Jul i Thy 1992

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-9 50 års jubilarer ser tilbage på Thisted Realskole – af Kjeld B. Nilsson og Arne Ringgaard Pedersen.

Billeder:

Side 4:

Arne Ringgaard Pedersen er født i 1926 i Thisted og tog realeksamen i 1943 fra Thisted kommunale Mellem- og Realskole. 1946 student fra Rungsted Statsskole og i 1953 cand.jur. fra Københavns Universitet. Fra 1954 ansat i Københavns Kommunes direktorat for lønnings- og pensionsvæsen, siden 1969 som direktør.

Kjeld B. Nilsson, journalist og forfatter, er født i 1927 i København, boede i Thisted i sine drengeår 1935-43 og tog realeksamen fra Thisted kommunale Mellem- og Realskole. Siden student fra Østre Borgerdyd og journalist ved Rinkøbing Amts Dagblad, BT, og Billed-Bladet. Har skrevet bøgerne ”Piger på højt plan”, ”Vin af rang” og ”Skåne, vort glemte land”.

Side 5:

De to realklasser af årgang 1943 fotograferet i skolegården på Plantagevej. Forreste række fra vestre: Viceinspektør A. C. Frederiksen, Ellen Kristensen, Julie Bergmann Jensen, Elly Christensen, Tove Agathe Borgaard, Ulla Bjerre, Inge Vøhtz, Lissy Dahl Olesen, Else Græsbøll, Inge Egedorf, Ellen Marie Brix, Ingrid Vangsgaard og Ane Poulsen. 2. række: Flemming Steen Pedersen, Bente Jensen, Else Marie Bang, Elly Marie Jacobsen, Anna Debora Kristensen, Karen Marie Madsen, Inger Pedersen, Inger Svalgaard, Jenny Sunesen, Elly Krista Larsen, Else Margrethe Pedersen, Ellen Thorn og lærer Marius Jørgensen. 3. række: Ingvard Thomsen Jensen, Jens Magnus Nielsen, Tage Bisgaard, Orla Vestergaard, Poul Werner Lyhne, Eigil Visby Sørensen, Poul Østergaard Pedersen, Jens Breinholdt Andersen, Jørgen Andersen, Knud Dinesen og Helge Hjortdahl. 4. række: Henning Jørgensen, Arne Ringgaard Pedersen, Kristian Agerholm, Sven Theodor Christensen, Jørgen Post Bornerup, Kjeld B. Nilsson, Leo Andersen, Hans Bruun Bertelsen, Valdemar Hansen, Niels Hove og Jens Jørgen Jensen.

Side 6:

Thisted Realskoles samlede lærerpersonale for 50 år siden. Forreste række: Fru Ragnhild Jørgensen, frk. M. L. Steensgaard, overlærer Aage Jørgensen, viceinspektør A. C. Frederiksen, frk. K. Beck. 2. række: O. Frederiksen, Knud Hillers-Andersen, Marius Jørgensen, Peter Skov, A. Hove-Nielsen. 3. række: S. A. Wulffsberg-Andersen, F. L. Rasmussen, S. Chr. Madsen, fru M. Søndergaard, O. H. Degn.

Side 7:

Fra opførelsen af Hostrups ”Den tredje” på skolens fødselsdag i 1942: Kjeld B. Nilsson, Hans Bruun Bertelsen, Poul W. Lyhne, Inger Svalgaard, Ulla Bjerre, Lis Hove, Helge Hjortdahl, Tove Agathe Borgaard, Else Kramer, Julie Bergmann, Lissy Dahl Olesen og Knud Dinsen.

Side 8:

Disse håbefulde unge mennesker gik i 1939 i 2. klasse B på Thisted kommunale Mellem- og Realskole. Navnene var siddende fra venstre: Ragnhild Melchiorsen, Inger Svalgaard, Jens. M. Nielsen, lærer Marius Jørgensen, Ole Olesen, Lissy Dahl Olesen, Karen Marie Madsen, Harry Petersen og Orla Vestergaard. 2. række: Aase Borup, Erna Sørensen, Elly Larsen, Jørgen Lunde, Flemming Steen Pedersen, Jenny Sunesen, Ane Rask, Ellen Thorn og Ingrid Vangsgaard. Bagerste række: Inger Pedersen, Inge Vøhtz, Arne Ringgaard Pedersen, Lars Christian Krogh, Kjeld B. Nilsson, Niels Eigil Westergaard, Poul W. Lyhne, Tage Bisgaard og Poul Østergaard Pedersen.

10-17 Lykkelige pr på Købmandsgården i Koldby – Jørgen Møller fortæller om barndommens glæder og tiden som lærling i faderens forretning.

Billeder:

Side 10:

Jørgen Møller, forhenværende købmand. Født 26. oktober 1917, udlært 1937, selvstændig købmand fra 1948. Afhændede forretningen 1981. Har godt helbred og er stadig aktiv, bl.a. som ulønnet havnefoged i Vildsund i sæsonen.

Side 11:

Sådan så købmandsgården i Koldby ud fra ca. 1915 til 1940.

Side 12:

Den gamle tømmerplads var motiv på et krus.

Side 13:

Jørgen Møller på ”Musse” i gården ved den gamle ladebygning ca. 1918.

Side 14:

Jørgen Møllers far og en søster i faderens bil ca. 1915.

