Jul i Thy 1990

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-10 Glade minder fra en ond tid – Af redaktør Kjeld B. Nilsson.

 

Billeder:

Side 3: Kjeld B. Nilsson, født 1927 i København, boede i Thisted i sine drengeår 1935-43, tog realeksamen fra Thisted kommunale Mellem- og Realskole, blev student (Østre Borgerdydskole) og journalist fra 1947, bl.a. ved Ringkøbing Amts Dagblad (et af De Bergske Blade ligesom Thisted Dagblad) og BT. Senest tilknyttet Billed-Bladet, som fra 1978 har haft ham stationeret i Paris.

Side 4: Forfatteren til denne artikel i fuld galla som flokfører, et ansvarsfuldt job, han fik betroet i alt for ung en alder som følge af akut førermangel.

Side 5: Thisted-spejdere på sommerlejer på Mols i 1940. Forreste række: Eigil Visby Sørensen, Chrles Larsen, Poul W. Lyhne, Leif Christiansen, Egon Christensen, Jørgen Skov, Jørgen Christoffersen. Mellemste række: Poul Poulsen, Niels Eigil Vestergård, tropsfører Eigil Bonde, Jørgen Mangelsen Jensen, Poul Agerholm. Bagerste række: Jørgen Bendixen, Niels Rask Mortensen, Erik Birkholm, Kjeld B. Nilsson, Leif Jensen, Ole Just Olesen, Henning Hvidsted, (dengang Andersen), Anker Brandt, Jens Lyager og Hardy Klostergaard.

Side 6: Den første Thisted-trops førere samlede på Sallingsund-færgen på vej til lejr i Kalø Vig – fra venstre Henning Andersen, Leif Jensen, Eigil Bonde, Kjeld B. Nielsson og Poul Agerholm.

Side 7: Vi skriver sommeren 1942, og fire spejderkammerater drog på cykeltur til Skagen. Det er Poul Lyhne, Kjeld Nielsson, Niels Mortensen og Leif Christensen.

Side 8: I det tidlige forår 1941 var der ikke mange lyspunkter i den daglige tilværelse, men Thisteds unge forsøgte at skabe lidt fest for sig selv og andre, så tankerne om den uvisse fremtid under besættelsen i en stund kunne blive skubbet i baggrunden. Således lejede en gruppe unge, der havde dannet et jazzorkester, dristigt den store sal på hotel ”Phønix” og indbød til koncert og offentligt bal. De flotte kulisser med Manhattans skyskrabere malede de selv, og initiativet blev en succes. De fik fuldt hus, og så mange penge i kassen, at de lagde op til en gentagelse af arrangementet. Men i mellemtiden var det kommet politimestren for øre, at ikke et af de håbefulde mennesker var over 14 år, og at de dermed ikke opfyldte bevillingsloens betingelse for at lave offentlig dansant. Fra den første og således eneste koncert ses fra venstre Arne Ringgaard Pedersen (konferencier), Kjeld B. Nielsson (trommer), Orla Vestergaard (banjo og guitar), Arne Larsen (harmonika), Hans Bertelsen (balalajka), Jørgen Leif Jensen (banjo), Svend Westh (violin og piano) og Bodil Larsen (refrainsang). Orkestret hed ”The Gregor Jazz Band” efter kapelmester Svend Wesths ellers hemmeligholdte mellemnavn Gregor.

Side 9: Fabriksinspektør Edvin Nilsson med Ford-bilen, som var med til at indbringe ham værdigheden af formand nr. 2 i Thisted Amts Motorklub. Forfatteren og hans søster Birgit, i dag læge i Bergen, udpeger S-nummerpladen, som netop var sat på efter at bilen var overført fra København.

11-19 Medarbejder ved Thisted Amts Tidende – Af lærer Wolf Møller.

Billeder:

Side 11: Wolf Møller. Født i Thisted 1920. Lærereksamen Haderslev 1942, derefter ansat Randers Skolevæsen. 1946 leder af nyoprettet afdeling fro erhvervsvejledning for Randers amt. 1950-1964 Informationskonsulent i Danmarks Sparekasseforening. Redaktør af børnebladet ”Sparegrisen”. 1957 viceinspektør i Randers – pensioneret i 1987. 1948-1966 medarbejder ved Danmarks Skoleradio. 1972-1984 redaktør af slægtsforskertidsskriftet ”Hvem forsker hvad”. Bopæl: Albæk ved Randers.

