Jul i Thy 1994

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Thy med de små kirker uden tårne – Af forfatteren til ”Morbærtræet”, Iboja Wandall-Holm.

Billeder:

Side 4: Iboja Wandall-Holm mellem russiske flygtninge, der havde ophold i Dragsbæk.

Side 6: Socialministeriets alderdomshjem i Dragsbæk for ikke-tyske flygtninge. Postkort udgivet af Buccholtz Boghandel i Thisted.

9-14 Erindringer fra et lille hus i Arup Kær – Af Karen Marie Thomsen, født 9. juni i året 1900, død 10. marts 1974.

Billeder:

Side 11: Dette billede er fra ca. 1935, da Karen Thomsen var 35 år, gift med Andreas Thomsen og bosat i Fæggesund. Karen Thomsen sidder med Birthe på skødet. Derefter Karl (født 1926), Ingrid (født 1923), Jens Møller )født 1925) og yderst til Højre Andreas Thomsen med en hund. Karen Thomsen, der ikke brugt sit mellemnavn Marie, døde 10. marts 1974. Hendes bror, Martin Pedersen, Sdr. Øsløsvej 13, oplyser, at billedet formentlig er taget i hjemmet i Fæggesund.

Side 12: Her blev Karen Marie Thomsen født i året 1900. Huset blev bygget på så lave arealer vest for Arup Kirke, at man til tider kun havde mulighed for at nå hen til det ved at sejle. Hele huset var så lavt som den del, der ses til venstre, indtil det blev forhøjet ca. 1949. Nu er der kun ruiner tilbage, oplyser Martin Pedersen, der har udlånt billedet.

15-18 Min jul i 30’ernes Thisted –  Af Arne Ringgaard Pedersen, Rødovre.

Billeder:

Side 16: Billedet af Store Torv med juletræ og Frelsens Hærs gryde står tydeligt i min erindring. Brinksmanns ejendom til venstre blev revet ned i 1936. Foto: Aage Pedersen.

Side 18: I pagt med tiden blev drengens matrostøj i 30’erne aflyst af flyveruniformer. Min mor havde – straks da denne nyskabelse kom på markedet – besluttet, at jeg skulle have en sådan habit. Hun aftalte med 1. manden i Engelsk Beklædnings Magasin, Clemmensen, at hun kunne sende mig ned i forretningen, angiveligt for at en dreng i Østerild på min størrelse skulle overraskes til jul. Jeg anede ikke uråd. Først da jeg juleaften pakkede flyveuniformen ud, gik sagens rette op for mig. Jeg var det år særlig flot ved håndværkerforeningens juletræ, og en søndag formiddag midt i januar, fik mormor lokket min morfar i stadstøjet, så hun kunne drage med os ned i Storegade til fotograf Gam for at få os foreviget. Resultatet ses her.

19-24 Hvorfor er kærligheden en så sammensat størrelse? – Af Jens Jørgen Bangsgaard.

Billeder:

Side 19: Jens Jørgen Bangsgaard, født den 22. marts 1942, søn af afdøde gårdejer Niels Holm Bangsgaard, Refs ved Hurup. Studerende ved Landbohøjskolen 1964 til 1966. I 1969 ansat som lærer ved Osted fri- & Efterskole. HF i Roskilde 1977. Historie- og arkæologistudier ved Københavns Universitet 1977 til 1984.

Større arbejder:

Sjørring Sø – sagn og virkelighed.

Enevældens afskaffelse & Martsdagene 1848.

Forhistoriske spor i Sydthy.

Lejre – et nationalt klenodie.

Studier i danske forfatterskaber og anmeldelser, kronikker og faglige/pædagogiske artikler.

Side 20: Jørgen Thorgaard, 1939-1992.

25-28 Mads Peters svære nat – Af forfatteren til ”Verdenskrigen i Lyngby”, Knud M. Nielsen.

Billede på side 28: Da Knud Madsen Nielsens bog ”Verdenskrig i Lyngby” udkom på Sparekassen Thys Forlag i november 1991, var markedschef Tom Lindskog mødt op for at præsentere bogen med forfatteren.

29-32 Solgte papirblomster på Hotel Aalborg – Petrea Andersen mindes sin barndom i Thisted. Froældrene var Magdalene og Jens Peter Pedersen.