Side 15:

Bedsteforældre i haven ca. 1915. Stående til venstre Laura og M. P. Kastberg (mormor og morfar), til højre Ingeborg og Christian Møller (farmor og farfar). Siddende tre mostre. Den lille pige er min ældste søster.

 

18-19 Heltborg Mølle – Af Aksel Kirk, Elsted.

Billede på side 19: Peder Balsby fra Snedsted købte Heltborg Mølle i 1892. Året efter blev han gift med Johanne Urbrand fra Villerslev. De blev fotograferet ved møllen i 1894, da de havde fået deres første barn.

20-23 Stine Kudsks plejesøn fik ikke bevilling som benbrudslæge – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 21: Stine Kudsks gravsted på Nors Kirkegård. Det fremgår af indskriften på gravstenen, at hun hed Ane Kirstine Stentoft, født 1809, død 1897.

Side 22: Bag et smedejernsgitter til højre for indgangen til Nors Kirke står der tre jernkors. Det midterste er rejst over Ane Kirstine Stentoft, født 1842, død 1883. Til venstre er hendes første mand, Chr. P. Stentoft, begravet. Til højre hendes mand nr. 2, Peter Klemmensen.

24-32 Asger Leerhøy fra Thisted reddede min juleaften – Af Henning Skov.

Billeder:

Side 24: Sådan så jeg ud i 1952, da jeg var ansat i SAS. Foto: Preben Lind.

Side 25: Luftkaptajn Holger Kierkegaard i DDL-uniform. Han blev ansat i DDL 1. juni 1938. Han gav mig lov til at ”styre” et DC-3 fly (OY-DCU, Ulf Viking) i nogle minutter over Kattegat nytårsaften 1949 undervejs fra Aalborg til Kastrup. Flyet medførte ingen passagerer. Holger Kierkegaard blev pensioneret som 60-årig i 1970. Da var han flyvechef for SAS, region Danmark. Foto: DDL.

Side 26: Det var dette Douglas DC-3 fly, Holger Kierkegaard gav mig lov til at ”styre” under en flyvning mellem Aalborg og Kastrup nytårsaften 1949. Foto: SAS.

Side 27: Douglas DC-4 Skymaster OY-DFY, Sigvard Viking. Det var med et fly af denne type, jeg som passager foretog den spændende flyvning fra Kastrup til Aalborg juleaftensdag 1952 i tæt tåge. Foto: SAS.

Side 30: Radarstationen i Aalborg Lufthavn, den såkaldte GCA. Foto: Aalborg GCA.

Side 31: Det største fly, jeg kom til at ekspedere i Kastrup, var af typen Douglas DC-6. Billedet er taget lige før afgang. Foto: Henning Skov.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Første billede i Det gamle Album 1992 er fra Østergade 3 i Thisted. Det er familien Handest, der hygger sig ca. 1925-26. Bag bordet med flag på sidder blikkenslagermester H. C. Handest (død 1941) og hans kone Inger (død 1950). Forrest datteren Elly (født 1923). Bag hende dateren Sigrid (født 1909) og sønnen Jens Johan (død 1978). Yderst til højre sønnen Erik (død 1972). Billedet er fra Inger Handest (født 1932) datter af Jens Johan Handest. 33
Hjemlig hygge i Hørdum i 1924. Bagermester Aage Høgsted Nielsen har sat sig i lænestolen med dagens avis. Hans kone Ida sidder i en knap så magelig stol – og måske læser hendes mand lit op. Telefonen hænger ved siden af døren ind til bagerbutikken. Det var Hørdum nr. 1, oplyser en datter, Doris Bergmann, Engevej 156, København. Et barnebarn, Ruwald Høgsted, Birkevej 24, Dragør, har sørget for at Jul i Thy fik billedet. 34
Fra Aage Høgsted Nielsens bageri i Hørdum i 1924 umiddelbart efter, at han havde overtaget forretningen. En svend er i gang med arbejdet, mens mester ser til i fint tøj. 34
Gammel Nordisk Hestekraft i Thisted.

Siden dette billede var i Jul i Thy 1991 side 33 er der kommet både navne på børnene og en forklaring. Billedet er fra tidsskriftet ”Vore Herrer” 1932. Titlen var ”Gammel nordisk Hestekraft i Thisted”. Heltekraften var overretssagsfører Hans Billeskov Jansen. Han var dog ikke så stærk som man skulle tro ved at betragte billedet. Børnene er Frederik Julius, (professorsøn, født 1907), Mogens (1908), Johanne Marie (1910),  Henning (1912), og Gunnar (1912). I ”De svandt, de svandt – Danske hjem i tyverne og trediverne” (Vinten 1980), har Frederik Julius Billeskov Jansen fortalt om sin barndoms have. Den lå mellem familiens hus på hovedgaden, Vestergade 38, og en stille vej, Rosenkrantzgade: ”Det var en stor have, syntes vi. I dens midte stod et vældigt lindetræ, hvis grene ved støtte af nogle stolper og lægter dannede et skyggefuldt dække…” ”Der var sørget for en rigtig legeplads. I en mægtig galge hang flere gynger og en trapez. I maj 1922, da en pæl skulle flyttes, lod far den skære af i sine skuldres højde, lod slå en tværstang på, anbragte sig selv med samlede ben foran pælen og sine fire børn siddende på sine udstrakte arme – og på tværpinden bagved. Jeg stod som den femte på hans skulder. En fotograf tog billedet. Tværpinden kunne ikke ses, og man måtte tro, at far bar os alle – hvilket er en fysisk umulighed i den position…”

