Jul i Thy 1982

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-13 Barn i Thisted og Hansted – Af Johan Galster.

 

Billeder:

Side 3: Johan Galster i Thisted juni 1982, da han skænkede en buste af J. P. Jacobsen til museet.

Side 4: Familien Galster i haven ved Australiasminde sommeren 1907. Bagerst fru Gerda Galster, født Westergaard (1872-1921), til højre Grethe Galster (1904-42). På bænken sidder Johan Georg Galster (1873-1922) med Annelise Galster (1906-1980).

Side 5: Fra Dragsbækvej flyttede familien til Vestergade 8, hvor Johan Georg Galster fik kontor på 1. sal. Overretssagsfører J. G. Galster står der mellem de to vinduer. I stueetagen havde Handels- og Landbrugsbanken kontorer, da Gerda Galster tog dette billede.

Side 6: Gerda og Johan Georg Galsters fire børn, fotograferet i 1911.

Side 8: Johan Georg Galster på badetur med sine børn ved Bøgstedrende 1914: Johan, Sigbrit, Annelies og Grethe. Fotografiet, taget af Gerda Galster, blev præmieret af ugebladet ”Verden og Vi”.

Side 9: Familien Galsters lysthus i haven ved havnen, fotograferet 1915 fra badehuset af fru Gerda Galster.

Side 10: Fra Dyrskuet i Thisted 1920: På ovenstående kanonfotografi ses fra venstre: Forfatteren Bertel Budtz Müller, Grethe Galster, digteren William Waagner, Sigbrit Galster og Anne Lise Galster. De tre unge damer er mine søstre, døtre af overretssagsfører J. G. Galster, som nok ikke havde gjort sig klart, hvor dristigt det var ar sende sine døtre i alderen 13-16 år til dyrskue med William Waagner. Dog ser det ud, som om Bertels tilstedeværelse skyldes en pålagt rolle som ordenshåndhæver, hvilket han på billedet synes at være sig bevidst. Måske har det været moderens indsats, at Bertel kom med. Damernes udtryk afspejler tydeligvis det risikable i foretagendet. Min far, der var født i København 1873 med rødder på fædrene side til Nørresundby, Fredericia og Ribe-egnen, boede i Thisted fra 1904 til sin død 1922. Han udsendte med jævne mellemrum i tiden 1900-21 i alt 8 digtsamlinger bl.a. under pseudonymet Svend Thy. Den sidste var ”Ral”, som kom i 1921 på eget forlag. Heri gives et morsomt, satirisk billede af Thisted By for 60-70 år siden. Samme år udgav han som forlægger (Galsters Forlag, Thisted) værker af bl.a. Bertel Budtz Müller (”En Synderinde”), William Waagner (”Knøs og Tøs”) og Knuth Becker (”Silhuetter I”) samt en roman af Emmy Carell ”Kan mænd undværes”, som opnåede det uhørte at blive beslaglagt af myndighederne som pornografi. R. Broby Johansen gør i øvrigt meget stads af både B. Budtz Müller og W. Waagner i sin kunstvejviser: Thy og Hardsyssel (Hamlet 1980). Johan Galster

14-16 Martha kom os så nær – Af Mette Fastrup.
17-25 Da thyboer tog land i Dakota – Af Jørgen Miltersen.
26-29 Hos digteren i Thorshavn – Af Mette Fastrup.

Billeder:

Side 27: William Heinesen tænker tilbage på et langt liv.

Side 28: Elise og William Heinesen kan fejre guldbryllup fredag den 10. december 1982.

