Jul i Thy 1986

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-13 Skov-Kirsten – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 5: Kirsten Marie Larsdatter, kaldet Skov-Kirsten, født 27. marts på Skovsgård i Tranget, Tårs Sogn.

Side 6: Skov-Kirsten som 45-årig sammen med sin mand, herredsfuldmægtig Chr. Lassen Lomborg med deres to børn.

Side 7: Skov-Kirstens to børn, Frode, født 1869, og Elisabeth Marie, født 1871.

Side 9: Da Skov-Kirsten var blevet fru herredsfuldmægtig Lomborg i Thisted.

14-16 Da juletræet kom til Helligsø – Af Olaf Nørgaard.

Billeder:

Side 14: Olaf Nørgaard, speciallæge, Skivevej 9, Holstebro.

Side 15: Fotografi fra Det kongelige Biblioteks billedsamling.

Side 16: Fotografi fra Det kongelige Biblioteks billedsamling. Biblioteket oplyser, at fotografiet er taget i et velhavende borgerhjem ca. 1905. I ”Jul i Thy 1985” fines et julekort fra 1917 med et juletræ.

17-22 Teaterdage og kongebesøg i Thisted 1852 – Af Birgit Michelsen.

Billede side 22:

Frederik VII og grevinde Danner var i 1852 til festforestilling på det daværende teater i Thisted. Det var indrettet ved Hotel Thy, der havde facade ud til Storetorv. Teatersalen lå til højre, med indgang ved lygten. Da hotellet med flere bygninger var revet ned, blev J. P. Jacobsens plads anlagt.

23-31 Min farfar og Jens Vejmand – Af Mette Fastrup.

Billeder:

Side 23: Min farfars stenhammer.

Side 25: Aakjær i sit arbejdsværelse. Han fik inspiration til Jens Vejmand i 1901 og skrev digtet i 1905.

Side 27: Jeppe Aakjærs datter, Solvejg Bjerre, i faderens arbejdsværelse på Jenle.

Side 30: Chr. Peter Christensen på Refsnæs få år før sin død i 1939.

