Jul i Thy 1983

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-11 Drengeår i Thisted – Af Johan Galster

Billedhuggeren Johan Galster fortalte sidste år om barndomsoplevelser i Thisted og Hansted. I år beretter han bl.a. om skoletiden og faderens konflikt med Thisted Byråd.

 

Billeder:

 

Side 7: Punktering under en automobiludflugt ca. 1915. Fra venstre Johan Galster, chaufføren, Johan Georg Galster og Poul Uttenreitter.

Side 8: Søndagsudflugt fra Sjørring 1919. Fra venstre Sigbrit, islænderen Claus, Grethe, Johan og Johan Georg Galster, Musse Odde, Anne Lise og Gerda Galster.

Side 9: Østgavlen af ejendommen ”Grønland” på Hundborgvej 1920. I døren sidder Anne Lise Galster. Da Ludvig C. O. Bendixen et par år efter erhvervede huset, kom det til at hedde ”Hegnet”.

Side 11: Johan Galster foran ”Grønlands-fæstningen” 1920.

13-16 Knapper –  Af Mette Fastrup.
17-20 Thybomålet er ved at forsvinde i Syd-Dakota – Af Ronald Jespersen.

 

Billeder:

 

Side 17: Ronald og Delores Jespersen.

Side 19: Vestsiden af hovedgaden i Viborg, fotograferet i 1913.

Side 20: Den nye bank i Viborg, opført efter 1913.

Thyboerne, der udvandrede til Dakota, slap ikke snevanskeligheder. Billedet er fra Viborg efter en snestorm 1909.

21-22 Gensyn med Hvidbjerg – Af Anna Kathrine Enevoldsen.

Billede på side 22: Lærer Støttrup i klasseværelset i skolen på Helligkildevej i Hvidbjerg 1936-37.

23-24 Han kæmpede ved Amalienborg – Af Jørgen Miltersen.
25-32 Svarte døden – Af Erling Kristensen.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette billede blev fundet i et gammelt album, der dukkede op under en oprydning hos Jenny Thingstrup. Hun boede Silstrupvej 21, før hun kom på Dragsbækhjemmet. Ruth Skadhauge, Thisted, har sendt billedet til ”Jul i Thy”. Hun oplyser, at fotografiet er fra Marie Kristiansens systue i Vestergade. Systuen havde til huse, hvor der var eller senere blev bødkerforretning. Marie Kristiansen var meget dygtig, og det var for de unge piger eftertragtet at komme på hendes systue, før de skulle giftes. Selv blev Marie Kristiansen aldrig gift. Så vidt vides, havde hun været forlovet, men hendes forlovede døde. Hun virkede bl.a. inden for Blå Kors. Billedet er formentlig fra 1910-20. 33
Petrine og Chr. Hvelplund, Aldershvile ved Thisted, var omgivet af børn, svigerbørn og børnebørn, da dette billede blev taget omkring 1940. Harald Hvelplund, Brund, har givet følgende oplysninger: Vi var otte søskende, da billedet blev taget. Efter alder Peter, Christian, Asta, Aage, Thora, Harald, Jens Rahbek og Ellen Margrethe. Bagerste række fra venstre: Aage, Peter, Jens Rahbek, Ellen Margrethe, Harald, Thora, Christian og Astas mand N. K. Larsen. Siddende fra venstre: Aages kone Karna med Erik, Peters kone Kamma med Mogens, Petrine og Chr. Hvelplund, Asta med Bent (skakmesteren) og Inger-Lis. 34
Fra Gran Canaria har Ivar Nielsen sendt nogle billeder fra Thisted. Hans far, Anton Nielsen var først møller i Dollerup og på Mellemmølle i Thisted, senere forretningsfører for Fællesbageriet. Familien blev fotograferet i 1918-19 hos Ingrid Jørgensen i Thisted, hvor Anton Nielsen og hans kone, Marie, mødte op med deres tre børn. Bagerst Ivar Nielsen, der feter at have drevet automobilforretning i Kolding har slået sig ned på Gran Canaria, hvor han og hans kone nu har nydt livet i en snes år. Forrest Agnes Nissen, Kastanieallé 44, Sønderborg, og Hans Nielsen, der har arbejdet på Danfoss og bor Egevej 62 i Havnebjerg på Als. 35
Om lastbilen oplyser Ivar Nielsen: Det var en af de første i Thisted, en Triangel med faste bagdæk og træsæder i førerhuset. Som anført på fordøren var største hastighed 18 km, største belastening 1250 kg. Lastbilen tilhørte Thisted Dampmølle. Jeg fik nogle gange lov til at komme med chaufføren, Søren Nielsen, til Østerild eller Frøstrup. Ved Kløv Bakke skulle vivende og bakke hele vejen op ad bakken. Bilen kunne ikke klare at køre forlæns.

