Jul i Thy 1951

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3-4 Under Julens dragende Magt – S. Nyegaard
4-9 Tre Virkelighedsskildringer – Af Anders C. Svalgaard
10-15 Da Kræn Hove solgte sin Gammelmor – Af Forfatteren Bertel Budtz Müller
16-18 En Juledrøm. Flygtninge-Skæbner paa den thylandske Vestkyst, da Redningsbaaden fra Vorupør en mørk Efteraarsnat maatte redde 16 Flygtninge fra Druknedøden – Af Journalist Jørgen Hoffmann-Bang
19-23 Rejsende i Thy – Af August F. Schmidt
24-26 Dagens Problemer – Af Gerda Hegnet Bach
27 September dag paa Agger Tange – Digt af Jan Pender Schmidt
28-33 Bornholmeruret – Af Jacob Pilehus
34-36 Da Julegrisen blev stjaalet – Af Chr. Larsen
37-40 Ja, saadan kan det gaa – Af ”Kaise”
47-54 Kristians Bredrift eller Tiden frem – Af Anna Dahl Andersen
55-57 Thisted Blæksprøjte
57-64 Reklamer

 

Navne:

 

Provst S. Nyegaard

Anders C. Svalgaard

Forfatteren Bertel Budtz Müller

Journalist Jørgen Hofman-Bang

Forfatteren August F. Schmidt

Gerda Hegnet Bach

Jan Pender  Schmidt

Jacob Pilehus

Fhv. Førstelærer Chr. Larsen

En unge Thybo

Anna Dahl Andersen

Carl Lundblad (tegner)