Jul i Thy 1973

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Goldschmidt’s rejse i 1865 på vestkysten af Vendsyssel og Thy – Af Florian Martensen-Larsen.

Billeder/tegninger:

Side 3: (billede) Meir Goldschmidt, 1818-1887, har skrevet et par rejsebeskrivelser fra Jylland, der er noget af det bedste, der findes fra det forrige århundrede.

Side 4: (tegning) Den på éngang barske og poetisk fine klit ligger stadig ud imod havet, som den gjorde for 100 år siden, da Goldschmidt foretog sin rejse.

Side 6: (tegning) Goldschmidt sluttede af i Vestervig, så ud over den vemodig smilende eng neden for klosterkirken og ud til det uendelige, det opslugende Vesterhav.

7-10 Med talent for livet. Fru Bertha Bjerregaard fortæller erindringer fra et lang og begivenhedsrigt liv i Thisted – Af Mette Fastrup.

Billede på side 8: Fru Bertha Bjerregaard hygger sig i sin yndlingskrog i selskab med slægten.

11-15 Klaus – min gode, trofaste ven – Af C. Brunsgaard.
16-19 Da sønderjyden Hans Peter Varming bluffede fiskerlejet Stenbjerg – AF Jørgen Pedersen.
20-22 En hund forladt på torvet i Thisted – Af M. E. Kristensen.
23-25 Soldat fra Hannæs slap over ”den sorte død” – Af Sofus Gravesen, Kærup Holme.
25 Den åd sig selv til sidst… – Af C. B.
26 Tågedans i Thy – Af Siska.
27-32 Storkene i Frøstrup – Af Mette Fastrup.

Billeder:

Side 28: Hanstorken går på vingerne for at hente føde til den forslugne flok i reden.

Side 30: Henning Skov ringmærker et kuld Frøstrup-storke, mens Chr. Søndergaard ser til.

Side 32: En af Ludvigs unger fra 1971 nødlandede på Madeira, hvor den fik en ny plejefar.

