Jul i Thy 1979

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Med Egon Nielsen i barndommens land – Forfatteren til ”Samtalestationen” og ”Evig og altid Augusta” fortæller om sine år i Ydby.

Billeder:

Side 3: Forfatterens mor, Juliane Nielsen, der havde ”Samtalestationen” i Ydby.

Side 4: Ydby Kirke ligger i Tvolm – og her lå den gamle kro.

Side 5: Egon Nielsen vil være kendt for læserne fra fjernsynet og talrige radioudsendelser, men nok især fra romanerne ”Samtalestationen” (Gyldendal 1987) og ”Evig og altid Augusta” (Gyldendal 1979). Han tilbragte hele sin barndom og opvækst i Ydby, indtil han i besættelsens første år rejste til København, hvor han – bortset fra to år som KFUM-sekretær i Skagen – har opholdt sig siden. Efter krigen havde han forskelligt kontorarbejde, men kom så ind i KFUMs arbejde. Han har været medarbejder ved Kofoeds Skole, medredaktør af kirkens Front, kordegn, forlagsleder og meget andet. Siden 1968 er han redaktør af Dansk Missionsblad. Som forfatter sammenlignes han med Hans Kirk og Henrik Pontoppidan.

Side 6: ”Samtalestationen” set bagfra ved vintertide.

Side 7: Missionshuset Tabor blev bygget i 1898. Siden er der bygget til, og det hedder i dag ”Indre Missions Hus”.

9-13 Fik sit sidste ønske opfyldt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 10: Hans Ditlev Bendixsen, født i Thisted 14. oktober 1842, død i Eureka 12. februar 1902.

Emma Johanna Bendixsen, født i Emmerich 14. juli 1853, død i Alameda 4. oktober 1945.

Side 12: Det store gravmonument på Søndre Kirkegård i Thisted blev leveret fra firmaet Hans & Jørgen Larsen i København. Prisen var 40.000 kr. Dertil kom bl.a. udgifter i forbindelse med opførelse af gravhvælvingen. – Den samlede udgift til monumentet, der stod færdigt i sommeren 1903, blev ca. 50.000 kr. Søjlen i midten bærer følgende indskrift: ”Hans Ditlev Bendixsen * i Thisted 14. oktobr. 1842 † i Eureka Kalifornien 12. febr. 1902. Emma Johanna Bendixsen * i Emmerich 14. juli 1853 † i Alameda 4. oktbr. 1954”. Emma Johanna Bendixsen skænkede et legat på 14.000 kr. til Thisted Kommune. Til gengæld lovede byrådet at føre tilsyn med mindesmærket, at sørge for vedligeholdelsen og for friske blomster.

14 ”Jul i Thy”s første udgiver død – Af Jørgen Miltersen.

Billede: Georg Pors, født 12-7-1898, død 26-4-1979.

15-20 ”Stille Bedste” – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy, 6. afsnit. Af Mette Fastrup.
21-22 Smil til de unge piger, thi på det de sætte pris – Inger Bach Fjelrad fortæller om sin fars læreår hos købmand A. N. Kjærgaard i Thisted.

Billede side 21: Inger Bach Fjelrad, Strandparken 25, Århus, gift med fhv. domorganist, professor Georg Fjelrad, der var organist ved Thisted Kirke 1922-27.

Billede side 22: Vestergade 1904. I bygningen i forgrunden til venstre, hvor Vestergade udmunder, var der ligtøjsforretning, nu kiosk. Derefter følger restaurant ”Billigheden”, i dag Vestergade 62 tilhørende F. C. Frandsen. Så kommer A. N. Kjærgaards forretning, i dag Vestergade 60 tilhørende Carl Einar Møller. I det høje hus til højre har Køchs Nielsen drevet læderforretning og N. P. Nielsen købmandsforretning. Skolegade kommer lige efter det høje hus.

24 Alle de brune frøstande – Af Mette Fastrup.
25-31 Udvandrere fra Thy slog sig ned i Nebraska – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 27: Familien Nelsons hjem i Grand Island i Nebraska. Fotografiet er opbevaret af Jenny Therkildsen, Østerild, hvis far var en bror til Jensine Nelson.

