Jul i Thy 1989

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-9 Jordemoder i Thy i gamle dage – Af Kjeld Starch Lauritsen.

Billeder:

Side 3: Mette Marie Tølbøll som 22 årig i 1891.

Side 4: Afgangsholdet fra jordemoderskolen 1898-1899 på ”Det kgl. Frederiks Hospital”. Mette Marie Lauritsen (med kjolesløjfe) står foran damen med kjolesløjfe i bagerste række ved trappegelænderet.

Side 5: Tre nyuddannede jordemødre årgang 1899, i datidens jordemoderuniform. Mette Marie Lauritsen siddende ved bordet til højre.

Side 8: Jordemoderboligen i Hjardemål, nu Hjardemålvej nr. 160. I husets norende (hvor stigen hænger) var der indrettet købmandsbutik. I forgrunden sidder jordemoder Marie Lauritsen med fire af sine børn. Fra venstre Charles Starch Lauritsen, Arendt Sarch Lauritsen, Dagmar Lauritsen og hos moderen Henry Starch Lauritsen. Stående ved huset fra venstre murer Chr. Bøjer, købmand Hans Starch Lauritsen og en repræsentant, navn ukendt. Billedet er taget i 1911.

Side 9: Mette Marie Lauritsen, født Tølbøll 30. november 1869. Billedet er taget i 1943 fire år efter, at hun var pensioneret. Hun døde 10. januar 1960.

10-16 Vor skole lå ved Lake Thisted – Af Delores Jespersen.

Billeder:

Side 10: Den skole, Delores gik i genne 8 år i Badger, eksisterer ikke mere. Hun har i stedet fotograferet en anden skole magen til. Der var ikke nok elektrisk lys i skolen og man måtte klare sig med dagslyset fra vinduerne ud til øst.

Skolen set fra en anden side. Opvarmningen skete ved hjælp af en brændeovn i kælderen.

Side 12: Et skolebillede fra Badger i South Dakota, taget i 1933-34. Delores står i bagerste række nr. 2 fra højre side.

Side 13: Navnet på denne sø vil til sene tider minde om, at der i Thy ligger en by, der hedder Thisted. Søen hedder ”Thisted Lake”.

Side 14: Lake Thisted Cemetery er navnet på den kirkegård, Christian Holmegaard skænkede jord til. Den første kirke i badger blev opført af græstørv ved denne kirkegård.

Side 15: Delores og Ronald Jespersen fotograferet i april 1989 hos venner i Thy, Eva og Hans Søndergaard, Tilsted.

17-29 Fire lyse år på Vestre Skole i Thisted – Af Henning Skov, Viborg.

Billeder:

Side 17: Henning Skov, Viborg.

Side 18: Her ses jeg med min kære fodbold.

Side 19: Vort hus, Fayes Allé 6, kort efter, at vi var flyttet ind i 1933.

Side 19: Min far og min søster Gerda under et part kroket, et meget populært spil dengang.

Side 20: Min klasse, 1 C, fotograferet i 1932. Venstre række: Henning Skov, Ernst Houmøller, Knud Stausgaard, Achton Houmøller. Rækken i midten: Carl Christensen, Ernst Møller Bak, Poul Agerholm, Leo Ronald Johansen, Jens Peter Elbrønd, Erik Nielsen, Anna Dorthea Petersen, ukendt, ukendt, Henning Andersen, Jørgen Granæs Kramer. Højre række: Elly Martine Jensen, ukendt, Ester Charlotte Grønkjær Andersen, Hilda Nielsen, Maja Meibom, Els Marie Bang, Elly Margrethe Hübschmann Christensen, ukendt, ukendt. Stående i baggrunden: klasselærerinden Julie Garnæs Hansen sammen med to piger, hvis navne ikke kendes. Ifølge skolens optegnelser var der – udover de identificerede piger – følgende i klassen: Ellen Margrethe Buch Nielsen, Aase Vibeke Henriksen, Marie Elisabeth Larsen, Inger Jørgensen, Anni Nis-Hansen, Anna Birgit Odgaard, Ellen Gyrup Nielsen og Gudrun Kloster.

Side 21: Lærerinde frøken Julie Garnæs Hansen i sin lejlighed i Thorsgade i Thisted. Billedet er indsendt af statsprøvet musikpædagog Ellen Sørensen, Thisted. Frk. Garnæs Hansen var datter af Vita Louise Garnæs og Jacob Søren Hansen, sognepræst i Thisted 1896-1917, derefter Odense, hvor han døde 6. maj 1924.

