Jul i Thy 1978

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-7 Med Einar Nørby i barndommens land.

Billeder:

Side 3: Kongelig kammersanger Einar Nørby, født i Thisted 8. maj 1896, søn af lærer Niels Nørby og hustru, Kirstine. Han debuterede i 1928 som Mefistofeles på Det kongelige Teater og blev kammersanger i 1939. Han fik mange hovedroller på Det kgl. Teater og blev opfordret til at medvirke ved talrige oratorieopførelser. Navnet Nørby har familien fra Nørby i Tved Sogn. Einar Nørbys bedstefar var Niels Christian Nielsen Nørby fra Hillerslev, død 1932, hans oldefar Niels Jørgensen Nørby fra Nørby i Tved, død 1874.

Side 5: Familien Nørby i haven til villaen ”Vesterled” ved Hundborgvej i 1913. Det er Einar Nørby, der stikker hovedet frem i gavlvinduet på 1. sal.

Side 6: Lærer Niels Nørby, hans hustru Kirstine og deres børn i en stue i villaen ”Vesterled” i 1907. Det er Einar og Ellen der står op, Agnethe sidder på stolen og Gerda på moderens skød.

Side 7: Einar Nørby som Figaro i 1953, da han fejrede 25 års jubilæum ved Det kongelige Teater og optrådte i sin fødeby.

8-14 Fra Sjørring Volde til Vesterhav – Meïr Aron Goldschmidt.
15-17 Hans grundsætninger: Arbejde og sparsomhed – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 15: N. L. Spangberg boede fra 1924 til sin død i 1939 i den villa ved Jernbanegade, hvor der nu er museum.

Side 16: I dette hus i Ydby blev N. L. Spangberg født i 1859. Billedet er sendt til Jul i Thy fra Karen Kristiansen Brendgaardsvej 37, Ydby. Hendes afdøde mand, malermester Aksel Møller Kristiansen, var født i huset, og hun har boet der i 42 år. N. L. Spangberg var i 1936 på besøg i barndomshjemmet med sin gode ven, stenhuggermester Sanderhoff Jensen, Thisted, fortæller Karen Kristiansen.

Side 17: Det var et stort spring fra hjemmet i Ydby til denne villa i Jernbanegade i Thisted, hvor N. L. Spangberg boede fra 1924 til sin død i 1939. I sit testamente havde han bestemt, at villaen skulle skænkes til Museet for Thy og Vester Han Herred.

