Jul i Thy 1987

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-9 Christian Ryming – Musikdirektør i Thisted i 28 år – Af Kjeld Starch Lauritsen.

Billeder:

Side 4: Pavillonen i Plantagen, hvor Thisted Byorkester i mange år gav koncert hver søndag eftermiddag i sommertiden. Billedet er fra 1945, da Axel Hansen havde afløst Christian Ryming som musikdirektør.

Side 5: Christian Ryming 14. maj 1877 – 25. august 1938.

Side 7: Fra en koncert foran Thisteds gamle rådhus en grundlovsdag i 1930’erne ses fra venstre Fr. Michelsen, Poul Holst, musikdirektør Christian Ryming, Jens Nørgaard, ? Hansen (en musiker fra Hurup) og Aage Ryming.

Side 7: På festdage marcherede Thisted Byorkester gennem gaderne, her Jernbanegade med præstegården til højre. Forrest til venstre musikdirektør Christian Ryming. Foto: A. Scharling.

Side 8: I sommertiden spillede Thisted Byorkester for badegæsterne ”ude under Simons Bakker”. Det er musikdirektør Christian Ryming, der står med ryggen til.

Side 8: Chr. Ryming medvirkede ved mange dilettantforestillinger. Dette billede fra en opførelse i Hansted i 1930’erne fra Ellen Damgaard, født Ryming, Viby ved Århus. Christian Ryming sidder i forreste række til venstre. Nr. 4 fra venstre i bagerste række er Robin Bjerregaard.

10-14 En jul på landet i halvfemserne – Af Olaf Nørgaard, Holstebro.
15-17 Bydreng hos skomager Larsson i Thisted – Af Henning Jensen, Holstebro.
18-19 Hanstholm Havn – Sang af Mette Fastrup.
20-22 Breve fra en udvandrer – N. C. Korsgaard.

Billeder:

Side 21: Landet har en ualmindelig rigdom af tømmer.

Arbejdslønnen i skoven er 30 til 50 dollars om måneden.

Side 22: Dansk byggeskik er bevaret ved opførelse af kirker.

23-26 Tog bedstefars ur med fra Thy til Nebraska – Af Gudrun Kaspersen.

Billeder:

Side 23: ”Bedstefars klokke” kom med på den lange rejse fra Thy til Nebraska. Uret er fra 1779, og det går stadig fint.

Side 24: Da Maria Kaspersen i 1959 var i Nebraska, blev hun fotograferet ved uret sammen med Herman Nelson, som det fremgår af dette udklip fra den lokale avis.

