Jul i Thy 1984

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-12 Drengeår i Thisted – Af Johan Galster

Billedhuggeren Johan Galsters sidste erindringer fra barndomsbyen.

Forældrene kom til Thisted i 1904.

Moderen døde i 1921, faderen i 1922, og så blev hjemmet opløst.

 

Billeder:

 

Side 4: Johan Galster som spejder 1921.

Side 6: Gerda Galster født Westergaard, foran hoveddøren til ejendommen ”Grønland” ved Hundborgvej, senere villa ”Hegnet”.

Side 7: Foran ”Grønland”s østgavl 1921. Fra venstre Wladimir Uchtomsky, Ira Uchtomsky, Johan Georg Galster, Grethe Galster og Henriette Westergaard.

Side 8: Ved skomager Skaarups badehus i Dragsbæk sommeren 1921. Fra venstre Anne Lise, Ira Uchtomsky og Grethe Galster.

Side 10: Familien Galster havde sommerhus i Hansted. Dette billede blev taget i påsken 1922. Johan Georg Galster ses sammen med børnene Sigbrit, Anne Lise og Johan.

Side 11: Johan Georg Galster (25-11-1873 – 28-06-1922). Foto: Ingrid Jørgensen, Thisted.

13-17 Jul på landet i tyverne – Af Olaf Nørgaard.

Billede side 13: Olaf Nørgaard, specialist i hudsygdomme, Skivevej 9, Holstebro.

18-20 En herlig tid som dreng i Østerild – Af Tage Hove-Nielsen.

Billede side 18: Tage Hove-Nielsen, proprietær, Ny Ryomgård, Djursland.

21-24 Julen i Thisted for 60-70 år siden – Af Werna Linde.

Billeder:

Side 21: Werna Linde, f. 13-10-1908 i Thisted. Gift med Johannes Linde fra skive, som i over 50 år var ansat på Koopmanns Slagterier. Han var udlært i Skive, derefter ansat i Thisted, Haderslev, Aalborg igen Skive som kasserer og bogholder. Derefter prokurist i Silkeborg. Han døde i august 2983.

Side 22: Sadelmager Ludvig Nielsen i døren til ejendommen Storegade 14 omkring 1910.

Side 23: Interiør fra barndomshjemmet i Storegade 14.

Side 24: 1928 blev der bygget en etage på huset i Storegade 14.

25-27 Drømmen om Amerika – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 26: Denne kirke i Badger i South Dakota blev samlingssted for mange danske udvandrere.

Side 27: Huse af tørv måtte mange familier på prærien nøjes med i flere år.

28-29 Høsten i 1927 var besværlig – Af Anders Bisgaard.

Billede side 28: Stående fra venstre: Peter Legaard, Johanne Lauritsen, Poul Lauritsen, Ingeborg Kristensen, Karen Margrethe Kristensen, Gudrun Yde, ? Ubbesen, Lars Sørensen, Jacob Vestergaard, Søren Skaarup Christensen, Andreas Fredsø, ?, Philip Melanton Jensen, Johannes ?, Poul Østergaard (bette Poul), ?. På maskinen: Christian Korsgaard, Martin Nielsen og overfor stigen Anders Bisgaard.