Billede på side 30:

Vi gi, ind på Hotel Aalborg, der var byens fineste hotel for at prøve, om vi kunne afsætte nogle af vore blomster.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det første billede til Det Gamle Album er i år fra Nors. Det er taget ca. 1924 på Stationsvej hos ægteparret Chr. Pedersen, kaldet Brixen, og Karen Marie Pedersen, født Madsen. Til venstre deres datter Dorthea Pedersen, der var sygeplejerske i Nors 1922-61. Hun døde i 1987. Billedet er fra Jørgen Hundahl, Tilsted. Ægteparret er hans mors forældre. Jørgen Hundahls forældre var Ane Mathea og Niels Brusgaard Hundahl, der var smed i Nors. Over døren til stuen bagved står der: ”Vær stille for Gud”. 33
Dette luftfoto af Thisted blev taget i 1947 af Preben Lind, der var ansat hos fotograf L. H. Gram i Storegade (nu FONA). Preben Lind var på en privat tur med Sandqvist Flyveselskab fra Aalborg. Billedet blev taget med et 9×12 kamera med dobbelt bælg. Preben Lind flyttede til København i 1948 og var bestyrer af flere forretninger, sidst i Hellerup, hvor han overtog forretningen og drev den til december 1982, da han som 60-årig besluttede at holde op. Billedet af Thisted er en af de første optagelser fra luften. Det er taget en sensommerdag fra en KZ-III, som jeg selv lærte at flyve, fortæller Preben Lind. 34
P. Nørgaard Johannesen, Mondradsgade 2A, Herning, der er én af de trofaste leverandører til Jul i Thy, skriver: Jeg kan kun finde ud af badmintonholdet fra Ydby, der er på Hotel Vestervig i 1942. Navnene er dem fra Ydby, men hvem spiller de mod, og hvad hedder de? Det kan dine læsere nok hjælpe med. Bagerste række fra venstre (i hvid skjorte): Viktor Andersen, Henry Larsen, Anna Larsen, Egon Dam, ?, ?, Johanne Margrethe Rasmussen, ?, Viktor Ernst. Midterste række: Kristian Steffensen, Poul Pedersen. Forreste række: Henry Boddum Andersen, ?, ?, ?, Gudrun Madsen, Rigmor Ernst, ?, ?, ?. 35
Dette billede af bestyrelsen for Arbejdernes Radioklub i Thisted kommer fra Olga Andersen, Husumsgade 4, København N. Der mangler et par navne, som vi håber at finde frem til. Stående fra venstre: Malermester Knudsen, ? Willum, Anders Andersen (Olga Andersens svigerfar) og nr. 4 ?. Siddende fra venstre: Aage Flyveholm, Johs Andersen og ? 35
Astrid Ydell, Fuglebakkevej 101, Frederiksberg, har sendt dette skolebillede fra Helligsø 1936-37. Astrid Ydells far, Poul Mikkelsen, var forpagter af Helligsø Præstegård. Meta Sørensen, Vestervig, født Steffensen, har hjulpet med navnene: Bagerste række Ingrid Staursbøll, (Wolle), Bitten Mikkelsen, Margrethe Staursbøll (Wolle), Fru Jensen (lærerens kone), lærer Mikkel Jensen, Frk. Pedersen (lærer), Eigil Steffensen, Ejnar Staursbøll. Midterste række: Betty Pedersen, Gerda Nicolajsen, Anna Nielsen, Metha Houløller, Metha Thomsen, Geth Houmøller, Peter Mølgaard, Peter Balsby, Anders Balsby, Jens Chr. Steffensen, Jørgen Pedersen. Forreste række: Karen Margrethe Hansen, Karen Jensen (datter af lærer Jensen), Meta Steffensen, Herdis Houmøller, ukendt, Eli Krogh, Harald Nielsen, Erik Mikkelsen, Gunnar Thomsen, Gerhardt Steffensen, Niels Søndergaard, Kaj Houmøller og Arne Jensen. 36
Fra overretssagsfører Hans Billeskov Jansens billedsamling, der blev overtaget af hans barnebarn med samme navn.  Det er ikke oplyst, hvornår billedet er taget, men det er fra Thisted Realskoles opførelse af ”Valbygåsen”. Fra højre: Spillemanden Jens Jensen, Henning Hansen, Tage Hilden-Petersen, Rigmor Fenger, Dithmer Gramstrup, Ruth Christiansen, Thomas Westergaard. Bagved: Anna M. Jensen og Anna Bennesen. 37