Side 22: 3. C 1934-35, klasselærer Niels Skov underviser i naturhistorie. Første række fra venstre: Kaj Larsen, Asger Blaabjerg, Helge Damgaard, Peter Brandt, Per Kirk Andersen, Børge Rix, Aage Lyager, Børge Meibom. Midterste række fra venstre: Elly Handest, Gudrun Bertelsen, Karen Hansen (?), Irene Oddershede, Birgitte Hilligsøe, Inga Ditlevsen, Harriet Jepsen, Bodil Bjerre, Karen margrethe Rosengren, Else Gammelvind. Bagerste række fra venstre: Frida Jensen, ukendt, Estrid Christoffersen, Ane Kristine Harkjær, Dagny Nielsen.

Side 23: Lærerpersonalet Vestre Skole 1933 i en kaffepause. Fra venstre: Sørine Sonnicha Sonnichsen, Hans Peter Thygesen, Mette Marie Agerholm, Gerda Marie Nørby, Anton Bangsgaard, Anders Larsen, skoleinspektør, Niels Skov, Mathea Christensen, Poul Erik Faber, Svend Ejgil Ludvig Benzon Jensen, Peder Høegh Nielsen og Helga Nielsen.

Side 26: Dantorp201 inden afgang til Grønland. Bemærk reservetanken under flyets skrog. (Foto: Flyvehistorisk samling).

Side 27: Emil Fritsch, organist i Thisted, død 1922, 63 år gammel.

Side 28: J. K. Fredskild underviste i sang og var kantor ved Thisted Kirke.

Side 29: I 4 år gik Henning Skov på Vestre Skole, 1932-36.

