Jul i Thy 1993

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-10 Festlige dage i Thisted i 1920’erne og 30’erne – Af Wolf Møller.
Billeder:Side 3: Wolf Møller. Født i Thisted 1920. Lærereksamen Haderslev 1942, derefter ansat ved Randers Skolevæsen. 1946 leder af nyoprettet afdeling for erhvervsvejledning for Randers amt. 1950-1964 informationskonsulent i Danmarks Sparekasseforening. Redaktør af børnebladet ”Sparegrisen”. 1957 viceskoleinspektør i Randers – pensioneret i 1987. 1948-1966 medarbejder ved Danmarks Skoleradio. 1972-1984 redaktør af slægtsforskertidsskriftet ”Hvem forsker hvad”. Bopæl: Albæk ved Randers.

Side 4: Villa ”Stjernen”, Jyllandsallé. ”Madsen-Jylland” var en af 20’ernes store bygherrer i Thisted. På nogle store arealer vist i byen anlagde han Margrethevej (navn efter hans kone) og Jyllandsallé (navn efter hans hotel i Vestergade) tydeligt ment som en villavej, hvor han selv gik foran med opførelsen af en villa til sig selv i en helt ny stil, med mindelser om Hollywood. Under opførelsen kom jeg der næsten daglig med kaffe til min far og hørte på håndværkernes snak om det raffinerede byggeri, som de var glade for.

Side 5: I 1926 fik ”Madsen-Jylland# opført et hys i ”Jyllands Gård” Kongensgade nr. 1. Under byggeriet blev dette billede taget af håndværkere på ladet af Madsens lastbil. Forreste række fra venstre: Tømrer Johannes Møller, murearbejdsmand Chr. Jensen, murer Andersen, en ukendt. I midten to drenge, som fulgte byggeriet nøje: Christian Hald (søn af restauratør Alfred Hald og barnebarn af ”Madsen-Jylland”) og Wolf Møller (søn af tømrer Johannes Møller). I bagerste række: Murer Månsson, murer Nørskov, murer J. K. Andersen, murer L. P. Larsen og tømrer Chr. Knudsen.

Side 6: Optog fra Valdemarfest i tyverne på vej gennem Vestergade. Optoget sluttede i Plantagen, hvor der var lækkerier til børnene.

Side 7: 1 Thisted Trop, Valdemarsdag 1931. Øverste række fra venstre: Thøger Eske Christensen, Johannes Eske Christensen (skjult bag fanen), Børge Vestergaard, Cai Lykke Jensen (tropsfører), Thorvald Voetmann (med fane), Svend Vestergaard, Aksel Hvass. Mellemste række: Ove Petersen, Niels Thykier, Hans Jensen, Børge Blaabjerg, Vagn Jensen, Magnus Hove, Wolf Møller, Jens Christensen. Forreste række: Bent Schiønning, Otto Hartz, Niels Yde, Poul Schmitz, Carl Ejnar Salmonsen, Knud Mortensen.

Side 9: Yders i Dragsbæk lå Simons Bakker. Der var mægtigt besøg under bakkerne i weekenderne. Mange familier lå i telt derude i ugevis og tilbragte deres ferie der.

Side 10: Fra dyrskuet i Thisted, 30. juli 1937, da Landboforeningen ”Nordthy” fejrede 50 års jubilæum.

11-22 En enkelt til Rungsted – Af Eigil Steffensen.

Billeder:

Side 11: Eigil Steffensen, født 26. januar 1927 i Adbøl i Vestervig Sogn. Realeksamen i Hvidbjerg 1943, student fra Rungsted Statsskole 1947, mag. art. i slaviske sprog ved Københavns Universitet 1953, dr. phil. 1967 på afhandlingen ”Ide og virkelighed i Gogols kunst”. Har endvidere skrevet ”Dostojevskis store romaner” 1971, ”Nyere russisk litteraturkritik” 1973,”Tjechov på tærskelen” 1982, ”Oprør fra oven” 1988. Har været videnskabelig medarbejder ves Slavisk Institut på Københavns Universitet siden begyndelsen af 1960’erne, afbrudt af en periode som professor ved Odense Universitet. Har oversat tjekkisk og russisk litteratur og virket som kritiker.

Side 13: Hvidbjerg Realskole ca. 1940.

Side 19: Familien Steffensen i 1931. Jenny Kristine og Alfred Steffensen havde på det tidspunkt 3 børn. I midten Eigil (født 26. januar 1927), til venstre Gerhard (7. maj 1930), til højre Jens Christian (6. oktober 1928). Yderligere tre børn kom til: Meta (18. maj 1931), Hans Jørgen (5. december 1932) og Børge (14. august 1934). Jenny Kristine (1898-1967) var datter af Gertrud Marie og Jens Chr. Jensen (Hermansen), murermester i Helligsø. Alfred Steffensen (1899-1959)  var fra Krik, søn af Mette Marie og Jens Chr. Steffensen, vognmand og gårdejer. Jens Christian er nu salgschef med bopæl i Hørslev ved Skive, Gerhardt er gårdejer i Idom ved Holstebro. Meta, gift med Gunnar Sørensen, tidligere Viborg, nu Vestervig, har været værkstedsassistent ved Psykiatrisk Afdeling i Viborg. Jørgen er murer i Idom, og Børge har en gård i Tvis.

23-28 Dommens dag i Tømmerby Sogn –  Af  Bent Græsbøll.

Billeder:

Side 23: Bent Græsbøll, født 1933 i Frøstrup. Lærereksamen 1955, Th. Lang, Silkeborg. Speciallæreruddannet 1961, DLH, København. Realskolelærer, enelærer, lærer ved Statens Åndssvageforsorg. Overlærer ved Viborg Skolevæsen. Fra 1976 skribent på deltid, fra 1990 på fuldtid. Har udgivet ”Folkeminder fra Bulbjergegnen”, ”En Saga Blot” samt ”Historiske Krummer”, hvoraf kapitlet ”Dagens Ord” er dramatiseret af TV-Teatret. På vej: 1. bind af erindringsnoveller.

