Jul i Thy 1964

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Det kimer fra alle tårnene – Digt af Hans Henriksen, København
4-11 En stridsmand giver op – Af Bertel Budtz Müller
11 Vor hjemstavn – Digt af Peder Kr. Jensen, Hillerslev
12-13 Ved I. P. Jacobsens grav – Digt af Olaf Andersen
14-19 Gamle minder fra Thyholm – Af Anna C. Vigendorf, Tarrawanna, Australien
20-23 Skrædderens eg – Et minde om et drama ved Vildsund af C. Bruunsgaard, Thisted
24-25 Ferskerparabler – Genfortalt af M. Mikkelsen, Hansted
26-32 I naturens rige verden – Af Hans Bakgaard
32 Herremændenes væddemål – Et sagn om Vestergård i Sundby
33-40 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Thisted brandvæsen under udrykning i Vestergade 1906. Vandet blev fra de offentlige pumper kørt til håndsprøjten i såkaldte sluffer, og visse hesteejere havde pligt til at møde med heste. De to første kuske, der mødte, fik præmier på 3 og 2 kr. Vandtønderne var oftest utætte, og det hele var ikke meget effektivt. Til venstre ses Håndværkerforeningens ejendom (nu Løveapoteket), snedker J. C. Nielsens ejendom (nu Handels- og Landbrugsbanken) og nedenfor købmand Tachau (nu Chr. Søndergaard) og gavlen af huset, hvor N. C. Sørensens enke havde 50 øres forretning (nu Importøren). Hvem den unge herre i billedets højre side er, vides desværre ikke. Måske kan en af læserne identificere ham! 33
”Gamle Lines hus” syd for hvor Hanstholm vandmølle engang lå. Huset opførtes i 1850 af fyrpasser Kr. Hammer. Efter krigen slutning i 1945 var her oplagret 2000 tyske landminer, som en dag eksploderede. Huset røg i luften, og to danske marinesoldater blev dræbt. Til højre vejen op til Bådsgård. 34
Landmandshotellets gård i Vestergade i Thisted 1892. Ejedes i mange år af dyrlæge Møller. Fra venstre ved bagdøren til butikken  forretningsbestyrer Jens Nielsen (senere tømmerhandler), kommis Chr. Bjerregaard (senere købmand), en dreng, arbejdsmand Lars Pugdahl, gårdkarl og avlskarl Anders Christensen, ved døren husjomfru frk. Lunding og dyrlæge Foget, til højre for døren en ikke identificeret dame, samt frk. Foget (ved katten), (søster til dyrlægen), bryggerspige Ane Christensen (senere fru tømmerhdl. Nielsen), frk. Møller og bryggerspigen Bitte Grethe. I hjørnet til højre den gamle, åbne brønd med hejsværk og i døren til højre gårdskarl Lars Chr. Pedersen (senere ølkusk ved Carocksminde). 34
Fra Thisted havn 1910. Næsten alle disse bygninger er nu borte. Fra venstre gavlen af Korsgade 4, café ”Limfjorden” (brændt 1914), det gamle havnekontor, Th. Christensens bageri og smed Andersens ejendom. 35
Thisted håndværkerforenings bestyrelse og repræsentantskab 1915. Fra venstre Møbelfabrikant Kortegård, guldsmed Mar. Sørensen, skomager Niels Jensen, slagtermester M. Aggerholm, urmager Carl Dela, faktor Behr, sadelmager Jul. Mensen, tømrem. Eske Kristensen, stenhuggerm. Carl Jensen, redaktør M. Aaberg, skomager A. Mikkelsen, bogbinder Chr. Christensen, snedkerm. Knakkergaard, smed Anton Larsen, stenhuggermester Sanderhof Jensen, blikkenslager W. christensen, kunstdrejer C. K. Bunch og skræderm. Selmer. 35
Tiden og udviklingen er faret hårdt frem mod de gamle huse i Thisted. Her ses en hustype, som ikke mere findes, ejendommen Kastet 58, der blev nedbrudt i trediverne. Ved siden af den ses gavlen af tømrer Borgaards hus, som også er borte. 36