30-31 Breve til Jul i Thy.
32 Brev til en ven – Digt af Mette Fastrup.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette fotografi findes på et postkort, der formentlig er fra 1918. Det er skrevet til Johannes Jepsen i Thisted, der fik følgende hilsen: ”En glædelig jul og et godt nytår ønskes af Familien Dahl, Thisted Mark”. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem ses på billedet. Hvem kan hjælpe? 33
Fra en forskole til den senere Kirkeby-skole i Nors. Arthur Didriksen oplyser: Børnene i bordrækken ti venstre er: Kristian Svendsen (nu maskinstation), Tage Møller Andersen (død), Sigurd Nielsen (politimand i København), Anna Hundahl (nu fru pastor Møller, bosat ved Horsens), Anna Nørgaard (gift med tidligere sognerådsformand Jensby), Jenny Søgaard (fru læge Paaby, Svendborg), Verner Nørgaard Oddershede (brugsleder i København), Aksel Vogensen (mejerileder i Skalborg ved Aalborg), Agnes Hansen, Elisabeth Nielsen, Anna Pedersen (rejst til Amerika). Bordrækken i højre side fra oven: Stinne Harkjær Møller (fru Knudsgaard, Nors), Karen Nielsen (fru Larsen, Mors), Carl Tange (nu Thisted), Tage Vilsbøl (læge, vistnok Herning), Kristian Strømgaard, Nors, Herluf Jensen (druknede som ung), tog piger, jeg ikke erindrer, Emil Rysgaard (fængselsbetjent), Magda Vestergaard (datter af sognefogeden), en pige, jeg ikke erindrer, damen ved væggen er lærerinde frk. Kristensen, Edith Andersen, Viktor Nielsen (murer i Thisted), Nordentoft Andersen og gårdejer Hyldgaard?, Nors, Arthur Didriksen, Nors. 34
Tre søstre fra Munkholm i Brund blev fotograferet i Thisted omkring 1880. Fra venstre Louise, Ane Marie og Bodil Munk Larsen. Ane Marie og Bodil blev gift med brødrene Niels og Søren Gravesen, Hillerslev Havreland. Efter at Bodils mand var død, bliv hun gift med Chr. Jensen (Ørgaard), oplyser Niels Gravesen Frandsen Kloster, Vuskærvej 19, Thisted. 35
Ved en dilettant-forestilling på Hørdum Kro i 1936 opførtes ”Da skørteregimet faldt”. Anton Thomsen, Nørhå Byvej 7, oplyser, at følgende spillede med: Gerda Hedeholm, Gunnar Sørensen, Anton Markær, Herdis Sørensen, Thomas Pedersen, Mary Pedersen, Agnes Mærkedahl og Anton Thomsen selv. 35
Fra Stagstrup Skole 1920. I bagerste (første række) fra venstre: Tjeneste pige Anna Sørensen med Tyge Bangsgaard på armen. Svenning Pedersen, Thomas Morsing, Thomas Pedersen, Robert Pedersen, Johannes Kjærgaard, Viggo Mikkelsen, Alfred Lauritsen, Peter Bylov, Niels Bjerggaard, Lars Larsen, Søren Overgaard, Jens N. Jensen og Salomon Nielsen. 2. række: Stine Nørgaard, Hilda Mikkelsen, Mary Bjerggaard, Mary Nielsen, Marie Nørgaard, Vestergaard, Dagmar Nørgaard, Vestergaard, Maren Mikkelsen, Magdalene Thinggaard, Inger Pedersen, Anna Holm, Louise Skibsted, Anna Nielsen, Emma Nørgaard, Vestergaard, Lærer Bangsgaard, Fru Bangsgaard med Anelise på armen. Den midterste række: Karl M. Jensen, Adolf Bylov, Martin Mærkedal og Povl Chr. Jensen. 3. række: Stine Vang, Laura Bjerggaard, Maren Sørensen, Mary Overgaard, Anny Sørensen, Herdis Thomsen, Simon Bylov, Chr. Jensen, Jens Vang, Thomas Sørensen, Aage Mikkelsen, Chr. Vang, Thomas Pedersen og Karl Christensen 4. række: Thomas T. Mikkelsen, Jens Mærkedal, Børge Bangsgaard, Chr. Bangsgaard, Johan Bangsgaard, Chr. T. Mikkelsen, Aage Christensen og Jens Skibsted, oplyser Jens N. Jensen, Skolegade 7, Thisted. 36
