Jul i Thy 1947

 

Side Titel
3-4 En stor Glæde, som skal være for hele Folket – Af Pastor H. E. Kejser, Thistedsdfsdfsddfsdfsdf
4 Thyholm – Digt af Chr. Smerup
5-8 Drengeaar i Thisted – Af Chr. Sonne: ”Min Livsmelodi”
9-11 Det er jo Jul – Af Mary Amby
12-13 De Degne fra Thy – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
14 Den gamle fisker – Af Skuespiller Jørn Jeppesen
15-22 Dernge-Jægere – Af Forfatteren Bertel Budtz Müller
23-28 Fra Telefonens Barndom – Af Dr. phil. Frederik Poulsen
28 Vor Lille By – Digt af Eric Friis
29-32 Færgeborg – Af August F. Schmidt
33-34 Thylandske Kolportører – Af Gerda Hegnet Back
35-43 En bette ”Fejler” – Fortælling af Ole Bang
44-45 Mælkekuskens Julemorgen – Digt af Carl Raaschou
46-52 En Læges Hustru – Af Povline Lütken
53-55 Ingen kender…. – Af Mary Amby
56-58 Thisted Blæksprøjte
59 Jul i Thy – Digt af P. G. H., Postassistent
60-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

 

Pastor H. E. Kejser

Chr. Smerup

Chr. Sonne

Mary Amby

Førstelærer Chr. Larsen

Skuespiller Jørn Jeppesen

Forfatteren Bertel Budtz Müller

Dr. phil. Frederik Poulsen

Eric Friis

August F. Schmidt

Gerda Hegnet Bach/Back (Stavet forskelligt i indholdsfortegnelse, og ved artikler)

Forfatteren Ole Bang

Carl Raaschou

Forfatteinden Povline Lütken

Carl Lundblad (tegner)