Jul i Thy 1985

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 J. P. Jacobsens blomster kan aldrig visne – Af Mette Fastrup.

Billeder:

Side 3: J. P. Jacobsen, født 7. april 1847, død 30. april 1885.

Side 5: I dette hus i Thisted blev J. P. Jacobsen født 7. april 1847.

Side 6: I Christiansgave blev i 1925 rejst en mindesøjle for digteren J. P. Jacobsen.

Side 7: Det hænder, der ligger roser på digterens grav.

9-13 Julekort for 70 år siden – Af Olaf Nørgaard.
14-20 Og milde kvinder – hvor har de magt! – Af Arne Ringgaard Pedersen, Rødovre.

Billeder:

Side 15: Snedkermester O. P. Christensen med sin familie foran Vestergade 56, som var familiens hjem fra 1900 – 1938. Børnene er fra venstre Arne Ringgaard Pedersens mor, Helga (1904-52), Ingrid (1901-78), Anna Margrethe (f. 1899), Emil (1895-1929), Ellen (1897-1982) og Viggo (1896-1956). Billedet er taget ca. 1909.

Side 16: Familien Christensen i gården til Vestergade 56. Billedet er taget efter 1914, da den ældste søn Emil, var emigreret til U.S.A. Fra venstre O. P. Christensen, Line Christensen, Anna Margrethe, Viggo, Helga, Ellen og Ingrid.

Side 17: Mormor – Line Christensen.

Side 18: Skræddermester A. C. Pedersen og hustru med deres børn omkring 1907. Børnene er fra venstre Viggo (1892-1945), Ellen (f. 1902), Arne Ringgaard Pedersens far Henry Emil (1904-1979) og Christian (1890-1979). Billedet er taget af fotograf Peter Lundhus i Vestergade.

Side 19: Bedste med gemal på guldbryllupsdagen i 1940. Billedet er taget i gården til Tolbodgade 9.

21-26 Teglværksarbejder som 5-årig – Uddrag af Chresten Bojesens erindringer, ved Jørgen Miltersen.
27-30 Hun havde vildskab og kraft i sig – Mette Fastrup mindes Kirsten Kjær, født 14. november 1893 i Vester Thorup i Han Herred, død på Thisted Sygehus 8. maj 1985.

Billeder:

Side 27: Billede af Kirsten Kjær.

Side 28: Kirsten Kjær og hendes nevø Harald Fuglsang i en gemytlig disput på museet i Langvad, hvor Kirsten Kjærs ”Die Asta” ser til fra lærredet på væggen.

Side 29: Med favnen fuld af blomster er den aldrende Kirsten Kjær på vandring på sit museum – samtidig en vandring gennem et spændende og farverigt liv.

Side 30: Fantasifulde hatte, smykker og flagrende gevandter var Kirsten Kjærs særkende.