18-23 ”Stille Bedste” – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy, 5 afsnit. Af Mette Fastrup.
24-25 Havde Washington sit navn fra Hvass i Vigsø? – Af Jørgen Miltersen.
26-30 Tre døgn i en klostercelle – Af Mette Fastrup.
30-31 De ventede trofast på hinanden – Af Jørgen Miltersen.
32 Træd varsomt – Digt af Mette Fastrup.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det gamle fotografi af Thisted er småt og beskedent, men klart og smukt. Dertil yndefuldt indrammet af en blomstrende ranke. Denne hilsen fra Thisted er afgået med juleposten for længe siden. Derom vidner den utydelige, halv gotiske skrift på bagsiden. Meget er ændret siden da, men byens silhuet med kirken, hævet over havn og huse, er den samme. 33
Dette fotografi stammer fra et gammelt album, som Margrethe Sørensen, Heltborg, efterlod sig. Hendes kusine, Laura Dige, Fjordlystvej, Thisted, synes, at det var en skam at smide det væk, og hun har overladt det til Jul i Thy. Men hun ved ikke hvor billedet er taget, eller hvem personerne er. Hvem kan hjælpe? 33
Frelsens Hær i Thisted arrangerede for et halvt århundrede siden en sommertur til den nu nedrevne pavillon ved Eshøj Plantage. Det var en stor dag for de mange deltagere. Turen foregik med hestevogn, og der var underholdning af Frelsens Hærs orkester. Frida Søe Nielsen, Dragsbækvej 5, Thisted, oplyser at damen i forreste række nr. 4 fra højre er jordemoder fru Kristine Krogager, moder til Tjæreborgpræsten. 34
Esplanaden i Thisted Plantage omkring 1914, oplyser Søren Dige, Fjordlystvej, Thisted. Stående fra venstre Mads Krabbe, der handlede med fisk og hakkelse. Renovationsarbejder mads Jensen og hans kone, Margrethe. Siddende renovationsarbejder Anker Jensen, hans kone Dorthea og deres søn, Evald, der blev udlært som typograf på Thisted Amts Tidende og siden virkede i Kolding. Renovationsarbejder Valdemar Larsen og hans kone alma, 85 i foråret 1978, bopæl Østergade i Thisted. Den lille i barnevognen er datteren Grethe, der fyldte 65 i maj. Hun er gift med malermester Jacob Sørensen. 35
Sådan så Grydetorv i Thisted ud engang. I bygningen til højre havde Thisted Amtsavis kontor og redaktøren privatbolig. I baggrunden til venstre Odense Ægforretning, bagerst den toetagers ejendom, der lp ved Bredahls Jernhandel. I dag ville baggrundsmotivet være Thisteds nye rådhus, til venstre Andelsbanken og Toldboden, til højre Handels- og Landbrugsbanken. Brevkortet er til Hrr. Skrædder L. Dalgaard, Snedsted St. ”Du vil ikke være så venlig at tage en hvid trøje med her hen når du kommer med tøjet” Chr. Christensen, Skyum. 35
Da dette billede blev taget i 1935 kunne ingen vide, at én af drengene engang skulle blive medlem af Thisted Byråd. Billedet er fra gården til Dronning Louises Børneasyl, Asylgade 11 i Thisted, nu missionshus. ”Asylmor” til højre var frk. Birthe Jensen. Hendes hjælper, der står med et barn på armen, er Helena Pedersen, nu bosat Johnsens Alle 31. Hun fortæller, at barnet, hun står med, er Jens Odgaards datter Rita. I bagerste række fra venstre Anton Odgaard (medlem af Thisted byråd), Jens Erik Odgaard, Thorkil Tygesen, formentlig Chr. Snejstrup og Aage Christensen. I anden række er nr. fire Egon Harring, nr. 5 Jørgen Odgaard, nr. 6 Rosa Dybdahl, nr. 7 ukendt, nr. 8 Gudrun Snejstrup, nr. 9 en datter af Jens Odgaard, nr. 10 Maren Snejstrup. I forreste række er nr. 3 Rosa Harring, nr. 4 Gerda Jensen, nr. 5 og 6 tvillingerne Egon og Verner, nr. 7 Frida, nr. 8 Inger og nr. 9 Hans Jørgen Andersen fra Nørregade, nr. 10 Herdis Harring og nr. 11 Eva Jensen (Gerda Jensens tvillingesøster). 36
Sådan så Ballebys Boghandel ud engang – formentlig omkring 1890. Boghandleren, Jørgen Søltoft, var fra gården Eegshvile i Vester Vandet, født 1858, gift med Dorthea Nørgaard fra ”Nørgaard” i Skjoldborg. I vinduet er udstillet malerier af Fridolin Johansen. Familien flyttede til København sidst i halvfemserne. Billedet er sendt til Jul i Thy fra Birgit Søltoft Petersen, Lindehavn 31, Valby. Jørgen Søltoft var hendes farfar. 37