Side 28: Jensine og Herman Nelson med deres tre børn, Lars, Sarah og Norman. I kirkebogen fra Østerild har assistent på Landsarkivet for Nørrejylland, Henning Skov, fundet frem til, at Elise Jensine Andersen og Herman Nielsen gift den 28. november 1905. Elise Jensine var født 1. marts 1885, datter af mekaniker Jens P. Andersen og hustru, Kirsten Jensen. Kirkebogen fortæller endvidere, at Herman Nielsen af Great Falls, Montana, Nord-Amerika, var født i Hjartemaal Klit 23. januar 1880, søn af strandfoged Lars Kr. Nielsen (Dommerby) og hustru Kaspara Larsen Djærnæs.

Side 30: Herman Nelson var entreprenør og bygmester, byggede møller og tog sig af alle slags specielt arbejde, fremstilling og salg af tømmer, fremstilling af vinduesrammer, døre, lister, fyldninger og paneler. Trapper var hans specialitet, og han virkede som glarmester.

Side 31: Herman Nelson deltog i fagenes fest i Grand Island 1917. Med sine tre børn og deres hus kørte han rundt og reklamerede for Nelsons tømmerhandel.

32 Mit træ – Digt af Mette Fastrup.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
For godt et halvt hundrede år siden blev en fotograf anmodet om at aflægge besøg hos skræddermester P. A. Sørensen, Bredgade 21 i Hurup, nu 116. Resultatet blev dette billede, som har fundet vej til ”Det gamle album” fra Herning. Skræddermester Sørensen og fru Else havde fire børn: Elly, Marie, Ove og Marinus. P. A. Sørensen døde i 1935. Året efter, da sønnen Marinus var fyldt 18, overtog han forretningen og drev den til engang i 50’erne. Marinus Sørensen er nu modellør på en konfektionsfabrik i Odense og bor på Thujavej 42, Fruens Bøge. Elly driver boghandel på Vesterbro i København. Marie og Ove bor ligeledes i København. Billedet er sendt fra grosserer Peter. N. Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning. Hans mor var søster til P. A. Sørensen. 33
Alma Kristensen i Agger har fået dette billede af sin far, Joseph Pedersen, født i Jestrup i 1882, bosat i Bedsted, død i 1943. Han var med til at anlægge den 54,4 km. lange bane Thisted-Fjerritslev, åbnet 18. november 1904, nedlagt fra 1. april 1969. Den arbejdsstyrke, der ses her, er dog muligvis i gang med reparationsarbejder på Thybanen Thisted-Struer. Hvem kan se, hvor det er fra? Nr. 2 fra højre i midterste række med sort hat er Joseph Pedersen. 34
Tørvearbejdere holder hvil ved Moselund i Bedsted. Nr. 6 fra høre er Joseph Pedersen, Bedsted, der døde i 1943. Billedet er fra hans datter, Alma Kristensen, Agger. 35
Dette hus i Tvolm – Gammel Ydby eller Ydbylund, som det kaldes i gamle dage – blev beboet af skræddermester Ole Severin Sørensen, født 23. oktober 1859, død 21. september 1929. Fra venstre sønnen Peter, der senere blev skræddermester i Hurup, husets ejer, O. S. Sørensen, datteren Hansine, senere fru Johannesen, Ydby St., datteren Laura, senere fru Nørskov, først bosat i Thisted, senere Struer. Yderst til højre en lejer, Lise Josephsen og hendes datter. Billedet er fra grosserer Peter. N. Johansen, Monradsgade, Herning, som oplyser, at huset i dag har nr. 310, Oddesundvej. 35
En af de elever, der gik i den nu nedrevne Hørdum Skole i 1927, var Kr. Højbjerg, Thorsvej 15, Koldby, og han er i stand til at huske navnene på alle: Forreste række fra venstre: Gerda Fink, Irma Madsen, Nina Jensen, Helga Pedersen, Erhardt Jensen, Meta Madsen, Niels, Pedersen, Olga Olsen, Otto Nielsen, Marie Louise Larsen, Frederik Pedersen, Eva Larsen, Henry Nielsen, Inger Olsen, Karen Højbjerg, Else Christensen, Gunhild Larsen, Gerda Heskjær, Maja Pedersen, Helga Andersen og Mary Thomasen. 2. række: Knud Nielsen, Ole Olsen, Jens Søndergaard, Henry Pedersen, Herman Pedersen, Emmanuel Olsen, Verner Dommerby, Verner Larsen, Karl Kr. Nielsen, Marius Andersen, Jensine Munkholm, Johan Møller, Steen Larsen, Klara Peitersen, Lis Christensen, Hilda Munkholm, Mary Poulsen, fru Karen Louise Larsen med Aslaug, førstelærer Chr. Larsen med Kirsten. 