Jul i Thy 1948

 

Side Titel
3 Det er Thy – Digt af Eric Friis
4-10 Da Kræn Hyl købte sig en kone – Novelle af forfatteren Bertel Budtz Müller
11-13 ”Vaagen saa ligger min Terne—” – Af Carl Raaschou
14-22 Nogle bemærkninger om komik og humor – Af pastor Georg Langkjær, Hundstrup
22-23 Fritz fræ Berlin – Et Digt paa Thybomaal efter en virkelig Begivenhed, der har fundet Sted i Hanstholm af J. N. Christensen, Hanstholm
24-30 Jeppe Mangepenge og hans Søn – Af Dr. phil. Frederik Poulsen
30 Julen – Digt af Søren Lind
31-34 Originaler i Thy – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
35 Smeden i Flade – Af Smedens kone i Flade
36-40 Store Anders – Fortælling af Søren Thybo
41-43 Vandet og Nors Søer – Af Aug. F. Schmidt
44-54 Adelsmandens Søn – Fortælling fra Besættelsestiden af …….g
55-56 De Thyboer – Af Gerda Hegnet Bach
57-58 Thisted Blæksprøjte
59-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

 

Eric Friis

Forfatteren Bertel Budtz Müller

Carl Raaschou

Pastor Georg Langkjær

N. Christensen

Dr. phil. Fr. Poulsen

Lærer Søren Lind

Førstelærer Larsen

Søren Thybo

August F. Schmidt

Gerda Hegnet Bach

Carl Lindblad (tegner)