Billedet er taget på Mirabellavej, hvor Søren Nielsen boede.

35
Dette billede fra Næstrup Skole 1927 er kommet fra Karen Pedersen, Hundborgvej 51, Thisted. Hendes far var Johs. Pedersen, Næstrup. I forreste række fra venstre: Gustav Nielsen, Ricard Pedersen, Niels Peter Nielsen, Holger Pedersen, Aage Sørensen, Ole Nielsen, Christian Nielsen. 2. række: Lydia Pedersen, Petra Jensby, Thea Overgaard, Marie Pedersen, Elfrida Nielsen, Anna Nielsen, Martha Nielsen, Alvilda Nielsen, Magna Dahlgaard, Anna Tousgaard, Magda Lando Nielsen, Ester Overgaard, Gerda Overgaard, Lisbeth Overgaard. 3. række: Nikoline Nielsen, Astrid Dahlgaard, Karen Sørensen, Karna Nielsen, Ellen Nielsen, Hedvig Nielsen, Magda Sørensen, Kristine Pedersen, Nikoline Pedersen, Marie Tousgaard, Betty Søgaard, fru Jenny Overgaard, lærer Overgaard. 4. række: Chr. Dahl Nielsen, Asger Pedersen, Chr. Georg Sørensen, Thorvald Serup, Peder Pedersen, Henry Nielsen, Jens Ingvar Landbo Nielsen, Johannes Pedersen, Christian Tousgaard. 36
Flere er kommet med nærmere oplysninger om billedet øverst side 47 i ”Jul i Thy” 1982. Billedet var fra fru Aase Krøigaard, Bakkevej 6, Virum. Hun er blevet kontaktet af Ellen Monberg, Rungsted, som er med på billedet, og hun kunne huske navnene på alle. .Bagerste række fra venstre løjtnant, cand. mag, og cand. theol. Niels Hansen, Th. Poulsen, Sjørring, Harald Schilling (faderen lokomotivfører), cand. theol. Jacob Holdt (senere lektor på Herlufsholm, derefter sognepræst på Sjælland), Gerda Høyer (faderen direktør på Koopmanns Slagteri), lærerinde Marthea Christensen, Ellen Jensen (datter af arrestforvalteren, gift med ingeniør Monberg, Monberg & Thorsen), Harald Dolleris (branddirektør) og Samuel Aagaard (missionær). Forreste række: Addamine Jørgensen (faderen præst), Alfred Bech Larsen (fyrmester), Elfrida Hyllested (bundtmager), Christian Nørgaard (sagfører), Ingrid Knudsen, Karen Bjerregaard (købmand), Ingrid Møller og overlærer Børresen. Om Ingrid Møller oplyser Anders Præstegaard, Hanstholm: Hun var datter af lærer Poul Møller, Thorsgade 6, og hustru Christiane, datter af Anders Borup (søster til min kone Petrine). Lærer Møllers havde seks pigebørn, der kom ud til deres bedstefar, A. Borup, og deres moster, Petrine. Der var tradition for, at realskolen skulle hen at se det sølvbager, Ingrids bedstefar havde fået i 1911 ved barskibet ”Victoria”s stranding. Senere fandt A. Borup et stykke rav på et pund (500 gram), som også blev beundret, og de var også inde i redningshuset med robåd, hvor A. Borup fortalte om strandinger og redningsforsøg. 37
Sådan så Sundby Teglværk ud ca. 1908. Harald Jensen, Oddesundvej 102, Thisted, oplyser, at manden i hvid jakke fra venstre er Kresten Borggaard. Han har på sin højre side sin kone og deres ældste datter, Mette. Manden, der står ved de to heste, er formentlig Jens Krogh, Sundby. 38
