Jul i Thy 1975

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-8 Med biskop Erik Jensen i barndommens land – Interview ved journalist Holger Sindbæk, Holstebro.

Billede på side 5:

”Biskop Erik Jensen kom gerne til Thy – til genåbning af kirker, for at tale i missionshuse og forsamlingshuse eller for i embeds medfør at mødes med menighedsråd. Billedet er fra indvielsen af Thisted Kirkecenter”.

Billede på side 8:

”Dalen ved Erik Jensens barndomshjem i Helligsø”.

9-12 Husmandssønnen fra Elsted der blev orgelbygger – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 9: Orgelbygger N. Chr. Christensen som 55-årig.

Side 10: Når man fra orgelbyggerens hus i Snedsted indstillede kikkerten på Vestervig Kirkes tårnur, kunne man se hvad klokken var – indtil der blev bygget tårn i Hørsted i 1936.

Side 12: Et af N. Chr. Christensens orgler står hos datteren, Marie Christensen i Snedsted. Det har tre stemmer: Bourdon 16 fod, Bourdon 8 fod og Principal 4 fod. Endvidere er det udstyret med oktavkoppel.

13-17 Fortsat fra i fjor: På flugt for sandet – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy af Mette Fastrup.
18 Edderkoppens solhjul – Siska.
19-23 Himlens port – Af forfatteren Erling Kristensen.
24-27 Det blev alligevel juleaften – Af Gerda Hegnet Bach.
28-31 Den lang, mørke julenat – Af Holger Drachmann.
32 Når julen går ind – Vise af Hans Bakgaard og Peter Sand.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette billede er fra guldsmed Henningsens gamle album .Billedet er taget 1910-15 ved et lysthus på ”Amager” – havekolonien neden for Nørregade i Thisted. Personerne, der hygger sig, er fra venstre skomager Jensen, der havde forretning på hjørnet af Toldbodgade-Jernbanegade, fru guldsmed Hartvig, der drev forretning på hjørnet over for, fru Hartvigs søn, Vilhelm Hartvig, der var aktuar i et livsforsikringsselskab i Aalborg, frk. Wittrup, der boede i Kreibergs Stiftelse, og fru skomager Jensen. C. V. Henningsen overtog guldsmedeforretningen efter fru Hartvig 1917-18. Den blev senere flyttet til Storetorv 2 og ejes nu af Anders Henningsen. 33
”P. Ajsen”s personaleudflugt til Sjørring Volde i 1903. Træhandler P. Andersen havde forretning i Vestergade i Thisted og var agent for Amerika-linjerne. De fire herrer er fra venstre Jens Ibsen Sørensen, senere træhandler i Strandgade, Anton Nielsen, senere købmand i Aalestrup, P. Andersen og Lars Christensen. Damerne er til venstre Karen Christensen, søster til fru Poulsen, Royal, og husbestyrerinde hos P. Andersen, til højre P. Andersens anden kone kort tid før de blev gift. Billedet er fra det album G. Ibsen Sørensen, Esbjerg har overtaget efter sin far. 33
Biskop Erik Jensens barndomshjem i Helligsø. Hans far, Jens Erik Jensen, havde gården til engang i trediverne. Gården blev solgt til Severin Lousdal, hvis søn, Evald Lousdal, driver den i dag. 34
Erik Jensen gik i Helligsø Skole, som lå øst for kirken. Skolen er for længst nedlagt. Det er gået med den som med flere andre skoler i Thy. De er overgået til fabriksvirksomhed. 34
I Erik Jensens barndom kom der 2-300 i kirke hver søndag i Helligsø. Det var ca. 30 pct. Af befolkningen. Så mange kom der i kirke mange steder i Thy dengang. 35
Erik Jensen blev opkaldt efter sin bedstefar, sognefoged, gårdejer Erik Jensen, født i Hedegaardene i Ørum 6. oktober 1841, død i Helligsø 23. februar 1906. Bedstemoderen mette Marie Jensen, født Andersen, var ligeledes fra Hedegaardene i Ørum. Hun blev født 30. maj 1849 og døde i Helligsø 29. august 1920. 35