3. række: Harald Andersen, Karl B. Kaagaard, Einar Kjærgaard, Robert Munkholm, Holger H. Jensen, Daniel ?, Arne Møl Christensen, Katrine Svalgaard, Thea Andersen, Ove Kaagard, Birgitte Pedersen, Anna Haagaard, Helga Larsen, Thea Olesen, Margrethe Jensen og andenlærer Søren Lind. 4 række: Thyra Overgaard, Ellen M. Bangsgaard, Arnold Bangsgaard, Aksel Poulsen, Aksel Olsen, Kaj Tolstrup, Thomas Mikkelsen, Kr. Høbjerg, Helga Kongsgaard, Johanne Bertelsen, Emmy Jensen, Elna Poulsen, Ester Krogsgaard, Anna Thomasen, Anna L. Christensen, Elin Holmgaard, Niels Steen Larsen, Gustav Johansen, Marie ? med Kamma Larsen. Bagerste række: Siliam Jensen, Henry Andersen, Hans a. Bertelsen, karl Chr. Munkholm, Holger Olsen, Elly Olsen, Margrethe Olsen, Aage M. Hansen, Aage Andersen, Laura Højberg, Ellen Mikkelsen, Ester Tolstrup, Anna Munkholm, Karen Madsen, Maren Svalgaard, Niels P. Vestergaard og Søren Overgaard Nielsen. 36
Fra ”Østergård” i Handrup omkring 1905. Ifølge oplysninger fra Kirstine Pedersen, Vestervig, er manden til venstre gårdens ejer, Poul Østergaard. Ved hans side hustruen Marie, datter af gårdens tidligere ejer, Peder Chr. Madsen. Derefter Sine (en søster til Marie Østergaard), døtrene Anna (nu Vilhelmsminde ved Bedsted) og Karen. Derefter andenkarlen Chr. Pedersen (senere Fuglsang ved Bedsted), førstekarlen Frederik Andersen (gift med Karen og bosat i Oksenbøl), Chr. Østergaard (civilingeniør i Amerika) og daglejeren Thomas Kristiansen (sener Horsfeldt). Chr. Østergaard bor South Shore Drive, Erie, Pennsylvania. Han driver et stort ingeniør- og entreprenørfirma, stod for opførelsen af Den danske Ambassade i Washington og for den danske stand på verdensudstillingen i New York i 1964. Østergaard ejes i dag af Egon Jensen. 37
Da Vorupør fik besøg af kongefamilien den 6. august 1908, havde fiskerne rejst en dekorativ æresport ved molen. Mellem masterne på to både var spændt fiskegarn, og flagene vajede. Kongefamilien var kl. 10 kommet sejlende til Thisted med ”Dannebrog”: Kong Frederik VIII, dronning Lovisa, prins Gustav og prinsesse Dagmar. Frederik VIII døde i 1912 og fulgtes af sin ældste søn, Chr. X, dronning Lovisa døde i 1926, Gustav i 1944, Thyra i 1954 og Dagmar, der var gift med hofjægermster Jørgen Carstenskiold , i 1961. 37
Johannes Mejlhof, Vangså, har sendt dette billede til Jul i Thy. Han oplyser, at det er fra Søvang Teglværk ved Bedsted omkring 1928. I forreste række fra venstre sidder Peter Stokholm Jespersen, Simon Peter Hansen, Peter Kiel Andersen, Anders Madsen, Cenius Pedersen, Emanuel Poulsen og Henrik Jespersen. I bagerste række står teglmester Gustaf Karlsson, Christian Berg Gregersen, Laurids Skaarup, Niels Larsen, Markus Dam, Martinus Andersen, Christian Madsen og Christian Andersen. 38
At gamle billeder har stor værdi, fremhæver Else Marie Tolbøll Mouritsen, Rådmarksvej 17, Horsens, i bogen ”minder fra min barndom og ungdom”. Hun er født 25. juli 1895 på et husmandsbrug midt i Nors, datter af Jensenius Tolbøll og Jensine Kirstine. F. Jensen. I mindebogen fortælles om forældre, søskende og mange andre, om begivenheder i de første femogtyve år af dette århundrede, om et ophold på Vestbrik Højskole, om tiden som økonoma på Fjerritslev Sygehus. Sin 30 års fødselsdag fejrede hun som husbestyrerinde hos Jens Vestergaard, Diggård, Nors. I den duplikerede mindebog på godt hundrede sider findes dette billede af den 13-årige Else Marie, der som 80-årig skrev: ”Min mor var kommet til at tænke på, hvor meget det var værd at have et billede. Vi havde et af far fra tiden omkring da de blev gift. Det fik hun forstørret og hængt op hjemme i stuen. Men så kom hun til at tænke på, at hun jo også kunne dø, og hun havde aldrig været fotograferet. Derfor tog hun mig med til Thisted, og vi blev fotograferet første gang samme dag. Så kunne børnene dog få et billede.” 39
En veteran fra 1864, gartner N. M. Nielsen, var i sin tid formand for Flovlev Vaabenbrødereforening og fanebærer. Han var tidligere bosat på ”Hvidbjerglund” pr. Thisted. Da han fyldte 80, kom han på postkort med vers på bagsiden:

