Jul i Thy 1977

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-10 Cirkusprinsessen fra Ydby – Thyra Miehe fortæller om barndommen i Thy der blev til udgangspunkt for et spændende og eventyrligt liv. – Jørgen Miltersen

Billeder:

Side 3: Dora Miehe med tre af sine døtre: Thyra, Louise og virginia.

Side 4: Louise og Heinrich Miehe – Dora Miehes forældre. Luise var datter af Johanne og Heinrich Schultz, der i 1860’erne kom til Ydby og købte hus. Heinrich Miehe døde på sin 6l9 års fødselsdag i august 1915, hans kone Louise en aprildag i 1923. Hun blev 83 år gammel.

Side 5: Tre børn af Louise og Heinrich Miehe: Augusta, Dora og Vilhelmine. Ægteparret fik selv 19 børn og tog flere plejebørn.

Side 6: Dora Miehe gik ikke af vejen for at optræde som slangemenneske. For at slangerne kunne være varme og veloplagte til en forestilling, puttede hun dem i en sæk og lagde dem ned i sengen til børnene.

Side 7: Dora Miehes anden mand Hermann Pfänner, hendes datter af første ægteskab, Louise, senere gift Vogelbein, og plejebarnet Harald Miehe Madsen (Bivognen).

Side 8: En tidligere italiensk balletdanserinde underviste Thyra og Svend. Det gik så godt, at Svend (til højre) kunne optræde som balletpige.

Side 9: Thyra Miehe Pfänner og hendes mand, Alfons Cossmy, med en af de mange heste, der var på cirkusgården i Ydby. I staldene var der endvidere elefanter, løver, tigre og andre vilde dyr, når Miehes lå i vinterhi.

11-22 Barndomsdage i Thisted – Tidligere rektor for seminariet i Vejle, Rigmor Fenger, mindes glade barndomsdage, der endte brat i 1925.

Billeder:

Side 13: Det hvide hus på Møllevej, fotograferet 1915. I forgrunden Edele Fenger og hendes mor, Bernhardine Stoltze fra Hurup Station.

Side 15: Familien Fenger i dagligstuen på Møllevej i året 1916.

Side 17: Vagn og Mogens Fenger, 1918.

Side 19: Rigmor Fenger, fotograferet i 1918.

23-27 Fortsat fra i fjor: På flugt for sandet – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy, 4. afsnit. Af Mette Fastrup.
28-30 Efterkommer af thybo blev sekretær for Amerikas præsident – Af Jørgen Miltersen.

Billede på side 29: Ted Sorensen – hans bedstemor var fra Harring.

