Jul i Thy 1960

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Hjem til jul – Digt af K. E. Thomsen
4-7 Julegæsterne fra havet; det store standingsdrama på Vestkysten – Af A. Nielsen
8-13 Pigen fra Hannæsland – Novelle af Bertel Budtz Müller
14-16 Stue Wojnsda i Thisted omkring 1895 – Digt på thybomål af J. C. Jensen
17-29 Snaphanerne i Thy – Af Ole Bang
30-32 Et mærkeligt kaffeselskab – Af C. Bruunsgaard
32 Lindormen ved Hørdum kirke – Et thylandsk folkesavn
33-36 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Fra Thisted broderlige skyttelaugs fugleskydning i Vilsund 1900. Fra venstre:

Støbegodshandler Carl. C. Kjær, politibetjent Jul. Larsen (i hvid jakke), afholdsvært Willumsen, fiskeeksportør Ottosen, brygger C. Bredahl, tømmerhdl. Hedegaard, kunstdrejer Bunck, gartner Carstens (siddende), restauratør Skaarup Worm, savskærer Pesersen, træhandler P. Andersen, smed Simon Andersen (med gevær), snedker J. Mikkelsen, maler Lassen, togfører Terp, købmand Jørgensen, vildthandler P. Smed Christensen, politibetjent Heuser, restauratør Severin Jensen, skomager Redsøe og smed Pedersen.

33
Personalet på frabrikken ”Thy” i Thisted 1878 – formere, støberimedarbejdere, smede, maskinarbejdere, og kontorfolk. Nr. 4 fra venstre i nederste række er bogholder Niels P. Kjær, bedstefader til støbegodshdlr. Aage V. Kjær. Yderst til højre i nederste række sidder ejeren, fabrikant Lustrup. 33
Thisted amtsråd på udflugt til Svinkløb i 1918. Siddende fra venstre: Amtsfuldm. Andersen, Kl. Dalgaard, Tødsø, A. Thøgersen, Kløv, kontorchef Toft, København, amtmand Bache, dommer Spleth, Thisted, N. Sloth, Hvidbjerg, amtstådsekr. Terkildsen, amtsforvalter Schou, Thisted og herredsfoged Bang, Fjerritslev. – Stående fra venstre: Plantør Pedersen, Svinkløv, Carl Madsen, Klim, N. Gisselbæk, Ørum, Gramstrup.Andersen, Vestervig, amtsvejinsp. Dalsgaard, A. K. Pedersen, Ørding, Kr. Immersen-Mortensen, Klitmøller, Poul Støvlbæk, Karby, amstfulm. Karner. 34
Den gamle postpakkevogn i Thisted på en af sine sidste ture i september 1929. Fra 1. oktober 1929 blev postpakkerne bragt ud pr. bil. På bukken postkontrahent P. Carlsen og ved siden af vognen overpostbud Dige. 34
Vagthold fra ”Detatchment Oddesund” i november 1914. Flest thyboer søgte denne vagt. Vaktkommandøren yderst til venstre er korporal Jensen (senere tapetsrermester i København). I nederste række ses fra venstre Chr. Lauridsen, Snedsted og Gerhard Jensen, Vilsund. Yderst til højre Thomas Thomsen, Hou. I øverste række fra venstre: C. Brunsgaard, Thisted, installatør Eriksen, Farsø og til yderst til højre Nic. Henriksen, Snedsted. 35
Fra festlighederne i Thisted ved 400 års købstadjubilæet i 1929. Foran vogngtoget går overbetjent Jul. Larsen, i den første vogn sidder politimester Kampmann og borgmseter Aaberg, i næste vogn kong Chr. D, 10. og dronning Alexandrine, og bagefter kom en vogn med statsminister Th. Stauning og indenrigsminister C. N. Hauge. 35
Thisted-atletikholdet, der i 1928 i Aarhus vandt den jyske holdkamp. Fra venstre: Frederik Hansen, Marius Jørgensen, Johs. Brock, Aage Christensen, Fr. Bredahl (med Bülow-pokalen), Ejner Jensen Ejnar Hansen, Frederik Dybkjær og Ole Madsen. Siddende: Henry E. Pedersen, Thorvald Mortensen og Chr. Brock. 36
Færgekroen i Vest Vildsund 1905. Den blev i daglig tale kaldt ”æ Bakgoer”, mens kroen på østsiden hed ”æ Færgegoer”. Ejeren var den gang gæstegiver P. Sørensen, tidligere ”Jylland” i Thisted. Han købte kroen i 1903 af Søren Yde og solgte den i 1917 til det selskab, der siden har drevet den som virksomhed. 36
37-40 Gamle Kristoffer; en skæbne på Smerup fattiggård – Af Frantz Rasmussen
41-43 En tragedie på Thyjolm. Et 100 års minde – Digt af Niels Sloth
44 Spøgelset fra Ullerupgaard – Et gammelt sagn fra Thy
45 Thyland – Digt af Søren Hallar
46-49 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
50-55 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
56-64 Reklamer

 

 

Navne:

Karl Ejnar Thomsen

Nielsen

Bertel Budtz Müller

J. Jensen

Ole Bang

Brunsgaard

Frantz Rasmussen

Niels Sloth

Søren Hallar

Peter Fidus

Asger Riber (maler)

Ellen Raadal (tegner)

Carl Lundblad (tegner)