Ej altid er vort liv så skjønt,

ej altid er hvert træ så grønt,

skjønt gartner, ej altid danset på roser.

medgang, modgang har jeg prøvet,

i livets skole er jeg øvet;

takker Gud for sundhed, hukommelse og humør,

håber mig følger, til jeg dør.

Danskens vej til ros og ære,
sandhed og ret mit mål skal være,
uden stok og paraply,
til fods at vandre fra by til by,
god mad at tygge
en god cigar at ryge;
men ej forglemme salmen:

Lær mig, o skov, at visne glad
som sent i høst dit gule blad.

Leve i dag, som skulle dø i dag
og leve i dag som skulle leve alle dage.

Men glider jeg, lad mig do ikke falde;
jer er jo 80 år, hvo véd, om de 90 jeg når
lever, og svundne tider erindrer.

Lever, og tænker, hvad fremtiden bringer,
et godt humør og en god samvittighed
er en god medicin
til et godt helbred og en høj alder:

Herre! Tilregn mig ikke min synd,
men af din nåde salig fred efter døden.

39
I Jul i Thy, 1975 var der et billede af konfirmanderne i Snedsted vinteren 1950. Fru Marie Hansen, Snedsted, har fundet frem til navnene: forreste række fra venstre Elisabeth Thomsen, Elsted, Inga Kappel, Aarup, Aase Thomsen, Ellen Møller Jensen, Ellen Enevoldsen, Paula Olesen, Ellen Thorgius, Birthe Pedersen, Marianne Bojsen, Erna Thorgius og Aase Nielsen. 2. række: En ukendt, Karen Olsen, Beersted, Ella Olsen, Mogens Madsen, Beersted, Gerda Christensen, Elsted, Thomas Thomsen, Ebba Larsen, Gjersbøl, Peter E. Hansen, Johanne Larsen, Aarup, Ingrid Andersen, Aarup og Bente Andersen. 3. række: Alfred Johannesen, Aarup, Erik Kristensen, Elsted, Børge Christensen, Gjersbøl, Holger Bojesen, Verner Sørensen, Gjersbøl, Poul Gregersen, Henning Thomsen, Knud Erik Andersen og Jørgen Andersen. Bagerste række: Robert Yde, Gjersbøl, Villy Christensen og Villy Jensen, Tolbøl. Hvor intet navn er anført, er bopælen Snedsted. Yderst til højre Emil Gregersen, der var sognepræst i Snedsted fra 1922 til 1963. Han døde i København 10 år senere. 40
Kongelig kammersanger Einar Nørby fortalte Jul i Thy 1978, at der i hans barndom var store træer i Vestergade. Dette postkort beviser det. Det er sendt 7. oktober 1909 fra Ejnar Olesen til Emil Christensen hos isenkræmmer Brandi, Fjerritslev. Fotografen har stået ud for Møllevej og rettet apparatet vestpå. Umiddelbart efter det sidste træ ligger Vestergade nr. 56 – Emil Christensens barndomshjem. 41
Hundborgvej i Thisted har set sådan ud. Hvem kender personerne? Billedet er indleveret til Thisted Marskandiserforretning, Storegade, som har overladt det til Jul i Thy. 41
Madsine Taabel gav dette billede til isenkræmmer Knud Mortensen, Thisted. Hun boede Nørregade 55 i Thisted, inden hun kom på Alderdomshjemmet Kristianslyst, hvor hun døde 12. september 1973 i en alder af 87 år. Om Madsine Taabel selv er med på det fine fotografi, taget af Th. Ellemo, Thisted, vides ikke, og det er et spørgsmål, hvor de mange fint påklædte damer stillede op til fotografering. Hvem kan hjælpe med besvarelsen? 42