30-31 En klode af en ko – Af Mette Fastrup.
32 Tak for det gamle år – Digt af Mette Fastrup.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dora Miehe var i omkring et halvt hundrede år den drivende kraft i det thylandske cirkus med hjemstad i Ydby. Dora Miehes oldeforældre, artist og musikeren Heinrich Schultz og hans kone Johanne, der var harpenistinde, var bosat i Husum. Men Heinrich Schultz ville ikke sværge tysk faneed efter krigen 1864, familien drog nordpå og købte hus i Ydby for hundrede rigsdaler. Deres datter Louise blev gift med en musiker i Schultz’ trup, Heinrich Miehe. De fik den 9. december 1886 deres første barn, Dorthea Vilhelmine Karoline Miehe. Under en turné kom hun til verden i Harridslev ved Randers. Dora Miehe blev først gift med nordmanden Carl Vilhelm Imkre, 20. arts 1894. Han døde få år senere. Derefter med August Louis Herman Pfänner. Han døde 1. december 1922. Tredje gang med Heinrich Kolzer. Dora Miehe og hendes mand kom til at bo i Ydby, da forældrene købte Rold Kro i 1897. Et stort ansvar kom til at hvile på hende, da hendes far døde på sin 69 års fødselsdag i august 1915. Fra april 1932, da hendes mor døde, stod Dora Miehe som eneejer, indtil hun i en alder af omtrent 77 år døde i Thisted den 29. august 1945. 33
Der blev købt jord til det lille hus i Ydby, som Heinrich Schultz havde købt i 1860’erne for hundrede rigsdaler, og det samlede areal kom op på 60-70 tønder land. Miehernes gård, som ses her, brændte i 1927. Den var ikke forsikret, og mange værdifulde ting gik tabt. Men der blev skaffet midler til opførelse af et nyt hus ved vejen til Dover, og det står endnu. Personerne er Virginia, Svend, Thyra, Louise, Herman Pfänner, Dora Miehe Pfänner, karlen Gustav, huslæreren August Bjerregaard, Juliane (senere telefondame i Ydby), en mand, som hjalp med at plante, og sidst en mand fra planteskolen. 34
Thyra Miehe på trappen til ”mammas beboelsesvogn”. En rude fra vognen sidder nu i en dør i ”Færgekroen” i Århus, som drives af Thyra Miehe og hendes mand, Alfons Cossmy. 35
Når sommersæsonen var forbi, var der nok at tage fat på i Ydby, og der skulle trænes. Skoleridning havde Thyra Miehe Pfänners store interesse. 36
Megen opsigt vakte Thyra Miehe, da hun kom spadserende på gaden i København med en tiger. Til beroligelse havde hun ved sin side domptøren Cliff Eros. De passerer Forum. 36
Thyra Miehe med en af de heste, hun red mangen succes hjem på. Hun optrådte ikke blot i Cirkus Miehe, men havde engagement mange andre steder, blandt andet i Lorry i København. 36
Høstfolk på Rosvang først i dette århundrede – i hvert fald før 1909, for det år rejste forvalter Sund, og han er med på billedet, fortæller Niels Krogsgaard Nielsen, Hunborgvej 166, Thisted. Hans far, Niels Chr. Nielsen, står midt i anden række, lige bag pigen med hvid krave. Hans mor, Ane Margrethe Nielsen, sidder på høstvognen med rive i hånd, lige ag den stående forvalter. Lige bag ved Niel Chr. Nielsen står Chr. Smed (med stor hat). Han gik nattevagt i staldene på Rosvang om vinteren. De seks piger i forreste række er havbopiger fra Vorupør. Manden med tømmen er Chr. Thinggaard, Sperring. Der var 27 høstkarle på Rosvang, hver med en opbinder. 37
Mens man nu om stunder kan komme med tog fra København til Thisted på godt syv timer, gik det umådelig langsomt før i tide. Tre gange skulle der skiftes til færge: ved Storebælt, ved Lillebælt og ved Oddesund. Den langsomme rejse blev illustreret af Axel Thiess for godt et halvt hundrede år siden. Tegningen var ledsaget af denne tekst: ”Hurtigtoget fra Kjøbenhavn til Thisted”. Til venstre afgang, til højre ankomst. 38
Preben Christensen, Degnevænget 11 i Koldby, har opbevaret dette billede, der formentlig er fra hovedgården til Irup i Hørdum sogn først i dette århundrede. Irup tilhørte i sin tid bisperne i Børglum, fra slutningen af 1700-årene familien Stigaard Sørensen. 38
Slægten Yde fra Hundborg samlet til guldbryllup 1926. Fra venstre Jens Yde og hustru, Nikoline Graugaard, med pigerne Johanne, Lis og tvillingerne Else og Edith, smedemester Otto P. Knudsen og hustru, Vilhelmine Yde, Thisted, med sønnerne Robert og Tage, Jens Bruun og hustru, Ingeborg Yde, Gl. Raastrup, med datteren Mette og sønnen Anders, Thorvald Yde, købmand i Hundborg, døde meget ung, med hustruen Marie og datteren Else. Karl og Thorvald var ikke født dengang. Guldbrudeparret Else og Chr. Olsen Yde (Kræn Wolsen), der havde købmandsforretning i Hundborg. Chr. Olsen Yde kørte hver dag til Thisted efter varer. Ved Thisted Amts Tidende fik han udleveret aviser, straks han slog et slag med pisken. Johannes Yde og hustruen Jensine, Aarup Mølle, med pigerne Janne og Else og Chr. Yde på skødet, snedker Hedegaard og hustru, Stinne Yde, Hundborg, med sønnerne Henry og Arne. Alfred Yde og hustruen Marie, Enggaard, Aarup, med pigerne Else, Inger, Anne og sønnen Christian. Billede og tekst fra fru Dagny Knudsen, Koldby. 39