30-32 ”Thybovalsen” – Af Jørgen Miltersen.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det første billede til ”Det gamle Album” er i år kommet fra Stella Sørensen, Hegnskjær, Smørum ved Målæv. Det er fra Hundborg Præstegård omkring 1920. Pastor N. P. Nielsen, fru Nielsen og en datter fotograferet i deres huggelige stue. N. P. Nielsen var præst i Hundborg-Jannerup 1897-31. Han uddeannede Studanmissionærer, der boede i en fløj til præstegården. Søndagsskole blev holdt hos Stella Sørensens forældre, Augusta og Anders Jensen Thomsen, der havde købmandsforretning i Snejstrup. Datteren Stella blev gift med en søn af Martin Sørensen, Peterslund, Mors. Stella og Sigurd Sørensen havde først deres hjem på Mors. Så drev de store gårde på Sjælland, bl.a. i Smørum og Hedehusene. Gårdene er nu solgt til udstykning, Sigurd Sørensen er død, og Stella Sørensen bor i en villa på en parcel fra deres gård i Smørum. 33
Fra Werna Linde (Nielsen), Borgergade 20, Silkeborg,har ”Jul i Thy” modtaget dette billede fra realklassen på Thisted Realskole i 1924. Øverste række fra venstre: Holger Bjerregaard, Niels Heinrich Hansen, Sven Erik Nielsen (Graun), Harald Jensen, Kai Mose, Arne Thygesen. 2. række: John With, Betty Ryge, Anna Rønn-Nielsen, Mary Kjellerup, Johanne P. O. Poulsen, Adolf Madsen, Karl Emil Kristensen. 3. række: Ove Prohaska, Helge Hald, Karen Marie Hilligsøe, Emmy Munch, Werna Nielsen, Katrine Poulsen, Jens Østerbye, Jens Ewald Jacobsen. 4. række: Viggo Thor Christensen, Frode Kirkegaard, Johannes Søgaard, Martin Pedersen, Tage Jensen, Gustav Beering-Sørensen. 34
Et parti fra Hurup 1904-08. Manden på vognen er sodavandsfabrikant Anders Brændgaard. 35
Hurup Brugsforening 1916. Billedet er fra Lau Brændgaard, Vinkelallé 49, Thisted, nr. 2 fra højre. Fra venstre uddeler Nielsen, manufakturpigen, kommis Vang, uddelerens bror, kommis Christensen, Lau Brændgaard, 10 år, og Thorvald Bach, senere uddeler i Ydby Brugs. 35
William Elbrønd, Haslev, har sendt dette fotografi fra Koopmanns Slagteri i Thisted, nu Thisted Jernhandel. Hele medarbejderstaben blev fotograferet 1931 eller 1932. I forreste række ses bl.a. maskinmester Davids, Johs. Linde, slagtermester Niederberger, Jacob Jensen, William Elbrønd, direktør Høyer, bogholder Fisker, og tarmrenser Mikkelsen. 36
Legind Kalkværk 1939. Anton Thomsen, Nørhaa Byvej 7, giver følgende oplysning om personerne. Fra venstre: Otto Christensen, Christian Pedersen, Ejner Christensen, Jens Damsgaard, Nikolaj Pejtersen, Anton Thomsen, Niels Thinggaard, Søren Justesen, Peter Damsgaard, Poul Poulsen, Christian Larsen og Lars Klit. 37
Dette er Næstrup-boere på udflugt til Klitmøller 1921, oplyser Ingeborg Skallerup, Møllevang 2. Øverst fra venstre: Niels Jensen, Edvard K. Niensen, Kristen Aas Sørensen, Johannes Pedersen, Karl Kr. Nielsen, Peder Søgaard, Peter Tousgaard, Niels Tange Nielsen, Kristen Landbo Nielsen, Anine Søgaard. 2. række: Jenny Overgaard, Jens Nikolaj Pedersen, Kristian Landbo, Katrine Pedersen, Martine Tange Nielsen, Inger Sørensen, Katrine Jensen. 3. række: Marie Landbo, Inger Tousgaard, Pouline Landbo Nielsen, Maren Landbo, Anne Marie Nielsen, Mariane Pedersen, Karen Aas Sørensen, Kristine Nielsen. 37
På Gulds Maskinfabrik i Sjørring blev fremstillet en dampmaskine, som i 1919 var i brug i Hundborg Mose, når der skulle æltes tørv. Ejeren af dampmaskinen, Jens Andersen, Hundborg, står længst til venstre. Derefter Anthon Jensen, Faddersbøl, Jens Kristian Kaagaard, Todbøl Mark, Jens Fink, Hundborg, ukendt, A. P. Andersen, Sperring, ukendt, Carl Mathiasen, Sperring, Peder Andersen, Tadetoft, Hundborg, Stinne Vestergaard, Thinggård, Sjørring, og Lise Andersen, Sjørring. En af personerne på billedet, A. P. Andersen, har givet oplysningerne. Han bor nu på Bryggerivej 11 i Thisted. 38
