Jul i Thy 1981

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 I barndommens land – Af Jørgen Thorgaard.

Billeder:

Side 3: Allerede i 5-6 års alderen var Jørgen Thorgaard hos fotografen i Hvidbjerg.

Side 4: Jørgen Thorgaard som 11-årig sammen med lillebror Sven på 8. Sven Thorgaard er historiker og forstander på Testrup Højskole ved Århus. Også dette billede er taget hos fotografen i Hvidbjerg.

Side 5: Jørgen Thorgaard: Født i Smerup, Thyholm 12.3.1939.

Side 6: Den 15-årige Jørgen Thorgaard er lige kommet hjem fra realskolen i Hvidbjerg. – Vi boede tre steder på Thyholm: Ejendommen neden for Fattiggården, hvor jeg er født, en ejendom under den bakke der hedder ”Kappels Bakke”, neden for Sandhøjgård, og den hvide ejendom, der lyser på toppen af en bakke på venstre hånd, lige inden man når Hvidbjerg By ad vejen fra Lyngs.

7-12 Kirsten Kjær- en eksplosion – Af Mette Fastrup.

Billeder:

Side 7: Kunstneren Kirsten Kjær, som hun med sine bestemte træk præger forsiden af det fornemme katalog for Kirsten Kjærs museum.

Side 8: Et kort besøg fra Lapland. Fru Elma fra Kiruna besøgte i sommer Kirsten Kjær hos Harald Fuglsang i Langvad ved Frøstrup. I Elma Näsvangs køkken blev Kirsten Kjærs berømmede maleri ”Ralleren” til – for mange år siden.

Side 9: ”Die Asta”, stumfilmstjernen Asta Nielsen, blev malet af Kirsten Kjær i 1952. Nu er ”Die Asta” som plakat blevet bogmærke for såvel Kirsten Kjær som hendes nyåbnede museum i barndomslandet Han Herred.

Side 10: Sådan så – og portrætterede – Kirsten Kjær sig selv for mere end et halvt århundrede siden.

Side 12: Kirsten Kjær rejser sig fra hyggekrogen i Langvad  – midt i en eksplosion af sensommerens farver.

13-16 Jul på Store Djernæs – Af Peer Leonhard Knudsen.
17-18 Mere om Hvass og Washington – Af Jørgen Miltersen.

Billede på side 18: George Washington boede på Mount Vernon i Virginia. Landstedet er nu indrettet som museum.

19-23 En Thisted-kunstner – Af Inger Knudsen, Thisted.

Billeder:

Side 19: Den store kobberstage har fået sin plads ved pejsen på ”Hotel Hanstholm”.

Side 20: Kunstsmed P. Andersen som 84-årig ved den flammende esse.

Side 21: P. Andersen (1877-1961). Fotograferet først i dette århundrede hos Wilhelm Kjølby, Storegade, Thisted.

Kaptajn Maria Jensen (1875-1956). Fotograferet i sin Frelsens Hær-uniform hos Valentin Dresler, Østerbrogade 27, København, ca. 1900.

Side 22: Varmebækken i kobber og messing med cirkeleret mønster og sortmalet træskaft.

En af de mange æbleskivepander i kobber som P. Andersen fremstillede.

Side 23: Ploven, der var udført af kobberplade, skulle den kendte landboforeningsformand Hans Pinstrup have haft, men i sidste øjeblik besluttede P. Andersen, at den skulle blive i familien. Den opbevares nu hos en datter, Esther Knudsen, Tingstrupvej 20, Thisted.

24-26 Han har helbredt i titusindvis – Af Jørgen Miltersen.

Billeder: Side 24: Min bedstemor var ”klog kone” på Fabjergegnen, min far fortsatte i hendes fodspor. Siden 1946 har jeg selv helbredt mennesker i nød, og for seks år siden trådte min søn, Kjeld, hjælpende til.

27-29 En vagttørn ved Oddesund – Af C. Brunsgaard.

Billede på side 29: Vagtholdet ved Oddesund syd november 1944. Bagerste række fra venstre: vagtkommandøren, korporal Jensen (senere tapetserermester i København), bager C. Brunsgaard, Thisted (senere redaktør), elektriker A. C. Eriksen, Hassing (senere installatør i Farsø), en murer fra Lemvig og landmand Nic. Henriksen, Sundby (senere Snedsted). Forreste række fra venstre_ arbejdsmand Chr. Lauridsen, Snedsted, landmand Gerh. Jensen, Vildsund, en ikke identificeret og landmand Thomas Thomsen, Hou (senere Thisted).