31-32 Mødte sin skæbne på vej til Amerika – Agnes Andersen fortæller om sin far Johannes Andersen fra Hjardemål Klit.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Gerda Grønkjær, Elmegade 21, Thisted, er kommet med det første billede til ”Det gamle album”. Billedet er fra malermester H. P. Østerbyes hyggelige stue i Asylgade ca. 1911. Maler Øserbye står til venstre, i baggrunden fru Østerbye med to børn. Sideende ved bordet er frk. Jørgensen, der kom meget i hjemmet. Den anden dame er ukendt. Billedet var maler Østerbyes hilsen til buntmager Niels Søndergaard, Sønderbakken, Dragsbækvej: ”Herren give eder en velsignet julefest. Kærlig hilsen fra eders Nora og Hans Peter. Rom 10,12”. Oven over døren til den bagerste stue står der: Bliv hver Dag i Herrens Frygt. 33
Ved den 98. kirkemusikandagt i Thisted søndag den 29. januar 1950 medvirkede Thisted Motekor (14 damer og 12 herrer), 14 medlemmer af Aalborg Byorkester, Hjørring-Kvartetten, ved cembaloet Edit Larsen, solister Else Ammentorp Gottlieb og Poul Boe. Musikerne fra venstre: Aksel Munk, Mogens Brendstrup, Harald Hauge, Svend Børge Jensen, Preben Løw, Otto Bidstrup, Harald Holm Madsen, Hans Goetz, Dora Jensen, Richard Falk-Jørgensen, Franz Kallenbach, Pouls Christophersen, Henning Vangdrup, Peder Hjorth, Svend Buschard. Damerne fra venstre: Edith Larsen, Else Ammentorp Gottlieb, Ilsa Gram, Lissie Svalgaard, Vera Styrbech, Kathrine Knudsen, Cammilla Boe, Ingeborg Madsen, Maja Rysgaard, Agnes Christensen, Lise Brandt, Inger Haarby, Elin Herling, Maja Jacobsen, Ruth Neergaard, Inger Knudsen. Herrerne fra venstre: Poul Boe, Peter Jensen, Arne Christoffersen, Carl Johannes Østergaard, Meinert Rysgaard – Hjørring-Kvartetten: Ernst Boe, Knud Jacobsen, Gunnar Mørup, Poul Erik Nielsen – Henning Christensen, Helge Mølgaard, Niels Toftdahl, Svend Erik  Lyhne, Jens Sigurd Miltersen, Henry Styrbech, Jørgen Miltersen. Poul Boe har fremskaffet navnene. 34
Fra Asta Schmidt, Løvestræde 11, Rørvig, har vi modtaget dette billede af 2. B 1931 på Thisted Realskole: Øverste række fra venstre: Christian Søndergaard, Marius Jensen, Niels Brunsgaard, Hans Ove Svalgaard, Hans Jørgen Ploug Sørensen, Svend Aage Larsen, Thorvald Woetmann, Wladimir Jørgensen, Orla Nielsen. 2. række: Niels Yde, Johannes Oddershede, Edward Poulsen, Ove Schmidt, Asta Schmidt, Anna Pedersen, Britta Undén, Gerda Petersen, Graves Petersen. 3. række: Karen Margrethe Sloth Odgaard, Gudrun Jensen, Tove Kristensen, lærerinden frk. Steensgaard, Kirsten Skinhøj, Inga Mortensen, Edith Bruun, Jenny Søgaard. Liggende: Tage Pedersen og Einar Overgaard. 35
FDF i Thisted ca. 1920. Svend Behr, Slotsherrensvej 143, 2710 Vanløse, oplyser: Bagerste række fra venstre Georg Dybdahl, Christian Torp, Niels Aage Ryming, Einer Nielsen, Magnus Stausgaard, telegrafist Thomsen, Laurids Pedersen, Emil Ovesen, Jens Hald, Jens Sørensen (Singer). Forreste række: Helge Kroager, Eigil Søndergaard, Sigurd Kristensen, Carl Emil Christensen, Svend Behr, Helge Hald, Aksel Møller, Kaj Thygesen, Jens Due Østerbye. 35
