærke, en flyvende måge i en hvid cirkel på mørkeblå baggrund. (DDL = Det Danske Luftfartselskab).

Side 4: Det nødlandede tyske transportfly på  marken ved Rosvang, fotograferet 6. maj 1945 af Henning Skov.

Side 5: Vraget af det tyske transportfly på blokvognen på Rosvang gårdplads. Manden med stråhatten er proprietær J. M. Støvring, damen med ryggen til er datteren Edel Støvring. Foto: Zonen.

Side 6: Et fly af typen JU 352 Herkules fotograferet på en flyveplads i Tyskland. Foto: Rudolf Reichardt.

Side 7: Arthur Kührt i flyveuniform 1944.

Aase Krogh og Arthur Kührt fotograferet i Lübeck 1943. De var forlovet, men blev ikke gift og gled fra hinanden, da krigen var forbi. Aase Dürke Krogh døde 2. december 1989. Hendes sidste kendte adresse var Stormgade 14 i København.

Arthur Küht i flyveuniform 1944.

Side 8: Kabinen på JU 352 Herkules. Der er ingen stole, kun halm på gulvet. Arthur Kührt og Rudolf Reichard fløj hård sårede tyske soldater ud af Rusland, bl.a. fra Stalingrad. Foto Rudolf Reichardt.

Arthur Kührt i cockpittet på sit fly. Til venstre i billedet ses ansigterne af et par af besætningsmedlemmerne.

9-14 Sjørring sø – hændelser ved vand – Af Jens Jørgen Bangsgaard.

Billeder:

Side 9: Jens Jørgen Bangsgaard, født den 22. marts 1942, søn af Mary Bangsgaard, Poppelvej, Hurup, og afdøde gårdejer Niels Holm Bangsgaard, Refs ved Hurup. Studerende ved Landbohøjskolen 1964 til 1966. I 1969 ansat som lærer på Osted fri- & efterskole. Historie & arkæologistudier ved Københavns Universitet 1977 til 1984. Studier i danske forfatterskaber og anmeldelser, kronikker og faglige/pædagogiske artikler.

Side 10: Rosvang juli 1995. Ifølge Kraks ”Større gårde og Skove” hører der 296 ha skov til Rosvang. Ejer: Niels Chr. Larsen. Foto: Jørgen Miltersen.

Side 11: Til Egebaksande hører 193 ha agerjord og 8 ha skov. Ejer: Grethe Stief. Arkivfoto: Jørgen Miltersen.

Side 12: Færgeborg juli 1995. Færgeborg har et areal på 153 ha agerjord, 6 ha skov og 10 ha eng. Ejere Thor E. Jørgensen og hans søn Ingolf. Foto: Jørgen Miltersen.

Side 13: Den såkaldte bispegrav på Sjørring kirkegård.

Side 14: Sjørringvig juli 1995. Til Sjørringvig hører 106 ha agerjord. Ejer: Peter Bruun. Foto: Jørgen Miltersen.

15-20 Ædelt metal i et umalet skrin – Minder fra Hurup Mellem- og Realskole ved Esther Saarup.

Billeder:

Side 16: Hurup private Mellem- og Realskole blev oprettet i 1896. I 1916 overtog Ingvar Hansen skolen, der i 1964 blev overtaget af kommunen og  udnyttet, indtil kommuneskolen blev udvidet. I dag benyttes bygningen bl.a. til aktiviteter for ældre.

Bestyrerparret flyttede til Åbyjøj, efter at kommunen havde overtaget realskolen. Agnes Thrane Hansen døde i 1968, 91 år gammel, Ingvard Hansen i 1983, 96 år gammel. De blev begravet på kirkegården i Rubjerg i Vendsyssel.

Side 19: Lærer Erik Nejrup, der døde i 1953, omtrent 30 år gammel.

Tre af lærerne ved Hurup private Mellem- og Realskole. Fra venstre Erik Nejrup, Bertel Bach og Dan Videbæk.

21-24 En idealist, men absolut ikke en helt – Af Jørgen Møller, Koldby.

Billeder:

Side 21: Jørgen Møller, fhv. købmand. Født 26. oktober 1917, udlært 1937. Overtog i 1948 Købmandsgården i Koldby efter sin far og drev den til 1981. Billedet er fra 1944, da Jørgen Møller var ansat under Skyum-Hørdum Vagtværn.

Side 23: Legimitationskort fra 1945, da Jørgen Møller var medlem af Thy Landeværn og havde tilladelse til at bære maskinpistol.

25-29 Soldat fra Thy skrev hjem om sølvbryllup i kongefamilien – Else Marie Bredgaard på Thyholm har gemt sin morfars optegnelser, bl.a. fra soldatertiden i København 1864.

Billeder:

Side 26: Dette billede blev taget, da Kristian Kristensen var soldat i København 19894.

Side 28: Kristian Kristensen og Else Marie Sofie Jensen. Kristian Kristensen, kaldet Kr. Smed, født 7. maj 1873, døde 26. november 1942. Else Marie Sofie, født 29. november 1863, døde 16. december 1938.

29-32 Solgte papirblomster på Hotel Aalborg – Petrea Andersen mindes sin barndom i Thisted. Forældrene var Magdalene og Jens Peter Pedersen.

Billede på side 30:

Vi gi, ind på Hotel Aalborg, der var byens fineste hotel for at prøve, om vi kunne afsætte nogle af vore blomster.

31-32 Sommerfåwl’ på Strøget Af forfatteren Søren Sørensen.