30-31 Fra klitterne – Af Niels Hancke.
32 Lugte og lyde – Af Mette Fastrup.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
For et halvt århundrede siden havde Jessie Lund danseskole på Hotel Royal i Thisted. Fotograf A. Scharling var bestilt til at tage dette hold på syv piger. Fra venstre Ida Th. Christensen, Inge Undén, Grethe Thykier, Birgit Bjerregaard, Ester Thomsen, Ragnhild Ærenlund og Karen Lerhøy. Billedet er taget omkring 1926, oplyser Ester Thomsen, der har fundet billedet frem til Jul i Thy’s gamle album. 33
Dette billede er fra Hvidbjerg Thy omkring 1912. I døren står manufakturhandler Carl Carlsen, født i Nykøbing Mors 1848. Han bliv gift med Ane Kathrine Tousig (født 1852 i Skjoldborg Mølle) i 1885 og overtog samme år forretningen i Hvidbjerg. Efter hans død i 1917 gik forretningen videre af en søn, Herluf Carlsen, der drev den til 1936. Billedet er fra hans efterlevende hustru Karen Carlsen, Jernbanegade 8, Viborg. 34
Interiør fra manufakturhandler Herluf Carlsens forretning i Hvidbjerg Thy 1918. Anna Kathrine Enevoldsen, Jernbanegade 8, Viborg, giver følgende oplysninger: I døråbningen står min far, Herluf Carlsen, til højre hans søster Mary Carlsen, til venstre hans svigerinde Sofie Carlsen, gift med Hugo Carlsen. Yderst til venstre Arthur Rokkjær. 34
Manufakturhandler Herluf Carlsen, Hvidbjerg Thy, var blandt de første bilister på Thyholm. Billedet er taget uden for Hvidbjerg Station, oplyser hans datter, Anna Kathrine Enevoldsen, Jernbanegade 8, Viborg. 35
Om dette billede fra Vestervig giver Peter Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning, følgende oplysning: Det er fra 1906. På postvognen Martin Gade, der havde postruten mellem Vestervig og Ydby i 17 år fra 1901, indtil der i 1918 blev indsat en bil på ruten. Martin Gade afslog at køre bil, for den kan jeg jo ikke drive min ejendom med, sagde han. En konsortium overtog postruten i fire år, hvorefter den blev forpagtet af vognmand Chr. Larsen, Vestervig. Martin Gade havde også kørslen til Vestervig Sygehus og rådede over to spand heste, så det var nødvendigt for ham at have en kusk. 35
Billister fra Thisted var omkring 1925 på udflugt til Nibeegnen, og dette billede blev taget i Halkjær nær Sebbersund. Den liggende mand if forgrunden er Edvard Agerholm. Bag ham til venstre fru Agerholm. Derefter Ottomine Thomsen og yderst til højre hendes datter, Esther Thomsen, nu bosat Vestergade 2 i Thisted. Ved bilen i midten Søren Busk og frue. 36
Karl Møller, Marievej 2, Snedsted, er kommet med dette fotografi af gymnastikholdet i Skjoldborg 1912. 1. række fra venstre: lederen, andenlærer Sørensen, Poul Møller, Anton Bakke, Poul Nørgaard, Niels Møller og Anders Nielsen (Møller).

2. række: Jens Skadholm, Herman Poulsen, Jørgen Knudsen, Poul Kristensen og Nikolaj Bakke.

36
Først i trediverne var der i Thisted et hold udemærkede pigegymnaster under ledelse af lærer H. P. Nielsen. Holdet deltog i flere jyske stævner, oplyser Edith Frost Nielsen, V. Vedstedvej 1, Ribe.

Det øverste billede er fra Viborg 1931. I forreste række fra venstre sidder en datter af buntmager Søndergaard, to ukendte, Ditte Madsen, ukendt, Helga Gisselbæk og Marie Andersen, ukendt. Næste række ukendt, Gerda Bak, Ragnhild Hansen, Edith Frost Nielsen, Ester Jakobsen, Ellen Andersen, ukendt, Anna Andersen og Oda Poulsen, to ikendte, Ida Christensen og yderst Gudrun Hyldahl. Bagerst fanebæreren Svend Bak og ved hans side hans niece Anna Hald. Det nederste billede er fra Århus Stadion 1933. Deltagerne er omtrent de samme. Dog kan det bemærkes, at man i bagerste række under fanen kan se Gerda Nørby.