Dette er 1. og 2. klasse i Skjoldborg Skole 1917. Læreren i venstre side er S. Sortfeldt. Derefter i bagerste række Anthon Poulsen, Niels Krabbe, Marius Frøkjær, Kresten Gade, Karl Nielsen, Lars Nielsen, Niels Pedersen, Jens Frøkjær, Jens Kristiansen og andenlærer Holst Thomsen. 2. række: Alma Kristiansen, Betty Nielsen, Pouline Enevoldsen, Marianne Østergaard, Petrine Pedersen, Marie Pedersen, Thora Mikkelsen, Katrine Poulsen, Dorthea Immersen, Kathrine Sørensen. 3. række: N. Krogsgaard Nielsen, Nikolaj Thomsen, jens Pedersen, Otto Thomsen, Johannes Bisgaard, Martin Nielsen, Jens Pedersen, Martin Krabbe, Kresten Fuglsang, Alfred Madsen, Thorsten Bisgaard. 4. række: Rigmor Pedersen, Anne Jensen, Jenny Nielsen, Margrethe Sloth, Marie Jensen, Ingeborg Pedersen, Magna Immersen, Emma Poulsen, Kirstien Jensen, Olga Pedersen, Marianne Yde, Signe Jensen, Marie Enevoldsen. Forreste række: Hans Skytte, Karl Ejner Thomsen, Viggo Lauridsen, Albert Pedersen, Andreas Sloth, Kristian Jensen. Fotografiet er fra radiotekniker Niels Pedersen, Skjoldborg, som nu er død. Skolen blev revet ned i 1956. 36
Mellemmølle i Thisted i juledragt først i dette århundrede, da møllen var omgivet af marker, og der kun var en primitiv vej fra Østerbakken op i møllen. Billedet er fra Nicoline Hansen, Schweizerdalsvej 8, Rødovre. Hendes far, Chr. Hansen forpagtede møllen. 37
Fra Thisted Realskole 1916-17. Bagerste række fra venstre: Kaj Jørgensen (moderen enkepastorinde, onkel provst Hilden-Petersen) ukendt, Svend Aage Solberg (faderen arbmd.), Chr. Svendsen (f. slagter), Svend Aage Mathiasen (f. v. banen), Kaj Karner (senere trikotagehdl.), Alfred Sørensen (moderen dameskrædder), Chr. Hagger (f. ølkusk), ukendt. 2. række: Grethe Galster (f. overretssagf.), Ane Kristine Thomsen (f. togfører, søster til fru Jeppesen, Legetøjshuset), Henry Poulsen (f. bogholder, han selv revisor), Jens Østergaard (f. lmd., han selv arkitekt), Benoni Sørensen (f. slagter, han selv bankmand), Vald. Christensen (f. restauratør Harmonien), Magde Søgaard (f. kroejer C. P. C.), lærerinde frk. Jørgine Petersen. Forreste række Ida Petersen (fra Sennels, boede hos bedstemor i Thisted), ukendt, Karin Smith (f. Valdm. S.), Ida Gade (f. overretssagf.), Erik Hansen (f. togfører), Finni Karner (f. amtsfuldmægtig, bror til Kaj), Edith Søndergaard (f. buntmager), Olga Ryming (f. musikdirektør, gift m. Hans Thomsen, America), Gerda Petersen (f. manufakturhdl.), Ellen (vist nok Lyneborg), K. M. Poulsen, Storm Petersensvej 6, 2000 Kbh, F., har sendt billedet til ”Jul i Thy” og fru Dagmar Sørensen, guldsmed, Lilletorv 1 B, Thisted har fundet ud af næsten alle navnene. 37
Fiskeriforeningen i Thisted var i ca. 1928 på udflugt til Fjerritslev, og det var en så stor begivenhed, at den skulle foreviges af en fotograf. Bagerst fra venstre: Lene og Ingvar Hansen, den tredje blev kaldt Hollænder, derefter Julius Eriksen, Sigvald Jensen, Sigvalds søster Ingeborg, Jens Odgaards kone, Erna Larsen, Ester og Ingvard Larsen, Kristian Klit og h., Theodor Flintenborg, Kristine og Kristian Jensen, Flintenborgs datter, Kirstine Larsen, Ludvig Viel og h., Dorthea Rødbroe f. Eliasson, fru Valdemar Nielsen, Karl Slægter og h., Valdemar Nielsen. 2. række: Nielsen, kaldet Roer, Svend Aage Jensen, Sinne og Holger Larsen, Ole Andersen, Farinsen og h., Alfred Pedersen med Kr. Jensen på skulderen, Kristian Larsen, Jens Odgaard, Karen og Ejler Jensen, Berg Kvist og h., Børge Nielsen med ukendt, Jens Hauge og h., Mads Holm og h., Rødbro. Forreste række: Dagny og Sloth med Farinsens søn, Vestergaard og h., Henriksen og h., Jens Peter Jensen, Kirstine og Peter Viel, Ejner Viel og h., Johannes Eriksen og h., Peter Larsen, Iver Andersen og h., Kr. Nedergaard og h. Fotografiet er fra Ella Munk Christensen, Nørregade 48, Thisted. Hendes forældre, fisker Peter Larsen og hustru, Kirstine, er med på billedet. 38