Aa. Jespersen, L. I. Branders Allé 5, København, meddeler, at dette billede er taget af hans far, lokomotivfører L. P. Jespersen omkring året 1925. Manden på billedet, der er taget ved remisen i Thisted, er lokomotivfører Laurits Hansen. L. P. Jespersen boede Møllevej nr. 42. Han døde i 1944 i en alder af 53 år. 37
Sennelsgymnaster til Sjørring-fest i 1930.Det er følgende, oplyser Niels Bak, Brusgårdsvej 1, Hov. Bagerst fra venstre: Emil Pedersen, Sennels, Alfred Pedersen, Sennels, Niels Pedersen, København. 2. række: Ejnar Nielsen, Nors, Eli Sørensen, Langvad, Viggo Sloth, Øsløs, Niels Bak, Hov, Aksel Jensen, Brund. 3. række: fanebærer Karl Dahlgaard, Sennels, leder Viggo Jensen, Ullerupgaards Mark, Overgaard Eriksen, Hillerslev, Harry Christiansen, Skinnerup, Gunnar Sørensen, København, Henry Søe Vang, Kr. Bunk, København. 37
Børnene i Helligsø Skole fotograferet foran skolebygningen foråret 1915. Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro, oplyser, at børnenes navne er: Forreste række fra venstre: Marius Pedersen, ukendt, Jens Helligsø, Erik Jensen, Johannes Pedersen, Erik Smed, Alfred Pedersen, Niels Smed, Marius Nikolajsen, Kristian Nielsen, Jens Otto Nielsen, jens Nørgaard. 2, række fra venstre, siddende: Meta Smed, Olga Helligsø, Marie Jensen, Line Nielsen, Katrine Nikolajsen, Anna Pedersen, Karen Mikkelsen, Marie Nørgaard, Kristine Kobberø, ukendt. 3. række, stående: Kirstine Nørgaard, Stinne Bertelsen, Dagmar Helligsø, Alma Helligsø, Katrine Nielsen, Klara Grønkjær, Edith Toftdal, Aurora Früstück, Karen Nørgaard, Marie Møller, Marianne Jensen, Marie Pedersen, Inger Snedker, Line Jensen (Hermansen). Bagerste række: lærer Johannes Jensen, Peter Andersen, Vilhelm Troelsgaard, Jens Lund, ukendt, Poul Nørgaard, Kristian Knudsen, ? Toftdal, Aksel Didriksen, Peder Helligsø. 38
Dette billede viser mine oldeforældres hus i Dover, oplyser Thora Thomsen, Søndergade 24, Hvidbjerg, Thyholm. Min oldefar, Mads Christian Thomsen Seirsbøll, var født 19. august 1826 og døde 20. juni 1902 i Dover. Min oldemor, Sidsel Thomasdatter Mørk, var født i Dover 13. juni 1833 og døde i Dover 30. april 1915. Nr. 1 fra venstre er min mor, Ida Margrethe Seirsbøl, født i Ydby 1889, død i Ydby 31. oktober 1972, gift med tømrer Peder Chr. Andersen, født i Hurup 21. maj 1886, død i Ydby 21. november 1941. Nr. 3. fra venstre er Sidsel Mørk, født i Dover 13. juni 1833, død i Dover 30. april 1915. 39
På bagsiden af det fotografi, der er angivet her, står følgende: ”Til min søn Petrus Møllers 12-årige fødselsdag 1903 fra din fader”. Fotografiet er sendt til Jul i Thy fra Aase Voltelen, flintemarken 37, Vedbæk, der giver følgende oplysning: I vinduet Skaarups datter Carla. Øverste etage: fru sadelmager J. P. Møller med datteren Magda Møller, gift Kjærup. Andet vindue: Sadelmager J. P. Møllers søn, Charles Møllers. Yderst til venstre: J. P. Møllers ældste søn, Petrus Møller. I indgangen sadelmager J. P. Møller og farver Jens Pedersen. 39