37
Da den 85-årige Martin Andersen fra Carmichael i Californien i sommeren 1981 var i Thy, så han billeder i gamle årgange af Jul i Thy hos sin slægtning, Olga Skaarup, Skovsted. Han stoppede op ved billedet øverst på side 35 i årgang 1979, for hesten til venstre tilhørte hans far, tørvefabrikant Jens Andersen, der opførte Moselund ved Bedsted i 1905. Drengen på billedet er enten Martin Andersen eller hans bror, Christian. Når Jens Andersen skulle med tog fra Bedsted, spændte han hesten for sin vogn, og kørte til stationen. Fra stationen gik hesten selv hjem til Moselund, fortæller Martin Andersen. Han rejste til Amerika i 1914, var i de første år på forskellige farme, derefter i en lang årrække ansat i entreprenørfirmaet, der udførte dæmningsarbejder og veje. Det nederste billede fra Martin Andersens gamle album er taget i 1918 i Lucca i North Dakota, hvor Martin Andersen arbejdede på en farm. 38
Fra Tingstrup Skole 1908-09. Første række fra venstre Maren Larsen, Marie Foged, Karen Marie Stærkjær, Gudrun Badstue, Elise Foged, Katrine Dybdahl, Anna Jensen, Frida Bojer og Marie Sø. 2. række: Ejnar Pedersen, Lars Landbo, Jens Thøger Gregersen, Jesper Hare, Oskar Korsholm, lærerinde frk. Lauritsen, Viktor Pedersen, Poul Poulsen, Hans Hansen, Nikolaj Jensen og Lars Larsen. 3. række: Ejner Jensen, Karl ?, Mathilde Bojer, Kirstine Elisabeth Stærkjær, Kristian Tinggaard, Johannes Hald, Augusta Büssing, Kirstine Dybdahl, Jens Hansen. 4. række: Martin Høg Nielsen, Christian Bojer, Mette Poulsen, Elna Poulsen, Katrine Høg Nielsen, Dorthea Foged, Johan Jensen og Niels Christian Larsen. Billedet er indleveret af Aage Vøhtz, Thisted. 39
Sådan så Nors Kirkeby ud ved århundredeskiftet. Chr. Tolbøll, Centralvej 5, Skinnerup, giver følgende oplysning: Fra venstre i baggrunden ses Chr. Svanborgs gård, nu Børge Møllers, kirken og præstegården, Møllehuset, Møllen (Mølleren dengang hed Boje Bojesen), Villa Tabor, nu Peter Knudsgaards, Missionshuset og Forsamlingshuset. Så kommer Martin Tolbølls ejendom, som den så ud før ombygningen i 1907, derefter den ny skole, hvor lærer Jensen underviste i mange år. Til venstre i forgrunden den gamle skole, hvor læreren i sin tid hed Kjelstrup. Man kan skimte den gamle købmandsforretning og i forgrunden Karl Munks og Peder Nørregaards ejendom. 40
Hjardemaal Klit Skole havde besøg af fotografen en dag i 1908. I baggrunden kirken, der blev bygget i 1895. Legepladsen gik helt op til kirkegårdsdiget oplyser Kamma Vestergaard, Stauningvej 38, Skjern, hvis far er med på billedet. I første række fra venstre Dagmar Farcinsen, Karl Kvolsgaard Fuglsang, en ukendt, Ib Johannes Ibsen, Chresten Johansen, Anders Smed Nielsen (far til Kamma Vestergaard), Jens Rotbøll, Chresten Sækkelund, Daniel Farcinsen, Emil Sørensen, Østergaard Pedersen, ? Farcinsen. Næste række Alma Thomsen, Mariane Fisker, Maren Johansen, Marie Kvolsgaard, Sidsel ?, Karen Ibsen, Else Nielsen, Kirstine Smed Nielsen, lærer Sørensen og frue ? Svendsen, Anna Rotbøll, Petra Stougaard, Marie Thomsen, Helga Sørensen, Gertrud Bertelsen, Kristine Klit. Bagerste række: Henrik Ibsen, Martinus Thomsen, Niels Smed Nielsen, Jens Chr. Johansen, ukendt, Peter (en københavnerdreng), Jens Thomsen, Christen Nielsen, Christen Rotbøll, Karl (københavnerdreng hos Edvard Dommerby), Oskar Sørensen, Poul Thomsen og Martinus Svendsen. 41