32 Til Hundborg Mose – Af Solveig Hermansen.

Billede: Solveig Hermansen på arbejde i Hundborg Mose.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Der var aftenselskab hos farvemester Snejstrup Christensen, Korsgade i Thisted, da dette billede blev taget ca. 1915. Fra venstre: malermester Simon Hansen og frue, malermester H. P. Østerbye og frue, bagved Østerbye: skomager Jacobsen, købmand (senere bankbud i Thisted Bank), Chr. Jensen og frue, husfar på KFUK, Stationsvej, Anton Jensen og frue, farvemester Snejstrup Christensen og frue. Ved orglet organist Wolthers, oplyser Henry Styrbech, Hammersvej 7, Thisted. 33
Blå Kors i Thisted var på udflugt ca. 1910. Henry Styrbech Hammersvej 7, Thisted, giver disse oplysninger. Stående fra venstre: lærer og kunstmaler Anders Christian Andersen, Dr. Louisegade. Dernæst buntmager Niels Søndergaard, Vestergade, og postbud Andersen, J. P. Jacobsensgade. Ved siden af den høje herre med den sorte hat ses farvemester Snejstrup Christensen og frue. Manden med den hvide kasket med drengen på armen er min far, købmand Chr. Jensen (senere bankbud i Thisted Bank). Til venstre for ham min mor. Siddende 2. række fra neden ses Mads Christensen, Strandvenen (fru gartner Sigurd Jespersens far). Ved siden af ham sidder Anders Krogh (senere lærer i Vestervig), søn af slagter Lars Nielsen, Søndergade. Omtrent midt i billedet lidt til venstre med drengen mellem sig pudser Chr. Thomsen og hans kone (mine bedsteforældre). 34
Thisted Håndværkerforenings bestyrelse og repræsentantskab 1955. Bagerste række fra venstre: blikkenslager Jens Handest, smedemester Hundahl Pedersen, bogtrykker Kai Abildgaard Jacobsen, slagtermester Poul Hyldig, tømremester Olsen, murermester Frederik Jensen, revisor Larsen, boghandler Poul Christensen, tømmerhandler Otto Nielsen, mejeriejer Sigurd Sørensen, stenhuggermester Børge Sasser Jensen, malermester Niels Hyllested, frugtgrosserer Øjvind Nielsen, hotelforpagter Alfred Pedersen og bogbindermester Th. Hjorth. Forreste række fra venstre: købmand Fredskild Christiansen, snedkermester Ole Madsen, bogtrykker S. P. Abildgaard Jacobsen, installatør B. Bjerre Christensen, snedkermester L. Hvass, arkitekt Jens Foged og bagermester Larsen. Billedet er fra Orla Abildgaard Jacobsen, Tullingsgade 3, København V. 35
De ansatte på Koopmanns Slagteri i Thisted blev fotograferet først i dette århundrede. I midten lidt til venstre for nedløbsrøret sidder direktør Høyer med hat på og ser ud til seíden. Han blev siden afløst af sin søn, Ralph Høyer. Til højre for direktøren sidder bogholder Marius Jensen. Billedet er sendt til Jul i Thy fra Marius Jensens søn, Frode Jensen, Lichtenbergsgade, Horsens, med tanke o, at det videregives til Byhistorisk Arkiv. Familien flyttede i 1906 til Silkeborg, hvor Koopman havde både slagteri og margarinefabrik. Frode Jensen drev ekviperingsforretning i Horsens 1938-75. 36
Personalet på Thisted Postkontor blev fotograferet i 1921, da postmesteren var fraværende. Fra venstre: assistent frk. Holm, elev A. Hald, assistent Frederiksen, assistent Skaarup, postbud Borgaard, ukendt, ukendt, pakmester Andersen, kontrollør Sporring. Siddende: kontorist Anna Hansen. Billedet er fra Anna Hald, Strandparken 12, Århus. 37