Dette billede har Thora Thomsen, Søndergade 24, Hvidbjerg, Thyholm sendt til Jul i Thy. Hun ved ikke, hvor det er taget, men gætter på, at det kan være medlemmer af Ydby Husmandsforening. Måske nogle af læserne kan komme os til hjælp, så vi kan bringe nærmere oplysninger næste år. 40
Damptærskerværket i Tilsted ca. 1927. Peder Jensen, Oddesundvej 132, oplyser følgende om personerne. Fra venstre: fyrbøder Niels Peder Leegaard, Skjoldborg, fru Poul Laursen, Tilsted, gdr. Poul Laursen, tjenestepige Ingeborg Kristensen, en datter af Karl Kristensen, en datter af smed Madsen. Ved stigen Anders Bisgaard. Den ene kornbærer ved maskinen er Jakob Vestergaard. På maskinen ilægger Martin Nielsen. 41
Folkedansere i Thisted –  et billede til Jul i Thy fra direktør Arne Ringgaard Pedersen, København, søn af typograf Henry E. Pedersen. Par nr. 3 i forreste række fra venstre er faktor Wilhelm Pedersen og frue. Hvem kender de øvrige? 41
Fra det nu nedrevne Landlyst Teglværk. På billedet i midten fra lergraven ses Bubbi, en ukendt, Valdemar Mortensen og en svoger. Nederst i første række fra venstre: Gerald, ukendt, teglmester Büching, ukendt, ukendt, Nikolaj Petersen og Valdemar Mortensen. 2. række: Salmon Jensen, ukendt, Kr. Jensen, Jens Snæver Andersen, ukendt, og Eigil. 3: række: August Büching, Kr. Klausen, ukendt, ukendt, Bubbi Møbius og Karl Fjældgaard. Billedet er fra omkring 1953, oplyser Salomon Jensen, Rydevænget 113, Århus. 42
Til dette billede fra Landlyst Teglværk i Torp ved Thisted ca. 1925 er afleveret med denne tekst: Mester, Büching, Chr. Jensen, Kresten Tvilde, Chr. Mortensen, Chr. Nielsen, ukendt, Chr. Smed, Ejner Jensen, Overgaard, Jens Klausen, Mikkelsen, Thorvald Acilles, Salomon Jepsen, Charles, Per Hansgaard, Ejner Mortensen, Karl Büching og Nordentoft. 43
Dette billede er taget 1897 af mine bedsteforældre, fastre, onkel og min far, oplyser Per Kirk Andersen, Strandhotellet, Thisted. Min bedstefar var J. F. O. Andersen der døde i Hurup i 1936. Bedstemor, Sidsel Marie Holm Andersen, døde i Hurup 1929. Mine fastre stående fra venstre: Andrea Holm Andersen, gift Hilligsøe, Johanne Holm Andersen, gift Braun, En søn var den kloge mand Anton Braun. Marie Holm Andersen, gift med Thomas Thomsen, Villerup. Stående til venstre: min onkel Jens Holm Andersen, skoleinspektør og kirkesanger i Hurup i en menneskealder. Den mindste dreng er min far, Laurids Andersen, grosserer i Thisted, død 1966. 43
Heltborg Skole havde besøg af en fotograf ca. 1927, da læreren hed Haarhøj. Stinne Mark (født Jacobsen), Sundby Mors, giver følgende oplysning: Bagerste række fra venstre: Børge Larsen, Henry Andersen, Holger Nielsen, Ejner Nielsen, Peder Handrup, Peder Damsgaard, Karl Andersen, Laurids Handrup, Richard Andersen, Peder Nielsen, Jens Valdemar Pedersen og Verner Jensen. Midterste række: Peter Balsby, Anna Degn Pedersen, Ingrid Ernst, Elna Ernst, Stinne Jensen, Edith Larsen, Agnete Dahl, Johanne Balle, Marie Dahl, Dagmar Thomsen, Gudrun Pedersen og Charles Lodahl. Forreste række: Knud Haarhøj, Stinne Jacobsen (som er kommet med billedet), Inger Handrup, Line Handrup, Maja Have, Gudrun Nikolajsen, Else Dahl, Dagny Jacobsen, Karen Houmark og Anna Gilling. 44
