Jul i Thy 1988

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Min barndoms gade – Af Henning Skov, Viborg.

Billeder:

Side 3: Henning Skov.

Side 4: Mine forældre: Lærer Niels Skov, født 17. november 1888 i Bjørnsholm sogn, og Cæcilie Gregersen, født 3. august 1892 i Lild Sogn. (Foto: A. Scharling).

Her ses jeg sammen med min søster Gerda Skov, der blev født 14. marts 1917 i Thisted. Billedet er taget i julen 1928. (Foto: A. Scharling)

Side 5: I forgrunden til højre ses nr. 8 med opgangen til vor lejlighed. Det åbne vindue er en af Nissens stuer.

Side 6: Den øverste del af gaden. Jeg har fået oplyst, at der i huset til venstre, som var nr. 22, boede en former Søren Peter Jeppesen, der arbejdede på fabrikken Thy på Kastet. (Foto: Aage Pedersen).

Side 7: Til venstre ses indgangen til mejeriudsalget, ejet af Johannes Rix. I forgrunden til højre nr. 10 ”gamle Andersens” hus, der blev fjernet i 1935. Samme år byggede læderhandler Thorvald Agerholm et nyt hus på grunden med forretning og privatbolig. (Foto: Aage Pedersen).

Side 8: Drengene i gaden fremstillede selv drager af papir og snor med træskelet. Til venstre mig selv, i midten Ove Fuglsang og til højre Christian Agerholm. Fotografen ukendt.

9-12 De gamle salmebøger fortæller – Af Olaf Nørgaard, Holstebro.
13-19 Brofesten 1939 – Af Wolf Møller, Randers.

Billeder:

Side 14: Erik Christensen (Spjæt) blev i 1942 optaget på Kunstakademiet. Han ses her i autoriseret kunstmaler-antræk: Baskerhue, fløjlsjakke, halsklud og moustache. (Foto: L. H. Gram, 1942).

Side 15: Kl. 15.45: Vognoptoget opstilles på havnepladsen. Forrideren bærer Rewskis byvåben (den gamle version).

Blikkenslager Harald W. Christensen, Rewski, (1938). I 1936 lavede Rewski et byvåben for Thisted efter et gammelt segl. Figuren blev drevet op i metal og var et flot arbejde, hvilket der var almindelig enighed om, og man ville hænge firuren op i det nye bibliotek. Imidlertid meddelte et heraldisk institut, at denne model ikke mere var den autoriserede og sendte så et billede af den nye – hende med fodboldbenet, som hun kaldtes, og det blev så hende, som blev anbragt i forhallen på det nye  bibliotek på Tingstrupvej.

Side 17: Forreste vogn: En af vognmand Jensens bryllupskareter. I vognen smilende ungdom. Drengen med tophue hedder Kjeld Nilsson.

Handelsstandens vogn med den svævende Merkur på ladet. Udført af Spjæt og Wolle. (Foto: A. Scharling).

20-21 Hvad  er der blevet af Sylvia? – Af Egon Bertelsen, Thisted.
22-28 Romantiske breve fra 1911 – Samlet af Inger-Dorte Kastberg Høy-Hansen.

Billeder:

Side 23: Anderas Christensen, 1882-1942. Ingeborg Christensen, født Kastberg. 23-05-1888 – 06-11-1975.

Side 24: Enkelte gange vovede Ingeborg sig op på den motorcykel, Andreas kørte til Vestervig på.

Side 25: I dette hus i Oddesund Nord blev Ingeborg Kastberg født 23. maj 1888. Hendes far, Mads Peter Kastberg, var født på den gamle Færgegård ved Oddesund Nord den 20. oktober 1854. En tid drev han korn- og foderstofforretning i Hvidbjerg på Thyholm, og han forsøgte sig også inden for hotelfaget, idet han en kortere tid drev ”Kastbergs Hotel” i Hivdbjerg. Han var formand for Sydthys konservative klub og deltog ivrigt i politiske debatter både i tale og skrift. Inden M. P. Kastberg døde i 1948 hos en datter i Jelling i en alder af 94 år, nåede han at skrive erindringsbogen ”90 år i Jylland”.

Side 27: Fra bryllupsfesten på Hopballe Mølle den 25. juni 1912.