Billede på side 31: Søren Sørensen, forfatter, født på Østerbakken i Thisted som søn af vaskekone Elsa S. og arbejdsmand Gunnar Karl ”Singer”-Sørensen. Læreruddannet, skoleinspektør og undervisningsinspektør i undervisningsministeriet. Siden 1985 free-lance som forsker (historie), forfatter, foredragsholder og billedkunstner.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Badmintonspillere deltog i et trekantstævne i 1948, mellem Thisted, Holstebro og Herning badmintonklubber. Spillerne fra Thy er fotograferet foran hallen i Holstebro. Bagerste række fra venstre Harry Enggaard (formand), Jørgen Brandt, Mogens Gr. Olesen, B. W. Olesen, Hemmer Kofod, Jørgen Mikkelsen, Kaj Lynge Pedersen. Forreste række: Finn Nilsen, Gudrun Enggaard, Karin Gr. Olesen, Inger Nørgaard, Grethe Andersen, Gudrun Andersen, Ragnhild Houmann, Knud Arne Damgaard. Billedet er fra Karin Gr. Olesen, nu Madsen, Byageren 15, Nørresundby. Inger Nørgaard, nu Borgaard, Thisted, har hjulpet med at finde frem til navnene. 33
Ester Saarup, Vesterparken 17, Lind ved Herning, har sendt dette billede af holdet, der tog realeksamen i 1950 fra Hurup private Mellem- og Realskole. Forreste række fra venstre: Ketty Bovbjerg, Heltborg, Bodil Lauridsen, Vestervig, Kirsten Søndergaard, Vestervig, Ester Saarup, Hurup, Gerda Jacobsen, Villerup, Ruth Hoffmeyer, Koldby, Jytte Christensen, Vestervig, Hilda Hove, Boddum, Ruth Fibiger-Jensen, Vestervig. Anden række fra venstre: Erik Holm-Andersen, Hurup, Evan Overgaard, Heltborg, Leo Amby, Sønderhaa, Jens Dahl Jensen, Nørhaa, Tage Jensen, Sønderhaa, Jørgen U. Malle, Snedsted, Kaj Normann Andersen, Snedsted, Harald Gram, Ydby. Bagerste række fra venstre: Lærerne Erik Nejrup, Agnes Thrane Hansen, Elisabeth Vittrup, Helge Kjær Christensen, Dan Videbæk, Hans Borre Larsen. Ester Saarup føjer til: Skolebestyrer Ingvar Hansen deltog ikke i dimmissionsfesten på grund af sygdom. I stedet hold provst C. Nørsøller-Jensen festtalen, og Agnes Thrane Hansen uddelte eksamensbeviser i sin mands sted. Festen blev holdt på Hurup Missionshotel, da realskolens gymnastiksal ikke længere kunne rumme skolens elever. 34
I Jul i Thy 1994 var der på side 39 et billede fra Thisted Købstads 400 års jubilæum. Da det ikke vær præciseret, hvor billedet var taget, blev nærmere oplysninger efterlyst. Det har ført til flere henvendelser. Aage Christiansen, Trollhättanvej 12, Hjørring, skriver: ”Ejendommen, der toner frem bag æresporten, må være en for længst nedrevet bebyggelse umiddelbart op ad Hotel Aalborg, der skimtes til venstre. Til højre anes vognmand Edvard Nielsens lade, som forsvandt i 1967.” Poul Sasser Jensen, Grønlandsvej 12, Thisted, oplyser: ”Huset i baggrunden lå, hvor nu biografen ligger, og til venstre anes Hotel Aalborg. Jeg medsender et foto (til venstre), som formentlig er taget af min onkel, fotograf Aage Pedersen, som var gift med min faster.” Gerda Klit Hansen, Schweizerdalsvej 39, 2610 Rødovre, har sendt ovenstående større billede: ”Det stammer fra min far, tømmerhandler A. Klit Nielsens billedsamling. Det viser de ved kongemodtagelsen på jubilæumsdagen 10. august 1924 fremmødte medlemmer af Thisted Amts Garderforening. Min far var fanebærer og ses (med blød hat) til højre under buen.” Sonja Andersen Brogaard, Søndbjerg, tidligere Thisted, meddeler telefonisk: ”Det hvide husmidt i portalen må have ligget, hvor Madsens Konditori findes i dag.” 35
Fotograf Preben Lind var så vidt vides den første lokale fotograf, der begyndte at tage luftbilleder. I Jul i Thy 1994 bragte vi et luftfoto af Thisted, taget i 1947 med et 9 x 12 kamera med dobbelt bælg. Dette billede stammer fra samme år: Sjørring, set fra sydøst. I de forløbne omtrent 50 år er mange bygninger kommet til, bl.a. byens største virksomhed, Sjørring Maskinfabrik. Preben Lind var ansat hos L. H. Gram i Storegade i Thisted. Derefter drev han fotoforretning i København, nu bosat Nørrevangen 18 D i Islev. 36
Et 50 års minde fra Jytte Sieg, Strandvenen 7, Nykøbing Mors. Billedet fra maj 1945 er taget ved Lilletorv i Thisted, da n af de allieredes kampvogne kom forbi. Et par piger betragter køretøjet fra åbentstående vinduer, men hvem er pigerne? 37
Jytte Siegs far, Aage V. Kjær, drev fra 1923 og gennem godt 50 år forretning på hjørnet af Lilletorv og Bispensgade. Han solgte Morsø Støbegods, gasapparater og ovne, som det fremgår af skiltet ved døren. Udenfor er der sandsække og håndvaske vendt på hovedet. Frihedskæmpere står parat, men nærmere oplysninger savnes. 37