33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Sommerbillede fra 1899 i Thisted – udlånt af fru Marie Kramer, der har identificeret nogle af dem. Stående fra venstre: Brandi, Sørensen (kaldet magisteren) Peter Husum (faderen præst i Thisted) og Brandi. Siddende: Emil Hald (søn af kantor P. M. Hald) og Svend Garnæs Hansen (søn af Jakob Hansen). Liggende: ukendt, Laurids Gørup (søn af vognmand Gørup, Kirkegårdsvej), og Aksel Maltesen, gift med Helene Garnæs Hansen. 33
En dag i efteråret 1909, da der var Santalbasar i Thisted, blev dette billede taget. I bagerste række ses fra venstre Anna Marie (ansat på Thisted Alderdomshjem til 1955), kunstmaler Chr. Andersen, sognepræst Jakob Hansen, Marie Garnæs Hansen (nu fru Kramer) og Holger Husum (søn af L. Birkedal Husum, præst i Thisted 1880-86). I forreste række  fru kunstmaler Hedvig Andersen, frk. Johanne Andersen (senere fru pastor Ring, Roskilde), fru Vita Hansen, søster Ina (bestyrinde på asylet), Andre Frank (sømandsmissionær i Calcutta) og søster Else Kirstine, børneasylet. 34
Under forberedelserne til Thisteds 450 års købstadsjubilæum 10. august skeles der til, hvordan fire hundrede års jubilæet i 1924 blev fejret. Statsminister Th. Stauning og indenrigsminister C. N. Hauge var blandt deltagerne. De sidder bagerst i vognen. Foran med ryggen til kusken toldforvalter H. L. Madsen og postmester C. P. Madsen. 35
Et stråtækt hus var en af seværdighederne ved Thisteds 400 års købstadsjubilæum i 1924. Billedet er taget i Jernbanegade med præstegården til højre. Vognen med huset er fra Thisted Dampmølle, kusken Søren P. Nielsen. Huset blev efter festen opstillet i haven hos hjælpearbejder P. Skallerup i Thisted Landsogn. 35
Ved festlighederne i forbindelse med Oddesundbroens indvielse 15. maj 1938 optrådte borgmester S. Bjerregaard i rollen som Chr. den 3., der overdrager kronens jorder (Kronborg) til byen. Direktør Fr. Bredahl står med det kongelige brev i hænderne 36
Cand. pharm. Carl Bøggild købte i 1880’erne materialhandelen på  hjørnet af Amtsstræde i Thisted af konsul N. C. Andersen (gift med J. P. Jacobsens søster Marie). Carl Bøggild drev forretningen til 1916, P. C. Mærkedahl 1916-26, Søren Krogh Nielsen til sin død 1946. Med Henry Nordentoft som bestyrer drev fru Magda Krogh Nielsen forretningen til 1951, derefter havde de den i kompagni i 10 år. Siden 1961 har Henry Nordentoft været eneindehaver. 37
Carl Bøggild og to sønner i forretningen 1906. Som farmaceut sværgede Carl Bøggild til de hvide apotekerkrukker, og den dag i dag findes en del af dem på hylderne i Thisted Materialhandel, Vestergade 16. 37
På dette billede fra Hanstholm 1917 ses senere sognerådsformand Anton Jensen, der omkom ved ”København”s forlis 1948. Han sidder i båden med sin yngste søn (nu bager i Sennels) på skødet. Den høje mand i båden er Anders Præstegaard. Ved hans side står en søn af Anton Jensen (nu uddeler i Nors). Stående fra venstre: fru Petrine Præstegaard, Else Præstegaard (mor til Anders) med en dattersøn (Niels Grønkjær), Mads Præstegaard (Anders’ far) og sidst Anton Jensens kone, Marie. Som krævet under 1. verdenskrig var der nationalflag på båden. 38
Ud for Roshage øst for den nuværende havn i Hanstholm blev der i 1904 taget fat på at bygge en 310 meter lang læmole, som var færdig i 1911. Kranen blev ført af Jeppe Zohnesen. Blandemaskinen blev trukket af et damplokomotiv. En mølle trak vand op. Molen blev bygget af firmaet Blom, Saabye & Lerche under ledelse af ingeniør Lillelund. Vandbygningsvæsenets tilsynsførende var ingeniør Sletting, fremgår det af oplysninger fra Anders Præstegaard til ledelsen af det kommunale arkiv, lærer H. Hansen. 39
Roredningsbåden i Hanstholm omkring år 1900. Redningshuset lå oven for sletten. Når den skulle til stranden og sættes ud, var der fire heste til at trække den. Manden med tømmerne er vist Chr. Kløvborg. Ved siden af ham i hvide skjorteærmer Anders Pedersen (tømmermand), hvis søn boede i Hanstholm til sin død for 6-7 år siden. Kusken i vognen bag båden menes at være Lars Peter Bunch, g. Thorp, der også sørgede for heste til redningsvæsenet. 40
Jesper Kristensen og hans kone Else Marie boede i en ejendom i Saarup, som nu er revet ned. De havde to kører som trækkraft, da dette billede blev taget et af de første år i dette århundrede. Læg mærke til det originale okseseletøj. Deres datter Kathrine blev gift med senere opsynsmand Søren Jacobsen, hvis søn er på alderdomshjemmet i Hanstholm. 41
Skibsreder A. O. Andersen lod Strandgården på sletten sydvest for Hanstholm Fyr opføre i samme stil som Klitgården i Skagen. Tidligere sognerådsformand Jeppe Christensen, Ræhr, har fortalt, at Strandgården stod færdig i 1916 efter flere års byggeri. En søn af skibsrederen boede så vidt vides på Strandgården sammen med kong Frederik IX, når de var på jagt. Da ekspropriation med henblik på havnebyggeri fandt sted i 1920, bød staten 55.000 kr. for Strandgården. A. O. Andersen var ikke interesseret i at sælge på det tidspunkt, men et års tid senere tog han imod tilbuddet. Sidst i tyverne lejede forfatteren Bertel Budtz Müller Strandgården. Den ejes stadig af staten. 42
Slyngbjerg Mølle, der ifølge oplysninger fra Gustav Kreiberg lå ved vejen mellem Struer og Thisted ca. 300 meter øst for krydset ud for Hurup (Karensminde). Møllen var genopført efter en brand i 1862, men blev i 1916 revet ned af gdr. Anders Hoxer, der brugte materialerne til opførelse af en ejendom, der stadig eksisterer. 42
I haven ved Kristen Søndergaards ejendom i Hansted ca. 1905. Bagerst står fra venstre fru Elise Søndergaard, Kristen Søndergaard (senere sognerådsformand), Peter Nielsen (kaldet Peter Post, da han havde postkørslen til Thisted, Elises bror) og Andrea Nielsen (Peters Søster). Forrest: Elise og Kristen Søndergaards børn Kristian, Johanne og Niels. Den mindste af pigerne er Elna Madsbøll, hvis far var lærer i Hanstholm. Det var Niels Søndergaard, drengen yderst til højre, der oprettede Hanstholm-København bilruten i 1949. 43
Det første automobil, der blev indregistreret i Hurup, en Ford 1910. Ejer: fotograf C. Slej. Han tog 50 øre for en tur til Ashøje. Passagererne måtte være indforstået med, at de skulle skubbe på op ad bakken! 43
Den østlige del af hovedgaden i Hurup 1907. Ifølge oplysninger til lederen af Sydthy Kommune, kontorass. Tage Thure, boede tøffelmager Jensen i huset til venstre – bag de store træer dyrlæge Jørgensen. I højre side fra neden boede modehandlerinder Mathilde Jensen ( nu Thisted Dagblad), i det høje lyse hus Kirsten Hummelshøj (nu købm. Madsen), tømrer J. Christensen og skrædder Thomsen (nu slagter Hummellshøj), maler Jeppe Søndergaard (maleren Jens Søndergaards farbroder), blikkenslager Johansen og rebslager Sørensen. Pigen, der står ved vognen med siden til, er Henriette Dam, datter af ølbrygger P. P. Dam. Pigen med lys hat er Anna Kristiansen, pigen bag den mindste i gruppen, hendes søster Emilie (døtre af tømrer Andreas Kristiansen). Det originale billede findes på Sydthy Egnshistoriske Arkiv, Sct. Thøgersgård, Vestervig. 45
Omkring 1906 blev manufakturhandler Olsen, Bedsted, fotograferet ved sit lysthus sammen med familien. Den tilstødende forretning drives i dag af Emil Jeppesen. 46
Mellemskoleeksamen i Hurup 1912. Forreste række: Anders Jensen og Chr. Svarre Larsen, Ydby. Anden række: Søstrene Ellen og Hilda Søe-Pedersen, Boddum Præstegård, Gudrun Jørgensen, Hurup, Karen Block, Hurup, Fanny Kjærsgaard, Hurup Præstegård, lærerinde fru Suhr-Hansen. Tredje række: Holger Hansen, Ydby, Elisabeth Bluhme-Knudsen, Vestervig, lærer, stud. mag. Lauritz Jørgensen, lærerinde frk. Madsen (Aalborg), Theodor Andersen, Thisted, bestyrer H. I. Jørgensen, Hurup, Aage Korsgaard, Doverodde, lærer, stud. mag. Viggo Jørgensen, Hurup, Tage Jørgensen, Boddum, Chr. Amby, Lyngs, lærerinde frk. Petersen, Hurup, Johannes Madsen, Uglev, cand. mag. Olaf Hansen, Hurup. (Overladt til arkivet for Sydthy af Chr. Svarre Larsen). 47
Elever ved Snedsted privatskole 1903. Siddende: Christian Hangaard, Anders Bengtson, Peter Jensen, Johannes Ibsen, Christian Jensen. 1. række: Maria Pedersen, ? Rysgaard, Maria Carlsen, Jenny Vestergaard, Maria Hansen, Anna Christensen, Dagmar Vestergaard, Anna Lindegaard, Marie Ludvigsen, Olga Carlson, Inger Pedersen, Ellen Pejtersen, Christian Thomsen, Nikolaj Ibsen. 2. række: Sine Jensen, Pouline Hansen, Thea Bengtson, Ingeborg Jensen, Emma Ibsen, Mine Christensen, Kathrine Gramstrup, Christian Gramstrup, ? ?, Ejner Bredahl, Anna Hansen, Anna Pejtersen, Alma Carlson, Brorson Andresen. 3. række: Johanne Rysgaard, Mine Ibsen, Johanne Christensen, Kristine Pedersen, Christian Hansen, Andreas Bengtson, Thorvald og Kjærgaard Christensen, Laurits Gramstrup, Chresten Poulsen, Emil Hansen, Peter Thomsen, Anthon Andresen. Bagerst: lærerinde fru Petrea Carlsen. (Billedet udlånt af Peter Jensen, Hundborgvej 2, Thisted.) 48
49-61 Året der gik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 49: Eli og Harald Nielsen, Koldbygaard, Maren og Jens Krogsgaard, Lynge, Marie og Johs. Hornstrup, Todbøl, var blandt dem, der fik medalje fra de jyske landboforeninger. Yderst til højre Poul Karlshøj, Kjelstrup – Landboforeningen Nordthys formand.