29-32 Den sidste aften i året – Af Niels S. Søe.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette er lærerpersonalet på Østre Skole i Thisted i 1932. Siddende fra venstre: fru Mikkelsen, frk. Kabel, frk. Kappel, frk. Poulsen, P. L. Hald, lærer Madsen, frk. Steensig. Bagerste række H. P. Nielsen, lærer Antonsen, Bagger, Larsen, Skaarup og frk. Odde Rasmussen. 33
Med et års mellemrum fik Thy to store broer. Den 15. maj 1938 blev Oddesundbroen indviet, og den 16. juli 1939 kom turen ti Vildsundbroen. Den første var 472 m. lang, den anden 381 m. Begge broer var projekteret af professor Anker Engelund. Færgen var endnu i drift, da billedet blev taget, men den synger på sit sidste vers, for broen er ved at være færdig. Foto fra Ulrik Lerager, Klitmøller. 34
Vognmand J. A. Jensen var hyret til at køre med kongeparret, Chr. X og Alexandrine, da der var fest i Thisted i anledning af Oddesundbroens indvielse 15. maj 1938. Manden der står og svinger hatten, er Peter Saxo Kirk, Ettrupgaard, Hurup. Hans hustru, Annine Kirk har han på sin højre side nærmest kongen. Køretøjet, en landauer, passerer det daværende hjørne af Stationsvej og Jernbanegade. I huset boede den gang, kantor J. K. Fredskild. Billedet er fra P. Kirk. Andersen, tidligere vært på Strandhotellet i Thisted. 35
Dette er lærerpersonalet på Thisted Borgerskole 1907. Navnene er noteret af P. L. Hald, vieinspektør og museumsleder til sin død 2958. Forreste række fra venstre: Frk. Bjørndal, frk. Preuss, H. Pedersen, frk. Nørgaard, N. Nørby, frk. Høeg, frk. Eberhardt, frk. Stade. Stående fra højre: Frk. Tetens, frk. Olesen, E. E. Christensen, frk. Agerholm, P. Møller, Thygesen, N. Grønkjær, G. G. Bæk, Spanggaard, frk. Gefsen, C. Nørgaard, P. Nielsen, P. M. V. Hald, P. L. Hald. 36
Dette hold blev konfirmeret i Thisted Kirke 25. april 1927. Lilly Vegendal f. Jensen havde gennem Orla Abildgaard Jacobsen sendt billedet til Jul i Thy med følgende tekst: Forreste række fra venstre: To piger fra Skinnerup (ukendt), Gudrun Hjortmar, Lilly Jensen, Alma Eliason, Karen Margrethe Larson, Rigmor Larsen, Gyda Olesen, Harda Nielsen, Ebba Hansen, Kamma Andersen, Olga Vestergaard. Bagerste række fra venstre: Pastor Polke, Karl Eigil (?), ukendt fra Skinnerup, Anders Christensen, Karl Klit, Tage Bondesen, Vagn Olesen, ukendt fra Skinnerup, Ejvind Svalgaard, Asbjørn Iversen Andersen. 37
7 B på Thisted Borgerskole i Skolegade var på udflugt til Ashøje 1926 med deres klasselærer Høegh. Forreste række fra venstre: Ingeborg Eriksen, Ida Svindborg, Edith Jensen, Lise Bach, Lilli Nis-Hansen, Oda Poulsen, Kamma Andersen, Rigmor Larsen, Robert Vestergaard, Anders Sørensen, Alfred Overgaard. Midterste række: Ejnar Olesen, Svend Aage Christensen, Lilly Jensen, Olga Vestergaard, Magdalene Jeppesen, Christiana Madsen, Erna Topp, Inga Nis-Hansen, Karl Klit, kendt, Aksel Christensen, Bernhard Dahl, Laurits Jensen, Aksel Jensen. Bagerste række: Ukendt, Martin Wadmann, Erling (?), Ivan Lyhne, Jan Vangsgaard, Poul Sørensen, Karl Eigil (?), lærer Høegh, ukendt, Kirk, Ejvind Svalgaard, Gunnar Christiansen. Billedet er fra Lilly Vegendal, Tranevej 8, København. 38