Thisted Realskoles opførelse af ”Fastelavnsgildet”. Stående fra højre: Jenny Tousgaard, Olaf Haarby, Aksel Tøttrup, Karen M. Rahbek, Richard Larsen, Rigmor Nørgaard, Aksel Bagger, Stella Larsen, Olaf Blach, Ingvard Overgaard. Siddende fra højre: Herluf Bangsgaard, Thomas Jensen og Poul Poulsen. Hans Billeskov Jansen var overretssagsfører i Thisted i en årrække. En søn er professor Frederik Julius Billeskov Jansen. 37
Vestre Skole i Thisted, 4. A, var i 1930 på udflugt til Ashøje. Wolf Møller, Nedre Vej 64, Albæk, Randers, har fundet frem til alle navnene. Forreste række fra venstre: Martin Olsen, Herluf Jensen, Hother Nørskov, Jens Berthelsen, Egon Pedersen. 2. række: Hjalmar Gregersen, Hans Søndergaard (gæst), Carl Søndergaard, Knud Andersen, Hans Jørgen Pedersen, Richard Sørensen, Knud Topp, Wolf Møller, Mejner Nørskov, Robert Thomsen. 3. række: Nikolaj Frøkjær Knudsen, Aage Hebsgaard, Hans Jensen, Tage Blaabjerg, Gregaard Larsen, Senius Laursen, Ove Bertelsen, Carl Egon Christensen, Robert Svalgaard, Verner Madsen. Øverste række: Asger Leerhøj, Carl Erik Mærkedal, (næsten skjult) William Andersen, Harry Kirk, Carl Ejnar Salomonsen, Knud Lyhne, Evan Soelberg. Klasselærer: A. Bangsgaard. 38
En af de markante bygninger i Thisted var i en årrække Palæ-Teatret på hjørnet af Rosenkrantzgade og Tingstrupvej. Det blev opført 1917. Biografejeren var først Herluf Thomsen og efter hans død den temperamentsfulde Olga Thomsen, der spillede klaver og var i familie til komponisten Franz Liszt. Bagved Palæ-Teatret papirgrosserer Søndergaards lagerbygning. Billedet er fra Birthe Poulsen, Aalborg. Hendes far, Aage Christensen, var maskinsætter på Thisted Amts-Tidende, nu Thisted Dagblad. 39
Fra Thisted Købstads 400 års jubilæum i 1924. Billedet er fra Aage Christiansen, Trollhättanvej 12 i Hjørring. Han oplyser ikke, hvor den fine æresport er rejst. Skulle der blandt Jul i Thys læsere være nogle, der kan identificere, hvor det er? 39
Den gamle smedie i Uglev ca. 1900. Købmand Kristian Krabbe oplyser: Smedien ejedes dengang af min morfar, smedemester N. Kr. Madsen. Personerne er fra venstre: Smedesvend Waldemar, smedesvend Christian Nielsen. Hesten tilhørte bagermester Yde. Derefter Mogens (fætter til smedens børn), smedemester N. Kr. Madsen, sønnen Nicolai, smedens kone Marianne, sønnen Kristen og endelig hunden Visse. 40
Johs. Munkeholm, Stagstrup oplyser, at Poul Sønderskov kørte ud med børnemælk i Koldby og Villerslev. Med på turen havde han sit barnebarn Karen, datter af Anders Sønderskov. Billedet er fra ca. 1939. På siden af vognen står der: ”Besætningen tuberkulosefri. Dyrlægekontrolleret”. 41
Johs. Munkholm var i 1936 karl på Nr. Ullerupgaard. Sammen med sønnen på gården, Chr. Richard Sloth Odgaard (til venstre) var han til dyrskue i Thisted, hvor dette billede er taget. 41