Fru Dagny Knudsen, Thy Farvelager, Koldby, har gemt dette billede af Hansted Kro 1904. I døren står hendes mor, på vognen sidder hendes onkel, Marius Edvardsen, parat til en køretur med badegæster. Hansted Kro blev i sin tid drevet af fru Knudsens bedsteforældre, Anne Mathie og Niels Edvardsen. De drev endvidere krogården, som hendes forældre Maren og Niels Andersen, senere forpagtede. En onkel havde Hansted Kro i mange år, indtil krigen kom, og alle i Hansted blev tvangsforflyttet. 40
Hørdum Idrætsforenings bestyrelse i 1936. Fra venstre manufakturhandler Børge Schanz Christensen, R. Knudsen, Thy Farvelager, afdøde vognmand A. Kaagaard, afdøde bagermester Høgsted Nielsen og fhv. mejeribestyrer Frode Jensen, Hørdum. 40
Det første billede i ”Det gamle Album” i Jul i Thy 1976 var dette billede fra skoven i Thisted i 1924, da Thisted fejrede 400 års jubilæum. Men der savnedes oplysning om personerne. Nu er der kommet hjælp fra fru Mary Christensen, Kronborgvejs Sidevej, datter af Vilhelmine og Lars Kristian Frandsen, der boede Nørregade 15 i Thisted. Det er deres børn, svigerbørn og børnebørn, der er med på billedet. Fra venstre Anna og hendes mand, Nimb, Mary og Thorvald Christensen (i mange år lagerforvalter på Stålgården), Anna og Nimbs tre børn og siddende Vilhelmine Frandsen, Kristian Frandsen (nu bosat Fengersvej 19, Valby), Frederik Frandsen, der var maler, og yderst til højre Kristine Frandsen og hendes mand, Jens Peter Pedersen, der var bogbinder hos Kløvborg i Thisted. Ved deres side en datter af Nimb. Lars Kristian Frandsen var død, da billedet blev taget. Han var invalid og uddannet som børstenbinder. Indtægterne supplerede han ved at drive kiosk i Skoven. 41
Thisted Sangforening i 1938, da der var 26 mand i koret. Siddende fra venstre murer Johannesen, Chr. Gramstrup, Peter Sørensen, korlederen kantor J. K. Fredskild, Holger Nielsen, Osvald Kjeldgaard, og K. W. Jensen. Stående Henry Madsen, Sofus Dollerup, Frederik Christensen, Carl Petersen, Olav Badstue Madsen, Marius Jensen, Anker Christoffersen, Theodor Jensen, Magnus Larsen, Marinus Larsen, Aksel Madsen, Harald Larsen, Poul Møller, Thorvald Christensen, Magnus Knudsen, Einar Henriksen, Henry Sørensen, Osvald Nielsen og Ejvind Christiansen. 42
Som erstatning for en ældre bygning opførtes i sommeren 1924 i skoven i Thisted en ny restaurant ”Sommerlyst”. Den blev drevet af Alfred Hald, Hotel Jylland. Da Thistedborgerne efter anden verdenskrig fik lettere ved at komme videre omkring, dalede besøget. Thisted Sangforening fik i kraft af sin energiske formand, Magnus Knudsen, skrabt penge sammen til køb af huset, der blev kaldt ”Sangernes Hus”. Det blev brugt til øvelser og festlige lejligheder. I 1968 blev huset overtaget af KFUM spejderne. 42
En telefoncentral blev oprettet i Snedsted 1. april 1904 med fem abonnementer. Nr. 1 købmand Olsen, nr. 2 jernbanestationen, nr. 3 bager Mikkelsen, nr. 4 købmand Niels Nielsen, nr. 5 kromand Nielsen. Som bestyrer blev antaget Grete Jespersen, gift med Laust Jespersen, Hovedgaden 27. Da bestyrerinden brækkede et ben, måtte hendes 6-årige datter, Frederikke, passe centralen, men det gik godt, for hun fik hjælp af forstanderinde frk. Hansen på centralen i Thisted. Billedet blev taget, da hun var 12 år. Fem søskende skiftedes til at passe centralen: Frederikke (der blev gift med forretningsfører P. Munk-Madsen, Klitmøller Fiskeeksport), Lydia, Birthe, Elise og Ellen. De to drenge, Frederik og Thomas, havde ikke lyst til at sidde ved omstillingsbordet. Da Grethe Jespersen døde i 1939, overtog hendes to døtre, Elise og Ellen, centralen. En dramatisk tid oplevede de under besættelsen, da tyske soldater overtog centralen. Håndgranater og geværer lå rundt om i huset. Ikke mindst om natten var det ubehageligt. Efter to døgns forløb opgav tyskerne at passe centralen, men de blev i huset i 17 døgn. I årene efter befrielsen steg antallet af abonnementer stærkt, 11 omstillingsdamer var til hjælp, og der var mellem 300 og 350 abonnementer, da centralen blev automatiseret i juli 1973. 43
Slagtermester N. Mikkelsen boede i det hus i Snedsted hvor nu slagtermester Johs. Christensen har forretning. Han skrev 17. juni 1915 et postkort med dette billede til ”Hr. N. Kappe, Aarup”. Ved en fejltagelse blev kortet sendt til Aarup på Fyn, men to dage senere var det tilbage i Snedsted, så det kunne komme med posten til Aarup pr. Snedsted. På kortet stod: ”Her sender jeg din kvie tilbage igen og en lille ekstra stykke med”. Venlig hilsen, N. Mikkelsen, Slagter. 43
Dette billede er taget 1887 eller året efter foran den gamle skole i Helligsø, opført 1885, nu bamsefabrik. Læreren er Niels Christensen, der virkede i Helligsø 1867 til 1. januar 1898, død 7. januar 1900. Specialist i hudsygdomme, Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro, oplyser, at nr. 4 i tredje række forfra er Kristiane Jensen, f. 24. april 1876, nr. 6 Nicolette Galsgaard, født 18. april 1875, nr. 7 Lausine Pedersen, født 21. juli 1976, nr. 11 Karen Laursen, født 21. marts 1876. Nr. 5 i fjerde række er Anders Peter Pedersen (Smed), født 21. april 1876. I femte række, den bagerste, kan nr. 4 være Jens Erik Jensen, senere gdr. Og sognefoged, far til biskop Erik Jensen. Billedet er muligvis det ældste eksisterende fra en landsbyskole i Thy. Måske kan nogle hjælpe med at identificere flere af eleverne. 44
