Jul i Thy 1980

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-6 Fra tømrer Taabels have – Af Ida Henriksen.
7-11 Med Julenissen ved hånden – Af viceskoleinspektør P. L. Hald.

Billede side 7: P. L. Hald (1872-1958)

12 Søndag eftermiddag – Af Mette Fastrup.
13-19 ”Stille Bedste” – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy, 7. og sidste afsnit. Af Mette Fastrup.
20-21 Min lille skole i Nørregade – Af Agathe Kabell.

Billede side 21: Lise Poulsen i skolegården ved Nørregade i begyndelsen af 1930’erne.

22-26 Skyggen – Af forfatteren Erling Kristensen.

Billede side 22: Erling Kristensen (1893-1961)

27-30 Juleaften bag pigtrådshegn – Af Vilhelm Ravnemose.

Billede på side 27: Redaktør Vilhelm Ravnemose (1913-1979). Ansat ved Thisted Amtsavis fra 1928, ved Aarhus Stiftstidende fra 1960 til sin død.

31 Jul – Af cand. theol. & mag. Niels Hansen.
32 Ur og tid – Digt af Mette Fastrup.
33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette køretøj holdt uden for Agerholm Præstegård i Vester Vandet i august 1908. Pastor Peter Østergaard og fru Ingeborg har sat sig til rette – måske for at køre venner til Thisted eller helt ud til Vildsund. I døren med smukke fyldninger står tjenestepigen Karen Bjerregaard Disse oplysninger er givet af præsteparrets datteren Gudrun Theielst, der også har sendt tekst til billederne på næste side. 33
I JUL I THY 1978 blev bragt et billede fra Agerholm Præstegård i Vester Vandet, men med fejlagtig og mangelfuld navneangivelse, skriver fru Gudrun Thielst, Humlebækken 4, Birkerød.

Billedet er taget af fru kantor Jørgensen, min mormor, den 7. maj 1909, nemlig på fremstillingsdagen, der fulgte efter min tidlige hjemmedåb. Bagerst står min far, pastor Peter Østergaard, forrest til venstre sidder min mor, Ingeborg Østergaard, ved hendes side fru Faddersbøl, moder til fru Eyber. I øvrigt er de stående fra venstre: fru lærer Petersen, min faster fru overlærer Marie Broe, fru Eyber, Skårupgård, min moster lærerinde frk. J. C. Jørgensen. Vejle, lærer Henriksen, lærer Jens Voldby Broe, senere overlærer i Lemvig og Ordrup, min ældste morbror, dr. theol. A. Th. Jørgensen, lærer Petersen, min faster fru overlærer Julie Mose, foran hende kantor Julius Jørgensen, Vejle, fru lærer Henriksen, fru Ingeborg Jørgensen, gift med A. Tj. Jørgensen, proprietær Eyber til Skårupgård og overklitfoged Jespersen.

Det nederste billede er taget dagen efter, 8. maj, der var både min fars og mors og min morfars og mormors bryllupsdag. Bagerst til venstre min far, foran i midten min mor.