Side 25: Tømmerby Kirke. Foto: Bent Græsbøll.

29-32 Orientering – Af Jens Kongsted Lampe.

Billeder:

Side 30: Thisted har stadig en Vestergade, Nørregade og Østergade, og der har også været en Søndergade. Som det fremgår af skiltet i højre side, var det en blind vej, der ente ved gasværksbeholderen i baggrunden. Det bagerste hus i højre side var gasværksbestyrerens bolig. Foto fra Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsen Plads. Indleveret af Sigrid Brandi.

Side 31: Hvor der var et gasværk, ligger i dag Thisted Rådhus, der blev indviet i 1978. Foto: Jørgen Miltersen.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
En familie på Hørdum Hede havde taget plads i plydsmøblerne i den pæne stue i 1927-28. Forældrene er Anna og Niels Christian Olesen. Børnene fra venstre: Lis (født 1922), Mary (født 1925) og Gudrun (født 1920). Billedet er udlånt af Lis Jacobsen, Irupvej 7, Skyum (den mellemste af de tre piger). Kristian Skammelsen, Skyum, der har indsendt billedet, skriver: Læg mærke til gardinernes ophæng og blomstersøjlen med urtepotter af messing. Til venstre kan anes et fotografi af Hørdum Kirke ind- og udvendig med pastor P. A. Jensen i midten. 33
I 1928 havde sognepræst Georg Westh (senere provst i Sjørring) sit første konfirmandhold i Thisted. Ifølge Anna Jespersen, Nørregade 30 i Thisted, er det i forreste række fra venstre Thora Olsen, Petra Pedersen, Agnethe Lunde, Ester Kammersgaard Andersen, Grethe Sund, Marie Hansen, Edith Legind Larsen, Erna Klinkby, Martha Lindegaard. Mellemste række: Holger Jensen, Tage Mikkelsen, Anna Dorthea Olsen, Anna Christiansen, Ester Dissing, Elisabeth Ramsgaard, Else Bangsgaard, Rigmor Bisgaard, Anna Møller, Dagny Lauritsen, Georg Westh. Bagerste række: Jens Peter Andersen, Ejnar Kortegaard, Vagn Pedersen, Knud Svalgaard, to ukendte fra Tingstrup, Christian Jensen, Jens Rahbek Hvelplund, Knud Gerlach, Daniel Jeppesen, Svend Brogaard. Foto: J. Jensen, Stationsvej 19, Thisted. 34
Ewald Kammersgaard-Andersen, Moseholme 18, Islev, Rødovre, har sendt dette billede fra en Thistedsklasses udflugt til Sjørring Volde 1932, 3. eller 4. klasse. Han skriver, at billedet formentlig er taget af klasselæreren, Erik Faber. Bagerste række fra venstre: 1. Knud Erik Kristensen ?, 2. Hans Søndergaard, 3. Ewald Kammersgaard-Andersen, 4. ?, 5. ?, 6. Knud Jepsen eller Jespersen, 7. formentlig Tage Søndergaard, 9. Poul Bundgaard Andersen, 9. ?, 10. ?, 11. Karl Aage Birkholm (glarmester). Forreste række: 1. Nis-Hansen, 2. Helmer eller Elmer Andersen, 3. ?, 4. Kristian Krog, 5. Niels Terkildsen, 6. Poul Bernhard Christensen, 7. Lennart Bach, 8. Valdemar Jensen, 9. Oluf, 10. Ove Kibsgaard, 11. Karl Aage eller Ejvind Vestergaard, 12. Robert Christensen. 35
Orla Abildgaard Jacobsen, Tullingsgade 3, København, har fra Lilian Boje Larsen modtaget dette billede fra Thisted Borgerskoles udflugt til Ashøje 1927. Bagerste række fra venstre: Elna Christiansen, Elly Dissing, ?, Ursula Jensen, ?, ?, Rita Parma Christensen, ?, Betty Kirkegaard, lærerinde Helga Petersen. Mellemste række: Ella Jensen, Edna Kibsgaard, Lilian Larsen, Rosa ?, Else Kristensen, Agnethe Jensen, Elna Jensen, Monica Petersen. Forreste række: Sigrid Andersen, ?, Grethe Petersen, Sigrid Birkholm, Helga Petersen, Inga Jensen, ?, Elly Søndergaard, Sigrid Pedersen, Irene Petersen. 35
Fra Hovsør Skole ca. 1904. Karl Kjær, Bromøllevej 17, Kløv, er kommet med billedet. Ud over familiemedlemmer kender han enkelte andre. Hans far og dennes søskende er med på nær Martin (født 17. oktober 1898). Han var fra 5 års alderen hos sine bedsteforældre, Christen Klemmensen og hustru, Korsø. Forreste række nr. 2 fra højre er Benthine Kjær (født 14. december 1901). 2. række nr. 3 fra venstre er Kristen Kjær (født 26. januar 1896), nr. 4 Poul Dahlgaard, nr. 6 Lars Dahlgaard. 3. række nr. 2 fra venstre er Ejnar Dahlgaard. 4. række nr. 6 fra venstre er Margrethe Kjær (født 9. januar 1895). Nr. 2 fra højre er Elna Kjær (født 8, maj 1900) gift Christensen. Bagerste række nr. 3 fra højre Ingeborg Kjær (født 2. september 1897) blev gift med Mads Bjerre Jørgensen. Hun er nu 96 år og bosat i Fjerritslev. 36
Aage Christiansen, Trolhättanvej 12, Hjørring, har sendt dette fotografi fra 1924. Bilen e ren af de første i Thisted. Ejeren er elinstallatør Søren Busk, der sidder ved rattet. Passagererne er fru Ida Busk, fru Hansigne Duus og ægteparret Busks datter, Karen. 37
Chr. Godiksen, Tved, fortæller, at dette billede er af ”Bette Klas” i Fårtoft Skole juni 1933. Bagerste række fra venstre: Chr. Drejer, Stinne Kirkegaard, Stinne Godiksen, Jens Godiksen. Forreste række: Ingvard Thomsen, Tage Jensen, Chr. Godiksen, Møller Overgaard. Marie Larsen mangler. Hun var på sanatorium, da billedet blev taget. 37