Pigerne fra 3. C. på Thisted Borgerskole fotograferet på den årlige udflugt til Sjørring Volde, år 1931. De syv piger i forreste række er fra venstre: Tonny Nørskov, Nelly ?, Mette Stærkjær, Karen Margrethe Vestergaard, Irma Olesen, Lizzy Buchholtz, Edith Sørensen. Midterste række: Ketty (vistnok Petersen), Mary ?, Ella Christiansen, Lilly ?, Grethe Tingsgård, Else Marie (vistnok Madsen), Else ?, Ingrid Knudsen. Bagerste række: Inge Johannesen, Ragna Andersen, Lilly Thomsen, Johanne Pedersen, Bodil Lautrup Larsen, Valborg Eriksen og til slut lærerinden Ellen Nielsen, som vistnok samme år blev gift med fvh. Finansminister Torkil Kristensen, oplyser Inge Baarstrøm, Høvænget 25, Viby, Århus. 45
Elever og lærerpar er stillet op til fotografering uden for Tousig Skole i Østerild Plantage ca. 1915. Bagerst til venstre lærer Magnus Sørensen, der var fra Snedsted. Yderst til højre hans hustru, Marianne. Billedet er fra Salomon Jepsen, Rydevænget 113, Århus. Han kan ikke huske navnene på de fire, der ligger ned foran. I næste række står to søstre, Ella og Edith, Margrethe Dahl, Margrethe Højer, Laur, Helene Dahl, Anna Dahl, Klara, Magda. I bagerste række drengene Anton Højer, Viggo, en bror til de to søstre, Holger, Marinus og en Højer. 45
Et plantehold i klitterne ved Hvidbjerg vesten Å Plantage ca. 1923: Fra venstre, øverste række: Thorvald Iversen, Lyngby, Søren Iversen, Lyngby, ukendt, ukendt. Næst øverste række: ukendt, Anders Vullem, Svankjær, Kristian Iversen, Lyngby, Kristian Brandborg, Svankjær, Ejner Christensen, Svindborg, Søren Jensen, Svindbor, Peder Jensen, Svindborg. Næst forreste række: Amalie Jørgensen, Lyngby, Vilhelm Jørgensen, Lyngby, Mads Peter Boddum, Rønhede Plantage, Bedsted 1923-1960. Forreste række: Marie Pedersen, Svankjær, ukendt, ukendt, Dorthea Svendsen, Lyngby, Stine Henriksen, Lyngby, Inger Henriksen, Lyngby, Nikoline Jensen, Svindborg, ukendt, Johanne Madsen, Kallerup. Billedet hidrører fra min far, der i nogle år var assistent hos plantør Madsen i Hvidbjerg og derfor ledede planteholdene ovenfor (næstforreste række til højre). Identificeringen har jeg fået udført ved henvendelse til Vilhelm Jørgensen (midterste i næstforreste række), der bor Lyngbyvej 40 i Lyngby, Thy. Erling Boddum, J. Åkjærsvej 8, Hornbæk, 8900 Randers. 46
Disse to billeder er fra en datter at viceskoleinspektør Antonsen, Thisted, Aase Krøigaard, Bakkevej 6, Virum. Det øverste er en realklasse i Thisted 1913, men det er ukendt hvem personerne er. På det nederste billede ser det ud til, at den flotte mand i baggrunden er Marius Jørgensen. Blandt de liggende herrer med hat ses viceinspektør Antonsen som nr. 3. fra højre. Længst til højre muligvis O. Frederiksen. Oplysninger om de øvrige og evt. korrektioner er meget velkomne. 47