30-31 Da revolutionen kom til Hannæs – Af Jens Kongsted Lampe.
31-32 Et minde fra Tousig – Af Tage Hove-Nielsen, Ryomgård.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Arkitekt Martin Andersen og fru Mine i deres hyggelige stue i Havnegade 22, Thisted, nu Grydetorv 30. Billedet er taget i 1947. Martin Andersen, der var en kendt Thistedborger, drev i mange år arkitektvirksomhed. Billedet er indsendt af Gudrun Hartz, Sankt Peders Gade 35, Nørresundby. 33
Den 3. juli 1949 fejrede fru Laura Agerholm sin 70 års fødselsdag i Odd Fellow Logen i Thisted. Fru Agerholm var gift med Peter Agerholm, som i en årrække var repræsentant hos F. C. Bendixens Tobaksfabrik i Skovgade i Thisted, hvor nu Viborg Amtskommune har afdelingskontorer. Blandt gæsterne var fra venstre, stående i bagerste række: Fru Smed Christensen, Fru Barber Behr, Fru Marie Poulsen (”Royal), bankdirektør Hartz, ukendt, Aksel Mikkelsen, (senere borgmester), fru Undén, fru Ragnhild Ærenlund (f. Poulsen), ukendt, fru Jørgensen (Æg-Jørgensen), ukendt, fru Hartz, en søster til Laura Agerholm, ukendt, røgeriejer Edvard Agerholm, Chr. Madsen (”Jylland”), fru Marie Kramer, har. Lyager, fru mejeribestyrer Sørensen (tidligere Vestervig), fru Lyager, repræsentant Herbert Kramer, fru Kathrine Jensen (”Stjernen), slagtermester Agerholm. Forreste række siddende fra venstre: fru slagtermester Agerholm, fru sygehusinspektør Kibsgaard, skotøjshandler Svend Poulsen (”City”), Poul Poulsen (hotelejer ”Royal” 1919-1945), datter af Peter Agerholm (første ægteskab, fru Laura Agerholm (fødselaren),Else Marie Poulsen (”City” Poulsens datter), Erna Agerholm (datter af P. A.s første ægteskab), Ukendt, barber Georg Behr, telefonistinde frk. Agerholm, forretningsfører P. Smed Christensen, ukendt, fru Inger Marie (Musse) Poulsen (”City”), sygehusinspektør Kibsgaard, fru Edith Mikkelsen. Billedet er indsendt af Gudrun Hartz, Sankt Peders Gade 35, Nørresundby. Foto: A. Scharling. 34
Dette billede blev taget, da Poul Hestbech var ejer af Ydby Teglværk, hvis skorsten ses i baggrunden. Siddende til venstre Marie Skibsted. Bagved står hendes mand, Poul Skibsted. De drev Ydby Kro, der var en kongelig privilegeret kro fra 1872. I 1919 indgik Marie og Poul Skibsted med afholdsforeningen om, at de mod et beløb på 4000 kr. ville holde op med at drive kro med udskænkning af stærke drikke. Derefter nedlagde de kroen og drev det landbrug, der hørte til. Til højre sidder Birthe Hestbech, og ved siden af hende en gæst, Harriet Knudsen. Billedet er taget i tejlværksejerens have. Birthe og Poul Hestbech er bedsteforældre til Jens Hestbech, som driver teglværket i dag. Billedet er fra grosserer Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning. 35
Mathilde Bruun Rasmussen, Lyngdalsvej 46, Grenå, har sendt dette fotografi af et konfirmandhold i Ydby 1933, taget foran Ydby Afholdshjem. Bagerste række fra venstre: Haakon Rysgaard, Fomsgaard Larsen, Thorvald Nielsen, ukendt, ukendt, Niels Boddum, Nis Jensen, ukendt, pastor Alfred Christensen. Forreste række: ukendt, ukendt, Jane, Dagmar Ernst, ukendt, Anna Pedersen, Anna Jensen, Thilde Kjeldsen, Marie Krogsgaard, Ada Jensen. Thilde Kjeldsen er identisk med indsenderen. 35
Fra julefesten 1950 i børnehaven på Plantagevej i Thisted. Børnehaven havde til huse i den gamle overlærerbolig ved Realskolen, nu Plantagehuset. Den var privatejet af Lydia Christensen, som ses midt i billedet, siddende med et barn. Børnehaven blev i 1953 overtaget af Inger Knudsen. I 1955 blev den sammenlagt med Dronning Louises Asyl, som var beliggende i Asylgade, nu missionshuset, og flyttede til Grønningen. Den nye børnehave fik navnet Dronning Louises Børnehave og Inger Knudsen fik den daglige ledelse. Damen yderst til højre hedder Else Madsen. Navnene på øvrige voksne er ukendt. Billedet er fra Gudrun Hartz, Sankt Peders Gade 35, Nørresundby. 36
De to billeder på denne side er sendt fra Paris. Ingrid Mouliérac skriver, at det altid er med stor fornøjelse hun læser Jul i Thy og ser alle de dejlige billeder fra gamle dage. Hun skriver – på engelsk – at hendes bedstefar og bedstemor boede i Thisted hele deres liv og sende billeder af sin familie. På det øverste ses Knud Busk i forreste række nr. 1 fra venstre. På det nederste findes Karen Busk til venstre i anden række. Mon ikke Jul i Thys læsere kan komme os til hjælp med flere navne? 37