Elever i Thisted Østre Skole 4. d 1932. Astrid Vestergaard, født Henriksen, Teglgårdsvej 1, Vejle, har oplyst, hvem der sidder ved hvert bord, nævnt fra venstre: 1. bordrække, 1. bord: Edith Plajdrup, Hanne Torn, 2. bord: Nora Andersen, Elly Andersen (eller Iversen), 3. bord: (Tage Petersen?), Christian ?, 4. bord: Niels Laur. Overgaard, 5. bord: Anne Lise Andersen, 6. bord: Inger Christensen. Midterste række, 1. bord fra venstre: Svend Houmøller, Thorleif Pedersen, 2. bord: Richard Shcarling, Else Christensen, 3. bord: Mary Wiel, Martha (Hald?), 4. bord: Gudrun Pedersen, Signe Ejlersen, 5. bord: Astrid Henriksen, Esther Berthelsen, klasselærer Inger Stensig. Bordrækken til højre nævnt fra venstre, 1. bord: Herluf ?, Johanne Morsing, 2. bord: Aksel (Jensen?), Niels Peter Kaagaard Christensen, 3. bord: Christian (Nielsen?), Irene Jokumsen, 4. bord: Aksel Farinsen, 5. bord: Ingrid, 6. bord: Petra Flintenborg, 7. bord: Gudrun Møller. Indsendt af Astrid Vestergaard, f. Henriksen, Teglgårdsvej 1 a, 7100 Vejle. 38
Fra Signe Gravesen, født Oddershede, Ballerumvej 194, Hillerslev, kommer de to billeder på denne side. Øverst: Kaastrup Skoles elever og lærerpar ca. 1916. Bagerste række fra venstre: Karl Kristensen, Harry Ubbesen, Johs, Pedersen, Lars Bisgaard Oddershede, Iversen Oddershede, Laurdis Thomsen, Peter Thomsen, Svend Oddershede Andersen. Næste række: lærer Dahm, en søn af fiskemanden Kristen, Marius Oddershede Andersen, Anders Sunesen, Karl Krog, Martin Sunesen, Johanne Mouritsen, Kristine Mouritsen. Næste række: fru Dahm, Petra Kristensen, Magda Bonnerup, Marie Sunesen, Sine Oddershede, Magdalene, Marie Bonnerup, Aage Sunesen. Læreparret flyttede til Storing ved Århus, men bevarede forbindelsen med Kaastrup, og flere beboere var med, da lærer Dahms datter, Bodil, blev gift med læge V. Prior Larsen, Thisted, fortæller Sine Oddershede. Lægekolleger fra Thisted var også med, som det fremgår af nederste billede. 39
Det er konfirmationsholdet i Thisted i 1935, da Georg Westh var præst ved Thisted Kirke, senere provst i Sjørring. Billedet er fra Astrid Westergaard, født Henriksen, Teglgaardsvej, Vejle. Anders Nielsen, Thisted, har hjulpet med at finde frem til navnene. 1. række fra venstre: Mary Wiehl, ukendt, Anna Nielsen, ukendt, ukendt, Inga Christensen, Mary Kjær, provst Westh, Grethe Hovgaard, Inga Klostergaard Jensen, Ella Frost, Edith Vestergaard, Gerda Jensen, Ella Pedersen 2. række: Astrid Henriksen, ukendt, ukendt, ukendt, Steen Anthonsen, Peter Smith, Knud Topp, Henning Dissing, Verner Madsen, Tage Blaabjerg, Børge Christensen, Knud Hedegaard, Thomas Kappel, Asger Lerhøj. 3. række: ? Andersen, Inge Skinhøj, Paul Kirkegaard, Ejvind Pedersen, Leif Bisgaard, Karl Otto Tøttrup, Andreas Nielsen, Martin Olsen, ukendt, Egon Pedersen, ukendt, ukendt, Poul Rich Svalgaard. 40
Ingvar Lauridsen, Oddesundvej 265, Ydby, har fundet frem til navnene på eleverne på Ydby Forskole 1904. Lærerinden, frk. Christensen, står yderst til venstre. Pigen i døråbningen er ukendt. Bagerste række fra venstre: Marie Bakgaard, Jenny Hummelshøj, Lisbeth Søndergaard, ukendt. 2. række: Kirstine Madsen, Karen Damsgaard, Sørine Nielsen, Elna Larsen, Else Larsen, Karen Sørensen, Edvard Skriver. 3. række: Anders Larsen, Chr. Staal Andersen, Kresten Larsen, Kirstine Sørensen, Elise Josefsen, Svarre Larsen, Martin Luther Andersen, Tranberg Hansen. 4. række: Kresten Jensen, Julius Gravesen, Niels Gravesen, Kristian Lauridsen, Anders Nørgaard. 41
