Jul i Thy 1949

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Det hvide Lys og den røde Rose – af Pastor Axel Sjølander
5-12 Klitrosen – Af Anders C. Svalgaard
12-13 Prins Buris’ Jul – Digt af Carl Raaschou
14-21 Thybo og Fynbo – Novelle af forfatteren Bertel Budtz Müller
22-26 Jul i Thy i gamle dage – Af forfatteren C. M. C. Kvolsgaard
27-30 Hemmeligheden paa Odgaard – En Smuglerhistorie fra gamle Dage af Førstelærer Chr. Larsen, Hørdum
31-35 A’ ælsker dæ – Af Smedens Kone i Flade
36-39 Ove Sø – Af August F. Schmidt
40-43 ”Dem østen Thisted” – Af Jacob von Thybo
43 Æ Tysker dje store Kanoner po Hanstholm – J. N. Christensen
45-49 Fru Anne Søe og hendes Samtid – Af Forfatteren Ole Bang
50-51 Årets altoverskyggende begivenhed: Kongebesøget i Thisted og Nykøbing. Foto: Georg Pors

 

Billeder:

Navn Side
Det var et smukt syn, da kongeskibet ”Dannebrog” stod ind i Thisted havn i strålende solskin. 50
Kongeparret under afsyngelsen af kongesangen. 50
Nogle af embedsmændene ved modtagelsen i Thisted. 50
Kongeparret starter Bilturen til Hanstholm. 51
Kongechaluppen glider ind i Nykøbing Havn. 51
Et betagende sceneri, da majestæterne tog de smaa prinsesser ved hånden og spadserede fra havnen til rådhuset i Nykøbing, hilst af tusinder af jublende mennesker. 51
52-53 Da Julegrisen slagtedes – Af Forfatteren Ole Bang
54-56 Thisted Blæksprøjte
57-58 Tante Hanne fra Thy – Af Gerda Hegnet Bach
59-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

 

Peter Axel Sjølander

Anders C. Svalgaard

Carl Raaschou

Borfatteren Bertel Budtz Müller

Forfatteren C. M. C. Kvolsgaard

Førstelærer chr. Larsen

Smedens Kone i Flade

August F. Schmidt

Jacob von Thybo

N. Christensen

Forfatteren Ole Bang

Gerda Hegnet Bach

Carl Lundblad (tegner)