Dette fotografi fra Thora Thomsen, Søndergade 24, Hvidbjerg, Thyholm, viser Floulev Købmandshandel, som den så ud indtil ca. 1960. Skorstenene i forgrunden sidder på Floulev gl. kro. Ejendommen i baggrunden tilhørte Valdemar Jensen, nu Søren Skærbeck. 39
Billedet er fra Thisted Realskoles gård i 1915. Det kommunale skolevæsen havde lejet to lokaler på realskolen på grund af pladsmangel. Bagerste række fra venstre: Harald Hansen, Hundborgvej, Oktavius Früstück, Niels Skaarup, Hjultorv, Svend Nielsen, Nørreallé, Peter Petersen, Thorsgade, Adolf Madsen, Jyllandsallé, Folmer Jensen, Nørregade, Karlo Petersen, Kongensgade, Carl Emil Christensen, Østergade, Jens Elvald Jacobsen, Dragsbækvej. Midterste række:L Anders Christensen, Strandvejen, Holger Bjerregaard, Jernbanegade, Sigurd Kristensen, Dr. Louisegade, Helge Kold, Skolegade, Mogens Fenger, Møllevej, Karl Junker, Vestergade, Ove Prohaska, Hundborgvej, Svend Erik Nielsen, Dragsbækvej, Robert Kristiansen, Thorsgade, Karl Einer Poulsen, Østergade, Aage Jensen, Kronborgvej. Forreste række: Svend Behr, Jernbanegade, Aksel Jensen, Dragsbækvej, Arne Thygesen, Jyllandsallé, Ivan Søndergaard, Dragsbækvej, Søren Balle, Brund, Helge kroager, Vestergade, … Jalk, Møllevej, Reinar Sørensen, Strandvejen, Børge ? Birkholm, Vestergade. Billedet og oplysninger er fra Svend Behr, Slotsherrensvej 143, Vanløse. 39
Børnene i Kløv Skole var stillet op til fotografering i foråret 1927. Marie Kanstrup, Kløv, giver følgende oplysninger: Bagerste række fra venstre: Jens Vittrup, Lønnerup, Jens Knakkergaard, Kløv, Simon Oddershede, Kløv, Aksel Andersen, Kløv, Levin Gregersen, Østerild, Holger Jensen, Kløv, Anders Pedersen, Østerild, Alfred Thomsen, Lønnerup, Jens Kanstrup, Kløv, Jens Overgaard, Lønnerup, lærer Pedersen. Næste række: Karen Saarup, Kløv, Anna Overgaard, Lønnerup, Rigmor Mikkelsen, Kløv, Elly Nystrup, Lønnerup, Ellen Poulsen, Kløv, Sofie Langballe, Kløv, Anna Vittrup, Lønnerup, Else Thomsen, Lønnerup, Mary Oddershede, Kløv, Ida Andersen, Kløv, Marie Kanstrup, Kløv. Næste række: Petra Kærgaard Pedersen, Kølbygårds Mark, Maren Kærgaard Pedersen, Kølbygårds Mark, Agnethe Overgaard, Lønnerup, Ida Oddershede, Kølbygårds Mark, Kathrine Overgaard, Lønnerup, Marie Thomsen, Lønnerup, Kirstine Vittrup, Lønnerup, Else Fisker, Lønnerup, Mariane Fisker, Lønnerup, Irene Eriksen, Lønnerup, Klara Larsen, Kølbygårds Mark. Forreste række: Jens Kold, Kløv, Alfred Poulsen, Lars Henriksen, Kølbygårds Mark, Johannes Kanstrup, Kløv, Alfred Larsen, Kølbygårds Mark, Kristian Hansen, Kløv. 40
I Rosenkrantzgade i Thisted har der over for den daværende Amtstue ligget en friskole. Blandt eleverne var den nu 85-årige Nikoline Hansen, Schweizerdalsvej 8, Rødovre. Hun står med træsko yderst til højre, lærerinde Agnes Mylldrup yderst til venstre. Martha Gilling, Ester Christensen, Ruth Christensen, Cippora Christensen, Maren Kær, Anna Berg, Ellen Josefsen, Else Vestergaard, Kirstine Nielsen, Dagny Gilling, Ingrid Jensen, Magda Kappel, Sigrid Nielsen, Harriet Christensen, Ejner Jensen (snedker, bror til Ingrid), Aage Kappel, Christian Frost, Frode Madsen, Poul Gilling, Frits Josefsen, Harley Christensen, Folmer Jørgensen og Ingrid Vestergaard er blandt dem, der er med på billedet, oplyser Nikoline Hansen. På det nederste billede lærerinde Agnes Mylldrup i sin stue på 1. sal. 41