34
Disse gymnaster blev fotograferet efter at have deltaget i et stævne på Sjørring Vold i 1916. Bagerste række fra venstre Magda Wigh, gift Brusgaard Vestergaard, Bothilde, Maria Madsen (leder), tvillingerne Elise og Kristiane Hansen, Anna Frøkjær, Johanne kaldet Vejmand, Bertha Agerholm, Thea ? Nielsen, Ingeborg Svanborg, en ukendt, Sigrid Nedergaard, Pouline Poulsen og Katrine Møller. I midterste række en ukendt, Anton Vestergaard, en ukendt, Thilde Bro, Else Tolbøll, Katrine Lorentzen, Johanne Balsen, to ukendte, Maren Poulsen, to ukendte, Viggo Pedersen og Valdemar Tolbøl (leder). Forreste række Frands Tolbøll, Jens Brusgaard Vestergaard, Ejler Gregersen, Holger Vestergaard, tre ukendte, Lars Munk, to ukendte og Jens Madsen. Liggende foran: en ukendt. Til højre Jens Peter Pedersen. Billedet er taget uden for Nors Forsamlingshus, oplyser Else Marie Tolbøll Mouritsen, Rådmandsvej 17, Horsens. 35
Dette billede er formentlig taget 1925, skriver pakhusmester Ivan Styrbak, Heliosvænget 163 c, Odense. Det er fra enderampen på Thisted Rangerabanegård. I baggrunden Dr. Louisegade 26. De fire mænd på billedet er Nicolaj Jensen, Møllevej 12, manden i uniform er min far, overportør Jensen, dengang boende Skolegade 11, portør Fuglsang, Møllevej, senere togfører i Struer, og lokomotivfører Larsen, der boede Møllevej 7. 36
En Thisted-familie var 25. juli 1919 på udflugt med hestevogn til Eshøj. I forreste række fru Dige, Søren Dige med sønnesønnen Børge Dige, fru børstebinder Poulsen og Dagny Kvist, der var barnepige hos købmand Dige, Strandgade. I anden række Rudolf Poulsen, fru Henriette Dige, fru isenkræmmer Sørensen og købmand Dige. I bagerste række rebslagter Jensen (med overskæg), en ukendt, muligvis en bror til Købm. Dige, som var hjemme fra Amerika, fru rebslagter Jensen, børstebinder Poulsen og isenkræmmer Sørensen. Billedet er overladt til Jul i Thy af fru Dagny Langballe (født Kvist), Aalborgvej 30, Thisted. 36
I marts 1900 opførte Thisted Afholdsforenings dilettanter ”Eventyr på Flodrejsen”. Billedet fra opførelsen har repræsentant Erik Overgaard, Pandrup, fundet i en skuffe. Det er hans morfar, barber Georg Behr, der sidder yderst til højre med rank ryg og læser en bog. Fru Martine Behr er en af de to damer i midten, formentlig hende i den hvide bluse. Måske kan læsere af Jul i Thy identificere flere af personerne. 37
Sådan så Østerbakken ud først i dette århundrede. Fhv. automobilforhandler Svend Jørgensen, Aalborgvej har fundet postkortet, der i 1909 blev sendt fra Rudolph og Kirsten Stücker, Thisted, til fru Mathilde Mølgaard, Tæbring. 38
Når postvognen fra Klitmøller kom til Thisted, holdt postkøreren, Niels Immersen Mortensen, ind på Grand Hotel i Nørregade. Der var forbindelse to gange om dagen. Den ene gang kørte den ene postvogn, der ses på billedet, den anden gang en char-a-banc. Billedet, som er indleveret af fru Dagny Skødt, Sejlhøjvej 9, Vandet, er antagelig fra først i dette århundrede. 38
Dette billede er taget i 1907 i haven til den gamle skole i Helligsø. Det er lykkedes Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro, at finde frem til navnene på de fleste af eleverne. I bagerste række fra venstre: Jenny Søndergaard, ukendt, Henriette Gadegaard, Marie Laursen, Ingeborg Sørensen, Poul Andersen, Marianne Jensen, ukendt, Dagmar Sørensen, ukendt, lærer Johannes Jensen. Næstbagerste række: Vistnok lærerens datter Johanne, Kirsten Andersen, ukendt, Valdemar Jensen, Anna Larsen?, Louise Houmøller, Michael Buus Jensen, Inger Andersen, Ella Laursen. Midterste række: Marie Nielsen, Kristiane Pedersen (Post), Jens Pedersen, Marie Jestrup, Laurids Mortensen, Karen Jensen (Hermansen), Aksel Søndergaard, Mariane Jensen (Hermansen), ”madam Jensen” (lærerens hustru). Næstforreste række: Lars Pedersen, Karen Andersen, Maren Sørensen, Vilhelm Buus Jensen, Jenny Jensen (Hermansen), Johanne Pedersen?, Alfred Houmøller. Forreste række: Niels Lund, Otto Mikkelsen, Kristian Pedersen, ukendt. 39
