Jul i Thy 1962

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Velkommen Jul – Af C. Sørensen
4-8 Drama på Ullerupgaard – Af Henry E. Pedersen.
9 Vestervig Kirke – Af Jan Pender Schmidt.
10-16 Mads Pokkers julegilde – Af Ole Bang.
16-20 Cecilie på Knudsbjerg – Af C. Brunsgaard.
21 Bette Kræn Wolsens Kjerkturer – Variation af en gammel Havbobremse.
22-32 Med lånte fjer – Af Anton Vestergaard.
33-40 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Parti fra Sundby 1908. Til højre det gamle bageri, ved hushjørnet bagermester Chr. Nielsen og bageforbundter Anton Andersen (fra Vorupør), på trillebøren bagerlærling Clemmen Brunsgaard. Ved tækkemand Peter Clausens hus til venstre står datteren Kirstine, nu gift med tømmerm. Poul Kirk, Sundby. 33
Thisted idrætsklubs første gymnastikhold 1906 (efter sammenslutningen med Thisted gymnastikforening af 1893). Forreste række fra venstre: Jens Foged (senere arkitekt), snedker Frederik Nielsen, Vald. Mouritsen, snedker Peter Kirkegaard. Mellemste række fra v.: Snedker Viggo Thomsen, Johs. Kjærulf, lærer Christensen (leder), snedker Niels Christensen (senere Kolding), konditor Hans Topp (broder til typograf Topp, Thisted, død i USA). Bagerste række fra v.: Cigarmager Otto Nielsen (broder til snedker N. P. Nielsen, Thisted), Carl Tange (senere farmer i USA), J. Ibsen Sørensen, Jens Kjærulf, barber Niels Pedersen (senere Esbjerg) og Carl Christensen (broder til købm. Fr. Christensen, Thisted, senere slagteridirektør i Skelskør). 33
Pavillonen i Eshøj plantage blev opført 1913 og blev gennem årene drevet af forskellige restauratører. Eshøj var et søgt udflugtssted, thistedboerne drog i stort tal herud, enten til fods langs stranden eller med Eshøjbåden. I trediverne ebbede dette besøg ud, pavillonen forladt, og omkring 1940 blev den nedrevet. 34
Bundgaard i Skjoldborg ca. 1855. Gården er senere helt ombygget. Fra højre ses ejeren Kristen Poulsen (siddende), en tjenestedreng, drengen Poul Nordentoft fra Stagstrup (senere tømrermester i Skjoldborg), sønnerne Peder Svendsen, Nr. Skjoldborg, og Poul Poulsen (sidstnævnte ejede senere i mange år Bundgaard, en tømrer, og to tjenestefolk på vognen og datteren Kirsten Poulsen. 34
En flok grindehvaler strandede i marts 1936 på stranden ved Vigsø bugt. Det var et ejendommeligt syn at se disse store dyr, af hvilte de største var 6 meter lange, ligge langs den hvide strand. Hvalerne blev transporteret bort og solgt til destruktion. 35
Flade og Ørum søer blev udtørret for knap 100 år siden ved engelsk kapital. Der blev gravet en 7 km. lang afvandingskanal og opført pumpestation med dampmaskine og to vindmøller. 1875 var arbejdet til ende, men foretagendet viste sig urentabelt. Englænderne trak sig tilbage og syv år efter tørlægningen stod det hele atter under vand. 35
Sønderbakken i Thisted tog sig således ud omkring 1900 – set nede fra Dragsbækvej. Arealet tilhørte kommunen, og der var fri adgang til de græsklædte skrænter. Thisted bryghus, der ses på billedet, var da nyligt opført. Ved stranden til højre ligger Winkels kalkværk. 36
Hotel Phønix i Thisted blev opført 1907 af købmand Hans Laursen. Desværre kan ikke ret mange af billedets personer identificeres. På øverste stillads står ved hjørnet murer Kr. Peter Andersen med sort hat og overskæg. De to, der står på afsatsen lige nedenunder, er murerne Nicolaj Jensen og Anton Hald. Nede på jorden står to af entreprenørerne, til højre tømmermester Eske Kristensen og til venstre for ham i mørkt tøj murem. Andreas Jensen. Malerarbejdet var overdraget den unge malermester H. P. Østerby, som selv udførte loftdekorationerne i hotellets sal. 36