Slagteriarbejdere ”piller hoveder af” på Koopmanns Slagteri i Thisted omkring 1930. Da fotografen skulle trykke af, morede Emil Hillerup sig med at stikke svinehovedet hen foran Chr. Sørensen, men var ikke helt heldig med at få de placeret. De øvrige er Johan Mainz, Martinus Eriksen, Chr. Madsen, Laurids Christensen, Nikolaj Hillerup, Jørgen Tøttrup, Helmuth Mikkelsen, Ths. Smed Christensen og Andreas Jensen. Billedet er fra fru Johanne Marie Mainz, Grønningen 7, Thisted. Hendes mand var i 30 år på Koopmanns Slagteri, oprettet 1899, nedlagt 1953, derefter på Thisted Andelsslagteri i 13 år. Han døde i 1975, 76 år gammel. 43
I Jul i Thy 1978 blev fortalt om Kirstine Bro og Wilhelm Wachs, der ventede på hinanden i 36 år. Siden er dette billede dukket op – taget på deres bryllupsdag den 16. august 1957. De traf hinanden, da Kirstine Bro i 1921 var på besøg hos en kusine i København, blev forlovet, men hendes forældre modsatte sig forbindelsen. De moderen som den sidste af forældrene var død, rejste Kirstine Bro fra Thisted til København og spurgte Wilhelm Wachs: Vil du stadig have mig? Han sagde ja, og flyttede til Thisted og giftede sig med sin ungdoms elskede. Omtrent 12 år fik de sammen. Han døde i 1969, hun i 1978. De er begravet på Nors Kirkegård. 43
Længst til venstre i forreste række blev Ditte Skaarup placeret, da dette præstebillede blev taget uden for Asylet i Asylgade i Thisted i 1926. I forreste række sidder bl. a. Mary, Kamma, Karen Larsen, Astrid Jakobsen, Valborg Jensen, Oda Nielsen og Ellen Kristensen. Den næstsidste i rækken er Svend Damgaard. Ved hans side en søn af sliber Nielsen i Nørregade. Pigen ved siden af sognepræst Axel Møller er Ella Hede, oplyser Ditte Skaarup Nielsen, Eskildstrup, Falster. Hun håber på hjælp til at få identificeret flere af præstekammeraterne. 44
Dagny Langballe, Aalborgvej 30, Thisted, oplyser, at dette billede blev taget, da Thisted Folkekor, stiftet 1926, fejrede 30 års jubilæum. I forreste række fra venstre: J. Kjøller, Ingelis Larsen, Aase Bjerg, ? Frostholm, Ingelis Hove, kantor J. K. Fredskild, Ester Larsen, Elly Kristensen, Rigmor Kvist, Peter Sørensen og Knud Brøchner Poulsen. I bagerste række: Christian Dahl, Carl Ove Nielsen, Johannes Madsen, Grethe Sørensen, en ukendt, Lis Hvid, Grete Larsen. Cecilie Nielsen, D. Jensen, Ketty Clemmensen, Dagny Langballe, Marie Sørensen, Viggo Sørensen og Ove Knudsen. 45
Medredaktør af tobindsværket ”Landet mod Nordvest”, typograf Henry E. Pedersen, der døde i København 6. august, efterlod sig en stor billedsamling. Hans søn, direktør for Københavns Kommunale Lønnings- og Pensionsvæsen, Arne Ringgaard Pedersen, har sendt dette billede af vinderne i den jyske atletik-holdkamp i 1926. Stående fra venstre Frederik Hansen, Marius Jørgensen, Johannes Brock, Aage Christensen, Frederik Bredahl, Ejnar Jensen, Ejnar Hansen, Frederik Dybkjær og Ole Madsen. Siddende Henry E. Pedersen, Thorvald Mortensen og Christian Brock. 45
Gymnaster fra Thy var i 1952 på tur til Holland, hvor de i september gav en halv snes opvisninger. Pigerne er fra venstre i forreste række Gerda Vilsbøl, Nors, Anna Sunesen, Hillerslev, Johanne Kappelgaard, Hillerslev, Tove Plet, Thisted, Annalise Uhrbrand, Snedsted, Aase Langballe, Thisted, Gerda Olesen, Nors, Tekla Andersen, Nors, Ruth Vilsbøl, Nors, Ragnhild Hebsgaard, Thisted, Inga Munkholm, Hillerslev, Thilde Krog, Sennels, Nanna Johansen, Hørdum og Anna Landbo, Snedsted. I midten holdets leder, Chr. Yde, Snedsted og Viggo Møller, Sennels, med fanen. Karlene er fra venstre i forreste række: Hans Christensen, Snedsted, Kaj Dueholm, Hvidbjerg, Henning Mark, Hillerslev, Peder Uhrbrand, Sennels, Jørgen Malle, Snedsted, Regnar Oddershede, Nors, Harald Olsen, Thisted, Poul Nøhr, Snedsted, Jens Th. Clemmensen, Visby, Karl Yde, Snedsted, Ville Bredahl, Snedsted, Tage Jensen, Brund og Tom Kirk, Skinnerup. 46