Den ny skole i Hjardemål Klit blev bygget i 1942, og dette billede er taget i 1945. Dengang var der endnu børn i Klitten, men efterhånden som egnen affolkedes, blev der mindre grundlag for skolen. Den blev til sidst nedlagt, og drives i dag som hotel, oplyser en af de tidligere elever Kamma Vestergaard, Stauning. I forreste række fra venstre står Else Røge, Knud Erik Kjær, Arne Nielsen, Erling Højer, Hans Smed, Tage Klit, Gunnar Smed, Tage Gregersen, Gunnar Mølbæk, Anton Klit, Otto Nielsen, Svend Aage Ubbesen, Kjeld Kollerup og Kamma Nielsen. 2. række: Astrid Ubbesen, Bodil Nielsen, Marie Nielsen, Lis Klit, Else Højer, Karen Ubbesen, Signe Smed, Doris Smærup, Johanne Møller Nielsen og Randi Søgaard. 3. række: Hanne Mortensen, Mariane Nielsen, Karla Christensen, Kamma Nielsen, Inga Kjær, Edel Gregersen, Gerda Sned, Anna Sørensen, Bodil Søgaard Frandsen (familien rejste til Amerika) og Inga Hansen. Bagerste række: Anton Røge, Aksel Bislev, Evald Fisker, Knud Nørgaard, Chr. Smed, Villy Højer, Viggo Mølbæk, Karl Nielsen, lærer Søgaard og frue. 42
I 1919 havde Jens Munk Madsen fået den første bil i  Vorupør, og den  blev taget i brug, da skolen skule på udflugt. Flere end 80 blev stuvet sammen på bilens lad, og så gik det ad grusede veje mod Hurup. Lærerens mørke tøj var blevet meget støvet, inden man nåede frem til Missionshotellet, hvor fotografen stod parat. Med på turen var Chr. Bach Pedersen, Vorupørvej 150, Hundborg, søn af fisker Peder Chr. Pedersen, kaldet Peder Ryltoft, Vorupør. Han står med matroshue på i den forreste ende nær lærerinde frk. Svistrup og lærer Bræenholt. Ved bagenden lærer Th. A. Malt. 43
Dette billede er taget søndag 22. september 1909. Det viser gæsterne ved murer og spillemand Niels Nilsen Christensens begravelse. Huset er det nuværende Bredgade 223, Hurup. I forreste række, omtrent midt i billedet, står tre herrer med kranse, den første med rundpullet hat, de to næste med kasket. Det er sønnerne Niels Peter, Niels Severin og Alfred Marius Christensen. De to gamle kvinder med hovedklæde lige bag kisten er afdødes søster Mette Kirstine Ettrup og enken Sidsel Marie Jensdatter. Den unge kvinde med den store hat lidt længere mod højre er sandsynligvis datteren Dusine Christensen. Allerbagerst, lidt til højre for hushjørnet, ses hoved og skuldre af en kvinde med hvidt forklæde. Det er kogekonen Kristine Jensen (Stinne Brohus). Lidt til venstre for hende en mand med rundpullet hat, kusk på en charabanc. Det er Søren Slot, Ydby, der da var 18 år, sandsynligvis den eneste af deltagerene, der endnu er i live, oplyser Olaf Nørgaard, specialist i hudsygdomme, Skivevej 9, Holstebro. 44
Klitplantør Ejvind Christensen, Skolevænget 1, Thisted, har indleveret dette billede af realister fra Thisted Realskole 1931 med følgende oplysning. Bagerste rk. Fra v.: Henning Wienberg Jensen, billedhugger, Karl Hedegaard, administrationschef, Valdemar Oddershede, overtjener, Karen Magrethe Ibsen Sørensen, død, Hans Otto Søndergaard, manufakturist, død, Ejvind Christensen, klitplantør, Niels Vestergaard (Jensen), lagerforvalter, død, Henry Jeppesen, repræsentant, Inga Jensen, g. Arnvald, Esther Poulsen, g. Jensen, gdr., Hans Chr. Schmidt, driftsinspektør, Ivar Nielsen, autoforh., Gran Canaria. Midterste rk. Fra v.: Ida Hjortsvang, g. Gjørts-Laursen, Ellen Petersen, skolepsykolog, død, Arnold Larsen, ejendomsmægler, død, Ida Christensen g. Hove, gross., død, Grete Busk g. Lesourd, oliemagnat, Frankrig, Gudrun Hyldahl g. Nielsen, Marie Olesen, kontorfuldmægtig, Marie Petersen g. Vilstrup-Møller, Frankrig, Johannes Overgaard, ingeniør. Forreste rk. fra v.: Kamma Sørensen g. Bressum, arkitekt, Sigrid Hvid, tandlæge, g. Jensen, tandlæge, Ruth Halmark g. Knudsen, skoleinspektør, Ragnhild Rask g. Nielsen, grosserer, Louise Madsen g. Fagerlund, salgschef, Lis Andersen g. Rasmussen, Californien, Helge W. Sørensen, lærer, død. 45