Børnene i Gjettrup Skole, fotograferet sommeren 1911 mod skolebygningens østside. Allerbagerst i midten, lærer Rasmus Laursen og Madam Laursen. Midt for døren, stående i hvidt forklæde tjenestepigen Emilie Andersen. Børnenes navne er: Forreste række fra venstre: Eline Fomsgaard, Axel Kristensen (snedker), Henry Hedegaard, Hans Damsgaard, Ejnar Toftdahl, Kathrine Luxhøj, Agnes Hyldahl, Sine Larsen, Thomas Schelle, Lydia Toftdahl, Gudrun Laursen, Mette Staursbøl. Anden række: Peder Steffensen, Vilhelm Troelsgaard, Hilda Sørensen (Grundtoft), Stinne Poulsen (Bertelsen), Axel Laursen, Inger Kristensen (snedker), Stinne Larsen, Johanne Isaksen, Anne Gramstrup. Tredje række: Kristian Sørensen (Grundtoft), Vilhelm Jensen, Niels Frost, Martin Sørensen (Grundtoft), Marius Vilhelmsen, Stinne Staursbøl, Anna Hyldahl, Martin Isaksen, Meta Laursen. Bagerste række: Aage Vilhelmsen, Erna Yde, Marie Poulsen (Bertelsen), Martinus Frost, Karl Sørensen (Grundtoft), Hilbert Nielsen, Emilie Kristensen (snedker), Anna Kristensen, Nikolaj Isaksen, Rita Isaksen. Billedet er fra Stinne (Kristine) Pedersen, født Poulsen, der har givet oplysninger om børnenes navne. 42
Mads Christian Jensen, Svanholm Allé 8, Skibby, har sendt disse to billeder. Det øverste er fra den tid, da der var 6 karle på Rosvang, 1920-22. Yderst til venstre hans far, Mads Martinus Jensen. De øvrige kan han ikke huske navnene på. Mads Christian Jensen var selv på Rosvang 1944-46, født i Snejstrup, kom som 7-årig til Sjælland, men har fælt sig knyttet til Thy. Manden med hvid jakke, stråhat og lang pibe er af farfaderen Mads Møller Jensen, født 1870 bosat i Næstrup. 43
Mange vil kunne finde forfædre på dette billede fra et guldbryllup i Brund omkring 1910. Guldbrudeparret var Lars Chr. Østergaard og Else Bonde. Han var veteran fra 1864 og Dannebrogsman. Et barnebarn: Chr. Saugbjerg, Vænget 10, Nors giver følgende oplysninger: Bagerste række fra venstre: Skomager Christensen, Aagade 3, Thisted (gift med en datter af guldbrudeparret, Marie, der havde en systue), en sønnesøn, P. Kjellerup (boede i Thisted i mange år og havde tømreværksted Møllevej 38), en sønnesøn Ole Bunk (bosat i Sjørring), Mads Saugbjerg, gift med datteren Anne Marie (boede i Thisted). 2. række: Marie (so havde systue Aagade 3), Johanne (gift med P. Kjellerup), guldbrudeparret, Anne Marie (gift med Mads Saugbjerg) og et barnebarn (søster til de to unge i bagerste række). Forreste række: Skomager Christensens søn Børge (blev musiker og ansat i Musikhuset), Aage Kjellerup (søn af P. Kjellerup. Blev arkitekt og bosat i Århus), Ella (datter af skomager Christensen, nu bosat i København), Mary (datter af P. Kjellerup, gift og bor i Randers), Laurids (søn af P. Kjellerup. Farmaceut. Døde ung i 1933), Johanne (datter af Mads Saugbjerg. Boede i Brund, nu død) og hendes bror Chr. Saugbjerg, bosat i Nors. 44
Fire snekastere rydder spor i Ydby vinteren 1945-46, fra venstre: Villiam Madsen, Ydby, Holger Steffensen, Ydby, Anders Broger, Holmgård, og Jens Johannesen, Ydby. Billedet er sendt til ”Jul i Thy” fra Jens Johannesens søn, grosserer Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2, Herning. 45
I ”Jul i Thy” 1984 fortalte Johan Galster om ægteparret Uchtomsky, der dukkede op i Thisted efter 1. verdenskrig. Ida og Wladimir Uchtomsky var russiskfødte, og han kaldte sig første. Johan Glasters far, overretssagsfører Johan Georg Galster tog sig af parret og åbnede sit hjem for dem. Nogle dage efter dukkede statspolitiet op og meddelte, at ægteparret skulle udvises. Så skød fyrst Uchtomsky sig. Men han ramte ikke hjertet. I hast blev han bragt på Thisted Sygehus, hvor overlæge Espersen reddede hans liv ved at afkorte den ene lunge. Mens han lå i sygeseng blev han fotograferet. Fru bogbinder Hjorth, Thisted, er kommet i besiddelse af billedet af fyrsten, der er blevet så rask, at han kan sidde op i sengen. 45