Fhv. undervisningsinspektør Jens A. Bach, født i Thisted 1906, har sendt billedet af elever på Thisted Realskole 1923. I bagerste række fra venstre Johannes Petersen, Axel Jensen, Svend Bach, Jens Odde, ukendt, Robert Hansen. Anden række fra venstre: Ukendt, ? Jørgensen, Anne Christensen, Musse Odde, Marie Kjær. Tredje række fra venstre: Gerda Nørby, Lisbeth Bendixen, Inger Odde, Sigbrit Galster, ukendt, ? Jensen. Forreste række fra venstre: Viggo Jensen, Poul Jørgensen, Laurits Tousig, Kaj Thygesen. Jens A. Bachs barndomshjem var Østergade 23. 38
Dette billede fra Landingspladsen i Klitmøller er taget i første halvdel af marts 1940, sandsynligvis søndag den 10. marts, oplyser Willy Munk-Madsen, Orla Lehmannsgade 7, Århus. I indre farvande og en god del af Skagerrak var der fastis. Herfra kom drivis ned langs Thykysten og nåede et godt stykke ind. Isen bestod af flager 8-12 meter i diameter og op til 1 meter tyk. Ved at springe fra flage til flage kunne man uden større besvær nå et par meter ud. Bemærk de mange ophalingsspil. Hver båd havde sit, betjent med armkraft. Pigerne på vejen er mine søstre Gudrun og Grethe, oplyser Willy Munk-Nielsen. 39
Bestyrelsen i Arbejdsmændenes Fagforening i Thisted 1940. Fra venstre Chr. Vandet (sekretær), Chr. Iversen (formand), P. Kristiansen (kasserer), Viggo Odgaard, Martin Nielsen. De to siddende er Lars Roar Nielsen og Harald Pedersen. Billedet er indsendt af Ketty Kristensen, Mimersgade 16,4 tv., København N. (datter af Chr. Vandet). 39
Eleverne i Skyum Nordre Skole blev fotograferet i 1919-20. I forreste række fra venstre Johannes Sørensen, Johannes Tølbøll, Marius Jensen, Chr. Dybdahl, Niels Simonsen, Johannes Dybdahl, Karl Thinggaard, Villiam Eskild Jensen, Rikard Thomsen Jensen (Moskjær). 2. række: Et af degnens børn, Karen Jensen, Ellen Sodborg, Ida Thinggaard, Inge Damsgaard, Kathrine Madsen, Anna Krabbe, Elisabeth Sørensen, Maren Jensen, Dorthea Klostergaard, et af degnens børn, Maren Tølbøll, et af degnens børn, Elvine Thinggaard, måske et af degnens børn. 3. række: Fru lærer Martiny med et barn, tjenestepige hos degnens, Anna Esdahl, Marie Jensen, måske Signe Uhrbrand, Stinne Esdahl, Alma Josefsen, måske en søster til brødrene Dybdahl, Anna Thomsen Jensen (Moskjær), Helene Thinggaard, Dagny Jensen, Mary Thomsen Jensen (Moskjær), lærer Martiny med et barn. Bagerste række: Niels Thinggaard, Holger Thomsen Jensen (Moskjær), Aksel Jensen, Jens Dybdahl, Henry Christensen, ukendt, et af degnens børn, Fridjolf, Valdemar Eskild Jensen, Karl Sørensen, Martinus Sørensen, Billedet er sendt til Jul i Thy af Elsebeth Foged, Skyum, der har fået det fra sin fætter Johannes Thinggaard, Ginnerup. 42
Jernbanepersonale i Thisted ca. 1900. Bagerste række fra venstre: Overportør Jensen, portør E. V. Pedersen, portør A. C. Jensen, ukendt, ukendt. De to første i forreste række: ukendt, derefter fru portør E. V. Pedersen, der hed Nicoline, Fuglsangs hustru, A. C. Jensens hustru Anna ?, en ukendt. Forrest en feriepige. Nederst de samme personer efter frokosten. Billederne stammer fra Nicoline Egenhardt, datter raf Elvine og Chr. Malle Poulsen. Det er afleveret af hendes søn, Kaj Egenhardt, Hvidovre, i forbindelse med ferie i Klitmøller. 43
G. Peters Lehm holdt aftenhøjskole i Harring Skole 1940-45. Bagerste række fra venstre: Svankjær Andersen, Jenny Andersen, Inger Søndergaard, Magda Jensen, Jens Jensen, Johanne Yde, Dorthea Østergaard, Peter Møller Nielsen. Midterste række: Karla (Peters Lehms søster), Niels Søndergaard, Ejner Østergaard, Johan Jensen, Kristian Pedersen, Niels Nielsen, Henrik Henriksen, Iver Yde, Albert Kjærgaard. Forreste række: Anna Møller, Margrethe Kjærgaard, Marius Christensen, Karen Gisselbæk, G. Peters Lehm, Marie Nielsen, Kirstine Christensen, Anne Marie Henriksen. Billedet er fra Verner Nielsen, Skyumvej 15, Vildsund. 44
Dette er konfirmander ved Stagstrup Præstegaard. De blev konfirmeret 15. april 1928 af pastor Kr. Krarup, oplyser Carl Wang, Strandbygade 70, Esbjerg. Forreste række fra venstre: Marie Jensen, Katrine Mærkedal, Kirsten Jensen, Johanne Gravesen, Dora Borggaard, Anna Riis, Sigrid Larsen, Thora Nielsen. Midterste række: Alfred Svendsen, Richard Toftdahl, ? Kolin fra Vildsund, ukendt Richard Pedersen, Kristian Hove, Osvald ?, Richard Larsen, Anders Nielsen, Lorens Enevoldsen, Aksel Nielsen. Bagerste række: De to vist fra Vildsund, Peter Kappelgaard, pastor Krarup, Carl Wang, Victor Østergaard, ? Madsen. 45