Søskendeparret Caroline og Carl Jeppesen, Ræhr Brevsamlingssted og samtalestation ca. 1905. Til højre Carls kollega. Billedet er fra Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, der har ladet sig inspirere af nogle gamle postkort: Vi har i min kones familie nogle gamle, sjove postkort liggende stilfuldt samlet i et gammelt smukt album. De er alle sendt til søskendeparret Carl og Caroline Jeppesen i det daværende Ræhr Brevsamlingssted/Samtalestation (nu Bybakken 63). De var henholdsvis faster og farbror til min svigermor. Blandt de mange hilsner er der et postkort fra Kirstine Tilsted, der er på Vejlby højskole i 1916. Hun boede senere i Nytorp (i Vester Torp) i en nu nedrevet ejendom. Hendes datter er gift med tidligere murer i Gettrup, Aage Christensen. En søsterdatter sender i 1928 et kort fra Børkop Højskole. 1910 er der kort fra Christine, der ligger syg på Silkeborg Sanatorium. Der er kort fra Karen og Niels Guld, der sender hilsen til tante Caroline. Sine Gasberg sender hilsen fra sit sygeleje på Viborg Sygehus. Hun ligger med nogle sår, der ikke vil heles, men hun håber at komme hjem til pinse og takker fro en kurv med nogle gode sager til påsken fra kusine Caroline i Ræhr. Der er et festligt kort til Caroline fra Clare Christensen, der er pige i Holmsland Præstegård, hos ”rigtige præstefolk” og ikke som dem i Ræhr. Der er meget at lave og ikke tid til den middagssøvn, som Clare trænger til. Ja, hun er villig til at tage den på køkkenbordet, om det så skulle være. Hun mindes tiden i Ræhr Præstegård, hvor hun kunne side på halen og lade de andre tage slæbet. Der er hilsen fra Jens Bøjer i Aarup, der sender et billede af 4 kolleger fra Snedsted ti Carl Post. Fra samme tid, 1905, er der et kort med motiv fra Vorupør, sendt af Kirstine. Der er gentagne gange en hilsen fra J. B. Ottosen og søn, samt Margrethe Larsen. De takker for ulejlighed i året, der gik. Det må være en forretningsforbindelse. Der er fra 1909 en hilsen med et smukt billede fra hotel Phønix i Thisted. Tidligere præstefolk i Ræhr, c. Lindbo og frue, sender hilsen med billede af Sandby Præstegård. Caroline veninde og tidligere kaffesøster, Else Nielsen, sender flere kort, bl.a. et med hendes hus i Hassing, (nu Gundgaardsvej 1) efter teksten at dømme er hun distriktsygeplejerske. Else træffer i praksis ofte den gamle jordemoder fra Ræhr, og så mindes de gamle dage. Christine sender et kort med en høne, da de ofte har spist mange af Carolines æg. Et kort fra Karen og Anne med et tillykke med det nye hus, fortæller, at Carl og Caroline må være flyttet, måske fra gården Bybakken 71 til nr. 63. En søsterdatter, Karen Mygind, sender en varm hilsen til Caroline på Centraltelefon-stationen. (Det lyder da flot). Der er også en hilsen til de to på Statstelefon-samtalestationen med parti fra den gamle mole i Thisted Havn. For Severine Johansen er Ræhr verdens navle, så en hilsen fra Lillehammer i Norge, hvor hun er på ferie, er adresseret til Ræhr brevsamlingssted, Jylland, Danmark. Der er hilsen til Carl fra ”eders hengivne gamle degnefolk A Christensen og frue”. Fra Karen Brix i Thisted til tante Caroline i 1915. I 1917 en hilsen fra Jenny Brix. (Det må være den senere fru Falkenberg, gift med frisør Falkenberg på Nytorv i Thisted). Caroline må have haft kyllingesorger i 1906, da der er en hilsen fra Christine med besked om ikke at lade grisene æde også denne kylling (motiv på kortet). Alle disse kort, med julekort ca. 75 stk., er for mange år tilbage samlet i et rigtigt brevkort-album og opbevaret af en brorsøn, Otto Jeppesen, Ræhr. De har nu ligge i glemslens mørke i 3 generationer, men ved en julesammenkomst i 1991 hos Hans Holmgaard i Hanstholm, blev de omtalt af den nuværende ejer, Karsten Holmgaard, Hurup. Egon Johansen slutter: Postkortene er for mig et lille stykke historie fra det gamle Ræhr, eller Rære, som de skrev det i 1700-tallet. 38-39
Sådan så Vorupør ud i 1905. Postkortet er sendt 28. november med følgende hilsen: Hjertelig lykønskning og venlig hilsen Christine. 39
Jens Bøjer i Årup sendte en hilsen fra Snedsted til Carl Jeppesen i Ræhr. Om Jens Bøjer er et af de fire postbude på billedet vides ikke. 39