Sådan så Frederikstorv i Thisted ud omkring 1910, oplyser den 92-årige fhv. tømmerhandler A. Klit Nielsen, Thisted. Den høje bygning i baggrunden, Frederiksborg, blev bygget i 1904. Oven over vinderne på 1. sal står der L. Toft Dyrlæge. Den lavere bygning ved siden af er Hotel Danmark, og derefter følger Landmandshotellet. Hotel Danmark eksisterer ikke mere og Kvickly er opført, hvor Landmandshotellet lå. 46
Chr. Hansen var sten- og billedhugger i Frederiksgade i Thisted omkring 1910. Han havde udstilling i et tidligere restaurationslokale i det daværende højskolehjem, senere KFUM, oplyser fhv. tømmerhandler A. Klit Nielsen. Passagen mellem Højskolehjemmet og Telegrafstationen (nu Sparekassen) blev brugt til opstilling af gravsten. Passagen forsvandt, da KFUM blev udbygget. Hvor passagen var, er der i dag indgang til Missionshotellet ”Merci”. 47
I købmandsgården Vestergade 22 lå i 1901 biografen Cosmorama. Chr. Bjerregaard havde købmandsbutik i forhuset. Kusken, kommis Peter Pedersen skal ud med varer. 47
Sydthy Husmandskreds var på rejse i 1921, da dette billede blev taget, men det er ikke lykkedes at finde ud af, hvor rejsen gik hen. Billedet er fra Helga Kanstrup, Vestervig. Hendes mand, Folmer Kanstrup, var i nogle år formand for Sydthy Husmandskreds. Hans mor, Maren Kanstrup, er med på billedet. I øvrigt ses i bagerste række fra venstre: Karl Hilligsø, Dover, Adolf Pedersen, Bedsted, Jens Kr. Jensen, Skaarup, N, J. Pedersen, Ydby., Niels Leegaard, Refstorp, Morten Gravesen, Heltborg, Anton Møller, Ydby, Anders Madsen, Krik, Peder Kr. Pedersen, Sønderhå, Kr. Bjerregaard, Hassing, Ib Thomsen, Vinderup. 2. række fra venstre: Niels Villadsen, Hvidbjerg, Niels Brogaard, Bedsted, Jens Buch, Vinderup, Kr. Thing, Barslev, Kr. Sørensen, Vesterlund, Kr. Kristensen, Visby, Graves P. Gravesen, Vestervig, P. Skolemester, Øsløs, Jens Kr. Jensen, Taabel, Jens Odgaard, Hørdum, Kr. Hargaard, Jestrup, Anders Kjærgaard, Aalskov. 3. række fra venstre: J. P. Nielsen, Flovlev, J. Jensen, Vinderup, Ch. Thomsen, Hasselholdt, Else Thomsen, do. Anna Stensgaard, Hurup, Karen Marie Pedersen, Gurup, Mathilde Odgaard, Bækkelund, Maren Kanstrup, Astrup, Povl Bach, Kallerup, N. P. Jensen, Helligkilde, J. Nielsen, Refsbøl, Maren Kjærgaard, Aalskov, Nanna Jensen, Aal. Forreste række: Luise Deppermand, Buchvad Thomsen, Povl Thomsen, Kr. m. Thomsen, Gunnar Thomsen, Otniel Thomsen. 48
Disse afholdsfolk er formentlig samlet til møde i Thisted. Manden yderst til venstre med briller er David Kjærgaard, foran ham fru Kjærgaard, ved siden af ham telefonmontør Anthon Jensen. Billedet er fra Anthon Jensens datter, Helga Kanstrup, Vestervig. Måske kan nogle af ”Jul i Thy”s læsere give nærmere oplysninger. 49
Dette billede fra Ydby Teglværk er formentlig taget i 1926, mener Emmy Nielsen, Havrevej 7, Thisted. Hendes bror, Nicolaj Larsen er med på billedet. I forreste række fra højre: Poul Hestbech, ? Hansen, Otto Madsen, P. V. Madsen, Nikolaj Larsen, Kristian Olsen, Alfred Søndergaard, Johs. Jensen, ukendt, ukendt, Anton Olsen, Chr. Nielsen Vendelbo. Bagerst fra højre: ? Foldager, Laurits Skriver, ukendt, Martin Reenberg, ? Trandberg. 49