Fra fru Elly Hansen, Astrupvej 66 i Brønsøhj, har vi modtaget dette billede. Det var disse personer, der i 1941 gik sammen for at få stiftet en hjemstavnsforening for thyboere i København. Fra venstre inspektør V. Berg Nielsen, lædervaregrosserer P. Chr. Pedersen, inspektør Edv. Tierp, formanden for De samv. Hjemstavnsforeninger, K. Kristensen, forfatteren Bertel Budtz Müller, maleren Jens Søndergaard og faktor Ejnar Hansen (bror til Edv. Tierp). 39
I ”Jul i Thy” 1978 side 41 var gengivet et postkort med et billede af Thisteds original, gadefejeren Peer Chr. Eriksen. Ifølge folketællingslisten 1880 var Peder Chr. Eriksen 40 år, født i Skinnerup, arbejdsmand med kone og tre børn, Nikolaj på 11, Martinus på 8 og Othilie på 3, bopæl Østerbakken, matr. nr. 124. Fra en familie i Sverige, Henning og Aase Jensen, Återlopsvägen 14 B, 66100 Säffle, har Museet for Thy og Vester Han Herred modtaget et fotografi af P. Chr. Eriksen og hustru. Peter Crabb sørgede for, at det kunne komme i Jul i Thy. 39
Fra en gymnastikopvisning på Ashøje 1923. Lederne var Viggo Hove og Katrine Svendstrup, oplyser Elisabeth Hove, Gravenhøjvej 20, Boddum. Bagerste række fra venstre: Niels Nørgaard, Viggo Hove, Karl Kristian Jensen, Niels Krabbe, Thornung Riis, Magne Hove, Harald Krabbe, fanebærer Jenny Jensen, Ejnar Hove, Thorvald Christensen, Peter Eriksen, Katrine Svendstrup, Peter Eriksen. Midterste række: Valborg Hove, Marie Riis, Augusta Kibsgaard, Stinne Jensen, Else Riis, Helga Kristensen, Gerda Christensen, Ebba Krabbe, Maren Sønderskov, Karen Jensen, Maren Kjærgaard, Johanne Nielsen. Forreste række: Kristian Toft, Aage Hove, Kresten Jensen, Anders Sønderskov, ukendt, Niels Vangsgaard, Niels Jensen, Jens Kristensen, Harald Hove. 40
Inge Baarstrøm, Høvænget 25, Viby, Jylland, har sendt dette billede af det første hold ”blå pigespejdere”, fotograferet på Hudborgvej i 1932. Korpset fejrede 25-års jubilæum den 26. oktober 1957 og må således være 50 år i år. De flire i forreste række fra venstre: Lizzy Buchholtz, Ellen Mortensen, Ruth Black og Inger Madsen. De seks i bagerste række er: Edel Sporring, Lilly Thomsen, Inge Johannesen, Elsa Pedersen, Ingrid Knudsen og Bodil Laustrup Larsen. Bagerst: Marie Kjær, kaldet Tulle. Hun var den ene af de tre ledere, som startede korpset. De andre to hed Musse Odde og Gerda Nørby. 41
En del postkort er skænket til ”Jul i Thy” med henblik på reproduktion ved lejlighed. Dette er fra A. Klit Nielsen, Frederikstorv, Thisted. Billedet er fra den tid, da Møllevej blev kaldt Møllevejen. Vejen var primitiv, men hyggelig med træer, der næsten lukkede vejen, og gaslys uden for den fine villa. 41
Børnene i Helligsø Skole, fotograferet april 1924. Bagerste række fra venstre: Sara Nørgaard Toft, Alma Roursgaard, Mette Nikolajsen, Dagny Skriver Mikkelsen, Kristiane Søndergaard, Johanne Toft, Alma Madsen, Kirsten (Anders Smed), Laurette Mikkelsen, Anna Helligsø, Margrethe Pedersen (Post), Agnes Tilsted, pastor Carl Lund, lærer Mikkel Jensen, forpagter Poul Mikkelsen, gårdejer Kristian Damsgaard. Næstbagerste række: Poul Nørgaard Toft, Martin Mortensen, Kristian Galsgaard, Ejnar Nørgaard, Anders Peter Vestergaard, Anders Galsgaard, Emil Giltoft. Forreste række: Karl Giltoft, Kristian Galsgaard, Anna Methe Laursen, Astrid Mikkelsen, Emma Giltoft, Lydia Mikkelsen, Aage Mikkelsen, Ejnar Mortensen, Poul Nørgaard Mikkelsen, Kristian Nikolajsen, fru tømrer Anton Jensen, fru pastor Carl Lund. Fotografi og navne er fra Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro. 42