Dette billede blev taget ved Thomas Vestergaards sølvbryllup i Thisted 12. september 1909. Thomas Vestergaard købte omkring 1870 gården Vestermark i Thisted. Her ses hansammen med sin anden hustru, Kathrine, deres 9 børn samt hans 5 børn fra første ægteskab. I bagerste række fra venstre Nicoline (1886-1939), Kristen (1878-1943), Petra (1876-1929), Jens (1872-1957), Olav (1879-1932), Johannes (1885-1925), Frederik (1887-1960), Peter (1888-), Marie (1890-1977). Forreste række Dorthea (1873-1956), Magdalene (1895-1972), Johanne (1898), Katrine (1857-1943), Thomas (1844-1925), Simon (1894-1966), Jakob (1891-1955?). Billedet er indleveret af Jakob Vestergaard, Margrethevej 42, Thisted. Hans far, Jens Vestergaard står som nr. 4 i bagerste række fra venstre. 40
Elever på Thisted Handelsskold i 1915. I forreste række fra venstre lærer Anders Krogh Nielsen, Thora Brock og Viggo Pedersen. Stående fra venstre Elna Hald, Ingstrup, Jens Skaarup, Ellen Sørensen (musikpædagog i Thisted) og Aksel Mikkelsen (senere borgmester i Thisted). 40
Dette billede af gymnaster er taget sidst i tyverne på Østre Skole i Thisted. Forreste række: Edith Jensen, Ellen Hagger, Mary Stavnsgaard, Mary Bak, Ellen Poulsen, Vera Jensen og Estrid Fuglsang (nu fru Børge Sasser Jensen). 2. række: Ingrid Christensen, Sonja Tandrup, Ellen Jensen, Ester Jensen, Ellen Dollerup, Betty Smidt, Karen Christensen, og Kathrine Mathiasen. 4. række: Rigmor Larsen, Rigmor Kvist, Jenny Stig, Dagny Kvist, Jenny Jensen, Anna Bennedsen Jensen, Gerda Søndergaard og Helga Gisselbæk. Bagerste række: Gudrun Sørensen, Helga Gade, en kusine til den næste, Charlotte Strøjberg, Minna Sten, Marie Larsen, Anna Larsen, Ester Thomsen og Lene Jørgensen. 41
Dette billede af Hvidbjerg-borgere er formentlig fra omkring 1912. Det er sendt til Jul i Thy af Karen Carlsen, der giver følgende oplysninger om personerne: Bagerste række fra venstre: Chr. Stilling (bror til urmager Svend Stilling, Hvidbjerg), nr. 2 ukendt, Hugo Carlsen, Mary Carlsen, Chr. Therkildsen (søn af købmand Therkildsen, Hvidbjerg), en ukendt. I forreste række Camilla Stilling (søster til Chr. Stilling), Sophie Carlsen (gift med Hugo Carlsen), Andreas Dalgaard (gift med Mary Carlsen), en ukendt og Klara Søe (gift med Ole Rokkjær). 42
Disse mænd arbejde i Hundborg Mose i sommeren 1923. Manden ved maskinen til venstre er Anders Poulsen, Skjoldborg, der er død. Nr. 3 fra venstre er Johannes Jensen, Skjoldborg, der er 89 år. De øvrige er ubekendte. 42
Disse elever gik på Thisted Realskole i 1930, oplyser William Elbrønd, Haslev. I bagerste række fra venstre: Finn Jacobsen, Hilbert Overgaard, Oskar Bjerregaard, Kai Elving, Tage Bangsgaard, René Christensen, Gunnar Helgesen, Anders V. Henningsen og William Elbrønd. I midterste række: Hans Jensen, Inger Hald, Gudrun Rasmussen, Alma Blach, Birgit Bjerregaard, Lise Andersen, Grete Koldkær, Harda Christensen, Karen Joh. Sørensen, Karl Aage Hansen og Knud Busk. Forreste række: Johs. Eske Kristensen, H. C. Toft, Victor Andersen, Jens Erik Lyhne og Arnold Bertelsen. 43
Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København, har foruden billedet fra sin fars bogtrykkeri sendt dette fra Thisted Roklub 1930. Fra venstre Thomas Christensen, Chr. Tandrup, Jens Hald, Adolf Madsen, Einar Hansen, Simon Christensen, Johan Thomsen, Svend Nielsen, Laurits Kjellerup og Orla Abildgaard Jacobsen. 44