Så mange elever var der i Klitmøller Skole ca. 1927. Billedet er fra Jens Hansen, Glentevej 5, Thyborøn. Han har ikke nærmere oplysninger, men måske nogle af Jul i Thys læsere kan komme til hjælp. Mange tekster til billeder i Det gamle album vidner om, at nogle mennesker er udstyret med en fantastisk hukommelse. 46
I september 1910 var der stort opløb på Storetorv i Thisted. Anledningen var at der skulle afsløres en statue af Kong Kristian IX. Kongefamilien var kommet til Thisted i dagens anledning og fik plads på tribunen til venstre. Det er Frederik VIII, dronning Louise, kronprinsesse Alexandrine og prinsesse Dagmar. På talerstolen til højre i billedet lige foran statuen står provst Madelung, Sjørring. Bygningen i baggrunden var Brinkmanns ejendom, der blev revet ned for et halvt århundrede siden. Billedet er fra Henry Pedersens samling, overladt til Jul i Thy af hans søn, direktør Arne Ringgaard Pedersen, Københavns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen. 47
Dette er de medvirkende i en dilettantforestilling i Thisted Forsamlingshus 1921. N. Støvring har givet følgende oplysninger – stående fra venstre: Jakob Vestergaard, Kirstine Nordentoft, Johannes Smidt, Rasmus Smidt, Anne Lykke, Aage Jørgensen, Kirstine Østergaard, Niels Støvring, Dorthea Vestergaard, Henry Nordentoft, Johanne Vestergaard. Siddende: Ejner Poulsen, Musse Jakobsen, Kresten Brund og musikeren Chr. Pedersen. 48
Deltagerne i 25 årsfesten for Helligsø-Gjettrup K.F.U.K., fotograferet mod nordgavlen i det missionshus, der blev byget i 1888. Navnene er i bagerste række fra venstre: Ingeborg (efternavn ukendt), Stinne Bertelsen, Ragnhild Korsgaard, Edith Hyldahl, Marie Pedersen, Edith Korsgaard, Inger Snedker, Marie Nørgaard, Kirstine Jensen, Karen Hyldahl. Midterste række fra venstre: Gerly Nicolajsen, Marie Jensen (Møller), Marie Helligsø, Klara Grønkjær, Hilda Mortensen, Maren Knudsen, Birthe Andersen, Johanne Snedker, Marie Jensen, Kirstine Nørgaard, Stinne Kobberø, fru Møl Christensen ?, Maren Helligsø. Forreste række fra venstre: Sara Mikkelsen, Dagmar Larsen, fru pastor Lund, pastor Lund, pastor Løgstrup, Karen Hyldahl, Ane Marie Thøgersen, Ane Kjeldsen, Marie Sig, Anna Larsen, oplyser Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro. 49
Efter tøndeslagning på Vestre Skole 1937 stod fotografen parat. Henning Jensen, Klitrosevej 7, Holstebro, skriver, at nogle navne kan han ikke huske, i enkelte tilfælde enten fornavn eller efternavn. Forreste række fra venstre: Pedersen, Henning Jensen, Leth, Gunnar Hatlens, ukendt, Jensen, tre ukendte, Gunnar Hebsgaard, Egon Bruhn, Harald Yde, ukendt, Kaj Aage Andersen Thorsen, to ukendte, Karl Johan Kristoffersen, Jensby, to ukendte. 2. række: Fire ukendte, Christensen, Karl Johan Thorsen, Andersen, ukendt, Richard Scharling, ukendt, August Bruhn, to ukendte, Magnus Weje, Henny Jensen, tre ukendte, Mærkedal, Johan Odgaard, Svend Odgaard. 3. række: Jens Vangsgaard, Børge Otto, Knud Odgaard, ukendt, Malthe Flemming, Larsen, tre ukendte, Thomsen, Svend Christensen, tre ukendte, Leo Bloch, ukendt, Salomonsen, Mads Odgaard, Anders Kjær, N. C. Andersen, Orla Vestergaard. Bagerste række: Topp, Gunnar Dahl, Styrbæk, ukendt, Ove Svalgaard, Knud Nielsen, Sigurd Kristensen, Pedersen, Grube Overgaard, Hans Ove Svalgaard, Erik Hansen. 50
Personalet på Thisted Dampmølle havde tradition for en årlig udflugt. I 1930 gik den så vidt vides til Klitmøller, oplyser Henning Jensen, Klitrosevej 7, Holstebro. Bagerste række fra venstre: Fru Anton Jensen, fru Søren Nielsen, Søren Nielsen, Peter Pedersen, to ukendte, hr. Dragsbæk. Midterste række: Casper Olsen, Anton Jensen (siddende med Henning Jensen), ukendt, fru Casper Olsen, Peter Østergaard, fru Østergaard, fru Dragsbæk. Siddende i forreste række: Christian Jensen (søster) Nielsen, ukendt, Knud Østergaard, ukendt, Vagn Olsen. 51
I 1937 gik Thisted Dampmølles udflugt til Tambohus. Fra venstre: Fru Østergaard, Anton Jensen, fru Casper Olsen, fru Hjortdahl, hr. Tousig, hr. Hjortdahl, Peter Østergaard, fru Anton Jensen, fru Carl Nielsen. Siddende foran: Henning Jensen, der har sendt de to billeder på denne side til Jul i Thy. 51