Mamrelund kaldes dette hyggelige sted foran Hotel Thy i Storegade i Thisted. Billedet blev taget for ca. 60 år siden, da de tre piger var ansat på Thy: Kristiane, der blev gift med slagter Chr. M. Christensen, Bedsted, Kirstine, der i 1917 blev gift med A. K. Blaabjerg, og Marie, der blev gift med Chr. Christensen fra Møgelkær i Hundborg og ko, til at bo i Hørsted. Ejeren af Hotel Thy var Steffen Poulsen, kaldet Stafen. Han døde i 1927. Den sidste ejer var tømremester S. N. Lynge. Forhuset ud til Storegade blev revet ned i 1943. Lynge ville bygge et nyt hotel, men fik afslag. De sidste rester af Hotel Thy – den gamle teatersal – blev revet ned i 1957, da J. P. Jacobsens Plads skulle anlægges. Det er Kirstine Blaabjerg, værtinde på Jernbanehotellet i Thisted 1925 til 1953, der har fundet billedet i sit gamle album. 37
Tidligere degnekone i Estvad nordre skole, Elise Nielsen, datter af Severine Bernth, Thisted, har sendt dette billede fra en udflugt, måske Eshøj nogle km. øst for Thisted. I forreste række er nr. 4 Agnes Kibsgaard. Yderst til højre ses to søstre Odde. I 2. række er nr. 3 fru bager Odde, nr. 4. frk. Jensen. Endvidere ses Søster Ina i denne række. I 3. række er nr. 1 fru kunstmaler Andersen, nr. 4 fru Kibsgaard, nr. 5 fru Faber. I bagerste række re nr. 1 Hr. mose, nr. 2 frk. Mose, nr. 3 Søster Anne-Marie, nr. 9 Severine Bernth, nr. 12 Søster Maren, yderst Søster Jonna. 38
Det er lykkedes guldsmed Anders Henningsen at opklare, hvem der er med på dette billede fra Thisted. De fire bagerste fra venstre: Fru skomager Jensen, Jernbanegade, fru faktor Behr, fru Ostehandler Sørensen (Hjarsen), Jernbanegade og fru Bondesen, hvis mand var mejeribestyrer i Vestervig. Yderst til venstre frk. Wittrup, søster til fru guldsmed Hartvig, der boede i Krejbergs Stiftelse, damen i det lyse tøj er Hartvigs svigerdatter, gift med aktuar Vilhelm Hartvig, Aalborg, ved hendes side fru guldsmed C. V. Henningsen, mor til Anders Henningsen. Længst til højre fru guldsmed Hartvig, Jernbanegade (C. V. Henningsens forgænger). 39
Thisted Manufakturhaldlerforenings medlemmer på udflugt omkring 1922-25. Manufakturhandler Ejnar Søndergaard har fundet frem til, at personerne er følgende fra venstre: Jacob Nielsen, Storegade, Valdemar Smith, Storegade, manufakturhandler Shiønning, St. Torv, Carl Jensen, Varehuset, formentlig Rasmus Andersen, St. Torv, repræsentant for konfektionsfrimaet Moresco i København, Anton Jensen, ekviperingshandler Chr. Søe, Brogade, Joh. Thomsen, Vestergade, manufakturhandlerne N. I. Thykier og Chr. Søndergaard, Vestergade – far til Ejnar Søndergaard. 39
Sådan så Vestergades Brugsforening, nu Kvickly, ud sidst i tyverne. Fra venstre kommis Niels Chr. Andersen, kommis Ivar Thomsen, kommis Ivan Søndergaard, der blev bosat i Randers, hvor han døde i 1976. Lærlingen foran ham er Niels Jensen, nu repræsentant hos A. P. Andersen & Co. Sidst Alfred Frandsen, der blev gift med søster til fru Andersen på Landmandshotellet og bosat i København. Niels Jensen fortæller, at han som lærling kørte ud med korn til folks høns og kul til gruekedler, først med trækvogn, senere med budcykel. Alt blev vejet ud i butikken – sukker, mel, sæbe. Arbejdstiden var lang, lørdag aften til kl. 10. Lønnen 6 kr. om ugen plus kost. Uddeler var Valdemar Christensen, formand for brugsforeningen Niels Hove, Tingstrup. Niels Jensen var i forretningen til 1936 og begyndte to år senere hos autoforhandler A. P. Andersen. 40
Købmand Chr. Nordentoft uden for sin forretning  Vestergade 74 i Thisted sammen med kommis E. Beyer (til venstre). Ejendommens ejer var Anders Hilligsøe. Hedegaard & Hilligsøe havde kontor til venstre for købmandsforretningen, nu Købmandsgården. Billedet er fra Marie Nordentoft, Møllevej 35, datter af købmand Chr. Nordentoft, der døde i 1913. 40