Børnene i Hov Skole havde gymnastik uden døre, da dette billede blev taget i 1921 med Lønnerup Fjord som baggrund. Fra venstre: Andreas Sørensen, senere kroejere i Østerild, med Søren Bach, Silstrup på ryggen, lærer Sørensen, nederst: Ejner Østergaard, i midten: Niels Bach, Thisted, Anna Larsen, gift med Chr. Henriksen, Thisted, Kirstine Andersen, Hillerslev. I stangen øverst: Mads Hilligsø, Thisted, nederst: Ejnar Larsen, Thisted. På plinten fra venstre: Ellen Pedersen, feriepige hos lærer Sørensen, Johanne Marie Sørensen og Elna Andersen, Hov. Billedet er indsendt af Ole og Kirstine Andersen, Hillerslev. 43
En skoleklasse i Hillerslev i 1925-26. Lærerinden er Else Marie Hansen. Ved forreste bord til venstre: Stinne Munkholm og Margrete Skaarup, derefter Harry Henriksen og Chr. Bunk Andreasen, ved siden af lærerinden Niels Overgaard Andersen. I højre side forrest: Karl Thomsen (Jessen) og Niels Kr. Vestergaard, derefter Gustav Skaarup og Chr. Peter Madsen, bagerst: Harry Enggaard og Tage Grønkjær Nielsen. Billedet er fra Ellen Overgaard Andersen, Følfodvej 37, Hillerslev. 43
Bedsted Privatskoles elever, ca. 1917. Privatskolen havde til huse i det nuværende ”De gamles Hjem” 1913-19. Skolelederen, Ingvard Nielsen, fik udgivet flere digtsamlinger, bl.a. ”Tanker og Toner” (1913). Han tog del i egnens politiske liv (radikal) og var formand for den lokale fredsforening. Han rejste fra byen ved privatskolens nedlæggelse i 1919 og tiltrådte senere en stilling som sekretær ved Folkeforbundet i Geneve. Billedet er udlånt af Karl Bertelsen, Bedsted, og personerne er genkendt af Ellen Raadal, Krik (tidligere Bedsted). Bagerste række fra venstre: Gunner Thøgersen, Ravnsborg, Børge Toustrup Madsen, Helge Toustrup Madsen, Karen Kristine Olsen, Emmy Olsen, Ida Jacobsen, Sigrid Christensen, Stinne Olsen, Gudrun Jensen, Karl Kristian Otterstrøm, Rigmor Hjøllund, Therese Pedersen, Karen Overgaard, Anna Christensen, Dagmar Christensen, Ingeborg Jensen, Karen Margretha Andersen, Gerda Lykke. Næstbagerste række: Mogens Hansen, ukendt, Mary Overgaard, Astrid Hjøllund, Marie Eriksen, Helga Nielsen, Brydbjerg, Else Nielsen, Brugsen, Helga Nielsen, Ingvard Nielsen, Marie Hjøllund, Ellen Krabbe, Hakon Krabbe, Carl Nielsen, Brugsen, Bjarne ?, Aksel Krabbe, ukendt, Vilhelm Hansen, Lorentz Andersen. Midterste række: Niels Hedegaard, Folmer Christensen, Emma Eriksen, Esther Krabbe, Ellen Toustrup Madsen, Thea (Dorthea) Andersen, ukendt Ingvar Nielsen (Brugsen), Erhardt Munkholm, Alfred Christensen, Jenny Pedersen, ukendt, Ragnhild Hofmeyer, Evan Vester, Anker Thøgersen, Maren Kristiansen, Anna Damsgaard, ? Nielsen, Brydbjerg, Karl Evald Pedersen. Næstforreste række: Holger Vestergaard, Rigmor Krogsgaard, Astrid Bærre, Karen Margrethe Thagaard, ukendt, Meta Pedersen, Poul Johansen, Karl Berthelsen, ukendt, ukendt, ? Hedegaard, Jacob Madsen, ukendt, Folmer eller Jens Olsen. Forreste række: Ukendt, Thora Pedersen, Kristian Johansen, Jens Valdemar Christensen, Aage Munkholm, Henning Christensen, ukendt, pige fra Brydbjerg, Louise og Marinus Olsen. 44
Peter Bjerg Jensen, Lærkevej 42, Langsø, Nordborg, Als, skriver: Da jeg er gammel thybo og køber ”Jul i Thy” hvert år, og deraf kan se, at I nok vil have gamle billeder, tillader jeg mig at sende mit konfirmationsbillede fra 4. oktober 1931. Præsten er provst Hilden-Pedersen og det var i Hillerslev Kirke. Det er mig, der står som dreng nr. 2 efter Hilden-Pedersen ved siden af fru Hilden-Pedersen. Jeg kan ikke huske navnene på de andre. Hvem kan hjælpe? 45
Jernbanegade i Thisted i juledragt. Postkort fra Per Boe, søn af Camilla og Poul Boe, Spangbergsvej. 45