Den 19. maj 1931 blev personalet hos bogtrykker S. Abildgaard Jacobsen i Thisted fotograferet sammen med forsvarsminister Laust Rasmussen. Fra venstre Henry Andersen, Laurits Larsen, Orla Abildgaard Jacobsen, Gadegaard Nielsen, Laust Rasmussen, Peter Sørensen, Georg Birkemose, redaktør C. Brunsgaard og i forgrunden typograflærling, senere redaktør Egon Berthelsen. 44
I 1927 kom Svend Jensen, Fotografisk Atelier, Østergade 5, Thisted, til Hillerslev Kirke for at tage dette billede af provst H. Hilden-Petersen og de konfirmander, der var til stede. Fra venstre provsten, Kristiane Bech (død), Lis Sunesen, Kaastrup, Asta Frost, Ballerum, gift Gasberg, Dagny Bøjer, Kjelstrup, gift Johansen, Anna Madsen, gift Pedersen, Grethe Jensen, gift Roelsgaard, Ingeborg Kristensen, gift Sunesen, Nelly Kristensen, Kjelstrup, gift Kristensen, Lars Andersen, Skovsted, Karl Kirk, Kjelstrup, Andreas Nielsen, Gravers Jensen, Kåstrup (død), Ejnar Vestergaard, Harald Jessen (død), Tage Nielsen (død), Hjalmar Dahlgaard, Brund, Jens Peter Henriksen, Skovsted, Severin Bisgaard og Aksel Jensen, Brund. Hvor intet andet er anført, er den pågældende fra Hillerslev. 45
På dette billede af elever i skolen i Sundby Thy vil man kunne finde forfatteren Martin Jensen og hans fire søskende. I bagerste række fra venstre lærerens husbestyrerinde, Emil Jensen, Niels Jensen, Svend Jensen, Martin Jensen, en ukendt, Theodor Hansen, Holger Kvejborg, en ukendt, Henry Graversen og lærer Kristiansen. Næste række Evald Hansen, en ukendt, Kristian Nielsen, Vangsgaard Kvejborg, Salomon Nielsen, Alfred Fogh, Severin Christensen, Jens Chr. Jensen. 3. række: En ukendt, Astrid Thomasen, Kathrine Sørensen, Kristine Jensen, Anna Kvejborg, Jenny Dybdahl, Magda Vestergaard, Karen Dissing og en ukendt, 4. række: Johanne Jensen, en ukendt, Marie Jensen, Kathrine Nielsen, Carla Vestergaard, Lis Johansen, Karen Pedersen, Kamma Torp, to ukendte. Forreste række Robert Christensen, Gravers Graversen, Niels Johansen, en ukendt og Marinus Sørensen. Martin Jensens søskende er Emil, Jens Chr., Kristine og Johanne Jensen. Af de nævnte lever Emil, der er bosat i Amerika. Billedet er formentlig taget i 1917-18. 46
Engang var der tre skoler i Vust Sogn, oplyser Niels Svaneborg, Vust. Der var en skole i Vust By, i Holme, og desuden blev oprettet en grundtvigsk friskole. Den tog i mange år den største halvdel af børnene. Nu bliver børnene kørt til skolerne i V. Thorup, Klim og Fjerritslev. Ovenstående billede er fra Vust Friskole 1902.  Stående fra venstre Peter Jensen, Kæret, Albert Nørhave, Peder Kristensen, Mosegaard, Jens Kr. Jensen, Barkjær, læreparret Nikoline Roelsgaard og Jens Møller, Jens Kr. Jakobsen, Gisholm, Kr. Kristensen, Mosegård, Lars Breum, Margrethe Jakobsen, Katrine Nielsen, Holme, Karen Marie Kristensen, og Ane Marie Jensen, Barkjær. Siddende: Niels Kib Jensen, Barkjær, Johannes Svaneborg, Lars Svaneborg, Else Thorhauge, Frandsine Vestergaard, Gretrud Svaneborg, Elna Nielsen, Holme, Anna Povlsen, Sylt, Petrea Povlsen og Maren Nørhave. Knælende: Niels Svaneborg, Niels Vestergaard, Nikolai Nørhave, Kristen Vestergaard, Margrethe Kristensen, Mosegaard, Kirstine Kristensen, Mosegaard, Ejner Jensen, Barkjær, Andreas Westergaard, Holme Mølle, Mariane Jensen, Barkjær, og Karoline Westergaard, Holme. 47
Niels Svaneborg, Vust, har sendt dette billede fra Vust Kommuneskole i 1914, da der også var telefoncentral i skolen. I bagerste række står Aage Larsen, Jens Svendsen, Otto Svendsen, Kr. Nordentoft, Frode Larsen, Johannes Jepsen, Anders Kjeldsen, Frode Larsen og Thomas Svendsen. Mellemste række: Jenny Græsbøl, Kirstine Kjeldsen, Mariane Jespersen, Elna Graversen, Anna Jespersen, Karoline Svendsen, Gudrun Larsen, Valborg Kristensen, Anna Lund, Emma Græsbøl og lærer Thomas Larsen. Forreste række: Kristen Svendsen, Johannes Larsen, Else Kristensen, Johanne Nordentoft, Mariane Nordentoft, Maren Møller, Thora Møller, Maria Græsbøl og tre af lærerens mindreårige børn Herdis på 5, Hakon på 7 og Ingolf på 6 år. I alt havde lærer Larsen syv børn med på billedet. Aage Larsen i bagerste række er  lærerens 18-årige søn. Han blev førstelærer på Øland. 48