Fra Sennels Skole ca. året 1922. Bagerste række fra venstre: Thomas Overgaard, Kristian Jensen, Kristian Gade, Jens Kristoffersen, Jens Thøgersen, Henry Kristensen, Adolf Nielsen, Otto Jensen, Overgaard Nørgaard, Per Rytter, Aage Kristoffersen, Eigil Møller. 2. række fra venstre: Andenlærer madsen og frue, Jens Smed, Kristian Villadsen, førstelærer Skaarup og frue, Evald Andesen, Harald Jensen, Kristian Pedersen, Peter Larsen, Alfred Poulsen, ukendt, Johannes Andersen, ukendt, Kristian Andersen, Johannes Sørensen. 3. række fra venstre: Kathrine Andersen, Marie Andersen, Astrid Jensen, Kirstine Bathum, Johanne Kristensen, Karen Henriksen, Agnes Jensen, Antoinette Villadsen, Ella Øer, Agnes Sørensen, Margrethe Svanborg, Hedevig Thomsen, Elisabeth Smed, Dorthea Sand. 4. række fra venstre: Agnes Harring, Anna Jensen, Magda Harring, Maren Thomsen, Maren Gade, Anine Andersen, Anna Nielsen, Signe Jensen, Ella Iversen, Mary Rytter, Inger Kristensen, Inger Jensen, ukendt, Ester Gregersen. 5. række fra venstre: Kaj Smed, Peter Kristoffersen, Johannes Jonasen, Harry Jonassen, Anders Andersen, ukendt, Charles Jonassen, Sigfred Jensen, Matinus Jensen, Ove Kristensen, Jens Kristensen, Per Møller, Kristian Andersen, Kristian Villadsen. 6. række fra venstre: Peter Kristoffersen, Alfred Andersen, Holger Jensen, Jens Jensen, Kloster Nielsen, Helga Møller, Jensine Barthum, Elly Holm, Mary Overgaard, Louise Jensen. – Indsendt af Kirstine Barthum Hansn, Hørdum. 46
Peder Bak, Havrevej 20 i Thisted, er kommet med dette fotografi fra Næstrup Skole 1915. I bagerste række fra venstre lærerinde, frk. Mikkelsen, Viggo Jensen, Jørgen Krogsgaard Pedersen, Valdemar Pedersen, Aksel Færgegaard, Jens Poulsen, Charles Pedersen og Peder Bak. I næste række Stinne Pedersen, Ottomine Søgaard, Anna Østergaard, Johanne Jakobsen, Sigrid Klemensen, Cecilia Pedersen, Klara Jensen, Dagmar Klemensen. Næste række: Aksel Pedersen, Oskar Jensen, Kristian Østergaard, Karen Østergaard, Marie Klemensen, Marie Landbo og Sigrid Thomsen. Siddende foran Jens Pedersen, Nikolaj Pedersen, Oskar Herman Pedersen og Christian Pedersen. 47
Dette billede blev taget, da thyboer i 1929 besøgte Lille Købelev på Falster. Billedet er fra overlærer Line Brændgaard, Jernbanegade 15 B I, Hobro. Personerne er i nummerorden angivet på denne måde: Nr. 1 Peder Pedersen, Ringgaard, Skyum, 2 Viggo Oddershede, Gl. Ullerupgaard, 3 Ths. Thomsen, Villerup, 4 Niels Larsen, Dover, 5 Severin Vestergaard, Beersted, 6 ukendt, 7 Helmer Oddershede, Skårupgaard, 8 ukendt, 9 Birton Nielsen, Hønbjerg, 10 Jens Rask, Thorsted 11 And. Yde, Midholm, 12 Jens Brusgaard Vestergaard, Nors, 13 Peder Nørgaard, Ll. Todbøl, 14 Chr. Munk, Tøttrup, 15 ukendt, 16 And. Jensen, Sundby, 17 And. Yde, Koldby, 18 And. Korsgaard, Tvorup, 19 Hans Skaarup, Vandet, 20-24 ukendte, 25 And. Knudsen, Smedegaard, 26 ukendt, 27 Jens Chr. Nielsen, Hovsør, 28 Chr. Kløjgaard, Stagstrup, 29 Chr. Svanborg, Malle, 30 ukendt, 31 Bramsen, 32 Galsgaard jun., Ll. Købelev, 33 Galsgaard sen., Ll. Købelev, 34 Jens Sørensen, Gærup, 35 vognm. J. A. Jensen, Thisted, 36 Jesper Oddershede, Kaastrup, 37 Chr. Hvelplund, Aldershvile, 38 Martin Vilsbøl, Nors, 39 Chr. Thomsen, Skyum, og 40 Niels Ravn, Lynggaard, Sennels. 48