På Afholdshotellet i Thisted havde konsulenterne F. C. Frandsen og Harry Kristensen sidst i trediverne landbrugsskole en gang om ugen. Billedet er fra vinteren 1936-37. Chr. Godiksen, Tved, og Bertel Jepsen, Østerild har fundet frem til navnene. Bagerste række fra venstre: Bertel Jepsen, Klastrup, Lars Pedersen, Klastrup, Henry Odgaard, Hjardemål, Robert Vestergaard, Nors, Henry Jensen, Hjardemål, Simon Oddershede, Kløv, tre ukendte og Martin Yde, Skinnerup. 2. række: Ukendt, Jens Jeppesen, Vang, ukendt, Svalgaard Thomsen, Sjørring, fire ukendte, Chr. Bach, Frårtoft, ukendt. 3. række: ? Jensen, Sjørring, Niels Andersen, Hillerslev, Johs Sigshøj, Skårup, Poul Thinggaard, Sjørring, fem ukendte, Hans Nørgaard. 4. række: to ukendte, Albert Jensen, Hjardemål, tre ukendte, Thomas Oddershede, Nytorp, Hans Munk, Vandet, Jens Hamborg, Vandet, ukendt. 5. række: Johannes Thomsen, Vandet, Maris Hove, Vandet. Lars Hamborg, Vandet, Poul Houe, Vandet, F. C. Frandsen, Harry Kristensen, Niels Gravesen, Kåstrup, Kristian Jensen, Vesløshuse, ukendt. 38
Igen i år har Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A i Herning sendt et gammelt fotografi til Jul i Thy. Det er fra en fødselsdagsfest hos stationsforstander Hansen på Ydby Station 1929. Det er forstanderens datter, Kylle Hansen, der har fødselsdag. Hvor gammel hun blev, fortælles ikke, men gæt selv. I forreste række fra venstre: Birthe Christense, Edith Kjeldsen, Sigrid Nielsen, Mary Østergaard og Kylle. Bagerste række: Gudde Hansen, Hanne Larsen, Anna Pedersen, Poul Pedersen, Ada Jensen, Hans Kongensgaard, Harald Nielsen, Peter Johannesen, Karl Johan Hansen. 39
Thisted Realskoles latinhold 1934-35. Fra venstre Else Thousig, Esther Nielsen-Jexen, Ella Mærkedahl, Ketty Mortensen, Annelise Jessen, Dorthea Overgaard, Ruth Olsen, Sven-Helge Jacobsen, læreren, cand. mag. Niels Hansen, Knud Mortensen, Frits Nielsen, Wolf Møller, Nikolaj Frøkjær Knudsen. Billedet er fra  Wolf Møller, Nedre Vej 64, Albæk, Randers. 39
Konfirmander i Thisted 1938. Forreste række fra venstre: Kamma Kristensen, Gudrun Iversen, Lundholt, ukendt, Grønkjær, ukendt, ukendt, Marna Kaagaard. 2. række: ukendt, ukendt, Rita Grønkjær, ukendt, Silkeborg, Ida Jespersen, Elly Handest, Anne Lise Badstue, Lyhne, Britta Hillerup, Johannes Borggaard. 3. række: Frede Larsen, Eigil Larsen, ukendt, Krestian Brogaard, Henry Grønkjær, Knud Erik Jensen, Eigild Plejdrup, Balle, Frost, ukendt, sognepræst, senere provst S. Nyegaard. 4. række: Anders Møller, Carl Otto Kristensen, Oskar Pedersen, Egon Eriksen, Christian Jensen, Gunnar Hattens, Gunnar Hebsgaard, Knud Ricard Jensen, Hansen, ukendt, Carl Otto Jensen. Billedet er taget af fotograf A. Scharling i gården ved Missionshuset i Asylgade, oplyser Gunnar Hebsgaard, Kronborgvej 35, Thisted. 40
Konfirmander fra Hurup, Holmegaard og Tvolm skoler 1934. Ifølge Willy Kongensgaard, Sundsvej 8, Hurup, er det i bagerste række fra venstre: Erling Sloth, Jesper Nielsen, Charles Nielsen, Arne Gravesen, Harald Nørgaard, Marius Christensen, Viktor Andersen. 2. række: Pastor Christensen Jens Tilsted, Willy Kongensgaard, Harald ?, Elin Hansen, Karen Jensen, Else Stoktoft. Forreste række: Elisabeth Boddum, Else Sørensen, Else Kjeldsen, Emilie Andersen, Anna Madsen, Agnes Hansen, Stinne Kappel, Oline Møller. 41
Dette billede er kommet helt fra Læsø, fra Birdie Marcussen, Tørkerivej 21, Vesterø. Hun har det fra sin afdøde mand, Poul Vagn Kjærgaard Marcussen, der var driftsingeniør i Aalborg. Han var søn af Cnuth Vilhelm Marcussen, der 15. juni 1909 blev gift med Ane Marie Kjærgaard, født 15 juni 1884. Hendes forældre, Anders Nielsen Kjærgaard og Albertine Frederikke Thorn, havde købmandsgård i Vestergade i Thisted. Cnuth Vilhelm Marcussen kom ca. 1907 i købmandslære hos N. L. Spangberg, der havde kaffebrænderi i Thisted. Navnet Sirocco på gavlen hentyder til den varme luft, der fra Nordafrika blæser mod Middelhavslandene. 41
I 1936 var realklasserne A og B i Thisted på udflugt til København. Dette billede blev taget i Zoologisk Have. Ifølge Grethe Thye (født Hougaard), Torvet 7 i Sorø, er det i forreste række fra venstre: Ellen Christensen, Ninna Dige, Gerda Jensen, Vita Berg Nielsen, Ellen Skinhøj, Ketty Jørgensen, Grethe Hougaard, Grethe Rasmussen, Esther Overgaard, Edith Vestergaard, Ellen Christensen, Inga Klostergaard, Elise Hansen, Ella Petersen. Midterste række: Holger Yde, Carl Erik Mærkedahl, Helga Yde, Louise Hartz, Anna Iversen, Lis Grønkjær, Eva Andersen, Grethe Hillers Andersen, Poul Rikard Svalgaard, Ejnar Søndergaard, Verner Madsen, Hans Jensen, Knud Hedegaard. Bagerste række: Christian Bornerup, Ralf Grønkjær, Svend Helge Jakobsen, Bent Høyer, lærer A. C. Frederiksen, Poul Schmitz, lærer Marius Jørgensen, lærer Rasmussen, Knud Topp, Asker Leerhøy, Ove Frostholm, Børge Christensen, Thomas Kappel, Edvard Jensen, Steen Antonsen, fru A. C. Frederiksen og guiden. 42