Der gik 38 børn i Vust Holme Skole i 1938, da dette billede blev taget af eleverne, lærer Søren Davidsen og hans kone Olga. I bagerste række fra venstre Erik Rasmussen, Søren Jensen, Niels C. Jensen, Abraham Christensen, Niels Abildgaard, Lars Christian Andersen, Andreas Rasmussen og Erik B. Andersen. Mellemste række: Anna Rasmussen, Johanne Andersen, Ingrid Nielsen, Karen Sønderhaven, Karen Nesgaard, Ella Nielsen, Ingeborg og lærer Davidsen. Siddende: Vinter Sønderhaven, Else Rasmussen, Magda Jensen, Julia Sønderhaven, Helga Abildgaard, Anna Abildgaard, Karen Nielsen, Svend Nielsen og fru Davidsen med datteren, Grete. Skolebygningen i Holme og kommuneskolen i Vust med den store have er solgt til privat beboelse, oplyser Niels Svaneborg. Friskolen har været brugt til forsamlingshus, men er nu solgt til Vejstrup Ungdomsskole på Sydfyn, som bruger den til sommerbeboelse for eleverne. 49
Dette billede har fru Alma Kristensen, Agger, overladt til Jul i Thy. Hun har arvet det efter sin far, Joseph Pedersen, Bedsted, der står ved lokomotivets bagerste hjørne. Han var med til at anlægge banen Thisted-Fjerritslev, der blev åbnet i 1904, men det vides ikke, om billedet er taget ved Fjerritslevbanen eller ved Thybanen Thisted-Struer. Hvem kan hjælpe? Fotografen er Th. Ellemo, Thisted, der også havde en filial i Frøstrup. 50
Niels Klingenberg, Dortheasminde, Klingenbergved 4, Sperring, har taget dette billede ud af sit gamle album. Det er taget omkring 1907, da familien kørte til Vorupør i char-a-banc for at se, hvordan det gi med molebyggeriet. Jens Klingenberg står med datteren Kristine i den ene hånd, og Niels i den anden hånd. Bagved fru Dorthea Klingenberg står en karl fra gården, Jens Møller Jensen. Niels Klingenberg er den eneste af de fe personer, der er i live. Han er nu 78 år gammel. 51
Mathias Lynge, Kæruldvænget 45, Odense, oplyser om dette billede fra Dronning Louises Børneasyl i Thisted, taget omkring 1926-27: I baggrunden til højre bestyrerinde frk. Jensen, alle tiders mor for os alle. Den høje pige med fletninger er frk. Jensens adoptivdatter, Helene. I 2. række står jeg selv som nr. 1 fra venstre. Nr. 4 er formentlig Chr. Christensen, Dragsbækvej nr. 5 Robert Christensen far, Thorvald Jensen, Yderst til venstre sidder Evald, nr. 4 er vist Tage Laugesen, derefter Kalle Christensen, Betty og Ruth. 51
Bredlundgård i Hjardemål Klit var i flere århundreder i samme slægts eje. I 1578 havde Kristen Pedersen og hans kone Bodil Thomasdatter fæstebrev på gården, der var fæstegård under Ørum. En datter, Inger Kristensdatter, og hendes mand Kristen Mortensen, overtog gården, og da Inger Kristensdatter var blevet enke, gik den videre ti en datter, Mariane, og hendes mand. Inger Kirstensdatter kom på aftægt hos dem, og i aftægtsbrevet hed det blandt andet, at intet måtte ændres uden hendes vidende. Endvidere blev det pålagt de unge at omgås hende med hengivenhed og respekt, som det sømmer sig for gode børn. Det kunne tyde på, at hun har været en klog og myndig kone. Da Inger Kristensdatter døde i an alder af 83 år efterlod hun sig 7800  rigsdaler til hver af sine 6 børn – et betydeligt beløb på den tid. Hun var min tip-tip-tip-tip-oldemor. I 1803 blev gården frikøbt af Christen Larsen. Min oldefar, Niels Smed, byggede nyt stuehus i 1854. Til minde om det hænger endnu et skilt over døren mellem stuen og soveværelset. Da min far, Anders Smed Nielsen, i 1928 blev gift med min mor, Maren, blev 116 tdr. land skilt fra Bredlundgård (i forgrunden), og Ny Bredlundgård (i baggrunden) blev bygget. Her havde jeg de gladeste barndomsår, og da vi flyttede, længtes jeg smerteligt. Jeg var 12 år dengang. Vi flyttede til Bedsted, hvor min far stadig bor i Birkelund. Min farbror, Niels Smed Nielsen, overtog den gamle Bredlundgård, og derefter havde min kusine Nora og hendes mand, Oskar, gården indtil for en halv snes år siden. Ingen havde tænkt sig, at egnen skulle blive så affolket som tilfældet er. I dag står de fleste gårde i Hjardemål Klit tomme eller bliver brugt som feriehuse, skriver Kamma Vestergaard, Stauningvej 38, Skjern. 53