Elevbilledet fra Kallerup Skole 1914 er kommet fra Johanne Thorsted, Søskrænten, Sjørring. Bagerste række fra venstre: Marie Færgaard, Anders Søndergaard, Alf. Nielsen, Peter Svensker, ukendt, Søren Sørensen, Jacob Jørgensen, Marinus Thomsen, Karl Dybdahl, Harald Immersen, lærer Eriksen og frue. Midterste række: Signe Madsen, Kirstine Hornstrup, Annine Skriver, Ane Marie Klemmensen, Johanne Kaagaard, Marie Søndergaard, Kirstine Madsen, Anna Immersen, Agnes Andersen, Stinne Immersen. Forreste række: Johannes Hornstrup, Alf. Færgaard, Niels Jensen, Anders Immersen, Albert Svendsen, Johs. Andersen, Dagny Eriksen, Karen Jensen, Anna Jensen, Johanne Nielsen, Sigrid Immersen, Herluf Eriksen. 50
For 50 år siden deltog Thisted Amts præsentationshold i landsstævnet i Ollerup. Anders Bisgaard, Hundborgvej 84, Thisted, oplyser, at lederen af kvindeholdet var Ingeborg Anker-Møller, Klim, men de øvrige er der ikke navne på. 51
De mandlige gymnaster blev ledet af Peder Pedersen, Boddum, da Thisted Amts præsentationshold deltog i landsstævnet i 1935, oplyser Anders Bisgaard, Thisted. Mange vil sikkert kunne genkende sig selv på dette billede fra Ollerup. 52
Klasseværelse op Østre Skole ved Munkevej i Thisted, senere gymnasium, nu handelsskole 2. F blev fotograferet i 1931, og Ida Marie Bæk, Strandvejen 61, Thisted, har fremskaffet de fleste navne. Ved bordrækken nærmest døren sidder øverst fra venstre: Dagny Sørensen, Rita Andersen, Ida Jensen, Gerda Berthelsen, Ellen Lundholt, Ruth Christensen, Karen M. Nørgaard, Grethe Kloster, Dagmar Clemmensen. Midterste række: Grethe Dalgaard, Ellen Frostholm, Lis Jepsen, Hilma Olsen, Karen M. Mikkelsen, Anna Jensen. Bordrækken til højre: Ruth Gravesen, Gerda Skaarup, Inger M. Hansen, Inger Jakobsen, Gudrun Iversen, Grethe Jensen, Asta Sørensen, Maja Hove, Inger Krog, Grethe Kirk. Lærerinden ved døren var vikar, datter af uddeler Rasmussen, Arbejderforeningen. Lærerinden i baggrunden hed Othilde Poulsen og var klasselærer de fire første år. 53
Billedet fra Klitmøller Skole 1917 er sendt til ”Jul i Thy” fra Thorvald Madsen, Krogstens Allé 51, Lejlighed 1, Hvidovre. Han er selv med på billedet nr. 2. fra højre i forreste række. I bagerste række står lærer Andersen yderst til venstre. Derefter følger: Chresten Konge, Anton Hede, Albert Dragsbæk, Aksel Dragsbæk, Johannes Nielsen, Kyora Odder, Otto Andersen, Hans Stougaard, Otto Brandi, Niels Nielsen, Peter Oddershede, Johannes Nielsen, Otto Krogsgaard. 2. række: Johanne Brund, Theodor Oddershede ,Otto Mortensen, Valdemar Andersen, Johannes Andersen, Per ved Per Hausgaard, Ejner krogh, Johannes Ringgaard, Chr. Mortensen, Karl Pil Kristensen, Niels Konge, Aage Konge, Martin Lyhne, lærer Lassen, fru Lassen. 3. række: Anna Pedersen, Anine Olsen Krogh, Astrid brun, Marie Bah, Mette Mortensen, Marianne Nielsen, Marie Knudsen, Marie Korsgaard, Augusta Brun, Marie Jørgensen, Sinne Madsen, Nikoline Larsen, Marie Olesen. 4. række: Helga Konge, Maren Jørgensen, Dagmar Madsen, Jensigne Pedersen, Kathrine Boesen Nielsen, Vilhelmine Nielsen, Anna Krogh, Marie Dragsbæk, Elna Madsen, Anna Nielsen, Helga Madsen, Sigfred Lyhne, Else Salmonsen, Ingeborg Dragsbæk, Anna Nielsen, Jorgine Andersen, Ejnar Nielsen, Vilhelm Brun, Niels Mikkelsen, Peter Nystrup, Thomas Nielsen, Søren Nielsen, Valdemar Bunk, Kristian Nielsen, Kristian Nielsen, Niels Hansen, Peter Olesen. Forreste række: Ejnar Andersen, Kristian Odder, Jens Hee, Vilhelm Dragsbæk, Andreas Mortensen, Vilhelm Jensen, Peder Brandi Pedersen, Niels Hede, Thorvald Madsen og Peter Mikkelsen. 56
57-69 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 58: Indvielsen af kirkecentret i Hanstholm fandt sted søndag den 4. november. Forrest i processionen biskop Henrik Christiansen og den daværende formand for Hanstholm Menighedsråd, Doris Laursen.