Få dage før sin bortgang sendte min bror, Einar Nørby, mig ”Jul i Thy” og bad mig om muligt at identificere nogle af personerne i en realklasse i Thisted 1913, skriver Ellen Nørby Holm, Rønne. Det lykkedes at identificere de fleste. Bagerste række: Lærer Antonsen, Hjalmar Bøggild (s. a. købmand B.), Kristen Kristensen (senere lærer på Nr. Nissum Seminarium), Sebrecht Eyber, Martin ?, ukendt, Bertel Bertelsen, Fridtjof Østerby (malerm. Ø.), Sofus (Vøtz), rektor Børresen og en lærerinde. Næste række Mette Yde, Inger Prohaska, Ellen Nørby, cand. theol. Ja. Holt, Lizzie Conradt Eberlin (politim. Og borgm. C. E.), Karen Margr. ?, to drenge ukendte, Agnete Undén, Elna Rønn Nielsen, to drenge ukendte. Imellem 1. og 2. række: Knud Bache (amtm. B.). 1. række: Ellen Nielsen (redaktør N.), lærerinde Matthea Christensen, Christiane ?, Karen Brix (d.a. B., Landlyst), ukendt, Gudrun Kirkegaard (snedkerm. K.), Fanny Andersen (kunstmaler A., underviste i tegning), Einar Dybdahl (skrædderm. D.), Hakon Børgesen. 39
Nørhå Skole ca. 1928. Karl Hyldahl, Kalkværksvej 6, Nørhå, giver følgende oplysninger: Bagerste række fra venstre: Marie Pedersen, Karen Vangsgaard, Marie Andersen, Kristine Salmonsen, Anna Nielsen, Eva Munkholm, Nørgaard Lyhne, Aksel Nielsen, Kristian Nielsen, Frits Nielsen, Niels Borggaard, Anna Hyldahl, Anna Andersen, lærer Jensen. 2. række: Helga Sund, Edith Nielsen, Gudrun Nielsen, Thea Lyhne, Kathrine Bredahl, ukendt, Kathrine Andersen, Maren Kristensen, Marie Bredahl, Ebba Thomsen, Johannes Larsen, Niels Damsgaard. 3. række: Dagny Andersen, Klara Jørgensen, Martha Larsen, Elna Svendsen, Borggaard Svendsen, Børge Nielsen, Emil Bach Christensen, Karl Hyldahl, Peter Hyldahl, Elna Kristensen, Jenny Iversen, Astrid Nicolajsen, Musse Jensen, fru lærer Jensen. 4. række: Johannes Lyhne, Aksel Saubjerg, Ingmar Lyhne, Nicolaj Nielsen, Knud Jensen, Andreas Sund, Søren Damsgaard. Sidste række: Marie Borggaard, Thea Bach Christensen, Anna Larsen, Ellen Iversen, Helga Thomsen, Krestine Nicolajsen, Kirstine Bach Christensen, Anna Bredahl, Magda Winter. 40
Min mor og far havde i Ydby is-, brød- og konfektureforretning, fortæller grosserer Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning. I mange år kom Julius Jensen med flødeis til os, og jeg var ofte med ham til Oddesund. Jeg hjalp med at skifte saltvand ud og pakke ny råis i kassetterne til træskabene i forretninger. Billedet er taget i 1936 i Hvidbjerg, hvor cigarhandleren solgte Rønbjerg Is. Jeg mindes det, da det er 50 år siden Sigurd L. Sørensen fra Rønbjerg købte Pasteur i Thisted. 41
Dette er lærerne ved Thisted Borgerskole 1913. Den første fra venstre er ukendt. Derefter løjtnant Hansen, Marthea Christensen, cand. theol. Jacob Holdt, A. F. Antonsen og overlærer Børresen, oplyser en datter af A. F. Antonsen, Aase Krøjbaard, Virum. 41
Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro, har sendt endnu et billede fra Helligsø. Børnene i Helligsø Skole, stillet op ved østgavlen af skolebygningen. Billedet er taget tidligt på året 1919. Bagerste række fra venstre: Peter Toft, Laurids Søndergaard, Marius Petersen, Erik Jensen, Frode Früstück, Jens Otto Nielsen, Jens Hermansen, Einar Nørgaard. Næstbagerste række: Katrine Nikolajsen, Sigrid Nikolajsen, Hilda Mortensen, Kirstine Kobberø, Marie