Jul i Thy 1950

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3-4 Den store Dag! – Af Pastor Georg Westh, Sjørring
4-8 ”Først da –” – Af Smedens Kone fra Flade
9-15 ”Ordnet af landbetjenten” – Skildring af forfatteren Bertel Budtz Müller
15-21 Stormand – Smaamand og Pak – Af Anders C. Svalgaard
22-26 Gammeldags jul i Thy – Af August F. Schmidt
27-28 Da Ane Madsen skulde redde Regeringen – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
29-35 Polypen Petersen – Novelle af forfatteren Bertel Budtz Müller
36-40 Røden guld – Julefortælling af Gerda Hegnet Bach
40 Du by – Digt af Johan Georg Galster (1921)
41-46 ”M. og K. til Jul” – Af A. D. Andersen
46 Jul i Barndomshjemmet – Sang af Georg Hansen, Sdr. Dalby, Mors
47-52 Den forsvundne Herregaard – Virkeligheds-Eventyr af Ole Bang
53-54 En Juledrøm – Af ”Kaise”
55-56 Ove Sø. Lidt om Fuglelivet – Af Georg Hansen
57-58 Thisted Blæksprøjte
58-64 Reklamer

 

Navne:

 

Pastor Georg Westh

Smedens Kone fra Flade

Forfatteren Bertel Budtz Müller

Anders C. Svalgaard

Forfatteren August F. Schmidt

Førstelærer Larsen

Gerda Hegnet Bach

Johan Georg Galster

D. Andersen

Georg Hansen

Forfatteren Ole Bang

Carl Lundblad (tegner)