For et halvt hundrede år siden var det en stor oplevelse for skoleelever i Thisted at komme på udflugt til Sjørring Vold. Dette er eleverne i 1 C Thisted Borgerskol 1930, fotograferet i Sjørring. Harriet Lohmann, Bagsværd Hovedgade 232, giver følgende oplysninger: Forreste række Asger Blaabjerg, Erik Bjerre Christensen, ukendt, Aage Lynger, Børge Meibom, Per Andersen, Børge Rix, Kaj Larsen, Anna Kirstine Harkjær. Midterste række: Helge Damsgaard, Jøren Schmit, ukendt, Irene Oddersenede, Ruth (?), Dagny Nielsen, Birgitte Hilligsøe, ukendt, Inga Ditlevsen, Karen Margrethe Rosengreen, Frida Jensen. Bagerste række: Estrid Christoffersen, Else Gammelvind, Bodil Bjerre, Harriet Jepsen, Gudrun Bertelsen, Karen Hansen og klasselæreren, Niels Skov. 39
Dette er eleverne i Kåstrup Skole, ca. 1922. Bagerste række fra venstre: Elna Jensen, Harald Sunesen, Kristen Jensen, Karen Oddershede, Peter Andersen, Gotfred Vestergaard, Johannes Gasberg, lærer Nedergaard. Mellemste række: Rigmor Jensen, Dorthea Nielsen, Maren Nielsen, Gudrun Sørensen, Elisabeth Sunesen, Marianne Bach Oddershede, Jens Kristensen, Jesper Nielsen, fru Nedergaard. Forreste række: Mikkelsen Andersen, Richard Oddershede, Gravers Jensen, Marius Kristensen, Harry Oddershede og Kristen Nielsen. Billedet er fra Marie Munk Jensen, Frodesgade 154, Esbjerg, og leveret til Jul i Thy af Jensine Gravesen, Ballerumvej 194, Hillerslev. 40
Erna Christensen, Lillegårds Allé 125, Herlev, har givet følgende oplysninger: I 1953 flyttede maskinfabrikken Cimbria fra Sundby til Fortåftvej i Thisted og overtog nogle bygninger, som tyskerne havde ladet opføre under besættelsen. I nogle barakker blev indrettet kantine, beboelse for Cimbrias ”grand old  man” Oluf Olesen og frue samt en enkelt medarbejder med familie. Personerne er Rudolf Hansen, Kurt Jensen, Jørgen Jørgensen, Harald Jensen, Bent Worm, ukendt, Henning Jørgensen og Oluf Olesen. De står foran det såkaldte ”Kanonhus”, hvor tyskerne reparerede deres kanoner. 41
Dette billede blev taget i en stue i Kløv Kær for omtrent tres år siden. Manden er Kresten Gregersen. Han sidder med en søn af sin datter, Andrea Langballe Gregersen, der blev gift med Alfred Jensby. Sønnen er Chr. Langballe Jensby, der fyldte 60 år den 29. januar 1988. Han ejer i dag ejendommen, hvor billedet er taget, Kløv Kær nr. 9. 41
Dette billede ved en husgavl nær Skinnerup Kirke blev taget først i dette århundrede. Fhv. murermester, Holger Kappel Jeppesen, Sjørring, oplyser, at hans morfar, Lars Jørgensen (kaldet Kappel) og mormor, Karoline, boede i huset. Fra venstre Jørgen Kappel og hans kone Hansine, fru Kathrine Tøfting og bagved i uniformen hendes mand, Jens Tøfting, Karoline og Lars Kappel, Jens Jeppesen (smedemester i Thorsted) og hans kone Ane, født Kappel (Holger K. Jeppesens forældre) og sidst Kirstine og Michael Kappel (snedkermester, Lilletorv i Thisted). Familiebilledet blev taget i anledning af, at en datter af huset, Kathrine, var på ferie sammen med sin mand, Jens Tøfting, der senere blev stationsforstander på Fyn. 42
Denne Ford A-30 luksusmodel til 4.000 kr. er parkeret ved Snedsted Station i 1930. Ejeren er Valdemar Marius Nystrup Hansen, født 1899 i Vangså, søn af kgl. postkontorahent Niels Hansen. Valdemar Marius Nystrup Hansens første bil var en Ford T fra 1924 med kaleche. Da han i 1928 oprettede lillebilforretning i Vildsund, kørte han for 20 øre pr. km. Forretningen blev i 1959 ovetaget af sønnen Ejvind Nystrup, der stadig driver forretningen. Den fejrede 60 års jubilæum den 19. august i år. 43
Sådan så smedien i Thorsted ud ca. 1902, oplyser Holger Kappel Jeppesen, Brogårdsvej 26, Sjørring. Til venstre hans farfar, Søren Jeppesen, i midten hans far, Jens Jeppesen, til højre hans farmor, Hedvig Jeppesen. 43