Elever i Sperring Skole 1927. Bagerste række fra venstre: Ellenius Mathiassen, Christian Møller, Anders Tilsted, Johan Andersen, Viggo Weje, Chr. Søgaard Mathiassen, Anton Andersen, christian Andersen, Frederik Weje, Alfred Thomsen, ukendt, Thomas Thomsen, ? Thobiassen, lærer Weje. 2. række: Aksel Vestergaard, Else Thøgersen, Stinne Nielsen, Anna Kristensen, Magda Christensen, Dagmar Thomsen, Anna Thomsen, Ragnhild Nielsen, Ellen Thorsted, Inger Andersen, Frida Arentsen, Anna Thøgersen, Ebba Johansen, Ninna Andersen. 3. række: Frode Koch, ukendt, Magna Tilsted, Petra Tilsted, ? Nielsen, Eva Andersen, Anna Louise Andersen, Anna Weje, Helga Thomsen, Vera Nielsen, Sigrid Andersen, Else Andersen, Tina Andersen, ? Nielsen, Laura Thøgersen, Karla Nielsen, Rigmor Arentsen. Forreste række: Aage Kristensen, ukendt, Jens Kristensen, Ejner Weje, Leo Koch, Per Tilsted, Anton Andersen, Marius Christensen, Thorvald Klingenberg, ukendt, ? Jensen, ukendt, ukendt, Chr. Henry Thorsted. Billedet er fra Johan Andersen, Rosvangvej 37, Sperring. 42
Nors har forandret sig meget, siden disse billeder blev taget. Arthur Didriksen er kommet med dem til Jul i Thy. Øverst hovedgaden i Nors, som nu har Hanstholmvej. Til højre mejeriet, sm blev nedlagt for få år siden. Det nederste er Stationsvejen. Nors var stationsby fra Thisted-Fjerritslevbanens oprettelse i 1904-1969. 43
Der var mange elever i Harring Skole i 1935, fremgår det af dette billede, som Aage Møller Nielsen, Poppelvej 33, Thisted, havde opbevaret. I bagerste række fra venstre: Rikard Pedersen, Niels Kristiansen, Ingvar Dalgaard Jepsen, Karl Sørensen, Viggo Nielsen, Kristian Nørgaard, Børge Ejlersen, Jens Mikkelsen, Verner Nielsen. Næste række: A. Christensen, Vilhelm Yde, Jens Yde, Arne Mikkelsen, Jørgen Kappel, Børge Pedersen, Henry Svankjær Andersen, Gunnar Hove, Harald Nielsen, Folmer Thomsen, Aage Møller Nielsen, Sigrid Christensen (lærer Christensens datter). Næste række: Ellen Overgaard, fru Maren Christensen, Ane Jensen, Margrethe Overgaard, Asta Kjærgaard, Stinne Jensen, Meta Overgaard, Esther Nielsen, Elna Sørensen, Esther Vangsgaard, Anna Jensen, Lis Kjærgaard, Louise Dahlgaard Jepsen, Else Sørensen, Gerda Heskjær. Næste række: Annelis Svankjær Andersen, Margrethe Kristiansen, Karen Kristiansen, Elly Svankjær Andersen, Elna Krogh, Annelise Kristiansen, Dorthea Jensen, Dagmar Møller Nielsen, Niko Nørgaard, Elly Jensen, Anna Hove Jeppesen, Jenny Kjærgaard, Grethe Poulsen, Elna Søndergaard, Elna Møller Jensen. Forreste række: Jens Pejtersen, Aksel Søndergaard, Peter Dahlgaard Jepsen, Ejner Agerholm, Ejgil Lynne, Per Kappel, Ejner Hove. 44
Pastor Mølgaard Andersen var præst i Sennels, da dette konfirmationshold gik til præst i 1937. Bagerste række fra venstre: Egon Baltsen, Evald Sørensen, Aage Hvass, Herbert Larsen, Aksel Overgaard, Evald Jensen. 2. række: Anker Andersen, pastor Mølgaard Andersen, Ejner Bjerregaard, Vestergaard Hove, Niels Malle, Alfred Andersen, Konrad Poulsen, en søn af pastor Andersen, Kristian Sørensen, Søren H. Andersen, Kristian Krog, Kresten Dalgaard. Forreste række: Elisabeth Fink (gift Larsen), Nora Kanstrup, Ingrid Jensen (Villadsen). Johanne Thomsen, Lis Andersen, Gudrun Kristensen, Elna Nielsen (Søe-Jensen), Anna Pedersen (Søndergaard), Erna Andersen. Billedet er fra Kristian Krog, Butasvej 12, Sjørring. 45