Store penge tjente han nok ikke, men tilfreds ser han ud til at være, og han opnåede at komme på et postkort. Ved hans venstre træsko blev der trygt med rødt ”Thisted Original Peer. Chr. Eriksen”. Folketællingslisten fortæller, at Peder Chr. Eriksen i 1880 var 40 år, født i Skinnerup, arbejdsmand med kone og tre børn: Nikolaj på 11, Martinus på 8 og Othilie på 3. Bopæl Østerbakken matr. Nr. 124. Et billede af ham i Byhistorisk Arkiv i Thisted fortæller, at han blev kaldt Erik Pot, var gadefejer, udråber og meget andet. Urmager Nørby, Hurup, modtog i 1905 et postkort med billede af Thisted-originalen og følgende tekst: ”Kærlige julehilsner sendes til jer alle, samt ønsket om et godt nytår. Hilsen din broder Niels”. Det må være lærer Niels Nørby, fader til kgl. Kammersanger Einar Nørby. P. Chr. Eriksen opnåede også at komme på en plakat. Da Thomsens Bogtrykkeri i Holstebro i 1975 fejrede 75 års jubilæum, besluttede firmaet at udnytte et postkort, som en af medarbejderne, Jørgen Hübertz Knudsen havde fundet i sine gemmer. Skulle nogle være i stand til at fortælle mere om P. Chr. Eriksen og give oplysning om, hvornår han er død, vil der komme mere om ham i næste Jul i Thy. 41
Mange møder er i årenes løb holdt i denne sal, Afholdsforeningens store. Billedet er fra en stiftelsesfest i Thisted Afholdsforening, formentlig 1928. En stor kakkelovn var anbragt til venstre i den festligt smykket sal. Thisted Afholdshotels sidste ejer var N. H. Mortensen, der drejede nøglen om sidst i februar 1977, dan ikke havde lyst til at gå i gang med de krævede brandsikringer. Hotellet blev overtaget af tømrermester Hilmar Thyrrestrup med henblik på indretning af lejligheder. 42
Et hyggeligt lærerhjem i Øsløs. Jacob Jacobsen sidder med sin lange pibe ved siden af sin kone Kirstine. Den tredje person er muligvis en datter, oplyser Anna Marie Vinter Kristensen, Odder. Lærer Jacobsen var hendes morbror. Et af billederne på væggen forstiller en mand til hest.  Det er muligvis lærer Jacobsen som soldat. Han var i en årrække formand for Thisted Amts Rytteriforening. 42
Et af de første år i dette århundrede var familien Gregersen samlet på Søborg i Bjerre i anledning af Marie og Mads Gregersens sølvbryllup. I forreste række fra venstre Anders Krogh Gregersen, Bjerre, sølvbrudeparret, Dorthea og Gregers Kiib Ejlersen, Søborg, senere Tved, Ane og Anders Madsen, Hillerslev, Ane og Lars Gregersen (den gamle smed fra Tved). I 2. række Eline Gregersen, Bjerre, Marie og Anders Knudsen Gregersen, Sønderhaa, Mariane og Anton Gregersen, Kjelstrup, Maren og Niels Gregersen, Thisted, Kirsten og Ejler Gregersen, Tingstrup. I bagerste række Mette Kirstine Carstensen og Chresten Andersen Carstensen, Tved, Oline og Jørgen Gregersen, Tved. Billedet blev indleveret af en datter af Mette og Chr. Carstensen, Johanne Carstensen, Havrevej 12, Thisted. Hun døde i juli 1978. Hendes søster Dorthea Boel, Østermøllevej 28, Thisted, har hjulpet med at finde ud af, hvem der er med på billedet. 43
En dag for omkring halvfjerds år siden var der gæster i Aggerholm Præstegård i V. Vandet. Bagerst til venstre med briller pastor Peter Østergaard, nr. 2 i forreste række med siden ti er fru pastor Østergaard. Lige foran præsten står lærer Chr. Pedersen, i forreste række nr. 1 fra venstre fru Dorthea Pedersen, f. Bangsgaard. Yderst til højre formentlig overkirkefoged Jespersen, foran ham muligvis fru Bohn Jespersen. Nr. 3 i forreste række fra venstre er fru Eyber fra Skaarupgård. Manden i baggrunden med bowlerhat er muligvis mejeribestyrer Kragholm, V. Vandet. Foran ham ligeledes med hat hr. Eyber fra Skaarupgård. Billedet stammer fra en datter af pastor Østergaard. Hun har overladt det til fru Dagny Skødt, V. Vandet, der har givet oplysning om, hvem man ser på billedet. 43