Maria Kusk Nielsen, Nørbyvej 8, Tved, har gemt dette billede, fordi hendes bedsteforældre er med på det: Det er fra Ræhr Præstegaard først i dette århundrede, taget ved en festlighed, måske et sølvbryllup. I første række nr. 2 fra venstre står min bedstemor Marie Christensen med hvidt forklæde på. Hun blev senere jordemoder i Ræhr. Skråt bag ved hende til venstre står formentlig men morfar, Chr. Christensen. De forpagtede landbruget til Ræhr Præstegaard, fortæller Maria Kusk, som er interesseret i nærmere oplysning om de øvrige personer. 49
Nørre Nordentoft syd for Thisted var kommet på postkort i 1915, og manden på gården sendte 7. december kortet til gdr. J. Hornstrup, Hornstrupgård pr. Todbøl: ”Kjære svoger! Du og svigerinden bedes besøge os på fredag eftermiddag (d. 10.). Venlig Hilsen, Niels Kr. Jensen”. Kortet er kommet til Jul i Thy fra Karen Pedersen, Hundborgvej 51, Thisted. 49
Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, st. tv., København V, har sendt dette fotografi af et hold konfirmander i Thisted 1925. Øverst til venstre: Werner Nielsen, Georg Sund, Ditmar Gramstrup, Niels Korsgaard, Peter Hove, Overgaard, Einar Østergaard, Henning Borup, Jens Olaf Rye, Henry Styrbech Jensen, Karl Johan Boldreel, Orla Abildgaard Jacobsen, Gunnar Jensen, Harald Gram, Kurt Jensen, Svend Tage Hansen, Holger Johansen og Gravers Jensen. 2. række: Georg Niederberg, Gunnar Blach, Inger Jespersen, Anna Østergaard, Rigmor Fenger, ukendt, Sonja Kjeldgaard, Haarby, Marie Søndergaard, Lily Nielsen, Esther Eske Christensen, Rigmor Nørgaard, Inger Rasmussen, Hans Otto Jørgensen, Erik Ulriksen, Aksel Tøttrup, Herman Frederik Hansen, Poul Poulsen og pastor Møller. Nederste række: Esther Henriksen, Ida Christensen, Ruth Jespersen, Esther Landbo, Herdis Jacobsen, Inga Snejstrup Christensen, Johanne Møller, Anna Laursen, Esther Hviid, Johanne Østerbye og Edith Bagger. 50
Om dette billede oplyser Aa. Jespersen, L. I. Barandes Allé 5, København V: Det er taget af min far, lokomotivfører L. P. Jespersen omkring 1925 på stationen i Thisted. Manden yderst til venstre er lokomotivmester Gravesen. Yderst til højre lokomotivfører Laurits Hansen, som var mon fars gode ven. De øvrige kender jeg ikke. Min far boede på Møllevej nr. 24, Han døde i 1933, 53 år gammel. 51
Sådan så der ud på banegården i Thisted først i dette århundrede, når der kom tog. Postkortet blev sendt fra Gerda Marie Andersen, Dr. Louisegade 28, Thisted, til stud, theol. Johannes Ring, Ormslev Præstegård. Gerda Marie Andersen var søster til tidligere bankfuldmægtig i Thisted, Fanny Andersen, Sennels. Deres søster, Johanne, blev i 1917 gift med Johs. Ring, der havde sit sidste præstekald i Virum-Lysgaard. Ægtefællerne boede i Roskilde til deres død. Ifølge Fanny Andersen er kortet fra før 1911, for i dette år døde hendes far, kunstmaler og lærer A. Chr. Andersen. Derefter flyttede hendes mor, Hedvig Andersen til Dr. Louisegade 8. 51
Dette billede fra Hillerslev Kalkværk er formentlig taget 1947-48, oplyser Karl Holm, Bybakken 72, Ræhr. Fra venstre driftsleder Kr. Nedergaard Gregersen, Jesper Heegaard, Niels Overgaard (død), Thomas Hansen, Boddum, Karl Holm, Ræhr, Anders Bisgaard, Snedsted, Chr. Krag, Skovsted, Kr. Daugaard, Alfred Vestergaard, Thisted, Chr. Johansen, Aage Andersen og Kjærgaard Anderen, Skovsted, nu Sjælland. De to sidstnævnte skiftedes til at føre tipvongstoget. Hvor intet andet er nævnt, er den pågældende fra Hillerslev. 52
Luftfoto af Hillerslev Kalkværk 1950-53. Da havde gravemaskiner overtaget det meste af det arbejde, der før blev udført med skovl. 52