27-32 Madmor tog æggene i munden så de kunne blive pæne og blanke – Uddrag af Chresten Bojesens erindringer ved Jørgen Miltersen.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Buntmager Niels Søndergaard var samlet med sin familie og personalet i Niels Søndergaards Modemagasin i Vestergade i Thisted, da fotografen var på besøg omkring 1912. Henriette og Niels Søndergaard sidder i forreste række i midten. Foran dem deres ca. 5-årige søn, Eigil. I forreste række sidder Agnes Pedersen og Augusta Pedersen til venstre for Henriette og Niels Søndergaard, til højre frk. Christensen og en bypige. I bagerste række frk. Poulsen, fru Lambertsen, ukendt, Marie Lassen og buntmager Peter Petersen. Billedet er fra Niels Søndergaards datter, Gerda Grønkjær, Elmegade 21, Thisted. 33
3. klasse på Østre Skole, Munkevej i Thisted var på udflugt til Sjørring Volde, da dette billede blev taget i 1930. Det er fra Astrid Vestergaard, f. Henriksen, Teglgårdsvej 1 i Vejle. Andreas Nielsen, Frederiksgade 4 i Thisted har hjulpet med navnene. Forreste række fra venstre ukendt, Grethe Andersen, ukendt, ukendt, Grethe Larsen, ukendt Asta Gade, Lis Grønkjær, to ukendte, Helga Vestergaard, to ukendte. 2. række: ? Gerlach, ukendt, ? Andersen, Carl Johan Nørgaard, Einar Vixø, Kaj Egenhart, ukendt, Ejnar Nielsen, ukendt, Jens Reenbjerg, Andreas Nielsen, to ukendte. 3. række: fire ukendte, Elly Andersen, seks ukendte, Bodil Hove, ukendt. 4. række: fire ukendte, Magdalene Kristensen, fire ukendte. 5. række: ukendt, Gunna Vestergaard, to ukendte, Knud Larsen, Egon Larsen, ukendt, Gunnar (Janus) Jensen. 34
J. P. Diges Købmandsgård, Strandgade 7 i Thisted omkring 1945-46. Forretningen blev da ejet af J. P. Diges enke, Henriette Dige, der havde J. M. Andersen som forretningsbestyrer. Fru Dige boede på 1. sal, på 2. sal hendes søster og svoger, isenkræmmer Chr. Sørensen, som havde forretning ved Storetorv, nu Sparekassen Thy, oplyser fru gartner Hedegaard, Nors. Gavlen til venstre er Østergade 35. 35
I denne gård ved J. P. Diges Købmandsgård opstaldede landmændene deres heste, når de var på indkøb. Bygningen i baggrunden er Smiths fabrik på Munkevej. De høje bygninger i baggrunden til højre er Thisted Dampmølle. 35
Anna Hald, Strandparken 12, Århus, har sendt dette billede af en pigeklasse i Thisted 1914. Siddende i forreste række: to ukendte, Gertrud Jensen, Edith Jensen, Ingrid Kristensen (snedker K.), Karen Jespersen, tre ukendte, Kamma Møller (lærer M.), Ellen Nielsen (lærer N., blev gift med professor Thorkil Kristensen). 2. række: to ukendte, Ingeborg Krogh, Agnes Nørby (lærer N.), Ella Hansen (togfører H.), Elga Jensen (sadlemager J.), Holm (skomager H.), Edit Jensen. 3. række: to ukendte, Rigmor Mose (togfører M.), ukendt, Lydia Madsen (hotelejer M., Jylland), Kirstine Kristensen (Fårtoft Mark), Astrid Strandvig, Kirstine, Karen Nordentoft (købmand N.), Anna Hald (lærer H.), Katy Rein Jensen (statsbetjent R. J.). 36
Lærere ved Thisted kommunale Mellem- og Realskole ca. 1928. Bagerst fra venstre A. C. Frederiksen, J. Hansen (løjtnant Hansen), O. Frederiksen, Hove-Nielsen, P. Skov og N. Hansen (kandidaten). Forrest fru A. Borre, frk. Louise Steensgaard, J. Skinhøj (overlærer), fru Ragnhild Jørgensen og hendes mand, Marius Jørgensen. 37
Elever i Thisted kommunale Mellem- og Realskole ca. 1928. Bagerst fra venstre Arne Olsen, Hilbert Overgaard, Anders Henningsen, Niels Søe, Gunnar Helgesen, Poul Møller. Midterste række: Konrad Villesen, Hans Carl Toft, Karen Johanne Sørensen, Gudrun Rasmussen, lærerinde frk. Louise Steensgaard, Valborg Hansen, Emilie Jacobsen. Forrest Sv. E. Lyhne, Hans Jensen, Finn Jacobsen, Hans Juul-Lassen. Billederne på denne side er fra sognepræst Niels Søe, Ved Sønderport 9, 1. th. 2300 Kbh. S. 37