Arup Kommuneskole blev fotograferet i 1914. En af dem har kunne huske navnene på alle, bortset fra udenbys tjenestedrenge. Det er Marie Andersen, født 31. december 1899. Hun er nr. 7. i 3. række bagfra. Marie Andersen og hendes mand, Johannes, havde en ejendom på Søndergaards Mark. De boede derefter i et hus på Søndergaards Mark nr. 3 og flyttede i år ind på ”Stenhøj” i Vesløs. I 1. række (bagerste) ses fra venstre: Kristian Rægaard, Nr. Arup, Martin Bang Ingvartsen, Amtoft (død 13 år gl.), udenbys tjenestedreng, udenbys tjenestedreng, Kristian Andersen Kjær, Arup Kær, udenbys tjenestedreng, Peter Jensen, Amtoft, Hakon Møller, Nr. Arup, Kresten Madsen, Feggesund, Kristian Kristensen, Amtoft, Holger Jensen, Amtoft, Kjeld Markussen, Amtoft, Ejner Rægaard, Nr. Arup. 2. række: Peder Vad, Nr. Arup, Herman Bang Ingvartsen, Amtoft, Magnus Rægaard, Nr. Arup, Jens Mortensen, Amtoft, Ejner Jensen, Amtoft, Peder Toft, Nr. Arup, Ludvig Bang Ingvartsen, Amtoft, Peter Brask, Amtoft, Thomas Thomsen, Torsbjerg, Øsløs (tjenestedreng), Valdemar Jørgensen, Østerild (tjenestedreng), Kristian Larsen, Amtoft, Martinus Møller, Nr. Arup, Anton Spanggaard, Amtoft, lærer Christensen (senere navneforandring til Sundtoft). 3. række: Karen Toft, Nr. Arup, Dorthea Madsen, Feggesund (gift Thorhauge), Kirstine Pedersen, Nr. Arup, Anna Larsen, Amtoft (gift Gasberg), Kristiane Kristensen, Nr. Arup, Karen Pedersen, Nr. Arup (gift Thomsen), Marie Olsen, Arup Kær (gift Andersen), Karoline Nielsen, Arup (gift Jensen), Johanne Andersen, Torsbjerg, Øsløs (tjente i Arup), Anna Bak, Feggesund, Olga Olesen, Arup Kær (gift Andersen) Anna Eriksen, Arup Kær, Asta Bak, Feggesund, Marie Larsen, Amtoft (gift Gasberg), 4. række (forreste): Kirstine Kristensen, Arup Kær, Klara Kristensen, Nr. Arup, Edith Bak, Feggesund, Margrethe Pedersen, Nr. Arup, Mariane Mølbæk, Arup (gift Boesen), Emma Mortensen, Amtoft, Johanne Spanggaard, Amtoft, Svenning Mortensen, Amtoft, Johannes Rægaard, Nr. Arup, Laurits Kristensen, Amtoft, Karl Jensen, Amtoft, Vilhelm Petersen, Nr. Arup, Andreas Rægaard, Nr. Arup. 49
Dette billede har en lang historie. Det blev bragt første gang i Jul i Thy 1979 med den oplysning, at det havde tilhørt Madsine Taabel, der boede Nørregade 55 i Thisted. Inden hun døde 12. september 1973 i en alder af 87 år, havde hun overladt billedet til isenkræmmer Knud Mortensen, men der var ingen oplysning om, hvor billedet var taget, og hvem der var med på det. Til Jul i Thy 1980 oplyste Ida Henriksen, Lundtofteparken 22, Kgs. Lyngby, at Madsine Taabel var hendes mors kusine. Hun sidder yderst til højre. Ida Henriksen formodede, at billedet var taget i tømrer Taabels have ved Nørregade 55, men det er bestridt af flere – blandt andet af én, der er med på billedet, Anne Silkeborg. Billedet er fra J. P. Jacobsensgade 34, der i en årrække har været præstebolig, nu pastor H. E. Kejsers. Billedet er taget omkring 1909-10. De tre første fra venstre i forreste række er ukendte. Nr. 4 fru pastor Witter, nr. 5 pastor Witter, nr. 6 en søn, nr. 7 fru Ægidius, datter af lærer Nedergaard, Skinnerup, gift med lærer Ægidius, Langdyssevej, Thisted, nr. 8 Maren Yde, Skinnerup, nr. 9 Kathrine fra Braun, nr. 10 Madsine Taabel. I næste række er den første ukendt, nr. 12 Marie Sørensen, datter af skomager Sørensen, Tingstrup, nr. 13 Marie