Assistent Henning Skov, Landsarkivet i Viborg, har sendt dette billede af lærerpersonalet ved Thisted Borgerskole 1932 med følgende oplysninger: Fra venstre frk. Sonnichsen, Thygersen, frk. Agerholm, frk. Gerda Nørby (søster til kgl. Kammersanger Einar Nørby), A. Bangsgaard, A. Larsen (skoleinspektør), Niels Skov (min far), frk. Mathea Christensen, Erik Faber, Svend Jensen, P. Høegh Nielsen og frk. Helga Nielsen. 45
Kødfoderfabrikken i Vildsund begyndte 1. december 1937, og kort efter blev dette billede taget. Fra venstre driftsleder J. P. Thomsen (død), Bernhard Hansen, København, vognmand Alfred Kjærgaard, Bedsted, Otto Møller, Skyumvej 2, Vildsund, Chr. Fisker, Vægtergangen, Thisted og Martin Mortensen, Østerbakken, Thisted (død). De tre slagterier i det daværende Thisted Amt stod som ejer af kødfoderfabrikken – Thisted, der havde administrationen, med to femtedele, Nykøbing to femtedele, Hurup én femtedel. Fabrikken eksisterede til sommeren 1965, oplyser Otto Møller, der har gemt dette billede i 40 år. 45
”Fyrtårnet” og ”Bivognen” i Thisted. Men det er ikke det berømte filmkomikerpar Carl Schenstrøm (1881-1941) og Harald Miehe Madsen (1890-1949). Fru Mary Christensen, Kronborgvejs Sidevej oplyser: ”Fyrtårnet” er min afdøde mand, lagerforvalter Thorvald Christensen, ”Bivognen” er min søster, Kristine. De optrådte ved Socialdemokratiets karneval på Thisted Afholdshotel for over et halvt hundrede år siden. 45
I 1907 blev der på Bulbjerg opført et badehotel. Det var en dame fra Århus, frk. Mejlby, der stod bag byggeriet, oplyser Niels Svanborg, Vust. Det gik godt for hende, og hun kunne samle fuldt hus til offentlige baller. Frk. Mejlby afhændede hotellet til en københavner kort før sidste verdenskrig. Tyskerne tog hotellet i brug i 1940, da der skulle bygges fæstning. Det var et par tusinde mennesker beskæftiget med i et par år eller tre. Hotellet blev sprængt i luften i 1945 for at give ”fri udsigt” for et par kanoner, som var opstillet 500 meter syd for hotellet. (Foto: Aage Pedersen, Thisted). 46
Kunstmaler Gustav Fenger, hvis fader en tid var læge i Thisted, udsmykkede hotellets sal med sine billeder. Han var nogle år gift med forfatterinden Thit Jensen, og begge holdt nogle somre til på hotellet. Det var for øvrigt på denne bevægede tid, Thit Jensen samlede stof til sin bog ”Den erotiske hamster”, skrev Jens Rolighed i Boldbjergbogen. 46
I de olympiske leje i Stockholm 1912 deltog et gymnastikhold fra Thy, Mors og Salling. Rasmus Søndergaard, Ø. Jølby, der skulle have været med, men blev indkaldt som soldat, oplyser, at den første fra vestre i bagerste række er uddeler Jens Sønderby, Ø. Jølby, nr. 3 er murer Anders Krogh, nr. 5 Niels Sandahl Jacobsen, Sundby Mors. I forreste række fra venstre står lederen af hele det danske hold på 400 mand, og efter ham følger Jens Bukh, Engholm, Hans Madsen, Tøvring (far til politiassistent H. Skov Madsen), Thorvald Yde, Hundborg, en ukendt, apoteker N. Schiøtt, Hvidbjerg, Peder Dal Søndergaard, Ø. Jølby, Morten Poulsen, Solbjerg, Alfred Yde, Hundborg, en ukendt, Johannes Yde, Hundborg, og Jens Østergaard, Mellem Jølby. 47
Edith Jensen, Thaliasminde, Ydbyvej 123, Guntoft, har sendt dette billede fra Thylands Folkehøjskole sommeren 1898. Hun kender kun en enkelt, Johanne Mortensen, født 24. januar 1877. Hun står bag manden med hatten ved hans højre arm. Men hvem er de øvrige? Johanne Mortensen, var datter af Ane Marie Mortensen, født 23. september 1851 og Morten Mortensen, vejmand med bopæl i Helligsø, født 13. april 1855. 48
Den cyklende fotograf var i Krik en dag – formentlig omkring århundredeskiftet. Sin cykel med tasken til det fotografiske udstyr havde han stillet ved stakittet uden for Ole Andersens hus, og mens der blev gjort klar til optagelse, var der lige tid til at hejse flaget. Ole Andersen, der så vidt vides var sømand, fisker og redningsmand, tog sammen med sin kone opstilling ved havelågen. Selv hunden er i en afventende position. Så fyrede fotografen af. Billedet er overladt til Jul i Thy af programredaktør Arne Reimer Jørgensen, Birkerød, der er oldebarn af ægteparret ved havelågen. Deres søn, Anders Andersen, boede i Thisted til sin død for 10-15 år siden. 49
49-59 Året der gik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 52: Værtsfolkene på Thisted Afholdshotel fra 1960, Karen Charlotte og Niels Henning Mortensen, havde ikke lyst til at gå i gang med brandsikring af hotellet. Sidst i februar drejede de nøglen om og overgav den til Tømrermester Niels Thyrrestrup. (Hilmar Thyrrestrup står der i den anden tekst).