Side 51: Flydekranen ”Magnus II” hæver vraget af den vesttyske coaster ”Kerstin”.

Side 52: Forfatteren Hans Bakgaard, Røverreden, Ydby, døde 29. december, 81 år gl. og blev begravet 3. januar.

Side 53: Det vil koste 20.000 kr. at reparere Skinnerup Mølles vinger og krøjeværk.

Side 54: 24 nye sygeplejesker afsluttede uddannelsen på Thisted Sygehus sidst i februar og fik gode ord med på vejen.

Side 56: Det første spadestik til et nyt gymnasium i Thisted blev taget 3. april af amtsborgmester P. E. Eriksen. Rektor I. Kortegaard og en elev, Orla Poulsen, står parat til at tage de næste.

Side 57: Det sidste hold 25 års jubilarer fra Thisted Realskole på Plantagevej samledes 19. maj.

Side 58: Kr. Damsgaard fyldte 70 den 9. juni – Det er godt, der på Christiansborg er typer af hans karat, sagee Arne Fog Pedersen.

Side 60: Ilden tog magten fra mange, der brændte halm af. 14. august var der udrykning til 17 markbrænde.

Side 61: Tidligere udgiver af ”Jul i Thy”, redaktør C. Brunsgaard døde 13. september, 80 år gl.

 

 

62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Florian Martensen-Larsen

Mette Fastrup (også tegner/fotograf)

Bertha Bjerregaard

Brunsgaard

Jørgen Pedersen

E. Kristensen

Sofus Gravesen

Jørgen Miltersen (også fotograf)

Carl Lindblad (tegner/maler)

Tage Jensen (fotograf)

Henning Skov (fotograf)

Hans Toftdahl (tegner)