Jul i Thy 1961

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Minder ved jul – Digt af c. Sørensen, Thisted
4-24 Knud den hellige i Thy. Dramatisk fortælling fra en tid med stærke brydninger mellem asetroen og kristendommen – Af Ole Bang
25-26 Æ tysker hans bowser – Digt på thybomål af K. E. Thomsen, Aalborg
27-28 J. P. Jacobsens ungdomskærlighed – Af Th. Bredsdorff, Roskilde
28 Thyland – Digt af William Waagner
29-32 Trolderi på Myrupgård – Af Søren Nielsen
33-36 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Kong Christian d. 10. og dronning Alexandrine på besøg i Thisted under ders første Limfjordstogt med ”Dannebrog” i juli 1913. Billedet er taget ved hotel ”Aalborg”, da kongeparret var på vej til Bulbjerg. Chaufføren er amtsvejinspektør Dalsgaard, der lige havde fået en flot ny ”Neckaslum” med gaslygter og gumkiboldtudehorn. 33
Thisted bagermesterforening på udflugt til Vildsund 1900. Siddende fra venstre: A. M. Harkjær, fru Harder, frk. Stigaard, fru Harkjær, frk. Ellen Harkjær, fru Lundbeck, M Harder, Enkefru Poulsen, fru Pehrsson, en bagerjomfru. Stående fra venstre: A. C. Dragsbeck, O. Lundbeck, frk. Margrethe Harkjær, G. Lundbeck, Ludv. Poulsen, J. H. Andersen, fru Odde, kusk Jens Knudsen, C. P. Odde, Sv. Pehrsson, frk. Augusta Nielsen (senere fru Adolf Nielsen), kusk. Ant. Nielsen, Stigaard, Aarhus. 33
En stor Titan-kran – den gang et af teknikens nyeste vidundere og en af verdens største kraner – anvendes ved bygningen af Vorupør og Hansted læmoler i årenen 1904-13. Den kunne løfte betonblokke på 50 tons. Men tiden løb fra den, og den blev stående ved landingspladsen i Hansted, indtil den i 1930 blev solgt som gammelt jern. 34
Bestyrelsen for Thisted Bank (nu Landmandsbanken) 1907. – Fra venstre: Bankdirektør C. F. Bendixen. Gdr. N. Chr. Hornstrup, Kallerup. Fiskeeksportør P. Taabel, Thisted. Bankbogholder L. P. Hvilsted (stående). Branddirektør A. Dolleris, Thisted. Propr. Nyby, Øland (formand). Konsul W. Helstrup, Thisted. Propr. Overgaard, Hindsels. Direktør A. Tøfting Hove, Thisted, og kreaturhdl. Chr. Larsen, Thingstrup. 34
I 1898 afholdtes på Frederikstorv i Thisted en stor udstilling, omfattende industri, håndværk og landbrug. Resultatet blev et stort underskud, hvilket bl. A. skyldtes dårligt vejr og storm, der nær havde væltet de imponerende udstillingsbygninger. På billedet ses fra højre malermester H. P. Østerbye og ved siden af ham tømmermester, senere brandinspektør Eske Kristensen. 35
Sommeridyl på ”Amager” i Thisted 1910. Fra venstre: Fru barber Petersen, Ada Schütt og Johan Thomsen. Fru Johan Tomsen med sønnen Jens Kristian på skødet. En husassistent. Ekviperingshandler Johan Thomsen (liggende). Hilda Petersen (nu fru Dinsen, Brond). Fru Schnoor og Ester Thomsen. Barbermester S. M. Petersen. Barbermester Schnoor med sønnen Heinrich (nu bager i København). 35
Frk. Nicoline Pedersen (Momtofts) høkerforretning Nørregade 34 i Thisted med den hvide hest  i vinduet. Da frk. Momtoft i 1844 døde, blev den budsige butik nedlagt, og hesten, som alle ældre Thistedboer husker, flyttede på musæet. 36
Personalet på Rosvang 1919. Øverste række fra venster: Ernfred Dinsen, Brond. Chr. Vestergaard, Sønderhå. Chr. Sørensen, Sjørring. Jens Poulsen, Doverodde. Chr. Thomsen, Sperring (død). Martinus Saugbjerg (død). Poul Poulsen (død). Ingvard Pedersen. Nidolf Christensen, Sjørring. Niels Overgaard, Aarup. Ingv. Andersen, Vilhelmsmindes mark. Anden række fra venstre: Propr. Støvring. Fru Støvring. Agnes andersen. Ottomine Pouslen, Hundborg. Katrine Andersen, Thisted. Stinne Balsen (død). Chr. Møller Jensen (død). Peder Frost, Klitmøller. Peter Christiansen, Sundby. Peder Konge Pedersen, Klitmøller. Chr. Odder Pedersen, Vangså. Søren Frost (død). Skomager Chr. Sørensen, Sperring (død). Søren Sørensen, Vorupør (død). Ejler Jensen. I højre side: forvalter E Johansen (nu Gisselbæk i Hørdum) med datteren Eva. 36
37-44 I julen spiste vi ikke rugbrød – en skildring fra Skjoldborg i tiden omkring århundredskiftet af C. Brunsgaard
44 Bjergfolkene på Irup – et gammels thylandsk sagn
47-49 Martine Venstre-kind – En thybokvinde, der ikke var helt amindelig – Af Henny Pedersen, Ydby
50-52 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
53-59 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
60-68 Reklamer

 

 

Navne:

Chr. Sørensen

Ole Bang

E. Thomsen

Th. Bredsdorff

William Waagner

Søren Nielsen

Bruunsgaard

Valdemar Vester

Anton Foged

Henny Petersen

Peter Fidus

Carl Lundblad (tegner)

Ellen Raadal (tegner)