Nors Havreland Skole omkring 1902. Forreste række fra venstre Anton Vestergaard, Martine Frederiksen, Maren Bro, Ejner Thomsen, Kristen Sørensen, Jens Sørensen, Juditte Hyldgaard, Lars Jensen, Laurids Lorentsen, Katrine Lorentsen, Marta Kristoffersen, Maren Sørensen, Jens Lorentsen. Tredje række: Kristine Frederiksen, Margrethe Jacobsen, Marie Jacobsen, Povl Holst, Karl Andersen, Mathis Ørgaard, Martin Oddershede, Jens Brusgaard Vestergaard, Niels Vigh. Øverste række. Povl Nielsen, Otto Frederiksen, Kirsten Sørensen, Martin Brusgaard, Hanne Østergaard, Kristine Tilsted, Katrine Sørensen, Kristine Bro, Stinne Hyldgaard. Yderst til venstre lærer Rasmussen, til højre fru Lise Rasmussen. 36
Et drengeorkster giver koncert foran Thisted Rådhus, men nærmere oplysninger savnes. Billedet er taget efter 1906, men efter statuen af Christian den 9. blev flyttet. 37
Gæve fodboldspillere i Thisted. De to herrer i mørkt tøj ser ud til at være C. Brunsgaard og havnefoged Madsen. Nr. to fra venstre i stribet trøje er J. J. Lustrup, nr. to fra højre manufakturhandler Peter Jensen. Siddende til venstre manufakturhandler Chr. Søndergaard. Hvem kender de øvrige? 37
Orgelbygger N. C. Christensen, Snedsted, blev fotograferet hos A. Scharling i Thisted ca. 1931 sammen med sin far, søn og sønnesøn. Den ældste er Hans Chr. Kristensen, født 6. november 1850, død 1933, orgelbygger Niels Chr. Christensen var født 1876 og døde 1940, hans søn Ejnar Christensen, indehaver af Thisted Musikhus, døde i 1943, 37 år gammel. Den yngste er klaverstemmer Hans Rudolf Christensen, Thisted. 38
Orgelbygger N. C. Christensen interesserede sig for astronomi og opførte i 1925 et observatorium. Før kuplen blev sat op, blev nogle af familiens medlemmer fotograferet. Orgelbyggeren står ved sin kone, Anine. Børnene er Elna på 12 år og Marie på 14. Marie Christensen, der nu bor i huset, har nedlagt observatoriet for få år siden. 39
N. Chr. Christensen var udlært tømrer og byggede selv observatoriet. 39
Så er kuplen anbragt og observatoriet klar til brug. 39
Thisted Borgerskoles 4. klasse var i 1926 på udflugt til Ashøje. I bagerste række ses fra venstre: Helmer Hattens, Hans Bredahl, Jens Nørgaard, Tage Petersen, Aage Jensen, Sigurd Berthelsen, Chr. Jensen og Axel Høyer. Anden række: Chr. Jensen, Chr. Bach, Alfred Vestergaard, Gustav Jensen, Villy Vestergaard, Gustav Sørensen, Jens Grusgaard, Henry Svendsen og lærer Antonsen. Forreste række: Alfred Skaarup, Johs. Jensen, Poul Jensen, Knud Jensen, Aage Jeppesen, Henry Kvist, Erik Nielsen og Ejnar Wadmann. 40
Smed og landmand Chr. Vilhelmsen, Gettrup, og datteren Anna på høstarbejde omkring 1905. Ejendommen lå ved vejen til Kobberø og hed Strålkjærsminde. Billedet findes i Sydthy egnshistoriske Arkiv. 41
I dette hus i Kjærsrup ved Hurup boede Johan Peter Sørensen, født 1857 som andet barn af husmand Søren Andersen. Johan P. Sørensen blev gift 1884, men mistede få år senere sin hustru og deres nyfødte søn. Tre år efter giftede han sig anden gang, og i dette ægteskab kom der ti børn. Også hans anden hustru blev brat revet bort, og han stod alene med otte ukonfirmerede børn. Han kunne ikke klare at tage sig af børnene, og de fleste blev sat i pleje. En pige kom hos en kvinde i Thisted, ”der ikke tog plejebørn, fordi hun elskede børn og ville gå i mors sted, men udelukkende som indtægtskilde”. Det er nu mange år siden, men den pige, det gik ud over, har ikke glemt de strenge år. Til minde om sit barndomshjem har hun sendt ”Jul i Thy” et billede af huset i Kjærstrup, hvor hun blev født. Det er for længst jævnet med jorden. 41
Konfirmandhold i Snedsted vinteren 1950. Yderst til højre Emil Gregersen, der var sognepræst i Snedsted 1922-1963. Efter at have taget sin afsked flyttede han til København, hvor han døde, 78 år gammel. Hvem kender de øvrige? 42
Skyum gamle smedie omkring 1915. Smed Peter Sørensen står foran smedjen med fire af sine børn. I baggrunden fru Mariane Sørensen med ægteparrets mindste i barnevogn. 43