De fleste af de 12 børn, der voksede op på Vestergård i Kåstrup, var mindreårige, da forældrene døde: Moderen Jensine 27. december 1890, faderen Lars Bisgaard Oddershede 7. august 1894. Det lykkedes at holde sammen på familien, da den ældste søn, Kristen Oddershede drev gården videre. De trak alle i deres pæne tøj sidst i 1890’erne for at blive fotograferet hos L. H. Gram, Jernbanegade, Thisted. Bagerste række fra venstre: Peter Bach, Ingeborg, Kresten, Petrea, Peder Nørgaard, Ottomine. Forreste række: Elvine, Viggo, Karen, Hedvig, Kathrine, Theodor. Lærer Michael Oddershede, Troldstien 5, Herlev, afleverede billedet til Jul i Thy inden sin død i september 1993. Hans søster, Mariane Vestergaard, Havrevej 33, Thisted, har givet supplerende oplysninger. Peder Bach Oddershede var deres far. I billedteksten på næste side fortælles mere om de 12 børn. 40
Omkring en halv snes år senere blev familien Oddershede fra Vestergård i Kåstrup fotograferet igen, denne gang hos Axel Thygesen, Thisted. Stående i bagerste række: Theodor Oddershede (drev en gård i Fårtoft), Peter Bach Oddershede (havde først gård i Sundby Thy, dernæst i Kåstrup, sidst bosat i Thisted), Petrea (gift med Ole Bach, der drev den store gård Rolighed øst for Thisted), Kresten Oddershede (overtog slægtsgården Vestergård i Kåstrup), Peder Nørgaard Oddershede (havde gård i Skinnerup, senere bosat i Nors). Forreste række: Kathrine (gift med Jens Yde, Ydesminde, Skinnerup), Ottomine (gift med Jens Mikkelsen, Gl. Neergaard i Kåstrup), Ingeborg (gift med cigarhandler Andreas Pedersen, Nytorv, Thisted), Viggo Oddershede (ejer af Gl. Ullerupgård og medlem af Thisted Amtsråd), Karen (gift med Anders Knudsen Andersen, Gl. Smedegård i Tved), Elvine (gift med Aksel Søe, Erslev, Mors), Hedvig (gift med Jens Sørensen, Skinnerup). 41
Elever i Faddersbøl skole 1931. Øverste række fra venstre: Marthinus Kristensen, Hans Møller Pedersen, Kristian Jacobsen, Egon Pedersen, Kristian Højbak, Peter Jensen, Karl Toft, Aage Møller Jensen, Marius Kristensen, Lærer L. Pedersen. Anden række fra oven: Dorthea Christensen, Rigmor Nielsen, Martine Jensen, Mette Jensen, Marie Møller Jensen, Stinne Hansen, Dagny Borggaard, Christa Nielsen, Grethe Jensen, Anna Højbak. Tredje række fra oven: Erik Jensen, Marius Nielsen, Otto Møller Jensen, Jens Madsen Udermark, Johannes Andersen, Hilda Toft, Gudrun Skinnerup, Erna Pedersen, Anna Jensen, Karen Jensen, Kirstine Møller Pedersen. Siddende foran: Niels Christensen (Bisp), Kristian Toft, Kristoffer Møller Pedersen, Sigfred Møller Pedersen, Richard Højbak, Mas Christensen (Bisp). Billedet er fra Hans Møller Pedersen, Kanalvej 10, Snejstrup. 42
De blev konfirmeret i Ræhr Kirke søndag den 7. marts 1948. Billedet er taget i Ræhr Præstegård af fotograf Scharling, Thisted, formentlig i februar måned 1948. Landinspektør Søren Bunk Larsen, Rudemøllervej 22, Hem, 7800 Skive, oplyser, at i forreste række fra venstre sidder: Karen Bjerg Christensen, Bjerre, Andrine Jespersen, Febbersted, Britta Christensen, Ræhr, Anna Madsen, Febbersted, Kirsten Markussen, Ræhr, Henny Josefsen, Hamborg, Karen Bertelsen, Vigsø, Gerda Jeppesen, Ræhr. Anden række: Kristian Madsen, Ræhr, Gerhard Josefsen, Hamborg, Henry Spanggaard (Røge), Ræhr, Vilhelm Førby, Hamborg, Ejnar Odgaard, Sårup, Peter Tilsted, Ræhr, Karl Ringgaard, Nytorp, Søren Bunk Larsen, Febbersted, Erik Tvilde Jensen, Bjerre. Bagerste række fra venstre: Pastor Mehr, fru Mehr, Jens Madsen, Febbersted, Preben Simonsen, Ræhr, Arne Nielsen, Ræhr. Viola Kristensen, Sårup mangler. 43
Dette skolebillede er af en 7. klasse 1933, overført fra Østre Skole til Vestre Skole i Thisted. Forrest sidder skoleinspektør Larsen, og i højre side står lærer Høegh Nielsen, men flere oplysninger findes ikke på bagsiden af billedet, og der er  ikke afsender på den konvolut, dette billede plus et par andre er sendt i, så der er brug for dobbelt hjælp: Navnene på eleverne og på afsenderen. Konvolutten er stemplet Nordsjællands Postcenter 7-7-95-22. 43
I en årrække drev Sct. Georgsgildet i Thisted Hvidkærlejeren i Hjardemål. Børn fra Thisted kunne komme på lejrophold derude. ”Det var smadderhyggeligt og sjovt”, fortæller Ulla Nyby Hansen, Hartmannsvej 149, Holstebro. ”Vi fik somme tider havregryn med saftevand til morgenmad. Det var hvis bondemanden ikke var nået frem med mælkespande. Vi gik fra lejren ud til havet. Det var en heldagstur, og vi havde mad med til hele. Var også ved en sø, der hed Vullum Sø, og vi gik til købmanden, en lille butik i Hjardemål, hvor der var en postkasse, så vi kunne sende breve hjem. Hver morgen var der flaghejsning. Vi stod i en stor kreds og sang ”Der er ingenting, der maner…” Om aftenen, når flaget skulle ned, sang vi ”Fra himlen er du faldet…” To meget smukke sange. Jeg mindes min barndom, hver gang jeg synger dem. Da jeg gik ud af Thisted Borgerskole, var jeg hjælper i lejren sammen med bl.a. Hanne og Henny Hebsgård. Billederne er fra ”Olympiaden” i Hvidkærlejren 1953. Alle var klædt ud. På billedet med de fire voksne ses fra venstre lærer Visby, lærer Sv. Ove Bach, en ukendt og fru Bach.” 44
