Jul i Thy 1957

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3-9 Lykken lå i laksen…. – Thybo-novelle af forfatteren Bertel Budtz Müller
10-12 Sand – En virkelighedsskildring af Anders C. Svalgaard
13-15 Wolle Kræn – Thybo-skildring af Førstelærer Chr. Larsen
16-18 Fra Vejlerne –  Af August F. Schmidt
19 Årets gang – Af J. P. Petersen, Helligkilde
22-25 En lussing – Af Hans Petersen, Nykøbing M.
26-27 Den polske buk på Vestervig kloster – Af August F. Schmidt
28-32 I krig og kærlighed – Novelle af Jacob Pilehus
33-36 Limfjordsfiskeren, hans fælle og fjende – Af Forfatteren Erling Kristensen
37 Pigens vadested – Af Georg Morsland
38-46 Hund i keglespil – Fortælling efter en sandfærdig begivenhed, af Carl Raaschou
47-52 Fra Svenskerkrigens dage – Af fhv. kontorchef L. Ludvigsen
53-54 Da ”Lunti-Pærs” gik i bakkerne og Ann Kold spåede ligskarer – Af Smedens kone fra Flade
55-57 Thisted Blæksprøjte
57-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

Forfatteren Bertel Budtz Müller

Anders C. Svalgaard

Fhv. førstelærer Chr. Larsen

August F. Schmidt

P. Pedersen

Gerda Hegnet Bach

Hans Petersen

Jacob Pilehus

Forfatteren Erling Kristensen

Georg Morsland

Carl Raaschou

Fhv. kontorchef L. Ludvigsen

Smedens kone fra Flade

Carl Lundblad (tegner)

Axel Frische (tegner)