Side 13: Redaktør M. Aaberg.

Side 14: Redaktør Chr. Jensen.

Side 15: Nogle år efter, at Thisted Amts Tidende blev oprettet 1. oktober 1882 blev denne bygning i Jernbanegade opført. Siden er bl.a. sket det, at der er blevet forbindelse til bygningen til højre, i mange år redaktørbolig, nu ekspedition.

Side 17: Trykker Peter Christensen ved en trykmaskine, der bl.a. blev brugt, når Historisk Årbog og Jul i Thy skulle trykkes. Fladtrykspressen, som avisen blev trykt på i 1930’erne er borlængst borte. Avisen trykkes nu på en rotationspresse med en kapacitet på 32 sider.

20-22 En sønderjydes vej til Silstrup – Af Jens Kongsted Lampe.

Billede på side 20: P. P. Smidt, lærer og kirkesanger i Tilsted 1865-1872. Foto af L. H. Gram, udlånt af Lokalhistorisk Arkiv J. P. Jacobsens Plads.

23-25 Da et frygteligt uvejr drog over Nebraska – Af M. O. Monson.
26-31 Livserindringer – Af Thomas Christensen.
32 Kong Jensen fra Thy død.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det første billede til Det gamle Album kommer i år fra Aase Birgit Madsen, Hundslund. Det er taget i lejligheden til Vestervig Brugsforening ca. 1927. Uddeler Frederik Christensen har ved sin side fru Maren Christensen, der sidder med datteren Aase Birgit, gift Madsen. Til venstre Agnes Busted, gift med Otto Busted, Torvehallen, Thisted. På skødet har hun Svend Busted, som var frisør i Frederiksgade. Han døde for tre år siden. Frederik Christensen overtog i 1928 købmandsforretningen på hjørnet af Alléstræde og Nørregade. Se side 46 og 47. 33
Jul i Thys gode ambassadør i København, Orla Abildgaard Jacobsen, Tullingsgade 3, har taget initiativ til at få flere navne under det billede, vi bragte på side 38 i 1989. Elever på Thisted Realskole 1923. Bagerste række fra venstre: Johannes Petersen, Axel Jensen, Svend Bach, Jens Bach, Jens Odde, Hans Vilhelm Hansen, Robert Hansen. 2. række: Eva Ninn, Helga Jørgensen, Anne Christensen, Musse Odde, Marie Kjær. 3. række: Gerda Nørby, Lisbeth Bendixen, Inger Odde, Sigbrit Galster, Kylle Lerhøy, Ester Jensen. Forreste række: Viggo Jensen, Poul Jørgensen, Laurits Thousig, Kaj Thygesen. 34
Dette billede var sendt til Jul i Thy 1989 fra Paris. Ingrid Moulierac skriver at det altid er med stor fornøjelse, hun læser Jul i Thy med dejlige billeder fra gamle dage. Hendes bedstefar og bedstemor boede i Thisted hele deres liv. Hendes familie var med på to af de billeder hun sendte, på det ene Karen Busk, på det ovenstående Knud Busk, der sidder i forreste række nr. 1 fra venstre. Michael Vandet, Fårtoftvej 152, Thisted, oplyser til dette års Jul i Thy, at nr. 2 i forreste række er Alfred Arnold Bunch Bertelsen, født i Thisted, 15. maj 1913. Han var i en menneskealder ansat på Thisted Jernhandel og bosat forskellige steder i Thysted, senere i Tved. Han døde 10. oktober 1987. Arnold Bertelsen var min fars fætter, tilføjer Michael Vandet. Men hvilken lejlighed er billedet taget, og hvem er de øvrige? 35
Dette billede af en købmandsgård stod på side 54 i Jul i Thy 1989. Erik Møller, Padborg, oplyser, at det er købmand Nordentofts gård i Thisted. Erik Møllers far, Niels Møller, var købmandsgårdens staldkarl, da billedet blev taget. Han står som nr. 3 fra venstre. Niels Møller blev senere snedkermester i Thisted og boede sidst i Dr. Louisegade. 36