35
De blev fotograferet i præstegården i V. Vandet den 29. september 1933 og konfirmeret  den 1. oktober 1933. Billedet er fra Jens Hansen, Glentevej 5, Thyborøn. Han kunne ikke huske navnene på dem alle. Det kunne imidlertid Gudrun Nielsen, Anne Søesvej 5 i Thisted: Bagerste række fra venstre: Jens Hansen (Klitmøller), Thomas Andersen (Klitmøller), Arne Due (Klitmøller), pastor Niels Thynn og frue, Ellen Thun (V.Vandet), Nikolaj Jensen (Hjardal), Aage Lyhne (Hjardal). Forreste række fra venstre: Mie Laursen (Ø. Vandet), Gudrun Nielsen (Klitmøller), Marny Ardal (Klitmøller), Thora Laursen (Ø. Vandet), Elna Thomsen (Ø. Vandet). 36
Der er 25 år mellem disse to familiebilleder. Det øverste er fra 1964, taget på Grønningen 5, da Ole Søndergaard-Larsen blev gift. Bagerste række fra venstre Bent, Hans, Bitten og Poul Erik. Forreste Række Hugo, Ole og Knud. Erna og Chresten Søndergaard-Larsens syv børn blev fotograferet igen i 1991. Bagerste række Bent, Hans, Bitten, Poul Erik. Forreste række Knud, Ole og Hugo. 37
Tvolm Skole 1934- Forreste række fra venstre: Ivar Christensen, Søndergård Stærk, Anna Nielsen, Ellen Jespersen, Henry Andersen, Marius Christensen. 2. række: Fru Frederiksen, Karl Gravsen, Kristian Nielsen, Eva Pedersen, Erna Nielsen, Rigmor Ernst, Cora Christensen, Ketty Madsen, Maria Jespersen, Ingeborg Gravsen. 3. række: Inga Gammelgaard, Agnes Hansen, Emilia Andersen, Edith Nielsen, Kristian Immersen, Arne Gravsen, Jens Tilsted, Viktor Andersen, Charles Neilsen. Bagerste række: Lærer Frederiksen, Kaj Larsen, Harald Nørgaard, Jesper Nielsen, Henning Nielsen, Verner Nielsen, Vagn Pedersen, Villy Kongensgaard, Frode Schuster, Anna Madsen, Anna Pedersen. Billedet er fra Vagn Pedersen, Møllebakken 4, Hurup. 38
Dette billede fra Store Torv i Thisted er taget i begyndelsen af 1930’erne fra Fagenes Fest. Skiltet på vognen bærer indskriften ”Det har altid haft betydning at have en dygtig handelsstand”. Skandinavien var på den tid en restaurant ved siden af Ballebys Boghandel. Billedet er fra Lilian Boje Larsen, København. Hun har fået Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København, til at sende det til Jul i Thy. Restaurant Skandinavien blev drevet af Lilian Boje Larsens forældre. 39
Siden dette billede var i Jul i Thy side 50 er der givet oplysning om flere personer fra Jytte Sieg, Nykøbing Mors. Det er de drenge og piger, der blev konfirmeret i Thisted Kirke 8. oktober 1939. Drengene er fra venstre Heinrich Knudsen, ukendt, Arthur Jensen, Kr. Pedersen, Harry Larsen, Jørgen Kramer, Jens ?, Ove Højriis Andersen, Egon Vandet, Niels Mortensen, Johs. Kappel, Jakob Græsbøl, Erik Bertelsen. Pigerne: Gerda Nielsen, Else Yde, Maja Langballe, Anni Nis Hansen, Gerda Vandet, pastor Georg Westh, Grete Østergaard, Grete Andersen, Ellen ?, Grethe Hansen. Billedet var sendt til Jul i Thy 1990 af Gerda Svindborg, født Vandet, Granvænget 12, Skive. Præsten er Georg Westh, senere provst i Sjørring. 40
P. Nørgaard Johannesen, Herning, har skaffet navnene på alle, der var på billedet øverst side 37 Jul i Thy 1991. Forretningen lå i Storegade og havde nr. 9. Ejerne var brødrene Thomas og Mads Rahbek. De havde forretningen 1925-31. Fra venstre Thomas Rahbek, Jenny Juul Lassen, hr. Hansen (toldforvalterens søn), Holger Madsen, frk. Julie Rahbek (søster til indehaverne), Mads Rahbek, bydrengen Kr. Kirkegaard og ved kassen Musse Jakobsen. Oplysningerne kommer fra Thomas Rahbeks enke, Lis Rahbek, som sammen med sin man drev den landskendte trikotagefabrik ”Sølv Triko”. 41
Gæster på ”Vejgården” i Gærup 1926. Bagerste række fra venstre: Helene Pedersen, Ydby, Mette Sørensen, Vejgården, elektriker Pedersen, Ydby, Jens Johannesen, Ydby, Hansine Johannesen, Ydby. Mellemste række: Fru Knudsen, Ydby, Karen Johannesen, Ydby, Kirstine Sørensen, Vejgården, gdr. Jens Sørensen, Vejgården. Forreste række: Poul Pedersen, Ydby, Peter Johannesen, Ydby, Peter Sørensen, Vejgården. Billedet er fra P. Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning. 41
Erik Pedersen, Ny Kastetvej 20, Aalborg, har sendt oplysninger om billedet side 40 i Jul i Thy 1990. Billedet var tilsendt fra Alfred Andersen, Bondevägen 16, Kungsbacka, Sverige. Det er fra en fest i Kolonihaveforbundet Thisted-afdeling først i 1920’erne. Til højre for Ole Jensen ved fanen står Nielsine Andersen, der havde skænket fanen. Nr. 2 fra højre i midterste række er Vilhelm Andersen. Erik Pedersen oplyser, at hans bedsteforældre er med. Niels Peter Pedersen (1886-1966) står i bagerste række nr. 3 efter fanen. Maren Pedersen (1890-1972) sidder som nr. 2 i forreste række. Ved hendes side som nr. 3 Anna Vullum. Martinus Vullum står i bagerste række længst til venstre. Maren og Niels Peter Pedersen boede i det meste af tiden Nørre Alle 19. Deres venner Anna og Martinus Vullum boede på Østerbakken.