Beborene i Huset Strandvejen 5, i Thisted blev fotograferet omkring 1911. Fra venstre Peder Østergaard, Gullerup, Mors, fru Kristine Christensen, der ejede huset, Mathilde og hendes mor, Maren Farsinsen Leth, på trappen fru Else Jensen med datteren Helga. Den lille pige derefter er Karen Have. Så følger ”Kren Pesens kone” (jordemoder), Ragna Jensen og hendes far, Jens Nielsen Jensen (Gade). Billedet er kommet fra fru Mathilde Pedersen, Østergade 9, Thisted. 47
Pigerne lagde sig i græsset, og drengene kravlede til vejrs i ribberne, da en fotograf besøgte den gamle skole i Skinnerup . måske i 1912. Skolen lå lige øst for kirken – læreboligen eksisterer endnu. Fotografen havde i baggrunden til højre udsyn til Kr. P. Hansens gård. Pigerne i forgrunden er fra højre Karen Jensen, gift Fuglsang, Maren Stentoft, Mitte Jensen, gift Oddershede, Augusta Jensen, gift Larsen, Elisabeth Langgaard, gift Vigh, Bertha Agerholm, gift Vangsgaard, Kristiane Hansen, gift Kilsgaard, Sigrid Nedergaard, gift Hansen, Elise Hansen, Johanne Agerholm, gift Svalgaard, Anna Jensen og  Maren Stentoft, gift Kjær. Alma Hansen, Skinnerup, har fundet ud af, hvem pigerne er. 47
Sådan så der ud i Frøstrup for et halvt hundrede år siden. For enden af gaden ligger Per Græsbøls forretning ved vejen til venstre mod Thisted, til højre mod Tømmerby Kirke. Det var en meget stor forretning efter datidens forhold. Først kolonial, så isenkram og tømmer. I samme bygning havde sønnen Hans boghandel og to døtre, Hanne og Marie drev manufakturforretning. I bygningen var endvidere private boliger for Per Græsbøl og Hans. Efter Per Græsbøls død overtog Ole Græsbøl kolonial, isenkram og tømmerhandel. I sommeren 1922 slog et lyn ned i tømmerlageret, og det blev ikke genopbygget. Senere flyttede Ole Græsbøl til Esbjerg og Hans byggede hus over for faderens gamle forretning og handlede med manufaktur. 48
Den 21. november 1913 blev dette postkort sendt fra Kristiania i Norge af en thybo, Otto Borregaard, der var undervejs til Amerika med kone og 6 børn. Han var fra Vorring, søn af Mette Marie og Chr. Borregaard. Hans kone Anine, var fra Thisted. Hun havde mistet sin far, og så havde hendes mor besluttet at udvandre sammen med sine børn. Familien blev bosat i Chicago. Otto Borregaard døde 8-9 år senere af mellemørebetændelse, efterladende sig hustru, 3 sønner og en datter. Den ældste søn, født i Thisted, blev dræbt ved et fædselsuheld lige før 2. verdenskrig. Den næstældste, også født i Thisted, og den yngste, født i Chichago, blev dræbt da de i 1944 deltog i invasionen af Normandiet. 48
49-60 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 49: Emilie, 87, og Holger Jensen, 91, Thisted, fejrede 12. oktober 1978 krondiamantbryllup. De traf hinanden for godt 65 år siden på den daværende centralkafe i Frederiksgade. I 1912 blev Holger Jensen selvstændig frisørmester, og ægteparret har siden 1922 boet i en lejlighed ved Nytorv i Thisted.