Medom Christensen var lærer ved Koldby Skole, da fotografen var på besøg 1911. Læreren og hans frue står bagerst. I næste række fra højre: Alfred Worm, Kristian Sørensen, Gerhard Skaarup, Kristian Stentoft, Levi Andersen, Vilhelm Nørgaard, Oskar Ringgaard, Jens Stokholm. Næste række fra højre: Klara Nielsen, Mathea Toftdal, Margrethe Mikkelsen, Magda Nielsen, Johanne Nielsen, Dorthea Munk, Anne Toftdahl, Maren Pedersen, Marie Olesen. Forreste række fra venstre: Jens Ingvar Skallerup, Emma Nielsen, Nikoline Worm, Hedvig Skaarup, Othilda Nielsen, Johanne Esbensen, Else Nielsen, Maren Andersen, Karen Visby Jensen, Kirstine Madse, oplyser Maren Pedersen, Oddesundvej 204, Snedsted. 46
Østerild Byvej, først i dette århundrede. Ifølge bibliotekar Anne Marie Holmehave er de promenerende personer uddeler C. Marcussen, Sanne M. Christensen med ræv om halsen en gæst, fru Sørensen. 47
Hassing Skole 1906. Laurits Gammelgaard Jensen, Sunds Plejehjem, har sendt billedet, og Elna Jensen, Havrevej 23, Thisted, har hjulpet med navnene. Bagerste række fra venstre: Alma Vejle, Nikoline Nielsen, Julie Schousen, Niels Jensen, Frithjof Andersen, Peter Østergaard, J. Viggo Pedersen, Elna Jensen, Jenny Nielsen, Inger Olsen. Midterste række: Sine Larsen, Frederikke Frederiksen, Stinne Andersen, Dagmar Schousen, Kristine Jensen, Ottomine Larsen, Marie Bangsgaard, Heline Fink, Karen Jetrup, Maren Nielsen. Forreste række: Vang Nielsen, Laurits G. Jensen, Niels Andersen, Jens P. Jensen, Martin Nielsen, Lovise Bangsgaard, Sine Nielsen, Agnes Schousen, lærer M. P. Dam, Anne Jensen, Andrea Skammelsen, Frederik Bangsgaard, Kristian Mikkelsen, Valdemar Nielsen (Hargaard), Marius Hansen, Johannes Vejle, Kristian Olsen. 48
Beboere i Skinnerup Sogn samledes i 1932 med gejstlige i anledning af opførelsen af et tårn, som arkitekt Jens Foged havde leveret tegning til. Den residerende kapellan i Thisted, Georg Westh, var sognepræst i Hillerslev-Kåstrup, H. Hilden-Petersens sidste år som provst for Hillerslev-Hundborg Herreds Provsti. N. C. N. Hjortsvang, Sjørring-Thorsted, blev provst i 1933. Han blev i 1949 afløst af S. Nyegaard, og i 1952 blev Georg Westh udnævnt til provst, efter at han havde været sognepræst i Sjørring-Thorsted siden 1949. 49
Munkevej i Thisted i snedragt. 49
Boddum Skole 1910. Gerda Christensen, Gravenhøjvej 17, Boddum, har fundet frem til navnene. I bagerste række fra venstre: Kristian Krabbe, Jens Krabbe, Anton Sindbjerg Andersen, Jens H. Riis Jensen, Peter Hansen, Thorvald Christensen, Thorvald Krabbe, Frederik Gilling, Elin Madsen, Kristen Krabbe, Inge Marie Ploughman, Marie Ting Kristensen, Jenny Jensen, Inge Katrine Dam, Ellen Margrethe Riis Jensen, Emma Aggerholm. Næste række: Maren Kirstine Krabbe, Agnes Christensen, Signe Marie Riis Jensen, Else Jensen, Margrethe Nielsen, Olga Polsen, Maren Staursbøl Jensen, Anton Nørgaard Madsen. Ejnar Grave, Ingvar Pedersen, Ingvar Gravesen, Harald Dam, Julius Gravesen? Bag de sidst nævnte drenge: lærer A. P. Jensen med sønnen Thorning Riis Jensen, husassistent Johanne Jensen med datteren Karen Herdis Riis Jensen, lærerinde Margrethe Pedersen, lærerfrue