Nielsen, datter af Lars Nielsen, Tingstrup (hun var stuepige hos pastor Witters), nr. 14 Dagmar Badstue, datter af gartner Badstue, Australiasminde, nr. 15 Marie Christiansen, gift med købmand Christiansen, Vestergade, kusine til nr. 16 Anne Silkeborg, Kirkestræde 4, Thisted, nr. 17 Kathrine Hellesen, datter af slagter Emanuel Pedersen, nr. 18 ukendt, nr. 19 Kristiane Jensen, Skinnerup, nr. 20 Marianne Søndergaard, Tingstrup, nr. 21 Karen Rysgaard, Tingstrup, nr. 22 og 23 ukendte, nr. 14 Karen Christensen, Tingsrup. De fire bagerste er ukendte. Det er imponerende, at Anne Silkeborg har kunnet huske så mange, og det var godt at få fastslået, hvor billedet var taget. 49
Flarup og Holmgaard skoler ved Ydby var på udflugt til København i 1934 og blev fotograferet i Zoologisk Have. Grosserer Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning, giver følgende oplysning: I bagerste række ses fra venstre Hans Christensen, Jesper Christensen, Olaf  Sloth, fru Jesper Christensen, Peter Johannesen, fru lærer Dam, lærerinde Dagmar Jensen, lærer Gram, Holmegaard Skole, lærer Dam, Flarup Skole og rejselederen fra København. Næstbagerste række: Lisbeth Boddum, Johanne Krogsgaard, Else Kjeldsen, Gurla Nørgaard, Else Stoktoft, Ester Andersen, Sinne Kappel, Oline Møller, Elin Hansen og Karen Jensen. Næstforreste række: Gudmund Andersen, Evald Christensen, Bach Boddum, Ejnar Madsen, Bach Christensen, Poul Pedersen, Alfred Christensen, Aksel Nielsen, Egon Dam, Viktor Andersen, Kristian Krogsgaard, Villiam Madsen og Harald Nielsen. Forreste række: Dagny Andersen, Karen Madsen, Else Sørensen, Sigrid Nielsen, Edith Kjeldsen, Hanne Larsen, Emma Hansen, Laura Madsen, Karl Sørensen, Henning Boddum, Richard Sloth og Kristian Larsen. 50
Sådan har Tingstrupvej i Thisted set ud engang. På det øverste billede ser man, at det er en smal grusvej, og ind til plantagen Christiansgave er der en høj hæk. På det nederste billede ses det for længst nedrevne Palæ-Teater. I hjørnevinduet reklameres med, at der er forestilling søndage kl. 4, 7 og 9, hverdage kl. 8. Billederne er fra typograf Henry E. Pedersens samling, overladt til Jul i Thy af direktør for Københavns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen, Arne Ringgaard Pedersen. 51
Tingstrup Skole havde i sommeren 1917 udflugt til Klitmøller. Manden med hat, der står ved køretøjet i højre side, er lærer Myrup. I vognen ved lærer Myrup sidder Chr. Hammer, Højvang ved Tingstrupvej med kone og datter, Else-Lykke. I jumben bag lærer Myrup sidder Chr. P. Villadsen, Islandsgaard, der havde to sønner, Alfred og Christian. En tredje er Henry Pedersen, søn af Josef Pedersen, Hundborgvej. I forreste køretøj til venstre Anders Overgaard, Torp, bagved Ejler Gregersen, Tingsrup. På denne vogn ses Agnete Gregersen, der var lærerinde i Hillerslev. Thea Gregersen bor i Østjylland, Hanne Gregersen i Hundborg, oplyser Alfred Villadsen, Hundborgvej 67 A. 52