Eleverne i Hov Skole 1935 med navne fra Kristian Krog, Bautavej 12, Sjørring. Forreste række fra venstre: Aage Blak Poulsen, Margrethe Roesen, Ingrid Jensen, Edith Pedersen, Elly Hundahl. 2. række: Kristian Jensen, Ejler Jensen, Holger Krog, Vestergaard Hove, Peder Søe Jensen, Aage Hvass, Aksel Østergaard, Jens Henry Andersen, Jens Roesen. 3. række: Ane Mathiassen, Ella Houmøller, Mette Jensen, Karen Andersen, Astrid Jensen, Inger Østergaard, Erna Jensen, Evald Østergaard, Leo Hvass, Søren Hundal, Evald Anderen. 4. række: Oskar Poulsen, Arthur Hundahl, Poul Østergaard, Astrid Poulsen, Emma Østergaard, Inger Grønkjær, Søren Hundal Andersen, Alfred Andersen, Christian Hvass, Anker Andersen, lærer Marius Oddershede. Bagerste række: Henry Andersen, Kristian Krog, Carl Larsen, Ejner Bjerregaard, Magnus Østergaard, Ida Rask Kristensen, Agnethe Rask Kristensen, Inger Blak Poulsen, Inger Andersen, Gudrun Poulsen. 38
Møllegården i Vildsund har navn efter denne mølle. Den blev sidt i forrige århundrede drevet af Jens Chr. Sørensen, der her ses sammen med sin kone, Else Christensdatter. Deres datter Ane Elisabeth, blev 27. Mj 1893 viet i Stagstrup Kirke til kontorist på Aalborg Havnekontor, Otto Marius Nielsen. Billedet er fra Erna Larsen, Dragsbæk. 39
Dette hus i Hvidbjerg på Thyholm er opført i 1893. Billedet blev taget ca. 2 år senere. Man ser skrædder Peder Dahlgaard, ca. 38 år, hans kone, ca. 34 år, sønnen Lars, 11 år, og datteren Kathrine, 2 år. Til højre sypigerne Petrine og Ane fra Kjelstrup. Lars blev gift med Nielsine Nielsen fra Ydby. En søn er Chr. Dahlgaard, Snedsted, en datter Erna Larsen, Dragsbæk. 39
Poul Jepsen, Fuglebakken 27, Hurup har fundet frem til navnene på eleverne i Visby Skole ca. 1914. V efter et navn = Visby, K = Kjæstrup, G = Ginnerup. Siddende i forreste række fra venstre: Niels Kristensen, V, Kristian Kristensen, V, Thomas Kristensen, V, Jens Kristiansen, V, Anna Kristiansen, V, Thora Riis (Kjær), V, Ida Søndergaard, K, Anna Sørensen, K, Else Jensen, K, Emma Søndergaard, K, Ane Skammelsen, V, Elise Østergaard, V. 2. række: Anders Andersen, V, Elna Andersen, V, Maren Kristiansen, V, Ingeborg Hansen, V, Maren Møller, V, Karen Møller, V, Marie Poulsen, V, Dorthea Poulsen, V, Ottomine Nielsen, V, Anna Jepsen, V, Jane Vangsgaard, K. 3. række: Mads Kristiansen, V, (lærer), Niels Hedegaard, V, Marius Larsen, V, Kristian Poulsen, V, Kristian Larsen, V, Peder Thøgersen, G, Kristian Sørensen, K, Niels Vangsgaard, K, Kristen Vangsgaard, K, Niels Veje, V, Poul Jepsen, V, Per Bak, K, Margrethe Vangsgaard, K, Sinne Andersen, V. Bagerste række: Jens Møller, V, Søren Tølbøl Sørensen, K, Anders Pedersen, V, Per Bak, K, Frederik Kristensen, V, Viggo Dueholm, K, Anton Amby, K, Arne Kristiansen, V, Alfred Søndergaard, K, Ingvard Jensen, K, Kristen Skammelsen Jensen, V, Ejnar Pedersen, V. 40
Da skoleelever fra Thisted var på udflugt til København blev dette billede taget i Dyrehaven. Fra venstre Henning Jensen, Hans Peter Larsen, ukendt, Veje, Svend Aage Holst, Svend Odgaard, Eigil Olsen, Aksel Wadmann, ukendt. Billedet er sendt til Jul i Thy fra Anna Elisabeth Schellerup, gift Olsen, Engelstedsgade 67, København Ø. 41
Da Østerild fik tog efter åbningen af Thisted-Fjerritslev Jernbane i 1904 havde damerne ikke noget imod at promenere, når der kom tog. Damen med ræv om halsen optræder på flere billeder, som er overladt til det lokalhistoriske arkiv. Damen med ræven menes at være fru Sørensen, gæst hos uddeler C. Marcussen Christensen, men hvem var denne fru Sørensen og hvem er de øvrige, spørger bibliotekar Anne Marie Holmehave. 41
Eleverne i Boddum Skole blev fotograferet i det grønne i 1921 af A. B. Hansen, Hurup. Ingvard Lauridsen, Oddesundvej 265, Ydby, giver følgende oplysninger: Bagerste række fra venstre lærer Jensen og frue, Anders Bjerregaard, Henry Boddum, Harald Hove, Aage Hove, Niels Hummelshøj, Jens Christensen, Holger Dam, Ingvar Lauritsen, Ricard Madsen, Karl Christensen, Harald Krabbe, Arne Hummelshøj, Johan Madsen, ukendt, Chr. Eliasen, ukendt. 2. række: Else Kjærgaard, en feriepige, Dorthea Daniel, Johanne Jensen, Else Krabbe, Karen Jensen, en feriepige, Eva Jensen, Agnete Nordentoft, lærerinde Svenstrup. 3. række: Anne Marie Hummelshøj, Inge Hede, Karen Sø, Lis Sø, Anne Madsen, Ester Nielsen, Rigmor Nordentoft, Thora Christensen, Karen Bjerregaard, Eva Hove, Maren Kjærgaard, Anne Gravgaard, Lydia Hummelshøj, Johanne Krabbe, Anne Marie Christensen, Karen Madsen, Maren Mardahl, Margrethe Brandsholm, Vibeke Christensen. Siddende i forreste række fra venstre: Poul Graugaard, Karl Krabbe, Karl Eriksen, Marius Mardahl, Anders Krabbe, Magne Hove, Anton Graugaard, Chr. Thomsen, Niels Christensen, Aage Bækmand, Ivar Thomsen, Otto Jensen, Chr. Christensen, Laurids Jensen, Niels Eliasen. 42