Ida Bisgaard, Vestergade 77, Thisted, har fundet dette billede frem til Jul i Thy. Hun mener, der er FDF’s orkester, der spiller, formentlig i skoven i Thisted. Men hvem kan give nærmere oplysning? Hvem kender dirigenten? 53
Endnu et billede fra forfatteren, typograf Henry E. Pedersens billedsamling, overladt til Jul i Thy af sønnen, , Arne Ringgaard Pedersen, København. Billedet er fra Frelsens Hær i Thisted, hvor mange blev bespist, da der var fattigdom i byen. Billedet er et postkort, sendt til fru Marie Henriksen, Møllevejen, Thisted, 25 oktober 1909. 53
På dette skolebillede fra Sundby Thy ca. 1920 ses i forreste række fra venstre: Niels Søe, Jenny Nielsen, Niels Johansen, Agnete Nielsen, Anna Jensen, Maren Larsen, Ester Larsen, Margrete Jensen, Anders Immersen, Søren Gravesen og Emil Jensen. Anden række: Otto Thinggaard, Mary Nielsen, Katrine Nielsen, Lis Johansen, Kamma Torp, Agnes Dissing, Elna Vestergaard, Marie Jensen, Lydia Immersen, Ellen Jensen og Johannes Dissing. Tredje række: En ung pige i huset, Theodor Hansen, Martin Jensen (forfatteren), Gravers Gravesen, Evald Hansen, Svend Jensen, Magda Vestergaard, Karla Vestergaard, Magna Immersen, og Johanne Jensen. Fjerde række: Kristian Peter Mølgaard, Salomon Nielsen, Johannes Jensen, Jens P. Dissing, Lars Kr. Mølgaard, Kristian Larsen, Anna Marie Dissing, Anna Villesen og Arnold Kristensen, Femte række: Robert Poulsen, Niels Jensen, Jens Sørensen, Alfred Olesen, Magnus Kristensen, Holger Kvejborg, Henry Gravesen, Ejnar Villesen, lærer Kristiansen og frue. Det er Alfred Olesen, Sundbyvej 7, Møgelvang, der har fundet frem til navnene. 54
Dette billede blev taget i 1923 i Hvidbjerg Thy. Henning Olsson, Dalgas Avenue 33, Århus, oplyser, at det er hans far, der står yderst til højre. En af de øvrige er tømrer Søren Korsgaard, Floulev. Men hvem kan give nærmere oplysning? Om husets beliggenhed forklarer Henning Olsson: Når man kommer fra hovedvejen og har passeret jernbaneoverskæringen, drejer man med første vej til venstre. Så ligger huset på højre hånd. 55
Om dette parti fra Thisted oplyses, at det er fra Møllebakken. Måske kan nogle af Jul i Thy’s læsere hjælpe med yderlige oplysninger. 55
Den 2 januar 1931 begyndte arbejdet på Thisted Andels-Svineslagteri, og om sommeren blev dette billede taget. Herluf Christensen, Refsvej 37, Thisted, der var 12 år dengang, har fremskaffet navn på alle, men i nogle tilfælde kan han kun huske efternavnet. Forreste række: Larsen, Pårup Nielsen, direktør Arentzen, Hansen, Thousgaard (bror til den senere prokurist), Christensen, Leth og Chr. Sørensen. 2. række: Peter Olsen, Aksel Clemmensen, Chr. Smed, Albert Eklund, Laursen, Chr. Jensen. Holger Jensen, Hakon Have og Johannes Larsen. 3. række: Niels Sørensen, Würtzen, Holger Andersen, Karl Christensen, Jens Pedersen, Henry Christensen, Herluf Christensen, Anders Larsen og Alfred Josefsen. Bagerste række: Victor Andersen, Chr. Nielsen, Thorhauge, Max Kommeier, frk. Pedersen og Heinrich Billemose. 56
57-69 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 58: Niels Peter Christensen har skænket sin fiskerbåd ”Niels Jul” til Stenbjerg Landingsplads. Det var den sidste, der gik på fiskeri fra dette sted.