Til dette billede fra Bedsted Skole giver Niels Hove Nielsen, Pjentedamsgade 7, Odense, følgende oplysninger: Det er min mor, Johanne, der sidder yderst til venstre i forreste række. To af min mors brødre, Jacob og Hans, er også med. Jacob, senere sadelmager i Snedsted, J. Hove Jacobsen, som står som nr. 3 fra højre i bagerste række. Hans, senere bosat i Bedsted, kendt som Hans Hove, står som nr. tre fra venstre i bagerste række. Af lærere har jeg kun navnet på den unge til venstre. Han hed Pedersen, den ældre læres konestår med en lille dreng, der hed Viggo. Den lille dreng, der står alleryderst til højre i midten, kaldtes ”Peter Kræn”. Han blev meget gammel. Ifølge min mor er billedet taget 5. december 1888, idet hendes lillebror blev født den foregående nat. En nabokone havde redt hendes hår. Derfor den skæve skilning! 44
Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København, har sendt dette fotografi af Thyboforeningens bestyrelse 1965. Bagerste række fra venstre: Robert Andersen (sekretær), Verner Christensen, Poul Andersen, Erik Fjordbak. Siddende Per Hove (næstformand), Hans Møbius (formand) og Peter Laustsen (kasserer). 45
Badenymfer i Klitmøller ca. 1920: Skrædder Charles Pedersens hustru Nicoline, bager Oscar Pedersens hustru Johanne og portør E. V. Pedersens hustru, Nicoline. Billedet er leveret til Jul i Thy af Kaj Egenhard, der har sommerhus i Klitmøller og bor Gl. Køgevej 241, Hvidovre. Han har billederne fra sin mor, Nicoline Pedersen, datter af Elvine og Chr. Malle Poulsen. 44
Eleverne i en klasse i Tvolm Skole, Ydby Sogn 1930-32. Willy Kongensgaard, Sundsvej 8, Hurup, opgiver følgende navne: Bagerste række fra venstre: Jesper Nielsen, Frode Schurster, Charles Nielsen, Hakon Rysgaard, Harald Nørgaard, Marius Skriver Christensen og lærer Frederiksen. Midterste række: Fru Frederiksen med datter, Victor Andersen, Thorvald Nielsen, Laust Skriver Christensen, Arnold Krabbe, Jens Tilsted, Willy Kongensgaard, Arne Gravesen. Næste række: Emilie Andersen, Agnes Hansen, Mette Josefsen, Marie Nørgaard, Evelyn Madsen, Edith Nielsen, Anna Nielsen. Liggende foran: Kaj Hansen, Henry Andersen, Aksel tilsted og Ivar Christensen. 46
Poul Bachs ejendom i Villerslev blev fotograferet i ca. 1910. Med køerne datteren Nikoline og sønnen Marius. I 1936 blev Marius Bach gift med Jenny Sørensen fra Heltborg, og de kom til at bo i Heltborg i motrent 40 år, inden de flyttede til Hurup og bor Møllevænget 20. Marius Bach er nu 84 år. 47
Aase Olsen, Scandiagade 80, København, har gemt dette billede fra Uldhandlerforeningens skovtur og oplyser, at den ældre dame forrest var hendes farmor, Anna Nielsen. Lige bag hende står Jenny Rægaard Jensen og lige bag hende den mørkhårede Olga Christensen og hendes mand (hvid skorte og sort slips) Holger Christensen. Til venstre står en som hedder Harring. Bag ham Dagmar og Peter. Ham, vi næsten ikke kan se, er Eigild Petersen. Min farmor var uldhandler i 37 år. Hun døde i 1961. Hun var søster til Cenius Klemmensen. 47
Jens Hansen, Glentevej 5, Thyholm har sendt dette billede, og Knud Mortensen, Thisted, har opklaret, at det drejer sig om en Klitmøllerbåd, bygget på Thisted Bådbyggeri ved Østhavnen først i dette århundrede. Fra venstre Martin Vegeberg, Klitmøller, ukendt, Julius Lyhne, Klitmøller, ukendt, S. Bjerregaard (senere borgmester i Thisted), Hans Hansen, Klitmøller, Peder Konge Frost (kaldet Hansgaard), Klitmøller, skibsbyggerne brødrene Krogh, Marius Frost og Marinus Mortensen, Klitmøller. 48