Registreret revisor, Poul Schmitz, Langs Banen 11, Virum, har med hjælp fra Ellen Kampmann (datter af tidligere politimester i Thisted), skaffet oplysninger om det nederste billede side 37 i Jul i Thy 1989. Det er II mellem B i Thisted, foråret 1931. Bagerste række fra venstre Anna Margrethe Overgaard (gift Kjeldsen), Kirsten Nørgaard (Sejersen), Jenny Pedersen (Dalum), Gudrun Hartz, Nancy Mortensen (Køchs Nielsen), Herdis Jeppesen (Hansen), Gerda Sloth Odgaard, Karen Margrethe Jensen (Sandholt), Agnes Fredskild Christiansen (Madsen), Tove Hansen (Cox). Mellemste række: Karen Busk, Ingeborg Mølgaard (Morell), Lis Yde Poulsen (Mærsk), Ellen Kampmann (Poul Nielsen), Agnes Madsen (Bech), Agnes Elving, Ella Øer Jensen (Kjær), Ellen Margrethe Jensen (Hove), Niels Hansen. Forreste række: Agnethe Overgaard (Güther), Agnes Tousgård, Inger Jensen, Anne Blåbjerg (Poulsen), Ingrid Nielsen (Pedersen), Henny Boyer (Bangsgård), Inger Margrethe Jensen, Dorthea Madsen (Skydt), Eugenia Jørgensen (Asmussen), Karen Cecilia Nielsen. 37
A. Scharling fotograferede disse konfirmander i 1936. Det blev konfirmeret i Thisted Kirke den 27. september, oplyser fhv. kontorchef ved Social- og Sundhedsforvaltningen i Aalborg, Aage Christiansen, Højagervej 3, Hjørring. Han har ikke navnene på konfirmanderne, men selv står han som nr. 2 fra venstre i 2. række fra oven. Mon ikke nogle af dem, der er med på billedet, kan hjælpe med flere navne? 38
Medarbejder på Billed Bladet, Kjeld B. Nielsson, har sendt dette billede af et stærkt fodboldhold på Thisted Stadion. Han skriver: Dette hold var måske ikke med til at sikre TIK en plads i Mesterrækken i 40’erne. Men det var med til at sikre den økonomi, der skulle sætte yngre kræfter i stand til at forsvare Thisted Idrætsklubs blå-hvide farver. Holdet var sammensat af kendte ansigter fra byens offentlige liv og stillede op på stadion i 1944 som et muntert indslag i en af de store idrætsuger, som prægede denne periode. Stående ses fra venstre: Redaktør Clemen Brunsgaard, overklitfodged Rasmussen, ”Søholt”, Vandet, byrådsmedlem Karen Aaberg, maskinarbejder Lars Toftdahl, fhv. borgmester, arbejdsmand Chr. Iversen, overlærer Marius Jørgensen, direktør Aksel Mikkelsen, slagteridirektør Arentsen, redaktør Kjeld Jensen og borgmester, sagfører Bjerregaard. Knælende fra venstre: Kommunebogholder Chr. Nielsen, viceinspektør A. F. Antonsen, fabrikinspektør Edvin Nilsson, tømrermester Otto Gravesen og målaflæser Oscar Andersen. 39
Dette billede er sendt til Jul i Thy fra Sverige. Afsenderen er Alfred Andersen, Bondevägen 16, Kungsbacka, der blev udlært som konditor i Thisted i 1944. Billedet er fra begyndelsen af 1920’erne. Det er Kolonihaveforbundets mange-årige, meget aktive formand, Ole Jensen, der sår med fanen. Til højre for ham Nielsine Andersen, der havde skænket fanen. Nr. 2 i midterste række fra højre er Vilhelm Andersen, Dragsbækvej 61. Han var remisearbejder ved Fjerritslevbanen. Nr. 3 i forreste række fra højre er Oline Pedersen, enke efter skibsbygger Niels Pedersen. Hvis det ved hjælp fra læsere af Jul i Thy lykkes at skaffe navnene på de øvrige, vil de blive bragt næste år. 40
Fra Alfred Andersen, Bondevägen 16, Kungsbacka, Sverige, kommer dette billede af fire bagersvende, de ri 1944 blev uddannet i konditorfaget. Fra venstre Alfred Andersen (udlært på Krabbes Konditori i Thisted), Mejner Nielsen, senere forfatter (bager Enevoldsen, der havde forretning nær Thisted Dampmølle), Søren Nielsen (bror til Mejner, Reinholts Konditori), og Chr. Jensen (Enevoldsen). Alfred Andersen flyttede til Sverige i 1944 og arbejdede først som konditor, senere på en fabrik, der fremstiller væv, belagt med plast. Sluttede som lagerchef og er nu pensioneret. 41