Maren Riis Jensen med datter Eva Riis Jensen. Næste række: Marie Hove, Dagny Agnete Riis Jensen, Kristine Krabbe, Ida Christensen, Rigmor Hove, Gerda Christensen, Dagmar Jensen, A. Kirstine Jensen, Signe Gravesen, Maren Harregaard, Kirstine Harregaard, Marie Gravesen, Anne G. Madsen, Kirstine Dam, Marie Kristensen, Mette Jensen, Mary Kristensen. Næste række: Kristian Harregaard, Johannes Kjems Hove, Theodor Madsen, Kristian Christensen, Magnus Madsen, Erhardt Kristensen, Alfred Kristensen, Viggo Hove, Anders Sønderskov, Holger Ting Kristensen, Peter Eriksen, Kristian Grave, Jens Hove, Kristian O. Ting Kristensen, Morten Sønderskov. Forrest: Mads Kristian Eriksen, Jens Madsen, Albert Buskjær, Marius Krabbe. 50
En mor i Thisted, Kristine Spilmand, stod alene med 8 børn, da hendes mand, skomager Niels Chr. Nielsen, var død 8. marts 1913. Kristine Spilmand var vant til mange børn fra sit hjem i Skyum. Hendes far, Jens Pedersen (Spilmand) var graver og ringer ved Skyum Kirke. 10 af 13 børn i dette hjem døde i løbet af en uges tid under den spanske syge. Da Kristine Spilmand var blevet alene, fik hun først arbejde på Thisted Bryghus, derefter hos en ungkarl i Gærup. Fra 1919 til hun blev 65 var hun oldfrue på Hotel Aalborg. Da hun døde efter et slidsomt liv 17. maj 1942, fik datteren Vera Juliette trykt mindeskriftet ”En mor”. Billedet til venstre er fra dette skrift. Øverst er den enlige mor i 1913 med børnene Alma, Dora, Erna, Vera, Christian, Richard og Henry. Laurits var kommet i gartnerlære i Svendborg. Vera Juliette syede hos fru Gravesen på Munkevej i Thisted fra efteråret 1932, indtil hun 29, april 1934 blev gift med maskinarbejder Henry Ottosen Nielsen. Han var en tid hotelkarl på Hotel Royal, men fik så arbejde som svejser i Varde, hvortil de flyttede i 1935. Fra 1962 boede de i Esbjerg men de længtes efter Limfjorden og bor nu Engparken 42 i Nykøbing. Da de i 1984 fejrede deres guldbryllup, mødtes de igen i Thisted Kirke. Vera Juliette skriver: Jeg havde ønsket et stykke af Bach. Det fik vi, og hvor var det et dejligt drengekor, der sang for os, og pastor Simonsen holdt en dejlig tale. 51
Børnene i Helligsø Skole, fotograferet i foråret 1929. Bagerste række fra venstre: Thomas Høje Christensen, ukendt, Johan Mikkelsen, Jakob Nikolaisen, Ejnar Toft, Karl Pedersen (Post), Holger Jensen (Hermansen). Næstbagerste række: lærer Mikkel Jensen, Jens Christian Laursen, Poul Kristian Olesen, Algot Gade, Carl Olsen, Karl Olesen, Holger Laursen, Martin Høje Christensen, ukendt, Emil Roursgaard, Christian Roursgaard. Midterste række: Christian Kobberø Olensen, Martin Galsgaard, Tage Tilsted, Emanuel Nørgaard, Alfred Galsgaard, Peder Olesen, Johan Jensen, Anders Peter Vestergaard. Næstforreste række: lærerens søster, Laura Høje Christensen, Astrid Mikkelsen, Lilia Houmøller, Martha Pedersen (Post), Anna Toft, Lydia Mikkelsen, Karen Helligsø, Frida Jensen, Anna Meta Laursen, Hanne Houmøller. Forreste række: Karen Jensen, Lydia Roursgaard, Ebba Laursen, Gudrun Nikolajsen, Karen Olesen, Ellen Tilsted, Inga Gade, Signe Roursgaard, Sigrid Houmøller, Esther Mikkelsen. Billedet er fra Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holsebro. 52