Juliane Marie Nielsen (født Johannesen) var centralbestyrer i Ydby fra april 1914. Gift med A. C. Nielsen, der døde 1926. Børn: Anker Johannesen, Egon Nielsen (forfatter) og Charles Nielsen, bosat i Ydby. Juliane Marie, der var født 16. juli 1880, overdrog i 1957 centralen til sønnen Anker. Hun døde 18. januar 1963. Centralen blev i 1970 flyttet til Ydbyvej 220 og overtaget af Ester Sloth, gift med graver Magnus Sloth. Centralen blev automatiseret i foråret 1973. Ti Jul i Thy 1979 fortalte Egon Nielsen, født 13. november 1916 om sin barndom i Ydby. I bogen ”Samtalestationen” (Gyldendal 1978) har han givet en skildring af sin mor. Egon Nielsen døde 25. januar 1984. Billedet, der er taget i 1941, er kommet fra E. Vestbjerg-Nielsen, Margrethevej 16, Thisted. 43
Ruth Kjær, Tårupvej 12 i Fredericia, har sendt dette billede fra en nytårsfest på Hotel Aalborg i Thisted 1936. Hendes forældre, Lydia og Richard Pedersen, forpagtede hotellet 1932-1947. Det var dengang ejet af Thisted Håndværkerforening. 44
Blandt de store arrangementer på Hotel Aalborg i 1930’erne var De Danske Forsvarsbrødres fester. 550 deltog i spisningen, og alt fungerede perfekt, fortæller Ruth Kjær, Tårupvej 12, Fredericia. 45
Nytårsaften 1936 stod overtjener Nielsen og Emanuel Nielsen (Nalle) i baren på Hotel Aalborg. 45
Elever i Faddersbøl Skole sommeren 1935. Bagerste række: Grethe Jensen, Førby, Otto M. Jensen, Faddersbøl, Jens Madsen, Nr. Grønkjær, Richardt Højbak, Førby, Erik Jensen, Faddersbøl, Johannes Andersen, Snejstrup, lærer G. Munkholm, Mads Peter Kristensen, v. Hundborg, fru E. Munkholm, Niels Hove Kristensen, Faddersbøl, Jens Andersen, Vorupør, Sigfred Andersen, Vorupør (tjente på landet og gik i skole i Faddersbøl). Mellemste række: Stinne M. Pedersen, Faddersbøl, Anna Jensen, Faddersbøl, Karen Jensen, Førby, Kristian Kristensen, V. Hundborg, Jens M. Yde, Førby, Jens Jensen, Førby, Martin Kristensen, V. Hundborg, Carl Jensen, Førby, Evald Kristensen, Faddersbøl, Emil M. Pedersen, Faddersbøl, Johannes Jørgensen, Førby. Forreste række: Henny Toft, Førby, Solvej Munkholm, Faddersbøl, Othilie M. Pedersen, Faddersbøl, Lis Holm Christensen, Faddersbøl, Kirstine Yde, Førby, Anna M. Jensen, Faddersbøl, Dorthea Bang Christensen, Vesterkær, Ester M. Pedersen, Faddersbøl, Gerda Andersen, Snejstrup, Martha Jensen, Førby, Else Andersen, Vestekær. Billedet er fra Martha Jensen, Borgergade 36, Koldby, som oplyser, at Faddersbøl Skole blev bygget i året 1900 og nedlagt i 1965. 46
Fra Vester Vandet Skole 1933. Bagerste række fra venstre: Aage Nørgaard Thomsen, Christian Christensen, Karl Jensen, Oluf Larsen, Ingeborg Christoffersen, lærer Aage Ægidius, Gudrun Jensen, Grethe Helleberg, Elna Johansen. Næste række: Kamma Ægidius, Svend Jensen, Gerda Christoffersen, Johanne Christensen, Ejnar Madsen, Lydia Johansen, Jens Larsen, Maja Ægidius med Valborg. Næste række: Henry Jensen, Støvring Jensen, Anders Kirk Vilsbøl, Johannes Jensen, Søren Thingstrup Hansen. Forreste række: Anna Nørgaard Thomsen. Gerda Helleberg, Marie Larsen, Johanne Christoffersen og husassistent Gerda Pedersen, oplyser Ejnar R. Madsen, Søholtvej 4, V. Vandet. 47
Fra Kåstrup Skole 1931. Michael Oddershede, Troldstien 5, Herlev, giver følgende oplysninger: Bagerste række fra venstre: 1. Fru Nedergaard, 2. ukendt (muligvis tjenestedreng i Kirkegård), 3. lærer Nedergaard, 4. Laurits Dahlgaard, 5. Hjalmar Jensen (smedens søn), 6. Marie Andersen, 7. Mary Christensen, 8. Anna Dahlgaard, 9. lærer Marius Oddershede, 10. Agnes Andersen. Forreste række: 11. Poul Nedergaard, 12. Alfred Lassen Christensen, 13. Anders Andersen, 14. Michael Oddershede, 15. Signe Dahlgaard, 16. Sigrid Jensen, 17. Andrea Jensen, 18. Else Godiksen, 19. Ellen Dahlgaard, 20. Grethe Nedergaard, 21. Jensine Bach Oddershede. Michael Oddershede føjer til: Nr. 21. er min lillesøster, som endnu ikke gik i skole, men hun havde sørget for at komme på besøg hos Grethe Nedergaard, den dag billedet blev taget. 47