Elever i Thisted Østre Skoles 4. klasse 1932 eller 1933. Hanne Clausen, født Thorn, giver disse oplysninger: Rækken ved væggen: Edith Plejdrup, Hanne Thorn, Nora ?, Elly ?, Valdemar, ukendt, Niels Iver Overgaard, Louise, Inger. Midterste række: Svend Houmøller, Torleif Pedersen, Richard Scharling, ukendt, Mary Wiehl, Martha Hald, Gudrun ?, ukendt, Astrid Henriksen, ukendt. Hanne Clausens far var distriktschef Aage Thorn, der boede på Johnsens Allé i Thisted. 52
De to fotografier på denne side er fra en samling, der har tilhørt Alma Hansen, der døde for et par år siden. Sammen med søskende drev hun en gård i Skinnerup og var i en lang årrække organist ved Skinnerup Kirke. Billedet af snekasterne er fra en tid, da traktorer og buldozere endnu ikke eksisterede, men hvornår er det taget, og hvem er med på billedet? 53
Dette billede fra hestekøretøjernes tid giver et indblik i oversvømmelsen ved Aagade i Thisted, Vandet står så højt, at det når op til navnet på hestekøretøjet. I bygningen til højre havde Nordthy Brugsforening til huse. Det er måske uddeleren, der står på trappestenen, og måske kan nogle nikke genkendende til drengene? 53
Direktør ved København Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen, Arne Ringgaard Pedersen, har sendt dette billede af en gammel købmandsgård i Thisted. Billedet er fra hans fars efterladte samling. Arne Ringgaard Pedersens far var typograf Henry Pedersen, der sammen med redaktør C. Brunsgaard udgav tobindsværket ”Landet mod Nordvest”. Det er ikke oplyst, hvilen købmandsgård det drejer sig om, men det er i hvert fald tydeligt, at det er postvognen Klitmøller-Thisted, der holder i gården. 54
Et parti fra Stenbjerg Kro på den tid, da de første biler var kommet til Thy. Der står ”S7” med stor skrift på pladen, men hvad er det for en bil, og hvem er personerne? 55
Sådan tog Thisted Arbejderforening sig ud engang. Nederst til venstre var der ”Bibliothek”, ”Læseværelse”. Dernæst Dampbageriets Udsalg. Over porten står der 1866 – det år hvor provst Hans Christian Sonne stiftede brugsforeningen som den første i Danmark. På muren derefter er det angivet, at her havde Thisted Kalkværk kontor. Over indgangen i hjørnet står der ”Foreningens Udsalg”. I vinduet oven over ”Systue”. Et skilt i gaden hen mod Storetorv fortæller, at her havde N. J. Thykier forretning. 55
Dette er det ældste billede, der i år er indleveret til Jul i Thy. Det er omkring hundrede år gammelt, taget ca. 1890. Lidt medtaget er det af tidens tand, men de fleste af personerne fremtræder tydeligt og giver et indblik i datidens klædedragt. Billedet er fra Kåstrup Skole og afleveret til Jul i Thy af Jensine Gravesen, Ballerumvej 194,Hillerslev, med følgende oplysninger. Bagerste række: Ane Neergaard Jensen (gift Oddershede), ukendt, Marie Simonsen (gift Hove Pedersen), Maren Klemmensen Jensen (gift Andersen), Karen Hansen (gift med lærer Hansen), Dagmar Hansen (gift med lærer Myrup), Ingeborg Oddershede (gift Pedersen), Ane Nørgaard (gift Dahlgaard), lærer Hansen, Anna Hansen (gift Pedersen), Karen Jensen (gift Overgaard). 2. række: Anders Hansen, P. Nørgaard Oddershede, Jesper Oddershede, Lars Kristensen, to ukendte, Marie Gregersen, Kristine Hansen (gift med lærer Dam). 3. række: De to første ukendte, Peter Bach Oddershede, Hilmar Oddershede, ukendt, Kristian Neergaard Jensen, to ukendte, Theodor Oddershede. Forreste række: Marie Larsen (gift Kristensen), to ukendte, Dorthea Kristensen, ukendt, Johanne Knakkergaard (gift Jensen), Anna Knakkergaard (gift Kjær), Ottomine Oddershede (gift Jensen). 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
OKTOBER: Efter succes på det olympiske stadion i Seoul kom Susanne Petersen fra Thisted fredag den 7. hjem med fly til Thisted Lufthavn. Susanne Petersen var med i den danske feriekajak, der stillede op på distancen over 500 meter. De tre øvrige var Birgitte Fooberg, Horsens, og søstrene Yvonne og Jeanette Knudsen fra Gladsaxe. De var med i finalen og opnåede en syvendeplads. Foto: Klaus Madsen. 57
Inseminør Viggo Ringgaard, Bedsted, fik torsdag den 27. oktober overrakt Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for landboflid. Det skete på Hotel Limfjorden i Thisted, hvor medlem af selskabets præsidium, godsejer P. Skak Olufsen, Quistrup ved Struer, (til højre) foretog overrækkelsen. Siddende fro Grethe Ringgaard. Viggo Ringgaard har i 40 år gjort en indsats for kvægavlen i Thy. Foto: Klaus Madsen. 57