Anton Dalgaards ejendom i Tousig 1902, en typisk hedegård med to adskilte længer og gavlene mod vest. Fra venstre ses  børnene Jøren Dalgaard (nu Bjerget), Ane (død) og Agnes (nu pens. Oversygepl. I Østerild). Konen Nicoline står med drengen Søren Dalgaard (nu Østerild), Anton Dalgaard selv, en tjenestepige, faderen Jøren Dalgaard og to tjenestedrenge, ham til højre er Berg Gregersen, der senere boede i Næsund. 36
Den 16. juli i år var det 25 år siden, Vilsundbroen blev indviet. Borgmester chr. Iversen modtager her ved Thisted havn kong Chr. D. 10. og dronning Alexandrine. Bag dem står kronprins Frederik og til venstre står amtsmand Ededorf. 37
Thisted-typograferne holdt i 1921 karneval på hotel ”Thy”. Titlen var ”I Dovregrubbens hal”. Fra venstre ses P. Sørensen, G. Svalgaard, Ejnar Hansen, Aage Pedersen, Peter Kjær (siddende), Aage Christensen, G. Birkemose, Wilh. Pedersen og Gunnar Hansen. Damerne foran fra venstre Ellen Christensen, Nora Sørensen, Kristine Svalgaard, Anna Pedersen, Maja Birkemose og Sørine Mikkelsen. 37
Tre brave Thisted-murere under kalkning af amtslægeboligen i skovgade i 1924. Fra venstre Jens Hedeholm, Kr. P. Andersen og Peter Nørskou. Den unge dame er datter af amtslæge Maltesen. Hun læste til arkitekt og var for en tid i murelære. 38
Thisted borgerskole drager på udflugt i 1905. Ved lågen til venstre står skolens leder, overlærer Gravers Nørgaard med krykke og stok. Navnene på de fikst klædte lærerinder med paraplyerne kendes desværre ikke. 38
Thisted havde indtil omkring 1950 en af landets sidste åbne rebslagerbaner, hvor det gamle reblagerhåndværk endnu blev holdt i hævd. Til højre står rebslagermester Peter Jensen (død 1946) på banen på ”Thyager” sammen med sin mangeårige svend Johs. Hattens. 39
Thisted idrætsklubs atletikhold, der blev nr. 2 ved de jyske mesterskaber i Aarhus 1937. Stående fra venstre: Henry Søndergaard, Mar. Jørgensen, Fr. Hansen, Karl Knudsen, Andr. Nygaard, Aage Larsen, Poul Bunk, Ejnar Jensen, Aksel Pedersen, Martin Pedersen. Siddende fra venstre: Gustav Johansen, Magnus Knudsen og Erik Hansen. 39
Ungdom i Thisted plantage 1903. Pigen til venstre og den lille dreng i forgrunden er ikke identificeret. De øvrige fra venstre: Wiggo Taabbel, Magnus Tachau, Knud Lyhne, Erik Lyhne (sønner af sagfører Lyhne) og yderst til højre Bertel Budtz Müller. 40
Afdøde murer Anton Hald, Torp ved Thisted far 182-83 infanterist ved 11. batl. i Aalborg. Uniformen var finere end dem, vore dages jenser går i. Måske er huen og de flotte støvler ”lånte fjer”. 40
41-50 Sådan levede vi i halvfjerdserne – Af C. Brunsgaard.

Billeder:

Side 48:

Folketingsvalg på Storetorv i firserne.

51-52 Fra hoveriets tid på Ågård – Af Aug. F. Schmidt, Brabrand.
53-56 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
57-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år

 

 

Navne:

Hans Henriksen

Bertel Budtz Müller

Peder Kr. Jensen

Olaf Andersen

Anna C. Vigendorf

Bruunsgaard

Mikkelsen

Hans Bakgaard

Aug. F. Schmidt

Peter Fidus

Georg Lundblad (maler)

Ellen Raadal (tegner)

Gudrun Wienberg Jensen (tegner)

Carl Lundblad (tegner)