Skorstensfejere og bagere udkæmpede en dyst på Thisted Stadion i forbindelse med idrætsugen i 1944. Bagerne havde lidt mel med til at smide på skorstensfejerne, men det blev kun til lidt, da mel var rationeret. Skorstensfejerne smed sod på bagerne til stor fryd for publikum. Forreste række fra højre: Søren Nielsen, Mejner Nielsen, ukendt, Conrad Poulsen. Bagerste række fra højre: Kristian ? og Alfred Andersen. De øvrige husker Alfred Andersen ikke navnene på. Knælende foran: Dommeren. På skiltet står: Det er så givet som sort på hvidt, at de hvide vil spille de sorte fallit. 41
Dette er elever i Klitmøller Skole ca. 1911-12. Edith Hjort, Limfjordsvej 13, Thisted, giver følgende oplysninger: Siddende foran fra venstre: Niels Konge, Niels Ørgaard, Christian Konge, Johannes Jørgensen, Aksel Dragsbæk, Valdemar Andersen, Johannes Nielsen, Theodor Oddershede, Jens Olsen. Anden række: Maren Andersen, Elna Madsen, Sine Madsen, Sigrid Lyhne, Anna Krogh, Mette Mortensen, Mariane Nielsen, Astrid Bruhn, Anne Nielsen, Larsine Nielsen, Anine Olesen, Marie Bach, Maren Jørgensen, Maren Andersen. Tredje række: Nicoline Jørgensen, Astrid Dragsbæk, Martha Bunk, Marie Olsen, Marie Korsgaard, Sigrid Jespersen, Magda Andersen (min mor), Augusta Bruhn, Kristiane Bak Madsen, Dorthea Dragsbæk, Sine Boesen, Elise Justesen, Louise Hansen. Fjerde række: Ellen Dragsbæk, Olga Bruhn, Eline Mortensen, Kristiane Mortensen, Olga Nielsen, Marie Andersen, Anders Andersen, Kristine Nielsen, Kristine Jensen, Mariane Andersen, Anna Dragsbæk, Karoline Thingstrup, Katrine Dragsbæk, Andrea Lyhne og Dorthea Olesen. Femte række: Lærer Højgaard Jensen, Peter Oddershede, Kristian Brund, Ingvar Emil Larsen, Kristian Andersen, Anders Andersen, Kristian Iver Dragsbæk, Kristian Mortensen, ukendt, Johannes Andersen, Kristian Boesen, Kyora Odder, Albert Dragsbæk, Johannes Nielsen og lærer J. P. Andersen. Bagerst: Niels Pedersen, Peter Dragsbæk, Mads Korsgaard, Kristian Jensen, Kristian Bak Madsen, Kristian Knudsen, Marinus Slavensky, Peder Konge Frost, Aksel Bach, Anders Jørgensen, Ejnar Vang. 42
Dette er min oldemor, fortæller Edith Hjorth, Limfjordsvej 13, Thisted. Hun hed Maren Pedersdatter Holler og var datter af Peder Frost Pedersen Holler, Hun blev i daglig tale kaldt Maren Kløvborg, mens det i virkeligheden var hendes mormor, der hed Maren Kløbvorg. Min oldemor var født i Klitmøller i 1848 og døde på de gamles Hjem i Lemvig 1933. 43
Min tipoldefar Peder Frost Pedersen Holler. Han var angelmager (krogfabrikant) og levede i Klitmøller 1817-1890. Han var opsynsmand ved redningsvæsenet og modtog Dannebrogskorset efter 25 års tjeneste. Det skete i Hanstholm, da Christian IX var på besøg, antagelig i 1872. Kongen dekorerede ham personligt. 43
Møllegården i Vildsund ca. 1925, da gården var ejet af Evald Bach. Inge Thøgersen, Aspevej 12, Thisted, oplyser, at det er Chr. Bach, der står længst til venstre. Ved siden af ham hans mor, Inger Marie. Derefter Dagmar Bach (mor til Inge Thøgersen) og Evald Bach, der ejede Møllegården fra ca. 1925 til 1954. Det vides ikke, hvem de tre børn er. 44
Dette billede er formentlig taget i Heltborg omkring 1920, oplyser Inge Thøgersen, Aspevej 12, Thisted. Hendes bedstefar, Jacob P. Fly, drev lillebilforretning i Heltborg, men det er ikke ham der står ved bilen. Det er en ukendt chauffør. 45
Elever i Heltborg Skole ca. 1920. Inge Thøgersen oplyser, at nr. 2 fra højre i anden række forfra er Dagmar Sørensen, død 1984. Skråt til højre for Dagmar Sørensen, der er i sort kjole, sår hendes søster Jenny Bach, gift med Marius Bach, Hurup. Dagmar Sørensen blev gift med Evald Bach, Vildsund Møllegård. De boede sidst i Koldby. Det er lærer Haarhøj, der står til venstre. De øvrige kender Inger Thøgersen ikke. 45