Et konfirmationsbillede fra Thisted 1920, sendt til Jul i Thy fra Willy Ryming, Østergade 35, Fjerritslev. Fra venstre: Kristian Bisgaard, Erik Hillers, Willy Ryming, Ester Bendiksen, Ellen Hansen, Ester Nielsen. 49
Ib Christensen begyndte som træskomand i Gl. Ydby, oplyser grosserer Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2, Herning. Ib Christensen blev ca. 1898 gift med Stinne Overgaard, udvidede forretningen og flyttede til nyt hus på skrænten ved siden af stationen, i dag Stationsvej 3. Senere købte han den nu nedlagte købmandsforretning Ydbyvej 139. Ib Christensen opnåede at fejre 50 års jubilæum som købmand, inden han nedlagde forretningen i 1977. 49
Så stort et gymnastikhold kunne der samles i Thisted i 1920. N. Støvring, Silstrupvej 81, oplyser, at det i forreste række fra venstre er Emma Støvring, Marie Østergaard, Elna Poulsen, Kirstine Nordentoft, Margrethe Pedersen, Anna Lykke, Kirstine Østergaard, Lise Balsen. Midterste række: Marius Søndergaard, Niels Stensgaard, Magdalene Vestergaard, Johanne Vestergaard, Abelone Thinggaard, Elna Svalgaard, Chr. Bak, Jacob Vestergaard. Bagerste række: Gustav Jensen, Marius Jacobsen, Niels Støvring, Peter Veje, Thomas Vestergaard, Marius Kristensen, Ejner Kusk, Johannes Østergaard, Nikolaj Vestergaard og lederen Peter Vestergaard. 50
Eleverne i Vangså Skole i 1921. Strandfoged Arne Nystrup Hansen oplyser at lærer Larsen, kone og søn ses til venstre. I bagerste række Sigrid Hansen, Petra Trab Christensen fra Klitmøller, Krestella Andersen Grønkjær, Poul Johannes Nystrup Mortensen, Arne Balle Nystrup Hansen, Peder Chr. Nystrup Andersen, Thorvald Madsen fra Klitmøller. Midterste række: Judith Helene Ellevonora Nystrup Hansen, Astrid Kjærgaard, Eva Nystrup Hansen, Mette Nystrup Andersen, Maja Andersen Grønkjær, Peter Nystrup Andersen Grønkjær, Kristian Arne Nystrup Jensen, Chr. Josefsen. Liggende Gudrun Hansen, Helene Hansen, Inger Nystrup Andersen Grønkjær og Chr. Odder Jensen. 51
Personalet, der gik ud fra postkontoret på Bjerget, blev fotograferet få år før, Thisted-Fjerritslevbanen kom i gang i 1904, og der blev station i Frøstrup. Ifølge landpostbud Sv. Bertelsen, Svalevej 6, Frøstrup, er personerne følgende: Bagerste række fra venstre: ukendt, Per Smærup, Poul Christensen, ukendt. Midterste række: ukendt, Johan Smærup, Lars Smærup, ? Christensen, Lars Bertelsen. Forrest: ? Knudsen, postmester Christensen og Jens Thøgersen. 52
Bjerget på den tid, da man endnu standsede op undervejs mellem Thisted og Fjerritslev. Banen kom i 1904, og så blev det Frøstrup, der blomstrede op. 53
Dette billede fra Oddesund Nord er taget i 1935 – tre år før den 472 meter lange bro stod færdig. Broen blev indviet 15. maj 1938. Billedet er fra Anna Marie Vinther Kristensen, Rosengade 19, Odder. 53
Dette er eleverne i Thisted Realskole 1925 med navne fra registreret revisor, civiløkonom Kai Aas-Andersen, Gartnersvinget 3, 2800 Lyngby. Forreste række fra venstre: Tage Leerskov, Henry Søndergaard, Sigurd Brock, Mogens Billeskov Jansen, Ingvar Thonsgaard. Mellemste række: Richard W. Scholz, Anne Margrethe Johansen, Christella Thomsen, Anna Margrethe Poulsen, Inga Andersen, Inger Sophie Rasmussen, Ellen C. Faber, Thyra Andersen, Gudrun Clausen. Bagerste række: Svend Aage Villadsen, Mogens Fenger, Gunner Eske Christensen, Karen Jensen, Vagn Hansen, Kai Aas-Andersen, Henry Pedersen, Thomas Helleberg, Jens Larsen Jensen, Robert Christensen, Gudrun Langgaard og Jens Peter Pedersen. Som lærere havde de Marius Jørgensen, Jacob Hansen, Niels Hansen, A. C. Frederiksen, J. Skinhøj, O. Frederiksen og Peter Skov. 54