Tidligere kontorchef ved Social- og Sundhedsforvaltningen i Aalborg, Aage Christiansen mindes fra sine år i Thisted, hvordan Hotel Royal så ud, før der blev forretninger og kinesisk restaurant. Dette lokale kaldtes ”Klubben”. Det var forbeholdt en snæver kreds, skriver Aage Christiansen. 43
På det andet hjørne, Torvegade-Storegade, lå en manufakturforretning, ”Magasin du Nord”, hvis indehaver hed Lerhøj, senere Langgaard. Da dette billede blev taget midt i 1920’erne, hed kasserersken Carla Petersen, kaldet Calle P. Nu har Jensen og Langballe farvehandel i ejendommen. Også dette billede er fra Aage Christiansen, der nu bor Høragervej 3 i Hjørring. 43
Dette billede er fra Holmegaard Skole ca. 1920-22. Bagerste række fra venstre Poul Hansen, Andreas Møller, Hans Sørensen, Emil Hansen, Peter Nystrup, Chr. Hansen, Chr. Jensen, Niels Olsen. 2. række: Chr. Søndergaard, Peter Møller, Frits Olsen, Per Christensen, Anton Jensen, Chr. Andersen, Peter Boddum, Kristiane Olsen. 3. række: lærer Lyngsøe, Klara Olsen, Dagny Nystrup, Signe Christensen, Agnes Christensen, Anna Andersen, Maren Andersen, Dagmar Jensen, Maren Pedersen. 4. række: Emmy Larsen, Anna Nørgaard, Anna Sofie Hansen, Meta Jensen, Sinne Larsen, Nora Kristensen, Betty Boddum. Siddende i forreste række: Niels Madsen, Otto Larsen, Svend Aage, Kristian Kristensen. Billedet er fra E. Nielsen, Havrevej 7, Thisted. 44
Fru Nicoline Hansen, Schweizerdalsvej 8 i Rødovre har boet i København siden 1925 og har passeret de 85, men hun omfatter Thy med stor interesse og er ivrig læser af Jul i Thy. Hun er født i Klat Mølle, som hendes far drev. Senere havde han Mellemmølle ved Kronborgvej i Thisted. Nicoline Hansen gik i friskole i Rosenkrantzgade hos lærerinde Agnes Mylldrup, der var sønderjyde, livlig og afholdt. Hun spillede dilettant og er her fotograferet sammen med to aktører, typograferne Bisgaard til venstre og Jalk til højre. Frk. Mylldrup blev gift med en søn fra Vilhelmsborg ved Thisted og blev dyrlægekone på Mors, fremgår det af Nicoline Hansens oplysninger. 45
Omkring 1920 boede der i nogle år i Hvidbjerg på Thyholm en fotograf, der hed J. M. Jensen. Han havde også atelier i Hurup, Vestervig og Bedsted. J. M. Jensen tog dette billede, men det er også det eneste man ved om det. Billedet er kommet fra Hindesels, men fru Anna Overgaard kender ikke damen, der er fotograferet ved en hvid bygning med stråtag. På muren under træerne til højre hænger en stige. Hvem kan fortælle, hvor billedet er taget, og hvem personen er? 45
Jens Bjerre, Præstevænget 3 i Grædsted, har sendt dette billede af en klasse i Thisted. I baggrunden lærer Bangsgaard. De øvrige er fra højre til venstre: Preben Lind, Jørgen Dybech, Ove Hansen, Poul Verner Jensen, Knud Homann, Kaj Møller, Jens Lauritsen, Hans Wihl, Bent Christensen, Svend Aage, Poul Damgaard, Ebbe Hundahl, Verna Andersen, Aase Høgh Nielsen, Inge Agerholm, Else Andersen, Gerda Hagested, Else Hagested (fraværende), Rosa Andersen, Anny Christensen, Ella Christensen, Ejvind Pedersen, Jørgen Andersen, Karl Kloster, Morten Andersen, Jens Bertelsen, Jens Bjerre og Tage Andersen. 46