Sådan så brugsforeningen i Vestervig ud ca. 1927, da uddeleren hed Frederik Christensen. Det er en gengivelse af et prøvebillede, der ifølge notater på bagsiden, er sendt fra N. Olsson, Dannebrogsgade 12, Aalborg, med tilbud om, at 12 postkort kunne fås for 6 kroner og 50 øre. 100 kostede 25 kr. Året efter blev Fr. Christensen købmand på hjørnet af Nørregade og Alléstræde, oplyser en datter, Aase Birgit Madsen, Guldagervej 6, Hundslund. 46
Sådan så der ud i Vestervig Brugsforening ca. 1927, da Frederik Christensen var uddeler. Det er dog ikke ham, der står ved disken, men en kommis, der var fra Bornholm. 47
Frederik Christensen overtog i 1928 købmandsforretningen på hjørnet af Nørregade-Alléstræde i Thisted. Bag købmandsforretningen, Nørregade 14, lå Chr. Sørensens Tømmerandel, som det fremgår af skiltet på gavlen. Billederne fra Vestervig og Thisted er leveret af en datter af Maren og Frederik Christensen, Aase Birgit Madsen, Guldagervej 6, Hundslund. 47
Fra Olga Christensen, Møllevej 72m Thisted, har Jul i Thy modtaget dette billede af lærere og elever i Hurup Realskole 1944. Bagerst lærer Agnes Thrane Hansen og lærer Jensen. Mellem dem Ebba Madsen. Følgende række: Elly Sørensen og Olga Christensen. Næst række: Lærer Dan Videbæk, Martin Rysgaard Christensen, Erik Jespersen, Poul Andersen, skolebestyrer Ingv. Thrane Hansen, Carl Johan Jensen, Mads Christiansen, Henning Balle, lærer frk. Kock. Forreste række: Kaj Toftdahl, Ingrid Nørsøller-Jensen, Ernst Kristensen, Asta Larsen, Christian Krabbe, Catrine Jensen, Vagn Larsen, Elly Andersen, Arne Larsen. 48
Elever i Boddum Forskole 1934. Ifølge Olga Kristensen, Møllevej 72, Thisted, er det i bagerste række fra venstre: Eli Mulvad, Karen Bransholm, Agnes Christensen, Ella Krabbe, Frida Madsen, Arild Dalgaard, Henning Christensen, Johanne Hansen, Olga Kristensen, Else Madsen, Edith Poulsen, Lis Svalgaard. Siddende: Jan Jensen, Kaj Nicolajsen, Kaj Olesen, Knud Agerholm. 49
De ansatte i tarmrenseriet på Koopmanns Slagteri i Thisted blev fotograferet ca. 1940. Fra venstre Knud Brøcher Poulsen (senere skorstensfejermester), tarmrenser Carl Mikkelsen (med kasket på), Henry ”Sund” Kristensen (bagerst), Harald C. Vandet, Nicolai Hillerup, Kristian M. Eriksen (med kasket på), Peter Jensen. Harald C. Vandet var min farfar, oplyser Michael Vandet, Fortoftvej 153. Han var ansat på Koopmanns Slagteri fra 1927, til slagteriet lukkede i 1953. Siden arbejdede han på Thisted Andelsslagteri til 1971. 49
Disse drenge og piger blev konfirmeret i Thisted Kirke den 8, oktober 1939. Gerda Svindborg, Granvænget 12, oplyser, at det drejer sig om følgende: Drengene fra venstre: Heinrich Knudsen, ukendt, Arthur Jensen, Kr. Pedersen, Harry Larsen, Jørgen Kramer, Jens ?, ukendt, Egon Vandet, Niels Mortensen, Kaj Morsing, Kappel, ukendt, Erik Bertelsen. Pigerne: Gerda Nielsen, Else Yde, Maja Langballe, Anni Niis-Hansen, Gerda Vandet (som har indsendt billedet), pastor Georg Westh (senere provst i Sjørring), Grethe Østergaard, Grethe Andersen, Ellen ?, Grethe Hansen. 50
Ifølge dette postkort havde Eberhardt Neve Han Herreds største og billigste manufakturforretning. Hvornår billedet er taget, vides ikke, men det er i hvert fald fra hestekøretøjernes tid . En vogn, forspændt to heste, er ved at dukke op fra venstre. Bag på postkortet bringer Eberhardt Neve disse oplysninger til sine kunder:

 

  Ved nuværende tillader jeg mig høfligst at henlede Deres ærede Opmærksomhed paa min velassorterede Manufakturforretning.
Mit Udvalg i alt, hvad der henhører under denne Branche samt Fodtøj er nu fuldt paa Højde med, hvad der bydes i de større Byer og absolut langt det største her paa Pladsen.

  Mine Priser er udregnede med en yderst lille Fortjeneste, hvilket jer er i Stand til grundet paa min stadig stigende Omsætning.

  HUSK, jer er Medlem af Manufaktur-Union, en Indkøbsforening, der bestaar af ca. 45 Købmænd rundt om i Landet, dog kun én i hver By.

  Jeg køber mine Varer kun mod kontant Betaling og direkte fra Fabrikkerne og sparer saaledes Mellemhandlerens Fortjeneste, – dette foruden med saa mange andre Grunde gør mig i Stand til at sælge Dem gode, prima Varer mindst 20 pCt. billigere end andre Forretninger.

  I Haab om at De ved indtræffende Forbrug vil aflægge mig et Besøg, kan jeg forsikre Dem om virkelig gode reelle Varer til meget smaa Priser samt en meget omhyggelig og kulant Betjening.

 

Ærbødigst

EBERHARDT NEVE.

 

51
Dette billede fra Sydthys Kredsforenings Ungdomsrejse 1932 er afleveret til Jul i Thy af Inge Thøgersen, Aspevej 12, Thisted. Hun ved ikke noget om kredsforeningen eller de personer, der er med på billedet. Mon ikke nogle af Jul i Thys læsere i Sydthy kan række en hjælpende hånd? 52
Elever i 1. B Thisted Realskole 1931. Edith Frostholm, Thylandsvej 25, Thisted, giver følgende oplysninger. Personerne er i venstre række fra oven Poul Schmitz, Alfred Nørgaard, Carl Johan Nørgaard, Poul Søndergaard, Carl Erik Mærkedahl, Ejnar Søndergaard, Carlo Thomsen, Poul Richard Svalgaard, Egon Pedersen, Knud Topp, Carl Ejnar Salomonsen, Thomas Kappel og lærer Hove Nielsen. Højre række fra oven: Anne Iversen, Ellen Skinhøj, Lisbeth Jensen, Ruth Larsen, Edith Vestergaard, Ellen Christensen, Grethe Rasmussen, Edel Sporring, Ketty Jørgensen, Ellen Kristensen, Vita Berg Nielsen, Aase Brandt Møller, Else Houmøller og overlærer Hundahl. 53
Dette billede er fra skolekomedien i 1935, oplyser Edith Frostholm. Fra venstre Grethe Hillers Andersen, Asger Leerhøj, Grethe Rasmussen, Lis Grønkjær, Edith Vestergaard, Verner Madsen, Grethe Hougaard, Knud Topp, Nina Dybeck. 53
Det var nogle fine, bruntonede fotografier, det blev taget for 60-70 år siden, når realklasseelever stillede op. Fotografen er i dette tilfælde Ingrid Jørgensen, Thisted. Stella Sørensen, Hegnskjær 11, Måløv, giver disse oplysninger om realklassen 1925: Bagerste række fra venstre: Sv. Aage Villadsen, Mogens Fenger, Gunnar Eske Christensen, Vagn Hansen, Erik Aas Andersen, Henry Petersen, Thomas Helleberg, Jens Jensen, Robert Christiansen, Peter Petersen. Midterste række: Richard Scholtz, Anne Margrethe Johansen, Karen Jensen, Stella Sørensen, Anne Margrethe Poulsen, Inga Andreasen, Inger Sofie Rasmussen, Ellen Faber, Thyra Andersen, Gudrun Langgaard, Gudrun Clausen. Forreste række: Tage Leerskov, Henry Søndergaard, Sigurd Brok, Mogens Billeskov Jensen, Ingvard Thousgaard. 54
Købmand Peter Jensen på hjørnet af Vestergade og Frederikstade i Thisted sørgede hvert år for, at personale og pårørende kom på udflugt til Svinkløv Badehotel, hvor han havde et værelse stående parat i sommertiden, fortæller Asta Larsen, gift Ramsgaard-Nielsen, Solsortvej 2, Thisted. Der var tid til at dyrke naturen og badelivet. På dette billede, formentlig fra 1943, ses fra venstre Esther Kjeldberg, Inga Klostergaard (gift Mikkelsen), Inga Borup, Karen Nielsen, H. O. Svalgaard, ukendt. I baggrunden sidder Achton Hovmøller. 55