Fra Sct. Georgsgildet Hvidekærlejr 1953. Til ”Olympiaden” var alle klædt ud. Pigen i det hvide tøj til venstre er Ulla Birgit Gudrun Nyby Pedersen. Ved døren med hånden for øjnene fru Hansen, Strømgade 3, som stod for madlavningen sammen med en fru Kristensen, der kom cyklende fra Frøstrup hver dag. Manden i sort er lærer Visby. Bag ham Sv. Ove Bach. Siddende i baggrunden fru Bach. Denhøje slanke pige højre i billedet er Ulla Hebsgaard, dengang boende på Fårtoftvej. 45
Thisted Afholdsforenings bestyrelse ca. 1926, fotograferet af L. H. Gram, foran Thisted Afholdshotel, Rosenkrantzgade. Fra venstre snedkermester Ejner Jensen, blikkenslagermester H. C Handest, tømrermester Kristian Knudsen, fru Jensen (havde trikotageforretning på Møllevej), slagermester Ingvard Larsen, plantør Østergaard, gartner Lunde, fru Topp (havde mælkeudsalg i Nørregade), Chr. Bach (var chauffør for Thisted Ægeksport og kørte brandbil), snedker Larsen (gift med datter fra Afholdshotellet), arbejdsmand Anders Andersen, Dragsbækvej (var i en tømmerhandel og kørte varer ud). Billedet er fra Jenny Villadsen, Dragsbækhjemmet (datter af Chr. Bach). 45
Dette hold gymnaster, der gav opvisning på Sjørring Vold 1934, blev ledet af Jens Kirk (yderst til højre), Kjelstrup, senere Østerild. Bagerste række fra venstre: Magda Madsen (gift Møbius), ukendt, Karen Lynge (gift med Jens Kirk), Mathilde Jensen (gift med Frederik Tousgaard), Lis Christensen (gift med Aage Kortegaard), Anna Madsen (gift med Anders Pedersen), Stinne Christensen, Vesløs, Edith Gregersen, Skovsted, Margrethe Nielsen (gift med Kjærgaard Kortegaard, Skovsted). Midterste række: Olga Jensen (gift med Harald Skaarup, Skovsted), Sine Nielsen, Hillerslev, Dagny Overgaard, Marie Overgaard (søstre), Anne Pedersen, Skovsted, Eddy Nielsen (gift med Marius Jensen), Anine Overgaard (søster til Dagny og Marie), Eva Kragh (gift med Aksel Kirk, Kjelstrup), Dagny Frost, Agnes Andreasen, Hillerslev. Forreste række: Esther Baadsgaard Jensen, Hillerslev, Valborg Gellert, Skovsted (gift med Ejnar Ringgaard), Mary Frost, Skovsted, Emma Nielsen, Skovsted, Inger Pedersen, Skovsted, Lisbeth Bach (gift med Niels Agerholm, Skinnerup), Dagmar Gellert, Skovsted, Else Søndergaard Pedersen, Hillerslev, Marie Christiansen (gift med Chr. Sejerskilde, Thisted). Billedet er fra Emma Nielsen, Irisvej 27, Ræhr. Hendes kusine, Eddy Jensen, Ballerumvej 195, Hillerslev, har hjulpet med navnene. 46
Folkedans hos fru Støjbjerg i den private lejlighed bagved den gamle margarinefabrik på Møllervej i Thisted. Karin Madsen (født Olesen), Byageren 15, Nørresundby, oplyser: Bagerst fru Støjbjerg. Derefter fra venstre i bagerste række: Grethe Kloster, ukendt (måske datter fra Thisted Andelsmejeri) Else Andersen, Anne Grethe Madsen, Ane Rask, Esther Rosenberg, Rigmor Hove, Karin Gr. Olesen. Forreste række: Elise Hove, Søster H. P., Jytte Lyager, Aase Anthonsen, Ruth Poulsen, Ninna Lyager, Grethe Rask. 47
Bogholder Christian Ferdinand Westergaard tog i 1908 sin kone og syv børn med til fotografen i Thisted. Bogholderen og hans kone Andrea (født Petersen) sidder i forreste række. Mellem sig har de sønnen Ole Christian (i matrostøj) døbt i 1893 i Thisted Kirke. I bagerste række fra venstre: Louise, Ida, Ferdinand og Helga. I forreste række til venstre Anna, til højre Emma. Alle syv børn havnede i København og omegn. Louise, Helga og Emma omkom ved en gasulykke på Peter Bangsvej i København ca. 1940. Ole blev bogholder, gift med Elly (født Koch-Jensen) Elly var porcelænsmaler. Hun døde i 1986 oplyser Buus Lassen, Aksel Møllers Have 226, 2000 Frederiksberg. Elly var moster til hans kone, Jytte (født Aunfelt). Mon medlemmer af Thyboforeningen i København eller andre kan komme med nærmere oplysninger om ulykken på Peter Bangsvej? 47