 

OBS: Billedet i bladet på denne side er en fejl. Se Jul i Thy 1990, side 40 for det rigtige billede.

42
Engang for længe siden blev der sunget i Skoven, Plantagen Christiansgave i Thisted, pinsemorgen. Billedet er fra Gunna Hebsgaard, Thisted. Han har ikke årstal på, men kander alle bortset nr. 1 fra venstre. De øvrige er bilsælger Bayer, borgmester Aksel Mikkelsen, manufakturhandler Peter Jensen, skræddermester Selmer, pottemager Kierkegaard, Laurits Jensen (bror til vognm. J. A. Jensen), ligkistesnedker Poul Ejnar Jensen, vognmand J. A. Jensen og kantor J. K. Fredskild. 43
Fra Fagenes Fest i Thisted 1941. Stående fra venstre: Muresvend Chr. Peter Andersen (formand i fagforeningen), muremester Jens Hebsgaard, murermester J. K. Andersen, murersvend Frederik Jensen, murerm. N. P. Andersen (formand i mesterforeningen), murersv. Harald Andersen, lærling Ove Grønkjær Andersen (blev havneingeniør i Hanstholm). Siddende på vognen murersv. Svend Christensen. Heste fra vognmand J. A. Jensen trak det gedigne murværk. Teksten på skiltet: ”Hvem løfter os fra denne jord/etagevis er mere end ord/hvem andre end en murer”. Fra Gunnar Hebsgaard. 43
Et privat karneval i Thisted omkring 1924. Det er formentlig Afholdshotellet i Rosenkrantzgade, som har lagt lokaler til, skriver Arne Ringgaard Pedersen, Rødovre. Han har givet personerne numre og starter med bagerste række fra venstre: 1. Frederik (Freddie) Dybkjær, dengang indehaver af cigarforretning i Vestergade, som Carsten Mikkelsen senere overtog. Dybkjær emigrerede til Canada. 2. Vist nok Alfred Christensen, som ikke havde længerevarende tilknytning til byen. (På et andet eksemplar af billedet er han benævnt ”Sambo”). 2. Dora Juul-Lassen, senere gift Laursen. Datter af restauratøren på ”Morsø” på havnen. 4. Vestergård, men hvad er fornavnet? Har tilsyneladende haft øgenavnet ”Gossa”. 5. Carl Beyer, kendt som atletikmand. 6. Snedkermester Ejnar Jensen, Bisgårdsgade (Einar-Snedker), også kendt som atletikmand. 7. Maskinsætter Aage Christensen, søn af ”gasbud” Christensen på Møllevej. 8. Jens Gramstrup, i mange på pedel på biblioteket på Tingstrupvej. 9. Ukendt. 10. Ingrid Jensen, søster til nr. 6. Kontordame hos papirhandler Søndergaard, dengang Vestergade 18. 11. Verna Christensen, gift Katborg. Søster til nr. 7. Bor nu på Amager. Næste række: 12. Helga Christensen, datter af snedkermester O. P. Christensen, Vestergade 56. I 1926 gift med nr. 19. 13. Ellen Pedersen, datter af skræddermester A. C. Pedersen, Toldbodgade 9. 14. Ingrid Christensen, gift Magnussen. Søster til nr. 12. Bestyrede i mange år Schous Sæbehus, Vestergade 2. Rykkede derefter over i Vestergade 1 som arrestforvarerkone. 15. Betty Schmidt, senere gift med nr. 5. Bor stadig i Thisted. 15. Rasmussen, men hvad er fornavnet? Blev gift Lindquist. Søster til nr. 7 og 17. Bor nu på Amager. Bestyrede – forud for nr. 14 – Schous Sæbehus, Vestergade 2. 18. Maskinsætter Einar Hansen, søn af fisker Andreas Hansen (”Anders-Tysker”). Forrest ligger: 19. Maskinsætter henry E. Pedersen, broder til nr. 13. Gift med nr. 12 i 1926. 20. Jenny Juul-Lassen, søster til nr. 3. Var i mange år ansat på Amtskontoret i Skovgade. Arne Ringgaard Pedersen er søn af nr. 12 og 19. 44
Da 6. A i Thisted 1926 var på udflugt til Ashøje var deltagerne i forreste række fra venstre: P. Hillerup, Dagny Farinsen, Lilly Dalgaard, Dorthea Sørensen, Poula Kjær Andersen, Ingeborg Hyldahl, Estrid Nielsen, Martha Hedegaard. Midterste række: Ellen Margrethe Holm, Rigmor Bisgaard, Anna Møller, Emma Hillerup, Ane Jensen, Anna Andersen, Irene Josefsen, Ester Kammersgaard Andersen. Bagerste række: Johannes Abildgaard Jakobsen, Asger Bangsgaard, Christian Vestergaard, Svend Hansen, Ejner Kortegaard, Poul Taabbel, Holger Olsen, Herluf Christensen, Christian Pedersen, Sigurd Bach, Svend Hede, Folmer Søndergaard, Anne Grønkjær og bagerst lærerinde frk. Poulsen. Billedet er fra Anna Jespersen, Nørregade 30, Thisted. 45