I 1920 gik der mange børn i den for længst nedlagte Vangså Skole. Strandfoged Arne Nystrup Hansen har fundet frem til navnene på dem alle. Bagerste række fra venstre: lærer Yde, Regnholdt Rudbæk Pedersen, Kristian Amus Kjærgaard Nystrup Hansen, Thorvald Andersen Grønkjær, Niels Nielsen, Vorupør, Aksel Andersen Grønkjær, Kristian Jensen, Bøgstedrende, husbestyrerinde frk. Nørgaard. Næste række: Aksel Frost, Krisella Andersen Grønkjær, Sigrid Hansen, Ester Jensen, Fjaltring, Elvine Pedersen, Edit Petrine Hansen, Petra Chr. Trab, Gudrun Hansen. Næste række: Kristian Josefsen, Marius Andersen Grønkjær, Eva Astrid Kjærgaard Nystrup Hansen, Maja Andersen Grønkjær, Inger Nystrup Grønkjær, Helene Hansen, Judith Helene Eleonora Nystrup Hansen, Mette Nystrup Andersen. Liggende foran Kristian Arne Nystrup Jensen, Arne Balle Nystrup Hansen, Peder Chr. Nystrup Andersen, Chr. Odder Jensen. 47
Dette billede af konfirmander i Thisted er kommet fra Hanne Clausen, Aldershvilevej 16, Nyborg, der beklager, at hun ikke kan huske alle navne. Forreste række fra venstre: Jørgen Dybeck, Svend Kloster, Richard Scharling, ukendt, Thorleif Petersen, ukendt, Hanne Thorn, Mette Stærkjær, ukendt. 2. række: to ukendte, Ella Christiansen, Ella Henny Funder, ukendt, Else Andersen, Valborg Eriksen, Grethe Andersen, Ida Hyldahl, Edith Plejdrup, Inge Agerholm, Karen Larsen, Thela Pedersen. 3. række: Svend Houmøller,  Kristiansen, ukendt, Ebbe Hundahl, to ukendte, Harry Nielsen, pastor Møller, Jacob Søndergaard, Erik Mærkedahl, Carl Søndergaard, ukendt, Valdemar, ukendt. Bagerste række: Carl Ejnar Thorsen, Anders Hove, Folmer Bjerregaard, to ukendte, Jørgen Nørgaard, to ukendte, Niels Ivar Overgaard, ukendt, Poul Søndergaard, Poul Ulrichsen, August Bruun, tre ukendte. Det kan tilføjes, at Hanne Clausens far var distriktschef Aage Thorn, Johnsens Allé, Thisted. 48
Thisted Dampmølles personale havde tradition for sommerudflugter. Billedet er far Hanstholm 1935. Bagerst står Anton Jensen og hans hustru Kristine. Siddende fra venstre hr. Dragsbæk, fru Hjortdal med datter, Søren Nielsen (søster) Nielsen, fru Casper Olsen. Siddende foran Helge Hjortdal, Henning Jensen og Knud Nielsen, oplyser Henning Jensen, Klitrosevej 7, Holstebro. 49
Der var rulleforretning på Hundborgvej 9 i Thisted, tilhørende Mogens Larsen. Ved hesten hans datter Marie, der hjalp med at rulle, mælkemanden ukendt, damen ved siden af ukendt, den næste er fru Larsen, yderst til højre datteren Kirstine Larsen, der var husbestyrerinde hos tømmerhandler Hilligsøe, oplyser Alfred Villadsen, Hundborgvej 67 A. Hans bedstemor var søster til Mogens Larsen. 49
Ida Kristine Horsfeld Jespersen, Grønningen 33 i Thisted har sendt dette billede fra Faddersbøl Skole 1912. Hun er nr. 6 i 2. række. I forreste række sidder fra venstre Kristian Borggaard, Anders Vestergaard, Viggo Møller, Alfred Ehlers og en søn af Hans Peter Larsen. 2. række: Marie Sørensen, Dagmar Nielsen, Anne Louise Christensen, Katarine Horsfeld Jacobsen, Esther Møller, Ida Kristine Horsfeld Jacobsen, Gerda Hvitfelt, Elly Kæhler. 3. række: Kathrine Møller, Charlotte Grønkjær, Karoline Nielsen. 4. række: Søren Sørensen (lærervikar), ukendt lærervikar, Jensine Christensen, Marie Poulsen, Martha Christensen, Dorthea Kirk, Cecilia Kirk, Dagmar Kirk, lærer L. Pedersens mor. Bagerste række: Viggo Vestergaard, Kristian Nielsen, Jens Larsen, Kristian Aas Vestergaard, Niels Vestergaard, Peter Dommerby, Erik Møller. Navnene er skrevet ned at Anders Jensen Andersen, Refshammervej 16, Nykøbing Mors, der oplyser, at Ida Horsfeld Jespersen er født 26. maj 1903, datter af Sidsel Stensgaard og Salmon Bredahl Jacobsen, Faddersbøl Mølle. Hun blev gift med Jesper Jespersen, født i Jannerup i 1903. 50
Da Anders Andersen et af de første år efter befrielsen i 1945 holdt på Johnsens Alle i Thisted, kom en mand ud og tog dette billede. Det var fotograf A. Shcarling. Han boede i huset til højre ved nordsiden af vejen, men flyttede til sydsiden og havde forretning i Toldbodgade. Huset til venstre tilhører Richard Scholz. Mellem de to huse er siden opført et nyt. Anders Andersen kørte varer ud for Thisted Arbejderforening – Danmarks første brugsforening – som både i den østlige og den vestlige bydel havde opsat kasser, hvor kunderne kunne lægge deres ordrer. Anders Andersen cyklede ud og hentede ordrer den ene dag og kørte ud med varer den næste. Han boede i ejendommen på hjørnet af Østergade og Mellemgade, oplyser hans søn, Poul Andersen, tidligere formand for Thyboforeningen i København. 51