Anna Møller og Ruth Eriksen har hjulpet med navnene på personerne på dette billede, der måske er fra 1947. Siddende fra venstre Anna Larsen, frk. Førby, ukendt, H. O. Svalgaard, Poul Madsen, Ruth Frostholm (Eriksen), Ellen Jacobsen, Peter Jensens nevø Henning Jensen. Stående fru Svalgaard, ukendt, Eigil Møller med Karen Margrethe Nielsson på skulderen, Anna Møller,  fru Sigurd Kristensen med sønnen Ib ved siden, bag hende Sigurd Kristensen. Bagved Ellen Margrethe Thorgaard, bag ved hende Niels Thorgaard med datteren Esther på skulderen. Efter to ukendte til sidst i højre side Peter Jensen. Bag de to ukendte Ib Simonsen. Den unge dame ved siden af fru Thorgaard er måske Irene Thomsen. Bag Eigil Møller Viggo Jensen, ved dennes side ? Vilhelmsen. 55
Det sidste billede i dette års gamle album er fra Sjørring. Det er formentlig taget omkring 1920, oplyser Johs. Ramsgaard-Nielsen, Solsortevej 2, Thisted. Han har fået billedet fra sin morfar, Chr. Ramsgaard, der var uddeler i Sperring Brugsforening. Da han var holdt op som uddeler, drev han et mindre landbrug i Sjørring. Som det fremgår af skiltet, er billedet taget ved jernbaneoverskæringen fra vest mod øst. Vejen fører forbi kirken, der ligger til højre, men ikke er med på billedet. 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
OKTOBER: Mandag den 9. oktober 1989 blev de 145 ansatte på Sjørring Maskinfabrik orienteret om at Ernst Nielsen havde overdraget direktørposten til sin søn, Mogens Nielsen, der i nogle år har været distriktschef på fabrikken. Ernst Nielsen fortsætter som bestyrelsesformand. Foto: Klaus Madsen. 57
To gamle gravsten, den ene fra 1890, den anden fra 1926, blev fundet nær Røjens Odde ved Nissum Bredning i Sydthy. Sognepræsten i Helligsø-Gettrup, Holger Laursen tog vare på gravstenene, da han hørte om fundet. Foto: Jørgen Plough Larsen. 57
NOVEMBER: Tirsdag den 28. gav Nordvestjysk Brass Band koncert på Thylands Ungdomsskole i Hundborg under ledelse af organist Preben Nørgaard Christensen. Pigen der spiller på althorn er Irene Søndergaard Christensen. Foto: Klaus Madsen. 58
DECEMBER: Den 8. var det 30 pr siden, der blev oprettet en spejderflok i Klitmøller under Det Danske Spejderkorps. Det var Børge Thorup og hans kone Sonja, der tog initiativet. Ved en jubilæumsfest i Vandet Sognegaard 9. december, blev festtalen holdt af en af de første syv spejdere, Anton Thorup. Foto: Klaus Madsen. 59
Madlavning for finere mænd, var titlen på et kursus på kulturcentret Fristedet i Hillerslev. Madholdet bespiste omtrent 200 gæster i Hillerslev Forsamlingshus, bistået af husholdningsforeningen. Fra venstre: Laurits Jensby, Aage Grønkjær Nielsen og Knud Daugaard. Foto: Klaus Madsen. 59
JANUAR: Efter lang tids forberedelse løftede Hanstholm færgeudvalg den 2. januar sløret for færgeplanerne. Siddende, nu afdøde borgmester, Verner Gregersen og formanden for Hanstholm Erhvervsråd, ingeniør Ernst Hansen. Stående kommunaldirektør Henrik J. Jacobsen og havnekaptajn Chr. Christiansen. Havneudvalget orienterede om, at et nystiftet rederi, Skandinavisk Færgedrift ville starte daglig sejlads mellem Hanstholm og Egersund i Norge fra slutningen af maj. Desværre blev planerne ikke gennemført, bl.a. som følge af vanskeligheder med at skaffe en færge. Foto: Klaus Madsen. 60