Hanne Thorn Clausen, Præstevænget 72, Nyborg, har sendt dette billede fra en skolekomedie november 1937 på Thisted Realskole. Bagerste række fra venstre: Jens Thorp, Hanne Thorn, Jørgen Nørgaard, Ingrid Knudsen, Calle Søndergaard, Anders Hove, Robert Svalgaard, Karen Larsen. Forreste række: Thorleif Petersen, Arnold ?, Jørgen Hald, Poul Søndergaard, Grethe Andersen, Inge Agerholm. Skolekomedien ble opført i forbindelse med skolens fødselsdag. 45
Johannes N. Kjær, Tømmerbyvej 29, Frøstrup, skriver: Dette billede er taget på en udflugt, som Østerild Skole foretog i 1934 til Himmelbjerget. Billedet er fundet i min afdøde farbror, Ludvig Kjærs efterladte papirer, men ikke nok med det, der var ydermere vedlagt en liste over de skolebørn, som er vist på billedet, hvor Ludvig Kjær også figurerer. Han var født 1922, så børnene må jo nok have været fra 10 år og opefter, måske ældste klasser? Bagerste række fra venstre: Fru Hedegaard Ebba Hedegaard, lærer Hedegaard, Ruth Hedegaard, Magna Lukassen, Ella Larsen, Niko Sunesen, Lars Pedersen, Ebba Bach, Agnes Pedersen, Ellen Gadeberg, Jens Chr. Sunesen, Børge Pedersen, Maja Frost, Tage Pedersen, Agnete Hyldgaard, Jens Lukassen Bach, Magda Poulsen, Ludvig Kjær, Laurits Oddershede, Knud Pedersen, Ingemann Gregersen, Jenny Lukassen. Forreste række: Nesager Sunesen, Maren Pedersen, Martin Poulsen, Aase Dam, Arnold Pedersen, Magda Pedersen (Hvass), Niels Kristensen, Agnes Gadeberg, Edel Kloster, Else Hede, Marius Pedersen, Svend Aage Bach, Arne Madsen, Karlo Axelsen, Ejby Axelsen, Niels Chr. Frost og Klara Frost. Pigernes efternavne er sikkert deres døbenavne. Hvem de evt. er gift med senere har jeg ikke efterforsket, men det kunne sikkert Jul i Thys læsere hjælpe med. Jeg ved blot, at Klare Frost blev gift med installatør N. C. Nielsen i Frøstrup. 46
Aage Jespersen, L. I. Brandes Alle 5, Frederiksberg, har sendt dette billede fra 2. mellem-skoleklasse, Thisted, 1924. Bagerste række fravenstre: Karla ?, Henry Grønkjær, Ludvig Hansen, Helene Bach, Carl Ludvig Bendixen, Laurits Kjellerup, Henry Hansen. Mellemste række: Hanne Billeskov Jansen, Inez Gerlach, Eilif Kroager (Tjæreborgpræsten), lærer Niels Hansen, Erik Haarby, Aage Jespersen. Forreste række: Niels Peter Hilligsøe, Erik Hansen. 47
Dette billede fra sensommeren 1942 blev taget ved en af de gamle ejendomme i Sønderhå. Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, oplyser: De sidste beboere var mine forældre, Stinne og Vilhelm Johansen. Ejendommen blev nedrevet først i 1970’erne. Fra venstre (med katten) Jens Nielsen, Sønderhå, Egon Johansen, Hørdum, Annalise Olsen, Ølstykke (afdød), Hanne Thomsen, Nr. Vorupør, Svend Nielsen (portør på Thisted Sygehus) med hunden Basse. De to på fløjene er tvillingebrødre. I baggrunden gården ”Pilberg” ejet af Mattias Kvejborg. 47
Dette billede af konfirmander i Thisted 1936 kommer hermed for tredje og sidste gang. Antallet af ukendte er nedbragt yderligere. Aage Christiansen, Trollhättanvej 12 i Hjørring har efter øje studium fundet frem til de fleste. Første række fra oven: Carl Einer Thorsen, Anders Hove, Folmer Bjerregaard, Ove Grønkjær Andersen, ukendt, Poul Nørgaard, ukendt, Niels Hansen, Chr. Bundgaard, Poul Damgaard, Poul Søndergaard, Poul Ulriksen, August Bruun, ukendt, ukendt, ukendt. Anden række fra oven: Svend Houmøller, Aage Christiansen, Arnold Dragsbæk, Ebbe Hundahl, Poul Werner Jensen, Knut Asbjørn Knudsen, ukendt, pastor Møller, Jacob Søndergaard, Jens Mærkedahl, Carl Johan Søndergaard, ukendt, ukendt, ukendt. Tredje række fra oven: Arnold Østergaard Frandsen, Paul Einar Juul-Lassen, Ella Christiansen, Ella Christensen, Henny Christensen, ? Foged, Else Andersen, Valborg Eriksen, Grethe Andersen, ukendt, ukendt, Inge Agerholm, Karen Larsen, Tekla Petersen. Fjerde række: Jørgen Dybeck, Svend Kloster, Richard Scharling, ukendt, Thorleif Petersen, ukendt, Hanne Thorn, ukendt, ukendt. 48
De to gamle billeder på denne side er fra Mogens Prior, Gl. Stationsvej 1 A, Hyllested, Ebeltoft. Han har arvet dem efter sin far, bogtrykker Thomas Prior, hvis mor var født Magdalene Bendixsen, 6 juni 1852 i Thisted som datter af konsul, kgl. strandkommisær, Lloyds agent og tobaksfabrikant Frederik Carl Bendixsen, født i Randers 1803, og Amalie Pontoppidan, født 7. februar 1816 i Ræhr. Erik Bendixsen var søn af tobaksfabrikanten. De øvrige ved jeg intet om, skriver Mogens Prior, men jeg regner med, at de var ansat hos Frederik Carl Bendixsen. Teksten til det øverste billede er: Fuldmægtig Carner, Erik Bendixsen og Beier i vandet Thisted august 1902. Ved det nederste fra november 1894 stør der Mariann, Henrik, Ida, Frederik, Magdalene Pontoppidan. Mariann Pontoppidan (var søster tril min farmoder) med mand og børn. 49