Heltborg Skole ca. 1929. I bagerste række fra venstre står: Børge Larsen, Verner Dalgaard, Charles Lodahl, Henry Vangsgaard, Poul Kjælgaard, Jens Valdemar Pedersen, Peder Nielsen, Anna Gilling, Margrethe Kirk, Else Dahl. 2. række: Lærer Harhøj, Holger Nielsen, Peder Haudrup, Karl Andersen, Peder Damsgaard, Richardt Andersen, Edith Larsen, Marie Dahl, Agnethe Dahl, Dagmar Thomsen. 3. række: Henry Kirk, Dagmar Ernst, Maja Hare, Gudrun Pedersen, Lilly Henriksen, Gudrun Nikolajsen, Elna Ernst, Stinne Jensen, Stinne Jacobsen, Astrid Pedersen, Anna Kirk, Karen Houmark (Korsgaard). Forreste række: Aage Serup, Henrik Larsen, Verner Kirk, Knud balle, Knud Haarhøj, Else Kristensen, Rigmor Ernst, Signe Larsen, Inger Haudrup, Else Vilhelmsen, Lene Haudrup. 46
Disse to par blev fotograferet i Thisted i slutningen af tyverne, oplyser Ester Thomsen, Vestergade 2. Fra venstre: Johan Thomsen, der drev herreekviperingsforretning i Vestergade 2, Fru Kirstine Toftdahl, Laurids Toftdahl, der havde skrædderforretning på Lilletorv, og Ottomine Tomsen. 47
Sognefoged i Snejstrup, Niels Thomsen og hans hustru Kirstine, tog sidst i forrige århundrede til Thisted for at blive fotograferet hos Wilhelm Kjølby i Storegade. Fotografiet fik nr. 17.475 og fotografen havde trykt følgende: Efterbestillinger modtages ved opgivelse af ovenstående nummer, Niels Thomsen var født 29. januar 1843 og døde 9, oktober 1917. Kirstine Thomsen var født 27, juli 1850 og døde 5. juli 1931. En søn af ægteparret, Anders Jensen Thomsen, drev i en årrække købmandsforretning i Snejstrup. En datter af købmanden er Stella Sørensen, som har fundet billedet frem til ”Det gamle Album”. Se side 33. 47
Eleverne i Svankjær gamle skole i 1925. Ifølge Anders Olsen, Svankjærvej 1, er det følgende, bagerst fra venstre: Marie Iversen, Magda Thomsen, Anna Worm, Mary Iversen, Lisbeth Jespersen, Gerda Thomsen, Elna Tandrup, Anna Svendsen, Else Ifversen. 2. række: Thøger Andersen, Marie Kristensen, Signe Henriksen, Agnes Lauritsen, Astrid Iversen, Magda Lauritsen, Lydia Sørensen, Hilda Henriksen, Chr. Jakobsen. 3. række: Kirsten Imersen, Søster Kvejborg, Petra Olesen, Emma Worm, Ida Sørensen, Stinne Thomsen, Stinne Olesen, Magda Worm, Karen Jensen. 4. række: Carl Josefsen, Viggo Kyndahl, Chr. Sørensen, Valdemar Larsen, Anders Olesen, Søgaard Eskesen, Ove Lykke, Henry Nedergaard. Forreste række: Thomas Christensen, Chr. Iversen, Anders Nielsen, Herluf Henriksen, Kristoffer Christensen, Gunnar Thomsen, Svend Stensgaard. Yderst til højre lærer Jens Kvejborg. 48
I 1934 opførte Thisted Dilettanter ”Værdier” af N. Gertsen. Anders Bisgaard, Hundborgvej 84, Thisted, oplyser, at de medvirkende er følgende fra venstre: Kaj Vestergaard, Lis Berthelsen, Henry Nordentoft, Johanne Christensen, Theodor Oddershede, Jenny Thøgersen og Peder Veje. 49
Dette billede fra Holmgård Skole i Ydby Sogn blev taget 1. marts 1928, da lærer Otto Gram tiltrådte. Han står til venstre. Derefter i bagerste række: Dorthea Olesen, Thora Andersen, Erna Andersen, Alma Andersen, Aage Nystrup, Mads Boddum, Peder Sigh, Holger Andersen og lærervikar Holger Boddum. Midterste række fra venstre: Thorvald Bjerregaard (fra Hurup, tjenestedreng hos Andreas Jensen ”Lerskred”), Gunner Nystrup, Niels Jensen, Anna Jensen, Krista Josefsen, Metha Marie Pedersen, Alma Anderen, Karen Hansen, Thora Andersen. Forreste række: Alfred Jensen, Milter Jensen, Hans Lindgren Kristensen, ukendt, Karl Knudsen, Robert Madsen. Billedet og oplysningerne er fra Thora Thomsen (født Andersen), Søndergade 24, Hvidbjerg. 49