Der blev arbejdet ivrigt med husflid, da dette billede blev taget i 1926 i en skolestue i Gjettrup. Kun få af personerne kendes. Drengen med borsvinget er Thomas Thorup, den høje mand med hvid krave er tømrermester Mølgaard, den næste mand, med sort krave, er husmand Martinus Thomsen, siddende foran ham Poul Nørgaard. I hjørnet i baggrunden Ejnar Mortensen og Olaf Nørgaard. Foran det næste vindue, med hvid krave Kristian Nicolajsen, foran den sorte tavle Peder Helligsø, oplyser Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro. 55
Dette er eleverne i Thisted Borgerskole 1917. Bagerste række fra venstre: Hans Egede, ukendt, Willy Ryming, Emil Outzen, Jens Odde, Henry Bisgaard, Jens Handest. Mellemste række: Johannes Petersen, ukendt, Karl Smærup, J. Henriksen, Aage Ryming, ukendt, ukendt, Svend Bach, Jeppesen, Sasser Jensen. Forreste række: ukendt, Niels Chr., Birkholm, ukendt, Knudsen, Poul Jørgensen, ukendt, Kjeldgaard, Eskild Smærup. Billedet er fra Willy Ryming, Østergade 35, Fjerritslev. Han er søn af Thisteds musikdirektør 1910-1938. 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
OKTOBER: For 40 år siden lagde Erik Olesen grunden til Maskinfabrikken Cimbria. Hans forældre, Mariane og Oluf Petrus Olesen støttede ham, og da virksomheden voksede, kom to brødre med i foretagendet: Svend Hebsgaard Olesen og Hans Toftdahl Olesen. I 1953 flyttede virksomheden fra Møgelvang til Thisted. Mange udvidelser er fulgt efter, og i dag har Cimbria ca. 370 ansatte og eksport til over 60 lande af anlæg til korn. Og frøbrancen. Her ses de tre brødre Erik Olesen, Henry Toftdahl Olesen og Svend Hebsgaard Olesen, som nu har afgivet ledelsen til næste generation. 57
Plejehjemmet Kristianslyst havde bestået 70 år og fejrede begivenheden sammen med de 50 beboere og 65 ansatte. Dertil kommer, at hjemmet besøges af flere, der ønsker at udnytte terapimulighederne. Her er det Søren Ødum, tidligere cykelhandler i Østergade, som besøger Kristianslyst. 57
NOVEMBER: 100 års jubilæet i ”Vorupør Fiskercompagni” blev 11. november markeret ved udgivelsen af en jubilæumsbog, skrevet af Allan Hjorth Rasmussen og udgivet af Sparekassen Thy. Fra venstre afdelingsbestyrer Ruth Bojesen, forfatteren Allan Hjorth Rasmussen, direktør Poul Jensen, Sparekassen Thy, og formanden for Vorupør Fiskercompagni, Niels Thomsen. 58
DECEMBER: Julemanden kørte kane gennem Thisteds gader søndag den 13. december, men da sneen var udeblevet, måtte kanen forsynes med hjul. Her passerer den J. P. Jacobsens Hus. 59
Den 83-årige Asta M. Gregersen, Koldby, er blandt dem, der er med til at skabe julestemning. Hun strikker julenisser til alle i familien og har en samling af dukker i folkedragter. 59
JANUAR: Efter 30 år som skytteforeningsformand, besluttede Peter Mouritsen, Wintersmøllevej 50 i Thisted, at trække sig tilbage. Han indrømmer gerne, at det er hans kone Janes frisind, der har gjort det muligt for ham at deltage i så mange sportsarrangementer gennem årene. 60
Fire spillemænd fra Vesten Aa underholdt i Pensionistforeningen i Hurup. Fra venstre Kaj Mogensen, Svankjær (harmonika), Edvin Nørgaard, Ørum (savblad), Oskar Søndergaard, Svankjær (violin) og Erik Thøgersen, Kjallerup (basun). 60
FEBRUAR: Uddeler Preben Madsen i Koldby er i besiddelse af et apparat, der kan registrere lugt fra kemikaliefabrikken Cheminova på Rønland. Apparatet har flere gange afsløret, at lukt fra fabrikken er nået helt til Koldby, men ikke i sådant omfang, at det har været truende for helbredet. 61