Aage Christiansen, Trollhättanvej 12, Hjørring, har sendt tre billeder af realskoleelever i Thisted, fotograferet i 1938, ved 25 års jubilæet 1963 og ved 50 års jubilæet 1988. Først billedet fra 1938. Forreste række fra venstre: Ove Andersen, Karen Larsen, Vivi Geckler, Els Andersen, Ingrid Knuden, Grete Andersen, Tekla Petersen, Hanne Thorn, Inge Agerholm, A. C. Frederiksen. Mellemste række. Arne Christoffersen, Svend Kloster, Jens Torp Madsen, Robert Svalgaard, Jørgen Hald, Carl Søndergaard, Chr. Bundgaard, Aage Christiansen, August Bruhn, P. Skov. Bagerste række: Jacob Søndergaard, Poul Nørgaard, Thorleif Petersen, Arne Thomsen, Poul Søndergaard, Arnold Dragsbæk, Folmer Bjerregaard, Ib Frederiksen, Knut Knudsen. 50
1963: Forreste række: R. Jørgensen, A. C. Frederiksen, Jens Torp Madsen, Valborg Eriksen, Hanne Thorn, Ingrid Knudsen, Grethe Andersen, Svend Kloster, Arne Thomsen, Carlo Thomsen. Bagerste række: Marius Jørgensen, Chr. Bundgaard, Poul Nørgaard, Niels Hansen, Robert Svalgaard, Poul Werner Jensen, Arne Christoffersen, Jørgen Hald, Carl Søndergaard, Arne Damgaard, Aage Christiansen, Knut Knudsen. 50
Elever fra Thisted Realskole til 50 års jubilæum 1988. Antallet er svundet betydeligt ind. Fra venstre: Else Andersen, Folmer Bjerregaard, Poul Søndergaard, Jørgen Hald, Tekla Petersen, Jacob Søndergaard, Hanne Thorn, Arne Christoffersen, Karen Larsen, Valborg Eriksen, Ove Andersen, Jens Mærkedahl, Poul Werner Jensen, Carl Søndergaard, August Bruhn, Svend Kloster, Arne Thomsen, Aage Christiansen. 51
Meta Sørensen, Ll. Sct. Hansgade 25, Viborg, skriver: Vedlagt følger et gammelt billede fra 1913. Det er børn af Gertrud Marie og Jens Christian Hermansen, Helligsø. Fra venstre Poul Hermansen, Karen (gift Søgaard), Jens Hermansen, Marianne (gift Nielsen). På skødet har hun Peter Hermansen. Bagved Eline (gift Gramstrup), foran Elisabeth (gift Andersen). Yderst til højre min mor, Jenny, gift med Alfred Steffensen. 51
Dette billede fra Per Kirk Andersen, Elmegade 21, Thisted, er taget ca. 1930. Han er selv med, men det er ikke let at se ham. Billedet er taget i Vestergade i Thisted i retning mod vest fra Kongensgade i forgrunden til venstre. Over forretningsvinduet i huset længst til højre kan man skimte, at der står Birkholm Glar… På huset længere opad står der A. M. Thomsen Bødker. I dette hus boede senere skomager Visby Sørensen. Det blev revet ned, da Møllevej blev udvidet. Per Kirk Andersen husker ikke anledningen til, at billedet blev taget, men det er skolebørn der marcherer. Forrest politiassistent Alfred Jensen og derefter Rymings orkester med Chr. Ryming i forreste række. 52
Disse to billeder er fra Hundborg Mose, det øverste fra ca. 1917, det nederste fra ca. 1920. Ifølge Sara Andersen, Jernbanevej 21, Snedsted, er ejeren af maskinerne på det øverste billede Peter Andersen, Tadetoft. Så vidt vides er det Peter Andersen og Søren Andersen, der står til venstre efter de to piger. Personerne på det nederste billede er Anders Andersen og en nabo, Maren Kirstine Nielsen. 53
Da tidligere elever på Thisted Realskole var samlet til 25 års jubilæum i maj 1936. Øverste række fra venstre: Lærer Poul Bunk, Knud Jensen, Kresten Balle Andersen, Svend Aage Jensen, Karl Tange, Knud E. Kloster, Gerda Andersen (født Thomsen), Gunnar Tegtmejer, lærer Høegh Nielsen, Henning Christensen, Eva Wiehl (født Møller), lærer Vagn Hansen, Hans Nielsen, Flemming Pedersen. Anden række: Esther Grønkjær, Inger Klittenberg, Alice Johannesen (født Mortensen), Herdis Jensen (født Sørensen), Ida Simonsen (født Jespersen), Tove Kjær (født Lyhne), lærerinde Rigmor Shcelle, Ulla Andersen. Forreste række: Lærer Axel Bagger, Per Kirk Andersen, skoleinspektør Aage Jørgensen, Grete Jørgensen (født Kirk), Alice Pedersen (født Nielsen), Elly Pedersen (født Wejlgaard), Anna Toft (født Larsen). Oplysningerne er fra Per Kirk Andersen, Elmegade 21, Thisted. 54
