Jul i Thy 1974

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-10 Med Mylius-Erichsen ved J. P. Jacobsens grav tretten år efter digterens død – Af M. F.
11-12 Med juletanker i sindet – Af Gerda Hegnet Bach, Karby.
13-20 På flugt for sandet – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy af Mette Fastrup.
21-23 Jul for hundrede år siden – En skitse af Niels Hancke.
24-27 Mine kører og kalve – Af Mette Fastrup.
28-30 Dramatik ved Nordentoft bro – Af C. Brunsgaard.
30-31 Med Wolle på auktion – Af C. B.
31 Sprogvanskeligheder – Af C. B.
31 At få noget ud af livet – Montaigne.
32 Kantarellen – Af Siska.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Kongebesøg i Thisted 1954. Fru borgmester Mikkelsen hilser på dronning Ingrid, mens hendes mand ser til. Yderst til venstre dommer Viggo Johansen, derefter politimester Cai Herting og kong Frederik. 33
Redaktør J. J. Lustrup hilser på majestæten, kong Frederik, efter at kongeskibet har lagt til ved kajen ud for Sørensens Kulhandel. Yderst til højre amtsmand H. Ededorf. Mellem Lustrup og kongen ses rektor Gunner Rosholm og overklitfoged Axel Rasmussen, Søholt. 34
Første gang kong Frederik og dronning Ingrid efter befrielsen besøgte Thisted, gik turen til Hanstholm, hvor kongeparret så de store kanonstillinger. 34
Mælkekuske med 14 spand heste foran Hillerslev Mejeri i 1907, da J. P. Nørgaard var mejeribestyrer. Foruden mejeribestyreren med frue og datter, Mariane, (der blev gift med lærer P. Yde, Tilsted) ses mejerister og mejersker. En af mejeristerne er den senere mejeribestyrer Bangsgaard, Hundborg. (Billedet er udlånt af fru Frida Nørgaard, hvis afdøde mand var søn af mejeribestyrer Nørgaard). 35
Medlemmer af Thisted Rotaryklub på besøg hos redaktør J. J. Lustrup, da Thisted Dagblad endnu hed Thisted Amts Tidende. Billedet er formentlig taget for godt en snes år siden. Redaktør J. J. Lustrup ses yderst til højre. 36
Under 1. verdenskrig sørgede Thisted Kommune for børnebespisning på asylet i Asylgade, nu missionshuset. For bespisningen stod menighedssygeplejeske, søster Anne Marie, og de damer, der ses her: fru Jørgensen, bestyrerinde Birthe Jensen, søster Jonna, fru Kaja Frost, fru Nielsen, fru Ellen Aggerholm, Dagmar Nielsen, søster Anne Marie og fru Kristine Kibsgaard. (Billedet er udlånt af Agnes Kibsgaard, Sofievej 6, Thisted.) 37
Gymnastikhold i Thisted. Nr. 4 i bagerste række er Jens Ibsen Sørensen, nr. 5 urmager Ivar Lyhne, der drev forretning i Vestergade 33. I forreste række ses i midten løjtnant Hansen, der var lærer på Thisted Realskole. G. Ibsen, Sørensen, Esbjerg, der vil overlade billedet til Thisted Museum eller Byhistorisk Arkiv, kender ikke flere af personerne. 38
Fru Elfrida Jacobsen, Kapelstensvej 10, Thisted, har fundet dette billede i sit gamle album. I bagerste række fra venstre ses en søn af maler Nielsen, Skovgade, Chr. Jacobsen, Kolonial-Importen, en ukendt, Chr. Smed Christensen (ægeksporten Kronborgvej), en ukendt.  – Forreste række: Sygehusinspektør Niels Kibsgaard, Clara Kabell (søster til lærerinde Agathe Kabell) og Anna Sørensen (søster til musiklærerinde Ellen Sørensen og Alb. S. Bornerup). 39
Fra et skyttestævne i Thisted. Men hvor er billedet taget og hvornår? Ibsen Sørensen, Esbjerg, der har stillet billedet til rådighed, ved det ikke. Hvem kan svare på spørgsmålene? 40
Dette billede er taget i Hvidkjær-lejren i Hjardemaal. I mange år sendte Sct. Georgsgildet i Thisted børn på ophold i denne lejr. En af dem, der havde med lejren at gøre, var Svend Ove Bach, nu forstander for Thisted tekniske Skole. Han står i døren. 41
Et billede fra den tid, da man endnu stamledes til en årlig gymnastikfest i Sjørring Volde. Der skal nok være en del, som vil kunne nikke genkendende til nogle af gymnasterne. Lederen er Johannes Yde, Aarup, der døde i marts i år, 85 år gammel. Billedet er taget for en snes år siden. 42
Vestervig-Agger Sogneråds sidste møde med deltagerne fra Thyborøn holdtes i marts 1954. Stående fra venstre Sigvald Steffensen, Vestervig, Ejnar Rom, Thyborøn, Chr. Pedersen, Agger, Anders Nyby, Vestervig, Peter Riis, Vestervig, E. Pedersen, Thyborøn og Otto Christensen, Thyborøn. Siddende Laurids Jensen, Vestervig, Jakob Jakobsen, Villerup, sognerådsformand, direktør Ranvsmed, Vestervig, Edvard Christensen, Thyborøn, og kæmner Faurholdt. Thyborøn blev adskilt fra Vestervig-Agger fra april 1954. 43