Fra Anna Nørgaard, Valdemarsgade 49 A, København V, har Orla Abildgaard Jacobsen modtaget dette fotografi af Thyboforeningens bestyrelse 1954. Anna Nørgaards mand var dengang næstformand i bestyrelsen. Stående fra venstre: Magnus Tachau, Victor Hørsted Andersen (sekretær), Peter Kanstrup, Aage Kappel. Siddende: Hans Møbius (kasserer), Hans Mathiassen (formand) og Peder Smed Nørgaard (næstformand). 51
I 1961 var der endnu noget, der hed Thisted Amts Vejvæsen som anført på vejtromlen. Billedet belv taget, da hovedvejen blev lagt øst om Koldbygård. Det er fra Herluf Christensen, Møgelvej 165, Snedsted, som oplyser at vejarbejderne er følgende fra venstre: Neils Tanderup, Hørdum (død), Henry Josefsen, Villerup, Alfred Hansen, Hurup (død), Peder Mikkelsen, Koldby (død), Alfred Hede, Koldby, Holger Hansen, Bedsted, (død), Niels Jensen, Koldby, Jens Sørensen, Villerslev, Aage Andersen, Skjoldborg (død), Kresten Vangsgaard, Villerslev, Herluf Christensen, Møgelvang. På vejtromlen Gerhard Søndergaard, Villerslev. 51
Det var en stor opgave, de musikinteresserede i Thisted gik i gang med først i dette århundrede: en opførelse af Gounods opera ”Faust” – ikke i fuld længde, men dog et meget stort uddrag. For opførelsen stod Thisteds daværende musikdirektør Andersen-Rostrup, der havde aftale med Thisted Musikforening om, at det skulle være foreningens ”2den Concert 1902-03 den 13de Marts 1903”. Billedet fra opførelsen og programmet er fra Frode Jensen, Lichtenbergsgade, Horsens. Hans far, Marius Jensen var bogholder på Koopmanns Slagterier. Både Marius Jensen og hans kone, Ane Marie, var med til at synge i operaen. Som det ses var alle damer i lange, flotte kjoler, herrerne i kjole og hvidt. I midten musikdirektør Andersen-Rostrup. I alt var der omkring halvtreds medvirkende. Operaen handler om Faust, der er blevet led ved livet og vil tømme giftbægeret, men han standses af en påskehymne og påkalder Mefistofeles. Faust eneste ønske er ungdom, og da Mefistofeles i et syn lader ham ane den unge Margrethe, går Faust ind på at tilhøre Mefistofeles efter sin død, som det fremgår af teksten i Thisted Musikforenings program. 53
Da eleverne i Sennels Skole blev fotograferet i 1947, var A. L. Madsen førstelærer. Han står i højre side. Bag ham andenlærer fru Pedersen og fru Madsen, oplyser Mogens Henriksen, Aalborgvej, Thisted. I bagerste række fra venstre Per Jensen, Viggo Larsen, Jørgen Ottosen, Svend Christoffersen, Hans Henriksen, Jens Kr. Sørensen, Karlo Hundahl, Vagn Oddershede, Karl Sørensen, Jørgen Kristensen, Thomas Sørensen, Martin Bonderup, Niels Kr. Larsen, Håkon Sunesen. 2. række: Karen Jensen, Inge Sørensen, Henny Jensen, Ruth Kristensen, Jytte Jensen, Herdis Dalgaard, Alice og Lilli Nielsen, Nanny Sunesen, Eva Poulsen, Aase Bliksted, Jytte Kloster, Elsebeth Fink, Dorthea Hansen. 3. række: Rita Villadsen, Anna Poulsen, Johanne Poulsen, Else Dahlgaard, Bodil Kloster, Kresten Poulsen, Kaj Jensen, Egon Andersen, Jørgen Jonasen, Henning Vestergaard, Gunnar Sunesen, Erik Ottosen. 4. række: ukendt, Else Christoffersen, Henry Poulsen, Gunnar Larsen, Karl Bertelsen, Johnny Kanstrup, Gunnar Jensen, Jeppe Sørensen, Svend Erik Pedersen, Mogens Henriksen, Richard Jensen, Lilly og Erna Holen. Forreste række: Helge Poulsen, Gunnar Gade, Krista Smed, Sonja Kanstrup, Magda Sørensen, Elly Pedersen, Ingrid Petersen, Inga Thomsen, Lis Poulsen, Sofie Andersen og Else Berthelsen. 54
Køkkenet på Thisted Sygehus ca. 1925. Fra venstre Petra Pedersen (senere vaskeri i Storegade), Signe Kristensen, Margrethe Bisgaard, Alvilda Underbjerg (nu Yde), økonoma Kathrine Larsen, Kirstine Bruun, Gjersbøl. Billedet er fra Alvilda Yde, Nørregade, Thisted. 55
Storegade i Thisted, da der endnu var glaslygter. I baggrunden til venstre Hotel Thy. Alvilda Yde, Nørregade, Thisted, oplyser, at der i bygningen med Thisted Varehus, Carl Jensen, i dag er urmagerforretning (Brøndum Jeppesen), til højre el-forretning. I baggrunden efter Thisted Varehus var der møbelforretning. 55