Missionshuset Kapernaum lå lige op ad Søndre Kirkegård i Thisted. I dag bygningen overfor bowlinghallen. Erik Møller, Jernbanegade 52, Padborg, oplyser: Manden på talerstolen er skrædder P. Dybdal Nielsen. Lige til venstre for ham sønnen Georg Dybdal Nielsen, senere købmand i Klitmøller. Forrest i venstre side manufakturhandler Chr. Søndergaard (med overskæg), bag ham hans kone Margrethe. Sidst i denne række min bedstemor Elvine Pedersen. På den anden side af bordet fru træskohandler Poul Sørensen. Stående fru farver Snejstrup Christensen og fru maler Hansen. På den anden side af bordet Jens Christensen, hans kone og datteren Hilda Christensen, senere sudanmissionær. Midt for borenden sognepræst A. M. Møller. I den store klump i højre side står min moster Andrea Petersen, mine forældre Niels og Anna Møller, trikotagehandler Poul Møller og hans hustru Mette. Den høje mand helt i baggrunden er tømmerhandler Nielsen. Erik Møller oplyser endvidere, at han kom til Frøslev-Padborg Skole i 1948 og sluttede som ungdomsskoleinspektør. Erik Møllers kone er fra Svankjær. 42
Poul Rasmussen, Stokkebro 41, Gjerrild, Grenå, har sendt dette billede af Thisted Borgerskole 4. D, 1951. Bagerst: Peter Skaarup, Torkil Pedersen, Fritz Tandrup, Poul Rasmussen (RAS), Knud Tjæreborg, Leif Vestergaard, Preben Rasmussen, Finn Nielsen, Vagn Pedersen. 2. række: Knud Bro Ubbesen, Willy Wegeberg, Grethe Østergaard, Ritta Poulsen, Birthe Østergaard, Poul Ærenlund, Leif Svalegaard, lærer Søndergaard Poulsen. 1. række Inger ?, Else Tjæreborg, Birthe Sørensen, Else Pejdersen, Bente Ubbesen, Grethe Pedersen, Anna Pedersen. Poul Rasmussen føjer til: Jeg kunne godt tænke mig at møde dem igen, og da de jo nok er spredt over hele landet, håber jeg Jul i Thy vil sætte det i. De, som ser det, kan kontakte mig, hvis de også mener, det kunne være sjovt at mødes. Tlf. 86 38 42 41. 43
Wolf Møller, Nedre Vej 64, Albæk, Randers, har sendt dette billede af to veludlærte tømrer i Thisted ca. 1920. Det er Conrad Møller (til venstre) og Otto Andersen. Conrad Møller flyttede til Odense i 1926. Otto Andersen blev i Thisted og var i en lang periode formand for Tømrernes Fagforening. Wolf Møllers far var tømrer Johs. Møller. 43
Billedet er fra mine bedsteforældre, Maren og Karl Tofts guldbryllup den 8 maj 1938. Festen blev holdt hos mine forældre Inger og Otto Jensen, Førby, oplyser Martha Jensen, Borgergade 30, Koldby. Bagerste række fra venstre: Kristian Toft, Førby, Rita Toft, Hanstholm, Karl Toft, Førby, Grethe Jensen, Førby, Jens Jensen, Førby, Karen Jensen, Førby, Martha Jensen, Førby, Otto Jensen, Førby, Valborg Jensen, Sperring, Kristian Jensen, Sperring, Henny Toft, Førby, P. Toft, Førby, Mads Toft, Førby, Kresten Toft, Hanstholm, Mellemste række fra venstre: Ester Toft, Hanstholm, Hilda Toft, Førby, Mette Jensen, Førby, Inger Jensen, Førby, Maren Toft, Førby, Karl Toft, Førby, Petrea Toft, Førby, Paula Toft, Førby, Marie Toft, Hanstholm. Forreste række fra venstre: Børge Toft, Førby, Carl Jensen, Førby, Inga Toft, Hanstholm, Arne Toft, Førby, Ole Toft, Hanstholm, Jørgen Toft, Hanstholm. 44
E. Nystrup Hansen, Vildsund, har sendt dette billede til Jul i Thy. Det er af to Vildsund-fiskere, der bøder deres garn. Jens Kristnesen (til venstre) og Chr. Kristensen. De blev kaldt ”Tinuses drenge”. 45
Dette billede er taget først i 1950’erne, oplyser E. Nystrup Hansen, Vildsund. Nystrup’s Lillebiler er kørt op foran ”Den gamle Paraply”, hvor folk sad i læ og ventede på færgen indtil broen kom i 1939. 46
Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, skriver: Til Jul i Thy redaktionen. Under arbejdet med sognehistorie og andet af historisk arbejde dukker der gamle billeder op, sjove gamle billeder, der fortjener at blive set af en større kreds. Her er Jul i Thy en oplagt mulighed.