Jensen, Metha Smed, Elna ?, Olga Helligsø, Anna Kobberø, Maria Helligsø, Karen Mikkelsen, Kristiane Søndergaard. Miderste række: Johanne Toft, Klara Mortensen, Katrine Nielsen, Laura Pedersen, Anna Pedrsen, Edith Mikkelsen, Sara Mikkelsen, Helna Skriver Mikkelsen, Maren Helligsø, Oda Skriver Mikkelsen. Næstforreste række: Emil Giltoft, Poul Toft, Peter Giltoft, Kristian Ettrup, Poul Nørgaard Mikkelsen, Martin Mortensen, Alfred Mikkelsen, Aage Mikkelsen, Helge Mikkelsen, Kristian Nikolajsen, Kristian Knakkergaard, Henry Victor Pedersen. Forreste række: Esther Petersen, Laurette Mikkelsen, Dagny Skriver Mikkelsen, Anna Helligsø, Elly Mikkelsen, Marie Nørgaard, Helga Mikkelsen, Mette Nikolajsen. 42
Disse billeder kommer fra Erik Sodborg, Havekrogen 1, Vanløse. Det øverste er Thistedpiger på udflugt til Ashøje juli 1926. Øverste række fra venstre lærerinde frk. Helga Nielsen, Esther Dissing, Ellen Børgeskov, Frida Christensen, Inga Poulsen, Rosa Jacobsen, Charlotte Støjberg, Marie Møller. Mellemste række fra venstre: Ellen Poulsen, Gudrun Jensen, Sofie Wadmann, Ellen Sørensen, Lilly Nielsen, Karen Holm, Meta Sørensen, Kathrine Mikkelsen, Ingeborg Nielsen. Nederste række fra venstre: Karen M. Hansen, Nora Nielsen, Martha Christensen, Karen Lykkemeier, Kamma Andersen, Inga Krogh, Agnes Thousgaard, Frida Højberg, Edith Jensen. – Det nederste er fra en folkedanseropvisning i Thisted 21. april 1928. Øverste række fra venstre Agnete Møller, frk. Mathea Christensen, Ellen Dahl, Marie Møller, Edith Jensen. Nederste række fra venstre: Mona Larsen, Inga Krogh, Ester Birkholm, Frida Højberg. 43
Den over 80-årige Karen Fuglsang i Vandet har kunne give oplysning om næsten alle personer på dette billede af Blå Kors i Skinnerup og tilhørende børneforening ca. 1912. Forreste række fra højre: Jensine Sørensen, Stinne Mouritsen, Johanne Mouritsen, Stinne Stentæft (gift Kristiansen), Marie Stentoft (gift Ganderup), Anna Jensen, Karl Sørensen, Kristian Yde (med flag), Ole Sørensen, P. Knakkergaard Andersen, Lars Yde, Jens Agerholm, Viggo Jensen, Kristian Gade, Maren Stentoft (gift Sloth), Sigrid Nedergaard, Johanne Agerholm, Anders Sørensen, Karl Johannes Witter, Frits, Lars Sørensen, Chr. Peter Stentoft, Anders Andersen fra Ludvigsborg. 3. række fra højre: Elisabeth Langgaard, Kristiane Hansen, Stinne Andersen, Maren Jensen (gift Ravn), ukendt, Maren Stentoft (gift Kjær), Augusta Jensen (gift Larsen), Margrethe Langgaard, Magda Nedergaard, Ellen Langgaard, Rita Agerholm, Stinne Hansen, Kr. Hansen, Knakkergaard Stentoft, Wille. 4 række fra højre: Niels Nielsen, Martin, fru Witter, fru Nedergaard, fru Sørensen, Nicoline Stentoft, Ajs Tofts kone, ukendt, Charlotte (møllerens kone), Stine. Bagerste række fra højre: Pastor Witter, Niels Kresten Hansen, Niels Overgaard, Poul Hansen (med fanen), Jens Toft, Mølleren, Kr. Sentoft, lærer Nedergaard, Adolf, ukendt, Immanuel Nedergaard, Kr. Andersen. 44