Vestergade 10 i Thisted i 1924, da Laurits Andersen solgte tobak og cigarer, piber, stokke og lædervarer. Laurits Andersen var fra Hurup Hans far, J. F. O. Andersen, kom til Thy 1889, som ridende gendarm. Laurits Andersen blev gift 1929 med en pige fra Ettrupgård ved Hurup. Da de havde drevet Tånum Ågård ved Randers et par år, flyttede de 1923 til Thisted. Laurits Andersen havde kun forretningen Vestergade 10 i to år, for ejendommen blev købt til Handels- og Landbrugsbanken og revet ned. I den bygning, der blev opført, er i dag Thisted Kirkecenter. Laurits Andersen fik derefter forretning i kælderen under city Sko i Vestergade. Det er Laurits Andersen og sønnen Jørgen, der står foran døren, oplyser Per Kirk Andersen, Elmegade 21, Thisted. Han er søn af Laurits Andersen. 55
Ove Kibsgaard, Bjerringbro, har sendt dette billede til Jul i Thy, og Edith Anderen (nu Busted) har fundet frem til alle navnene Det er eleverne i Thisted Realskole, ra-klassen, sommeren 1939. Øverste række fra venstre: Else Egendorf, Niels Henrik Spanggaard Jensen, Evald Jensen, Maren Margrethe Iversen, Dagmar Andersen, Grethe Brix, Gete Kloster. Mellemste række: Ove Kibsgaard, Svend Aage Christensen, Hellner Fisker, Svend Larsen, Orla Jensen, Ove Fuglsang, Karen Margrethe Knudsen, Ella Larsen. Nederste række: Karen Margrethe Hansen, Jytte Jensen, Lilly Hansen, overlærer Jørgensen, lærer A. C. Frederiksen, Maren Marie Christensen, Edith Andersen, Harriet Jepsen. 55
Da Ebba Davies, Vintergækvej 18, Kastrup, i foråret var i Thisted for at fejre sin bror, frisørmester Wiehl, medbragte hun en del udklip og postkort, som hun havde modtaget af et medlem af familien, Alfred Wiehl, født i Thisted. Han var gartner i Hauslund i en årrække og døde for ca. tre år siden. Blandt postkort var dette med teksten ”Den ny Pakkepost. Thisted”. Det er 16. september 1917 sendt til en adresse i Nørregade. Teksten er kort: ”En stor Hilsen fra Strygeriet”. 56
Dette postkort er fra Vorupør Strand. Det er solgt fra Ballebys Boghandel, men har ikke været afsendt, og der er ingen forklaring på kanonen. (Fra Alfred Wiehls samling). 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
OKTOBER: Johannes Alstrup i Koldby er meget flad for den banjo, han sidder med, for den har en dejlig blød klang. Den blev fremstillet af en litauisk flygtning, der kom til Dragsbæklejren efter krigsafslutningen i 1945. Johannes Alstrup har i alt tre banjoer, og han bruger dem flittigt – enten når han spiller solo, eller når han spiller i Alstrups Trio, der bl.a. spiller på mange plejehjem i Thy. Foto: Klaus Madsen. 57
NOBEMBER: Fredag den 8. november 1991 blev bogen ”Verdenskrigen i Lyngby” præsenteret ved en reception i Lyngby Forsamlingshus. Bogen er skrevet af Knud Madsen Nielsen, der er vokset op i Lyngby, men nu bor i Vestervig. Hans far, Alfred Madsen Nielsen drev købmandsforretning i Lyngby 1923-61. Derefter drev Knud Madsen Nielsen og hans kone forretningen til 1970. I bogen berettes om Aggerfiskere, der bosatte sig i Lyngby i 1864, men bogen handler først og fremmest om, hvad der skete i Lyngby under 2. Verdenskrig. Fra præsentationen af bogen ses forfatteren Knud Madsen Nielsen, sparekassedirektør Poul Jensen og Ole Jensen fra Sparekassen Thy. Foto: Villy Yde Kjærgaard. 58
DECEMBER: Fra Paris kom Kirsten Vangsgaard hjem ti Hørdum for at fejre jul hos sine forældre. Kirsten Vangsgaard er fotomodel i Paris. Hun er ansat i den amerikanske model-jæger Eileen Fords franske afdeling – en spændende, men hård branche. 59
JANUAR: Anne Mathilde Hedegaard vil gøre en indsats for at bevare bondekulturen. Sammen  med sin mor driver hun Nørhedegaard i Visby, og dermed har hun sikret, at gården kan være i samme slægts eje i femte generation. Gården drives med 34 køer og opdræt. Fast medhjælp er morbroderen, Martin Christensen, der også var medhjælper, da Thorning Hedegaard drev gården til sin død i 1978. Anne Mathilde Hedegaard havde bl.a. været elev på Vrå Højskole g Vejlby Landbrugsskole, inden hun vendte tilbage til sit barndomshjem, der er omgivet af gravhøje med minder om thyboernes kultur gennem flere tusinde år. Foto: Peter Mørk. 60