Søndagsskolebørn anno 1909 ved Hundborg Missionshus. I døren står lederne fru Karen Søndergaard, Søndergaard, Hundborg, og hørregårdsmissionær Otto Nielsen (Post), Hundborg. Pigesiden: Bagerste række ukendte, Næste række fra venstre: Anna Jepsen (med sløjfe i nakken), Juliane Søndergaard, Johanne Holm, Anna Marie Nielsen, maren Langgaard, Otto Langgaard (Otto ville være ved søster Maren), Kirstine Andersen, ukendt, Stinne Søndergaard, ukendt, Mette Nielsen (med sløjfe i håret), Inger Sørensen (på bænken med den hvide krave), ukendt, Ellen Bojer, Anna Fink, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, Anna Søndergaard, Helga Søndergaard, Anna Luise Prip Buus (med det hvide forklæde), ukendt, Elvine Nielsen. Siddende på brostenene til venstre: Bagerste række fra venstre: Karen Hansen, Jenny Harkjær, Marianne Salmonsen, Kirstine Langgaard, Marie Holm, ukendt. Drengesiden: Bagerste (samlede) række fra venstre: Ingvard Andreassen, ukendt, Jesper Østergaard, Adolf Sørensen, Jens Hansen, Viggo Nielsen, ukendt, ukendt, Christian Yde Jespersen, Oscar Toft, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, Anders Langgaard. Billedet og oplysningerne er fra fru Maren Kongsbak, født Langgaard, Thisted Plejehjem, Thylandsvej 37, der i mange pr boede henholdsvis i Hundborg og på Nørre Allé i Thisted. 50
Disse postkort fra Vestervig har Maren Pedersen, Oddesundvej 204, Snedsted, sendt til ”Jul i Thy”. Det øverste er en tegning af Vestervig Kloster, som man tænker sig det har set ud, da der både var kloster og kirke. På det nederste billede er Tinghuset opført. Det skete ifølge Trap i 1833, så kortet mp være af lidt yngre dato end anført i den tekst, der er trykt nederst på kortet. 51
Dette billede fra Østerild Skole 1915 er indleveret af Tage Hove-Nielsen, søn af kroejer Lars Nielsen, Øserild. Han har sammen med Eva Sørensen, gift med tidligere kroejer i Østerild, Andreas Sørensen, og Eva Sørensens søster, fru Anna Hansen, gjort forsøg på at finde ud af navnene på de mange børn. Bagerste række fra venstre: Drenge fra Riskærgaard, nr. 4 Theodor Nielsen ( Hov smeds søn), Mads Christensen (slagter), Chr. Nielsens søn (rejst til USA), Chr. Sørensen (maler), Kr. Damsgaard (senere minister), Chr. Nielsen (USA), Viktor Thomsen (bager), Johs Munk Larsen. Næste række: Charles Christensen (brugsuddeler), Rudolf Gregersen (USA), Peder Mathiassen, Theodor Harring, Søren Nielsen, Thorvald Thomsen (bager), Tage Hove-Nielsen (kroen), Alfred Thomsen (bager), ? Harring, Sv. Jensen (senere skoleinspektør i Mariager), Holger (møllerens søn), ukendt, Henry Thomsen (bager), Niels Poulsen. Midterste række: Pige fra Riskærgaard (gdr. Jensen), skomager Mathiassens pige, Chr. Smeds Johanne, Magda Bonnerup, Ottilia Munk Larsen, Margrethe Poulsen, Anna Larsen (Krüger), Magda Gregersen, Gunhild Laursen, Laura Nielsen, Maja Hyldig (slagter), Margrethe Olsen, Agnes Sørensen, Karen Roesen, Helga Jensen (maler), Helene Nielsen, Karen Hyldgaard, Ele (Hov smeds pige), Erna Jeppesen (fiskehandlerens datter), Anna Hendriksen, Stinne Hyldgaard, Margrethe Munk Larsen, Ella Munk Larsen, Elna Nielsen, Kristiane Pedersen (skrædder). Forreste række: Bager Christensen, Frøstrup, gdr. Jensens søn. Riskærgaard, Frost Jensen (urmager), Laurits Larsen (tækker), Jens Peder Damsgaard, Adolf Korsbæk  (postens søn), to af Lars Nielsens drenge, Holger Gadeberg (smeden), Gerald Jeppesen (fiskehandler), Aksel Larsen (tækker), Valdemar Poulsen. Endvidere ses enelærer Jensen og hans hustru i billedets højre side. 52
Dette billede af snekastere i Tved 1936 er taget nord for den gård, der tilhørte Ove Frøkjær. Laurids Kanstrup, Ballerumvej 316, kan huske navnene på de fleste. Supplerende oplysninger er givet af Anton Frederiksen, Nørbygaard i Tved. Den første i bagerste række fra venstre er ukendt. Derefter Chr. Strømgaard, Peter Nielsen, Chr. Kjær, Jens Gasberg, Jens Bjerg, Karl Knudsgaard, ukendt. I næste række: Laurids Kanstrup og Ove Frøkjær. Næste række: Ukenddt, Peder Hove, Henrik Henriksen, sognefoged Jens Nielsen, Alfred Bjerg. Næste række: Peder Pedersen (Rimme), Frederik Frederiksen, Jens Skalshøj, ukendt. Forreste række: Jens Nikolaj Sørensen, Chr. Gregersen og snefoged Chr. Nørgaard. 53