Side 59: Sparekassen Thy bekostede i anledning af 150 års dagen optagelsen af filmen ”Da hestekraft var heste”. Direktør Grunde Linvald forærede et eksemplar til skolecentralen i Thisted, repræsenteret ved Jens Erik Hald.

Side 60: Magnus Odgaard, Hvidbjerg, har siddet og fundet ud af, at han nedstammer fra en konge, Kristoffer den Anden.

Side 62: Amtsborgmester P. E. Eriksen talte, da et maleri af amtsmand H. Egendorf blev hængt op i salen på det gamle rådhus i Thisted.

Kapelmester Jens Schrøder, Aalborg, blev udnævnt til Thisted Musikforenings æreskunstner.

Side 63: Thisted Teater ved Hotel Aalborg fik en ny indgang i forbindelse med restaureringen.

Jeg har penge med til natlogi, sagde trafikminister Jens Risgaard Knudsen i Thisted til formanden for Arbejdernes Fællesorganisation, Ejvind Munkholm.

Side 64: Thyboer og færinger var mødt op i stort tal, da færgen ”Smyril” kom til Hanstholm fredag den 30. maj.

Side 66: Borgmester Chr. Hansen og direktør Birger Thorsen, Fred. Olsen Lines, så tilfredse på hinanden da færgeforbindelsen mellem Kristiansand og Hanstholm var genoprettet med ”Bonanza”.

Side 67: Hans Bakgaards broder, Bernhard Bakgaard, i den mindestue, som er indrettet i Lindahlsminde Skole i Vestervig for broderen, Hans Bakgaard.

Side 68: To søskendepar blev viet i Skinnerup Kirke: Jens Chr. Rysgaard Snejstrup og Inge Marie Nielsen, Bodil Nielsen og Karl Kristian Snejstrup. De flytter ind i to ens huse i Koldby.

70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Ida Henriksen

L. Hald

Mette Fastrup

Agathe Kabell

Erling Kristensen

Vilhelm Ravnemose

Niels Hansen

Axel Mathiesen (maler)

Tage Jensen (fotograf)