Eleverne i Hunstrup Skole i året 1925. Marie Kanstrup, Kløv Møllevej 11, oplyser følgende: Øverste række fra venstre Alfred Bunch Mortensen, Hunstrup, Gotfred Matiasen, Hunstrup, Arne Hansen, Hunstrup, Nils Bertelsen, Grønbjerg, Thorvald Christensen, Grønbjerg, Frands Jensen, Kløv, Lars Pedersen, Klastrup, Anthon Frandsen, ”Højbygaard”. 2. række: Anna Nielsen, Hunstrup, Kristian Pedersen (Henriksen), Møller Kristensen, Kløv, husbestyrerinde Anna Mortensen (senere gift med lærer Andersen), Svend Aage Ubbesen, Grønbjerg, Oluf Juhl Larsen, Grønbjerg, Gunnar Bunch Mortensen, Hunstrup, Frank Frandsen, ”Kølbygaard”, Jens Knakkergaard Møller, Kløv, Aksel Andersen, Kløv, Simon Oddershede, Kløv, Jens Pedersen, Kløv, Alfred Pedersen (Henriksen), Hunstrup, Svend Aage Kusk Pedersen, Grønbjerg, Harald Jensen, Klastrup, Holger Jensen, Kløv. 3. række: Klara Knudsen, Hunstrup, Eva Kristensen, grønbjerg, Dora Frandsen ”Kølbygaard”, Sofie Langballe, Kløv, Niels Andersen, Kløv Kær, Oskar Mortensen Bunch, Hunstrup, Johannes Kanstrup, Kløv, Svanborg (Bedsted) Pedersen, Klastrup, Alfred Larsen, Kølbygaards Mark, Aage Ubbesen, Grønbjerg, Vilfred ? (søn af fodermester på ”Flyvskovgaard”), Hilda Knudsen, Hunstrup, Evelyn ?, Tove Hansen, Hunstrup. 4. række: Dick Aggerholm Jensen Hunstrup, Thorvald Jensen, Kløv, Herluf Bedsted Pedersen, Klastrup, Ida Andersen, Kløv, Mary Oddershede, Kløv, Marta Kristensen, ”Højbro”, Hunstrup, Edel Andersen, Kløv, Marie Pedersen, Klastrup, Karen Saarup, Kløv, Anna Andersen, Kløv, Anna Jeppesen, Klastrup, Astrid Kusk Pedersen, Grønbjerg, Elna Larsen, Hunstrup, Margrethe Slot Jensen, Nikoline Pedersen, Klastrup, Marie Kanstrup, Kløv, Ester Ubbesen, Grønbjerg, Edith Ubbesen, Grønbjerg, Kirstine Andersen, Kløv Kær, Mary Bunch Mortensen, Hunstrup, Karen Nedergaard, Hunstrup, Margaret ?, Ella Hansen, Hunstrup. – 20 af disse lever begyndte i den ny skole i Kløv 1. november 1925. 44
Thisted Borgerskoles 7. a var i 1927 på udflugt til Ashøje. Edith Frost Nielsen, V. Vedstedvej 1, Ribe, har gemt billedet og kan opgive navnene på de fleste. Forreste række fra venstre: Valdemar Langballe, Tage Bondesen, Viggo Hansen, ukendt, Aage Larsen, Emil Hede, Jens Petersen, Erland Kristensen, Børge Pedersen. 2. række: Anna Nielsen, Erna Jensen, Alma Eliasen, Karen M. Larsen, Edith Frost, Martin Petersen, Anders Christensen, Vagn Olsen, Petrus Hyldahl, Henry Nielsen. 3. række: Fanny Bisgaard, Agnes Larsen, Helene Jørgensen, bagved: Nora Tobiasen, Hardy Nielsen, Gudrun Hjortman, Gerda Jakobsen, Ella Hansen, bagved: Chr. Højberg, Ellen Mortensen, Lilly Pedersen, Angelica Petersen, Betty Overgaard og bagerst lærer Nørgaard. 46
25 år efter havde nogle af klassens elever, som stadig var bosiddende i Thisted, arrangeret en sammenkomst for på den måde at fejre 25 års jubilæum. 23elever var mødt op på Hotel Royal den 26. april 1952. Forreste række fra venstre: Ellen Mortensen, Fanny Bisgaard, Erna Jensen, Nora Tobiasen, Gudrun Hjortman, Ella Hansen, Viggo Hansen. 2. række: viceskoleinspektør Hald, Tage Bondesen, Jens Pedersen, Erland Kristensen, Børge Petersen, Emil Hede, Vagn Olsen, Martin Pedersen, Lilly Petersen, og yderst skoleinspektør Antonsen. 3. række: Vera Nielsen, Edith Frost, Ingrid Munch, Betty Overgaard, Angelica Petersen, Anders Christensen, Henry Nielsen, Chr. Højberg. 47