 

Billede nr. 1 (på modsat side) er fra ca. 1906 og er det nuværende Legindvej 6 i Hørdum. Huset er bygget som bolig for mejeriejeren/bestyrelsen af mejeriet. ”Hedelund” på modsat side af vejen, nu Legindvej nr. 7 ”Thybo-Biler”. Manden til højre i sort er mejeriejer Carl Jensen, damen med hat hans kone Signe Jensen, Ved hendes side i hvidt overtræk søsteren Marie Johannesen, der var udlært mejerske. Damen i sort skørt er en anden søster Christine Poulsen, der var fotograf og hade atalier på loftet (se skiltet på gavlen). Drengen midt for døren er sønnen Ernst, foran ham søsteren Eva på 6-7 år, modsat side af vognen broderen Holger et års tid ældre, i vognen fætter Aksel, der opvoksede i hjemmet. De tre voksne og barnet til venstre må være medhjælpere, måske en mælkekusk i midten. Original-billedet tilhører mejeriejer Carl Jensens sønnedatter, Signe Jensen, Hanstholm, datter af Holger.

 

Billede nr. 2 er fra ”Rosholm” præstegård i Harring 1915, hvor sognets gamle har været på besøg. Til højre mellem børnene sognepræsten, til venstre på vognen stående Carl Jensen, ”Ludvigsborg”, Sundby. Hans passagerer er Peter Bach Oddershede og kone, Sundby, der boede i en lille ejendom på mat.nr. 7 d af hartkorn 2 skp,  fdk, 2½ alb. Den lå ca. hvor senere biavler Peter Vestergaard havde sin store have. De solgte 1916 til Carl Jensen for 6.300 kr.

46-47
Ulla Nyby Hansen, Hartmannsvej 149, Holstebro, har sendt dette billede fra sommeren 1954, da hun var med en skoleklasse 2. Fri Mellem C, Thisted Borgerskole, i København: Forreste række fra venstre: slagter Nordentofts søn, ?, ?, Flemming Jensen, ?, ?, ?, ?, ?, 2. række: Erik Sørensen, Orla Eriksen, ?, ?, Orla Jespersen, ?, ?, Orla ?. 3. række: lærer Poul Bunk, ?, Ebba Grube Overgaard, ?, ? ,?, ?, ?, Anne Louise Jensen, Inge-Lise Larsen, Edith Larsen, Lilian Kristoffersen, en rejseleder. 4. række: ?, ?, Else Pedersen, Inge +, Sonja Hansen, lærerinde Ellen Pedersen, lærerinde Signe Gjødesen. 5. række: lærer Gade, ?, Betty Jensen, ?, Henry Hebsgaard, Ulla B. G. Nyby Pedersen, Ellen. Bagerste række: Inge Norlin Larsen, lærer P. E. Nedergaard, Ulla Dinesen og Bente Olesen.

Jeg kunne tænke mig at høre fra nogle af mine skolekammerater og lærere fra dengang, skriver Ulla Nyby til sidst.