Fra Boddum Skole 1935. Bagerste række fra venstre: Jens Christensen, Eli Mulvad, Arild Dahlgaard, Neils Toft Krabbe, Christian Pedersen, Lars Agerholm, Viggo Bransholm, Knud Agerholm, Henning Christensen. 2. række: Jens Hansen, Karl Thomsen, Mads Madsen, Chresten Agerholm, Laurits Dam, Kaj Beck Nielsen, Oluf Krabbe, Knud Christensen. 3. række: Lærer Foged og frue. Foran Anna Rokkjær, Metha Jensen, Stinne Søndergaard, Ingeborg Thomsen, Hilda Madsen, Anna Jensen, Tinne Christensen (skjult Anna Agerholm), Grete Pedersen, Mette Christensen, lærerinde fr. Svenstrup. 4. række: Lærer Fogeds lille datter, Lis, Karen Bransholm, Lis Beck Nielsen, Dagny Dam, Inga Nicolajsen, Marie Dam, Frida Nielsen, Pouline Agerholm, Else Dam, Rigmor Eriksen, Agnes Christensen, Frida Madsen. 5. række: Maren Madsen, Else Eliassen, Lis Svalgaard, Olga Kristensen, Else Madsen, Edith Poulsen, Johanne Nielsen, Ella Krabbe, Elin Nielsen, Johanne Thomsen, Vita Christensen. Forrest Kaj Olesen, Jan Jensen, Tage Kristensen, Eigil Madsen og Kaj Nicolajsen, oplyser Olga Kristensen, Møllevej 72, Thisted. 48
Svend Bollesen, Fårtoftvej 32, Thisted, har sendt dette billede af konfirmander i Hanstholm Kirke 26. marts 1939. Bagerste række fra højre: Martin Christensen, Okkels Linhard, Jens Tilsted, sognepræst Ludvig Meer, Svend Bollesen, Lars Peter Pedersen, Georg Andersen, Ekart Christensen, Emma Jensen, Sigrid Overgaard. Forreste række: Elly Christensen, Ester Hansen, Inger Jensen (Økse), Else Boisen, Mary Pedersen, Grethe Andersen, Karen Hammer, Olga Pedersen, Edith Pedersen, Krista Grønkjær. Bag på billedet stpr der: Med tak for flid og god opførsel. L. M. 49
Ægteparret Berthel Jensen og Kirstine Marie, Borggaard i Hundborg. Berthel Jensen, født 26. juni 1050 som søn af gårdejer Jens Berthelsen og Ane Sørensen, Borggaard, blev 12. november 1886 viet i Hundborg Kirke til Kirstine Marie Bojesen, født 4. juni 1860 i Villerslev som datter af møller Søren Christian Bojesen og Mariane Madsen. Kristine og Berthel Jensen havde ingen børn. De afhændede Borggaard i 1909 til Christian Hansen og flyttede til Solhjem ved Hundborg Mejeri. Berthel Jensen døde 8. september 1916, hvorefter Kirstine Marie flyttede til Kirkegårdsvej 1 i Thisted. Hun døde 1. august 1954 i en alder af 85 år og blev begravet i Hundborg. 49
Hans Billeskov Jansen, søn af Mogens Billeskov Jansen og barnebarn af overretssagsfører Billeskov Jansen, Thisted, sendte før sin død i 1992 nogle billeder til Jul i Thy fra familiens arkiv. Han havde fået Tage Leerskov, Gl. Præstegård, Tranum, til at hjælpe med navnene, bl.a. til dette billede fra en realklasse i Thisted 1927. Ifølge Tage Leerskov hed 6. dreng fra venstre i bagerste række vist Faartoft. I rækken med piger må nr. 3 fra venstre med perlekrans være Rigmor Fenger, nr. 5 Henny Grønkjær, nr. 7 Karen Margrethe ?, nr. 8 Johanne Marie (søster). Tage Leerskov føjer til: Rigmor Fengers bror Vagn druknede den 23. december 1925, da han ville gå tværs over en tilfrosset fjordvig. Jeg kan huske mange af drengeansigterne, men har glemt deres navne. 50
Husmandsfamilie i Skjoldborg (Stakkedal 4) i 1928: Sara og Ingvar Andersen med deres syv børn. Børnene er fra venstre Richard, Mary, Børge (på faderens skød), Laurids, foran ham Ester, Holger (på moderens skød) og Elly. De syv søskende gik syv år i den stråtækte skole i Skjoldborg. Den lå, hvor der nu er parkeringsplads vest for kirken. Ved skolen virkede to dygtige lærere: Sortfeldt Christensen og Karl Boesen. Ifølge Laurdis mindes de syv børn med taknemlighed deres skoletid. De har stort set klaret sig med denne skolegang, begunstiget af et godt helbred og fuld beskæftigelse. Laurids, (født 1917) var kontrolassistent i Skjoldborg, senere på Thisted Amts Husmandsforenings kontor i Thisted i 42 år. Ved siden af aktiv i politik og skatterådsmedlem. Har nu Overlund i Skjoldborg som nedlagt landbrug. Elly (f. 1919) bor i Hvidbjerg på Thyholm. Har siden 1944 været gift med lærer Kaj Jensen fra Koldby. Richard (f. 1921) bor i Skovsgård ved Brovst. Har det meste af sin tid været beskæftiget ved åndssvageforsorgen i Birkerød, senere Åstrup på Fyn. Ester (f. 1922) er gift med pens. Lærer Johs. Blæsbjerg fra slægtsgård på egnen, hvor de nu bor, i Aulum. Mary (f. 1923) har i mange år været børnehaveleder i Sæby, København og Bedsted. Bor nu i Nors, gift med en fætter, gartner Arne Andersen. Børge (f. 1925) fik i 1952 hovedparcellen af den gamle hovedgård. Gammel torp. Han er gift med Esther Viktoria (f. Poulsen) fra Hørslev. De bor nu i en villa i Hanstholm. Holger (f. 1928) bor i Struer og har arbejdet på slagteriet og B & O. Hans kone Marie er fra Hesselbjerg på Mors er død. Den sidste af de ni på billedet, der savnes, er Ingvar Andersen, født 1888, død 1968. Han var født i Heltborg og nedstammede på moderens side fra Holger Schandorf Sørensen, der var præst i Snedsted 1677-1729. Sara, født 1898 og bosat Jernbanevej 21 i Snedsted, stammer fra Hundborg. Det er hende, der har stillet billedet til rådighed for Jul i Thy, og det er leveret af hendes søn, Laurids Andersen. 51