NOVEMBER: Hanstholm Varmeværk gør klar ti at tage mod naturgas. Varmeværkets formand, ingeniør Ove Grønkjær Andersen og varmemester Peter Højrup har nye gasfyrede kedler klar, men indtil naturgassen kommer til Hanstholm, må værket klare sig med flaskegas. Foto: Jørgen Ploug Larsen. 58
Thisteds erhvervschef, Poul Nystrup Christensen, har besluttet at tage ophold i Grønland. Han skal fra 1. december være kommunaldirektør i Godhavn – en kommune med 1200 indbyggere. Hele familien følger med: Drengene Michael og Mads og hans kone Jette. Tidligere har Poul Nystrup Christensen virket under varmere himmelstrøg, nemlig Kenya. Foto: Jørgen Ploug Larsen. 58
DECEMBER: Ellen Christensen fra Sjørring har bundet i tusindvis af adventskranse i løbet af de 50 år, hun sammen med sin mand har drevet gartnerforretning. For Henry Christensen har den store opgave været at pynte grave på Sjørring Kirkegård. Men nu har de begge passeret de halvfjerds og fra jul lukker de forretningen. Foto: Klaus Madsen. 59
Inger Kloster, Østerild, modtog Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for 25 års trofast indsats som husbestyrerinde hos landmand Michael Langballe. Hun var kun 18 år, da hun blev ansat. En stor del af sin fritid bruger hun til knipling. Foto Klaus Madsen. 59
JANUAR: Frøstruplejeren var temaet for ”Højlunds Forsamlingshus” tirsdag den 10. Omkring 70 var i Frøstrup Forsamlingshus for at medvirke i TV-2-programmet med Niels Højlund som den udfarende kraft. Blandt dem, der fik ordet var viceborgmester i Hanstholm Kommune, Hans Bach, Klitmøller. Foto: Klaus Madsen. 60
Et fælleskab i Kobberød i Sydthy havde eksisteret i 100 år. Ifølge gamle papirer i arkivet i Vestervig var der 29. januar 1889 indvarslet til grandestævne for alle Købberød Bys beboere. Det blev énstemmigt besluttet, at Købberød Fælled skulle beplantes. Hver beboer skulle bidrage med 3 kr. pr. td. Hartkorn. I den sidste halve snes pr er der kommet liv i fælleden, og Svend Erik Møller, der sidder her, har som formand til opgave at arrangere grundlovsfest. Foto: Klaus Madsen. 60
FEBRUAR: Max Nordlys mødte onsdag den 15. februar op på Frøstrup Kro for at mødes med socialrådgiver Lise Telling fra Socialministeriet. To socialrådgivere er udsendt fra ministeriet for at udbetale bistandshjælp, efter at Hanstholm Kommune har lukket for kassen for at få en afgørelse på problemet med Frøstruplejren. Foto: Klaus Madsen. 61
Tømrermester Anders Kristensen, Grurup i Sydthy, har fundet en niche i byggebranchen. Han fremstiller buede trævinduer, der afsættes til firmaer over hele landet. Nogle af vinduerne ender i amerikanske huse – andre i Agger Kirke. Foto: Klaus Madsen. 61
MARTS: Indenrigsminister Thor Pedersen kom mandag den 6. til Hanstholm for at drøfte problemet Frøstruplejren med kommunalbestyrelsen. Her ses ministeren i mødesalen på Hanstholm Rådhus ved siden af borgmester Verner Gregersen. I en pressemeddelelse hed det bl.a.: Mødet har vist, at alle parter er klar over, at de ulovlige forhold i Frøstruplejren ikke længere kan fortsætte, og at den usikre holdning, som myndighederne i de sidste mange år har udvist, nu må afløses af handling. Foto: Willy Yde Kjærgaard. 62
Svankjær og Omens Beboerforenings dilettanter vil opføre et stykke om brugen af maskerne. Det er skrevet af arkitekt, graver ved Ørum og Lodbjerg kirker, Jørn Snejstrup. Hovedkræfterne i komedien er Ellen Christensen, Morup Mølle, og Eskild Jensen, Lodbjerg, der her er i gang med forberedelserne til opførelsen på Bedsted Skole. Foto: Michael Bygballe Christensen. 62
APRIL: Anna Bidstrup har æren for, at de mange pokaler, Marius Jørgensen erhvervede for sine præstationer inden for atletik, skænkes til TIK (Thisted Idræts Klub). Anna Bidstrup var en af overlærer Marius Jørgensens elever. Hun var karetmagerdatter fra Nors, født Pedersen, og rejste som 18-årig til Amerika, hvor hun blev gift med en ingeniør. Da hendes mand var død i 1983, rejste hun to år senere til Thisted for at tage sig af sin gamle lærer til hans død. Foto: Villy Yde Kjærgaard. 63