Kjølbygård i Hundstrup – hvor i sin tid den sagnomspundne fru Ane Søe residerede – blev i 1915 solgt til udstykning. Hovedbygningen var opført 1766 af Villum Berregaard, en sønnesøn af Ane Søe og borgmester Endevold Berregaard. Den blev fuldstændig nedbrudt, og gårdens store, hundredårige park blev lagt øde. 37
Aarup mølle omkring 1900, den sidst bevarede af Thylands mange vandmøller. Den blev nedlagt i 1921. Til venstre for mølleriet lå en to etagers bygning med farveri og stampemølle, som også blev drevet ved vandkraft. I forgrunden lidt af den store mølledam. Landvejen Snedsted-Stenbjerg snoede sig mellem huset og mølledammen og gik i en bue om til Nesgård. Vejen blev reguleret og omlagt i 1935. 37
Der var stor ”efterårskrig” i Thy i dagene 2.-12. september 1908. I øvelserne deltog fodfolk fra 27. batl. i Fredericia, 29. batl. i Viborg og 30. batl. i Aalborg samt rytteri fra Randers og artilleri fra Aarhus. Thisted havde også indkvartering, og mandskabet ses her opstillet på Storetorv. 38
Fra Vildsund marked 1906. Handelsmand Lars Frandsen, Thisted, står foran sin bod med lykkepose, kirsebær og stikkelsbær i femøres poser m. m. Til højre fru Frandsen, datteren Oline (fru smed Laugesen, Thisted) og politibetjent Rasmussen, Thisted. Boden er opstillet ved kroens mødding bag de gamle avlsbygninger, der nu for længst er borte. 38
Dette billede vil vække minder hos mange ældre Thisteddrenge. Det er sydsiden af Th. Christensens pakhus, og her mødtes drengene på solskinsdage for at spille klink. Til vestre ses det gamle havnekontor og hjørnet af Storegade og Korsgade. Billedet er taget omkring 1920. 39
Tiendeladen i Strandgade i Thisted (Grønlunds lade eller Th. Christensens pakhus) var den sidste bindingsværksbygning i Thisted. Den blev nedrevet 1929, da Strandgade, som her var ganske smal, blev udvidet. 39
Thistedfruer hos fotografen i halvfemserne. Fra venstre: Fru fiskeeksportør P. Taabbel, fru amtstuefuldmætgig Wittrock, fru  brygger Bredahl, fru Gottrup, Struer (søster til P. Taabbel) og fru grosserer Spangberg. 40
Thisted sangforening 1924. Nederste række fra venstre: Alfred Olsen, Thorkild Sørensen, Carl Christensen, Arthur Larsen, Carl Petersen og Victor Christensen. Mellemste række: Henry Madsen, Chr. Sørensen og Peter Sørensen. Øverste række: Thomas Smith Christensen, Kr. Vangsgaard, Anton Mortensen, Theodor Sørensen, A. Hvid, Morten Hansen, Arnold Nielsen, Peter Nørskou, Thorv. Christensen, Neksø, Poul Krogsgaard, N. P. Nielsen, Ejner Jensen, J. Vangsgaard, pølsemager Skov, Chr. Sørensen og Jens Petersen. 40
41-45 Lidt smosnak om Niels Juel – Ham æ thyboknæjt. De bløw te nøj en stue kåel – Af Johs. Hald, København
46-47 Jyllands stærke skulder Thy – Af Erik Stokkebye, København
48-52 Et stykke England ved Bygholm vejle – Ingeniør Stevens datter og svigersøn fortæller erindringer fra udtørringsarbejdernes tid
53 Spøgeri på Sønder Nordentoft – Af Carl Nielsen, København
54-57 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
58-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
63-72 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

Hans Henriksen

Bertel Budtz Müller

Peder Kr. Jensen

Olaf Andersen

Anna C. Vigendorf

Bruunsgaard

Mikkelsen

Hans Bakgaard

Aug. F. Schmidt

Peter Fidus

Georg Lundblad (maler)

Ellen Raadal (tegner)

Gudrun Wienberg Jensen (tegner)

Carl Lundblad (tegner)