Fra Hundborg Mose ca. 1915. Nr. 1 fra venstre er Martin Fuglsang, nr. 2, 3 og nr. 5 ”Knuds Kirstine”, der blev gift med Kristoffer Korsgaard, Tvorup, er nr. 6 Jensine Bojer, gift med J. Chr. Thomsen, Kallerup, nr. 7 Peder eller Søren Hove, nr. 8 mosens ejer, navn ubekendt, nr. 9 Peder Fuglsang, der ejede maskinerne. En søn af Kirstine og Kristoffer Korsgaard er byrådsmedlem Hans Korsgaard, Tvorup, oplyser Niels Bojer Thomsen, Beerstedvej 9, Skjoldborg. 52
I 1936 var familien Bojer fra Hundborg til bryllup i Snedsted, hvor dette billede blev taget. Bagerste række fra venstre: Ragnhild (født Madsen) og hendes mand, Anders Bojer, Andrea Bojer og hendes mand. A. C. Iversen, bruden Olga (født Damsgaard), brudgommen Peter Bojer, Anna Bojer (ugift), Petrea (født Lilleris) og hendes mand, Jens Bojer. Forreste række: Jens Chr. Thomsen og hustru, Jensine Bojer, forældrene Mette og Peder Bøjer, Thora (født Jeppesen) og hendes mand, Johannes Bojer. De boede alle i Hundborg på nær Andrea, som boede i Fjalleslev på Mors, og Jenine, som boede først i Sjørring, senere i Kallerup og sidst i Hundborg. Efter alder var det Anna, Andrea, Jensine, Anders, Johannes, Jens og Peter, oplyser Niels Bojer, Beerstedvej 9, Skjoldborg (søn af Jensine og Jens Chr. Thomsen). 53
Ved Storetorv i Thisted ca. 1942. Johannes Munkholm har netop passeret Ballebys Boghandel og den daværende restaurant Skandinavien. Fra frisørforretningen betragter to ukendte køretøjet, der er på vej op ad Vestergade. Johannes Munkholm, der kørte varer ud for Kolonialimporten (på hjørnet af Korsgade-Østergade) boede i et værelse i Nørregade og havde hesten opstaldet i Nordthy Brugsforening. Kørte senere tørv og grus med to heste og drev i ca. 40 år lastbilforretning i Stagstrup. 53
Kylle og Jørgen Leerhøy havde inviteret til fest på Hotel Royal den 9. marts 1918. Fotograf L. H. Gram blev kaldt til og tog dette billede. Gerda (datter af lærer Niels Nørby of søster til den senere kammersanger Einar Nørby) var blandt gæsterne. Hun har sendt fotografiet til Jul i Thy med følgende oplysninger: Forreste række fra venstre: Chr. Bach (boede i Storegade), Karen Leerhøy (Magasin, Storetorv), Poul Jørgensen (Odense Ægteforretning), Grethe Thykier (vist Dragsbækvej), Poul Eiø (Thisted Bryghus), Inger Eiø (Thisted Bryghus), Carl Ludvig Bendixsen (Hegnet, Hundborgvej), Søster Kjær (Nørregade) Carl Emil Jensen ? (Storegade), Elsa Sørensen (faderen tandlæge), ? Jensen (bror til Carl Emil). Midterste række: Lisbeth Bendixsen (Hegnet), Sigbrit Galster (Vestergade), ?, Musse Odde (Vestergade 32), ? Clausen (Storegade), Anna Christensen (Pasteur, Østergade), Ole Bartch (amtslægeboligen, Skovgade), Esther Bendixsen (Hegnet). Erik Hillers (Torvet), Anne Lise Galster (Vestergade). Bagerste række: Nulle (Helga?) Dolleris (Jernbanegade), Holger Sørensen (tandlæge), Gerda Nørby (Hundborgvej), Aage Bache (Amtsgården), Karen Taabel (Nørrealle), Jørgen Leerhøy (Storetorv). Gerda Nørby, gift Rasmussen, bor Toftevej 5 i Fjerritslev. 54
Thisted Realskole, første mellem, 1925. Bagerste række fra venstre: Hans Knud Busk, (Kalle) Karl Aage Hansen, Knud Erik Lyhne, ukendt (muligvis Hvid), Oskar Bjerregaard, Ove Poulsen, Finn Jacobsen. 2. række: Birgit Bjerregaard, Inger Hald, Hans Juul-Lassen, Tage Bangsgaard, Poul Møller, René Christiansen, Anders Henningsen, Hilbert Overgaard, Arne ?, Viktor Andersen. 3. række: Ejvind Larsen, Lisbeth Andersen, Lisa (Lis) Hansen, lærer P. Skov, Ellen Dollerup, Gudrun Rasmussen, Emilie Jacobsen, ukendt. Forreste række: Arnold Bertelsen, Harda Christensen, Lise Andersen. Alma Blach, Karen Johanne Sørensen. 55
25 år senere. Bagerste række: Viktor Andersen, Anders Henningsen, Hans Juul-Lassen, Knud Erik Lyhne. 2. række: Arnold Bertelsen, Tage Bangsgaard, Carl Toft, Karl Aage Hansen, Hilbert Overgaard, Johs. Eske Kristensen, Oskar Bjerregaard. Forreste række: Lias Hansen, Emilie Jacobsen, ukendt, Gudrun Rasmussen, Alma Blach, Inger Hald, Karen Johanne Sørensen, Grete Koldkjær (var ikke med, da det første billede blev taget). De to fotografier med navne er fra Lis Meibom, Højlundsvej 70, Skive. Hendes far var bestyrer for Fællesbageriet ved Lilletorv i Thisted, og familien boede Nørrealle 23. Hendes bedstefar var Frederik Meibom, gasværksbestyrer i Thisted. Senere blev hendes morbror, Robert Meibom, bestyrer af gasværket. 55
Det sidste billede til det gamle album i år kommer fra Wolf Møller, Nedre Vej 64 i Albæk ved Randers. Det er fra rejsegildet 1920 på Christiansborg, der blev opført på hjørnet af Vestergade og Frederiksgade i Thisted af cementfabrikant Chr. Madsen. Der blev indrettet 10 lejligheder i ejendommen og butikker i stueetagen. Bygherren (med kravetøj og hat) står som nr. 3 i bagerste række. 56
57-68 Det nye album