Fra den to klassede skole Sundby Thy, år 1929. Lærer K. J. Vestergaard og hustru, Kristine, står til højre. 1. række (bagerste) fra venstre: Holger Nielsen, Lars Christian Krogh, Ingvard Nielsen, Sigfred Madsen, Arne Nørgaard, Jens Peter Jensen, Arnold Madsen, Frede Vangsgaard, Jacob Larsen. 2. række: Erna Larsen, Edith Westergaard, Edith Dam, Erna Westergaard, Esther Dam, Emmy Nielsen, Harda Kielsgaard, Ellen Willesen, Edith Nørgaard. 3. række: Kirsten Larsen, Dagmar Thorsted Kristensen, Klara Willesen, Erna Skræm, Elly Kirk, Rigmor Mikkelsen, Johanne Søndergaard, Agnes Westergaard, Helga Kirk. 4. række: Henry Jensen, Hans Peter Jensen, Henry Olesen, Konrad Jacobsen (?), Johannes Thorsted Kristensen, Aksel Johansen, ?, Henry Hvid Nielsen. 5. række: Lis Jensen, Gudrun Poulsen, Eva Jensen, Salomon Nielsen, Anders Graversen, Vagnar Poulsen, Anna Willesen, Dorthea Gravesen, Ella Nørgaard. 6. række: Karl Sørensen, Harald Larsen, Egon Søndergaard, Aage Thorsted Christensen, Herman Willesen, Maren Margrethe Vestergaard, Karen Krogh, Sigurd Westergaard, Henry Christensen (Sund), Svend Olesen, Niels Peter Nielsen, Christian Willesen. Billedet er fra Sigfred Madsen, Gl. Færgevej 20, Vildsund. 48
Fra Christine og Erik Dahms sølvbryllup i 1927 på ”Estrup” ved Vejen. 1. Jens Jensen, Snedsted (forvalter på Estrup), 2. Mitte Jensen (ansat ved forsikringsselskabet Skjold), 3. Peder Frederiksen, ”Mellem Mølle”, Vibberstoft, Hørdum. 4. Christine Dahm, 5. Harald Dahm, 6. Erik Dahm, 7 og 8. Arthur og Frida Jensen, København, 9 og 10. Marie og Mads Yde, Skyum, 11. Else Schiøtz (gift med bror til Aksel Schiøtz), 12. Kr. Hedegaard, 13 og 14 Johanne og Hans Græsbøll, 15. Mitte og Arthur Jensens mor, 16 og 17. Karen og Kr. Krabbe (Krabbes Konditori, Thisted), 18. Fodermesterens kone, 19. Kr. Andersen, lokomotivfører, Kongensgade, Thisted. 20. Elise Andersen (gift med Kr. Andersen, forældre til fodboldspillerne Knud Erik (Perk) og William Andersen), 21. Bjarne Dahm, Vestervig, 22. Kathrine Dahm (mor til Karen Krabbe og Rita Winther Poulsen forhen Tilstedgård), 23. Kristine Nielsen, Helsingør (søster til Erik Dahm), 24. Aage Nielsen, Helsingør, 25 og 26. Kathrine og Kristian Dahm Frederiksen (lærere i Koldby), 27. Jens Dahm (far til Karen, Rita og Bjarne), 28. Togfører Nielsen, Helsingør, 29. Fodermesteren, 30. Anie Hedegaard (gift med Kr. Hedegaard). Erik Dahm døde på ”Estrup” og Christine Dahm flyttede i 1939 med sønnen Harald til ”Wilhelmsborg” v. Thisted. Marie Yde, Johannes Græsbøll og Kristian Dahm Frederiksen er søskende, børn af Peder Frederiksen ”Mellem Mølle”. Peder Frederiksen var gift med en søster til Erik Dahm. Else Schiøtz, Marie Yde, Johanne Græsbøll, Karen Krabbe, Bjarne Dahm og Kristian Dahm Frederiksen er kusiner og fætre, oplyser Elna Græsbøll Pedersen, Korsørvej 14, 7400 Herning. 49
Forhåbentlig er der folk i Sydthy, som kan give nærmere oplysning om dette billede. Det er fra Inge Thøgersen, tidligere Aspevej 12 i Thisted, nu Præstevej 10, Hover, 6971, Spjald. Hun har fået billedet af sin mor Dagmar Bach, f. Sørensen, der voksede op i Heltborg, blev gift med Evald Bach og bosat i Vildsund. Under billedet står der Sydthys Kresforenings Ungdomsrejse 1933. 52
Endnu et billede fra Thisted købstads 400 års jubilæum 1924. Det er fra overretssagsfører Hans Billeskov Jansens samling, som et barnebarn af samme navn arvede. Billedet er sendt til Jul i Thy af Lis Billeskov Jansen. Hendes mand døde 11. juli 1992. Overretssagsføreren skrev bag på billedet: Havnepladsen Thisted den 10/8 1924. Kong Chr. X hilser på overretssagsf. H. Billeskov Jansen. Fru B. J. er damen til venstre i den lyse dragt. 53
Det andet billede er fra kongemodtagelse på jernbanestationen i Thisted 28/9 1927. Overretssagsfører H. Billeskov Jansen har ikke skrevet noget om personerne på dette billede. 53
I lang tid har der på Thisted Dagblads faktorkontor hos Erik A. Lauridsen stået et meget bredt billede med et utal af mennesker på. Mange er blevet spurgt, men det er ikke lykkedes at opklare, hvor billedet stammer fra! Vi – udgiverne af Jul i Thy – anmoder derfor vore læsere om hjælp. 54-55
Ole Frandsen, Niels W. Gades Vej 2. 8000 Århus C, har sendt dette billede af Thisted FDFs orkester, som det så ud i 1943/44. Orkestret blev ledt af Rich. Shcarling, som var dirigent. Øvelser og indstudering af nye numre var lagt i hænderne på instrumentmager/snedker Michelsen, som også var medlem af Thisted Byorkester, hvor han spillede helikon. Han boede i et af de første huse på Nørregade med værksted og øvelokale i baggården. Han var svigerfar til den navnkundige violinspiller Børge Christensen, som havde sit daglige arbejde i Thisted Musikhus i Storegade, hvor FONA nu har til huse. 56
57-68 Det nye album