Side 50: Det ny orgel i ”Thylands Domkirke” i Vestervig blev søndag den 22. oktober 1978 indviet af biskop Henrik Christiansen, Aalborg. Omkring 900 lyttede til tonerne af orglet, der er bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. Det har 52 stemmer og 4224 piber. Pris ca. 2½ million.

Side 51: Anna Kathrine og Laurids Larsen, Lyngs, fejrede guldbryllup den 8. november. Samme dag havde deres datter, Elly, sølvbryllup med Knud Nielsen, Ramsing, og sølvbrudeparrets datter, Britta, blev i Ramsing Kirke viet til Jørgen Rasmussen, Ramsing. Og så var det Anna Kathrine Larsens 72 årsfødselsdag.

Side 53: Den 3. januar 1979 afstod raveksperten, guldsmed Anders Henningsen sin forretning ved Storetorv i Thisted til sin mangeårige medarbejder, Egon Pedersen, og hans kone Birgit. Froretningen er oprettet 1829. Anders Henningsen overtog den i 1952 efter sin far, C. V. Henningsen.

Side 54: Statsminister Anker Jørgensen besøgte 3. februar plejehjemmet i Klitmøller, og fik en snak med fhv. fisker Martin Madsen, der fortalte om fiskeri fra kysten i gamle dage.

Side 55: Husmand Kristian Lynge, Frøstrup, 85 år den 28. april: På min konfirmationsdag gav jeg løfte om aldrig at røre spiritus, og det holder jeg, indtil jeg ligger i min grav. Som 15 årig meldte han sig ind i den lokale afholdsforening. Dengang havde den over hundrede medlemmer. Det er med sorg  Kristian Lynge erkender, at det er gået tilbage, for i dag er der kun to organiserede medlemmer.

Side 57: Mandag den 11. juni blev en ny stor dag i Hanstholms historie: ruten til Kristiansand i Norge blev åbnet med færgen ”Hanstholm”. Thyboer i tusindvis var mødt op for at overvære den festlige modtagelse af færgen, da den kom fra Kristiansand. Skuespilleren Henry Jensen reciterede Henrik Ibsens ”Terje Vigen”, stiftamsmand Martensen-Larsen, amtsborgmester P.E. Eriksen, borgmester Poul Otto Johnsen, Kristiansand, og borgmester Chr. Hansen, Hanstholm talte.

Side 58: Anders Christian Ditlev Berthelsen trak sig i juni tilbage som sognepræst i Sønderbjerg-Odby, hvor han havde virket fra 1940. Han var provst fra 1961.

Knud Schjødt-Pedersen blev sognepræst i Vestervig i 1966 og blev udnævnt til provst for Sydthy Provsti fra 1. juli 1979.

Den 68-årige Kjeld Nielsen, Ørgaard, Nors, kunne 1. august fejre 40 års jubilæum som jagtopsynsmand i det 7000 tønder land store reservat mellem Klitmøller og Hansted. Hver dag overvåger han sit store terræn fra hesteryg.

60-61 Breve til ”Jul i Thy.
62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Egon Nielsen

Inger Bach Fjelrad

Jørgen Miltersen

Mette Fastrup

Carl Lundblad (maler)

Tage Jensen (fotograf)

Egon Nielsen (fotograf)