Fortrinsvis billeder fra de sidste 25 år

Billeder:

Navn Side
Billedet er fra 1976, da antallet af ynglende storkepar i Danmark var stigende, og storkeparret i Frøstrup fik to unger på vingerne. Torben Lauridsen, Thisted, beundrer storkeparret, som er kommet ud efter at have opholdt sig inden døre hele vinteren, passet af uddelerfamilien Anna og Jens Chr. Søndergaard. Det er den invalide hunstork ”Ludvig”, der opholder sig på reden – hjulpet op af trappen, som Jens Chr. Søndergaard havde konstrueret. ”Ludvig” døde i 1981 – to år efter Jens Chr. Søndergaard. I 27 år (1960-87) var der storke på reden ved Storkevej i Frøstrup.

I området nord for Randers-Lemvig var der ifølge Henning Skov 6 storkepar med 17 unger i 1976 mod 5 par med 10 unger året før.

I hele Jylland var der i 1976 i alt 35 par med 64 unger.

Foto: Erik A. Lauridsen.

57
Det var et forkert billede, der var kommet på side 42 i Jul i Thy 1992. Teksten var yderlige oplysninger om billedet side 40 i Jul i Thy 1990. Ved en fejltagelse var det billedet far 1989 side 40, der var kommet med. Teksten til ovenstående billede er: Erik Pedersen, Ny Kastetvej 20, Aalborg, har sendt yderligere oplysninger om billedet side 40 i Jul i Thy 1990. Billedet var fra en fest i Kolonihaveforbundets Thistedkreds først i 1920’erne. Til højre for Ole Jensen ved fanen står Nielsine Andersen, der havde skænket fanen. Nr. 2 fra højre i midterste række er Vilhelm Andersen. Erik Pedersens bedsteforældre er med: Niels Peter Pedersen (1886-1966) står i bagerste række nr. 3 efter fanen, Maren Pedersen (1890-1972) sidder som nr. 2 i forreste række. Ved hendes side som nr. 3 Anna Vullum. Martinus Vullum står i bagerste række længst til venstre. Maren og Niels Peter Pedersen boede det meste af tiden på Nørre Alle 19. Deres venner, Anna og Martinus Vullum, boede på Østerbakken. 58
Dette billede var ved en fejltagelse kommet på side 42 i Jul i Thy 1992 og med en forkert tekst. Billedet stod på side 40 i 1989. Det var fra Michael Vandet, Fårtoftvej 152, Thisted, ledsaget af denne tekst: Ved arbejdsmand i Thisted, Lars Peter Eriksens begravelse den 25. juli 1941 blev enken, Kirsten Marie Eriksen, fotograferet blandt sine børn (ni i alt) og svigerbørn. Billedet er taget i haven bag huset på Strandvejen 19 i Thisted, hvor Kirsten Marie Eriksen boede. I forreste række fra venstre Amalie Eriksen, gift med Karl Eriksen, der står bagved, Else Eriksen, gift med Ingvar K. Eriksen (kaldet Røde Ingvar), der står bagved, Esther Eriksen, gift med Alfred K. Holmqvist Eriksen (kaldet Claus) bagved, Magda Haugaard (kaldet Magna), gift med smed Poul Haugaard bagved, enken Kirsten Marie Eriksen (død 1959, 86 år gl.), Marie Eriksen, gift med Kristian M. Eriksen, Jenny Kirstine Eriksen (død ugift i København), Christine Thuesen (enke efter Valdemar Thomsen). Bag hende Alfred Olivarius Andersen, Anna N. Andersen (gift med Alfred Olivarius Andersen), Johanne Eriksen, gift med Andreas K. Eriksen, der står i bagerste række. Michael Vandet føjede til, at Anna og Alfred Olivarius Andersen var hans mors forældre. 59
Som illustration til Henning Skovs artikel i Jul i Thy 1992 ”Asger Leerhøy fra Thisted reddede min juleaften” var der på side 31 et billede af et Douglas DC-6B fly i Kastrup. Det var ikke det største fly, Henning Skov ekspederede, mens han var ansat ved SAS. Det største ses her. Det var en Douglas DC-6B Cloudmaster. Foto: SAS. I øvrigt var et par linjer faldet ud i afsnittet om den nytårsaften 1949, da luftkaptajn Holger Kierkegaard gav Henning Skov lov til at prøve at være 2. pilot. I Henning Skovs manuskript stod: Derefter koblede han den såkaldte autopilot, der holdt flyet på korrekt kurs i den fastsatte højde, fra, og bad mig om at føre rattet lidt fremad – flyet havde jo dobbeltstyring, så han kunne øjeblikkelig gribe ind – og flyet satte lydigt nedad. Så trak jeg rattet tilbage, og flyet begyndte nu at stige. 60
Da dette billede, taget i Plantagen Christiansgave i Thisted 1902, var i Jul i Thy 1991 side 36, manglede der navne på de to sidste i højre side. Hedvig Østergaard, Tingstrup, oplyser, at det uden tvivl er hotelejer Jørgen Larsen, Royal, og hans kone Jensine Karoline Larsen, født Frostholm. Min farmor, Hedevig Foget, var søster til Jensine, fortæller Hedevig Østergaard, født Foget. Ifølge det hæfte, ”Ejerforeningen Royal af 1978” har udgivet, kom Jørgen Larsen som 23-årig fra København til Thisted i 1971. Fem år senere købte han Hotel Thy i Storegade, men det havde han kun i en kort tid. Så købte han Tachaus Gård ved Storetorv, og han drev Hotel Royal 1885-1904. Det var ham, der fik anlagt ”Royals Have” med restauranterne ”Sommerlyst” og ”Esplanaden”. Gerda Juul-Lassen, Skanderborg, har tidligere oplyst, hvem de øvrige på billedet er: Fra venstre restauratør Christen Theodor Juul-Lassen og hans kone Maren, født Nielsen. I barnevognen Dora (blev gift med fiskeeksportør Knud Laursen). Foran barnevognen Jenny (i mange år på Amtskontoret i Thisted). Damen i den hvide bluse er Ane Marie Poulsen, født Nielsen (søster til Maren). Christen Th. Juul-Lassen drev ”Café Morsø” og i sommertiden restaurant i Eshøj. 61
I flere år har udvalg samlet materiale om de lave arealer, der kaldes Vejlerne. Det første resultat af udvalgets indsats var en udstilling i Øsløs Forsamlingshus i september 1992. Det næste bliver en bog, som udkommer i dette efterår. Afvandingen af Vejlerne begyndte et par år efter tavet af sønderjyske områder i krigen 1864. H. P. Holst formede mottoet: ”For hvert et tab, der kan erstatning findes, hvad udad tabes, det mp indad vindes”. Enrico Dalgas gjorde ordene til sine og tog initiativ til hedeopdyrkning. Udtørringen af Vejlerne er en lang historie. Det sidste kapitel blev skrevet i januar i år, da Aage V. Jensens Fonde overtog de store arealer. 62
I forbindelse med afvandingen af Tømmerby Fjord 1883-84 blev der ved Vesløs opført et hus til en pumpe, der blev drevet af en stor dampmaskine. Foto 1992: Jørgen Miltersen. 62
Medlemmer af udvalget, der har samlet materiale om Vejlerne, var i sommeren 1992 på studietur på Tømmerby Fjord. Udgangspunkt: Pumpestationen i Vesløs, målet: Ruinerne af to stalde og en ladebygning, opført 1890 øst for Tousig. Bagerst til venstre udvalgsmedlem Arne Overgaard, Østerild og til højre Peter Mommer, der har arealer ud til Tømmerby Fjord. I midten til venstre Ingvard Jakobsen og til højre Albert Borg, der har været fiskemester for Vejlerne. Forrest med kasket på Aage Mikkelsen, Tømmerby – udvalgets ihærdige formand. På grundlag af et stort materiale skriver Ingvard Jakobsen, Øsløs, og Svend Sørensen, Skovsted, bogen om Vejlerne. 63
Albert Borg er i en af de tidligere stalde ved at rive græs op, s man kan se midtergangen og grebningen i hver side. Fotos 1992: Jørgen Miltersen. 63
64 Fra læserne.
65 Flere navne.