Fortrinsvis billeder fra de sidste 25 år

Billeder:

Navn Side
Dette billede blev taget 19. august 1995 af Peter Mørk. Elever fra Tømmerby-Lild Skole var samlet til 40 års jubilæum. I bagerste række fra venstre: Erik Rohde, Frøstrup, Thorkild Winther, Ø. Assels, Esben Larsen, Thisted, Gerhard Svanborg, Frøstrup, Lars Larsen, Ikast. Midterste række: Arne Kristensen, Klarup, Erik Vendelbo, Hanstholm, Bent Larsen, Køge, Herluf Larsen, Hanstholm, Aage Pedersen, Thisted. Forreste række: Gudrun Jensen (tidligere Kristensen), Thisted, Ragna Hansen (Sørensen), Nors, Kaja Bundgaard (Dahl), Amtoft, Grethe Ambøj (Jørgensen), Randers, Britta Thorning (Lynge), Esbjerg, og Bodil Jensen (Kjær), Nr. Snede. 57
Elever, der var gået ud af Thisted Realskole 1945 mødtes lørdag den 3. juni 1995 for at fejre 50 års jubilæum. I forreste række fra venstre: Ellen Pedersen (pigenavn Damsgaard), Ditte Edith Ihle (Jensen), Dagny Saalback (Sloth), Hanne Laursen (Larsen), Bitten Christiansen (Ruth Nordquist (Poulsen), Edith Nielsen (Blaabjerg), Arne Østergaard, Flemming Larsen, lærerinde Karen Beck, Anne Marie Ranneries (Johannessen) og Egon Kristensen. 2. række: Helge Busch, Ib Kjær, Evald Skak Pedersen, Jens Christian Hansen og Aage Bisgaard. Bagerste række: Erik Dalgaard, Bent Christensen, Svend Erik Nyrup, Karl Heinz Møbius, Poul Flemming Nielsen og Knud Andersen. 58
Efterkommere af kaptajn Jagd kastede glans over mindestensafsløringen ved Faddersbøl Bro mandag den 14. august 1995. kl. 16. Stenen står ved kanalen på et hjørne af jord, der har hørt under Egebaksande, ejer Grethe Stief. Afsløreingen blev overværet af mange ud over den kreds af historisk interesserede, der havde taget initiativet. Stenen er fundet på en mark nær Jannerup Kirke og skænket af Børge Fink. Stenhuggermester Ole Wensien, Bedsted, har indhugget teksten . Før afsløringen redegjorde Verner Poulsen for kaptajn Jagds store indsats, og kaptajn Jagds sønnesøn, Svend Jagd (til højre), foretog afsløringen, bistået af sin søn, Henrik (til venstre). Svend Jagd takkede for, at der var rejst et minde om hans farfar, og fortalte, at han lige var kommet fra Amerika, hvor han i Washington havde været med til afsløringen af et mindesmærke til et beløb, der svarede til 100 mio. danske kroner. Det var et minde om Koreakrigen 1950-53. Svend Jagd, der har været skibsinspektør hos ØK, var officer på det danske hospitalsskib ”Jutlandia”, der gjorde tjeneste ved Korea. Foto: Jørgen Miltersen. 59
Elever, der var gået ud af Vesløs Skoles realklasse i 1970, samledes til 25 års jubilæum i juni 1995. Bagerst fra venstre: Hanne Kloster Skårup (gift Jeppesen), Karen Margrete Eriksen (Agesen), Mona Rægård Jensen (Kold), Ulla Middelboe (Lauritsen), Karen Agesen, Erik Bach Andersen, Henrik Mortensen, Bent K. Pretzmann, Sigrid K. Nielsen (Kloster), Lene Munch Larsen (Pedersen). Midterste række: Dorit Sekkelund (Hansen), Jytte Skovsted (Sørensen), Anna Marie Odgård (Immersen), Jette Nørgård Jensen, Anni Kjærgaard Thomsen (Gregersen), Tove Græsbøll Thomsen (Eriksen), Else Bliksted Dam. Forreste række: Anni Kloster Larsen (Fransen), Kirsten Søgård Jensen (Pedersen), Margit Christensen (Pedersen), Anna K. Bendtsen (Kær), og Jytte Løgsted Pedersen (Rohede). Yderst til højre klasselærer Helen Rønn Christensen. Foto: Peter Mørk. 60
Lokalhistorisk interesserede i Hunstrup-Østerild-Hjardemål er ved at indsamle materiale til en bog med oplysninger om personer, gårde og huse i de tre sogne. I bogen får den berømte Anne Søe og Kjølbygård en fremtrædende plads. Anne Søe blev født i Thisted 1646. Et par år efter, at hendes første mand, Søren Jacobsen Lugge var død, blev hun i 1679 gift med borgmester i Thisted, Enevold Nielsen Bjerregård og kom til at bo på Kjølbygård, hvor hun døde i 1736 i en alder af 90 år. Kjølbygård blev solgt til udstykning i 1915. 27 husmandsbrug blev opført på herregårdens jorder, og endvidere blev der solgt 13 parceller. Bygningerne lykkedes det ikke at bevare, men en ny Kjølbygård blev opført i 1919. Gårdens ejer er i dag Arnold Thøgersen. Han købte Kjølbygård i 1969 af Chr. Frøkjær, der havde haft gården i 30 år. Øverst Kjølbygård set fra øst. På det nederste billede står Arnold Tøgersen og peger over mod det sted, hvor den tidligere herregårds hovedbygning lå nord for den nuværende have. Foto: Jørgen Miltersen. 61
50 år efter, at de var konfirmeret, samledes såkaldte ”guldkonfirmander” i Nors Kirke søndag den 9. april 1995. Der var 20 konfirmander på holdet. Fem af afgået ved døden. En enkelt ønskede ikke at være med. På billedet, taget i Nors Kirke af Klaus Madsen, ses i forreste række fra venstre Anna Fuglsang (pigenavn Pedersen), Koldby, Edith Sørensen (Gregersen), Hunstrup, Marie Yde (Jensen), Brovst, Edith Christensen (Sørensen), Hirtshals, Anna Vestergaard (Østergaard), Rungsted, og Poula Jensen (Thomsen), Hillerslev. I bagerste række Viggo Sørensen, Tved, Ejner Nielsen, Tilsted, Sv. Aa. Møller Petersen, Sjørring, Esther Ottesen (Pedersen), Dianalund, Anna Marie Boyer, Thisted, Christian Ganderup, Måbjerg ved Holstebro, Viktor Bak, Skovlunde, Ballerup, og Ove Sørensen, Ø. Vandet. 62