Odd Fellow Logen i Thisted, åbnede dørene på 75 årsdagen for stiftelsen. 13. april 1914. Logen er opkaldt efter en københavnsk læge, Petrus Beyer, der kom til Thisted for at forberede oprettelsen af en loge. Odd Fellow ordenens stifter, englænderen Thomas Wildey var smed. Derfor er smedens ambolt et centralt symbol i logens virksomhed. Det er Knud Ravn Sørensen, der svinger hammeren, mens overmester Knud Christensen ser til. Foto: Michael Bygballe Christiansen. 63
MAJ: Der var en løftet stemning, da der torsdag den 17. maj blev taget fat på en udvidelse af Teknisk Skole i Thisted – et byggeri til 28 millioner. En gravemaskine fra firmaet N. C. Andersen tog det første ”spadestik” og løftede formanden for skolens bestyrelse Per Jensen, næstformanden Hans Jørgen Bedsted, medlem af bestyrelsen Anton Thomsen, borgmester Svend Thorup og forstander Niels Thomsen. Foto: Klaus Madsen. 64
JUNI: Den store begivenhed var den nordiske festival i anledning af, at det var 50 år siden, den første nordiske venskabsbyforbindelse blev knyttet mellem Thisted og Uddevalla. Dronning Margrethe og prins Henrik kom sejlende til Thisted lørdag den 3. juni. Budstikker, der havde været igennem de nordiske lande, blev efter modtagelse n på havnen overrakt til repræsentanter fra de forskellige lande – dronning Margrethe og ambassadører – af piger og drenge i hvide trøjer. Alle morede sig, da en af pigerne gik forkert og glemte etiketten. Foto: Michael Bygballe Chrestensen. 65
Efter åbningshøjtideligheden ved havnen var der om eftermiddagen et storslået underholdningsprogram på stadion, bl.a. med næsten hundrede folkedansere og spillemænd. Foto: Michael Bygballe Christensen. 65
JULI: På opfordring fra professor Knud Skadhauge var der i forbindelse med Stenbjerg-dagen 9. juli en udstilling i Redningshuset af pressebilleder, fotograferet af Tage Jensen, der i næsten 25 år virkede ved Thisted Dagblad. Mange af billederne var stillet til rådighed af Tage Jensens efterladte hustru, Sonja Østervig, der her ses sammen med Knud Skadhauge ved et billede af redningsmænd i Stenbjerg. Foto: Michael Bygballe Christensen. 66
To borgmestre med gyldne klæder mødtes på Vildsundbroen 16. juli for at mindes, at det var 50 år siden, broen blev indviet. Borgmester Knud Erik Jensen fra Mors talte om broen som bindeled mellem Thy og Mors, og borgmester Svend Thorup (til højre) glædede sig på Thisted Kommunes vegne over, at der havde været fremsynede folk, og at han håbede på forsat godt samarbejde mellem Thy og Mors. Foto: Jørgen Ploug Larsen. 66
AUGUST: I Vorupør blev der gjort en stor indsats for at få ældreboliger opført i samarbejde med Solgården i Hundborg. Et par af initiativtagerne mødtes ved vejskiltet sammen med landinspektør Chr. Kragh, Thisted. Til venstre Erik Jensen fra menighedsrådet, til højre Aage Jensen fra Ældrekommitéen. I lokalplanen er der sikret et areal til 21 ældreboliger ved Lervej i Vorupør. Foto: Klaus Madsen. 67
Efter årelange kontroverser er der nu idylliske forhold ved Hassing-Villerslev Mose. Landmænd og naturelskere er blevet enige om vandstanden. Naturelskere er repræsenteret ved Thorvald Thomsen (til venstre), landmændene ved Carl Henrik Overgaard (til højre). Der er opnået enighed om, at afløbet fra Villerslev Mose til Hassing Mose stoppes. Til gengæld retablere en tidligere grøft, der skal lede vandet fra Toftdal Bæk og Villerslev Mose til pumpestationen ved Gisselbæk. Foto: Klaus Madsen. 67
SEPTEMBER: Jens Sørensen, Gettrup, har slået hen som ”Jens Vejmand”. Det fortalte han, da han 6. september fyldte 90. Efter et afvekslende liv som daglejer, vognmand og fisker nyder Jens Sørensen nu livet på plejehjemmet ”Vesterled” i Gettrup. Foto: Klaus Madsen. 68
Viceborgmester i Sydthy Kommune, Eigil Pedersen, fortog en usædvanlig vielse den 16. september. Mens IC-toget kørte mellem Hurup og Bedsted, viede han Birthe Kristensen og Egon Jensen Bill fra Odby. Budgommen er kollega i DSB til Eigil Pedersen. Der blev skålet i champagne da formaliteterne var overståret. Foto: Klaus Madsen. 68
69 Til vore læsere – Af Jørgen Miltersen.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Kjeld Starch Lauritsen

Delores Jespersen

Henning Skov

Jens Kongsted Lampe

Tage Hove-Nielsen

Jens Søndergaard (maler)

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Michael Bygballe Christiansen

Jørgen Ploug Larsen