Hvem kender disse fire personer? Indsenderen, Karen Marie Madsen, født Bisgaard, Hans Brogesgade 8, Århus, har dem fra afholdsvært Anton Willumsens datter, Caroline, gift med Poul Chr. Larsen. Det kan være rebslagermester Peder Willumsen 1822-1910, Hansigne W., født Hansen 1816-1901 og børnene Caroline Marie W., født 15/9 1854, Anton Chr. W., født 16/4 1856. 53
Dette er muligvis Peder Willumsens forældre, slagter/fisker Villum Pedersen og Marie Magdalene Dolleris, begge født 1790. 53
Sådan så Storegade i Hvidbjerg på Thyholm ud omkring 1915. Det forreste hus i venstre side er nr. 16, som Chr. Morsing har beboet. I det næste hus boede ølhandler P. Gammelgaard. I højre side boede Mikkel Riis Laursen i huset med kviste, nr. 15 er nu ejerlejligheder. I det forreste hus i højre side boede sadelmager R. Rasmussen, som det fremgår af skiltet. Senere flyttede han til huset på den anden side af nr. 15. Dette hus blev senere overtaget af sadelmager Lejf Vestergaard. Kortet er sendt til Katrine Andersen, Algade 25, Nykøbing, nu Katrine Jensen, Rolighedsvej 2, Hvidbjerg. 53
Fra ”Den røde Stue” i den private lejlighed i afholdshjemmet, senere Thisted Afholdsotel, ca. 1918-20. Fra venstre: Arne Jensen (gæst fra Vejle), Karen Barslev (gæst fra Hvam), afholdsvært Anton Willumsen og Johanne W., født Barslev, Caroline (Ninna) Larsen, født Willumsen, gift med Poul Chr. Larsen, der sidder med hunden yderst til højre. Standuret i hjørnet befinder sig nu hos et medlem af familien, Karen Marie Madsen, Hans Brogersgade 8, Århus. 54
Borregaard på Thyholm blev omkring århundredeskiftet ejet af familien Hessel Nørbjerg. Folketællingslister viser, at arkitekt Niels Poulsen Nørbjerg, født Vejerslev på Mors, ejede gården i 1890. Peter Hessel Nørbjerg, født 8. oktober 1892, gift med Laura Møller fra Semb Møllegaard, overtog garden efter faderen og drev den så vidt vides, indtil han i 1915 rejste til Amerika. Da han i 1921 vendte hjem, blev han forsikringsmand på Mors. Han døde i Solbjerg 19. september 1950.Det er Peter Hessel Nørbjerg, som står bag den hvide dame i højre side. De øvrige er ukendt. Hvem kan hjælpe? 55
Efter krigen i 1864 blev i Ydby stiftet en forening til minde om soldaternes indsats i krigene, oplyser Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2, Herning. ”Medallie. Mænd. Ydby. Erindring fra 1848, 1850 og 64” står der på fanen. Fanen blev bl.a. brugt ved veteranernes jordefærd. Sidste gang, den var i brug, var da min oldefar, skræddermester Peter Augustinus Sørensens jordefærd, fortæller Peder Nørgaard Johannesen. Han var født 3. august 1835 i Helligsø og døde 21. marts 1897 i Ydby. Kongemærkerne i hjørnerne i midterfeltet er Fr. d. 7. og Chr. d. 9. Peder Nørgaard har skænket fanen til Egnhistorisk Arkiv i Vestervig. 55
Lærer V. K. Henriksen var lærer ved Ø. Vandet Skole, da dette billede blev taget ca. 1913, oplyser Peder Jensen, Oddesundvej 132. Bagerst til venstre lærer Henriksen med datteren Stinne. Derefter Jens Thomsen, Kristian Gregersen, Jens Olsen, Johannes Madsen, Kristian Nielsen, Peter Nielsen. Næste række: Elfrida Thingstrup, Kristian Hedegaard, Anna Olsen, Else Jensen, Hedvig Thingstrup, Florence Nielsen. Næste række: Albertina Olsen, Anna Olsen, Elna Poulsen, Anna Poulsen, Else Gasberg, Pouline Gasberg, Jensine Thingstrup. Siddende foran: Peter Oddershede, Peder Jensen, Jens Chr. Jensen, Lars Jensen. 56
57-68 Det nye album