Dette er konfirmationsholdet i Skyum-Hørdum sommeren 1930. Forreste række fra venstre: Emmy Nielsen, Helga Larsen, Anna Toftdahl, Katrine Svalgaard, Ida Overgaard, Ebba Harring, Johanne Josefsen, Laura Højbjerg. 2. række: Laura Jensen, Thomine Pedersen, Anna Haagaard, Peder Madsen, Kaj Kristensen, Aage Sørensen, Peder Krabbe, Johs, Visby. Bagerste række: pastor Jensen, Reidar Pedersen, Karl Jensen, Henry Andersen (Immersen), Poul Holmgaard, Johs. Krogsgaard, Thomas Thomsen. Billedet er fra Poul Holmgaard, Vejlevej 13, Paarup, Engesvang. Han oplyser, at billedet er taget i præstegårdshaven i Skyum. 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
OKTOBER. Sydthys borgmester, Arne Hüttel, fik lørdag den 4. oktober genopfrisket, hvordan det er at vinge tamburstaven. Arne Hüttel er tidligere FDF’er og talte ved et stævne i Hurup for 330 medlemmer af vestjyske tamburkorps. Foto: Tage Jensen. 57
Efter lang tids forberedelse lykkedes det lørdag den 18. oktober for Radio Thy at komme i luften. Radio Thy dækker ved hjælp af flere sendere fire kommuner: Thisted, Hanstholm, Sydthy og Thyholm. Formanden for Thylands Radio, faktor Erik A. Lauridsen, holdt åbningstalen i Radio Thys lokaler i øverste etage på Handelsbankens ejendom, Nytorv Thisted. Foto: Tage Jensen. 57
NOVEMBER: Efter ni måneders suspension kunne Inge-Lise Wagner genoptage sin gerning som sognepræst. Til gudstjenesten i Hansted Kirke søndag den 9. november kom en busfuld af landevejens riddere for at hilse gøglerpræsten velkommen tilbage. Foto: Tage Jensen. 58
Hunstrup-Østerild-Hjardemål fik ny sognepræst søndag den 16. november, da provst Anders J. Hindsholm, Sennels, indsatte Irene Engelstad i de tre sognekirker. Foto: Tage Jensen. 58
DECEMBER: Den 22-årige ekspeditrice Lene Bisgaard Nielsen fra Nørhå var et vigtigt vidne under sagen i Braunschweig mod den 51-årige Hans-Günther Herman Stumpe. Han stod tiltalt for at have dræbt den 34-årige damefrisør Helga Casu i et sommerhus i Vorupør og parteret liget. Lene Bisgaard Nielsen forklarede, at Stumpe var kommet ind i Hanstholm Møbelhus og havde købt to madrasser, to rullemadrasser, to dyner og to puder. Foto: Tage Jensen. 59
Dommen over Stumpe faldt onsdag den 17. december og lød på livsvarigt fængsel. Retspræsidenten, dr. Gotfried Hermann sagde, at Stumpe havde været tæt på det perfekte mord ved at gøre offeret ukendeligt. Den myrdedes hoved og hænder er ikke fundet. Medvirkende til opklaringen var et tysk ægtepar, som fandt tilsodet papir ved Bøgstedrende. På papirerne stod navnet Helga Casu, Braunsschweig. Foto: Tage Jensen. 59
JANUAR: Kulden i januar skabte problemer for både kørende og sejlende, men Hanstholm Havn var som sædvanlig isfri – dog kun bassinerne. Molerne blev klædt i et ispanser, som havnemester Chr. Christiansen er ude for at se nærmere på. Han havde aldrig oplevet noget lignende. Billedet var i Thisted Dagblad lørdag den 17. januar, taget af Klaus Madsen. 60
Dette billede er fra Næssund, som Tage Jensen fløj hen over. Næssund-færgen har åbnet vand fra Mors-siden ud til bøjen, hvorefter der er is ind til Thy-siden. Færgen må selv bryde isen op  hver morgen. 60
FEBRUAR: To blev hædret for deres indsats for husmandsforeningerne gennem mange år: Marie Skaarup, Hurup, og Jørgen Spanggaard, Brund. Marie Skaarup blev hyldet: Det er beundringsværdigt, at  nogle bevarer humøret, trods det store pres på landbruget. Foto: Tage Jensen. 61
MARTS: I venteværelset ved Thisted Sygehus’ Røntgenafdeling blev 19. marts afsløret et vægtæppe på 190 X 85 cm. Det er udført af Henny Wissing, Søbrinken 12, Thisted. Hun er efter en hjerneblødning daghjemsbeboer på Thisted Plejehjem, der ligger lige over for sygehuset ved nordsiden af Thylandsvej. Henny Wissing tænkte på solopgang, vandløb og veje, da hun vævede tæppet, og motivet er ”rød som solen, grå som uld”. Det har varet et år at væve tæppet. Foto: Tage Jensen. 62