Stensgaard i Hundborg under genopførelse efter en brand 6. juli 1912. Ole Bak, Morup Møllevej 31, giver følgende oplysninger om personerne, stående fra venstre: Murer Olsen, tømrer Overgaard, murer Jens Søndergaard, murer Jh. Søndergaard, tømrer A. Nielsen, murer Niel Pedersen, murer Jakob Vang, tømrer Kristian Pedersen, tømrer Per Pedersen, en tømrerlærling, murer Peder M. Pedersen, tømrer Jens Kusk, mureoppasser Erik Pedersen og mureroppasser Hans Larsen. Siddende: Ole Bak, Kristian Stensgaard, hans kone og hendes søster, Marie Stoffer, Anine Balsen, fru Østergaard, lærer Jørgensen og på vognen karlen Anders Iversen. 53
Dette billede er fra Nors Præstegaards have ca. 1929, oplyser Arthur Didriksen. Forrest ligger på græsset frk. Marie Kristensen, der senere blev bestyrerinde på Sundby Alderdomshjem. Derefter præstefruen, fru Tolsgaard med sønnen Poul, fru Kristine Didriksen og pastor Tolsgaard. De øvrige er ældre fra Nors og Tved sogne. 54
Svend Houmøller, Aalborgvej 1, Hals, har sendt dette billede fra Vestervig omkring århundredeskiftet. Det er formentlig taget uden for missionshuset. På gavlen står der: Jeg vil høre hvad – – -. Svend Houmøller oplyser: I 2. række yderst til venstre min mormor, Mariane Bundgaard, født 1853, i 2. række nr. 7 fra venstre: Maria Bundgaard, født 1890, i 1. række nr. 8: Adolf Bundgaard, født 1888, forreste række nr. 3: Albert Bundgaard, født 1893. Fotografiet er taget omkring 1900. 55
Dette billede er fra Næstrup Skole 1920. Det er indleveret af Karen Pedersen, Hundborgvej 51. Hun er datter af Johs. Pedersen, Næstrup, og ses  yderst til højre i midterste række. I forreste række fra venstre: Thorvald Nielsen, Ivar Klemmensen, Aksel Pedersen, Alfred Nielsen, ukendt, Peder Pedersen, Poul Bunk Nielsen, Alfred Nielsen, Ejner Landbo, Ejner Nielsen og Jens Sørensen. I midten: ukendt, Marinus Pedersen, Ingeborg Nielsen, Magda Sørensen, Karen Sørensen, Dorthea Sørensen, Elna Søgaard, Olga Nielsen, Erna Pedersen, Nikoline Pedersen, Olga Landbo, Kristine Pedersen og Karen Pedersen. I bagerste række: Marie Nielsen, Dagmar Klemensen, Christian Østergaard, Jens Nielsen, lærer Overgaard, fru Jenny med Thea, Egil Pedersen, Godvin Pedersen, Karen Østergaard, ukendt, Margrethe Sørensen og Jenny Pedersen. 56
57-69 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 58: Stiftamtmand Martensen-Larsen skænkede sin uniform til museet i Thisted.

Side 59: Orkanen ødelagde værdier for millionbeløb. Det gik blandt andet ud over andelsboliger ved Refsvej i Thisted.

Side 60: Holger Visby trak sig tilbage som borgmester ved årets udgang.

Side 61: 6. januar: Det bliver ved med at sne. De fleste lader bilen stå hjemme. Der er stor tilstrømning til tog og rutebiler.

Side 62: Den 5-årige Allan på Højtoftevej i Thisted brugte en terning, da han skulle finde frem til 13 rigtige.

Side 64: Et hestekøretøj fra Thisted Bryghus rullede op foran det gamle rådhus for at markere, at produktionen af påskebryg var genoptaget.

Side 66: Anders Stensgaard på plejehjemmet i Vesløs fyldte 100 år den 19. maj.

Side 68: Ved udgangen af juli blev Sjørring-Vold lukket som hotel, og nu er det en højskole.

 

70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Johan Galster

Mette Fastrup

Jørgen Miltersen

Martin Jensen

Fotografer: Tage Jensen, Gerda Galster & Mette Fastrup.