Jul i Thy 1956

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Jul i Thy – Digt af J. P. Pedersen, Helligkilde, Hvidbjerg
4-5 Julen 1956
6-11 Spredte minder fra Thy – Af M. P. Kastberg
12-16 Inge på Sjørringborg – Af Anders C. Svalgaard
17 Thyland – Digt af Søren Lind
18-20 Oddesund – Af August F. Schmidt
21-26 Den bette mand i knibe – Af Bertel Budtz Müller
27-31 Kr. Kolds tilknytning til Thy og en omtale af Snedsted Seminarium – Af pens. Lærer P. Chr. Sørensen, Blomstermarken, Søborg
32-34 En julegave – Novelle af redaktør Chr. Larsen
35-36 En juleaften i Agerholm Præstegård – Af August F. Schmidt
37-39 Ind under jul – Af Smedens kone fra Flade
40-42 Jordskælvet i Thy for 100 år siden – Af K. Magleby Sørensen
43-48 Da den gamle høvding faldt – Af L. Ludvigsen
49-50 Julespøgelset – Af H. Nielsen, Strande
51-55 Ved århundredeskiftet, erindringsbilleder fra Thy – Af Chr. Smerup
55-56 Thisted Blæksprøjte
57-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

  1. P. Pedersen
  2. P. Kastberg

Anders C. Svalgaard

Lærer Søren Lind

August F. Schmidt

Bertel Budtz Müller

Pens. Lærer P. Chr. Sørensen

Redaktør Chr. Larsen

Smedens kone fra Flade

Magleby

Ludvigsen

Nielsen

Revisor Chr. Smerup

Axel Mathiesen (maler)

Viggo Vagnby (tegner)