Arup Friskole sommeren 1901. Billedet er indsendt af Åse Hjelm Nielsen, Tømmerbyvej 210, Vesløs. Oplysningen om de enkelte elever er givet af nr. 3 i tredje række, Karl Kyndi, fisker og fiskeeksportør i Amtoft (1893-1978). Øverste række fra venstre: Peter Kjeldsen, Gustav Amtoft, Martin Frimer, Jeppe Kjeldsen, Kristen Nielsen Christensen, Anders Jensen, Sigurd Jensen, Ejnar Jensen, Laurits Kjeldtoft, Emanuel Christensen. 2. række: Louise Frimer, Kathinca Frimer, Mathilde Nielsen, Johanne Kristensen, Anna Kjeldtoft, Karen Nielsen, Nicoline Kjeldsen, Kristine Poulsen, Dorthea Christensen. 3. række: Aage Kjeldtoft, Erik Kjeldtoft, Karl Kyndi, Karl Kjeldsen, Otto Kristensen, Johannes Kristensen, Aksel Jensen, Laurits Kyndi, Kristian Kyndi, Adolf Nielsen, Johannes Jensen, Andreas Amtoft. Nederste (4.) række: Ellen Flyvholm, Andrea Nielsen, Ottomine Nielsen, Karoline Nielsen, Maren Kyndi, Kristine Jensen, Margrethe Jensen, Helga Jensen, Mariane Jensen (lærerinde, Hundslund ved Horsens). 48
I et gammelt album har Chr. P. Morell Mølgaard, Oddesundvej 123, Sundby, fundet dette fotografi fra omkring 1875 af familien Stentoft, der boede i Skinnerup nær Hønbjerg. Forældrene er Chr. Peder og Anna Kirstine Stentoft. Børnene fra venstre: Kristine, der blev gift med Anders Toftdahl, Kåstrup. Ellen, der blev gift med hotelejer Jens Bertelsen, Odense. Kristiane, født 1873 og gift med Hans Chr. Morell Mølgaard, Sundby. Deres søn har overladt billedet til ”Jul i Thy”. 49
Slusebroen ved Egebaksande blev anlagt i forbindelse med udtørringen af Sjørring Sø. Da kaptajn Jagd deltog i anlægget af en telegraflinje fra Skive til Nykøbing og Thisted, øjnede han muligheder ved at gennemføre en udtørring. Ad kanaler og åer skulle vandet ledes ud i Ove Sø, videre til Ørum o Flade søer og ud i Thyborøn Kanal. Kaptajn Jagd nåede aldrig at høste økonomisk udbytte af sin indsats. Han boede sidst på Egebaksande. 49
Postgården og Telegrafstationen i Vangså ca. 1907. Billedet er kommet fra Ebba Kjærgaard-Jensen, Marievej 8, Snedsted. Hendes bror, strandfoged Arne Nystrup Hansen, Vangså, giver følgende oplysninger om personerne fra venstre: Tjenestepigen Signe Trab, Valdemar Nystrup, (blev vognmand og købmand i Vildsund, død 1962), Valborg Marie (gift Dybdahl, bosat i København), Andrea Nystrup Hansen, f. Kjærgaard. På armen har hun Chr. Amos Kjærgaard Nystrup Hansen (født i 1906, købmand ved Fredensborg, død 1981), Niels Nystrup Hansen (var kgl. kørende landpost, død 1941), Peder Erhard Nystrup Hansen (fik rusten efter sin far, boede i Thisted mange år, flyttede til Hornbæk, død 1978). På postvognen Vangså-Thisted sidder Hans Pejtersen, der flyttede til nr. Vorupør. Postvognen var beregnet til 6 personer, men somme tider var der dobbelt så mange med. 50