Disse to billeder fra Hurup er kommet fra Dorthea Christensen, Storegade 10, Varde. Det øverste er fra Hurup omkring 1905. Man ser hovedgaden fra banen mod øst. Det nederste billede er fra 1911-12. Det er taget af fotograf Slej Pedersen, der boede i huset til venstre. Han havde atelier på 1. sal. Ved fortovet står hans bil. 53
Dette damptærskeværk var på Brusgaard i Hov i 1934. Niels Bak, Brusgaardsvej 1, Hov, giver følgende oplysninger: Bagerst fra venstre Jens Bak, Hov, Just Sunesen, Sennels, Poul Sigshøj, Sennels og Chr. Kold, Amtoft. 2. række: Kr. Kaastrup, Sennels, Niels Bak, Hov, Charles Jonasen, Sennels, Peter Poulsen, Sennels, Harry Jonasen, Sennels, Lars Sørensen, Sennels, Aksel Jensen, Brund, og Martin Jensen, Hovsør. 54
Dette billede stammer fra århundredeskiftet, formentlig 1901. Nr. 5 fra venstre er gdr. Andreas Kirk, Heltborg. Billedet er fra hans datter, Kirstine Kirk, Bjergbygade 4, Slagelse, der giver følgende oplysning: Nr. 1 fra venstre, Otto Gasberg, stammede vist fra Nors eller Brund. Han var forkarl på Enggaard i Ullerup. Nr. 2 hed vist Volle Bager og var karl på en anden gård i Ullerup. De øvrige er ukendte. De mødtes en sommeraften og besluttede at køre væddeløb fra Heltborg over Refs til Hurup, hvor de blev fotograferet. Andreas Kirk blev født i Hurup 1881 og døde for 14 år siden. Mon nogle af Jul i Thys læsere kender de øvrige? 54
Takket være den høje herre i baggrunden kan der gives forklaring på dette billede fra Aase Krøigaard, Bakkevej 6, Virum, hvis far var viceskoleinspektør A. F. Antonsen, Thisted. Den høje herre er tidligere overlærer Marius Jørgensen, der i mange år var socialdemokratisk byrådsmedlem i Thisted. Han mener, at billedet er fra omkring 1940. På den tid holdtes der møder om samarbejde mellem tre elektricitetsværker i Thisted Amt – Thisted, Nykøbing og Bedsted. Siddende til venstre Birton Nielsen, Hønbjerg. Bag ham konsul Thomsen, Thisted, ved dennes side borgmester Haurum, Nykøbing, Gunnar Bredsted, Ø. Jølby, A. F. Antonsen, Thisted, og konsul Richard Hove, Thisted. I rækken bag ved står bl.a. Chr. Westergaard, Kjærgaardsholm, og driftsbestyrer Jensen, Thisted. 55
Eleverne i Skjoldborg Skole ca. 1922. Pastor Niels Søe, Ved Sønderport 9, 2300 København S, giver følgende oplysning: Nederste række fra venstre Viggo Enevoldsen, Niels Chr. Bakke, Kristian Pedersen, Herman Poulsen, Viggo Andersen, Aksel Kristensen, Marius Bakke, Aage Gøttrup, Aksel Sørensen, Karl Jensen, Alfred Pedersen, Niels Knakkegaard og Mads Kristian Nielsen. Anden række: Viktor Jensen, Marius Kristensen, Poul Kristensen, Katrine Legaard, Mette Nielsen, Anna Nielsen, Dorthea Bisgaard, Mariane Fuglsang, Stinne Poulsen, Magda Kristiansen, Helga Jensen, Lisbeth Jensen, Olga Jensen, Margrethe Jensen og Anna Andersen. Tredje række: Anna Pedersen, Stinne Larsen, Vilhelm Pedersen, Karl Iversen, Marianne Yde, Marie Enevoldsen, Marianne Jensen, Magda Boesen, Marthine Sortfelt, Margrethe Larsen, Stinne Nørgaard, Agnes Jensen, Jenny Larsen, Katrine Kristensen og Margrethe Enevoldsen. Fjerde række: Mads Brandi, Niels Søe, Anders Pedersen, Jens Nielsen, Søren Kielsgaard Nielsen, Otto Kristian Mouritsen, Simon Bylov, Alfred Immrsen, Kr. Thomsen, Martin Møller Nielsen, Jens Yde og Peter Pedersen. Øverste række: Fru Sortfelt, lærer Sortfelt, Niels Krogsgaard Nielsen, Alfred Poulsen, Johannes Bisgaard, Karlo Jensen, Ernst Fuglsang, Johannes Poulsen, Søren Poulsen, Marius Larsen, Martin Krabbe, Nikolaj Bakke, Kresten Andersen og lærer Nielsen. 56
57-69 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 59: Olga Hansen, Sennels, tidligere Thisted, fyldte 107 år den 16. december. Det blev hendes sidste fødselsdag. Hun døde natten til den 27. april 1981.