48
Disse konfirmander fra Nørhå og Stenbjerg havde 50 års jubilæum i år, idet de blev konfirmeret i Nørhå Kirke, den 26. marts 1944, oplyser Lydia Madsen, f. Christensen, Søholtvej 4, V. Vandet. Bagerste række: Pastor Iversen, Nørhå, Kaj Pedersen, Stenbjerg, Magnus Christensen, Nørhå, Otto Hyldahl, Nørhå, Chr. Jensen Poulsen, Stenbjerg, Karl Emil Madsen, Nørhå, Ronald Poulsen, Stenbjerg, Ellen Alstrup Christensen, Nørhå. Forreste række: Lydia Christensen, Stenbjerg, Lis Hyldahl, Nørhå, Rigmor Nielsen, Stenbjerg, Mary Mikkelsen, Stenbjerg, Lilly Pedersen, Stenbjerg. Mangler på billedet : Mikkel Bonde, Stenbjerg og Poul Christensen, Nørhå. 49
Johs. Thinggaard Pedersen, Oddesundvej 213, Hurup er kommet med dette billede fra en systue, Møllevej 7 i Thisted ca. 1912. I bagerste række fra venstre: Kirstine Vestergaard, Johanne Rasmussen (datter af sømand Jens Rasmussen), systuens indehaver, frk. Johanne Christensen, Hedvig, senere fru uddeler Olsen, Hørdum, nu Jyllandsallé, Thisted, Karoline Klitgaard, Thingstrup. Forreste række: Else Rask, Anna Dysted, Skovgade 11, Nikoline, Pouline, Klitmøller. 49
Dette billede fra 2. mellem på Thisted Realskole 1924 er indsendt af Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København V. Øverste række fra venstre: Esther Henriksen, Anna Laursen, Esther hvid, Else Christine Høj, lærer O. Frederiksen (med sin uundværlige pibe i venstre hånd), Edith Bagger, Esther Eske Christensen, Marie Søndergaard, Hans Otto Jørgensen og Olga Abildgaard Jacobsen. Mellemste række fra venstre: Esther Landbo, Herdis Jacobsen, Inga Snejstrup Christensen, Helga Gisselbæk, Ernst Larsen, Herman Frederik Hansen, Henning Borup, Gravers Jensen og Harald Gram. Nederste række fra venstre: Herluf Foss Hansen, Henry Styrbech Jensen, Ruth Jespersen, Anna Bennedsen Jensen, Holger Johansen og Svend Tage Hansen. 50
Disse billeder er kommet fra Rigmor Nielsen, Vestergade 33, Vestervig. De to på dette billede er døtre af murer Chr. Hermansen Helligsø: Mariane (til venstre), født 1897, og Jenny, født 1889. Jenny blev gift med Alfred Sørensen, som det fremgår af billedet i Jul i Thy 1993 side 19 i forbindelse med sønnen Eigil Steffensens erindringer ”En enkelt til Rugsted”. 51
De tre på dette billede er børn af Klaus Nielsen, Istrup. Det er Laura (til venstre), gift Sørensen og Vilhelmine, gift Ibsen. Bagved Albert Nielsen. Billedet er fra ca. 1924, oplyser Rigmor Nielsen. 51
Dette billede er fra Evald Dahlgaard, Hovedgaden 121, Snedsted. Han oplyser, at det er fra kanalgravning i Årup, ca. 1925. Nr. 2 fra venstre i bagerste række er Kr. Kirk (med lang pibe), nr. 4 fra højre er Kr. Bach Borgaard, nr. 5 Karl Thinggaard. Bagerst i højre side står højre oppe end de andre David Borgaard. Evald Dahlgaard er meget interesseret i at få identificeret flere af personerne. 52
Konfirmander i Nørhå 1937. I forreste række fra venstre: Ejner Damsgaard, Evald Damsgaard, der har givet billedet til Jul i Thy, to piger fra Snedsted og Astrid Hyldahl. I rækken bagved: Peter Larsen, Jens Andersen, Marinus Søe, Kaj Nielsen og Viggo Munkholm. Bagerst: Sognepræst Thorvald Hansen, der virkede i Nørhå-Stenbjerg 1937-41. 53
I Sperring Forsamlingshus opførte dilettanter i 1924 skuespillet ”Studeprangeren”.  Blandt de medvirkende var den 16-årige Magda Madsen, der har gemt billedet og kan huske navnene på alle de medvirkende. Fra venstre: Marie Larsen, Sperring, A. P. Andersen, Sperring, Margrethe Bisgaard, Sperring Chr. Saugbjerg, Sjørring, Magda Madsen, nu Kristensen, bosat Nørregade 6, Thisted. Den høje mand i baggrunden er Alfred Andersen, Sperring, der blev lærer i Nors, nu plejehjemmet ved Højtoftevej i Thisted. Derefter Mads Ubbesen, Sjørring, Magda Andersen, Peter Munkholm, Sperring, nu Snedsted. Manden med violinen er bager Krabbe. 53
I Hanstholm opførtes i 1904 ud for Roshage en 310 meter lang mole ud til 5 meters vanddybde. Jørgen Hundahl, Tilsted, er i besiddelse af dette billede fra opførelsen af molen. En lokomobil drev cremeblandemaskinen, og en vindrose sørgede for at pumpe vandet op. 54
Denne kran blev benyttet, da Roshagemolen i Hanstholm blev bygget i 1904. Da de nuværende havnemoler blev bygget i årene frem til indvielsen af havnen i 1967, var det en stor skotsk kran, der blev benyttet. 55
Postvognen ved Kresten (Kræn) Søndergaards ejendom i Hanstholm ca. 1906. Gården lå tæt ved kirken, indtil den blev revet ned i 1942. I stedet fik den tyske besættelsesmagt bygget en bunker, oplyser Jørgen Hundahl, Tilsted. Han kender ingen af personerne, men håber at få hjælp fra Jul i Thys læsere. 55
Vester Vandet Skole 1936. Bagerste række fra venstre: Hans Nørgaard Thomsen, Svend Jensen, Betty Vilsbøl, Hilda Knattrup, Ejnar Madsen, Henry Jensen, Arne Hede, Gerda Christensen, Kamma Ægidius, Ester Helleberg. Næste række: Poul Guld, Marie Larsen, Else Guld, Johanne Christensen, Johanne Christoffersen, Gerda Helleberg, Edith Christensen, Anders Kirk Vilsbøl, Evald Guld. Næste række: Husassistent Helene Christensen, Harriet Rasmussen, Maja Ægidius med datteren Valborg, Svend Madsen, Jørgen Nystrup, Birgit Kirk Vilsbøl, Gerda Nystrup, Karl Christensen, Svennevig Vilsbøll. Forreste række: Bodil Jensen, Kristian Jensen, Gerhard Christensen, Karl Madsen, Ejner Vilsbøl, Tage Bang, Karl Jensen og Søren Thingstrup Hansen. Billedet er med alle navnene fra Ejnar R. Madsen, Søholtvej 4, V. Vandet. 56
57-68 Det nye album