Sommeren 1984 overtog KFUM-spejderne i Thisted ansvaret for denne kystbåd fra Klitmøller. Båden er bygget 1940 af skibsbygger Peter Chr. Mortensen og er søsat under navnet ”Danmark”. Dette billede er fra efteråret 1947, en tidlig morgen ved 3-tiden, hvor man forsøgte at få båden på havet, hvilket mislykkedes på grund af lavvande. Personerne fra venstre: Niels Peter Jensen, Christian Trab, Christian Jensen, Peter Olsen Krogh, Martin Bunch Madsen. De fire som havde part i båden, var Niels Peter Jensen, Christian Trab, Peter Bach og Christian Bach, de to sidstnævnte er ombord på båden for bl.a. at passe den én-cylindrede Hundested-motor. Eneste nulevende er Christian Trab, som har givet disse oplysninger. Bådens navn er i dag ”Sejr” og KFUM-spejdere har ligggeplads til den i Thisted Østhavn. 53
Dette fotografi fra Østerild Mejeri er udlånt af Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild. Det er kommet fra Marie Kanstrup, Kløv. Mejeristen hed Sunesen. Kusken på mælkevogn nr. 3 fra venstre er Chr. Damsgaard, der da boede i Kløv, hvor Karoline Henriksen har boet, oplyser Marie Kanstrup. Kusk nr. 2 fra venstre er vist Chr. Krag, Ballerum. 54
Dette billede fra Stenbjerg Skole 1919 er kommet fra Helga Morberg Madsen, Stenbjerg Krikevej 53, datter af Mikkel Bonde, Stenbjerg nr. 2 i næstforreste række fra venstre. Hun har fundet frem til følgende navne: Forreste række liggende Theodor Mikkelsen og Magnus Christensen. 2. række fra venstre: Cecilie Christensen, Helga Bonde, Marie Mikkelsen, Marie Jensen, Karen Jensen, Petrine Pedersen, Karl Mikkelsen, Kristian Christensen, Jørgen Nielsen, Niels Munk, Mejner Nielsen, Ole Petersen. 3. række fra venstre: Julie Jensen, Everne Eriksen, Stinne Iversen, Methe vang, Magda Vang, Jørgine Andersen, Johanne Nielsen, Stella Nielsen, Petra Nielsen, Anna Søe Christensen, Petrine Christensen, Elly Bonde, Frida Andersen, Kristine Bonde, Karen Christensen, Stinna Christensen, Karen Christensen. 4. række fra venstre: Fru Jensen, lærerens kone, Elly Jensen, Agnes Jørgensen, Ottomine Eriksen, Stinne Poulsen, Gudrun Kristensen, Karla Andersen, Kristella Erkisen, Helga Poulsen, Marie Petersen, Else Bonde, Stinna Christensen, Kristella Kristensen, Pethea Christensen, Knud, efternavn ukendt, Peder Mikkelsen, Karl Bonde, Holger Christensen, Kristian Jensen, Jens Mikkelsen, Christen Poulsen. Bagerste række: Søren Jensen, Viggo Eriksen, Martin Bonde, Alfred Iversen, Thøger Eriksen, Christen Christensen, Niels Nielsen, Peder Bonde, Jens Ravnsmed, Ernst Mikkelsen, Karl Petersen. 55
Mejeriet Nyhåbs 25 års jubilæum på ”Gjæstgiveriet” i Hørdum var en stor begivenhed. Omkring 30 damer vartede op, og en tjener fra Hotel Aalborg i Thisted sørgede for, at alt gik som det skulle. I bagerste række fra venstre: Aldry Larsen, Anna Larsen, ukendt, Marie Bisgaard, Maren Tølbøl, Anna Pedersen, Johanne Bisgaard, Thea Olsen, Ellen Sørensen. Midterste række: Ida Sørensen, Else Hornstrup, Marie Munk, Anna Pedersen, Karen Møller, Johanne Olsen, ukendt, Marianne Knakkergaard, ukendt, Ida Høje, Helene Pedersen, Kathrine Krogsgaard, Thea Pedersen, Jenny Carlson. Forreste række: Anna Fogh, Anna Jensen, Elna Pedersen, Thea Høje, tjeneren fra Thisted, Frederikke Bach, Hilda Andersen, Anna Overgaard, Henny Svalgaard, Billedet er fra Holger Hartmann Jensen, Bjerregård i Hørsted. I ”Hørsted Museum” har han samlet mange genstande, papirer og billeder, som fortæller kulturhistorie fra flere århundrede. 56
57-69 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 58: Efter i 45 år at have haft bopæl i Lille Kongensgade 2 ved Kgs. Nytorv vender maleren Kirsten Kjær tilbage til sin hjemegn. Hun er født i V. Thorup og får ophold på plejehjemmet i Frøstrup.