Ulla Nybo Hansen, Holstebro (datter af Marie og Bernhardt Pedersen, der boede Fårtoftvej 48 i Thisted) har sendt oplysninger om et billede fra Jul i Thy 1976 side 45 øverst. Det er af Thisted Folkekor, fotograferet i 1956 ved 30 års jubilæet. Ulla står i bagerste række fra venstre efter Grethe Sørensen.

 

Kisse Holst Køjris-Andersen har sendt yderlige oplysninger om billedet i Jul i Thy 1990 side 50. Det er drenge og piger, der blev konfirmeret i Thisted Kirke 8. oktober 1939, da Georg Westh var residerende kapelan i Thisted og sognepræst i Skinnerup. Den ukendte dreng, der står som nr. 8 fra venstre, er Ove Andersen.

 

Malermester Henning Kirk, Holstebro, har en kommentar til side 55 i Jul i Thy 1983. Ifølge teksten var billedet fra et møde med repræsentanter for eleverne i Thisted Amt ca. 1940. Henning Kirk Skriver:

”Mødet kan ikke være alene for elever i Thisted Amt, da både Holstebros borgmester og to byrådsmedlemmer er til stede. Holstebro folkene har jeg kendt altid (bemærk jeg er fra 1921), så det er således meget sandsynligt, at min oplysning er rigtig, ja, det er ganske vist! Vandkraftanlægget (Holstebro Sø-Storåen) blev opført i årene lige før krigen og taget i brug 1942. Mon det kan være grunden til, at politikerne fra Holstebro deltog i mødet? Min kone er fra Thisted, og vi  kom jævnligt til byen sammen – derfor min interesse”.

Ifølge Henning Kirk er nr. 3 i bagerste række fra venstre smedemester S. V. Mogensen, (byrådsmedlem, Venstre). Yderst til højre med flot skæg købmand Johan Hansen, (byrådsmedlem, Socialdemokratiet). Stående i midten direktør for Holstebro Svineslagteri, borgmester (konservativ) Hjalmar Sørensen.

 

Til billedet 1992 side 48, konfirmander i Thisted 1936, har Henny Wissing, Søbrinken 12, Thisted, en tilføjelse: I 4. række efter Hanne Thorn er den ukendte Mette Stærkjær. Fra anden side oplyses, at pigen med fletninger i 2. række nr. 6 fra venstre er Hedevig Foget fra Tingstrup. Præsten er Axel Montebello Møller, der var sognepræst i Thisted fra 1. marts 1918 til 19. september 1936.

66-70 Gennem 22 årgange.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Wolf Møller

Eigil Steffensen

Bent Græsbøll

Jens Kongsted Lampe

Jørgen Miltersen

 

 

Fotografer:

Jens Kr. Vangsgaard (forside)