Tygstrup Gymnastikforenings folkedansere 1913: Lederen Agnes Sparrevohn (senere gift med lærer Grøn, Villerslev), Anna Holmgaard og Alfred Kirkegaard (blev gift og bosat i Aalborg), Emma Frederiksen (trikotagehandler i Vestervig), Kristen Krabbe, (gdr. Gammeltoft i Tranekjær), Marie Krabbe og kr. Frøkjær (gift og bosat i Gårudhusmølle), Marie Frøkjær, (gift med Alfred Yde, Aarup), Peder Madsen Jensen (propr. Gadegaard, Helligsø), Marie Krogsgaard (gift med købm. Thv. Yde, Hundborg), Mette Pedersen (ekspeditrice), jens Christensen (gdr. Hedehus vest for Ashøje), Peder Pedersen, (gdr. Hovdahl, Vesterby), Anna Yde (gift med Laur. Larsen, gårdejer ved Brørup), Kristine Sørensen (gift med Martin Jensen, Skaarup, Vestervig), Jens Nielsen (gdr. Færgeborgs Mark), Anders Kj. Jensen (snedker i Tygstrup). Billedet er med oplysninger stillet til rådighed af Kr. Krabbe, der nu bor i Vestervig. 44
Høstfolk glæder sig over, at arbejdet er gået godt. Det kunne se ud som det er Ths. Lund, Flyskovgaard, Hunstrup, der sidder yderst til venstre, men hvem er de øvrige? 45
Thisted Roklubs to årers inriggerhold med styrmænd i 1930: Smed Ths. Christensen, kommis Chr. Tandrup, farmaceut Jens Hald, kontorist Adolf Madsen, typograf Ejnar Hansen, maskinarbejder Simon Christensen, ekspedient Johan Thomsen, kommis Svend Nielsen, farmaceut Lauritz Kjellerup og typograf Orla Abildgaard Jacobsen, der har udlånt billedet. 45
I 1932 vovede tre unge Thisted-boere sig ud på en cykeltur gennem Europa. Ves starten fra Vægtergangen tog fotograf Ingrid Jørgensen dette billede. Man ser sadelmager Munk, snedker Fuglsang, slagtermester Charles Agerholm, bogtrykker Abildgaard Jacobsen og dennes første hustru, urmager Lyhne, fru Lyhne, datteren Tove og sønnerne Knud, Alfred, Svend Erik og Poul, Edvard Agerholm, barber Aksel Christiansen, cigarhandler Ejnar Stensgaard, slagtermester Olsens datter, Dagny, brødrene Kai, Johannes og Poul Abildgaard Jacobsen. Ved cyklerne fra venstre Ivan Lyhne, Orla Abildgaard Jacobsen og Niels Peter Hilligsøe. 46
Efter at have cyklet ca. 10.000 km. gennem Europa lagde Ivan Lyhne, Niels Peter Hilligsøe og Orla Abildgaard Jacobsen turen om ad Rådhuspladsen i København. Der var en stor modtagelse, da de 16. september 1932 nåede hjem til Thisted. 46
Da en fransk flyver var i Thisted omkring 1910, vovede fire modige sig op. De er placeret over Thisted Kirke for at give fornemmelsen af, at de har været i luften. Billedet er udlånt af Wiggo Taabbel, der ses til venstre. 46
FDF’s orkester ca. 1910: Øverste række fra venstre: Jens Christensen, Ejnar Trærup, Albert Bornerup, Arthur Gammelgaard, Chr. Christensen, Alf. E. Poulsen, Jørgen Kirkegaard og Anders Terkildsen. Midterste række: Harald Christensen, Carl F. Resting, lærer P. L. Hald, Charles Andersen, Einar Nørby. Nederste række: Jens Tøttrup, Alf. Olsen, Chr. Eriksen, Rich. Christensen og Hjalmar Bøggild. 47
Medlemmer af Thisted FDF’s orkester. Hvem er det mon, vi ser på billedet, og hvornår kan det være taget? Redaktionen af ”Jul i Thy” vil være taknemlig for oplysninger. De vil gå videre til Byhistorisk Arkiv. 47
Da Thisted i 1951 af udvalget for ”Den danske propagandauge for den levende musik” blev udpeget til at være ”musikkens by”, gennemførtes i løbet af en uge over firs arrangementer. Som led i festlighederne blev blikkenslager Harald Christensen, Frederiksgade, sendt gennem byen med tromme for at gøre opmærksom på, hvad der var på programmet. 48
49-61 Året der gik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 51: Fhv. handelsmand Chr. Immersen, Stagstrup, og fru Jenny Andrea fejrer krondiamantbryllup 4. december. De blev gift i 1908.

Side 54: Fhv. opsynsmand ved redningsvæsenet, Chr. A. Harbo, Hanstholm fylder 80 den 14. februar. Han var i redningsvæsenets tjeneste i omtrent 50 år og har været med til at redde 116 mennesker.

Side 55: En mærkværdighed i Hvidbjerg Kirke er denne figur skåret ud i træ. Den er antagelig fra omkring 1750 og forestiller hvalfisken, der er ved at sluge Jonas.

Side 58: Den 24-årige Knud Langgaard Larsen, Bjerget, blev den første HF’er i Thisted, den 18-årige Vibeke Hintze, Thisted, årets første student. De hejste flaget i fælleskab.

Side 61: Også børnene var med til at fejre, at det var 450 år siden, Thisteds købstadsrettigheder blev bekræftet. Omkring tredive køretøjer af forskellig art deltog i festlighederne.

62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Gerda Hegnet Bach

Mette Fastrup

Niels Hancke

Brunsgaard

Montaigne

Siska

Jørgen Miltersen

Carl Lundblad (tegner)