Jul i Thy 1955

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 25 Aar
4 Thyland – Digt af Jens Peter Petersen, Sjkoldborg
5-7 Et Skumpelskud – Af Red. Chr. Larse3n, Møgelvang. Illustreret af Axel Frische
8-12 Store Knud i København – Thynovelle af Bertel Budtz Müller
13-15 Et rigtig morsisk bondebryllup for 30 år siden – Af Anna Dahl Andersen. Illustreret af Axel Frische
16-17 Sølvskatten i Limfjorden – Af Anders C. Svalgaard
18-27 Det gamle færgested – Af M. P. Kastberg
28-32 Livet på en bondegård i Thy i gamle dage – Af pens. Lærer P. Chr. Sørensen, København. Illustreret af Axel Frische
33-36 Døve Anders  – Thybo-novelle af Bertel Budtz Müller. Illustreret af Axel Frische
37-38 Klintekirken i Agger – Af August F. Schmidt
39-42 Hele byen vidste det! – Af smedens kone fra Flade
43-44 Indvielsen som Kæmbevisesanger Morten Eskesen og Sydthy – Af August F. Schmidt
45-48 Paa juleferie i Thy – Af Odette Lefèvre
49 Da Morten Hansen var postkører – Sandfærdig skildring fra Thy af bondens søn
50-52 Et fejlgreb – Novelle af Astrid Hald
52 Hvodestaden i Thy – En Beskrivelse af Jacob von Thyboe
53 Thyland – Digt af lærer Søren Lind
54-56 Thisted Blæksprøjte
57-64 Reklamer

 

Navne:

 

Jens Peter Petersen

Redaktør Chr. Larsen

Bertel Budtz Müller

Anna Dahl Andersen

Anders c. Svalgaard

P. Kastberg

Pense. Lærer Chr. Sørensen

Aug. F. Schmidt

Smedens kone fra Flade

Odette Lefèvre

Astrid Hald

Jacob von Thyboe

Lærer Søren Lind

Axel Mathiesen (tegner)

Axel Frische (tegner)