Side 60: Takket være, at den 13-årige Allan, søn af Johan Iversen, Agger, lyttede til sin fars radio, blev tre fiskere reddet i sidste øjeblik.

Side 61: Magnus Magnussen fra Hillerslev døde 6. marts i en alder af næsten 104 år på De gamles Hjem i Nors.

Side 63: Den berømte Frøstrup-stork ”Ludvig” døde i maj. I over 20 år havde den været i pleje hos familien Søndergaard.

Side 64: Handicappede fra Hanstholm kom sidst i juni på en uges ophold i Norge takket være Rotary og Fred. Olsen Lines.

Side 66: I august opførtes på Thyholm tre friluftsspil med tilknytning til de dramatiske begivenheder i 1260, da biskop Oluf Glob, Børglum blev dræbt i Hvidbjerg Kirke.

 

68 Breve til Jul i Thy.

 

Om billedet side 37 i Jul i Thy 1980 oplyser Cornelius Lynge, Klitmøller, at manden ved klaveret er organist Emil Fritsch, Thisted. Billedet nederst side 38 mener han må være fra købmand Nordentofts gård i Østergade i Thisted – senere Majeriet Pasteur. Møllen side 55 er Mellemmølle ved kronborgvej.

 

Søren Dige, Fjordlystvej 15, Thisted, har en rettelse til teksten under det nederste billede side 36 i Jul i Thy 1980. Manden i forreste række er ikke Søren, men Peder Dige, der var landmand og boede ved Mellemmølle i Thisted. Han var far til købmand J. P. Dige. Søren og Peder Dige var brødre.

69 Rim og remser.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Thorgaard

Jørgen Miltersen

Mette Fastrup

Peer Leonhard Knudsen

Inger Knudsen

Brunsgaard

Niels Hancke

Fotografer: Tage Jensen, Henning Skov, Mette Fastrup & Jakob Fastrup.