Endnu omkring 1930 var der livlig markedshandel ved Landmandshotellet, der stødte op til Frederikstorv i Thisted, og dette syn var ikke usædvanligt. Den lille til venstre med stokken er en søn fra Landmandshotellet: Henning Andersen, nu landsretssagsfører i Hvidsted ved Ringsted Derefter politibetjent J. P. Jensens søn, Herluf. Den store er Niels Jensen, senere bilsælger. Billedet er fra Frida Jensen, der i 32 år var servitrice på Landmandshotellet. Hendes søster, Anna Andersen, var gift med hotellets ejer. 51
Dette billede blev taget, da Thisted Kolonialhandlerforening 4. juni 1927 fejrede 25 års jubilæum. Dengang var der omkring 35 kolonialhandlere (købmænd) i Thisted. Bestyrelsen bestod af de fem herrer. Bagerst fra venstre Otto Mortensen, der havde forretning i Østergade 19, Aage Jensen, Nytorv (nu Arne Svendsen) og Th. Thomassen, hjørnet af Asylgade og Frederiksgade. Forrest C. Fredskild Christiansen, Vestergade 25, og J. P. Dige, Købmandsgården på hjørnet af Østergade og Strandgade, nu revet ned. Billedet er fra Esther Fredskild Christiansen, Aalborg. 51
Samtlige elever i skolen på Helligkildevej i Hvidbjerg blev fotograferet 8, april 1935. I venstre side står lærer Støttrup, i højre side lærer Grusgaard. Foran lærer Grusgaard sidder lærerinde Nicoline Larsen, der var lærerinde på forskolen ved Jegindøvej, men hun fik lov til at komme med på billedet. Det er sendt til Jul i Thy fra Anna Katrine Enevoldsen, Jernbanegade 8, Viborg. 54
Dette billede er fra Kjelstrup Fattiggård 1912, oplyser Anton Thomsen, Nørhå Byvej 7. Bestyrer Thomas Klit Thomsen står ved en radrenser sammen med sønnen Anton. Hans kone Abelone har sønnen Thomas på armen. De træ knælende er ved at tynde roer ud. Det gjorde man dengang med små håndhakker. Anton Thomsen kan ikke huske hvem manden er. Ved hans side Jensine, der var pige på fattiggården, og Johanne, som senere blev det. 55
Ejeren af Café Snorren ved Thisted Havn, Emil Jacobsen, blev fotograferet sammen med sin kone Anna og deres døtre omkring 1934. Døtrene er Emilia, Ingrid og Eva. Familien flyttede senere til Århus og drev en fiskeforretning. Billedet er fra Esther Thomsen, Vestergade 2, Thisted. 55
Salomon Jepsen, Rydevænget 113, Århus, var i 1926 forkarl på Landlyst ved Thisted og kørte selvbinder med tre heste for. 56
Der er kommet oplysning om flere personer på billedet side 55 i Jul i Thy 1981. Det er fra et møde med repræsentanter for elværker i Thisted Amt ca. 1940. Siddende fra venstre Birton Nielsen, Hønbjerg, Jens Bukh, Flade, og yderst til højre Chr. Hvelplund, Aldershvile, Thisted. 2. række konsul Thomsen, Thisted, borgmester Haurum, Nykøbing, Gunnar Bredsted, Ø. Jølby, viceinspektør Antonsen, Thisted, konsul Richard Hove, Thisted, og socialinspektør Jørgensen, Nykøbing, der har sin søn, Gunnar, med. I rækken bagved står bl.a. Chr. Westergaard, Kjærgårdsholm, Nors, og driftsbestyrer Jensen, Thisted Elektricitetsværk. Bagerst ved vinduet længst til venstre Peder Kortbæk, Mellem Jølby. I midten overlærer, byrådsmedlem Marius Jørgensen, Thisted. 56
57-66 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 57: Bertha Bjerregaard, født 6. marts 1883, døde 18 oktober 1982, godt på vej til de hundrede. Hun kunne huske at hun sammen med sin far, kunstdrejer C. Bunch, havde besøgt digteren J. P. Jacobsen.