Fra oktober 1985 til oktober 1986 i fotos ved Tage Jensen.

Billeder:

Navn Side
OKTOBER. Tirsdag den 29. oktober blev en ny bog om Harboøre-folk præsenteret ved en sammenkomst på Tambohus Kro. Til venstre bogens forfatter, museumsinspektør Esben Garugaard, Holstebro. Til højre direktør Ernst Trillingsgaard, som fik ideen til bogen, der er finansieret af Sparekassen Thy. I midten den 87-årige Jens Sund Laursen, Jegindø. Hans bedsteforældre kom til Jegindø i 1865, og han har bidraget med mange oplysninger. 57
NOVEMBER. På Kunstcenteret Lien i Slettestrand var den enestående udstilling af Jens Søndergaard-malerier. Udstillingen omfattede omkring 60 af de 120 malerier, som i december blev udbudt hos Arne Bruun Rasmussens Kunstauktioner i København. En del malerier blev købt med henblik på oprettelse af et museum i Sydthy, hvor Jens Søndergaard voksede op og fandt mange af sine motiver. 58
DECEMBER. Megen diskussion om posten som borgmester på Thyholm efter Jens Hargaard endte med, at den 43-årige lægesekretær Hanne Christensen blev valgt. Det var efter hendes vurdering den eneste mulighed for, at Venstre kunne bevare borgmesterposten. Siden sin ungdom har hun sat pris på Venstres frihedsidealer. 59
JANUAR. Torsdag den 23. januar blev det på  marken bag Hanstholm-Centret markeret, at der var begyndt på byens nye rådhus. Med en sølvplade, skænket af rådhusets arkitekt, Jacob Blegvad, Aalborg, tog borgmester Verner Gregersen det første spadestik i den halvfrosne jord. Blandt dem, der så til, var den tidligere borgmester, Chr. Hansen. 60
FEBRUAR. Et børnehold på 20 spredte glæde i Thyholm-Hallen, da der 15. februar var et stort folkedanserstævne. Thyholm Gymnastikforening, der har Esther Jakobsen, Hvidbjerg, som formand, var sammen med De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger arrangør af stævnet. Det blev åbnet af borgmester Hanne Christensen, der blandt andet sagde: Det gode ved folkedans er, at alle kan være med. 61
MARTS. Ved udgangen af marts sagde Thisteds erhvervs- og turistchef gennem 25 år, Mogens Bjerregaard, farvel til sin arbejdsplads på det gamle rådhus, hvor hans far i sin tid sad som borgmester. Hans opgaver bliver for fremtiden varetaget af erhvervshef Poul Nystrup Christensen til venstre og turistchef Jeppe Sørensen til højre. 62
APRIL. Et af de gamle samlingssteder i Thisted, Hotel Royal, havde i flere år ført en omtumlet tilværelse, da det blev købt af tømrermester Bjarne Amby. Restauranten ud mod Torvegade genåbnedes. Dele af bygningen er solgt til forretningsdrivende, og Sparekassen Thy har købt lokaler ud til Rådhusstræde med henblik på udvidelser. 63
MAJ. Det lykkedes at opklare eksplosionen i transformatorstationen i Torp ved Thisted den 18. februar. Strømmen var afbrudt i flere timer, blandt andet Thisted By. Årsagen var en eksplosion i en afbryder, forklarer driftsbestyrer Robert Gregersen. Eksplosionen var så omfattende, at der skete skade for 6-7 millioner. 64
JUNI. Unge og ældre med visioner og drømme mødtes på Aage Rosendahl Nielsens verdensuniversitet i Skyum i anledning af FNs internationale fredsår. Formanden for den internationale pensionistsammenslutning, Ted Ellsworth fra Los Angeles var blandt deltagerne. Stående sang de ”verdenssangen” til melodi fra Beethovens 9. symfoni og teksten ”Alle for én og én for alle”. 65
JULI. Over 3000 folkedansere fra de nordiske lande var til stævne i Thisted. Som optakt til stævnet gav Viborg Amts Folkedansere en opvisning i Thy-Hallen. Peder Persson fra Vesløs svingede sig lystigt med en af de unge piger. Et nyoprettet amtsspillemandsorkester under ledelse af Henry Mark sørgede for musikken. 66
AUGUST. I en pause under en kamp på Thisted Stadion mellem TIK og AaB blev Tage Salomonsen hædret for sin store indsats. Han har ikke blot været aktiv inden for Thisted Idræts Klub, men har også været i ledelsen for jysk og dansk fodbold. Han fik overrakt et æresmedlemsbrev af den ny formand for TIK, Carl Gustav Larsen (til højre). Buketten fik fru Ragnhild Salomonsen, fordi hun så ofte har siddet alene hjemme. 67
SEPTEMBER. Thyboerne ser frem til at få deres egen radio. Forberedelserne er så vidt fremme, at Radio Thy ventes i luften i oktober. Hvad der sendes fra studiet over Handelsbanken på Nytorv i Thisted kan ved hjælp af seks senderstationer nå ud til lyttere i Thisted, Hanstholm, Sydthy og Thyholm kommuner. Fra venstre lederen af Radio Thy, Thor Anthony, Jimmy Krøjgaard, Niels Madsen og Rudi Albertsen. 68
69 I Jul i Thy 1985 side 49 bragte vi et billede, indsendt af Helga Kanstrup, Vestervig. Hendes far, telefonmontør Anthon Jensen var med på billedet, og det blev nævnt, at fotografiet kunne være fra et afholdsmøde. Det var det ikke. Maren Pedersen, Koldby, oplyser, at billedet blev taget, da hendes svigerfar, pens. Baneformand Anders Chr. Pedersen, Solbakkevej, Thisted, fyldte 80 den 11. september 1964. Anders Chr. Pedersen (med sort slips) sidder i midten bag knælende børnebørn. Til venstre for ham sidder en bror, Anders Hede Pedersen, Koldby. Bag Gerhard Hede Pedersen står Maren Pedersen, gift med Alfred Hede Pedersen. Den høje mand midt i bagerste række er Alfred Larsen, gift med Karen Larsen. I næstbagerste række står yderst til venstre David Kjærgaard, foran ham fru Kjærgaard, ved siden af ham telefonmontør Anthon Jensen.
69 Den første hvide dreng ved Lake Albert – Af Niels Kanstrup.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Olaf Nørgaard

Birgit Michelsen

Mette Fastrup

Solveig Hermansen

Poul Bahnsen (maler)

Fotograf bl.a. Tage Jensen