Gymnaster fra Nors-Tved i vinteren 1904-5. I bagerste række fra venstre Peder Andersen (Madsen), Anders Østergaard Andersen, Jens Bang Jensen, Jens Bang, Peter Vestergaard, ”vejmands Nors-Tved”, Edvard Nielsen (Iversen), Stefan Hyldegaard, Ole Back. Mellemste række: Martin Agerholm, Otto Back, Josva Jensen, Jens Brunsgaard Holst, Karl Larsen Smed, Ludvig Skaarup, Karl Kjær, Jens Bang og lederen, Anders Harbo Andersen (far til afd. Redaktør Chr. A Harbo, Holstebro). Forreste række: en ukendt, Line Pedersen, en ukendt, Fr. Madsen, Marie Nors-Tved, Marie Madsen, Marie Nørgaard, Marie Skaarup, en ukendt. Liggende er Anton Jespersen og en ukendt. Billede og tekst fra Niels Iversen Nielsen, Bangsmindevej 6, Tved. 44
Når Thistedboerne omkring århundredeskiftet skulle til havet, gik turen næsten altid til Klitmøller. Man var i fineste puds, og hvis nogle ville vove sig i vandet, kunne de skifte i en vogn, der stod på stranden. Fru Gerda Grønkjær, Elmegade 21, Thisted, oplyser: Det er fra venstre fru Henriksen, Nykøbing Falster (Tante Misse), fru fotograf Ellemo, Thisted (Sharlings og Aage Pedersens forgænger), fru buntmager Henriette Søndergaard, Thisted, fru Ingeborg Petersen, Århus, min bedstefar Nikolaj Christensen, Thisted, min morbror Hans Henriksen, Nykøbing Falster, og min moster Johanne Jensen, Nykøbing Falster. 45
”Hanstholm elektriske Fyr ved Nat” står der på dette postkort, som C. Buchholtz Forlag i Thisted udsendte omkring 1903. Selv om det påstås, at billedet er taget ved nattetid, er det dog tydligt, at Hanstholm var sparsomt beboet på det tidspunkt. Ud over kirken og fyret med tilhørende boliger ses kun få gårde og huse. Fyret blev oprettet i 1844 og havde elektrisk lys fra 1889. Det inspirerede Jacob Paludan til bogen ”Fugle omkring fyret”. Det 75 år gamle postkort er sendt til Nielsine Nielsen, Skrædder P. J. Dalsgaard, Hvidbjerg St. Under billedet af fyret står der: ”Gode ven, vil du ikke tage mine Galosher med på søndag. Venlig Hilsen L. D.” 45
Isenkræmmer Knud Mortensen Thisted, modtog dette billede fra Madsine Taabel, Nørregade 55, inden hun døde på alderdomshjemmet Kristianslyst for nogle år siden. Billedet er sandsynligvis taget uden for Klitmøller Kro omkring 1910. Det er Madsine Taabel yderst til venstre, men hvem er de øvrige, spørger Knud Mortensen. 46
Gadeparti fra Vestervig, men hvilken gade er det, og hvem er det mon, der står og kigger i forgrunden? Det ser ud til, at er står marskandiser på et af husene i højre side. 47
Dette postkort med motiv fra Hvidbjerg på Thyholm er sendt fra Katrine til Sine, formentlig en søster. Katrine slutter: ”Kan I kende billedet fra Hvidbjerg? Det er lille Astrid Møller, der står på billedet. Hende kan I da nok kende.” Men er der nogle, som kan kende de øvrige, og hvornår kan billedet være taget? 47
Edith Pedersen, Tøttrupvej 14, Skyum, har fundet frem til navnene på alle disse elever i Sundby Thy skole i 1924. I bagerste række fra venstre Johs. Jensen, Joh. Thorsted Christensen, Albert Jensen, Chr. Larsen, Lorens Enevoldsen, Chr. Thorsted Christensen, Poul Mørk Andersen, Vagner Poulsen, Dora Borggaard, Sigrid Larsen, Erna Larsen, Dorthea Gravesen, Gerda Jensen og Erna Vestergaard. I næste række Kirsten Jensen, Jens Peter Enevoldsen, Peter Fink Madsen, Konrad, Anna Johansen, Jenny Nielsen, Agnete Nielsen, Maren Larsen, Ellen Jensen, Niels Johansen, Ingrid, Margrethe Jensen, Johanne Gravesen, Thyra Mørk Andersen, lærer Hansen (flyttede til Endehave). Næste række: Henry Jensen, ? Frederiksen, Salomon Nielsen, Niels Lauritsen, Jørgen Hansen, Henry Hvid Nielsen, Eva Jensen, Edith Nørgaard, Helga Kirk, Anna Villadsen, Ellen Villadsen, Edith Vestergaard, Ester Enevoldsen og Gudrun Poulsen. I forreste række Jacob Larsen, ? Frederiksen, Anders Gravesen, Karl ?, Lis Jensen, Ella Nørgaard, Jenny, Aksel Nielsen, ? Frederiksen, Aksel Johansen og Hans Peter Jensen. 48
49-60 Året der svandt – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 50: Redaktør J. J. Lustrup døde 4. november, 87 år gl.