Side 59: Røde Kors i Thisted vil for 2. gang udgive julemærker. De er tegnet af billedhuggeren Henning Wienberg Jensen, som i mange år boede i Thisted, nu på Mors.

Side 60: Gdr. Ole Vestergaard, Kjærgårdsholm, Nors, blev formand for Landboforeningen Nordthy, da Kaj Kristensen, Thorsted, ønskede at trække sig tilbage. Ole Vestergaards bedstefar, Chr. Vestergaard, Kjærgårdsholm, blev valgt til landboforeningens formand for 50 år siden. Til venstre den ny formand, til højre den afgåede, i midten tidligere formand F. C. Frandsen.

Side 61: Vandet skyllede ind over Kystvejen i Thisted, bilerne kunne ikke komme videre, og vejen blev afspærret fredag den 13. januar.

Side 62: Tre generationer har haft Klitmøller Kro i 50 år. Den drives nu af Kirsten og Victor Storm.

Side 63: Det nye bestyrerpar på Visby Vandrehjem, Susanne og Per Juul Jensen.

Side 64: 11 realister årgang 1924 mødtes den 22. maj i Thisted til 60 års skolejubilæum. Oprindelig bestod klassen af 30 elever. I forreste række fra venstre står Katrine Poulsen, København, Vera Linde (Nielsen), Silkeborg, Johanne Poulsen, Thisted, og Mary Erichsen (Kjellerup), Randers. I midterste række Adolf Madsen, Thisted, Jens Evald Jacobsen, Sevel, og Martin Pedersen, Thisted. I bagerste række Gustav Biering, København, Børge Poulsen, København, Harald Jensen, Aalborg, og Helge Hald, Thisted.

Side 66: Snedsted Tambourkorps var på march i Thisteds svenske venskabsby, Uddevalla, lørdag den 16. juni i anledning af det nordiske venskabsbymøde. Fra Thisted deltog endvidere Thy Folkedanserlaug, sangerne Holger Nørager og Henry Sørensen samt repræsentanter for Thisted Kommune og Foreningen Norden.

Side 67: Chr. Vangsgaard Kvejborg, Sønderhå ses her til venstre, har været på Vildsund Market hver eneste år siden 1910. På markedet den 25. juli mødtes han endnu engang med hestehandler Jens Svendsen, Låsby, i midten med hat på. På hesten Jens Svendsens søn Peter.

Side 68: Dronning Margrethe ved afsløringen af stenen ”Rejst til minde om Erik Jensen, født i Helligsø 1906, biskop Aalborg Stift 1950-75. Kgl. Konfessionairus”.

70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Johan Galster

Olaf Nørgaard

Jørgen Miltersen

Tage Hove-Nielsen

Werna Linde

Anders Bisgaard

Tegner: Carl Lindblad

Fotograf: Tage Jensen