Side 62: Skuespilleren Jens Okking kom 19. marts til Thisted for at medvirke ved TV-optagelser om J. P. Jacobsen. Jens Okking læser uddrag af digterens værker, og dr. phil. Jørn Vosmar, Aarhus Universitet, kommenterer.

Side 63: I salen på det gamle rådhus ved Storetorv forelæste professor F. J. Billeskov Jansen – opvokset i Thisted – om J. P. Jacobsens spor.

Side 64: Urmager Holger Poulsen, Koldby, var med til at bygge Jens Olsens verdensur.

Side 65: Amatører opførte i Doverodde ”Peter – en digter fra Thy”. Billedet er fra en scene med J. P. Jacobsen og hans bror William.

Side 66: Ambassaderød Ilan Baruch hædrede fru Dagmar Lustrup for den indsats, hun gjorde for jødebørn. Til højre formanden for Nordjyske Venner af Israel. Jes Reimer Pedersen, Halvrimmen.

Side 68: Thisted Friluftsteater søndag den 8. september. Ved siden af dronning Ingrid borgmester Svend Thorup. Bag ham til højre chefredaktør Hans Peter Krogh og frue. Yderst til højre landinspektør Poul Boe, der havde gjort en stor indsats for, at arrangementet kunne komme til at klappe godt.

Side 69: Falk, mandskab fra Nordjyske CF-kolonne i Thisted, hjemmeværnsfolk og politi deltog i eftersøgningen i Roddenbjerg Sø. I baggrunden Vestervig Kirke.

70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Mette Fastrup

Olaf Nørgaard

Arne Ringgaard Pedersen

Jørgen Miltersen

Agnes Andersen Juhl

Tegner: Axel Kjeldsen

Fotograf bl.a. Tage Jensen