Vilhelmsminde i Sydthy. Ejeren på den tid, da billedet blev taget – omkring 1920 – var jens Thomsen, som senere boede på Brydbjerg Møllegård. Billedet findes nu i Sydthy egnshistoriske Arkiv i Vestervig. 43
Søster Anne Marie, der var medighedssygeplejerske i Thisted i mange år, havde store evner til at sætte noget i gang. Hun samlede unge piger på Asylet og lærte dem forskelligt håndarbejde, bl. a. at lave spånkurve til juletræer. Alt blev solgt og pengene givet til mindrebemidlede. Stående fra venstre: Søster Anne Marie, Juliane Kibsgaard, Søster Ina, Laura Olsen, Kristine, som i mange år var hushjælp på Børneasylet, og Søster Jonna. Stående Maren Helleberg, Hariet Kold, Anna Pedersen, Margrethe Bernty, ukendt, Elfrida Jensen, ukendt Metha Hillerup og Louise Nielsen. 44
Billedet af færgen Tambhhus-Jegindø er fra 1907. Det findes bag på et postkort, sendt fra Dorthea og L. Møller, Jegindø, til sognepræst Jensen, Horsens. pr. Langholdt St., Vendsyssel, med ønske om at ”Herrens rige nåde må vedblivende hvile over Dem og Deres gerning”. 45
Dette køretøj blev benyttet af provst C. E. Paludan, der var sognepræst i Sønderbjerg-Odby 1885-1921, provst for Hassing-Refs herreder fra 1896. Kusken hedder Poul Poulsen. (Arkivet for Thyholm og Jegindø). 45
Et selskab på udflugt til klitegne. Billedet er taget af afdøde fotograf A. Scharling, Thisted, men hvornår og hvor? Kan læsere af ”Jul i Thy” hjælpe? 46
Dette billede blev bragt i ”Jul i Thy” sidste år med anmodning om hjælp til at finde ud af, hvem de pågældende er. Hjælpen er kommet fra kirketjeneren i Thisted, der er med på billedet. Stående fra venstre seminarielektor og præst, Ingvard Grube Overgaard, Århus, kirketjener N. Chr. Grube Overgaard, Thisted, fhv. fiskehandler Thomas Jensen, København og Johan Thomsen, der var fra Dansk Beklædningsmagasin, Vestergade, Thisted, nu bosat i København. Siddende fra venstre materialforvalter Jørgen Biering, Bredgade 53, Kastrup, søn af den daværende plantefoged i Thisted, og endelig Aksel Møller fra Dragsbækvej 30. Han har boet i Århus, men er nu død. 47
Sidste år kunne dette billede ses i ”Jul i Thy”, men der manglede nærmere oplysninger. Ved hjælp fra flere er det lykkedes at finde frem til, at billedet er af en høstflok i Hunstrup 1951 eller 1952. Fra venstre ses Ths. Lund, Flyskovgaard, Poul A. Poulsen, Thisted, Gert Christensen, Hunstrup, Osvald Jensen, Kjelstrup, Niels Bach, Hunstrup, Anders Tølbøll, Østerild, Elving Mortensen, Hunstrup, Jens Henriksen, Thisted, Egon Mortensen, Frøstrup, og Chr. Bunk, København, tidligere Brund. 47
I en årrække uddelte Frelsens Hær julepakker i Thisted. Frelsens Hør havde eget hus i Strømgade ved siden af den kommunale administrationsbygning på Nytorv. Hvad der kom i gryden på Storetorv og i bøsser rundt om i Thisted, blev der købt pakker for – et kærkomment supplement i mange hjem i årene efter anden verdenskrig. 48
Under ”Musikugen” i Thisted 1951 fyldte Ingeborg Bang 100 år. Musikforeningens formand, landinspektør Poul Boe, mødte op for at gratulere. 48
49-61 Året der gik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 51: Borgmester Holger Visby, kommunaldirektør Hans Petersen, driftudvalgsformand Viggo Poulsen og driftsleder Mogens Lüth ved den sidste glaslygte, der blev slukket i Thisted.

Side 56: Efter tilsagn om støtte fra Viborg Amt og Sydthy Kommune kan Klostermøllen i Vestervig føres tilbage til sin oprindelige skikkelse.

62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Holger Sindbæk

Gurli Jensen

Jørgen Miltersen

Mette Fastrup

Erling Kristensen

Gerda Hegnet Bach

Holger Drachmann

Hans Bakgaard

Peter Sand

Carl Lundblad (maler)

Tage Jensen (fotograf)