Elever, der var gået ud af Vorupør Skole i 1970, samledes lørdag den 27. maj 1995 med fire af deres lærere. 11 tidligere elever deltog. 4 var forhindret. I bagerste række fra venstre står Anne Eriksen, Jette Jeppeson (pigenavn Knudsen Pedersen), Karen Jørgensen (lærer), Holger Jørgensen (lærer), Ruth Bjerum (lærer), Henrik Grønlund, Ole Nielsen, Niels Møller, Jens Ole Jensen og Johannes Jensen. Foran sidder Jane Nielsen (Jensen), Grete Ajstrup (lærer), Mary Thomsen (Jensen), Mie Andersen (Skafsgaard) og Jane Bojesen. De elever der var forhindret var Erik Kristensen, Jon Larsen, Krista Wittrup og Ellen Marie Møller, oplyser Mie Andersen. Foto: Peter Mørk. 62
Lørdag den 24. juni 1995 blev en tennisbane indviet i Nors. Banen er anlagt i en grusgrav, der hører til præstegårdsjorden. Læge Carsten Andersne (til højre) talte på initiativtagernes vegne, og endvidere blev der talt af 1. viceborgmester, formand for Thisted Kommunes kulturelle udvalg, Chr. J. Christensen, Vildsund. Formanden for Nors-Tved Borgerforening, Knud Søe Larsen (til venstre), var blandt dem, der var mødt op for at gratulere. 63
Efter vielsen stillede sognepræsten i Hillerslev-Kåstrup, provst Johan Thastum, op til kamp mod skoleinspektøren i Nors, Claus Bøeg. Det blev en sejr til Claus Bøegh, der var på hjemmebane. I en tidligere kamp sejrede Johan Thastum. Foto: Jørgen Miltersen. 63
Elever fra Thisted Borgerskole mødtes lørdag den 27. maj 1995 for at fejre 40 års jubilæum. De havde gået i 7. og 8. a, b, c. Bagerste række fra venstre: Tage Nordentoft, Niels Ås Jensen, Harry Miller, Bent Christensen, Bent Akselsen, Jens Kappel, Ole Flintenborg, Rosa Larsen (pigenavn Axelsen), Inger Lis Meisner (Larsen), og Lillian Petersen (Christoffersen). 3. række: Ebba Grube Kappel (Overgård), Kirstine Riis Nielsen (Hyldgård),  Else Sørensen (Pedersen), Inga Andersen (Axelsen), Ella Smed-Kristensen (Bjerregård), Birthe Freidrichsen (Lund), Ingrid de Bruijn (Jensen), Betty Houmøller (Jensen), Lis Flintenborg (Simonsen), Ulla Nyby Hansen (Pedersen), Ellen Styrbech (Nielsen), Inge Gade-Nielsen (Nordlin Larsen), Ulla Märker (Dinesen) og Bente Jensen (Olesen). 2. række: Herold Jensen, Bjarne Nielsen, Connie Thomsen (Nielsen), Per Redder, Erik Bisgård, Åse Wang (Andersen), Jørn Agdrup, Grethe Pedersen (B. Nielsen), Karl Ejner Pedersen, Jytte Pedersen (Kristensen), Grethe Jensen (Sørensen), Flemming Jensen, Otto Bower og Fin Nørgård Kristensen. Forrest Edith Gregersen (Larsen), Kirsten Jensen, Orla Berg Kristensen og lærer Poul Nedergård. Foto: Peter Mørk. 64
Ni gamle klassekammerater mødtes lørdag den 24. september 1994 i Hørdum. De startede 1. klasse 1943 og gik ud af skolen i 1950. Mange af dem havde ikke set hinanden siden. Fra venstre Ebba Sørensen (pigenavn Mørk), Ole Christensen, Tove Krogsgaard (Jensen), Jørn Nørgaard, Ellen Reenberg, Knud Munkholm, Henny Thomsen (Andersen), Preben Madsen og Jørgen Poulsen. Efter frokost på Hørdum Kro gik de en tur i byen, eftermiddagskaffe fik de hos Bente og Preben Madsen i Koldby, og om aftenen var de på Vildsund Strand. Foto: Klaus Madsen. 65
25 års jubilarer samledes på Vestervig Centralskole i 1994. 21 elever gik ud fra 3. real i 1969. 13 deltog i jubilæet. De fik en festlig dag ud af det i selskab med klasselæreren, Erik Hein-Jørgensen, der viste rundt på skolen. I bagerste række fra venstre Jytte Jensen, Karin Nielsen (Johansen), Kaj Jensen, Anne Margrethe Stensgaard (Pedersen), Alex Jensen, Poul Poulsen, Jens Chr. Søe. Mellemste række: Bente Jensen (Steffensen), Grethe Larsen, Erik Hein-Jørgensen. Forreste række: Torben Nielsen, Else Marie Hansen (Mikkelsen), Gitte Jensen og Mikkel Toft Jensen. 65
Studenter fra Thisted Gymnasium 1970, 3. my, mødtes i Thisted lørdag den 3. juni 1995 for at fejre 25 års jubilæum. I bagerste række fra venstre Gunnar Maertens, Peder Nissen, Mogens Christiansen og Jørgen Jørgensen. I 2. række: Knud Erik Jensen, Søren Miltersen, Knud Eigild Jensen, Niels Søndergaard og Lars Chr. Andersen. I 3. række: Karen Thorsager (pigenavn Kanstrup), Karin Frøkjær Knudsen, Annegrethe Mikkelsen, Karen Marie (Nielsen) Hansen, Bente Middelboe og Maren Lis Larsen. I forreste række: Conni Gregersen, Margit Weje og Ingelise Blaabjerg. Foto: Klaus Madsen. 66
Thisted Gymnasiums mx-klasse 1970 var ligeledes samlet til 25 års jubilæum. Bagerste række fra venstre: Jens Jørgen Jensen, Hans Jørgen Hansen, Jens Dybdahl, Solveig Møller (pigenavn Hinding), Morten Bach Andersen. 2. række: Tove Jacobsen (Sørensen), Svend Ørgaard Nielsen. Forreste række: Inger Berthelsen, Inge Kjær Nielsen (Pedersen), Anette Laustsen (Hove), Bente Fanøe, Margit Hermansen, Søren Peter Yde og John Braskhøj. Henning Dahlgaard nåede først frem, da fotograferingen var overstået. Foto: Peter Mørk. 66
66-68 Fra læserne.
69 Register.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Henning Skov

Jens Jørgen Bangsgaard

Ester Saarup

Jørgen Møller

Else Marie Bredgaard

Søren Sørensen

Henning Jensen (maleri, forside)

 

Fotografer:

Henning Skov

Preben Lind

Rudolf Reichardt

Zonen

Klaus Madsen

Peter Mørk