Jul i Thy 1954

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3-7 Jul i en Præstegaard i Thy i gamle Dage – Af tandlæge P. N. Fibiger, København
8-12 I et Hjørne af Thy – Af Kelvin Lindemann
11-15 Den gale Præstekone i Ræhr – En Virkelighedsskildring af A. C. Svalgaard
16-21 Det lykkelige Fiskedræt – Af Bertel Budtz Müller
22-25 Hr. Martins Jul – Af Henry Johansen, Østerild
26-31 Bedste – Novelle af Anna Dahl-Andersen
32-34 De blaa Sko – Julefortælling af Helge Lindstrøm
35-38 Julestemning – Af Forfatteren Niels Anesen
39-43 Paa Folkeminderejse i Thy – Af Folkemindeforskeren August F. Schmidt
44-49 En interskandinavisk vinterferie – Af D. Mørk Jensen, Sundby
50-54 Længsel – Af Smedens kone fra Flade
54 Udvé – – Hjemvé – Digt af Jens Peter Pedersen, Skjoldborg
55-56 Thisted Blæksprøjte
56-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

Tandlæge P. N. Fibiger

Forfatteren Kelvin Lindemann

C. Svalgaard

Forfatteren Bertel Budtz Müller

Henry Johansen

Anna Dahl-Andersen

Helge Lindstrøm

Forfatteren Niels Anesen

Folkemindeforskeren August F. Schmidt

Mørk Jensen

Smedens kone fra Flade

Jens Peter Pedersen

Carl Lindblad (tegner)

Knud Erik Nielsen (tegner)