Fortrinsvis billeder fra de sidste 25 år

Billeder:

Navn Side
Lærepersonalet på Thisted Gymnasium, Munkevej, Thisted, 1966. Sverre og Agga Køster oplyser, at det i bagerste række fra venstre er: Adjunkt Nils Lauge Thomassen, lektor H. P. Christiansen, adjunkt Bent Windfeld, lektor Orla Pedersen, lektor Hans Krogh, pastor Axel Sjølander, lektor Hans Chr. Nielsen. Midterste række: Adjunkt Svend Aage Larsen, overlærer Harald Jensen, lektor Esther Hvid, lektor H. Seedorff, overlærer Arne Grøn, Adjunkt Jens Ole Petersen, lektor Tage Lindskog, lektor Helge Nielsen. Forreste række: Lektor Aage Elming, adjunkt Sverre Køster, adjunkt Dorthe Christiansen, rektor I. Kortegaard, overlærer Karen Beck og lektor Johs Kjær. 57
26 gamle skolekammerater og to af deres lærere mødtes lørdag den 4. juni 1994 i weekenden til 40-års realskolejubilæum på det gamle gymnasium på Munkevej i Thisted, nu VUC. Bagerst fra venstre: Finn Sørensen, Jens Peter Nørgaard, Martinus Godiksen, Chresten Nielsen. Anden række bagfra: Ove Hupfeldt Nilsen, Erik Haumann, Peter Berg Poulsen, Tage Lindskog, Hans Jørgen Jørgensen, Grethe Juul (Agerholm), Ruth Elin Gade, Erling Harbo, Esther Hvid, Conny Jensen (Nielsen), Lis Bak (Andersen), Ragnhild Fabricius (Fosgaard), Eva Mortensen (Thorhauge). Tredje række: Enoch Høgholm Pedersen, Karin Holmboe (Rosholm), Inga Landbo (Vang), Gerda Larsen (Østerby), Aase Søndberg (Kielsgaard), Gerda Eklund (Jeppesen), Henry Kock (Hansen). Forrest: Gerda Brøndum Jeppesen (Jacobsen), Ingrid Iversen (Jacobsen), Kirsten Eigaard (Müller) og Inger Handest. 58
Karin Madsen, født Olesen, Byageren 15, Nørresundby, har sendt tre skolebilleder. Dette er af Thisted Realskoles 1. Mellem 1939. På de to følgende billeder. Fra 1944 og 1994, vil man kunne genkende flere af personerne. På dette billede fra 1939 ses i bagerste række fra venstre: Lis Jespersen, Karin Gr. Olesen, Birgith Jessen, Elise Hove, Bodil Todbøll, Else Kappel, Elise Harring. Mellemste række: Bodil Berg Nielsen, Karen Skinhøj, Ruth Raue Jørgensen, Vita Knudsen, Aase Eriksen, Grethe Jensen, Edith Lunau Hansen, Ulla Frost. Forreste række: Bodil Jensen, Birgith Jensen, Rita Nielsen, Fru Jørgensen, Ellen Langgaard, Lis Hedegaard, Birgith Knudesen, Ellen Fromberg, Bente Jeppesen. Billedet er taget i den gamle Realskoles have foran overlærer Jørgensens bolig i 1939, oplyser Karin Madsen, og hun føjer til: Håber billederne kan bruge til Jul i Thy, som jeg køber hvert år, og som jeg sætter stor pris på. Vi har holdt Jul i Thy i mit hjem i Thisted lige fra Georg Pors’ tid, og det er sjovt, at der stadigvæk er nogen man kan kende. 59