FEBRUAR: Souschef i Hanstholm Kommune, Mona Jensen, Nors, har påklædningsdukker som hobby. Hun har samlet på dem siden sin barndom og har nu omkring 1000. Foto: Klaus Madsen. 61
Toldvæsenet og amtsskatteinspektoratet i Thisted skal lægges sammen fra 1. april. Amtsskatteinspektoratet har til huse i en ny bygning i Thyparken med indkørsel fra Ballerumvej. Toldvæsenet har lokaler i samme bygning som Andelsbanken (nu Unibank) i Toldbogade. Foto: Jørgen Plough Larsen. 61
MARTS: Børnene på daginstitutionen i Nors var glade for at tegne, og da de fik besøg fra Thisted Kommunes beskæftigelsesafdeling kom der et flot resultat ud af det. Foto: Jørgen Plough Larsen. 62
APRIL: Bondekulturen fra den virkelige danske kultur, sagde Otto Hansen, Nørhå, da han torsdag den 19. april fyldte 80. Bonden har været det bærende element siden stenalderen. Det menneskelige, det folkelige og det åndelige kan ikke opvejes af penge, fremhævede den 80-årige. Foto: Klaus Madsen. 63
Voldstedet Helledis i Vesløs indgår nu i et større stisystem fra Bulbjerg til Agger Tange. Voldstedets ejer, Agner Kristensen (til venstre), havde i den anledning besøg af amtsskovfoged Ole Hüttel og museumsinspektør Hanne Mathiesen. Foto: Jørgen Plough Larsen. 63
MAJ: To gamle venner mødtes i Thisted lørdag en 5. maj: billedhugger Johan Galster (til venstre) og Henning Wienberg Jensen. Anledningen var afsløringen af to bronze-relieffer, som Johan Galster har fremstillet og skænket til sin fødeby. Borgmester Svend Thorup afslørede de to relieffer der skildrer epoker af besættelsestiden. Foto: Jørgen Plough Larsen. 64
JUNI: Hurup Boligselskab markerede den 22. og 23. juni at et større byggeri med 23 lejligheder er gjort færdig. Forretningsfører N. E. Kristensen (til venstre) og boligselskabets formand, Marius Sloth, står på et glasoverdækket fællesareal, der binder lejlighederne sammen. Foto: Klaus Madsen. 65
JULI: Den 6. juli 1960 smed den 11 årige Bjørn fra Snogebakken i Søborg ved København en flaskepost i havet ved Grønnestrand nordfor Fjerritslev. 30 år senere blev flasken fundet i Brohuslen af Bengt Olsson, der med sin familie var på sejltur ved Hamburgsund. Det lykkedes en medarbejder ved avisen ”Bohuslåaningen” i Thisteds svenske venskabsby, Uddvalla, at finde frem til afsenderen af flaskeposten, selv om han var flyttet til Vorupør. Bjørn Søndergaard er fotograferet i sit hus på Fiskervej 68 i Vorupør med en tegning af flasken. Foto: Jørgen Plough Larsen. 66
AUGUST: Magda og Jens Jensen, Vestervig, tog 9. august ud på deres hidtil længste tur, efter at de har været på mange ”fodslaw”-ture i Thy. Deres mål er Kina, og de vil op at gå på Den kinesiske Mur. Turens længde er anslået til 13.200 km. De vil dog ikke gå hele vejen. De skal bl.a. med den trans-sibiriske jernbane. Foto Klaus Madsen. 67
SEPTEMBER: Da Morup Mølle Kro genåbnede 14. september, var det tidligere socialudvalgsformand i Sydthy Kommune, Kaja Hansen, der stod i køkkenet. Initiativet til at genåbne den gamle kro er taget af Anna-Grethe og Johs. Gaardbo, der er kendt som ledere af Taabel Plejehjem. Foto: Klaus Madsen. 68
69 Om guldskibet i Hjælpensbjerg – Af Jørgen Miltersen.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Kjeld B. Nielsson

Wolf Møller

Jens Kongsted Lampe

O. Monson

Thomas Christensen

Niels Brogaard

Jørgen Miltersen

 

Fotografer:

Knud E. Jensen (forside)

Klaus Madsen

Jørgen Ploug Larsen