Med to dages mellemrum fyldte Karen og Holger Erichsen 70 år. Fra 1952 havde de deres virke på Skibstedgaard ved Skibsted Fjord. Gården blev i 1986 overdraget til de to sønner, og nu or Karen og Holger Erichsen på Møllevænget i Hurup. 61
MARTS: ”Græsrødder” mødtes på molen i Doverodde som optakt til debatten: Hvad vil vi med Sydthy? ”Vi har masser af kvaliteter at byde på” lyder deres budskab. Fra venstre Knud Erichsen, Skibsdedgaard, Andreas Ifversen, Sindrup og Eskild Jeppesen, Gurup. 62
APRIL: En familie fra Grønland dukkede op i Agger for at tage en ny kutter i øjesyn. Kutteren er bygget på Agger Skibsværft til fiskeskipper Johannes Heilmann, Godthåb. Han var mødt op sammen med sin kone og et-årige søn, Eliaser, for at overvære søsætningen. 63
MAJ: Thisted Dagblads pressefotograf gennem næsten 25 år, Tage Jensen, 46, omkom ved et flystyrt søndag den 15. maj. Tage Jensen var fra 1. maj selvstændig free-lance fotograf, men havde stadig opgaver for Thisted Dagblad. I anledning af 50-års dagen for Oddesundbroens indvielse skulle han bl.a. fotografere et veterantog. Det blev hans sidste optagelse Ved styrtet omkom endvidere Ronnie Lange, Aalborg, 29 år. Han boede sammen med en datter af Tage Jensens ægtefælle, Sonja Floutrup Østervig. 64
JUNI: 200-året for ophævelsen af stavnsbåndet blev markeret ved mange arrangementer. På Thyholm opførtes stavnsbåndspillet ”Fripas”. Erik Holm Nielsen og Birgitte Thinggaard optrådte i rollerne som Poul Madsen og Marie Eriksdatter. I Sydthy var jubilæumsdagen, den 20. juni, præget af hestekøretøjer. Politiassistent Aage Olsen, Hurup, sørgede i Ydby for at køretøjerne kom godt ud på hovedvejen. 65
JULI: En af månedens store begivenheder var dyrskuet i Thisted lørdag den 9. Borgmester Svend Thorup (t. h.) bød velkommen til Thisted og så talte Ole Westergaard fra Landboforeningen Nordthy, der sammen med Nordthy Husmandskreds står som arrangør. I samarbejde med Museet for Thy og Vester Han Herred havde Nordthy Husholdningsforening i anledning af stavnsbåndets ophævelse en udstilling. Sofie Pedersen og Mette Langballe stod for smagsprøverne. 66
AUGUST: Hanstholm havde i månedens første weekend besøg af syv ministre med Uffe Ellemann-Jensen i spidsen. Udenrigsministeren prøvede at være auktionarius på fiskeauktionerne, mens bl.a. landbrugsminister Laurits Tørnæs og indenrigsminister Thor Pedersen ser til. Nederst hilser formanden for Hanstholm Havns Fiskeriforening, Henning Bak Pedersen på havfiskerens tidligere formand, Laurits Tørnæs. Fiskeskipper Leif Jensen (i midten) sejlede en tur med politikerne på ”Chatina”. 67
SEPTEMBER: Sjørring Maskinfabrik er i gang med en interessant opgave: Virksomheden skal fremstille et kæmpe piskeris, der skal bruges til at ilte spildevandet i rensningsanlæg. Det er en ordre i millionklassen, oplyser driftsingeniør Bent Eklund, der her ses ved det store piskeris. 68
Boligminister Agnete Laustsen var onsdag den 14. september i Thisted for at se på saneringsprojekter. Ministeren var blandt andet på Uldspinderiet, der er den første fabriksbygning her i landet, som er bygget om til boliger. 68
69 Til redaktionen af Jul i Thy – læserbrev.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Henning Skov

Wolf Møller

Egon Bertelsen

Inger-Dorte Kastberg Høy-Hansen

Niels S. Søe

Jørgen Miltersen

Poul Bahnsen (maler)

Tage Jensen (fotograf)

Klaus Madsen (fotograf)