FEBRUAR: DA anpartsselskabet vildsund Strand hold generalforsamling den 29. februar, blev det markeret, at det 1. marts var 75 år siden, et aktieselskab overtog Vest Vildsund Gæstgivergård efter P. Sørensen for 64.000 kr. Et areal på 32 tdr. bygsdl. Og al udvendig besætning fulgte med. Aktieselskabet blev i 1976 omdannet til et anpartsselskab. Til venstre Gerhard Søndergaard, Villerslev, der har været formand for selskabet siden 1989. Til højre Svend Sørensen, der sammen med sin kone Else har drevet hotellet siden 1982. 61
MARTS: For 40 år siden var der endnu 17 barberer i Thisted. I dag er der kun én tilbage: Frits Wiehl, der fejrede 40 års jubilæum som frisør og barber. Han har forretning ud mod havnen ved det, der i dag hedder Grydetorv. Da han begyndte i faget, gik der 10 barberinger på hver klipning. I dag kan der gå uger imellem, at en mand møder op for at blive barberet med en ragekniv, så fotografen Klaus Madsen var heldig. Foto: Klaus Madsen. 62
APRIL: Lørdag den 4. april fik Sydthy sit IC-3 tog. Den fik navnet ”Liden Kirsten”. Bandt dem, der var inviteret til navngivelsen, var Liden Kirsten selv, spillet af Heidi Thøgersen fra Fyrspillene i Sydthy. Tidligere har IC-3 tog fået navnet ”Prins Buris” – og måske bliver de en dag koblet sammen ves skæbnens gunst. Foto: Peter Mørk. 63
MAJ: Danmarks befrielse 4. maj 1945 bliver stadig mindet. I Sjørring Kirke var der gudstjeneste med sognepræst Flemming Burgdorf, Vang, som prædikant, og så gik ca. 270 i fakkeltog til Sjørring Maskinfabrik, hvor Ernst Morgens Nielsen bød på kaffe. Foto: Klaus Madsen. 64
JUNI: Dette billede er af Lene Møller Sørensen, Kallerup, og en meget sjælden hund. Den hedder ”Lukas” og er den eneste i  Thy af Broholmer-racen. Så vidt vides findes der i hele verden kun 110 eksemplarer af racen, der var ved at dø ud 1974, da der blev gjort en redningsindsats. Broholmeren har navn efter harregården Broholm på Fyn. Broholmeren karakteriseres som en rigtig familie- og vagthund. Den standser fremmede ved havelågen uden at bide dem. Foto: Peter Mørk. 65
JULI: I forbindelse med Lildstrands årlige fest blev der i det genopførte signalhus åbnet en udstilling med fotos fra Lildstrands første tid, bl.a. af grundlæggeren Poul Chr. Hansen Græsbøl. Udstillingen var tilrettelagt af Hanne Mathiesen fra Museet for Thy og Vester Han Herred. Hun står ved signalhuset sammen med Karsten Kollerup. Foto: Villy Yde Kjærgaard. 66
AUGUST: Da fhv. trafikminister Arne Melchior og direktør Jøren Hansen 4. august var i Hanstholm, besøgte de bunkermuseet og fik en tur med toget. Det er Arne Melchior, formand for Turismens Fællesråd, der har taget plads i én af de afskærmede vogne, mens Jørgen Hansen, direktør for Turismens Fællesråd er i venteposition. Foto: Klaus Madsen. 67
SEPTEMBER: Tirsdag den 8. september fejrede Hanstholm Havn 25 års jubilæum. Den 93-årige Anders Præstegaard havde en hædersplads ved den officielle jubilæumsfest i auktionshal nr. 1. Anders Præstegaard var én af de pionerer. Der igennem mange år kæmpede for havnen, indtil det endelig lykkedes, så havnen kunne indvies i 1967. Bag Anders Præstegaard folketingsmedlem Svend Heiselberg og forvaltningschef Uffe Holm-Christensen, Forvaltningen for miljø og teknik, Viborg Amt. Foto: Klaus Maden. 68
69 Sofus Abildgaard Jacobsen havde bogtrykkeri ved Møllevej og stod i mange år for trykningen af Thisted Socialdemokrat. Da han under besættelsen fyldte 60, udsendte han ovenstående indbydelse, der bærer præg af tidens restriktioner, mangler på kaffe og tobak. Bekendtgørelsen er sendt til Jul i Thy fra en søn, Orla Abildgaard Jacobsen, København. Hans bror, Kai Abildgaard Jacobsen, driver i dag trykkeriet ved Møllevej.
70 Breve fra læserne.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Kjeld B. Nilsson

Arne Ringgaard Pedersen

Jørgen Møller

Aksel Kirk

Jørgen Miltersen

Henning Skov

 

Fotografer:

Knud E. Jensen (forside)

Klaus Madsen

Peter Mørk

Villy Yde Kjærgaard