Jul i Thy 1945

 

Side Titel
3-9 Juleaften bag Pigtraadshegn – Af Redakionssekretær Vilh. Ravnemose.

Illegalt optagne Fotos af Kaptajnløjtnant K Feilberg.

Billeder:

Side 5: Et Fotografi fra en af Stuerne i Barak 11, taget Juleaften, mens Træet er tændt og Bordet bugner af gode Sager, alt sammen lovformeligt ”organiseret”, hvilket var Fangelejrenes Sprogbrug for det, man ude i friheden kalder Tyveri.

Side 7: Fangerne i Frøslevlejren var velorienterede om Krigens Gang. I et Par af Barakkerne var installeret hemmelige Radiomodtager, som Tyskerne flere Gange ledte forgæves efter. Selv Juleaften fik Fangerne paa denne Maade sin Nyhedstjeneste. Paa Billedet ser man hvordan.

9 Julens Rose – Digt af Søren Lind, Hørdum
10-16 Mads Pokkers Julegilde – Af Ole Bang
17-20 Paa omgang – Af Anders C. Svalgaard
21-27 Fremmede Kyster – Fortælling af K. Magleby Sørensen
28-30 Da Freden kom til Thy… – Filmreportage af Georg Pors. 4 der vendte hjem fra Frøslev og endnu værre Fangelejre.

Billeder:

Navn Side
Ingeniør Vestergaard 28
Redaktionssekretær Vilh. Ravnemose bæres i Guldstol ved Hjemkomsten 28
Kriminalbetjent Nielsen og Overbetjent J. P. Jensen 28
En farlig Stikker transporteres bort til ventende Bil 29
En af Omegnens Købmænd blev hentet 29
En kendt Delingsfører i Thy Landeværn 29
Frihedskæmperne var overalt i Byens Udkant ”gaaet i Stilling” 30
En kvindelig Frihedskæmper 30
Overalt langs de thylandske Landeveje efterlod de bortdragende tyske Soldater Bjerge af Staalhjælme, Gasmasker etc. 30
31-36 Ole Udmark – Af Førstelærer Larsen, Hørdum
37-42 Sjørring Sø og Kaptajn Jagd – Af Ole Bang
43-47 Per Havs Jul – Af A. Nielsen, Strande
48-52 Julegrisen – Af Caroline Willumsen
53-56 En Skilderihandler paa Besøg i Thy – Af Gustav Poulsen
57-58 Thisted Blæksprøjte
59 Julens Klokker – Digt af Søren Lind, Hørdum
59-64 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

 

Redaktionssekretær Vilh. Ravnemose

Søren Lind

Forfatteren Ole Bang

Anders C. Svalgaard

Magleby Sørensen

Førstelærer Chr. Larsen

Ole Bang

Nielsen

Caroline Willumsen

Gustav Poulsen

Carl Lundblad (tegner)