Side 51: Thisteds ældste, Olga Hansen, Grønningen 5, fyldte 104 år den 16. december.

Side 53: Da sneen voldte store vanskeligheder for motoriserede trafikanter, fandt gdr. Henrik Rasmussen, Thorstedvej, sin kane frem. Han kørte sin 11-årige søn, Ole på vej til skole og havde mælkespande med.

Side 55: Den 28. april 1978 afleverede arkitektfirmaet Friis og Moltke, Århus det nye rådhus i Thisted til kommunen. Arkitektfirmaet var repræsenteret ved ingeniør K. E. Jensen, der har haft den daglige ledelse af byggeriet, og arkitekt Kaj Buch, der overrakte nøglerne til viceborgmester Holger Visby og 1. viceborgmester Georg Langkjær var forhindret i at være til stede. Se i øvrigt billedet  side 36.

Side 56: Tirsdag den 30. maj blev broen mellem Mors og Salling indviet.

Side 58: Et af arbejdsformidlingschef Leo Jeppesens nye opgaver var at sørge for, at tårnuret bliver trukket op.

61 Brev til ”Jul i Thy” – I det gamle Album 1977 er et billede af høstfolk på ”Rosvang”. Midt i billedet står en ung pige op. Hune er den eneste nulevende datter af inspektør Leegaard, Elna Wolthers, Vejle – Hele familiens elskede ”Moster” og ”Spilopmager”. Hun fyldte i marts måned 90 år og har nu ophold på ”Rosengaarden” i Kolding. Venlig hilsen Anna Leegaard Handrup, født Fuglsang, Bjerringbo.
62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Einar Nørby

A. Goldschmidt

Jørgen Miltersen

Mette Fastrup

Carl Lundblad (maler)

Tage Jensen (fotograf)