APRIL: Johnsens Rekreationshjem skiftede leder. Inger Marie Nielsen blev afløst af den 26 år yngre Margit Mikkelsen. Johnsens Rekreationshjem blev oprettet i 1925 på grundlag af en testamentarisk gave fra konsul J. M. N. Johnsen i Thisted. Dengang var der plads til 8 – i dag til 24, og de kommer først og fremmest fra Viborg Amt. Foto: Tage Jensen. 63
Frøstrup fik et ”spirende frø” påskelørdag den 18. april – en skulptur formet af stenhugger Sten Jensen. Skulpturen skal symbolisere, at der er fremgang for by og egn. Fra afsløringen ses Johan Oluf Højstrup Nielsen og Ingrid Kusk Sørensen fra Borgerforeningen, der havde taget initiativet. Foto: Tage Jensen. 63
MAJ: Billedhuggeren Henning Wienberg Jensen berigede sin fødeby, Thisted, med en hane i bronze, opstillet i kummen op Lilletorv og afsløret 5. maj. Borgmester Svend Thorup to med glæde mod kunstværket, og Wienberg fremhævede, at skulpturer kan fastholde en bys identitet. Foto: Tage Jensen. 64
Købmændene i Thy Købmandsforening ble udnævnt til ”Årets Købmænd”, da Centralorganisationen af Jyske Købmænd havde årsmøde i Århus. Thy Købmandsforenings formand, Carl Christensen, tog glædestrålende mod pokalen. Foto: Tage Jensen. 64
JUNI: De glade dage på Sjørring Volde blev genopfrisket ved et stort gymnastikstævne søndag den 21. juni. Da gymnasterne var færdig med deres flotte opvisninger, blev de afløst af humørfyldte folkedansere. Foto: Tage Jensen. 65
Fiskeriminister Lars P. Gammelgaard og Efs fiskerikommissær, Cardoso e Chuna, kom 22. juni til Hanstholm, for at se, hvad fiskerne bringer i land. Egon Sekkelund fra Hanstholm Havns Fiskeriforening og Knud Holler fra Klitmøller Fiskeeksport stod for fremvisningen. Foto: Tage Jensen. 65
JULI: I flere dage drog folk fra hele Thy til Vestervig for på pladsen nord for kirken at opleve spillet om Sct. Thøger, som provst Knud Schjødt-Pedersen fik ideen til. Billedet er fra det højtidelige øjeblik, da bisp Alfrik af Vendel velsigner Kong Svend og Ulrik Præst. Præsten har kæmpet for at gøre isn forgænger til helgen, og det lykkes til sidst. Spillet var skrevet af Gunnar Iversen, instruktør Jonna Kragh, musik Henning Nielsen. Fyrudvalget – formand Villy Dall – stod for arrangementet. Foto: Tage Jensen. 66
AUGUST: 19. august 1962 blev Kirsten Pedersen og Gunnar Jensen viet i Thisteds norske venskabsby, inviteret af byforeningen i Skien til at være hovedpersoner i et bondebryllup efter gammel Telemark-skik. 25 år efter kom daværende formand for byforeningen Per Bratsberg, til Thisted og inviterede sølvbrudeparret til Skien sammen med deres to børn. Foto: Klaus Madsen. 67
20. august fejrede Fiskerikompagniet i Vorupør sin 100 års dag med omkring 800 deltagere. Blandt dem var formanden, Niels Thomsen, og tidligere formand Karl Jensen. Foto: Tage Jensen. 67
SEPTEMBER: 8. september var det 20 år siden, kong Frederik indviede Hanstholm Havn. En komite med Verner Nygaard som formand havde planlagt store festligheder. To pionerer, H. P. Hammer og Anders Præstegaard, blev hædret for deres indsats. Foto: Tage Jensen. 68
Samme dag var der valg til folketinget. Blandt de trofaste vælgere, der mødte op i Koldby Skole, var Stinne Skaarup, der var stået op af sin sygeseng, og hendes mand, Vagner Skaarup. Foto: Tage Jensen. 68
SEPTEMBER: Inge Lis og Ib Mygind lukkede deres guldsmedeforretning i Hanstholm den 19. september. De ønskede efter 23 års virke i Hanstholm at holde op, så de kunne få opfyldt deres drøm om at sejle verden rundt. Foto: Tage Jensen. 69
Efter 25 år som praktiserende læge i Thisted besluttede Torben Gjerløff at trappe ned. Den praksis, han har drevet på Tingstrupvej med hjælp fra fru Lis Gjerløv, er solgt. I stedet for bliver Torben Gjerløff lægekonsulent ved Thisted Kommune. Foto: Tage Jensen. 69
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Kjeld Starch Lauritsen

Olaf Nørgaard

Henning Jensen

Mette Fastrup

C. Korsgaard

Gudrun Kaspersen

Chresten Bojesen

Knud Kristensen (maler)

Tage Jensen (fotograf)