Side 54: Palmesøndag blev Thisted Kirke genåbnet efter en omfattende restaurering. Sognepræst N. Vilhelm Hansen foretog den første dåb ved den ophøjede døbefont.

Side 56: 1. juni blev en lys dag for beborene i Vangsaa. Efter mange års bestræbelser lykkedes det at få elektriske ledninger ført frem til det tidligere fiskerleje. Johannes Mejlhof undersøger nu, om installatøren har fået sat strøm til pæren. Strømmen kommer fra Thy Højspændingsværk i Bedsted, der har forbindelse til Vestkraft i Esbjerg. Den nordlige del af Thy får gennem Nordthy Strømforsyning elektricitet fra Aalborg. Strømmen fra Esbjerg føres så langt mod nord som  til Klitmøller.

Side 58: Hanstholm-Centrets skulptur til 100.000 kr. blev efter megen kritik slæbt uden for. –  Det er vandalisme, siger billedhuggeren Egon Fischer, er har udført skulpturen.

Side 59: På 10 års dagen for åbningen af Hanstholm Havn indviede dronning Margrethe et nyt havnebassin. Stiftamtmand Fl. Martensen-Larsen og borgmester Chr. Hansen ledsager dronningen.

60-61 Huset lå i Silstrup.
61 Brev til ”Jul i Thy” – Af Jørgen Miltersen.
62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Rigmor Fenger

Mette Fastrup

Carl Lundblad (maler)

Aage Pedersen (fotograf)

Tage Jensen (fotograf)