Side 59: Læge Torben Gjerløff, Thisted, modtog som den første Mefa-prisen på 25.000 kr. Prisen er indstiftet af Foreningen af danske Medicinfabrikker. Den skal hvert år uddeles til en praktiserende læge, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats. Torben Gjerløff har arbejdet for at få spædbørnsdødeligheden nedsat.

Side 60: Direktør H. C. Lilleøre, Thy Korn i Bedsted, købte i januar Thys næststørste gård, Tandrup, af Preben Lützhøft (til venstre). Sælgeren og den ny ejer er fotograferet foran gårdens hovedbygning. Ejerskiftet fandt sted 15. marts. Thys største gård er Rosvang.

Side 64: Den sidste søndag i Juli havde Thy Køreselskab stævne på Rosvang. 10 ekvipager genoplivede fordums tider, da det hørte til dagens orden, at hestekøretøjer rullede ind i den store gård ved den udtørrede Sjørring Sø. Kusken på denne vogn er Kr. Jonasen fra Tingstrup.

 

67-69 Breve ti Jul i Thy.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Johan Galster

Mette Fastrup

Jørgen Miltersen

Ronald Jespersen

Anna Kathrine Enevoldsen

Erling Kristensen

Tegner: Carl Lindblad

Fotografer: Tage Jensen & Mette Fastrup.