25 års jubilæet på Thisted Realskole, Plantagevej, 1969. I parentes giftenavne, hvor de er kendt. Forrest fra venstre: Karen Beck, Marius Jørgensen og Ragnhild Jørgensen. 2. række: Karen Obelitz (Skinhøj), Birgit Jessen, Bendt Fogh Pedersen, Mary Pedersen (Søndergaard), Inger Margrethe Sørensen (Nielsen), Edith Poulsen (Bjerregaard), Bodil Dyrfeld (Berg Nielsen),Bodil Jepsen (Todbøll), Else Jensen (Kappel). 3. række: Niels Sørensen, Knud Madsen, Ellen Svenstrup, Ulla Olsen (Frost), Inger Rask, Else Marie Seibæk (Sørensen), Grethe Jensen (?), Elisa Loa (Hove), Aase Krøjgaard (Anthonsen), Hans Jørgen Christoffersen, Gerda Christensen (Andersen),Bodil Jensen (?), 4. række: Aage Klitgaard, Hans Kloster, Karl Yde, Knud Elbrønd, Hans Busk, foran K. E. Bente Gade (Jeppesen), foran H. B. Tove Kiel Andersen (?), Henning Busch, foran Ruth Raue Jørgensen (?), Fini Gade, Karin Madsen (Olesen), Mary Kiel Andersen (?), Else Marie Seibæk (Sørensen), Inga Jeppesen (Nielsen), ovenover Else Møller Jensen (Snejstrup), Rita Rebbe (Nielsen), Hans Jørgen Eriksen og Knud Erik Pedersen. Niels Sørensen, Fini Gade, Inga Jespersen og Karin Madsen, Byageren 15, Nørresundby, har fundet frem til navnene. 60
50 års jubilæum fra den gamle Realskole på Plantagevej i Thisted 1994. Forrest fra venstre: Karin Madsen (Olesen), Tove Kiel Andersen (?), Bente Gade (Jeppesen), Ulla Olsen (Frost), Karen Beck, Knud Hillers Andersen, Fru Hillers Andersen, Bodil Dyrfeldt (Berg Nielsen), Elisa Loa (Hove), Gerda Christensen (Andersen). 2. række: Kamma Ægidius (?), Else Jensen (Kappel), Inga Jespersen (Nielsen), Rita Rebbe (Nielsen), Tove Thomsen (?), Poul Siwert, Hans Jørgen Christoffersen, Aase Krøjgaard (Anthonsen), Henning Buch, Niels Sørensen. Bagerste række: Tage Klitgaard, Bendt Fogh Pedersen, Mary Pedersen (Søndergaard), Hans Kloster, Harry Poulsen, Knud Elbrønd, Fini Gade, Karl Yde, Peder Nielsen og Knud Pedersen. 61
Den traditionelle sommertur, som menighedsrådene i Nors og Tved står for, gik i 1994 til Vedersø. Fredag den 10. juni tog Lise Munk imod thyboerne i den gamle præstegård i Vedersø, som rummer mange minder om præsten og digteren Kaj Munk. 62
Fra gården ved Vedersø Præstegård. Sognepræst Immanuel Olesen, Nors-Tved, står parat med blomster. Foto: Jørgen Miltersen. 63
Sognepræst Immanuel Olesen står stadig parat med blomster, og nu er Lise Munk tæt ved. 64
Så er øjeblikket kommet for overrækelsen. Lise Munk indbød derefter ril en meget spændende gennemgang i huset, bl.a. til Kaj Munks arbejdsværelse på loftet. Lise Munk har givet tilsagn til at komme til en aften for beboerne i Nors og Tved 1995 med kaffebord i præstegården. 64
65-68 Fra læserne.
68-70 Register.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Iboja Wandall-Holm

Karen Marie Thomsen

Arne Ringgaard Pedersen

Jens Jørgen Bangsgaard

Knud M. Nielsen

Petrea Andersen

 

 

Fotografer:

Knud E. Jensen (forside)

Wolf Møller

Iboja Wandall-Holm

Arne Ringgaard Pedersen

Jens Jørgen Bangsgaard